Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2005:AU6563

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
14-11-2005
Datum publicatie
22-11-2005
Zaaknummer
145926 CV EXPL 1576/04
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering afgewezen gelet op de wijze van procederen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2006, 5
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Kenmerk: 145926 CV EXPL 1576/04

Vonnis van de kantonrechter te Gorinchem van 14 november 2005 in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ENECO ENERGIE SERVICES B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, eiseres,

gemachtigde: mr. H.A. Roos, gerechtsdeurwaarder te Culemborg;

tegen:

[…], wonende te […] aan de […]straat 16 a,

gedaagde die in persoon procedeert.

Verder verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

1. het vonnis van 27 juni 2005 en de daarin vermelde processtukken;

2. het proces-verbaal van getuigenverhoor van 19 september 2005;

3. de akte uitlating contra-enquête aan de zijde van gedaagde.

Verdere beoordeling van het geschil

Bij voormeld tussenvonnis is eiseres toegelaten te bewijzen dat de door gedaagde betaalde termijnen vanaf 1 mei 2003 tot en met april 2004 betroffen de termijnen voor de achterstand van het adres […]straat 21c, nu volgens de eindnota voor dit adres gedaagde geen achterstand had en zelfs een bedrag van € 101,20 retour heeft ontvangen.

Eiseres heeft de heer […], juridisch incasso medewerker bij eiseres, als getuige laten horen.

Gedaagde heeft bij akte te kennen gegeven geen getuige in contra-enquête te willen laten horen.

Gelet op de verklaring van de getuige:

“(…) In het dossier heb ik gezien dat de eindafrekening met betrekking tot het contract betreffende de energielevering aan het pand […]straat 21 c sluit op een restitutie van € 101,20 euro. Met betrekking tot dat contract was dus niets meer verschuldigd. (….) De betalingen die toen door hem in 2003 zijn gedaan ten onrechte geboekt onder het oude contractnummer dat betrekking had op het adres 21 c.(…) In de jaarnota over 2003 die in deze procedure is overgelegd is ten onrechte geen rekening gehouden met die betalingen. (…)”

is eiseres niet geslaagd in het haar opgedragen bewijs en is komen vast te staan dat de door eiseres gestelde achterstand met betrekking tot het pand aan de […]straat 21c niet bestaat en de betalingen van gedaagde over de periode mei 2003 tot en met april 2004 ten behoeve van het contract […]straat 16a waren.

De vordering van eiseres zal, gelet op de door haar gevoerde wijze van procederen, worden afgewezen. Bij dagvaarding heeft eiseres gesteld dat gedaagde met betrekking tot het pand aan de […]straat 16a een achterstand had van € 748,95. Gedaagde heeft de hoogte van deze achterstand betwist en bij dupliek betalingsbewijzen overgelegd. Bij akte uitlating producties heeft eiseres haar vordering nader gespecificeerd en aangevoerd dat gedaagde tot en met april 2003 ook verbruiker op het adres […]straat 21c was en op de einddatum van dat contract gedaagde nog een bedrag ad € 533,64 verschuldigd was en de door gedaagde betaalde termijnen tot en met april 2004 ter aflossing van dat bedrag waren. Gedaagde heeft deze stelling gemotiveerd betwist, waarna eiseres in de gelegenheid is gesteld de eindafrekening van het pand aan de […]straat 21c en 16a te overleggen. Ondanks dat uit de eindnota van het pand […]straat 21c kan worden afgeleid dat aan gedaagde een bedrag ad € 101,20 is gerestitueerd, heeft eiseres haar vordering gehandhaafd en is eiseres bij vonnis van 27 juni 2005 tot bewijs is toegelaten. Uit de verklaringen van de getuige van eiseres kan vervolgens worden afgeleid dat eiseres zich in deze zaak heeft vergist en ten onrechte de betalingen van gedaagde over de periode mei 2003 tot en met april 2004 voor het adres […]straat 21c heeft verwerkt. Blijkbaar heeft eiseres haar administratie niet, althans onvoldoende op orde, zodat ook ten aanzien van het pand aan de […]straat 16a thans onvoldoende duidelijk is of de gestelde achterstand correct is en daarmee de vordering onvoldoende is komen vast te staan.

Eiseres wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure tot op heden aan de zijde van gedaagde bepaald op nihil aan verschotten en nihil aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 november 2005, in aanwezigheid van de griffier.