Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2006:AV8806

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
30-03-2006
Datum publicatie
06-04-2006
Zaaknummer
171131 CV EXPL 05-7839
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uit overgelegde stukken blijkt niet dat gedaagde een (proef-) abonnement heeft gesloten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2006, 150
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 171132 CV EXPL 05-7839

vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 30 maart 2006

in de zaak van:

de besloten vennootschap Lis B.V.,

gevestigd te Emmen,

eiseres,

gemachtigde mr. G.F.M.G. Heutink, advocaat te Apeldoorn,

tegen:

[…]

wonende te […]

gedaagde,

gemachtigde W.E. van Bentem, rechtskundig adviseur te Garrelsweer.

Partijen worden hierna aangeduid als Lis en [gedaagde].

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 22 november 2005;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek;

4. de conclusie van dupliek;

5. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

De vaststaande feiten

1. Als gesteld door de ene partij en niet of onvoldoende weersproken door de andere partij, staat tussen partijen het volgende vast.

2. Lis exploiteert meerdere erotische websites, die de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van diverse abonnementen.

3. Op de zogenaamde homepage van een site is onder meer de mogelijkheid vermeld om een proefabonnement af te sluiten, welk proefabonnement zonder schriftelijke opzegging wordt omgezet in een Gold membership.

4. Een bezoeker van de website die zich aanmeld, krijgt per gewone post een inlogcode toegezonden, waarmee een wachtwoord kan worden aangevraagd, dat dan per e-mail wordt toegezonden.

De vordering

5. Lis heeft gevorderd [gedaagde] bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van € 569,41, bestaande uit de hoofdsom van € 334,90, buitengerechtelijke kosten van € 125,-- en wettelijke rente ad € 109,51 tot en met 4 oktober 2005, met rente en kosten. Zij legt hieraan, kort samengevat en voorzover thans van belang, het volgende ten grondslag.

6. [gedaagde] heeft zich via een van de websites van Lis aangemeld voor een gratis proefabonnement. Hij heeft hierbij per e-mail zijn gegevens verstrekt. Op deze e-mail is automatisch het IP-adres van [gedaagde] geregistreerd. Per gewone post heeft [gedaagde] de inlogcode toegezonden gekregen, waarmee hij een wachtwoord heeft aangevraagd, hetgeen hem per e-mail is verstrekt. Vervolgens is daarmee de proefperiode gaan lopen. Omdat [gedaagde] niet binnen de proefperiode heeft opgezegd, is het abonnement omgezet in een verlengd membership, waarvoor [gedaagde] het abonnementsgeld ad € 334,90 verschuldigd is.

Het verweer

7. [gedaagde] heeft geconcludeerd de vordering af te wijzen. Hij heeft daartoe het volgende, kort samengevat en voorzover thans van belang, aangevoerd.

8. [gedaagde] heeft geen website van Lis bezocht, zich niet aangemeld voor een proefabonnement en evenmin een proefabonnement of een ander abonnement bij Lis afgesloten. [gedaagde] heeft geen e-mail verzonden aan Lis met zijn gegevens. [gedaagde] betwist dat het door Lis genoemde IP-adres van hem is. Een brief van Lis met inlogcode heeft [gedaagde] niet ontvangen. Lis laat na bescheiden ter onderbouwing van haar stellingen over te leggen, zodat de vordering onvoldoende is onderbouwd. Verder betwist [gedaagde] zowel de verschuldigdheid als de hoogte van de gevorderde rente en de buitengerechtelijke kosten.

Beoordeling van het geschil

9. [gedaagde] heeft uitdrukkelijk betwist een proefabonnement te hebben gesloten. Lis heeft hierop gesteld dat [gedaagde] op 7 april 2004 de site www.livechat4u.com heeft bezocht, dat hij zich toen heeft aangemeld en dat hij de site op 9 april 2004 heeft bezocht om een wachtwoord aan te vragen. Uit de producties die Lis bij conclusie van repliek in het geding heeft gebracht ter onderbouwing hiervan blijkt dit echter niet. Deze stukken zijn immers algemeen van aard en tonen niet aan dat [gedaagde] een website van Lis heeft bezocht en haar aanbod heeft aanvaard, danwel daarop gerichte actie heeft ondernomen. Ondanks de uitnodiging daartoe van [gedaagde] in deze procedure heeft Lis niet de e-mail overgelegd die [gedaagde] aan Lis zou hebben verzonden, waarin hij zijn gegevens zou hebben verstrekt. Evenmin heeft Lis stukken in het geding gebracht waaruit zou blijken dat (en op welke wijze) het IP-adres is te traceren tot [gedaagde] en evenmin de e-mail die Lis aan [gedaagde] gezonden zou hebben met daarin het wachtwoord.

10. Uit de overgelegde stukken is dan ook niet gebleken dat tussen Lis en [gedaagde] een overeenkomst tot stand is gekomen. Behoudens een algemeen bewijsaanbod heeft Lis geen concreet bewijs aangeboden ter onderbouwing van haar stellingen. Dit brengt met zich dat de vordering onvoldoende is onderbouwd en derhalve zal worden afgewezen, met veroordeling van Lis in de kosten van het geding.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Lis in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] bepaald op € 200,-- aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordeling van de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. B.C. Vink, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2006, in aanwezigheid van de griffier.