Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2005:AU8163

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
08-09-2005
Datum publicatie
15-12-2005
Zaaknummer
162285 CV EXPL 05-3940
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Na niet accepteren betalingsregeling faalt verweer, dat loon/uitkering pas aan het eind van de maand wordt ontvangen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2005, 179 met annotatie van J.G. Kuhlmann
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Kenmerk: 162285 CV EXPL 05-3940

Vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 8 september 2005 in de zaak van:

de vennootschap onder firma KRISPIJN WONEN V.O.F., gevestigd te Dordrecht, eiseres,

gemachtigde: BSB & Partners,

tegen :

[…], wonende te […], gedaagde, die zelf procedeert.

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. de dagvaarding van 3 juni 2005;

2. de conclusie van antwoord;

3. de conclusie van repliek tevens houdende een wijziging van eis;

4. de oproep aan gedaagde tot het nemen van een conclusie van dupliek;

5. de aantekening ter rolle van 18 augustus 2005 dat gedaagde die conclusie niet genomen heeft

noch om uitstel heeft verzocht;

6. de overgelegde producties.

Omschrijving van het geschil

De feiten

Als gesteld door de ene partij en niet of in onvoldoende mate weersproken door de andere partij wordt uitgegaan van het volgende.

Gedaagde huurt van eiseres de woning aan […] te […] tegen een huurprijs, bij vooruitbetaling te voldoen, van laatstelijk € 210,46 per maand. Door en namens eiseres is gedaagde aangemaand vanwege een huurachterstand.

De vordering

Eiseres vordert, samengevat en na vermindering van eis, gedaagde te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 299,79, vermeerderd met de wettelijke rente over € 210,54 vanaf 3 juni 2005 tot de dag van voldoening, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

Daartoe stelt eiseres dat gedaagde een huurachterstand heeft van € 210,54 berekend tot 1 augustus 2005. Eiseres heeft buitengerechtelijke kosten moeten maken ten bedrage van € 89,25

Het verweer

Gedaagde voert als verweer aan – samengevat en voor zover van belang – dat hij niet in staat is de huur bij vooruitbetaling te voldoen, omdat hij eerst tegen het einde van de maand zijn A.O.W. ontvangt.

Beoordeling van het geschil

Als niet weersproken staat vast dat gedaagde contractueel gehouden is de huurprijs bij vooruitbetaling te voldoen. Gedaagde stelt hiertoe niet in staat te zijn, omdat hij zijn A.O.W. pas tegen het einde van de maand ontvangt. Dit verweer wordt gepasseerd. Niet weersproken is immers dat eiseres gedaagde een betalingsregeling heeft aangeboden (productie 2 bij repliek) teneinde vooruitbetaling van de huur te bewerkstelligen, van welke regeling gedaagde geen gebruik heeft gemaakt. Nu gedaagde kennelijk geen pogingen doet de huurachterstand in te lopen, kan hij zich niet vrij pleiten door zich te beroepen op het tijdstip van de ontvangst van zijn A.O.W..

Gedaagde heeft niet weersproken dat de huurachterstand berekend tot 1 augustus 2005

€ 210,54 bedraagt, zodat dit deel van de vordering kan worden toegewezen.

De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden als in redelijkheid gemaakt toegewezen, met dien verstande dat deze worden gematigd tot het kantonrechtertarief, zijnde € 44,03.

Bij dagvaarding van 3 juni 2005 vordert eiseres aanvankelijk een huurachterstand van € 390,92 berekend tot 1 juli 2005. Uit de bij repliek overgelegde specificatie van de huurachterstand blijkt echter dat eiseres op 1 juni 2005, dus vóór dagvaarding, een betaling van € 210,46 van gedaagde heeft ontvangen, waardoor de huurachterstand berekend tot 1 juli 2005 ten tijde van de dagvaarding € 180,46 bedroeg. Dit leidt ertoe dat het meerdere aan griffierecht voor rekening van eiseres dient te komen. Gedaagde wordt, met inachtneming van het voorgaande, als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten verwezen.

Beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt gedaagde aan eiseres te betalen een bedrag van € 254,57, vermeerderd met de wettelijke rente over € 180,46 vanaf 1 juni 2005 tot 29 juni 2005 en over € 210,54 vanaf 1 juli 2005 tot de dag van voldoening;

veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van eiseres bepaald op:

aan explootkosten € 85,60

aan kosten GBA/KvK € ------

aan griffierecht € 90,00

aan salaris gemachtigde € 60,00

totale kosten € 235,69;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. van Steenderen-Koornneef, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 september 2005, in aanwezigheid van de griffier.