Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDOR:2004:AO2106

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
21-01-2004
Datum publicatie
21-01-2004
Zaaknummer
50664 / HA ZA 03-2593
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

competentie kantonrechter; samenhang tussen vorderingen; art. 94 lid 2 Rv

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Datum: 21 januari 2004

Nummer: 50664 / HA ZA 03-2593

Vonnis van de rechtbank Dordrecht, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken.

In de zaak van:

- de besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoogendonk B.V.,

gevestigd te Giessen, gemeente Woudrichem,

procureur: mr. J.C.J. van den Assem,

eiseres in conventie bij dagvaarding van 25 augustus 2003,

verweerster in reconventie,

tegen:

1. Gedaagde 1,

wonende te Gorinchem,

procureur: mr. J.A. Visser,

2. Gedaagde 2,

wonende te Giessenburg, gemeente Giessenlanden,

procureur: mr. J.A. Visser,

3. Gedaagde 3,

wonende te Gorinchem,

procureur: mr. J.A. Visser,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Spiral B.V.,

gevestigd te Arkel,

procureur: mr. J.A. Visser,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Dijk Inpijn Beheer B.V.,

gevestigd te Arkel,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Dijk Inpijn Engineering B.V.,

gevestigd te Arkel,

7. Gedaagde 7,

wonende te Arkel,

procureur: mr. J,A. Visser,

8. Gedaagde 8,

wonende te Arkel,

procureur: mr. J.A. Visser,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie.

Het procesverloop

Hoogendonk B.V. heeft door middel van een dagvaarding gedaagde 1c.s. voor deze rechtbank opgeroepen.

Gedaagde 1c.s. heeft een conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie genomen.

Voorlopige beoordeling

Hoogendonk vordert, zakelijk weergegeven, een verbod op het openbaar maken van de zogenaamde as-loze spriraal met nevenvorderingen en vergoeding van geleden schade. De vorderingen tegen gedaagde 1, gedaagde 2 en gedaagde 3 zijn onder meer gebaseerd op schending van een geheimhoudingsbeding in de voorheen tussen deze partijen en Hoogendonk bestaande arbeidsovereenkomst. Voor zover de vorderingen beoordeeld moeten worden op deze grondslag betreft de zaak een arbeidsovereenkomst en dient verwijzing naar de sector kanton plaats te vinden (artikel 71 Rv.). Voor zover aan de vorderingen tegen gedaagde 1, gedaagde 2 en gedaagde 3 onrechtmatig handelen of schending van het auteursrecht ten grondslag is gelegd, behoort eveneens verwijzing te volgen omdat de samenhang zich tegen afzonderlijke behandeling verzet (artikel 94 lid 2 Rv.). In reconventie vorderen (onder anderen) gedaagde 1, gedaagde 2 en gedaagde 3 vergoeding van de bij staat op te maken schade die zij stellen geleden te hebben door de beslagen die Hoogendonk op grond van het in conventie gestelde heeft gelegd. Ook voor die vordering geldt dat de samenhang zich tegen afzonderlijke behandeling verzet zodat verwezen moet worden.

De vorderingen in conventie van Hoogendonk tegen de overige gedaagden Dutch Spiral B.V., Van Dijk Inpijn Beheer B.V., Van Dijk Inpijn Engeneering B.V., gedagde 7 en gedaagde 8 en van laatstgenoemden tegen Hoogendonk in reconventie dienen in beginsel door deze sector van de rechtbank te worden beoordeeld. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 131 Rv zal de rechtbank een comparitie van partijen gelasten. Ter comparitie kunnen partijen zich uitlaten of ook verwijzing van deze zaken naar de sector kanton gewenst is.

Voor deze comparitie wordt een tijdsduur van 1,5 uur uitgetrokken.

Partijen dienen alle relevante bescheiden waarop zij zich ter staving van hun stellingen kunnen beroepen, voor zover niet reeds overgelegd, uiterlijk twee weken vóór de comparitiedatum in kopie te zenden aan de wederpartij en de rechter-commissaris. Behoudens klemmende redenen kunnen stukken die te laat zijn ingediend, niet ter terechtzitting aan de orde komen.

Indien Hoogendonk een conclusie van antwoord in reconventie wenst te nemen, dient deze conclusie twee weken vóór de comparitiedatum in afschrift aan de wederpartij en de rechter-commissaris te worden gezonden. De conclusie wordt dan geacht ter terechtzitting te zijn genomen. Conclusies die te laat worden toegezonden, zullen behoudens klemmende redenen, ter terechtzitting worden geweigerd.

Op de voet van het bepaalde in artikel 132 lid 2 Rv zal slechts gelegenheid worden geboden voor repliek en dupliek, indien zulks met het oog op artikel 19 Rv of met het oog op een goede instructie van de zaak naar het oordeel van de rechter-commissaris noodzakelijk is.

Tussenbeslissing

in de zaken tussen enerzijds Hoogendonk en anderzijds gedaagde 1, gedaagde 2 en gedaagde 3:

De rechtbank:

verwijst de zaken, zowel wat de vorderingen in conventie betreft als die in reconventie, naar de rolzitting van de sector kanton van deze rechtbank, locatie Gorinchem, van maandag 23 februari 2004 te 10.30 uur op welke zitting een comparitie zal worden gelast of een tijdstip voor het nemen van de conclusie van repliek in conventie / antwoord in reconventie zal worden bepaald;

bepaalt dat deze partijen alsdan in persoon of bij gemachtigde kunnen verschijnen;

in de overige zaken:

De rechtbank:

Bepaalt, onder het aanhouden van elke verdere beslissing, dat partijen op donderdag 26 februari 2004 te 9.30 uur verschijnen in het gebouw van de rechtbank aan het Steegoversloot 36 te Dordrecht voor mr. P.G.J. de Heij.

Bepaalt dat de conclusie van antwoord in reconventie kan worden genomen op de voor de comparitie bepaalde terechtzitting en dat in dat geval een afschrift van deze conclusie uiterlijk 2 weken voor de comparitiedatum dient te worden gezonden aan de wederpartij en de rechter-commissaris.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en uitgesproken ter openbare terechtzitting van

21 januari 2004.