Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ7257

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
25-01-2007
Datum publicatie
29-01-2007
Zaaknummer
185693 CV EXPL 06/5163
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Compensatie van kosten bij dagvaarden van regelmatig betalende huurder die huurachterstand heeft door het uitblijven van huurtoeslag.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 265
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JHV 2007/60 met annotatie van HS, Jodit M. de Bruin
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 185693 CV EXPL 06/5163

vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 25 januari 2007

in de zaak van:

de stichting Stichting Woningbeheer “Algemeen Belang” h.o.d.n. Rhiant,

gevestigd te Hendrik Ido Ambacht,

eiseres,

gemachtigde Maas-Delta Deurwaarders,

tegen:

[naam],

wonende te [adres],

gedaagde,

zelf procederende.

Partijen worden aangeduid als Rhiant respectievelijk [gedaagde].

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 11 september 2006;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek tevens houdende vermindering van eis;

4. de conclusie van dupliek;

5. de akte aan de zijde van eiseres tevens houdende wijziging van eis;

6. de aantekening ter zitting van 4 januari 2007 dat gedaagde geen antwoordakte heeft genomen;

7. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

1. Tussen partijen staat het navolgende vast.

[gedaagde] huurt van Rhiant het perceel te [adres], tegen een bij vooruitbetaling verschuldigde huurprijs van laatstelijk € 487,00 per maand. Ten tijde van de dagvaarding bestond een achterstand in de huurbetaling. Op 1 oktober 2006 heeft Rhiant een bedrag van € 1.750,00 aan huurtoeslag (ten behoeve van [gedaagde]) ontvangen.

2. Bij dagvaarding vordert Rhiant bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad ontbinding van de huurovereenkomst met nevenvorderingen en veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de huurachterstand, kosten rechtens. Rhiant legt aan haar vordering niet-nakoming van de huurovereenkomst ten grondslag. Zij stelt dat [gedaagde] een bedrag van € 2.155,35 verschuldigd was, bestaande uit € 2.879,92 aan huurtermijnen, € 357,00 aan buitengerechtelijke kosten, € 23,25 aan rente, verminderd met € 1.104,92 aan betalingen door [gedaagde]. Rhiant wijzigt haar eis twee maal, laatstelijk tot betaling van de huurachterstand tot een bedrag van € 9,00.

3. [gedaagde] heeft tegen de vordering verweer gevoerd door aan te voeren dat de achterstand inmiddels is verminderd.

Beoordeling van het geschil

4. Vaststaat dat er een achterstand in de huurbetaling bestond. De hoogte van de achterstand na de laatste eiswijziging door Rhiant heeft [gedaagde] niet betwist. De vordering tot betaling van € 9,00 wordt toegewezen, alsmede de rente daarover vanaf 1 december 2006.

5. Voor zover Rhiant heeft bedoeld haar vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst met nevenvorderingen te handhaven, wordt deze afgewezen. De resterende achterstand rechtvaardigt niet de ontbinding en haar gevolgen.

6. Uit het door Rhiant overgelegde overzicht van de verschuldigde huurtermijnen en ontvangen betalingen blijkt het volgende. Eind 2005 bestond een kleine huurachterstand van € 33,97. De huur bedroeg tot juli 2006 € 483,10 en daarna € 492,00 per maand. [gedaagde] betaalde echter van januari tot en met augustus 2006 maandelijks een bedrag van € 304,73 en voorts in augustus nog € 190,73 en in september 2006 € 492,00. Er is dan ook een maandelijks oplopende huurachterstand ontstaan. Door ontvangst van de huurtoeslag van € 1.750,00 in oktober 2006 is deze - op een bedrag van toen € 20,00 na – ingelopen. Het ontstaan van de huurachterstand is kennelijk nagenoeg geheel het gevolg van het uitblijven van de huurtoeslag. Rhiant mag als professionele verhuurder bekend worden verondersteld met de in 2006 in het algemeen bestaande problemen met betrekking tot het tijdig verkrijgen van huurtoeslag. Van haar mag dan ook worden verwacht dat zij in een geval als het onderhavige, waarin de huurder de huur voor het overige regelmatig betaalt, de oplossing niet zoekt in het dagvaarden van de huurder.

7. De proceskosten worden dan ook gecompenseerd in die zin dat ieder de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] aan Rhiant te betalen een bedrag van € 9,00, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 1 december 2006 tot de dag der algehele voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Kemp-Randewijk, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 januari 2007, in aanwezigheid van de griffier.