Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:BA4072

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
01-05-2007
Datum publicatie
01-05-2007
Zaaknummer
11/510428-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak ter zake van oplichting met betrekking tot terugdraaien kilometerstand bij verkoop van auto's. Geen wettig bewijs dat verdachte de kilometerstanden zelf heeft teruggedraaid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

MEERVOUDIGE STRAFKAMER

Tegenspraak

Parketnummer: 11/510428-06

Zittingsdatum: 17 april 2007

Uitspraak : 1 mei 2007

VERKORT STRAFVONNIS

De rechtbank Dordrecht heeft op grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting vonnis gewezen in de zaak tegen:

[Verdachte],

geboren in 1973,

wonende te [adres en woonplaats].

De rechtbank heeft de processtukken gezien en kennis genomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen de verdediging naar voren heeft gebracht.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vorderingen van de benadeelde partijen.

1. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 24 november 2006 te Nieuw-Beijerland, gemeente Korendijk, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de navolgende perso(o)n(en) heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag en/of een inruilauto voor de aankoop van (een) (personen) auto('s), namelijk:

-[slachtoffer 1] een geldbedrag van 750 euro, in elk geval een geldbedrag en een inruilauto (5000 euro) (zaak 1) en/of

-[slachtoffer 2] een geldbedrag van 5.750 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (5.750 euro) (zaak 2) en/of

-[slachtoffer 3] een geldbedrag van 16.575 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 5) en/of

-[slachtoffer 4] een geldbedrag van 14.075 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 6) en/of

-[slachtoffer 5] een geldbedrag van 13.575 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (5.500 euro) (zaak 8) en/of

-[slachtoffer 6] een geldbedrag van 4.575 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (2.500 euro) (zaak (9) en/of

-[slachtoffer 7] een geldbedrag van 12.075 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (6.000 euro) (zaak 10) en/of

-[slachtoffer 8] een geldbedrag van 12.075 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (7.000 euro) (zaak 12) en/of

-[slachtoffer 9] Smit een geldbedrag van 9.500 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 13) en/of

-[slachtoffer 10] een geldbedrag van 10.575 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 15) en/of

-[slachtoffer 11] een geldbedrag van 11.200 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (5.000 euro) (zaak16)en/of

-[slachtoffer 12] een geldbedrag van 9.000 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 17) en/of

-[slachtoffer 13] een geldbedrag van 9.575 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 18) en/of

-[slachtoffer 14] een geldbedrag van 8.575 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (2.500 euro) (zaak 19) en/of

-[slachtoffer 15] een geldbedrag van 14.075 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 20) en/of

-[slachtoffer 16] een geldbedrag van 8.175 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 21) en/of

-[slachtoffer 17] een geldbedrag van 5.025 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 22) en/of

-[slachtoffer 18] een geldbedrag van 10.300 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 23) en/of

-[slachtoffer 19] een geldbedrag van 12.275 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (750 euro) (zaak 24) en/of

-[slachtoffer 20] een geldbedrag van 16.075 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 25) en/of

-[slachtoffer 21] een geldbedrag van 8.075 euro, in elk geval een geldbedrag en/of een inruilauto (3000 euro) (zaak 26) en/of

-[slachtoffer 22] een geldbedrag van 2.887,50 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 27) en/of

-[slachtoffer 23] een geldbedrag van 9.850 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 28) en/of

-[slachtoffer 24] een geldbedrag van 1.300 euro, in elk geval een geldbedrag (zaak 29)

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-van die aangekochte (personen)auto('s) de kilometerstand(en) teruggedraaid

waardoor die bovengenoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 november 2005 tot en met 24 november 2006 te Nieuw-Beijerland, gemeente Korendijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een

serviceboekje (van een auto), - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk

-het chassisnummer en/of de motorcode uit een serviceboekje verwijderd en/of pagina 1/2 uit dat boekje verwijderd (zaak 6) en/of

-een wagenidentificatiesticker met voertuiggegevens uit een serviceboekje verwijderd en/of een stempelafdruk gedeeltelijk verwijderd en/of overschreven en/of de bladzijden 1/2 en 3/4 en/of de contrabladzijden 33/34 en 35/36 verwijderd (zaak 8) en/of

-de bladzijden 13/14 en 15/16 en 17/18 en/of de contrabladzijden 47/48 en 49/50 en 51/52 uit een serviceboekje verwijderd en/of vervangen door andere bladzijden (zaak 10) en/of

-de orginele bladzijden 7/8 en 9/10 en/of de contrabladzijden 27/28 en 29/30 uit een serviceboekje verwijderd en/of vervangen door andere bladzijden en/of de oorspronkelijk met blauwe inkt geschreven datum "25-08-05" op bladzijde 7

gedeeltelijk verwijderd en/of met zwarte inkt gewijzigd in "25-09-03" en/of de oorspronkelijk met blauwe inkt geschreven cijfers "56789" en/of "224067" met zwarte inkt overschreven (zaak 12) en/of

-de oorspronkelijke bladzijden 3/4 en 5/6 en de contrabladzijden 7/8 en 9/10 uit een serviceboekje verwijderd en vervangen door andere bladzijden (zaak 19) en/of

-de bladzijde 1/2 uit een serviceboekje verwijderd (zaak 23)

-zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken en/of opzettelijk gebruik heeft gemaakt van dat/die vals(e) en/of vervalst(e) serviceboekje(s)

door dat/die serviceboekje(s), als was/waren dit/deze echt en onvervalst, te overhandigen aan (een) koper(s) van een auto en/of opzettelijk dat/die vals(e) en/of vervalst(e) serviceboekje(s) heeft afgeleverd terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dat/die serviceboekje(s) voor het gebruik als zodanig bestemd was/waren.

2. De voorvragen

2.1 De geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

2.2 De bevoegdheid van de rechtbank

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

2.3 De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten en/of omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

2.4 De schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing van de vervolging gebleken.

3. Het onderzoek ter terechtzitting

3.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft -het ten laste gelegde bewezen achtend- gevorderd dat verdachte veroordeeld zal worden tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van twee jaren en voorts tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest volgens de maatstaf van 2 uren per dag.

3.2 De verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit.

3.3 De vordering van de benadeelde partij

De hierna te noemen benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd en hebben gevorderd verdachte te veroordelen tot het betalen van de hierna nader te noemen bedragen, ter zake van schadevergoeding:

[slachtoffer 1] (zaak 1) EUR 9.471,39

[slachtoffer 2] (zaak 2) EUR 2.250,--

[slachtoffer 3] (zaak 5) EUR 4.549,37

[slachtoffer 4] (zaak 6) EUR 2.571,--

[slachtoffer 5] (zaak 8) EUR 6.000,--

[slachtoffer 7] (zaak 10) EUR 8.727,47

[slachtoffer 8] (zaak 12) EUR 2.655,--

[slachtoffer 10] (zaak 15) EUR 1.796,93,--

[slachtoffer 11] (zaak 16) EUR 6.269,57

[slachtoffer 13] (zaak 18) EUR 4.004,09

[slachtoffer 14] (zaak 19) EUR 868,--

[slachtoffer 15] (zaak 20) EUR 6.369,64

[slachtoffer 16] (zaak 21) EUR 3.474,--

[slachtoffer 17] (zaak 22) EUR 5.258,--

[slachtoffer 18] (zaak 23) EUR 2.668,80

[slachtoffer 19] (zaak 24) EUR 1.788,64

[slachtoffer 21] (zaak 26) EUR 5.415.59

[slachtoffer 22] (zaak 27) EUR 1.164,--

[slachtoffer 23] (zaak 28) EUR 3.707,96

[slachtoffer 24] (zaak 29) EUR 1.655,--

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij [slachtoffer 16] in haar vordering.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot integrale toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 8] en [slachtoffer 14], met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot gedeeltelijke toewijzing van de vorderingen van de overige benadeelde partijen, namelijk voor een bedrag gelijk aan de door de ANWB vastgestelde waardevermindering van de auto's, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De officier heeft voorts geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van deze benadeelde partijen in de resterende gedeelten van hun vorderingen.

Door of namens de verdachte is de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade betwist.

4. De bewijsbeslissingen

4.1 De vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen wat aan de verdachte onder feit 1 en feit 2 ten laste is gelegd.

De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende.

Feit1

De rechtbank hecht er vooreerst aan op te merken dat al hetgeen is aangevoerd met betrekking tot de waarde van de verkochte auto's en de redenen voor een beslissing tot aankoop, niet relevant is voor een tenlastelegging ter zake van oplichting. Voor een bewezenverklaring daarvan is immers slechts relevant of een verdachte bedrieglijk en in strijd met de waarheid heeft gehandeld.

Op grond van de stukken en het onderzoek ter terechtzitting is voor de rechtbank komen vast te staan dat verdachte en zijn medeverdachten auto's hebben verkocht waarvan de kilometerstand is teruggedraaid en dat dit terugdraaien in meerdere gevallen heeft plaatsgevonden op het bedrijf van de verdachte. Er is echter geen wettig bewijs waaruit blijkt dat de verdachte of zijn medeverdachten de desbetreffende kilometerstanden zelf hebben teruggedraaid. Nu in de tenlastelegging is opgenomen dat de verdachte of zijn medeverdachten de kilometerstanden zelf hebben teruggedraaid, kan feit 1, zoals ten laste gelegd, niet bewezen worden verklaard, zodat verdachte daarvan zal worden vrijgesproken.

Feit 2

Op grond van de processtukken kan worden vastgesteld dat diverse klanten bij de aankoop van een auto bij VS Automobielen een onderhoudsboekje hebben ontvangen. Uit technisch onderzoek en navraag bij in de boekjes genoemde garages is gebleken dat een deel van deze boekjes vervalst is. Er zijn valse stempels gebruikt, er is geknoeid met data en er ontbreken pagina's. Er is echter geen wettig bewijs dat de verdachte of zijn medeverdachten deze boekjes zelf hebben vervalst, terwijl dat wel zo ten laste is gelegd. Nu het wettig bewijs ontbreekt, zal de rechtbank verdachte ook vrijspreken van dit feit.

5. De overige beslissingen

5.1 De vorderingen van de benadeelde partijen

Nu de verdachte zal worden vrijgesproken en aan hem geen straf of maatregel wordt opgelegd en er derhalve geen sprake kan zijn van door de verdachte veroorzaakte rechtstreekse schade uit een bewezenverklaard strafbaar feit, dienen de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun vorderingen, met verwijzing in de kosten als hierna in het dictum vermeld.

6. De beslissing

De rechtbank

verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder feit 1 en feit 2 ten laste is gelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart [slachtoffer 1], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 2], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 3], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 4], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 5], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 7], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 8], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 10], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 11], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 13], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 14], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 15], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 16], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 17], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 18], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 19], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 21], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 22], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 23], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil;

verklaart [slachtoffer 24], [adres en woonplaats], niet ontvankelijk in haar vordering en veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door verdachte gemaakt ten behoeve van de civiele vordering tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. I.M.A. Hinfelaar, voorzitter,

mr. R.R. Roukema en mr. B. van Velzen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.E. Schenk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 1 mei 2007.