Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2022:11280

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-10-2022
Datum publicatie
15-11-2022
Zaaknummer
C/09/634384 / KG ZA 22-779
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Conv. afgewezen. Inbreuk handelsnaamrecht (domeinnaam). Wel handelsnaamrecht: voldoende gebruik, maar wederpartij gebruikt bestreden handelsnaam niet. Rec. afgewezen. Grondslag is handelsnaam en domeinnaam die eiser niet gebruikt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/634384 / KG ZA 22-779

Vonnis in kort geding van 26 oktober 2022

in de zaak van

MGK DENTAL CLINIC B.V.,

te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.R. van Leeuwen te Zoetermeer,

tegen

[gedaagde] mede handelend onder de naam TANDARTSPRAKTIJK 'T CENTRUM,

wonende te [woonplaats] en zaakdoende te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. H.H.M. Meijroos te Den Haag.

Partijen zullen hierna MGK Dental Clinic en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 september 2022, met producties EP01 tot en met EP07;

 • -

  de conclusie van eis in reconventie, ingekomen ter griffie op 3 oktober 2022, met producties GP01 tot en met GP12;

 • -

  productie GP13 van [gedaagde], ingekomen ter griffie op 3 oktober 2022;

 • -

  de mondelinge behandeling van 5 oktober 2022 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde spreekaantekeningen van MGK Dental Clinic en pleitnota van [gedaagde], en de kostenspecificaties van MGK Dental Clinic (productie EP08) en [gedaagde] (productie GP14). Tevens is door [gedaagde] een (zeer beperkte) gewijzigde eis in reconventie overgelegd, waartegen door MGK Dental Clinic geen bezwaar is gemaakt.

1.2.

Tijdens de mondelinge behandeling is een voorlopig oordeel gegeven en is getracht een minnelijke regeling te bereiken. Dat is niet gelukt en partijen hebben daarop vonnis gevraagd. Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

MGK Dental Clinic bestaat uit een samenwerkingsverband tussen drie afzonderlijke vennootschappen, te weten Gobad Holding B.V., Sayoso B.V. en YKR Holding B.V. Gezamenlijk voeren deze partijen een tandheelkundig centrum in Pijnacker, dat zij begin 2022 hebben overgenomen van tandarts [naam].

2.2.

[gedaagde] drijft een eenmanszaak onder (in ieder geval) de handelsnaam Tandartspraktijk ‘t Centrum sinds 9 juli 2013.

2.3.

Op 21 april 2022 is op de locatie waar MGK Dental Clinic haar praktijk in Pijnacker wilde gaan vestigen, in haar opdracht de volgende banner opgehangen:

2.4.

Zowel MGK Dental Clinic als [gedaagde] hebben op 26 april 2022 in het handelsregister de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker geregistreerd.

2.5.

In het blad “Telstar” is op 9 juni 2022 het volgende bericht opgenomen:

[afbeelding: ivm privacy is deze afbeelding weggelaten]

3 Het geschil in conventie

3.1.

MGK Dental Clinic vordert – samengevat – een verbod voor [gedaagde] om de naam Tandheelkundig Centrum Pijnacker te gebruiken evenals veroordeling tot wijziging van de inschrijving in het handelsregister van de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker, onder verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [gedaagde] in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.1

3.2.

Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt MGK Dental Clinic dat [gedaagde] de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker alleen heeft geregistreerd om de naam veilig te stellen. Registratie van een handelsnaam geldt niet als het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 1 Hnw2. MGK Dental Clinic gebruikt de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker langer dan [gedaagde]. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die verwarringwekkend overeenstemt met een oudere handelsnaam. Met het registreren van de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker heeft [gedaagde] in strijd gehandeld met (de geest van) artikel 5 Hnw en daarmee onrechtmatig, aldus MGK Dental Clinic.

3.3.

[gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

[gedaagde] vordert – samengevat – een verbod voor MGK Dental Clinic om de handelsnaam TCP (de voorzieningenrechter begrijpt uit de onderbouwing van het petitum in de conclusie van eis in reconventie dat [gedaagde] – ook op een voor MGK Dental Clinic duidelijke wijze – bedoelt “Tandheelkundig Centrum Pijnacker” en niet de afkorting “TCP”) en de domeinnaam tandartspijnacker.nl te gebruiken, onder verbeurte van een dwangsom en met veroordeling in de volledige proceskosten.

4.2.

Aan zijn reconventionele vordering legt [gedaagde] ten grondslag dat de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker en de domeinnaam tandartspijnacker.nl die MGK Dental Clinic voert, in strijd komen met de door [gedaagde] gebruikte handelsnaam Tandartspraktijk Pijnacker en de domeinnaam tandartspraktijkhetcentrumpijnacker.nl. Met de keuze van de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker veroorzaakt MGK Dental Clinic verwarring. Men mag een beschrijvende handelsnaam of domeinnaam gebruiken ook wanneer die verwarringwekkend is, tenzij sprake is van ernstige bijkomende omstandigheden, aldus [gedaagde]. Van dergelijke omstandigheden is sprake, nu MGK Dental Clinic niet de naam van de overgenomen praktijk, tandartspraktijk [naam], is blijven gebruiken of de handelsnaam MGK Dental Clinic, maar een handelsnaam en domeinnaam is gaan voeren die verwarringwekkend overeenstemmen met die van [gedaagde] en hinderlijk zijn voor [gedaagde]. Daarmee heeft MGK Dental Clinic bewust verwarring gecreëerd om een potentiële concurrent als [gedaagde] dwars te zitten, aldus nog steeds [gedaagde].

4.3.

MGK Dental Clinic voert verweer.

4.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

(Spoedeisend) belang

5.1.

[gedaagde] voert aan dat het (spoedeisend) belang aan de zijde van MGK Dental Clinic ontbreekt, omdat [gedaagde] de naam Tandheelkundig Centrum Pijnacker niet (openbaar) heeft gebruikt en MGK Dental Clinic niet heeft aangetoond dat [gedaagde] voornemens is dit op enig moment te zullen doen. Dat betekent dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen aan de zijde van [gedaagde], waarmee er geen (spoedeisend) belang bestaat bij het onderhavige kort geding.

5.2.

De voorzieningenrechter constateert dat dit verweer een inhoudelijk verweer is dat aan het (spoedeisend) belang van MGK Dental Clinic niet af kan doen. Immers, MGK Dental Clinic stelt dat sprake is van voortdurend onrechtmatig handelen van [gedaagde], waarmee het (spoedeisend) belang bij beoordeling van die vorderingen in beginsel is gegeven. De vraag of [gedaagde] al dan niet onrechtmatig handelt, is pas hieronder aan de orde bij de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen van MGK Dental Clinic.

Handelen in strijd met (‘de geest van’) artikel 5 Hnw

5.3.

Voorop wordt gesteld dat het recht op een handelsnaam in de zin van de Hnw ontstaat door feitelijk gebruik in het economisch verkeer, zodanig dat de handelsnaam voor het publiek kenbaar is. Voor het verkrijgen van het recht op een handelsnaam kan onder omstandigheden ook voldoende zijn dat voorbereidingshandelingen worden getroffen in de aanloop naar het daadwerkelijk starten van de onderneming. Maar ook dan moet dat op zodanige wijze gebeuren dat het voor het publiek duidelijk is dat een bepaalde handelsnaam wordt gebruikt c.q. gebruikt gaat worden.

5.4.

Zoals MGK Dental Clinic zelf al terecht heeft opgemerkt, levert inschrijving in het handelsregister van Tandheelkundig Centrum Pijnacker geen rechtscheppend gebruik van een handelsnaam op. De voorzieningenrechter kan in het midden laten of het enkele ophangen van de banner in opdracht van MGK Dental Clinic (zie onder 2.3) voldoende is voor (voorbereidend) gebruik van de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker. [gedaagde] heeft zelf als productie GP04 het bericht in de Telstar overgelegd van 9 juni 2022 (vergelijk onder 2.5). Dat betreft een paginagroot bericht waarin zowel in de titel van het artikel als in de reclameafbeelding linksonder de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker aan het publiek wordt gepresenteerd en duidelijk wordt gemaakt dat de onderneming (praktijk) onder deze handelsnaam binnenkort wordt geopend. Dat is naar voorshands oordeel voldoende voor rechtscheppend gebruik van een handelsnaam in de zin van de Hnw. Dat het publiek ook daadwerkelijk kennis heeft genomen van het bestaan van de onderneming van MGK Dental Clinic en de te gebruiken handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker volgt uit de door [gedaagde] overgelegde verklaringen van patiënten van hem (productie GB11A tot en met GP11K).

Het voorgaande betekent dat MGK Dental Clinic rechtscheppend gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam en in beginsel een beroep kan doen op de beschermende bepalingen van de Hnw.

5.5.

Zoals [gedaagde] echter terecht heeft opgemerkt, vordert MGK Dental Clinic een verbod voor [gedaagde] om de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker te gebruiken, op de enkele grond dat [gedaagde] deze handelsnaam heeft ingeschreven in het handelsregister. Een verbod gegrond op artikel 5 Hnw kan enkel worden opgelegd wanneer [gedaagde] de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker ook daadwerkelijk gebruikt als handelsnaam in de zin van de Hnw. Dat is niet het geval, nu enkele registratie niet geldt als gebruik (zie r.o. 5.4). Niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] voornemens is de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker te gaan gebruiken. Dat betekent dat MGK Dental Clinic geen belang heeft bij haar verbodsvordering.

5.6.

Op dezelfde gronden ontbreekt het belang van MGK Dental Clinic bij de door haar gevorderde uitschrijving van de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker door [gedaagde] uit het handelsregister.

5.7.

Dat betekent dat de vorderingen van MGK Dental Clinic zullen worden afgewezen.

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

De voorzieningenrechter constateert dat [gedaagde] zijn verbodsvorderingen in reconventie grondt op verwarringwekkend gebruik door MGK Dental Clinic van de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker en de domeinnaam tandartspijnacker.nl, enkel ten opzichte van de handelsnaam van [gedaagde] van Tandartspraktijk Pijnacker en de domeinnaam tandartspraktijkhetcentrumpijnacker.nl.

6.2.

Niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] de naam Tandartspraktijk Pijnacker feitelijk – op een voor het publiek kenbare wijze – gebruikt, zodat geen sprake is van een handelsnaam in de zin van de Hnw (vergelijk r.o. 5.3). Dat betekent dat [gedaagde] geen verbod kan vorderen op basis van de Hnw op het voeren door MGK Dental Clinic van de handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker. Hetzelfde geldt voor de door MGK Dental Clinic gebruikte domeinnaam tandartspijnacker.nl waartegen [gedaagde] zich op grond van zijn vermeende handelsnaam ook verzet.

6.3.

Voor wat betreft de domeinnaam tandartspraktijkhetcentrumpijnacker.nl van [gedaagde], constateert de voorzieningenrechter dat uit de door [gedaagde] overgelegde producties niet volgt dat hij deze domeinnaam gebruikt. Productie GP07B is een e-mail waarin op 9 juli 2018 aan [gedaagde] wordt bevestigd dat zijn oude domeinnaam www.tandartspraktijktcentrum.(tandartsennet.)nl is gewijzigd in www.tandartshetcentrumpijnacker.(tandartsennet.)nl. Het woord “praktijk” ontbreekt in de domeinnaam. Overigens heeft [gedaagde] vervolgens evenmin aangetoond dat hij de vanaf 9 juli 2018 ingeschreven domeinnaam (heeft) gebruikt. Uit productie GP08A tot en met F volgt dat [gedaagde] in 2020 voor berichtgeving aan patiënten via e-mail de domeinnaam (balie@ dan wel info@)tandartshetcentrum.nl gebruikt. Nu door [gedaagde] niet is onderbouwd dat de domeinnaam tandartspraktijkhetcentrumpijnacker.nl door hem wordt gebruikt, kan de verbodsvordering niet op basis van deze stelling worden beoordeeld, nog daargelaten op basis van welke juridische grondslag (Hnw of onrechtmatig handelen) de vordering zou moeten worden beoordeeld.

6.4.

Het voorgaande betekent dat de vordering van [gedaagde] zal worden afgewezen.

6.5.

Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter nog als volgt. Voor het geval door [gedaagde] bedoeld is zijn vordering (ook voor MGK Dental Clinic op kenbare wijze) te onderbouwen met een beroep op zijn handelsnaam Tandartspraktijk ‘t Centrum (Pijnacker), geldt het volgende.

6.6.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, al door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien daardoor, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere), of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Voorts moet de vraag of verwarring te duchten valt, worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en diens eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment. De behoefte tot vrijhouding van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, is een omstandigheid die bij de beoordeling van de vraag of verwarring te duchten is, dient te worden betrokken. Voor beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen zijn overigens geen bijkomende omstandigheden vereist.3

6.7.

De voorzieningenrechter volgt MGK Dental Clinic in haar verweer dat [gedaagde] niet heeft aangetoond dat hij de handelsnaam Tandartspraktijk ‘t Centrum Pijnacker gebruikt. Ter onderbouwing van die stelling heeft [gedaagde] alleen de voornoemde productie GP08A tot en met F overgelegd (vergelijk r.o. 6.3). Zoals gezegd, ziet dit enkel op een paar e-mailberichten uit 2020 aan patiënten met gebruik van de domeinnaam (balie@ dan wel info@)tandartshetcentrum.nl. De voorzieningenrechter constateert dat achter “afzender” in de mailberichten is opgenomen “Tandartspraktijk ‘t Centrum Pijnacker”, maar dit is niet wat patiënten in het bericht zien dat zij krijgen toegestuurd. Daarin zijn alleen de voornoemde e-mailadressen opgenomen. De e-mailberichten zijn ook allemaal ondertekend namens “Tandartspraktijk ’t Centrum”. Verder is er één factuur overgelegd waarin een derde partij heeft gefactureerd aan “Tandartspraktijk ‘t Centrum Pijnacker”, maar deze enkele factuur uit 2020 is onvoldoende om voorshands aan te nemen dat [gedaagde] de handelsnaam Tandartspraktijk ‘t Centrum Pijnacker (ook nu nog) op een voor het publiek kenbare wijze gebruikt.

6.8.

Dat betekent dat in het kader van artikel 5 Hnw enkel de handelsnaam

Tandartspraktijk ‘t Centrum van [gedaagde] relevant is.

6.9.

Naar voorlopig oordeel is deze door [gedaagde] gevoerde handelsnaam beschrijvend van aard. De voorzieningenrechter gaat daarmee voorbij aan de stelling van [gedaagde] dat ‘’t Centrum’ een kenmerkend bestanddeel is dat de handelsnaam duidelijk onderscheidend vermogen geeft. Uit de handelsnaam vloeit voort dat het gaat om een tandartspraktijk die wordt uitgeoefend in het centrum van een plaats (in dit geval het centrum van Pijnacker). Ieder dorp of iedere stad heeft een centrum waarmee dit begrip wel degelijk beschrijvend is, ook in de combinatie met tandartspraktijk.

6.10.

Vervolgens is de vraag aan de orde of sprake is van verwarringsgevaar met de door MGK Dental Clinic gevoerde handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker. De aard van de ondernemingen is hetzelfde en beide ondernemingen zijn gevestigd (en bedienen een publiek) in Pijnacker. Maar de voorzieningenrechter volgt MGK Dental Clinic in haar verweer dat [gedaagde] op de beschrijvende woorden in haar handelsnaam geen alleenrecht kan doen gelden en dat de beide (beschrijvende) handelsnamen voldoende van elkaar verschillen om het verwarringsgevaar op te heffen. In dit kader is van belang dat de Hoge Raad heeft overwogen4 dat het publiek er aan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Met de door MGK Dental Clinic gekozen (eveneens beschrijvende) handelsnaam Tandheelkundig Centrum Pijnacker is naar voorshands oordeel sprake van een dergelijke (meer dan) kleine variatie op de handelsnaam Tandartspraktijk ’t Centrum. Alleen het woord ‘centrum’ is in de beide handelsnamen hetzelfde, waarbij bovendien de begripsmatige betekenis van dit woord in beide handelsnamen verschillend is omdat het woord ‘centrum’ in de handelsnaam van MGK Dental Clinic wordt gebruikt in de zin van een centrum voor verschillende diensten (tandarts, orthodontie, implantologie), terwijl [gedaagde] die term gebruikt om de (grove) locatie van zijn praktijk aan te geven. Dat betekent dat verwarringsgevaar niet te duchten is.

7 De verdere beoordeling in conventie en in reconventie

Proceskosten

7.1.

MGK Dental Clinic zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van [gedaagde] in conventie worden veroordeeld. [gedaagde] maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. [gedaagde] heeft een specificatie van de uren van zijn advocaat overgelegd, waarover zijn advocaat tijdens de zitting heeft gemeld dat het daarbij behorende bedrag sluit op € 9.100,- exclusief BTW. Tegen de redelijkheid en evenredigheid daarvan heeft MGK Dental Clinic zich verzet.

7.2.

De voorzieningenrechter constateert dat de discussie tussen partijen zowel in conventie als in reconventie op hetzelfde feitencomplex en vrijwel dezelfde rechtsgronden is gebaseerd, waarmee naar voorlopig oordeel de procedure in conventie en in reconventie volledig met elkaar samenhangen, zodat de voorzieningenrechter uitgaat van één tarief in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak onder de in die Indicatietarieven genoemde categorie ‘eenvoudig kort geding’ valt. Aan die categorie is een maximumtarief van € 6.000,- voor honoraria verbonden. De voorzieningenrechter zal dit tarief daarom tot uitgangspunt nemen. Dat betekent dat van het door [gedaagde] gespecificeerde bedrag van € 9.100,-, voor de conventie en reconventie gezamenlijk in ieder geval niet meer dan € 6.000,- voor eventuele toewijzing in aanmerking komt.

7.3.

Partijen hebben zich niet uitgelaten over welk deel van de honoraria van hun advocaten kan worden toegerekend aan de procedure in conventie en welk deel aan de procedure in reconventie. Naar voorlopig oordeel ligt een verdeling van 50%-50% in de rede.

7.4.

Partijen hebben zich evenmin uitgelaten over welk deel van de procedure in conventie ziet op handhaving van IE-rechten (het ‘IE-deel’ van de zaak). De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het niet IE-deel een zodanig klein onderdeel heeft uitgemaakt van het debat, dat dit op nihil moet worden gesteld.

7.5.

Het bovenstaande betekent in conventie dat een bedrag van € 3.000,- (€ 6.000,- x 50%) aan honoraria zal worden toegewezen. Vermeerderd met een bedrag van € 314,- aan griffierecht zal in totaal € 3.314,- worden toegewezen. De over dit bedrag door [gedaagde] gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar.

7.6.

[gedaagde] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van MGK Dental Clinic in reconventie worden veroordeeld. MGK Dental Clinic maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft haar advocaatkosten gespecificeerd op € 5.120,- exclusief BTW.

7.7.

Met verwijzing naar r.o. 7.2 en 7.3 wordt € 6.000,- als redelijk en evenredig tarief gezien in het kader van de IE-indicatietarieven in conventie en in reconventie, waarbij 50% kan worden toegedeeld aan de reconventie. Echter, MGK Dental Clinic heeft in totaal € 5.120,- aan advocaatkosten gemaakt, zodat dit bedrag maximaal voor de conventie en reconventie gezamenlijk voor eventuele toewijzing in aanmerking komt.

7.8.

Partijen hebben zich ook niet uitgelaten over het ‘IE-deel’ van de zaak in reconventie. De reconventionele vordering ziet voornamelijk op handelsnaamrecht en voor een heel klein gedeelte op onrechtmatig handelen. De voorzieningenrechter schat, gelet hierop, het IE-deel van de zaak op 90% en het niet IE-deel op 10%.

7.9.

Dit betekent dat voor het IE-deel een bedrag van € 2.304,- ((€ 5.120,- x 50%) x 90%) zal worden toegewezen en een bedrag van € 101,60 (€ 1.016,- x 10%) zal worden toegewezen voor het niet IE-deel. In totaal wordt in reconventie dus € 2.405,60 toegewezen.

8 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

8.1.

wijst de vorderingen af;

8.2.

veroordeelt MGK Dental Clinic in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op een bedrag van € 3.314,-, een en ander te voldoen binnen tien dagen na dagtekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW5 over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;

8.3.

verklaart de kostenveroordeling onder 8.2 uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

8.4.

wijst de vorderingen af;

8.5.

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van MGK Dental Clinic begroot op een bedrag van € 2.405,60.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 26 oktober 2022.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Handelsnaamwet

3 Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Doc Dairy partners / Dairy partners)

4 Hoge Raad 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Doc Dairy partners / Dairy partners), r.o. 2.8.2

5 Burgerlijk Wetboek