Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2022:5325

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
30-05-2022
Datum publicatie
02-06-2022
Zaaknummer
09/842063-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van een poging tot uitvoer van 605.040 pillen met MDMA, veroordeling voor het voorhanden hebben van 605.040 pillen met MDMA tot een gevangenisstraf van 36 maanden.

Door de aanwezigheid van de verdachte op cruciale momenten en de aangetroffen foto’s in zijn telefoon, kon het niet anders dan dat hij moet hebben geweten van de aanwezigheid van de partij drugs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer: 09/842063-19

Datum uitspraak: 30 mei 2022

Tegenspraak

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

BRP-adres: [adres 1] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 11 juni 2019, 12 augustus 2019 (beide pro forma), en 16 mei 2022 (inhoudelijke behandeling).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. B.A.C. Looijestijn en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. B.J. de Deugd naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging op de terechtzitting van 16 mei 2022 - ten laste gelegd dat:

1. (Poging) uitvoer van bijna 270 kg MDMA:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 januari 2019 tot en met 28 maart 2019 te Gouda, althans in Nederland, (ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om) tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet (te brengen) heeft gebracht, ongeveer 269.040 gram (605.040 pillen), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel, als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1 (welke pillen in een (speciaal daarvoor geprepareerde) kist waren verstopt en welke kist getransporteerd moest worden met als eindbestemming Penang (Maleisië), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid)

2.

hij in of omstreeks de periode van l februari 2019 tot en met l maart 2019 te

Gouda, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer

anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 269.040

gram (605.040 pillen), in elk geval een (zeer grote) hoeveelheid van een

materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de

Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van

artikel 3a van die wet;

3 De bewijsbeslissing

3.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde. Op specifieke standpunten wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

3.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft namens de verdachte integrale vrijspraak van het ten laste gelegde bepleit. Op specifieke standpunten wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

3.3.

Vrijspraak feit 1

De rechtbank is met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde feit van oordeel dat dit feit niet wettig en overtuigend is bewezen en overweegt hiertoe als volgt.

Wetenschap van de beoogde export van XTC?

Aan de verdachte is het medeplegen van een poging tot uitvoer van bijna 270 kilo MDMA ten laste gelegd. De eerste vraag die de rechtbank bij de beoordeling van de tenlastelegging dient te beantwoorden, is of de verdachte wist, dan wel moet hebben geweten dat de betreffende partij MDMA moest worden verscheept naar het buitenland en dit vervolgens heeft geprobeerd te bewerkstelligen, al dan niet in vereniging.

Standpunten officier van justitie en raadsman

De officier van justitie heeft het standpunt ingenomen dat de verdachte, doordat hij altijd bij verdachte [medeverdachte 1] in de buurt was (die op zijn beurt door de officier van justitie wordt gezien als leider van de verdachten en organisator van het drugstransport) en bij alle in het dossier beschreven relevante ontmoetingen aanwezig was, wist wat de bestemming van de kist met XTC moest zijn.

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat uit het dossier op geen enkele wijze naar voren komt dat de verdachte zich bezig hield met het regelen van het transport van de kist met drugs en dat er evenmin bewijs is dat de verdachte überhaupt wist dat zich drugs in de kist bevonden.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat uit het dossier blijkt dat de verdachte op belangrijke momenten samen met de andere verdachten in dit dossier ontmoetingen heeft gehad. Zo was hij op 1 februari 2019 bij de loods aan de [adres 2] nadat de kist door [bedrijf 1] geleverd werd en was hij ook op 1 maart 2019 aanwezig toen de partij XTC werd ontdekt. In de tussenliggende periode is meerdere malen gezien dat hij verdachte [medeverdachte 1] en verdachte [medeverdachte 2] rondrijdt. Tevens is uit onderzoek in zijn telefoon gebleken dat daarop een foto stond van de betreffende kist waarin de XTC is aangetroffen en dat daarop zoekslagen zijn gemaakt naar aggregaten en tabletteermachines. Het dossier biedt echter geen aanknopingspunten om concreet vast te kunnen stellen dat de verdachte wetenschap had van de plannen rondom export van de partij XTC.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de verdachte vrijspreken voor het onder 1 ten laste gelegde.

3.4.

Gebruikte bewijsmiddelen feit 2

De rechtbank heeft in de bijlage opgenomen de wettige bewijsmiddelen met de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden.

3.5.

Bewijsoverwegingen

De rechtbank is van oordeel dat het ten laste gelegde onder feit 2 wettig en overtuigend kan worden bewezen en overweegt daartoe als volgt.

Wetenschap en beschikkingsmacht

De rechtbank stelt voorop dat voor het begrip ‘opzettelijk aanwezig hebben’ in de zin van de Opiumwet niet noodzakelijk is dat de verdovende middelen aan de verdachte toebehoorden. Voldoende is dat de onder de Opiumwet vallende middelen zich in de machtssfeer van de verdachte bevonden en dat de verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van die verdovende middelen.

Relevante feiten en omstandigheden uit het dossier

Uit de bewijsmiddelen zoals opgenomen in de bijlage bij dit vonnis blijkt het volgende. Op 1 maart 2019 werd in een loods aan de [adres 2] een houten kist aangetroffen met daarin – naar later blijkt – bijna 270 kilo aan pillen die MDMA bevatten. De verdachte was op dat moment aanwezig bij de loods, samen met de medeverdachten [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] . De verdachte stapte samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] uit dezelfde auto en begaven zich naar de loods. [medeverdachte 1] voerde het woord en gaf opdracht dat de kist weer dicht moest. Vervolgens bemoeiden zij zich alle drie met het (laten) dichtschroeven van de kist, die door de nieuwe eigenaren was opengemaakt.

Op 1 februari 2019 was de verdachte eveneens aanwezig bij de loods aan de [adres 2] . Op die dag is door bedrijf [bedrijf 1] de houten kist geleverd waarin de partij XTC later is aangetroffen. In de tussenliggende periode was de verdachte meerdere malen samen met verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op pad. Zo waren er ontmoetingen op 6, 11, 13, 14, 18 en 19 februari 2019. Op 6 februari 2019 werden er bij de [bedrijf 2] , om de hoek van het pand aan de [adres 2] , spullen gekocht door medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] . Uit de camerabeelden van die dag volgt dat de verdachte, voorafgaand aan de aankoop bij [bedrijf 2] , samen met medeverdachte [medeverdachte 1] medeverdachte [medeverdachte 2] heeft opgehaald en dat hij om 13.22 uur, dus na de aankopen bij de [bedrijf 2] , weer door hen thuis is afgezet. De bij de [bedrijf 2] aangekochte materialen en spullen werden aangetroffen in de kist bovenop de bijna 270 kilo pillen MDMA. Daarnaast bevatte de telefoon van de verdachte een foto van de houten kist, van 1 februari 2019, en zijn er op zijn telefoon allerhande zoekslagen gedaan naar aggregaten en tabletteermachines.

Verklaring verdachte

De verdachte heeft zich ten aanzien van de feiten zowel bij de politie als tijdens het onderzoek ter terechtzitting op zijn zwijgrecht beroepen.

Had de verdachte wetenschap van- en beschikkingsmacht over de partij XTC?

De rechtbank stelt voorop dat een verdachte het recht heeft om te zwijgen. De genoemde feitelijkheden bij elkaar schreeuwen echter wel om een verklaring. Nu de verdachte ervoor gekozen heeft om geen verklaring af te leggen, kan de rechtbank dit ook niet afzetten tegen de bewijsmiddelen die uit het dossier naar voren komen. Dit maakt dat de rechtbank, op basis van wat zij wel uit het dossier kan vaststellen zoals vermeld in het bewijsmiddelenoverzicht, van oordeel is dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte moet hebben geweten van de aanwezigheid van de XTC en dat hij daar ook beschikkingsmacht over heeft gehad.

Medeplegen?

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. De kwalificatie van medeplegen is alleen gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

In dit geval is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van medeplegen. De rol van de verdachte bestaat blijkens het dossier grotendeels uit het vervoeren van verdachte [medeverdachte 1] , die een leidende rol kan worden toegedicht, als ook van verdachte [medeverdachte 2] . Hij was op cruciale momenten in en bij de loods. Ook de omstandigheid dat de verdachte samen met de andere verdachten, behalve verdachte [medeverdachte 2] , de kist met de partij drugs kwam veiligstellen op 1 maart 2019 en met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 4] mee is gelopen naar de kist, is voor de rechtbank een belangrijke indicatie dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking. Daarnaast acht de rechtbank de frequente ontmoetingen tussen de verdachte en verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in februari 2019 een belangrijke manifestatie van de nauwe en bewuste samenwerking.

Op basis van het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder feit 2 ten laste gelegde feit heeft begaan.

3.6.

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten laste van de verdachte bewezen dat:

2.

hij in de periode van l februari 2019 tot en met l maart 2019 te

Gouda, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk aanwezig

heeft gehad ongeveer 269.040 gram (605.040 pillen), van een materiaal bevattende MDMA,

zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,

dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

4 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte, rekening houdend met de eendaadse samenloop van feit 1 en 2 en de overschrijding van de redelijke termijn, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

6.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om, mocht de rechtbank ondanks de bepleite vrijspraak tot een veroordeling komen, een gevangenisstraf op te leggen die het reeds uitgezeten voorarrest niet te boven gaat. Mocht de rechtbank nog een aanvullende straf noodzakelijk vinden, dan verzoekt de verdediging om dit te beperken tot een voorwaardelijke gevangenisstraf of een werkstraf.

6.3.

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek op de terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Ernst van het feit

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bezit van een zeer grote hoeveelheid harddrugs. Het handelen van de verdachte vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en de veiligheid in de samenleving. Harddrugs leveren immers, eenmaal in handen van gebruikers, grote gevaren op voor de gezondheid van die gebruikers. Omdat het gebruik van harddrugs kostbaar is en de verslaving leidt tot toenemend gebruik, nemen verslaafden vaak hun toevlucht tot criminele activiteiten om hun gebruik te bekostigen, waardoor aan de samenleving veel schade wordt toegebracht. De verdachte heeft hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid genomen en dat rekent de rechtbank hem aan.

Persoon van de verdachte

Ter terechtzitting heeft de verdachte zich ook voor wat zijn persoonlijke omstandigheden op zijn zwijgrecht beroepen. Voor wat betreft de persoon van de verdachte kan de rechtbank daarom alleen maar rekening houden met zijn strafblad. Uit dit strafblad, gedateerd 8 april 2022, volgt dat de verdachte niet eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld.

Redelijke termijn

De rechtbank houdt verder rekening met het feit dat er sprake is van een ruime overschrijding van de redelijke termijn. De verdachte is immers aangehouden op 1 maart 2019, terwijl in zijn zaak einduitspraak in eerste aanleg zal worden gedaan op 30 mei 2022. De redelijke termijn is daarom met meer dan een jaar overschreden. De rechtbank zal deze overschrijding compenseren met een zogenoemde ‘strafkorting’ van 4 maanden.

Straf

Gelet op wat hiervoor is overwogen en op de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het LOVS is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichtere of andere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming van aanzienlijke duur met zich brengt. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden. In deze straf is de compensatie als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn al verwerkt. De straf valt lager uit dan de eis van de officier van justitie. Dit is gelegen in het feit dat de rechtbank tot een andere, beperkte, bewezenverklaring komt.

Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

7 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 47 van het Wetboek van Strafrecht;

- 2, 10 van de Opiumwet, en de daarbij behorende lijst I.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak rechtens gelden.

8 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde feit heeft begaan, zoals hierboven onder 3.6 bewezen is verklaard en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 2:

medeplegen van het opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van zesendertig (36) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door

mr. L.C. Bannink, voorzitter,

mr. P.G. Salvadori, rechter,

mr. N.F.R. de Rooij, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. I. Verhagen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 mei 2022.

Bijlage I

Bewijsmiddelenoverzicht

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL1500-2019056501, van de politie eenheid Den Haag, district Alphen aan den Rijn-Gouda, basisteam Kaag en Braassem, met bijlagen (doorgenummerd pagina 1 t/m 867).

1. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 110-112):

Op 1 maart 2019 kregen wij de opdracht om te gaan naar de [adres 2] te Gouda. Dit in verband met een melding die was gedaan omtrent de vondst van een hoeveelheid blauwe pillen met een driehoekvorm. Deze pillen zouden zitten in een kist van 1 bij 1 meter. Ik zag dat het pand een soort van loods betrof. Verder zag ik een houten kist van minimaal l kubieke meter staan. Op het datzelfde moment hoorde ik, dat er inmiddels 4 onbekende mannen ter plaatse waren gekomen die de kist met pillen wilden vervoeren en waren begonnen om de kist uit de loods te halen de parkeerplaats op. Deze mannen waren gekomen in een personenauto. Ik zag op dat moment een grijze VW Golf, type 7, voor het pand, op de eerder genoemde parkeerplaats staan. Enkele seconden daarna zag een drietal mannen uit het pand lopen. Zij liepen in de richting van de eerder genoemde personenauto. Later bleken deze mannen mij te zijn genaamd en te kunnen worden aangemerkt als zijnde de verdachten, respectievelijk: [medeverdachte 1] , [verdachte] en [medeverdachte 4] .

2. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 113-116):

Ik hoorde dat de centralist zei dat de melder had aangegeven dat er nu een voertuig voor de deur zou staan met vier inzittende erin die aangeven dat ze de pillen komen ophalen en dat er ook een vrachtwagen onderweg is.

Ik hoorde dat [naam 1] zei dat zij, [naam 1] en [naam 2] , dit pand sinds gisteren pas officieel op naam hadden. Dat zij gisteren het koopcontract hadden getekend. Dat zij hier vandaag naar het pand komen waren om al wat spullen te verhuizen. Ik hoorde dat [naam 1] zei dat hij bij binnenkomst de grote kist zag staan en dat hij deze geopend had. Dat hij, nadat de kist open was, zag dat er drie dozen met verwarmingen inzaten. Dat hij vervolgens een doos, die zich onder de dozen met verwarmingen bevond opende. Dat hij in deze doos een zaak met blauwe, driehoek-vormige, pillen zag. Ik hoorde dat hij zei dat hij vervolgens zo snel mogelijk de doos weer dichtgedaan had en dat hij de politie had gebeld.

Nadat alle verdachten waren afgevoerd, hebben collega [naam 3] , [naam 4] en ik de

kist geopend. Ik zag dat er, in de doos die de melder had beschreven, een grote zak

met blauwe, driehoek-vormige, pillen zaten. Ik zag dat er in deze doos meerdere van

deze zakken zaten.

3. Het proces-verbaal van verhoor van verdachte [naam 5] , opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 210-213):

De kist stond, als je de loods binnen komt, meteen links. Wij hadden al gezien dat er

verschillende camera's inpandig hingen. Het leek wel of deze allemaal gericht waren

op de kist. De kist zat goed dicht. Ik heb de kist geopend met een schroeftolletje. Daarna hadden we een breekijzer nodig om de kist verder te openen. Ik zag dat in de kist doosjes zaten met opdrukken van radiator kacheltjes. Deze hebben wij er af gehaald. Daar onder zat piepschuim. Toen wij dit weg haalden zagen we een soort blauwe pilletjes.

Ineens kwamen twee mannen aan lopen. Ik hoorde dat een van de mannen zei dat hij nog wat spullen op moest halen. Toen ik hoorde dat hij de containers ook mee wilde hebben dacht ik dat ik gauw kon helpen. Weg met die spullen! Het voelde absoluut niet goed. In de loods waren er ineens nog 2 mannen bij gekomen. Het was duidelijk dat man l de leiding had. Het was een iets oudere man die de andere mannen opdrachten gaf. De andere mannen waren een soort werkmannen.

Ik hoorde dat [naam 6] nog een beetje grappig zei : "joh, past dat wel in dat auto-tje

dan". Dit zei hij tegen man l. Man l zei hierop tegen [naam 6] : "er komt zo een vrachtwagentje". Hierop ben ik alles gauw buiten gaan zetten.

Op een gegeven moment vroeg de oudere man, man l aan mij of ik de kist met de blauwe pilletjes weer dicht wilde maken. Dat heb ik gedaan. Ik kreeg het niet helemaal goed voor elkaar. Het was blijkbaar niet netjes genoeg. Ik wilde natuurlijk alles zo snel mogelijk dicht hebben. Op een gegeven moment pakte een van de aanwezige mannen de schroeftol uit mijn handen om het zelf even te doen maar

het liep niet lekker. De deksel van de kist is er nog een keer af geweest om het

opnieuw te proberen om de kist netjes dicht te krijgen. Op een gegeven moment stond een van de mannen er met een stuk hout hard op te slaan om het deksel maar dicht te krijgen.

Verbalisant :U heeft gezegd dat l man u hielp met de kist dicht maken.

Verdachte : Ja, een man begon mij te helpen maar de andere 3 bemoeiden zich er ook mee. Hiermee bedoel ik dat zoals ik eerder verklaard heb, dat een van de mannen de schroeftol uit mijn handen trok. De andere mannen gaven deze man aanwijzingen hoe het allemaal sneller en beter moest.

4. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 1 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 117):

Ik zag een grote houten transportkist met daarin als afdeklaag 3 dozen met daarin

vermoedelijk straalkacheltjes en een laag isolatieplaten. Daaronder zag ik een aantal

dichte bruine dozen en een (l) doos die open was met daarin een x aantal doorzichtige zakken met blauwe pilletjes in de vorm van driehoekjes met daarop gedrukt de tekst Tesla.

Narcotica heeft de lading pillen geschouwd, bemonsterd, gelabeld en onderzocht. Hierbij kwamen zij tot de conclusie dat de pillen inderdaad waren samengesteld uit de stof MDMA. Nadat alle elf in de kist aanwezige dozen waren geopend en onderzocht werd een totaal van 270 kg aan pillen gewogen.

5. Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 14 maart 2019, voor zover inhoudende (p. 384-395):

Op vrijdag 01 maart 2019, zijn door mij verbalisant van de 11 aangetroffen kartonnen dozen gevuld met doorzichtige vacuumzakken al de bruto gewichten vast gesteld. Tevens waren door mij verbalisant van elke doorzichtige vacuumzak monsters genomen.

Nader onderzoek doos 1:

11 zakken x 4987 tabletten = 54.857 tabletten.,

Totaal netto gewicht van 11 zakken x 2394 gram = 26.334 gram

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AAJD7556NL, AAJD7557NL, AAJD7552NL, AAJD7548NL, AAJD7558NL,

AAJD7582NL, AAJD7599NL AAJD7597NL, AAJD7598NL, AAJD7561NL,

AAJD7562NL.

De monsters voorzien van de SIN AAJD7556NL, AAJD7558NL en AAJD7598NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 2

een bruine kartonnen doos gevuld met een 12 tal doorzichtige vacuumzakken.

Ik zag een 3 tal doorzichtige vacuumzakken met groene diamantvormige tabletten en een 9 tal doorzichtige vacuumzakken met blauwe driehoekige tabletten.

3 x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 60.174 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 zakken x 2394 gram + 3 zakken x 2090 gram = 27.816 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AAJD7563NL, AAJD7564NL, AAJD7567NL, AAJD7565NL, AAJD7566NL,

AAJD7568NL, AAJD7569NL, AAJD7570NL, AAJD7571NL, AAJD7572NL,

AAJD7573NL en AAJD7574NL.

De monsters voorzien van de SIN AAJD7564NL, AAJD7569NL, en AAJD7571NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 3

een bruine kartonnen doos gevuld met een 11 tal doorzichtige vacuumzakken.

Ik zag een 6 tal doorzichtige vacuumzakken met groene diamantvormige tabletten en een 5 tal doorzichtige vacuumzakken met blauwe driehoekige tabletten.

6 x 5097 stuks tabletten + 5 x 4987 stuks tabletten is totaal 55.517 tabletten

Totaal netto gewicht van de tabletten: 5 x 2394 gram + 6 zakken x 2090 gram = 24.510 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de

SINAAJD7575NL, AAJD7576NL, AAJD7578NL, AAJD7579NL, AAJD7508NL,

AAJD7509NL, AAJD7510NL, AAJD7511NL, AAJD7512NL, AAJD7513NL en

AACA4479NL.

De monsters voorzien van de SIN AAJD7575NL, AAJD7511NL en AACA4479NLwerden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 4

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken

met groene tabletten.

10 zakken x 5097 tabletten = 50.970 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 10 x 2090 gram= 20.900 gram

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AACA4480NL, AACA4481NL, AACA4478NL, AACA4477NL, AACA4476NL,

AALE6353NL, AALE6354NL, AALE6352NL, AALE6351NL, AALE6350NL.

De monsters voorzien van de SIN AALE6354NL, AALE6351NL en AALE6350NLwerden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 5

een bruine kartonnen doos gevuld met een 12 tal doorzichtige vacuumzakken

met groene tabletten.

12 zakken x 5097 tabletten = 61.164 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 12 zakken x 2090 gram = 25.080 gram

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALE6411NL, AALE6389NL, AALE6388NL, AALE6387NL, AALE6386NL,

AALE6385NL, AALE6384NL, AACA4292NL, AALK3603NL, AALK3602NL,

AALK3601NL en AALK3600NL.

De monsters voorzien van de SIN AALE6388N, AALE6386NL en AALK3603NLwerden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 6

een bruine kartonnen doos gevuld met een 11 tal doorzichtige vacuumzakken.

9 x 5097 stuks tabletten + 2 x 4987 stuks tabletten is totaal 55.847 tabletten,

Totaal netto gewicht van de tabletten: 2 zakken x 2394 gram + 9 zakken x 2090 = 23.598 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SUST

AALK3598NL, AALK3597NL, AALY0641NL, AALY0642NL, AALY0643NL,

AALY0645NL, AALY0620NL, AALY0619NL, AALY0618NL, AALY0616NL en

AALY0614NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0642NL, AALY0620NL en AALY0614NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 7

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken.

l x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 49.980 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 zakken x 2394 gram + l zak x 2090 gram = 23.636 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0604NL, AALY0605NL, AALY0601NL, AALY0600NL, AALY0602NL,

AALY0599NL, AALY0603NL, AALY0597NL, AALY0596NL en AALY0598NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0605NL, AALY0600NL en AALY0597NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 8

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken.

6x 5097 stuks tabletten + 4 x 4987 stuks tabletten is totaal 50.530 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 4 zakken x 2394 gram + 6 zakken x 2090 gram= 22.116 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0609NL, AALY0608NL, AALY0595NL, AALY0594NL, AALY0592NL,

AALY0593NL, AALY0611NL, AALY0610NL, AALY0612NL en AALY0613NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0609NL, AALY0592NL en AALY0612NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 9

een bruine kartonnen doos gevuld met een 11 tal doorzichtige vacuumzakken.

2 x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 55,077 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 x 2394 gram + 2 x 2090 gram= 25.726 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0615NL, AALY0591NL, AALY0587NL, AALY0588NL, AALY0586NL,

AALY0617NL, AALY0621NL, AALY0622NL, AALY0623NL, AALY0639NL en

AALY0640NL

De monsters voorzien van de SIN AALY0587NL, AALY0621NL en AALY0640NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 10

een bruine kartonnen doos gevuld met een 12 tal doorzichtige vacuumzakken.

10 x 5097 stuks tabletten + 2 x 4987 stuks tabletten is totaal 60.944 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 2 zakken x 2394 gram +10 zakken x 2090 gram= 25.688 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0573NL, AALY0574NL, AALY0575NL, AALY0576NL, AALY0577NL,

AALY0578NL, AALY0579NL, AALY0580NL, AALY0581NL, AALY0582NL,

AALY0583NL en AALY0584NL.

De monsters voorzien van de SIN AALY0573NL, AALY0579NL en AALY0584NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Doos 11

een bruine kartonnen doos gevuld met een 10 tal doorzichtige vacuumzakken.

l x 5097 stuks tabletten + 9 x 4987 stuks tabletten is totaal 49.980 tabletten.

Totaal netto gewicht van de tabletten: 9 zakken x 2394 gram + l zak x 2090 gram= 23.636 gram.

Van elke zak heb ik verbalisant een monster gemaakt en zijn voorzien van de SIN

AALY0590NL, AALY0589NL, AALY0585NL, AALY0730NL, AALY0729NL,

AALY0728NL, AALY0731NL, AALY0732NL, AALY0735NL en AALY0734NL.

De monsters voorzien van de AALY0730NL, AALY0728NL en AALY0734NL werden voor nadere analyse, in het kader van het NFI project, overgedragen aan een gecertificeerde Forensisch medewerker van de afdeling Forensische Opsporing.

Totaal: 269.040 gram (269 kilo) 605.040 tabletten.

6. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 001, voor zover inhoudende (p. 401):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7556NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

7. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 002, voor zover inhoudende (p. 402):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7558NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

8. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 003, voor zover inhoudende (p. 403):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7598NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

9. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 004, voor zover inhoudende (p. 409):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7564NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

10. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 005, voor zover inhoudende (p. 410):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7569NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

11. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 006, voor zover inhoudende (p. 411):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7571NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

12. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 007, voor zover inhoudende (p. 417):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7575NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

13. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 008, voor zover inhoudende (p. 418):

Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AAJD7511NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

14. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 009, voor zover inhoudende (p. 419):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AACA4479NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

15. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 010, voor zover inhoudende (p. 425):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6354NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

16. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 011, voor zover inhoudende (p. 426):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6351NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

17. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 012, voor zover inhoudende (p. 427):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6350NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

18. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 013, voor zover inhoudende (p. 433):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6388NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

19. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 014, voor zover inhoudende (p. 434):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALE6386NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

20. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 12 maart 2019, aanvraag 015, voor zover inhoudende (p. 435):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALK3603NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

21. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 016, voor zover inhoudende (p. 442):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0642NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

22. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 017, voor zover inhoudende (p. 443):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0620NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

23. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 018, voor zover inhoudende (p. 441):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0614NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

24. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 001, voor zover inhoudende (p. 449):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0605NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

25. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 022, voor zover inhoudende (p. 450):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0600NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

26. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 023, voor zover inhoudende (p. 451):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0597NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

27. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 020, voor zover inhoudende (p. 457):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0592NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

28. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 019, voor zover inhoudende (p. 458):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0609NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

29. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 021, voor zover inhoudende (p. 459):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0612NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

30. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 026, voor zover inhoudende (p. 465):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0640NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

31. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 025, voor zover inhoudende (p. 466):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0621NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

32. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 024, voor zover inhoudende (p. 467):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0587NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

33. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 027, voor zover inhoudende (p. 473):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0573NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

34. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 029, voor zover inhoudende (p. 474):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0584NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

35. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 028, voor zover inhoudende (p. 475):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0579NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

36. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 030, voor zover inhoudende (p. 481):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0730NL

Omschrijving FO: 2394 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

37. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 031, voor zover inhoudende (p. 482):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0728NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, blauw

Conclusie: bevat MDMA

38. Een geschrift, te weten het NFI-dent rapport van 13 maart 2019, aanvraag 032, voor zover inhoudende (p. 482):


Tabel l Onderzoeksmateriaal en conclusie

Kenmerk: AALY0734NL

Omschrijving FO: 2090 gram tablet, groen

Conclusie: bevat MDMA

39. Het proces-verbaal van bevindingen – bevindingen Samsung GSM van verdachte [verdachte] , opgemaakt op 2 april 2019, voor zover inhoudende (p. 310-315):

Een ander contact in de contactenlijst is ; [medeverdachte 2] met het nr [telefoonnummer] . Dit is het nummer van de op 28 maart 2019 eveneens aangehouden verdacht [medeverdachte 2] , voormalig eigenaar van het bedrijfspand [adres 2] te Gouda.

In de fotobestanden van de telefoon staat een foto van dd 12-02-2019, van een beeldscherm van een andere gsm. Op de afgebeelde beeldscherm is te zien dat het gaat om ; [bedrijf 3] met het bijbehorende telefoonnr. [bedrijf 3] is de webwinkel van [bedrijf 3] gevestigd op de [adres 3] . Op dat adres is een aggregaat merk en type Kipor ID besteld en contant betaald door verdachte [medeverdachte 2] . Op de Gsm staan foto's van de op de [adres 2] te Gouda aangetroffen kist, waarin op 1 maart 2019 de 275 kg XTC tabletten in zijn aangetroffen. Op basis van de kist zelf en de achtergrond/ ondergrond, is duidelijk dat het om foto's zijn die gemaakt zijn op het moment dat de kist in Gouda stond. De foto's zijn van dd 01-02-2019, de datum dat de kist door de firma [bedrijf 1] bij dat adres is afgeleverd. De foto's zijn van in de avond, rond 19.35 uur.

Opvallend is dat op de telefoon een hele serie foto's van, kennelijk via internet opgezochte, aggregaten staan; Gezocht/ opgeslagen op 07-02-2019. Ook opvallend is de zoektocht naar tabletteermachines en voorbeelden van tabletten. In totaal 9 stuks tabletteermachine afbeeldingen en daarnaast nog een hele serie machines die er wel op lijken maar waarvan het doel net iets anders is of niet duidelijk is. Naast de pillen en de machines staan ook afbeeldingen van diverse kleurstoffen op de GSM.

40. Het proces-verbaal van bevindingen – camerabeelden (vooral) woning [medeverdachte 2] , opgemaakt op 4 april 2019, voor zover inhoudende (p. 322-323):

06-02-2019

[medeverdachte 2] wordt die dag twee keer opgehaald en weer thuisgebracht door een blauwe Chevrolet Aveo met daarin de verdachten [medeverdachte 1] en [verdachte] . Om 09.55 wordt hij door hen opgehaald en wordt om 13.22 weer thuis afgeleverd. Tussendoor is te zien dat een blauwe Chevrolet Aveo om 11.35 uur langs de [locatie] rijdt in de richting van [adres 2] . En dan om 13.06 uur weer terug.

Tussentijds is uit camerabeelden van de [bedrijf 2] op de [adres 2] in Gouda gebleken dat verdachte [medeverdachte 1] daar om 11.29 uur een aantal goederen heeft betaald. Goederen die op 1 maart 2019 worden aangetroffen in de kist met XTC pillen in de loods [adres 2] . De tweede keer die dag dat hij wordt opgehaald is om 14.04 uur en dan wordt hij om 18.42 uur weer thuis gebracht. Van die dag is verder bekend dat door [bedrijf 3] in Warmenhuizen een

invoice (betaalbewijs) is geleverd aan [medeverdachte 2] . [bedrijf 3] verklaarde dat het door [medeverdachte 2] bestelde aggregaat.

14-02.2019

Om 11.01 uur arriveert de Chevrolet Aveo met daarin [medeverdachte 1] en [verdachte] .

Die gaan de woning in. Om 11.27 uur lopen [medeverdachte 1] [verdachte] en [medeverdachte 2] naar de auto en vertrekken. Om 18.14 uur wordt [medeverdachte 2] weer thuisgebracht.

18-02-2019

Op 18-02-2019 maken ze drie ritten.

Om 10.36 uur komt de Chevrolet Aveo met [medeverdachte 1] en [verdachte] aanrijden. Nadat ze heel even binnen zijn geweest vertrekken ze om 10.42 uur. En komen om 11.18 uur weer retour en gaan dan een langere tijd naar binnen.

Om 12,25 uur vertrekken ze alle drie weer met de auto. De volgorde is "vast" . [verdachte] is de bestuurder, [medeverdachte 2] zit rechts voorin en [medeverdachte 1] rechts achterin. Om 13.00 uur komen ze weer retour.

Dan om 13.55 uur vertrekken ze weer om kort daarop, om 16.05 uur terug te komen

Om 17.23 uur vertrekken [medeverdachte 1] en [verdachte] .

41. Het proces-verbaal van bevindingen – belangrijke dagen en de rollen van de betrokkenen, opgemaakt op 8 mei 2019, voor zover inhoudende (p. 635, 653-666):

Vrijdag 01-02-2019

Door [bedrijf 1] wordt tussen 13.05 uur en 13.10 uur een kist geleverd op het adres [adres 2] te Gouda.

Later die middag, rond 15.23 uur rijden [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte] naar het pand [adres 2] . Hierna wordt [medeverdachte 2] weer thuisgebracht.

Nadat [medeverdachte 1] en [verdachte] weer zijn vertrokken bij [medeverdachte 2] rijden ze weer terug naar Gouda naar de [adres 2] . Daar komen ze om 17.01 uur aan. Ook [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] komen daar heen. Een Citroen C1 en een VW Transporter komen in twee minuten na de aankomst van [medeverdachte 1] en [verdachte] aanrijden en rijden het terrein van de [adres 2] op. In totaal zijn ze ruim een half uur daar met die drie auto’s aanwezig.

Maandag 11-02-2019

[medeverdachte 2] is thuis. [verdachte] en [medeverdachte 1] komen zijn kant op. Om 11.04 uur stuurt [naam 7] een mail naar [bedrijf 1] . Om 11.01(11.16) uur loopt [medeverdachte 1] naar de auto en haalt twee verschillende soorten kinderzitjes (baby en peuter) uit de auto en brengt die naar de woning van [medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] komt ook naar de auto, loopt nog een keer terug naar de woning en blijft dan een paar minuten weg, stapt dan wel in en de auto rijdt met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en de bestuurder weg. Om 14.00 (14.15) uur komt de Chevrolet weer aangereden bij het huis van [medeverdachte 2] . [verdachte] (bestuurder) en [medeverdachte 1] (linksachter) zijn uitgestapt. Even later stapt ook [medeverdachte 2] uit. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] lopen richting woning. [verdachte] is gelijk weer ingestapt. 14.03 (14.18) uur. [medeverdachte 1] heeft de kinderzitjes weer uit de woning gehaald, op de achterbank gelegd en [medeverdachte 1] en [verdachte] rijden weg.

Om 17.03 (17.38) uur komen [medeverdachte 1] en [verdachte] weer langs. [medeverdachte 2] is buiten aan het bladblazen. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] staan te praten. [verdachte] heeft het bladblazen overgenomen. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] zijn een tijd uit beeld geweest. [verdachte] is blijven bladblazen. [verdachte] en [medeverdachte 1] stappen in en rijden weg.

Woensdag 13-02-2019

Mails op 13-02 van [medeverdachte 2] naar [bedrijf 2]

Om 15.33 (15.48) arriveert de Chevrolet Aveo. Met daarin [verdachte] . Die stapt uit en loopt naar de voordeur. Om 16.09 (16 24) uur vertrekt [verdachte] weer. Al die tijd is er niemand anders te zien, in of bij de auto. Dan stuurt [medeverdachte 2] weer een aantal mails.

Maandag 18-02-2019

[medeverdachte 2] is al eerder om 10.36 (10.51) uur opgehaald door [verdachte] en [medeverdachte 1] in de Chevrolet Aveo en om 11.18 (11.32) uur weer thuisgebracht. [medeverdachte 1] en [verdachte] blijven dan [medeverdachte 2] . Om 12.25 (12.40) uur rijden ze dan alle drie weer weg om om 13.00 (13.15)uur weer terug te komen bij de woning van [medeverdachte 2] . Om 13.55 (14.10) vertrekken ze weer met zijn drieën. Om 16.05 (16.20) uur zijn ze weer terug bij de woning. Ze stappen uit en gaan naar binnen. Dan gaan er weer mailberichten naar [bedrijf 2] , waarna [medeverdachte 1] en [verdachte] om 17.29 (17.44) uur weer vertrekken.

Dinsdag 19-02-2019

In de ochtend stuurt [medeverdachte 2] 2 mails met vragen.

Om 15.18 uur (15.32) arriveert de Chevrolet Aveo met daarin [verdachte] en [medeverdachte 1] die naar de woning van [medeverdachte 2] lopen. Direct daarop worden via de mail weer een aantal vragen aan [bedrijf 2] gesteld. Om 15.36 uur (15. 51) loopt [verdachte] terug richting de auto. Hij gaat naast de auto staan roken en stapt dan in. Een paar minuten later (15.40 uur (15.55)) komt ook [medeverdachte 1] er weer aan. Hij stapt ook in en

de auto rijdt weg.