Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2022:7771

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
25-07-2022
Datum publicatie
29-07-2022
Zaaknummer
C/09/631747 / FA RK 22-4281
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Internationale kinderontvoering - benoeming bijzondere curator

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Den HAAG

Enkelvoudige Kamer

Rekestnummer: FA RK 22-4281

Zaaknummer: C/09/631747

Datum beschikking: 25 juli 2022

Internationale kinderontvoering/benoeming bijzondere curator

Beschikking in het kader van het op 5 juli 2022 ingekomen verzoek van:

[Y] ,

de vader,

wonende te Italië,

advocaat: mr. W.A. van der Stroom-Willemsen en mr. W.E. Povel te Rotterdam.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[X] ,

de moeder,

wonende te [woonplaats] ,

advocaat: mr. Y.M. Schrevelius te Rotterdam.

Procedure

Bij mondelinge uitspraak van deze rechtbank van 21 juli 2022, schriftelijk vastgelegd op 25 juli 2022, is [gecertificeerde instelling] belast met de voorlopige voogdij over de minderjarige kinderen:

 • -

  [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum 1] 2011 te [geboorteplaats] , Italië, en

 • -

  [minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum 2] 2014 te [geboorteplaats] , Italië.

Iedere verdere beslissing is aangehouden.

Beoordeling

Ingevolge artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank een bijzondere curator benoemen. De rechtbank acht het, gelet op de aard van de zaak en van de daarin spelende belangenstrijd, in het belang van de kinderen noodzakelijk een bijzondere curator te benoemen. Daarbij is er mogelijk sprake van dat de belangen van de kinderen onderling verschillen.

De rechtbank verzoekt de bijzondere curator de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Wat geven de kinderen zelf aan over een eventueel verblijf in Italië en een eventueel verblijf in Nederland?

 2. In hoeverre lijken de kinderen zich vrij te kunnen uiten?

 3. In hoeverre lijken de kinderen de gevolgen van het verblijf in Italië of het verblijf in Nederland te overzien?

 4. Willen de kinderen met de rechter(s) spreken en zo ja, wensen de kinderen dat de bijzondere curator daarbij aanwezig zal zijn?

 5. Zijn er nog bijzonderheden naar voren gekomen die van belang zijn voor de te nemen beslissingen?

Van de bijzondere curator wordt verwacht dat deze door gesprekken te voeren met de kinderen probeert zicht te krijgen op de mening van de kinderen ten aanzien van het verblijf in Italië en het verblijf in Nederland en vervolgens die mening van de kinderen naar voren te brengen in deze procedure. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de rechtbank dat de bijzondere curator hierbij ouders zal betrekken. Het gaat alleen om gesprekken met de kinderen.

Van de ouders wordt verwacht dat zij volledige medewerking verlenen aan het inplannen en uitvoeren van de gesprekken van de kinderen met de bijzondere curator.

Van zijn bevindingen dient de bijzondere curator uiterlijk twee dagen voor de nader te bepalen behandeling ter zitting een schriftelijk verslag aan de rechtbank en de ouders toe te sturen. De bijzondere curator licht het verslag zo nodig op de zitting toe.

De rechtbank zal de zaak voor de verdere inhoudelijke behandeling verwijzen naar de meervoudige kamer van deze rechtbank.

Beslissing

De rechtbank:

*

benoemt tot bijzondere curator over de minderjarige kinderen:

 • -

  [minderjarige 1] , geboren op [geboortedatum 1] 2011 te [geboorteplaats] , Italië, en

 • -

  [minderjarige 2] , geboren op [geboortedatum 2] 2014 te [geboorteplaats] , Italië:

[naam bijzondere curator]

[adres]

[postcode] [plaats]

telefoonnummer: [telefoonnummer]

faxnummer: [faxnummer]

e-mailadres: [e-mailadres] ;

bepaalt dat de griffier een afschrift van de processtukken, waaronder de zittingsaantekeningen van de regiezitting, aan de bijzondere curator zal toesturen;

bepaalt dat de bijzondere curator uiterlijk twee dagen voor de nader te bepalen behandeling ter terechtzitting zijn schriftelijk verslag aan de rechtbank en de (advocaten van de) ouders dient te sturen;

*

houdt iedere verdere beslissing aan;

*

verwijst de zaak naar de meervoudige kamer.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.C. Sluymer, rechter, tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. I.B. van Angeren als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 25 juli 2022.