Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2005:AT6122

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
25-05-2005
Datum publicatie
25-05-2005
Zaaknummer
59281 / JE RK 05-233
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

In het overgelegde indicatiebesluit ter effectuering waarvan verlenging van de duur van de machtiging is verzocht, is uitdrukkelijk opgenomen dat de termijn gedurende welke de aanspraak geldt, eindigt op 22 juni 2005.

De duur van de machtiging tot uithuisplaatsing wordt daarom slechts tot deze datum verlengd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: 59281 / JE RK 05-233

Datum uitspraak: 25 mei 2005

RECHTBANK DORDRECHT

Sector Civiel Recht

Beschikking van de kinderrechter tot uithuisplaatsing

Met betrekking tot de minderjarige:

[naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2003 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], verblijvende te [verblijfplaats].

Belanghebbenden zijn:

- [naam moeder],

wonende te [woonplaats],

- [naam vader],

wonende te [woonplaats],

Het procesverloop

De kinderrechter heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

- het verzoekschrift van het Bureau Jeugdzorg, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 25 april 2005;

- een indicatiebesluit d.d. 22 juni 2004;

schriftelijke reacties ter griffie ingekomen van:

- de moeder;

- de vader;

- de pleegouders.

Tijdens de mondelinge behandeling op 18 mei 2005 zijn verschenen en gehoord:

- de gezinsvoogd, E.M. Kruijs

- de moeder, [naam moeder];

- de vader, [naam vader];

- de pleegouders, [naam pleegouders].

De vaststaande feiten

Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overlegde stukken het navolgende gebleken:

- de moeder heeft het gezag over de minderjarige;

- de minderjarige is onder toezicht gesteld;

- de minderjarige verblijft in een pleeggezin.

Het verzoek en het verweer

De William Schrikker Jeugdbescherming verzoekt, ter effectuering van het indicatiebesluit, de machtiging uithuisplaatsing van de minderjarige gedurende dag en nacht te verlengen voor de duur van de ondertoezichtstelling.

Ter zitting hebben de ouders verweer gevoerd tegen de uithuisplaatsing. Zij willen, met behulp van ambulante hulpverlening, zelf voor [naam minderjarige] zorgen. De ouders maken ook bezwaar tegen de vastgestelde omgangsregeling van slechts één uur per vier weken, onder begeleiding.

De beoordeling

Op grond van de informatie, zoals weergegeven in het verzoekschrift en de verkregen inlichtingen, blijkt dat de verlenging van de uithuisplaatsing gedurende dag en nacht van de minderjarige noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van deze minderjarige. De ouders moeten onvoldoende in staat worden geacht om zelfstandig de voor de (met gezondheidsproblemen kampende) minderjarige benodigde verzorging en opvoeding te bieden en dat thans aan de ouders adequate begeleiding ten aanzien van deze verzorging en opvoeding kan worden geboden, is onvoldoende gebleken.

In het overgelegde indicatiebesluit ter effectuering waarvan verlenging van de duur van de machtiging is verzocht, is uitdrukkelijk opgenomen dat de termijn gedurende welke de aanspraak geldt, eindigt op 22 juni 2005. De duur van de machtiging zal daarom slechts tot deze datum worden verlengd.

De bezwaren van de ouders ten aanzien van de beperkte omgangsregeling met de minderjarige kunnen niet binnen de onderhavige procedure worden beoordeeld.

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt, ter effectuering van het aan deze beschikking aangehechte indicatiebesluit, de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing gedurende dag en nacht van de minderjarige [naam minderjarige], tot 22 juni 2005;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Lock, kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 25 mei 2005.

De griffier deelt mede dat:

van deze beschikking hoger beroep open staat bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

* voor verzoeker en de verschenen belanghebbenden binnen 3 maanden na dagtekening van deze beschikking;

* voor andere belanghebbenden binnen 3 maanden na de betekening van deze beschikking of binnen 3 maanden nadat deze beschikking op andere wijze bekend is geworden.

Dit beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat/procureur.

Voor advies en informatie, onder andere over de kosten van de procedure, kunt u zich wenden tot het Juridisch Loket Dordrecht, Burgemeester de Raadtsingel 73, Dordrecht, tel: 0900-8020.