Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2022:5503

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-05-2022
Datum publicatie
20-06-2022
Zaaknummer
C-09-624871-KG ZA 22-125
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Bedrijf dat op het internet suggereert dat zij vergelijkbare diensten aanbiedt als de Kamer van Koophandel, krijgt in kort geding een verbod om dit te doen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/09/624871/ KG ZA 22-125 EAM/MV

Vonnis in kort geding van 16 mei 2022

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

KAMER VAN KOOPHANDEL,

gevestigd te Utrecht,

eiseres bij dagvaarding van 17 februari 2022,
advocaat mr. J.S. Bierens te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[de B.V.] ,

gevestigd te [plaats 1],

gedaagde,

verschenen bij haar statutair bestuurder en enig aandeelhouder [A].

1 De procedure

Bij e-mail van 14 april 2022 is de voorzieningenrechter bericht dat [advocaat 1], advocaat te [plaats 2], niet langer optreedt voor gedaagde, hierna [de B.V.].
Dit kort geding is vervolgens op 2 mei 2022 behandeld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam die optrad als plaatsvervanger voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. De mondelinge behandeling van dit kort geding heeft plaatsgevonden in het gebouw van de rechtbank Amsterdam. Op die mondelinge behandeling heeft eiseres, hierna de Kamer van Koophandel, de dagvaarding en de akte wijziging van eis toegelicht. [de B.V.] heeft bij monde van [A] verweer gevoerd.
De Kamer van Koophandel heeft producties en een pleitnota ingediend.
Op de mondelinge behandeling waren aanwezig [juridisch adviseur], juridisch adviseur van de Kamer van Koophandel, met mr. Bierens en [A], enig aandeelhouder en statutair bestuurder van [de B.V.].
Na verder debat is vonnis bepaald op 16 mei 2022.

2 De feiten

2.1.

De Kamer van Koophandel is een zelfstandig bestuursorgaan en heeft de wettelijke taak te zorgen voor een juist, actueel en volledig handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen. Inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel kost € 51,30. Derden kunnen een uittreksel uit het handelsregister opvragen. De kosten daarvan variëren van € 2,35 tot € 15,40.

2.2.

De Kamer van Koophandel is houdster van het Benelux-woordmerk ‘KvK’. Zij is tevens houdster van het Benelux-beeldmerk met daarin het woordelement ‘KvK’.

2.3.

[de B.V.] levert volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel diensten op het gebied van het repareren en stofferen van meubels, bemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren. Verder handelt zij in advertentieruimte- en tijd, aldus het handelsregister.

2.4.

[de B.V.] beheert de volgende websites:
- uittrekselregister.nl
- uittreksel-register.nl
- uittrekselbedrijf.nl
- bedrijven-uittrekselregister.nl
- uittrekselbedrijvenonline.nl.
Deze websites worden hierna ook de Uittrekselwebsites genoemd. Op deze websites biedt [de B.V.] haar klanten uittreksels aan uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.5.

[de B.V.] beheert daarnaast de volgende websites:
- bedrijfstartenhulp.nl
- bedrijfstartenregister.nl.
Deze websites worden hierna ook de Inschrijfwebsites genoemd. Op deze websites biedt [de B.V.] haar klanten aan hen in te schrijven.

2.6.

Bij brief van 30 maart 2021 van de toenmalige advocaat van de Kamer van Koophandel is [de B.V.] – kort gezegd – medegedeeld dat zij onrechtmatig handelt doordat zij met het aanbieden van bepaalde diensten (tegen betaling) onterecht de indruk wekt dat klanten van doen hebben met de Kamer van Koophandel. [de B.V.] is onder meer gesommeerd het gebruik van de tekens KvK en Kamer van Koophandel per direct te staken. Nadien is gecorrespondeerd tussen de toenmalige advocaat van de Kamer van Koophandel en de toenmalige advocaat van [de B.V.]. Onderdeel van die correspondentie is een brief van 16 augustus 2021 waarin [de B.V.] namens de Kamer van Koophandel onder meer is verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Die verklaring is niet ondertekend. Wel heeft [de B.V.] enkele veranderingen op haar websites doorgevoerd.

2.7.

Bij brief van 26 januari 2022 heeft de advocaat van de Kamer van Koophandel [de B.V.] (opnieuw) gesommeerd bepaalde websites over te dragen en/of aan te passen en het gebruik van de merken van de Kamer van Koophandel te staken en gestaakt te houden.

3 Het geschil

3.1.

De Kamer van Koophandel vordert – na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. [de B.V.] gebiedt binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het ertoe geleid te hebben dat de domeinnamen Uittrekselregister.nl, Uittreksel-register.nl en Bedrijven-uittrekselregister.nl op naam van de Kamer van Koophandel worden gesteld, en, eveneens binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis zich van verder gebruik van deze (of daarmee vergelijkbare) aanduidingen als handelsnaam, merknaam, domeinnaam of in reclame-uitingen te onthouden,

althans in goede justitie een veroordeling met vergelijkbare strekking treft;

II. [de B.V.] gebiedt binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de Inschrijfwebsites (en alle eventueel in de toekomst nog nieuw te starten Inschrijfwebsites) offline te halen en offline te houden, dan wel, bij hernieuwd gebruik, op alle Inschrijfwebsites (en alle in de toekomst eventueel nog nieuw te starten Inschrijfwebsites) op de homepagina’s en bestelpagina’s, midden bovenaan, in een apart tekstblok, met een grotere lettergrootte dan de overige inhoud van de website, roodgekleurd, dikgedrukt, zonder begeleidend commentaar, de volgende tekst te publiceren:

Deze website is afkomstig van [de B.V.] Wij handelen niet namens de Kamer van Koophandel. Onze dienstverlening komt ook niet in samenwerking met de Kamer van Koophandel tot stand. Als u bij ons een dienst afneemt, wordt u niet bij Kamer van Koophandel ingeschreven. Het bedrag dat u ons betaalt, is daar niet voor bedoeld.

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met: [e-mailadres] of [bezoek-/postadres].

Als u een afspraak met de (officiële) Kamer van Koophandel wil maken om uw bedrijf in te schrijven, kan dat op: [URL naar KVK-website]

althans in goede justitie een veroordeling met vergelijkbare strekking treft;

III. [de B.V.] gebiedt binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle Uittrekselwebsites (en alle eventueel in de toekomst nog nieuw te starten Uittrekselwebsites) offline te halen en offline te houden, dan wel, bij hernieuwd gebruik, op de homepagina’s en bestelpagina’s, midden bovenaan, in een apart tekstblok, met een grotere lettergrootte dan de overige inhoud van de website, roodgekleurd, dikgedrukt, zonder begeleidend commentaar, de volgende tekst te publiceren:

“Deze website is afkomstig van [de B.V.] Wij handelen niet namens de Kamer van Koophandel. Onze dienstverlening komt ook niet in samenwerking met de Kamer van Koophandel tot stand. Als u via onze website een uittreksel bestelt, rekenen wij een opslag. Die opslag komt bovenop het bedrag dat een uittreksel bij Kamer van Koophandel zelf kost.

Voor vragen over onze diensten, kunt u contact opnemen met: [e-mailadres] of [bezoek-/postadres].”

althans in goede justitie een veroordeling met vergelijkbare strekking treft;

IV. [de B.V.] gebiedt zich te onthouden van het gebruik van het woordmerk KvK (alsmede varianten daarop) als trefwoord en als onderdeel van advertentietekst in online zoekmachines,

althans in goede justitie een veroordeling met vergelijkbare strekking treft;

V. [de B.V.] gebiedt aan de Kamer van Koophandel een dwangsom van
€ 10.000 te betalen voor iedere keer en (in aanvulling daarop) ieder dagdeel dat zij niet, niet tijdig of niet volledig aan het gevorderde onder I, II, III of IV voldoet;

althans in goede justitie een veroordeling met vergelijkbare strekking treft;

En voorts:

voor zover de vorderingen op de grondslag van het merkenrecht gebaseerd zijn:

VI. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vaststelt op zes maanden na de datum van dit vonnis;

VII. [de B.V.], op de voet van artikel 1019h Rv veroordeelt in de advocaatkosten, aan de zijde van de Kamer van Koophandel begroot op € 19.324,31(inclusief btw), vermeerderd met griffierecht en explootkosten, te vermeerderen met de wettelijke rente;

VIII. [de B.V.] veroordeelt in de nakosten;

voor zover de vorderingen op een andere grondslag zijn gebaseerd:

IX. [de B.V.] veroordeelt in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente;

X. [de B.V.] veroordeelt in de nakosten.

3.2.

De Kamer van Koophandel stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat [de B.V.] klanten misleidt door diensten aan te bieden en daarbij net te doen of die diensten afkomstig zijn van de Kamer van Koophandel. De websites van [de B.V.] zijn qua naamgeving, vormgeving en inhoud dusdanig opgezet dat klanten denken met de Kamer van Koophandel te maken te hebben. [de B.V.] maakt daarbij gebruik van de het teken ‘KvK’. Daarnaast gebruikt [de B.V.] trefwoorden als “KVK uittreksel” in de zoekmachines op het internet, zodat zij hoog eindigt in de lijst met zoekresultaten als op een dergelijk trefwoord wordt gezocht. Zo weet zij internetgebruikers die op zoek zijn naar de Kamer van Koophandel “af te vangen”. [de B.V.] biedt vervolgens op haar Uittrekselwebsites zogenaamd uittreksels aan uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en vraagt hiervoor bedragen die wel tot zeven keer zo hoog zijn als de wettelijk vastgestelde bedragen. Een daadwerkelijk uittreksel wordt vervolgens niet aan de klant verstrekt. Op haar Inschrijfwebsites biedt [de B.V.] tegen betaling “hulp bij KVK-inschrijving” aan, waarbij klanten zich voor een bedrag van € 49,50 direct kunnen inschrijven. Zo’n “inschrijving” leidt echter niet tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel maar tot inschrijving in een onofficieel handelsregister dat door [de B.V.] zelf wordt beheerd. Klanten van [de B.V.] worden op deze wijze opgelicht en de Kamer van Koophandel ontvangt hierover heel veel klachten. Gedupeerden kunnen niet klagen bij [de B.V.] omdat haar naam en adresgegevens niet of amper te vinden zijn op haar websites.

3.3.

De Kamer van Koophandel baseert de vordering tot overdracht van de domeinnamen op misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW) om die domeinnamen te registreren. Misbruik van bevoegdheid bestaat er in dit geval uit dat het publiek in verwarring wordt gebracht en wordt misleid. Daarnaast geldt als grondslag voor de vorderingen dat de onder 3.2 beschreven werkwijze van [de B.V.] onrechtmatig is (artikel 6:162 BW). De Kamer van Koophandel lijdt hierdoor (reputatie)schade. Tot slot pleegt [de B.V.] merkinbreuk, onder meer door het woordmerk ‘KvK’ als trefwoord in zoekmachines en op haar websites te gebruiken. Dit schaadt de herkomstaanduidingsfunctie van het merk van de Kamer van Koophandel.

3.4.

[A] heeft (namens [de B.V.]) aangevoerd dat hij nergens van op de hoogte is. Hij is “in privé” naar de mondelinge behandeling van dit kort geding toegekomen om zichzelf vrij te pleiten. Hij is in het verleden niet bijgestaan door [advocaat 1] of door haar kantoorgenoot [advocaat 2], die kennelijk in het verleden [de B.V.] hebben bijgestaan. [A] heeft geen strafbare feiten gepleegd. Hij weet niet wat hij verder moet doen en hij weet evenmin hoe hij de websites uit de lucht kan halen. Het is juist dat [de B.V.] op zijn naam bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd. Dit was een lege vennootschap die volgens hem nooit activiteiten heeft uitgevoerd, onder meer omdat bij de start (in mei 2020) de coronacrisis net was uitgebroken. Hij vermoedt dat hij slachtoffer is van identiteitsfraude.

4 De beoordeling

4.1.

Omdat [de B.V.] gevestigd is te Den Haag is de voorzieningenrechter van die rechtbank bevoegd van dit geschil kennis te nemen.

4.2.

De Kamer van Koophandel wordt geconfronteerd met een continue stroom van klachten over de “dienstverlening” door [de B.V.]. Dit maakt dat de Kamer van Koophandel een spoedeisend belang heeft bij het instellen van haar vorderingen in dit kort geding.

4.3.

De Kamer van Koophandel heeft in haar dagvaarding en daarbij gevoegde producties uitvoerig gedocumenteerd dat de werkwijze van [de B.V.] het publiek dat op zoek is naar de Kamer van Koophandel in verwarring brengt en misleidt. Consumenten die diensten betrekken van [de B.V.] worden opgelicht. Zij moeten betalen voor een “dienst” maar ontvangen vervolgens geen uittreksel uit het handelsregister, noch wordt hun bedrijf in dat register ingeschreven. Voldoende aannemelijk is dat de Kamer van Koophandel hiervan hinder ondervindt en hierdoor (reputatie)schade lijdt. De vorderingen van de Kamer van Koophandel zijn dan ook, op de door haar aangedragen grondslagen, toewijsbaar. Wel zal de dwangsom worden gematigd en gemaximeerd als hierna te melden.

4.4.

Hetgeen [A] heeft aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. [de B.V.] is in dit geding de gedaagde partij (niet [A]) en alle Uittrekselwebsites en Inschrijfwebsites zijn gelinkt aan [de B.V.]. Of mogelijk sprake is van identiteitsfraude (waarvan [A] overigens geen aangifte heeft gedaan bij de politie) kan en hoeft in dit kort geding niet te worden vastgesteld.

4.5.

De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden vastgesteld op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis.

4.6.

[de B.V.] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proces- en nakosten. De Kamer van Koophandel heeft onder meer aanspraak gemaakt op een vergoeding van haar advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv. Zij heeft een specificatie in het geding gebracht waaruit volgt dat die kosten
€ 19.324,31 (inclusief btw) bedragen. Aangezien dit kort geding in hoofdzaak gaat om oplichting (onrechtmatig handelen) en in mindere mate om merkinbreuk, wordt het voorshands redelijk geacht de advocaatkosten voor één/vijfde deel te begroten op de voet van artikel 1019h Rv. Dit betekent dat € 3.864,86 toewijsbaar is in het kader van de merkinbreuk en vier/vijfde deel van het gebruikelijke tarief van € 1.016,- (dus € 812,80) ten aanzien van de overige grondslagen. Het salaris advocaat bedraagt dan € 4.677,66. De kosten van de Kamer van Koophandel worden in totaal begroot op:
- dagvaarding 125,03

- griffierecht 676,00

- salaris advocaat 4.677,66

Totaal € 5.478,69

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt [de B.V.] om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het ertoe geleid te hebben dat de domeinnamen Uittrekselregister.nl, Uittreksel-register.nl en Bedrijven-uittrekselregister.nl op naam van de Kamer van Koophandel worden gesteld, en, eveneens binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis zich van verder gebruik van deze (of daarmee vergelijkbare) aanduidingen als handelsnaam, merknaam, domeinnaam of in reclame-uitingen te onthouden,

5.2.

gebiedt [de B.V.] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de Inschrijfwebsites (en alle eventueel in de toekomst nog nieuw te starten Inschrijfwebsites) offline te halen en offline te houden, dan wel, bij hernieuwd gebruik, op alle Inschrijfwebsites (en alle in de toekomst eventueel nog nieuw te starten Inschrijfwebsites) op de homepagina’s en bestelpagina’s, midden bovenaan, in een apart tekstblok, met een grotere lettergrootte dan de overige inhoud van de website, roodgekleurd, dikgedrukt, zonder begeleidend commentaar, de volgende tekst te publiceren:

Deze website is afkomstig van [de B.V.] Wij handelen niet namens de Kamer van Koophandel. Onze dienstverlening komt ook niet in samenwerking met de Kamer van Koophandel tot stand. Als u bij ons een dienst afneemt, wordt u niet bij Kamer van Koophandel ingeschreven. Het bedrag dat u ons betaalt, is daar niet voor bedoeld.

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met: [e-mailadres] of [bezoek-/postadres].

Als u een afspraak met de (officiële) Kamer van Koophandel wil maken om uw bedrijf in te schrijven, kan dat op: [URL naar KVK-website]

5.3.

gebiedt [de B.V.] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle Uittrekselwebsites (en alle eventueel in de toekomst nog nieuw te starten Uittrekselwebsites) offline te halen en offline te houden, dan wel, bij hernieuwd gebruik, op de homepagina’s en bestelpagina’s, midden bovenaan, in een apart tekstblok, met een grotere lettergrootte dan de overige inhoud van de website, roodgekleurd, dikgedrukt, zonder begeleidend commentaar, de volgende tekst te publiceren:

“Deze website is afkomstig van [de B.V.] Wij handelen niet namens de Kamer van Koophandel. Onze dienstverlening komt ook niet in samenwerking met de Kamer van Koophandel tot stand. Als u via onze website een uittreksel bestelt, rekenen wij een opslag. Die opslag komt bovenop het bedrag dat een uittreksel bij Kamer van Koophandel zelf kost.

Voor vragen over onze diensten, kunt u contact opnemen met: [e-mailadres] of [bezoek-/postadres].”

5.4.

gebiedt [de B.V.] zich te onthouden van het gebruik van het woordmerk KvK (alsmede varianten daarop) als trefwoord en als onderdeel van advertentietekst in online zoekmachines,

5.5.

gebiedt [de B.V.] aan de Kamer van Koophandel een dwangsom van
€ 2.000 te betalen voor iedere keer en (in aanvulling daarop) ieder dagdeel dat zij niet, niet tijdig of niet volledig aan de onder 5.1 tot en met 5.4 opgenomen veroordelingen voldoet, met een maximum van in totaal
€ 100.000,00,

5.6.

veroordeelt [de B.V.] in de proceskosten, aan de zijde van de Kamer van Koophandel tot op heden begroot op € 5.478,69, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.7.

veroordeelt [de B.V.] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis, en te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen met ingang van de veertiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8.

stelt ten aanzien van de onder 5.4 opgenomen veroordeling de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis,

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 mei 2022.1

1 type: MV coll: BB