Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:5558

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
02-06-2021
Datum publicatie
02-06-2021
Zaaknummer
09/767336-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

“De rechtbank acht, anders dan de officier van justitie en de verdediging, medeplegen tot poging tot moord bewezen verklaard. De verdachte heeft het slachtoffer tweemaal vanaf korte afstand (circa anderhalve meter respectievelijk circa twee meter) met een vuurwapen in zijn benen geschoten. Direct voorafgaand aan die schoten heeft het wapen een aantal keer gehaperd. Hieruit leidt de rechtbank af dat ofwel het vuurwapen niet goed functioneerde, ofwel dat de verdachte een ongeoefende schutter is, ofwel beiden. De rechtbank is van oordeel dat het schieten met een mogelijk gebrekkig vuurwapen door een mogelijk ongeoefende schutter van een afstand van circa anderhalve tot twee meter, in de richting van het onderlichaam van een persoon, de aanmerkelijke kans oplevert dat die persoon daardoor komt te overlijden. De kans is dan groot dat de kogels op een andere plaats terechtkomen dan de bedoeling was, of dat de kogels wel in de benen terechtkomen, maar daar direct of indirect (na het afketsen van de kogel) zulk ernstig letsel (bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding) veroorzaken, dat dit de dood tot gevolg heeft. Dat dit in de onderhavige situatie ook een reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid was, blijkt uit het feit dat een van de kogels op slechts enkele millimeters na de slagader in het rechter onderbeen heeft gemist. De rechtbank komt dan ook tot een hogere gevangenisstraf dan door de officier van justitie geëist.”

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer: 09/767336-20

Datum uitspraak: 2 juni 2021

Tegenspraak

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

[geboortedag] 2000 te [geboorteplaats 1] ,

op dit moment gedetineerd in de penitentiaire inrichting Nieuwegein.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 8 december 2020 en 22 februari 2021 (pro forma) en 18 en 19 mei 2021 (inhoudelijke behandeling).

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. W. Bos en van hetgeen door de verdachte en zijn raadslieden mr. E.M.J. Thomas en

mr. R.B.M. Poppelaars naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 5 april 2020 te Den Haag, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en (al dan niet) met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven te beroven, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet en (al dan niet) na kalm beraad en rustig overleg, meermalen, althans eenmaal, met een (vuur)wapen richting en/of op het lichaam van die [slachtoffer] heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of één of meer (onbekend gebleven) pers(o)n(en) op of omstreeks 5 april 2020 te Den Haag, ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging opzettelijk en (al dan niet) met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven te beroven, immers heeft/hebben [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) met dat opzet en (al dan niet) na kalm beraad en rustig overleg, meermalen, althans eenmaal met een (vuur)wapen richting en/of op het lichaam van die [slachtoffer] geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, welk vorenomschreven strafbaar feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2020 tot en met 5 april 2020, te Bergen op Zoom en/of te Rotterdam en/of te Capelle a/d IJssel en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, te weten door

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) te verzoeken meermalen, althans eenmaal met een (vuur)wapen op die [slachtoffer] te schieten, althans bewoordingen van dergelijke strekking te bezigen en (daarbij) een (aanzienlijke) geldelijke beloning en/of een beloning anderszins met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) overeen te komen en/of

- aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) instructies te geven waar de woonplaats van die [slachtoffer] zich bevindt en/of hoe en/of op welke wijze hij/zij die [slachtoffer] moest(en) neerschieten/verwonden

meer subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 5 april 2020 te Den Haag, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, aan [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel, te weten een of meerdere schotwonden heeft toegebracht (ten gevolge waarvan een kogel in het lichaam van die [slachtoffer] is achtergebleven) door met een (vuur)wapen meermalen, althans eenmaal, op het lichaam van die [slachtoffer] te schieten;

meest subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of één of meer (onbekend gebleven)perso(o)n(en) op of omstreeks 5 april 2020 te Den Haag, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, aan [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel, te weten een of meerdere schotwonden heeft toegebracht (ten gevolge waarvan een kogel in het lichaam van [slachtoffer] is achtergebleven) door met een (vuur)wapen meermalen, althans eenmaal, op het lichaam van die [slachtoffer] te schieten;

welk vorenomschreven strafbaar feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2020 tot en met 5 april 2020, te Bergen op Zoom en/of te Rotterdam en/of te Capelle a/d IJssel en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, te weten door

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) te verzoeken meermalen, althans eenmaal met een (vuur)wapen op die [slachtoffer] te schieten, althans bewoordingen van dergelijke strekking te bezigen en (daarbij) een (aanzienlijke) geldelijke beloning en/of een beloning anderszins met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) overeen te komen en/of

- aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) instructies te geven waar de woonplaats van die [slachtoffer] zich bevindt en/of hoe en/of op welke wijze hij/zij die [slachtoffer] moest(en) neerschieten/verwonden;

nog meer subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 5 april 2020 te Den Haag, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, aan [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, opzettelijk, meermalen, althans eenmaal, met een (vuur)wapen op het lichaam van die [slachtoffer] heeft geschoten, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

uiterst subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of één of meer (onbekend gebleven) pers(o)n(en) op of omstreeks 5 april 2020 te Den Haag, ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, aan [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, opzettelijk, meermalen, althans eenmaal, met een (vuur)wapen op het lichaam van die [slachtoffer] heeft/hebben geschoten, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid,

welk vorenomschreven strafbaar feit hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 april 2020 tot en met 5 april 2020, te Bergen op Zoom en/of te Rotterdam en/of te Capelle a/d IJssel en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft uitgelokt door giften en/of beloften en/of door het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen, te weten door

- die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) te verzoeken meermalen, althans eenmaal met een (vuur)wapen op die [slachtoffer] te schieten, althans bewoordingen van dergelijke strekking te bezigen en (daarbij) een (aanzienlijke) geldelijke beloning en/of een beloning anderszins met die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) overeen te komen en/of

- aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (een) pers(o)n(en) instructies te geven waar de woonplaats van die [slachtoffer] zich bevindt en/of hoe en/of op welke wijze hij/zij die [slachtoffer] moest(en) neerschieten/verwonden.

3 Verweer ex artikel 359a Wetboek van Strafvordering (Sv)

3.1.

Verweer van de verdediging

Door de verdediging is voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling betoogd dat er sterke aanwijzingen zijn dat met het verzamelen, bewaren en gebruiken van de Encrochatdata het Unierecht, artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en/of bepalingen uit het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn geschonden. Om dit te kunnen onderzoeken heeft de verdediging verzocht om inzage te krijgen in stukken en om getuigen te horen over de wijze waarop de Encrochatdata zijn verkregen door zowel de Franse als de Nederlandse autoriteiten. Voorts wenst de verdediging informatie over de wijze waarop de Encrochatdata door de Nederlandse autoriteiten zijn bewaard en gebruikt, om te onderzoeken of dit in overeenstemming is geweest met de voorschriften uit de Wet politiegegevens (Wpg) en het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 2 maart 2021, H.K. tegen Estland, ECLI:EU:C:2021:152 (het Prokuratuur-arrest). Tot slot heeft de verdediging verzocht om de betrouwbaarheid van de Encrochatdata te kunnen onderzoeken.

De rechtbank heeft alle onderzoekswensen van de verdediging afgewezen.

Door de verdediging is bij pleidooi het verweer gevoerd dat de verdediging, door het afwijzen van de onderzoekswensen door de rechtbank, niet de mogelijkheid heeft om effectief verweer te voeren tegen het belangrijkste bewijs in het dossier. Doordat die mogelijkheid niet is geboden, is sprake van een schending van het recht op een eerlijk proces zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van het EVRM wanneer de rechtbank de Encrochatberichten voor het bewijs gebruikt. De Encrochatberichten dienen daarom te worden uitgesloten van het bewijs.

3.2.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de verzoeken van de verdediging betrekking hebben op onderzoek dat is gedaan door de Franse autoriteiten. Dat onderzoek valt buiten het kader van deze strafzaak. Op grond van het vertrouwensbeginsel en de Schutznorm dienen de onderzoekswensen te worden afgewezen. Van een schending van het recht op een eerlijk proces is geen sprake. Hierbij verwijst de officier naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 19 maart 2021 (ECLI:NL:RBDHA:2021:3224) waarin dezelfde verzoeken zijn gedaan en door de rechtbank zijn afgewezen. Tevens verwijst hij naar een niet gepubliceerde beschikking van een Haagse rechter-commissaris van 11 mei 2021 waarin eveneens dezelfde onderzoekswensen zijn afgewezen.

3.3.

Beoordeling door de rechtbank

Bewaren en gebruiken van Encrochatdata in strijd met de Wpg en het Prokuratuur-arrest?

De rechtbank heeft ten aanzien van de onderzoekswensen die betrekking hebben op de Autoriteit Persoonsgegevens en de Wpg overwogen dat uit het Prokuratuur-arrest onder meer volgt dat nationale wetgeving objectieve criteria moet bevatten en voorwaarden moet stellen aan, kort gezegd, toegang tot telecommunicatiegegevens door opsporingsinstanties. Om te waarborgen dat deze voorwaarden in acht worden genomen, moet die toegang voorafgaand worden getoetst door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit. De vraag daargelaten of de Wpg op dit moment voorziet in een dergelijke voorafgaande toets, heeft voorafgaand aan het gebruik van de Encrochatdata een toets plaatsgevonden door de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam op 27 maart 2020, die daarbij voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van de gegevens. Voorts zijn de Encrochatdata die specifiek op de onderhavige strafzaak betrekking hebben, opnieuw ter toetsing voorgelegd aan de rechter-commissaris en na diens toestemming toegevoegd aan het dossier. Hoewel het Prokuratuur-arrest niet exact voorschrijft op welke wijze en door wie de voorafgaande toets dient plaats vinden, is naar het oordeel van de rechtbank in het onderzoek Finland aan het toetsvereiste zoals geformuleerd door het Hof van Justitie voldaan door de genoemde voorafgaande toets met voorwaarden door de rechter-commissaris in Rotterdam.

Verkrijging van de Encrochatdata door de Franse autoriteiten

De rechtbank heeft geoordeeld dat ten aanzien van het onderzoek door de Franse autoriteiten geldt dat het op grond van het internationale vertrouwensbeginsel in beginsel niet aan de Nederlandse strafrechter is om het handelen van buitenlandse autoriteiten op hun grondgebied te toetsen. De taak van de Nederlandse strafrechter is ertoe beperkt te waarborgen dat de wijze waarop van de resultaten van dit onderzoek in de strafzaak tegen de verdachte gebruik wordt gemaakt, geen inbreuk maakt op zijn recht op een eerlijk proces, zoals bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM. Het behoort niet tot de taak van de Nederlandse strafrechter om te toetsen of de wijze waarop dit buitenlandse onderzoek is uitgevoerd, strookt met de dienaangaande in het desbetreffende buitenland geldende rechtsregels. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 1 december 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1889) op dit punt niet anders geoordeeld dan in zijn arrest van 5 oktober 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL5629).

Onderzoek naar Encrochatdata door Nederlandse autoriteiten

Ten aanzien van het onderzoek dat is verricht door de Nederlandse autoriteiten voorafgaand aan het onderzoek Finland, al dan niet in het kader van het JIT, geldt dat dit geen onderzoek betreft naar de verdachte, maar naar de dienst of het bedrijf Encrochat. Het Schutznormvereiste brengt met zich dat artikel 359a Sv niet van toepassing is indien het verzuim is begaan in het voorbereidend onderzoek inzake een ander feit dan het uiteindelijk aan de verdachte tenlastegelegde feit, of indien het gaat om fouten begaan in het onderzoek naar iemand anders dan de verdachte (bijvoorbeeld een medeverdachte). Voor zover er al fouten zouden zijn gemaakt in het onderzoek voorafgaand aan onderzoek Finland heeft dat geen gevolgen voor de strafzaak tegen de verdachte.

Onderzoek door de Nederlandse autoriteiten naar verdachte

Voor zover de verzoeken van de verdediging betrekking hebben op de start van het onderzoek door de Nederlandse autoriteiten tegen de verdachte (onderzoek Finland) heeft de rechtbank overwogen dat zij zich voldoende voorgelicht acht op grond van de door het Openbaar Ministerie aan het dossier toegevoegde stukken, te weten het proces-verbaal ‘kaders gebruik dataset 26Lemont’ en de aanvulling hierop van het Landelijk Parket van 28 september 2020, zodat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk is voor de te nemen beslissingen op grond van de vragen uit de artikelen 348 en 350 Sv.

Betrouwbaarheid Encrochatdata

De rechtbank heeft geen concrete aanwijzingen gezien op grond waarvan zou moeten worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de Encrochatdata, in die zin dat de Encrochatgesprekken zoals die in het dossier zijn opgenomen, niet overeen komen met de werkelijk verstuurde Encrochatberichten. Uit het dossier blijkt ook dat de ontvangers van de berichten op de berichten hebben geantwoord, en dat deze berichten in combinatie met elkaar gezien een gesprek vormen met een (meestal) begrijpelijke inhoud. De rechtbank wijst daarom ook deze onderzoekswensen af.

Uitsluiting van het bewijs

De rechtbank overweegt dat zij op grond van al het vorenstaande op de juiste gronden heeft beslist op de onderzoekswensen van de verdediging en dat de verdachte met afwijzing van deze onderzoekswensen niet wordt beperkt in zijn recht op een eerlijk proces als bedoeld in artikel 6 EVRM. Het verzoek tot bewijsuitsluiting wordt dan ook afgewezen.

4 De bewijsbeslissing

4.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van het primair, subsidiair, meer subsidiair, meest subsidiair en nog meer subsidiair tenlastegelegde en tot bewezenverklaring van het uiterst subsidiair tenlastegelegde.

4.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte integraal dient te worden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs.

4.3.

Vrijspraak primair tenlastegelegde

De rechtbank is van oordeel dat op basis van de bewijsmiddelen in het dossier niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte medepleger is geweest van poging tot moord en zal de verdachte vrijspreken van het primair tenlastegelegde.

4.4.

Gebruikte bewijsmiddelen

De rechtbank heeft in de bijlage opgenomen de wettige bewijsmiddelen met de voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden.

4.5.

Bewijsoverwegingen

Feitelijke toedracht

De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Op 5 april 2020 is [slachtoffer] , nadat hij uit zijn auto stapte op de parkeerplaats bij zijn woning aan [adres 27] in Den Haag, door een man met een vuurwapen in zijn been geschoten. [slachtoffer] is vervolgens naar nabijgelegen bosjes gerend en is daar gestruikeld. Terwijl hij in de bosjes lag, werd hij door de schutter nogmaals, dit keer in zijn andere been, geschoten. De schutter rende vervolgens samen met een andere man naar een motor. De andere man stapte als bestuurder op de motor, de schutter stapte achterop. Tenslotte zijn de mannen op de motor weggereden, het [adres] op, in de richting van de [adres 2] .

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of de verdachte betrokken is geweest bij dit schietincident en zo ja, in welke hoedanigheid.

De rechtbank komt op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen tot de conclusie dat medeverdachte [medeverdachte 2] de schutter is geweest en medeverdachte [medeverdachte 2] de bestuurder van de motor. Sinds 1 april 2020 hebben zij de aanslag op [slachtoffer] gezamenlijk voorbereid. De rechtbank komt tot deze conclusies op basis van het volgende.

De motor die door de daders is gebruikt, betreft de motor die op 4 april 2020 door [medeverdachte 1] is gehuurd en op 6 april 2020 is teruggebracht bij [bedrijfsnaam 1] in Bodegraven. Zowel bij het ophalen als bij het terugbrengen van de motor werd [medeverdachte 1] vergezeld door [medeverdachte 2] , die daarbij in zijn auto reed. De motorjassen die de daders droegen ten tijde van het schietincident, en die zeer kort daarna zijn aangetroffen in een sloot in Poeldijk, zijn van [medeverdachte 1] . [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] passen in de signalementen van de daders die [slachtoffer] heeft gegeven en die de politie aan de hand van camerabeelden van een deel van het incident heeft vastgesteld. Op de kraag en het linkermanchet van de motorjas van het merk Macna, die blijkens de camerabeelden werd gedragen door de bijrijder, is het DNA van [medeverdachte 2] aangetroffen. Op de kraag van de motorjas van het merk Advanced Experience, die blijkens de camerabeelden werd gedragen door de bestuurder, is het DNA van [medeverdachte 1] aangetroffen. Ook op een van de gehuurde helmen is het DNA van [medeverdachte 1] aangetroffen. Op één van de patronen die zijn aangetroffen op het plaats delict, is het DNA van [medeverdachte 2] aangetroffen. Onder de auto van [slachtoffer] is een baken aangetroffen. Ook op dit baken is het DNA van [medeverdachte 2] aangetroffen. In het baken zat een SIM-kaart die blijkens de historische verkeersgegevens in gebruik was bij [medeverdachte 2] . De laatste periode waarbinnen het baken dataverbindingen maakte, begon op 1 april 2020. Uit de gevorderde verkeersgegevens blijkt dat de voertuigen waar [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gebruik van maakten, zich in de dagen voorafgaand aan het schietincident (van 1 april tot en met 4 april 2020) in de omgeving van het plaats delict hebben bevonden. Op basis van ANPR-gegevens in combinatie met encrochatberichten kan vastgesteld worden dat [medeverdachte 1] gebruik maakte van het encrochataccount ‘Lucidpark’. Op 4 april 2020 om 21.17 uur (daadwerkelijke tijd 23.17 uur) verstuurt ‘Lucidpark’ immers het bericht “Moerdijkburg over, we stampem nu”. Uit ANPR-gegevens blijkt dat de BMW voorzien van het [kenteken 1] waarvan [medeverdachte 1] gebruik maakte, op 4 april 2020 om 23.16 uur op de A16 RE 44.3 Moerdijkbrug geregistreerd wordt. De gebruiker met de nickname ‘Lucidpark’ gebruikte bovendien een PGP-telefoon met [IMEI-nummer] . Dit nummer maakte het meest gebruik van een zendmast binnen het bereik van het woonadres van [medeverdachte 1] . Uit chats tussen ‘Lucidpark’ enerzijds en ‘Carnalboat’ en ‘Kollega’ anderzijds blijkt dat [medeverdachte 1] op 2 respectievelijk 4 april 2020 op zoek was naar een vuurwapen met een demper en dat er op 4 april 2020 haast bij was.

Identificatie van de verdachte

Uit het dossier blijkt dat de Encrochat-accounts ‘superknock_out’ en ‘morosemaster’ toebehoren aan de verdachte. De rechtbank komt tot deze vaststelling op basis van onder meer het volgende.

Uit onderzoek van de politie is onder andere gebleken dat de persoon achter de accounts professioneel kickbokser is. Door de verdachte is ter terechtzitting verklaard dat hij op hoog niveau kickbokst. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de gebruiker van de Encrochat-accounts woonachtig is in de omgeving van Bergen op Zoom, waar de verdachte woont.

Op 14 mei 2020 zegt ‘morosemaster’ tegen ‘thermalcanary’ “zus bevallen”. Uit onderzoek in de Gemeentelijke Basisadministratie blijkt dat de zus van de verdachte [zus verdachte] op 14 mei 2020 is bevallen van een dochter.

Onderzoek naar de historische telecomgegevens van de telefoon achter de Encrochat-accounts wijst uit dat deze telefoon voornamelijk de zendmasten aan de [adres 3] in Roosendaal en het [adres 4] in Bergen op Zoom gebruikt, waarbij de laatste zendmast vooral in de ochtenduren wordt gebruik. Deze zendmast ligt in de directe nabijheid van het woonadres van de verdachte.

Tot slot zijn de historische gegevens van het [telefoonnummer 1] , waarvan is vastgesteld dat dit telefoonnummer aan de verdachte toebehoort, vergeleken met de Encrochat berichten van het account ‘superknock_out’. Uit de Encrochatberichten komt naar voren dat ‘superknock_out’ op 1 april 2020 omstreeks 16.30 uur een ontmoeting had met een andere Encrochatgebruiker in de omgeving van Beverwijk. Volgens de historische telecomgegevens van [telefoonnummer 1] verplaatste de telefoon zich die dag van Noord-Brabant naar zendmast [adres 7] te Velsen-Zuid, gelegen vlakbij Beverwijk.

Op 3 april 2020 om 19:48 uur zegt ‘superknock_out’ tegen Encrochat-gebruiker ‘saovicente’ op de vraag of hij in ‘rothe’ is: ‘ik sta precies bij [adres 5] ’. Het telefoonnummer van de verdachte maakt op dat moment gebruik van de zendmast aan de [adres 6] in Rotterdam, in de directe omgeving van de [adres 5] in Rotterdam.

Uitlokking

De verdachte heeft via zijn Encrochat-accounts meerdere gesprekken gevoerd met medeverdachte [medeverdachte 1] . Op basis van deze Encrochatgesprekken is de rechtbank van oordeel dat de verdachte de opdracht heeft gegeven voor het schietincident en dat hij hiervoor achteraf afspraken met [medeverdachte 1] heeft gemaakt over de geldelijke beloning hiervoor. Voorts heeft de verdachte financiële middelen ter beschikking gesteld voor de voorbereiding van het schietincident. De verdachte heeft de dagen voorafgaand aan het schietincident de druk opgevoerd bij zijn medeverdachten. Zo zegt hij, als [medeverdachte 1] aangeeft dat hij een wapen aan het bezichtigen is: “pak gewoon die maat als tie popt dan popt ie”. Ook zegt de verdachte meerdere keren dat het snel moet gebeuren en vraagt hij meerdere keren per dag wat de vorderingen zijn.

Opzet

Bij beantwoording van de vraag of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het uitlokken van een poging tot moord, dient de rechtbank als eerste de vraag te beantwoorden of de verdachte het (voorwaardelijk) opzet heeft gehad om [slachtoffer] van het leven te beroven.

Uit de encrochatgesprekken tussen Superknock_out (verdachte) en Lucidpark ( [medeverdachte 1] ) blijkt dat zij niet de bedoeling hadden om [slachtoffer] van het leven te beroven. In die gesprekken wordt op 2 april 2020 immers besproken dat [slachtoffer] twee keer in zijn been moest worden geschoten, met de bedoeling dat hij daarvan zijn leven lang last krijgt. Van opzet in onvoorwaardelijke zin is geen sprake. Dat laat onverlet dat sprake kan zijn van voorwaardelijk opzet op de dood, dat wil zeggen dat de verdachten weliswaar niet de bedoeling hadden om [slachtoffer] te doden, maar dat zij wel bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat hij als gevolg van hun handelen zou komen te overlijden.

De beantwoording van de vraag of de gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

[medeverdachte 2] heeft [slachtoffer] tweemaal vanaf korte afstand (circa anderhalve meter respectievelijk circa twee meter) met een vuurwapen in zijn benen geschoten. Direct voorafgaand aan die schoten heeft het wapen een aantal keer gehaperd. Hieruit leidt de rechtbank af dat ofwel het vuurwapen niet goed functioneerde, ofwel dat [medeverdachte 2] een ongeoefende schutter is, ofwel beiden. De rechtbank is van oordeel dat het schieten met een mogelijk gebrekkig vuurwapen door een mogelijk ongeoefende schutter van een afstand van circa anderhalve tot twee meter, in de richting van het onderlichaam van een persoon, de aanmerkelijke kans oplevert dat die persoon daardoor komt te overlijden. De kans is dan groot dat de kogels op een andere plaats terechtkomen dan de bedoeling was, of dat de kogels wel in de benen terechtkomen, maar daar direct of indirect (na het afketsen van de kogel) zulk ernstig letsel (bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding) veroorzaken, dat dit de dood tot gevolg heeft. Dat dit in de onderhavige situatie ook een reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid was, blijkt uit het feit dat een van de kogels op slechts enkele millimeters na de slagader in het rechter onderbeen heeft gemist.

Uit de bewijsmiddelen blijkt bovendien dat de verdachten onder druk stonden om [slachtoffer] die dag neer te schieten, of het nu druk was op straat of niet. De schutter, [medeverdachte 2] , schrok toen hij [slachtoffer] aan zag komen rijden. Hij was een ongeoefend schutter en/of maakte gebruik van een gebrekkig vuurwapen. Toen hij [slachtoffer] de eerste keer wilde neerschieten, haperde het wapen. Toen het wapen, na een aantal keren doorladen en overhalen van de trekker, eenmaal afging en het been van [slachtoffer] werd geraakt, sloeg het slachtoffer op de vlucht. [medeverdachte 2] is hem met het vuurwapen achtervolgd. Toen [slachtoffer] in de bosjes ten val was gekomen, heeft [medeverdachte 2] hem – nadat het wapen opnieuw een aantal keren had geweigerd – ook in het andere been geschoten. Dit heeft zich allemaal binnen een kort tijdsbestek afgespeeld. Het onder deze omstandigheden schieten met een vuurwapen op een persoon is een buitengewoon gevaarlijke gedraging, die naar haar uiterlijke verschijningsvorm zo zeer is gericht op het doden van die persoon, dat het niet anders kan dan dat de schutter bewust de aanmerkelijke kans op de dood van die persoon heeft aanvaard.

De rechtbank ziet geen aanwijzingen dat dit in dit geval anders zou zijn. Dat [medeverdachte 2] zou hebben gericht op de benen van [slachtoffer] doet niet af aan het feit dat hij onder de hiervoor genoemde omstandigheden twee kogels heeft afgeschoten in de richting van een persoon: een gedraging die, zoals reeds is overwogen, is gericht op het doden van die persoon. Dat uit de encrochatgesprekken naar voren komt dat het slechts de bedoeling van de verdachte was om [slachtoffer] een lesje te leren – en dus niet om hem te doden – doet daaraan evenmin af. Dat lesje moest immers geleerd worden door hem in de benen te schieten, juist met alle risico’s op een dodelijke afloop van dien. Er zijn ook geen aanwijzingen dat [medeverdachte 2] verder is gegaan dan de verdachte van plan was. Door zijn medeverdachten opdracht te geven om [slachtoffer] in zijn benen te schieten en de druk op zijn medeverdachten op te voeren, heeft de verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat zij overhaast te werk zouden gaan, met alle gevolgen van dien. Dan bestaat het risico dat het anders kan aflopen dan de bedoeling was, bijvoorbeeld doordat het slachtoffer komt te overlijden. Als gezegd was dat in de onderhavige situatie een reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de verdachte opzet, in voorwaardelijke zin, had op de dood van [slachtoffer] .

Voorbedachten rade

Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel 'voorbedachten rade' moet komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de voorbedachten rade dat uit de chatberichten in het dossier blijkt dat de verdachten al een aantal dagen voorafgaand aan het schietincident het plan hadden om het slachtoffer in zijn benen te schieten. Ook blijkt uit de chatgesprekken en de vervoersbewegingen van de voertuigen van de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] dat zij het slachtoffer meerdere dagen voorafgaand aan het schietincident op 5 april 2020 hebben geobserveerd en de wacht hebben gehouden bij zijn woning. Daarnaast hebben zij een aantal dagen voor het schietincident een baken onder de auto van het slachtoffer geplaatst. De verdachten hebben vervolgens een dag voor het schietincident een motor gehuurd die gebruikt is bij het schietincident. Uit de chatgesprekken blijkt dat de verdachte meerdere keren per dag op de hoogte werd gehouden van de vorderingen en dat hij zijn medeverdachten herhaaldelijk aanspoorde om actie te ondernemen.

De rechtbank stelt op grond van deze feiten en omstandigheden vast dat de verdachte en zijn medeverdachten al een aantal dagen een vooropgezet plan hadden om met een vuurwapen op het slachtoffer te schieten. De verdachten hebben niet in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling gehandeld, zij hebben voldoende gelegenheid gehad om over het besluit en de gevolgen hiervan na te denken en zich daarvan rekenschap te geven. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verdachten hebben gehandeld met voorbedachten rade.

Conclusie

Op grond van het bovenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het subsidiair ten laste gelegde uitlokken van een poging tot moord.

4.6.

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten laste van de verdachte bewezen dat:

[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op 5 april 2020 te Den Haag, ter uitvoering van het door die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven te beroven, immers hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen met een vuurwapen op het lichaam van die [slachtoffer] geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, welk vorenomschreven strafbaar feit hij, verdachte, in de periode van 1 april 2020 tot en met 5 april 2020, in Nederland, opzettelijk heeft uitgelokt door het verschaffen van inlichtingen, te weten door

- die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] te verzoeken meermalen met een vuurwapen op die [slachtoffer] te schieten, althans bewoordingen van dergelijke strekking te bezigen en

- aan die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] instructies te geven waar de woonplaats van die [slachtoffer] zich bevindt en hoe en op welke wijze zij die [slachtoffer] moesten neerschieten.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

6 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

7 De strafoplegging

7.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om rekening te houden met de persoon van de verdachte, in het bijzonder met zijn kickbokscarrière die bij een (langdurige) gevangenisstraf op het spel komt te staan.

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feitn, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek op de terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan uitlokking van een poging tot moord, waarbij de uitvoerders op klaarlichte dag midden in een woonwijk meerdere keren met een vuurwapen op het slachtoffer hebben geschoten. Een brutale aanslag waardoor de lichamelijke integriteit van het slachtoffer op ernstige wijze is geschonden. Dat het slachtoffer daarbij niet om het leven is gekomen, is een gelukkig toeval geweest, dat niet aan het handelen van de verdachten te danken is. Veel mensen, waaronder kinderen, waren getuige van het feit dat er op het parkeerterrein voor hun woning meerdere schoten werden gelost. Er liep zelfs een voorbijganger vlak langs de verdachten op het moment dat er op het slachtoffer werd geschoten. Hun gevoel van veiligheid is door het handelen van de verdachten ernstig aangetast.

De berichten die de verdachten voorafgaand aan en na afloop van het schietincident aan elkaar hebben verstuurd, geven schokkend beeld van de planning, voorbereiding en uitvoering van het schietincident. Bij de verdachten lijkt geen enkel normbesef te hebben bestaan over de ernst van het feit. Ook ter zitting heeft de verdachte geen blijk gegeven van enig besef van of inzicht in de ernst van wat er is gebeurd. Uit de handelwijze van de verdachten spreekt een grote onverschilligheid voor de veiligheid en de persoonlijke integriteit van anderen. Dat rekent de rechtbank de verdachten zwaar aan.

De verdachte heeft de druk bij zijn medeverdachten flink opgevoerd, door meerdere keren aan te geven dat ‘het’ snel moet gebeuren en meerdere keren per dag te vragen of ‘het’ al gebeurd is. Hij heeft hierbij ideeën voorgesteld voor de uitvoering en maakte daarbij opmerkingen als “al is het met vader moeder maakt niet uit gewoon doen” en “Pop er veel naar binne. Nket 1 2 of 3”. Daaruit blijkt dat de verdachte niet terugdeinst voor ernstig geweld, ook niet als het risico bestaat dat daarbij andere (onschuldige) personen worden geraakt.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het strafblad van de verdachte van 13 april 2021. Hieruit blijkt dat de verdachte vaker met politie en justitie in aanraking is gekomen voor onder andere geweldsfeiten.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van het reclasseringsadvies, opgesteld ten behoeve van de voorgeleiding bij de rechter-commissaris van 27 augustus 2020, en van wat de raadsman ter zitting over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte naar voren heeft gebracht.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de ernst van de feiten en het strafblad van de verdachte, niet kan worden volstaan met een andere straf dan een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Door de officier van justitie is een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren geëist. De officier van justitie is daarbij uitgegaan van een bewezenverklaring voor uitlokking van een poging tot zware mishandeling. De rechtbank zal uitlokking van een poging tot moord bewezen verklaren, een ernstiger feit waarbij een zwaardere straf passend is. Zij acht een gevangenisstraf van zes jaren passend en geboden.

8 De vordering van de benadeelde partij/de schadevergoedingsmaatregel

[slachtoffer] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 28.999,50, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit € 1.038,50 aan materiële schade en € 27.961,- aan immateriële schade.

8.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de gehele vordering kan worden toegewezen.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren gelet op zijn verzoek tot integrale vrijspraak.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting kan naar het oordeel van de rechtbank worden vastgesteld dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden door het bewezenverklaarde feit. De vordering tot vergoeding van de materiële schade, voor zover deze betrekking heeft op de posten ‘ziekenhuiskosten’, ‘kledingschade’ en ‘eigen risico’, is namens de benadeelde partij voldoende onderbouwd en kan naar het oordeel van de rechtbank worden toegewezen. Dit geldt niet voor de post ‘telefoonkosten’ nu uit het dossier blijkt dat de telefoon de dagen na het schietincident nog in werking was. Deze schadepost zal dan ook worden afgewezen.

Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting kan worden vastgesteld dat de benadeelde partij rechtstreeks immateriële schade heeft geleden door het bewezenverklaarde feit. Dat het slachtoffer eerder bekend was met psychische problematiek doet aan dat oordeel niet af. Namens de benadeelde partij is voldoende onderbouwd dat het strafbare feit geestelijk letsel heeft veroorzaakt. De rechtbank acht het gevorderde bedrag aan immateriële schadevergoeding echter onvoldoende onderbouwd. Gelet op wat namens de benadeelde partij ter toelichting op zijn vordering is aangevoerd, en gelet op wat in vergelijkbare zaken aan immateriële schadevergoeding wordt toegekend, zal de rechtbank de geleden immateriële schade naar billijkheid vaststellen op een bedrag van € 7.500,-. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van immateriële schade voor het overige niet-ontvankelijk verklaren.

De rechtbank zal - gelet op het voorgaande - de vordering toewijzen tot een bedrag van

€ 8.207,50, bestaande uit € 707,50 aan materiële schade en € 7.500,- aan immateriële schade.

De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente toewijzen met ingang van 5 april 2020, omdat vast is komen te staan dat de schade vanaf die datum is ontstaan.

Nu de vordering gedeeltelijk wordt toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt. De rechtbank begroot deze kosten tot op heden op nihil. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Omdat de verdachte het strafbare feit ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor de toegewezen proceskosten. Daarbij geldt dat de verdachte, voor zover een van de mededaders een bedrag aan de benadeelde partij heeft betaald, dat deel van de schadevergoeding en/of proceskosten niet meer aan de benadeelde partij hoeft te betalen.

Schadevergoedingsmaatregel

De verdachte zal voor het bewezenverklaarde strafbare feit worden veroordeeld en hij is daarom tegenover de benadeelde partij aansprakelijk voor schade die door dit feit aan hem is toegebracht. De rechtbank zal aan de verdachte hoofdelijk de verplichting opleggen om aan de Staat te betalen een bedrag van € 8.207,50, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 5 april 2020 tot aan de dag dat dit bedrag is betaald ten behoeve van [slachtoffer] .

9 De inbeslaggenomen voorwerpen

9.1.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen onder 1 tot en met 3 genummerde voorwerpen zullen worden teruggegeven aan de verdachte.

9.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich niet over de inbeslaggenomen voorwerpen uitgelaten.

9.3.

Het oordeel van de rechtbank

Nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal de rechtbank de teruggave aan de verdachte gelasten van de op de beslaglijst onder 1 tot en met 3 genummerde voorwerpen.

10 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 36f, 45, 47 en 289 van het Wetboek van Strafrecht;

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak rechtens gelden.

11 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair tenlastegelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het subsidiair tenlastegelegde feit heeft begaan, zoals hierboven onder 4.6 bewezen is verklaard en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

uitlokking van poging tot moord;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 (ZES) JAREN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij deels toe tot een bedrag van € 8.207,50 en veroordeelt de verdachte hoofdelijk om dit bedrag, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 5 april 2020 tot de dag waarop deze vordering is betaald, te betalen aan [slachtoffer] ;

veroordeelt de verdachte tevens hoofdelijk in de proceskosten van de benadeelde partij, begroot op nihil, en de kosten die ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog gemaakt moeten worden;

bepaalt dat als een van de mededaders de toegewezen schadevergoeding deels of geheel aan de benadeelde partij heeft betaald de verdachte niet meer verplicht is om dat deel te betalen of te voldoen;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij voor zover deze ziet op de telefoon af;

bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk is in de vordering tot schadevergoeding;

legt aan de verdachte hoofdelijk op de verplichting om aan de Staat te betalen een bedrag van € 8.207,50, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 5 april 2020 tot aan de dag dat dit bedrag is betaald, ten behoeve van [slachtoffer] ;

bepaalt dat als het verschuldigde bedrag niet volledig wordt betaald of kan worden verhaald, gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 76 dagen; de toepassing van gijzeling heft de hiervoor opgelegde betalingsverplichting niet op;

bepaalt dat gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, en dat gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

gelast de teruggave aan de verdachte van het op de beslaglijst onder 1 tot en met 3 genummerde voorwerpen, te weten:

1. STK Personenauto 9-TRV-62, MAZDA cx Kl: grijs;

2. 1 STK Telefoontoestel, Kl: zwart APPLE /10 of 11 met lebara simkaart;

3. 1 STK Telefoontoestel, Kl: zilverkl. APPLE 6 of 7.

Dit vonnis is gewezen door

mr. L.K. van Zaltbommel, voorzitter,

mr. M.S. Neervoort, rechter,

mr. A.J. van der Ven, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. F. Westhoek, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 2 juni 2021.

Bijlage I

Bewijsmiddelen

Het proces-verbaal van aangifte [slachtoffer] , opgemaakt op 5 april 2020, voor zover inhoudende (p. 132-133):

Op zondag 5 april 2020 zat ik in mijn auto. Toen ik [adres 27] opreed zag ik vanuit een steegje een motor komen rijden. Ik zag dat op deze motor 2 mannen zaten.

Bestuurder motorfiets:

- 1. 90 meter

- Man

- Licht getinte huidskleur

- Normaal postuur

- Zwart gekleed

- Gesloten helm

- Accentloos Nederlands

Bijrijder/Schutter:

- Man

- 1.70 meter

- Licht getinte huidskleur

- Zwart gekleed

- Dikker postuur

- Gesloten zwarte helm

Ik passeerde de motor welke op de stoep reed. Ik keek beide mannen aan en wat mij opviel is dat de achterste man schrok. Ik zag dit door de blik in zijn ogen.

Ik stapte uit en ik draaide mij om en ik zag dat man 2, de bijrijder, naar mij toe kwam gelopen. Voor ik het door had stond hij al op 1,5 meter van mij. Ik zag dat hij in zijn rechterhand een pistool vast hield. Ik zag en hoorde dat hij het wapen doorlaadde en op mij richtte. Ik hoorde de trekker overgaan terwijl het wapen op mij gericht was. Ik hoorde de trekker heel vaak gaan en zag dat hij het wapen meerdere keren doorlaadde. Er viel zelfs een kogel uit.

Plotseling hoorde ik een knal en ik voelde meteen dat ik geraakt werd door iets. Ik zag toen dat de eerder genoemde bestuurder naast de eerder genoemde motor staan. Ik rende zijn kant op omdat ik achterna werd gezeten door de schutter. Ik zag dat de bestuurder op mij afliep en mij een duw gaf. Ik ben richting de bosjes gerend waar ik vervolgens struikelde. Dit was ongeveer 20 meter verder van waar de motor stond. Ik kon niet meer opstaan en ik zag dat de bijrijder/schutter op ongeveer 2 meter van mij stond. Ik hoorde opnieuw de trekker meerdere keren overgaan en ik zag dat het wapen opnieuw weigerde.

Ik zag dat hij nu echt het wapen richting mijn been richtte. Ik hoorde opnieuw een knal en zag dit maal het wapen ook afgaan. Ik voelde dat ik geraakt werd in mijn been. Ik herinner mij nog dat ik tijdens het vluchten voor de schutter, de bestuurder heb horen roepen richting de schutter dat hij moest schieten, schieten, schieten.

Het geschrift, te weten een geneeskundige verklaring d.d. 5 april 2020 van [naam 1] , arts-assistent en [naam 2] , traumachirug, beiden werkzaam in het HMC Westeinde, voor zover inhoudende (p. 198):

Aanvullend onderzoek:

CTA: CT angiografie buik bekken benen. Schotverwonding in het rechter onderbeen met ossaal letsel van dorsomediale tlbiaplateau en fibulakop. Geen corpus alienum. Geen vasculair letsel (kogel heeft op enkele millimeter na de poplitea niet geraakt). Schotverwonding dorsale zijde bovenbeen links, deze kogel is naar craniaal gegaan door het acetabulum en vervolgens in het kleine bekken rechts beland net boven het rectum. Geen positieve aanwijzingen voor rectumletsel. Geen actieve bloedingen. Uitslag doorgebeld.

Voorlopige diagnose:

2·tal schotwonden benen met daarbij:

- kleine fractuur tibiaplateau en fibula rechts

- kogel in kleine bekken, mogelijk fetsel

Het proces-verbaal van bevindingen camerabeelden, opgemaakt op 10 juni 2020, voor zover inhoudende (p. 73-74):

Op foto 1 is te zien dat er 2 mannen met motorhelmen bij een bosschage staan. Op de beelden is niet te zien dat ter hoogte van de plaats waar de mannen staan op dat moment [slachtoffer] in de bosschage ligt. De man aan de linkerzijde strekt zijn arm. Hierna is een harde knal te horen. Aan de rechter kant van de foto is een motorfiets te zien van het type all-road. Na de harde knal is te zien dat beide mannen in de richting van de motorfiets rennen. De man die eerder met de uitgestrekte arm bij de bosschages stond (vanaf nu verdachte 2) lijkt iets weg te stoppen. Vervolgens is te zien dat de man die aan de rechterkant bij de bosschages heeft gestaan (vanaf nu verdachte 1) als bestuurder op de motorfiets stapt. Direct daarna stapt verdachte 2 als bijrijder op de motor (foto 3). Hierna is te zien dat de motor met daarop verdachte 1 en verdachte 2 het [adres] oprijdt in de richting van de [adres 2] .

Het proces-verbaal van verhoor getuige 5045, opgemaakt op 4 juni 2020, voor zover inhoudende (p. 227):

Op zondag 5 april 2020 heb ik gezien dat er op het [adres] te Den Haag op een man geschoten werd. Ik zag dat beide mannen op de motor wegreden. Ik toon u het kenteken van deze motor. Noot verbalisanten: wij zagen het [kenteken 2] .

Het proces-verbaal van verhoor [getuige 1] , opgemaakt op 5 april 2020, voor zover inhoudende (p. 76):

Ik liep samen met mijn vriendin en hond over de [adres 8] in Poeldijk. Ter hoogte van de hoofdingang van de aldaar gevestigde scouting zag ik dat twee mannen naast een rood/witte motor stonden. Ik zag dat de twee mannen motorjassen in de sloot gooide.

Het proces-verbaal van tweede verhoor [getuige 2] , opgemaakt op 10 april 2020, voor zover inhoudende (p. 80):

Dit was ongeveer tussen 17:30 en 17:35. Zoals gezegd zag ik een motor staan met 2 mannen er naast. Een lange man en een kleine man. Ik zou de motor waar beide mannen mee waren omschrijven als een AII-Road motor. Beide mannen leken dezelfde jas aan te hebben, zwart met wit van kleur. Allebei droegen ze een zwarte helm. Ik zag dat de bijrijder een getinte huidskleur had.

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 5 april 2020, voor zover inhoudende (p. 85-104):

Op zondag 5 april 2020 omstreeks 18:15 uur werden wij, verbalisanten, door [naam verbalisant] , brigadier van politie Eenheid Den Haag, gevraagd om aan de [adres 8] te Poeldijk, ter hoogte van [bedrijfsnaam 2] , bij het water, tactische ondersteuning op de plaats delict te bieden. Wij zagen dat [adres 9] twee zwart-grijze motorjassen en een donkerkleurig geruit tasje uit de sloot haalden. In de jas met de donkere grijstint zagen wij dat [adres 9] een witte tag haalde met de tekst "merk KTM, model 790 advent., kleur oranje, [kenteken 2] ". Daarbij werd een zwart en roodkleurige sleutelhanger aangetroffen met de tekst " [bedrijfsnaam 1] ".

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 6 april 2020, voor zover inhoudende (p. 108):

Onderzoek naar dit kenteken bleek het te gaan om het volgende model en type motor:

KTM, 790 Adventure op naam van [bedrijfsnaam 1] . gelegen aan de [adres 10] te Bodegraven. Op maandag 6 april 2020 stelde ik een onderzoek in naar het bedrijf [bedrijfsnaam 1] . te Bodegraven. De motor voorzien van [kenteken 2] is afgelopen zaterdag 4 april 2020 verhuurd aan Dhr. [medeverdachte 1] . De motor werd opgehaald rond 13:48 uur.

Het proces-verbaal van verhoor [getuige 3] , opgemaakt op 7 april 2020, voor zover inhoudende (p. 124):

Daarnaast was mij bekend dat deze man bij het huren van de motor ook kleding had bijgehuurd. Dit waren twee paar laarzen en twee helmen. Wat mij verder nog opviel is dat ik bij het inleveren een kale sleutel kreeg zonder label. Dit terwijl bij het uitgeven wel een paarse label bevestigd was waarop het kenteken vermeld staat.

Het proces-verbaal van derde verhoor [medeverdachte 1] , opgemaakt op 23 juni 2020, voor zover inhoudende (p. 586 en 590):

Ik heb op die datum een motor gehuurd. Die twee laarzen en die twee helmen heb ik ook gehuurd.

Het proces-verbaal van bevindingen camerabeelden en motorjassen, opgemaakt op 4 juni 2020, voor zover inhoudende (p. 105-107):

Op zondag 5 april 2020 omstreeks 17:30 uur worden door een getuige filmopnamen gemaakt van de daders van een schietpartij aan het [adres] in Den Haag (foto 1).

Signalement verdachten en voertuig

Verdachte 1: Is de bestuurder van het motor. Hij draagt een donker kleurige helm, donkerkleurige broek en een grijze jas. De grijze jas heeft een aantal bijzondere kenmerken: een horizontaal zwart vlak bovenop de schouders, een zwart bandvormig accent boven aan de mouw en een zwart accent verticaal tussen middel en schouderblad.

Verdachte 2: Is de bijrijder van het motor. Hij draagt een donker kleurige helm met een diagonaal wit accent aan de zijkant, een donkerkleurige broek, donkerkleurige jas met wit accent aan de onderzijde van de bovenarm.

Motor: De motor betreft een motor van het type 'All-road'. Aan de achterzijde, tussen uitlaat en zitting zit een witte kap. Ter hoogte van de brandstoftank zitten oranje kappen met zwarte accenten.

Aantreffen motorjassen

Uit analyse van camerabeelden is gebleken dat de verdachten vanaf het plaats delict aan het [adres] naar de [adres 8] in Poeldijk zijn gereden. Hier hebben zij 2 motorjassen en een tasje in het water gegooid (bijlage 1 ). De aangetroffen jassen vertonen grote gelijkenissen met de jassen die werden gedragen door de daders van het schietincident (foto 1 ).

De jas, als getoond op foto 2, vertoont grote gelijkenissen met de jas van verdachte 1. Op de achterzijde van de jas zit een horizontaal zwart vlak bovenop de schouders, een zwart bandvormig accent boven aan de mouw en een zwart accent verticaal tussen middel en schouderblad. Op de foto zijn deze details met rode pijlen aangegeven.

De jas, als getoond op foto 3, vertoont grote gelijkenissen met de jas van verdachte 2. Hierbij valt het witte accent aan de onderzijde van de bovenarm op. Op de foto is dit detail met een rode pijl aangegeven.

KTM motor

Op 4 april 2020 omstreeks 14:00 uur huurt verdachte [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 1] -1983 te [geboorteplaats 2] een motor van het merk KTM, model 790 advent, kleur oranje, voorzien van het [kenteken 2] bij [bedrijfsnaam 1] in Bodegraven (foto 4 ).

Gelet op het type motor, de kleurstelling en de details kan worden gesteld dat deze motor grote gelijkenissen vertoont met de motor die is gebruikt door de daders van de schietpartij. De gelijkenissen, zoals de witte kap tussen de uitlaat en zitting en oranje kappen met zwarte accenten ter hoogte van de brandstoftank zijn met een rode pijl aangegeven.

Motorhelm

Op 4 april 2020 huurt [medeverdachte 1] , naast een KTM motor, 2 motorhelmen. Eén van de door [medeverdachte 1] gehuurde motorhelmen vertoont grote gelijkenis met de helm die op 5 april 2020 werd gedragen door verdachte 2, de schutter/ bijrijder. Kenmerkend is het diagonale witte accent aan de zijkant van de helm. (foto 5)

Op basis van de vluchtroute en uiterlijke kenmerken van de motorjassen is het zeer aannemelijk dat de jassen die zijn aangetroffen aan de [adres 8] in Poeldijk zijn gedragen door de daders van de schietpartij aan het [adres] . Tevens kan worden geconcludeerd dat de motor die verdachte [medeverdachte 1] op 04-04-2020 heeft gehuurd zeer grote gelijkenissen vertoont met de motor die is gebruikt bij het incident. Eén van de motorhelmen die [medeverdachte 1] gelijktijdig met de motor huurt, vertoont grote overeenkomsten met de motorhelm die werd gedragen door verdachte 2.

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 6 mei 2020, voor zover inhoudende (p. 162-168):

Op 4 april 2020 omstreeks 14:00 uur huurt A. [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum 1] -1983 te [geboorteplaats 2] een motor van het merk KTM, model 790 advent, kleur oranje, voorzien van het [kenteken 2] bij [bedrijfsnaam 1] in Bodegraven. [medeverdachte 1] neemt de motor niet direct mee, zo blijkt uit de verklaring van [bedrijfsnaam 1] (bijlage 3: PV bevindingen gesprek Verwoord). Op camerabeelden van [bedrijfsnaam 3] is te zien dat een gelijkende motor om 16:49:14 uur vanuit de richting van [bedrijfsnaam 1] rijdt. Vlak voor de motor rijdt een auto van het merk BMW voorzien van het [kenteken 3] . De tenaamgestelde van het voertuig betreft [medeverdachte 2] , geboren op 31 janari 1984 (foto 5).

Op camerabeelden van zondag 5 april 2020 van tankstation Haan, gelegen aan de [adres 11] te Den Haag, is te zien dat om 17:00:47 uur een motorfiets met daarop 2 personen vanuit de [adres 11] de [adres 12] oprijdt in de richting van de buurt De Oorden. De motor op de beelden heeft aan de voorzijde oranje accenten en aan de achterzijde witte accenten (foto 6).

Op basis van diverse veiliggestelde camerabeelden is de route tussen de plaats delict aan het [adres] en de [adres 8] in Poeldijk gereconstrueerd. Gebleken is dat de daders de volgende route hebben genomen:

 • -

  vanaf het [adres] rechtsaf de [adres 2] op

 • -

  vanaf de [adres 2] rechtsaf de [adres 13] op

 • -

  vanaf de [adres 13] de [adres 14] op

 • -

  vanaf de [adres 14] linksaf de [adres 15] op

 • -

  vanaf de [adres 15] rechtdoor de [adres 8] op

Uit camerabeelden van [bedrijfsnaam 3] . blijkt dat op 6 april 2020 om 17:08:13 uur de motor met daar op [medeverdachte 1] , gevolgd door de BMW vvk [kenteken 3] de [adres 10] oprijdt in de richting van [bedrijfsnaam 1] (foto 13).

Om 17:08:42 uur worden de motorfiets, de motorlaarzen en de helmen door [medeverdachte 1] ingeleverd bij [bedrijfsnaam 1] in Bodegraven (foto 14, 15).

Uit observatie blijkt dat [medeverdachte 1] instapt bij de bestuurder van een BMW voorzien van het [kenteken 3] . De tenaamgesteld van dit voertuig betreft [medeverdachte 2] , [geboortedatum 2] 1984. Omstreeks 19:21 uur wordt [medeverdachte 1] door de bestuurder van de BMW bij zijn woning, de [adres 16] in Rotterdam, afgezet.

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 26 april 2020, voor zover inhoudende (p. 182):

Door een medewerker was mogelijk een baken aangetroffen onder het voertuig van he t slachtoffer, [slachtoffer] , zijnde een Audi voorzien van het [kenteken 4] Zie foto 1. Ter plaatse werd aan mij door de medewerker van Zichtenburg de plek aangewezen waar het baken was aantroffen. Ik zag dat dit net achter het linker voorwiel was.

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 11 mei 2020, voor zover inhoudende (p. 185-188):

In de gps tracker bleek een SIM-kaart te zitten met het [IMEI-nummer] .

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat aan het [IMEI-nummer] het [telefoonnummer 2] gekoppeld zit. Dit betreft een niet op naam gestelde Lebara Prepaid.

De gps tracker heeft het [IMEI-nummer] . Daarbij wordt gedurende vijf periodes dataverbindingen vastgelegd op het netwerk van KPN:

• …

• Van 01-04-2020 tot en met het aantreffen van de gps tracker onder de Audi A3 van het slachtoffer.

Op 19-12-2019 te 10:37:36 uur en 10:43:53 uur is de SIM-kaart met het [telefoonnummer 2] vanuit de gps tracker geplaatst in een Nokia 105 SS (Single SIM) met [IMEI-nummer] .

Met het [telefoonnummer 2] wordt er gebeld naar 1244 en wordt vermoedelijk het bel(data)tegoed opgewaardeerd. Na deze handeling wordt de SIM-kaart weer terug in de gps tracker gestopt. Het bellen naar 1244 vindt plaats via de zendmast aan de [adres 17] Capelle aan den IJssel. Binnen het bereik van de zendmast aan de [adres 17] Capelle aan den IJssel ligt het woonadres van verdachte [medeverdachte 2] aan het [adres 18] Capelle aan den IJssel.

Vermoedelijk is het baken op woensdag 01-04-2020 te 22:06:37 uur bij het aanbrengen onder de Audi A3 (van het slo) weer aangezet. Vanaf dat moment worden er met tussenposen alleen zendmasten in Den Haag geregistreerd.

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat in de Nokia 105 SS (Single SIM) met [IMEI-nummer]

vanaf 14-04-2020 ook een andere SIM-kaart heeft gezeten namelijk die van het [telefoonnummer 3] . Uit de politiesystemen blijkt dat het [telefoonnummer 3] in het verleden was opgegeven door verdachte [medeverdachte 2] . Het [telefoonnummer 3] registreert het vaakst een zendmast aan de [adres 17] Capelle a/d IJssel gebruikt met een zendrichting van 140 graden. Binnen het bereik van deze zendmast ligt het adres [adres 18] Capelle a/d IJssel, adres van [medeverdachte 2] . Het [telefoonnummer 3] heeft meerdere contacten met telefoonnummers op naam van een persoon met de familienaam [medeverdachte 2] .

In het onderzoek Finland - DH3R020040 is op 24-04-2020 een telefoontap aangesloten op het [telefoonnummer 4] . Op 29-04-2020 te 18:01:20 uur belt de gebruiker van het

[telefoonnummer 4] naar het [telefoonnummer 5] van ParkMobile en komt het volgende gesprek tot stand:

[naam 7] : Oké ik kan wel even met u meekijken, ik zie alleen dat u belt met een anoniem nummer, zou ik dan uw mobiele nummer even mogen dan kan ik meekijken

[medeverdachte 2] : [telefoonnummer 3]

Uit bovenstaande blijkt dat de gps tracker welke onder de personenauto van het slachtoffer werd aangetroffen in het bezit is geweest bij - dan wel eigendom is van - [medeverdachte 2] .

Het relaas proces-verbaal forensisch technisch onderzoek, opgemaakt op 26 oktober 2020, voor zover inhoudende (p. 3-7):

Op zondag 5 april 2020 heeft er op de PD een forensisch onderzoek. Op de PD zijn op 2 locaties patronen aangetroffen.

Patronen aangetroffen in de rand van de bosschages: AANP7952NL patroon (P7).

Ter hoogte van perceel [adres 8] te Poeldijk, in het water waren de onderstaande goederen aangetroffen. In het water waren de volgende goederen aangetroffen:

motorjas [-] ), merk Advanced Experience, met in de linkerborstzak een label dat onder andere voorzien was van het opschrift KTM, 790 advent, oranje, [kenteken 2] ;

motorjas ( [-] ), merk Macna.

Uitbanden van een medewerker van [bedrijfsnaam 1] motoren zijn de onderstaande goederen ontvangen: Zwarte helm, ( [-] ).

7. Onderzoek voertuig van het slachtoffer (Audi, type A3, voorzien van [kenteken 4] )

Op vrijdag 24 april 2020 werd door [verbalisant 2] en [naam verbalisant 3] een forensisch onderzoek gedaan aan een baken dat onder het voertuig van het slachtoffer aangetroffen was. Het baken is op de onderstaande locaties bemonsterd op de eventuele aanwezigheid van humaan biologisch celmateriaal: Buitenzijde van het baken ( [-] ).

Onderzoek motorjas van het merk Macna ( [-] ) De jas is op de onderstaande locaties bemonsterd: [-] #02 een bemonstering van de kraag van een jas; [-] #03 een bemonstering van de linkermanchet van een jas.

Onderzoek motorias van het merk Advanced Experience ( [-] )

De motorjas is op de onderstaande locaties bemonsterd: [-] #02 een bemonstering van de kraag van een jas;

Onderzoek zwarte helm ( [-] )

De helm is op de onderstaande locaties bemonsterd: [-] bemonstering van de zijkanten aan de binnenzijde van de helm.

Het geschrift, te weten een rapport van het NFI, ‘DNA-onderzoek naar aanleiding van een schietincident gepleegd in Den Haag op 5 april 2020’, d.d. 11 mei 2020, voor zover inhoudende (p. 396-397):

SIN (omschrijving): [-] (kraag van een jas)

Beschrijving DNA-profiel: DNA-mengproflel van minimaal drie personen

DNA kan afkomstig zijn van: [medeverdachte 2] en minimaal twee onbekende personen

SIN (omschrijving): [-] (linkermanchet van een jas)

Beschrijving DNA-profiel: DNA-mengproflel van minimaal drie personen

DNA kan afkomstig zijn van: [medeverdachte 2] en minimaal twee onbekende personen

Bewijskracht van het vergelijkend DNA-onderzoek

Bemonstering [-] (kraag van een jas)

Ten behoeve van het berekenen van de bewijskracht van de overeenkomsten tussen het DNA-profiel van I. [medeverdachte 2] [-] DNA-mengprofiel [-] zijn de volgende aannames gedaan:

 • -

  bemonstering [-] bevat DNA van drie personen;

 • -

  de onbekende personen in dit mengsel zijn niet onderling of aan [medeverdachte 2] verwant.

Onder deze aannames zijn de resultaten van het DNA-onderzoek beschouwd onder het volgende hypothesepaar:

Hypothese l: De bemonstering bevat DNA van verdachte [medeverdachte 2] en twee willekeurige onbekende personen.

Hypothese 2: De bemonstering bevat DNA van drie willekeurige onbekende personen.

Het verkregen DNA-mengprofiel AANC4056NL#02 is meer dan l miljard keer waarschijnlijker wanneer hypothese l waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.

Het geschrift, te weten een rapport van het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) / Divisie 4 Afdeling Humane Genetica, d.d. 7 mei 2020, voor zover inhoudende (p. 400-401):

Op 7 mei 2020 werd via IPKD koeriers het in tabel l genoemde onderzoeksmateriaal ontvangen.

[-] – munitie (patroon)

Op basis van de resultaten van de afzonderlijke PCRs is voor spoor [-] een consensus DNA-mengprofiel bestaande uit [-] opgesteld. Dit consensus DNA-mengprofiel voldoet niet aan de criteria voor opname in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken, maar is op 4 juni 2020 wel éénmalig vergeleken met de in de DNA-databank aanwezige DNA-profielen van personen.

Bij deze vergelijking is een overeenkomst gevonden met het [-] DNA-profiel van persoon [-] (l. [medeverdachte 2] , [geboortedatum 2] -1984, [-] ).

Met behulp van de software LRmix Studio is een waarschijnlijkheidsberekening uitgevoerd voor de gevonden overeenkomst. Deze vergelijking is uitgevoerd voor de volgende twee hypothesen:

A) De voor spoor [-] verkregen resultaten kunnen worden verklaard door vermenging van celmateriaal van persoon [-] en een onbekende persoon, welke geen bloedverwant is van persoon [-] .

B) De voor spoor [-] verkregen resultaten kunnen worden verklaard door vermenging van celmateriaal van twee onbekende personen, welke geen bloedverwanten zijn van persoon [-] .

Onder hypothese A is het resultaat van deze zoekactie meer dan 10 miljard maal waarschijnlijker dan onder hypothese B. Dit betekent dat persoon [-] op basis van de resultaten van deze zoekactie, de donor kan zijn van een deel van het celmateriaal in spoor [-] .

Het geschrift, te weten een rapport van het NFI, ‘DNA-onderzoek naar aanleiding van een schietincident in Den Haag op 5 april 2020’, d.d. 7 mei 2020, voor zover inhoudende (p. 408-409):

SIN (omschrijving): [-] (buitenzijde baken)

Beschrijving DNA-profiel: DNA-mengprofiel van minimaal twee personen DNA kan afkomstig zijn van: [medeverdachte 2] en minimaal één onbekende persoon

Bewijskracht van het vergelijkend DNA-onderzoek Bemonstering [-] (buitenzijde baken) Ten behoeve van het berekenen van de bewijskracht van de overeenkomsten tussen het DNA-profiel van [medeverdachte 2] [-] en DNA-mengprofiel [-] zijn de volgende aannames gedaan:

 • -

  bemonstering [-] bevat DNA van twee personen;

 • -

  de onbekende personen in dit mengsel zijn niet onderling of aan [medeverdachte 2] verwant.

Onder deze aannames zijn de resultaten van het DNA-onderzoek beschouwd onder het volgende hypothesepaar:

Hypothese 1: De bemonstering bevat DNA van verdachte [medeverdachte 2] en één willekeurige onbekende persoon.

Hypothese 2: De bemonstering bevat DNA van twee willekeurige onbekende personen.

Het verkregen DNA-mengprofiel [-] is meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.

Het geschrift, te weten een rapport van het NFI, ‘(Vergelijkend) DNA-onderzoek naar aanleiding van een schietincident in Den Haag op 5 april 2020’, d.d. 23 juli 2020, voor zover inhoudende (p. 660-661):

[-] , aanvraag 001

SIN (omschrijving): [-] (zijkanten aan de binnenzijde)

Beschrijving DNA-profiel: DNA-mengprofiel van minimaal vier personen

DNA kan afkomstig zijn van: onbekende man A (DNA-hoofdprofiel), [medeverdachte 1] (DNA-nevenkenmerken) en minimaal twee onbekende personen (DNA-nevenkenmerken).

Jas [-] , aanvraag 001

SIN (omschrijving): [-] (kraag)

Beschrijving DNA-profiel: DNA-mengprofiel van minimaal drie personen

DNA kan afkomstig zijn van: verdachte [medeverdachte 1] en minimaal twee onbekende personen

Bewijskracht van het vergelijkend DNA-onderzoek

[-] , aanvraag 001

Ten behoeve van het berekenen van de bewijskracht van de overeenkomsten tussen het DNA-profiel van [medeverdachte 1] [-] en DNA-mengprofiel [-] zijn de volgende aannames gedaan:

 • -

  bemonstering [-] bevat DNA van vier personen;

 • -

  onbekende man A is één van de donoren van DNA in bemonstering [-] .

 • -

  de (andere) 'onbekende personen' (zie onderstaande hypothesen) zijn niet onderling of aan [medeverdachte 1] en onbekende man A verwant.

Onder deze aannames zijn de resultaten van het DNA-onderzoek beschouwd onder het volgende hypothesepaar:

Hypothese l. De bemonstering bevat DNA. van onbekende man A, [medeverdachte 1] en twee willekeurige onbekende personen.

Hypothese 2: De bemonstering bevat DNA van onbekende man A en drie willekeurige onbekende personen.

Het verkregen DNA-mengprofiel [-] is circa 95 miljoen keer waarschijnlijker wanneer hypothese 1 waar is, dan wanneer hypothese 2 waar is.

Jas [-] , aanvraag 001

Ten behoeve van het berekenen van de bewijskracht van de overeenkomsten tussen het DNA-profiel van verdachte A. [medeverdachte 1] [-] en DNA-mengprofiel [-] zijn de volgende aannames gedaan :

 • -

  bemonstering [-] bevat DNA van drie personen;

 • -

  de 'onbekende personen' (zie onderstaande hypothesen) zijn niet onderling of aan verdachte [medeverdachte 1] verwant.

Onder deze aannames zijn de resultaten van het DNA-onderzoek beschouwd onder het volgende hypothesepaar:

Hypothese 3: De bemonstering bevat DNA van verdachte [medeverdachte 1] en twee willekeurige onbekende personen.

Hypothese 4; De bemonstering bevat DNA van drie willekeurige onbekende personen.

Het verkregen DNA-mengprofiel [-] is meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker wanneer hypothese 3 waar is, dan wanneer hypothese 4 waar is.

Het proces-verbaal van bevindingen vervoersbewegingen verdachten, opgemaakt op 3 juni 2020, voor zover inhoudende (p. 178-179):

Binnen het onderzoek FINLAND zijn de Automatic Numberplate Recognition (ANPR) registraties gevorderd van de voertuigen waar de verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gebruik van maken. De ANPR registraties van het [kenteken 3] zijn gevorderd vanaf 11-03-202. De data van het voertuig met het [kenteken 1] zijn gevorderd vanaf 02-04-2020. Tevens zijn deze voertuigen bevraagd bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

[medeverdachte 2] is sinds 22-07-2019 de kentekenhouder van het voertuig met het [kenteken 3] . Uit verschillende observaties is gebleken dat hij ook de feitelijk bestuurder van dit voertuig is. [medeverdachte 1] maakt gebruik van een huurauto met het [kenteken 1] . Het voertuig wordt sinds 23-03-2020 door [bedrijfsnaam 4] . uit [naam 3] gehuurd van [naam bedrijfsnaam] . Uit verschillende observaties is gebleken dat [medeverdachte 1] de feitelijke gebruiker van het voertuig is. Uit de gevorderde gegevens is gebleken dat beide voertuigen zich, in de dagen voorafgaand aan het strafbare feit, in de omgeving van het plaats delict hebben bevonden:

• Op 01-04-2020 om 20:32 uur begaat de bestuurder van de [kenteken 3] een snelheidsovertreding op de [adres 19] (N211 ), de kruising met de [adres 20] .

• Op 02-04-2020 om 19:18 uur passeert de bestuurder van de [kenteken 3] een ANPR-camera op [adres 19] (N211) in de richting van Naaldwijk.

• Op 03-04-2020 om 23:36 uur passeert de bestuurder van de [kenteken 3] een ANPR-camera op [adres 19] (N211) in de richting van Naaldwijk.

• Op 04-04-2020 om 21:33 uur passeert de bestuurder van de [kenteken 1] een ANPR-camera op [adres 19] (N211) in de richting van Naaldwijk.

• Op 04-04-2020 om 22:44 uur passeert de bestuurder van de [kenteken 1] een ANPR-camera op [adres 19] (N211) in de richting van Delft.

Bij de eerste 4 registraties wordt er vanaf het punt van registratie in de richting van het plaats delict gereden. De locatie van zowel de snelheidscamera als de ANPR-camera bevindt zich op ongeveer 6 kilometer afstand van de plaats delict aan het [adres] in Den Haag.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voertuigen waar beide

verdachten gebruik van maken zich op 1 of meerdere avonden voorafgaand aan het schietincident in de omgeving van het plaats delict hebben bevonden.

Het proces-verbaal van bevindingen vervoersbewegingen [kenteken 3] , opgemaakt op 29 april 2020, voor zover inhoudende (p. 176-177):

Op basis van bovengenoemde gegevens is gekeken naar de vervoerbewegingen van het voertuig voorzien van het kenteken [kenteken 3] op 5 april 2020. In de periode tussen 14:37 uur en 18:20 uur zijn er geen vervoersbewegingen van het voertuig vastgelegd. De poging liquidatie op [slachtoffer] vindt plaats omstreeks 17:30 uur.

Het proces-verbaal van bevindingen PGP telefoons verstrekt door NR, opgemaakt op 11 mei 2020, voor zover inhoudende (p. 223-225):

In het onderzoek Finland - DH3R0200040 werd middels een proces-verbaal van bevindingen door de Dienst Landelijke Recherche de volgende informatie verstrekt:

Uit een nog lopend onderzoek is gebleken dat: de gebruikers van de telefoons met de volgende IMEI nummers betrokken zijn geweest bij de schietpartij die heeft plaatsgevonden op zondag 5 april 2020 aan de [adres] te Den Haag:

- [IMEI-nummer]

Het [IMEI-nummer] maakt het meest gebruik van de volgende zendmasten:

• 220x van de totaal 724 zendmasten: [adres 21] Rotterdam

met een zendrichting van 60 graden.

Opmerking verbalisant: Binnen het bereik van deze zendmast ligt de [adres 16] Rotterdam, woonadres van verdachte [medeverdachte 1]

Alléén op zaterdag 04-04-2020 wordt eerder een zendmast te Den Haag geregistreerd:

• Zaterdag 04-04-2020 te 02:44:49 uur een data registratie van 28800 seconden via een start

zendmast aan de [adres 24] 's-Gravenhage met een zendrichting van

170 graden.

Opmerking verbalisant: Deze zendmast heeft bereik bij de plaats delict en het adres [adres] Den Haag, verblijfadres van het slachtoffer [slachtoffer] .

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 3 september 2020, voor zover inhoudende (p. 777-778):

Chats Lucidpark en Superknock_out:

Uit onderzoek van de beschikbaar gestelde chats bleek dat de gebruiker van PGP met IMEI

nummer [-] gebruik maakte van de nickname Superknock_out.

Superknock_out heeft chatgesprekken met PGP toestel voorzien van i-mei nummer

[-] . Deze persoon maakt gebruik van de nickname Lucidpark.

Op 4 april 2020 tussen 20:32 uur en 21:17 uur vind onderstaande chats plaats. Uit de chat blijkt dat Lucidpark en Superknock_out afspreken in Roosendaal. Om 21:16 uur vraagt superknock_out hoelanf? Waarop Lucidpark antwoordt om 21:17 uur Moerdijkburg over, we stampem nu. Hierdoor is het aannemelijk dat Lucidpark om 21:17 uur (daadwerkelijk tijd 23:17 uur) op de Moerdijkbrug rijdt richting Roosendaal.

Uit onderzoek is gebleken dat [medeverdachte 1] gebruik maakt van een BMW voorzien van het [kenteken 1] . Van de BMW met genoemd kenteken zijn de ANPR gegevens opgevraagd. Daar is onder andere uit gebleken dat de BMW voorzien van [kenteken 1] op 4 april 2020 om 23:16 uur op de A16 RE 44.3 Moerdijkburg geregistreerd wordt.

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 2 september 2020, voor zover inhoudende (p. 662-663):

Chats Lucidpark en Kollega:

Lucidpark heeft contact met [IMEI-nummer] die gebruik maakt van nickname kollega. (Hierna te noemen K) De chatgesprekken tussen lucidpark en kollega worden hieronder samengevat. De chat vangt aan op 4 april 2020 te 15:41 uur en stopt op 5 april te 1 9:56 uur.

Chats van 4 april 2020:

K zegt dat het hem 3300 kost, is duur, maar hij heeft het gevraagd. L zegt dat geen probleem is. K zegt dat hij hoort al nog ligt. L Zegt ja bel meteen. Een half uur later vraagt L of het nog gaat lukken, omdat er haast bij zit. K zegt is al weg. L zegt kan nu na je komen heb pap bij me. K zegt ik vraag ff iemand ander. L geeft vervolgens aan dat het spoedje is, zolang met stille is het goed is. Hij moet iets met demper en hij betaald er extra voor. K gaat het voor hem vragen. L vraagt of die test vd bruin al" bin". K zegt dat hij er niet uit komt met de prijzen ze vragen 9 k. L zegt okee ik ben morgen terug maat, maar connect deze jongen zo even voor die ding. Die komen meteen halen. K zegt miss in Limburg. L zegt hun hebben echt even haast. K zegt dat hij wel wat weet zonder demper. L zegt dat die demper echt belangrijk is. K zegt okeay okay. L zegt fiks die demp even.

Chats Lucidpark en Carnalboat:

Lucidpark heeft contact met IMEI-nummer die gebruik maakt van nickname Carnalboat. (Hierna te noemen C) Op 2 april 2020 te 14:12 uur stuurt L heb je wapen te koop, hier in NL. Heb zelf "nod" met demper als kan. Carnalboat zegt dan nee, broer Nederland heb ik alleen hasj en wiet en wat bruin van maar van me.

Naar aanleiding van bovenstaande chats is het aannemelijk de Lucidpark op zoek is naar een

vuurwapen met een demper.

Het proces-verbaal van bevindingen identificatie ‘morosemaster' en 'superknock_out', opgemaakt op 23 juli 2020, voor zover inhoudende (p. 435-447):

Door mij, verbalisant, werden de chatberichten waaraan 'morosemaster' deelnam, nader

geanalyseerd teneinde 'morosemaster' mogelijk te kunnen identificeren. Uit de analyse kwam onder meer naar voren dat:

• Een 'groene kaart' van morosemaster is aangetroffen bij een persoon genaamd 'Primo'

• Deze groene kaart van een Mazda is

• 'Primo' is aangehouden

• Morosemaster (kick)bokstraining volgt bij [naam 4] en [naam 5]

• Deze [naam 4] vermoedelijk betrokken is bij het organiseren van grote vechtsportgala's met Badr en Rica

• Gezien het taalgebruik (woorden uit het Berbers/Arabisch) morosemaster vermoedelijk Noord-Afrikaanse roots heeft

• Morosemaster in het bezit was van een voertuig dat was voorzien van een stash. Deze stash heeft hij vermoedelijk rond 12-06-2020 laten verwijderen

• Morosemaster vermoedelijk in de omgeving van Bergen op Zoom verblijft

• Morosemaster een Mazda 2.2 Diesel automaat, bouwjaar 2014 te koop aanbood op 07-06-2020 aan encro gebruiker snellejaapie

• Morosemaster bezoek heeft gehad van de politie die wilde controleren of hij in orde was

• Op 14-04-2020 de zus van 'morosemaster' is bevallen

2.1.1. Onderzoek Eros - FIOD

In verband bovenstaande chatberichten werd navraag gedaan of op 11 juni 2020 aanhoudingen en/of doorzoekingen hebben plaatsgevonden waarbij een 'groene kaart' is aangetroffen en iemand met de bijnaam 'Primo' is aangehouden,

Op 11 juni 2020 werd in het kader van onderzoek Eros van de FIOD aangehouden: [naam 6] , [geboortedatum 3] -1980 te Rotterdam. Aansluitend vond een doorzoeking plaats in zijn woning gelegen aan de [adres 24] te Den Haag. Uit bevindingen uit onderzoek Eros bleek onder meer dat:

• De bijnaam van [naam 6] 'Primo' is

• Tijdens de doorzoeking een kentekenbewijs werd aangetroffen van een Mazda CX-5, [kenteken 5] op naam van [verdachte] , [adres 4] Bergen op Zoom.

2.1.2. Onderzoek Mazda CX-5, [kenteken 5]

Door mij, verbalisant, werd het kenteken en de tenaamgestelde bevraagd in de politiesystemen. [kenteken 5] is volgens het RDW afgegeven aan:

Een Mazda CX-5, op naam gesteld van [verdachte] , [geboortedag] -2000 te [geboorteplaats 1] . Het kenteken staat sinds 13-06-2019 op naam van [verdachte]

Op 11 mei 2020 is [verdachte] door de politie benaderd omdat een melding was binnengekomen dat [verdachte] moest vrezen voor zijn leven. De politie is hiertoe bij zijn woning aan het [adres 4] te Bergen op Zoom geweest en heeft met hem gesproken

Op 07-06-2020 informeert 'morosemgster' bij 'snellejaapie' of hij interesse heeft in een Mazda 2.2 Diesel uit 2014. Gezien de overeenkomsten met vorenstaande gaat dit vermoedelijk over de Mazda CX-5, [kenteken 5] .

In onderstaande chatberichten komt naar voren dat 'morosemaster' (kick)bokstraining volgt en noemt hij de namen ' [naam 4] en [naam 5] ' en 'Glory’.

Ik, verbalisant, deed naar aanleiding van bovenstaande onderzoek in openbare bronnen op internet en zag het volgende;

• Glory is een wereldwijde kickboksorganisatie

• [naam 5] en [naam 4] zijn verbonden aan Glory

• [verdachte] is een kickbokser

• [verdachte] maakt gebruik van de naam ' [bijnaam] '

• [verdachte] is verbonden aan [naam gym] te Bergen op Zoom

Hieronder een afbeelding van een aankondiging van een gevecht van [verdachte] (' [bijnaam] '). Ik, verbalisant, herken ' [bijnaam] ' na fotovergelijking als [verdachte] [geboortedag] -2000. Hierbij merk ik op dat 'morosemaster' in de contactenlijsten voorkomt als: 'Dado' en 'Boks’.

2.5.1. Bevraging GBA zus [verdachte]

Middels een bevraging in het GBA kwam naar voren dat op 14-04-2020 de zus van [verdachte] , genaamd [zus verdachte] , moeder is geworden van een dochter genaamd [naam dochter] .

Ik, verbalisant, zag dat de eerste chats van 'morosemaster' plaatsvonden op 07-04-2020. De encrogebruiker waarmee 'morosemaster' het meest contact had betreft 'thermalcanary'. Het eerste contact tussen 'morosemaster' en 'thermalcanary' vond plaats op 07-04-2020 te 13:54 uur. Het viel mij, verbalisant, op dat dit chatgesprek een voortzetting leek van een eerder gesprek tussen 'thermalcanary' en 'superknock_out' en dat er in beide chats wordt gesproken over 'ak' en 'alba'.

Kortom: Op de dag dat de chats van 'superknock_out' stopten startten de chats van 'morosemaster' en werd het chatgesprek met de nieuwe encro naam (morosemaster) voortgezet.

4. Analyse historische telecomgegevens IMEI superknock_out

In het kader van onderzoek Finland werden de historische telecomgegeven gevorderd van [IMEI-nummer] , behorende bij het telefoontoestel in gebruik bij 'superknock_out'. De gegevens werden opgevraagd over de periode 08-10-2019 te 00:00 uur om 08-04-2020 te 13:40 uur. Uit de analyse kwam naar voren dat het IMEI-nummer het meest gebruikmaakte van de volgende zendmasten:

 • -

  [adres 4] Roosendaal

 • -

  [adres 4] Bergen op Zoom

Uit de gegevens bleek verder dat het IMEI-nummer bijna dagelijks tussen 06:00 uur en 09:00 uur de zendmast aan het [adres 4] Bergen op Zoom gebruikte. Hiermee is het aannemelijk dat het verblijfsadres van de gebruiker van het IMEI-nummer zich bevindt in de directe omgeving van zendmast [adres 4] te Bergen op Zoom.

Noot verbalisant De zendmast [adres 4] Bergen op Zoom ligt in de directe nabijheid van het GBA adres van [verdachte] .

5. Analyse historische telecomgegevens IMEI morosemaster

In het kader van onderzoek Finland werden de historische telecomgegeven gevorderd van IMEI nummer [-] , behorende bij het telefoontoestel in gebruik bij 'morosemaster'.

De gegevens werden opgevraagd over de periode 15-01-2020 t/m 15-07-2020. Uit de analyse kwam naar voren dat:

 • -

  het IMEI-nummer voor het eerst actief was op 07-04-2020 te 15:37 uur,

 • -

  het IMEI-nummer het meest gebruikmaakte van de volgende zendmasten: [adres 4] Roosendaal en [adres 4] Bergen op Zoom

Uit de gegevens bleek verder dat het IMEI-nummer in de ochtenduren veelal de zendmast aan het [adres 4] op Zoom gebruikte. Hiermee is het aannemelijk dat het verblijfsadres van de gebruiker van het IMEI-nummer zich bevindt in de directe omgeving van zendmast [adres 4] te Bergen op Zoom. Dit komt overeen met de analyse van het IMEI nummer behorende bij het toestel van 'superknock_out'.

Uit chatberichten kwam naar voren dat 'superknock_out' op 01-04-2020 omstreeks 16:30 uur een ontmoeting had met encro gebruiker 'heerpieterbell' in de omgeving van Beverwijk.

Volgens de historische telecomgegevens van [-] verplaatste de telefoon zich op 01-04-2020 van Noord-Brabant naar zendmast [adres 7] , gelegen vlakbij Beverwijk.

Uit chatberichten kwam verder naar voren dat 'superknock_out' op 03-04-2020 te 19:48 uur op de vraag van encro gebruiker 'saovicente' of hij in 'rothe' is, antwoordde: Ik sta precies bij [adres 5] . Volgens de historische telecomgegevens van [-] maakte dit telefoonnummer op 03-04-2020 te 19:56 uur gebruik van een zendmast aan de [adres 23] Rotterdam. Dit is gelegen in de directe omgeving van de [adres 5] .

7. Identificatie 'morosemaster' en 'superknock_out'

In verband met vorenstaande kunnen 'morosemaster' en 'superknock_out' worden geïdentificeerd als: [verdachte] , [geboortedag] 2000 te Bergen op Zoom.

Het proces-verbaal van bevindingen telecom [verdachte] , voor zover inhoudende (p. 451-452):

Uit analyse van de contacten van het telefoonnummer [telefoonnummer 6] komt het telefoonnummer [telefoonnummer 1] (Lebara Prepaid) naar voren als het telefoonnummer wat mogelijk in gebruik is geweest bij [verdachte] .

Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] heeft vrijwel dagelijks vanaf 13-01-2020 contact met het

telefoonnummer [telefoonnummer 6] en stopt op 04-05-2020. Verder blijkt dat het telefoonnummer [telefoonnummer 1] voor komt als telefooncontact op de historische

verkeersgegevens van de telefoonnummers [telefoonnummer 7] (in gebruik bij [medeverdachte 1] ) en

[telefoonnummer 8] (in gebruik bij [medeverdachte 2] ):

• Op donderdag 02-04-2020 te 10:44:11 uur belt 31 [telefoonnummer 1] naar [medeverdachte 2]

• Op donderdag 02-04-2020 te 11:05:22 uur belt [telefoonnummer 1] naar [medeverdachte 2]

• Op donderdag 02-04-2020 te 11:37:29 uur wordt [telefoonnummer 1] gebeld door [medeverdachte 2]

• Op donderdag 02-04-2020 te 13:41:50 uur belt [telefoonnummer 1] naar [medeverdachte 1]

• Op vrijdag 03-04-2020 te 12:03:43 uur belt [telefoonnummer 1] naar [medeverdachte 1]

• Op vrijdag 03-04-2020 te 12:04:38 uur belt [telefoonnummer 1] naar [medeverdachte 2]

Vervolgens zijn de zendmastgegevens van het telefoonnummer [telefoonnummer 1] vergeleken met de zendmasten van de PGP met [IMEI-nummer] over de periode 14-01-2020 tot en met 08-04-2020 in welke termijn beiden zijn gebruikt. Uit die vergelijking blijk overduidelijk dat beide toestellen met elkaar meebewegen.

Het proces-verbaal van bevindingen chats tussen superknock_out en Lucidpark, opgemaakt op 18 augustus 2020, voor zover inhoudende (p. 473-478):

Uit onderzoek van de beschikbaar gestelde chats bleek dat de gebruiker van PGP met [IMEI-nummer]

gebruik maakte van de nickname Superknock_out (hierna te noemen S). Superknock_out heeft chatgesprekken met PGP toestel voorzien van [IMEI-nummer] . Deze persoon maakt gebruik van de nickname Lucidpark. (hierna te noemen L).

De chat gesprekken tussen superknock_out en lucidpark worden hieronder uitgebreid samengevat. De chat vangt aan op 2 april 2020 te 13:05 uur en stopt op 5 april te 20:06 uur.

Hierbij valt op te merken dat de vermelde tijd in chats betreft de UTC tijd. Wintertijd in Nederland: UTC +1. Zomertijd Nederland: UTC + 2 uur

Chats op 2 april tussen 13:05 uur en 13:11 uur:

S vraagt of hij met die kleine is. L zegt van wel. S zegt dat L zijn best moet doen met de voorkant en vraagt of die kanker hoerenkind al bewogen heeft. L zegt van niet. S vraagt of ze niet gaan chekken hoe situatie is daar. S zegt dat hij varken wil hebben. L zegt dat het goed komt, ze geven 100 proc. S zegt als vandaag kan doe je hem vandaag dan kunnen we focussen op amstel. L zegt zoiezo staat en zegt dat hij straks even bericht, hij moet even wegwerp wapen zoeken. S zegt dat hij van niks weet, dus dat hij zich vandaag of morgen moet bewegen. Zodra zijn waggie (auto) beweegt en hun zien hem moeten ze hem in de gaten houden en zodra donker is gelijk pakken. Ze hebben 1 kans voor hem dus ze moeten het niet verpesten.

Chats op 2 april tussen 13:21 uur en 13:23 uur:

S. vraagt of ze die osso (huis) nog gaan observeren zo?.L zegt yes, even die wapen wegwerp rege dan gaan we die kant op. Kijken we elke minuut of er beweging is. S denkt als je zijn portiek voor observeert dat je er meer uithaalt, aangezien er tracker onder zit. L zegt ok.

Chats op 2 april tussen 14:52 uur en 15:44 uur:

S. vraagt of de rat al bewogen is. L zegt van niet, zodra hij beweegt schrijft hij gelijk. S zegt dat hij omgeving moeten checken en dat hij dalijk in de buurt moet zijn. L zegt dat hij echt echt wegwerp wapen aan het kijken is. S vraagt of die hoerenzoon het niet door heeft. L zegt van niet. S zegt gebruik nummer wapen en alleen ze kanker been van die rat. S zegt dat hij bekend dat ze loeren op quote 500. L zegt geen zorgen, hij is zwaar aan het zoeken is en dat hij er paar gevonden heeft, maar die zijn pas zondag beschikbaar maar hij wil nu. S zegt matty gebruik die van jullie zelf man. L zegt 3500 bro is glock schoon. S zegt dat hij toch geen glock gaat investeren. L vraagt kijk voor ons wat kleins aub. S ze ik heb toch goed gehandeld met die kleine. L zegt ja ik zeg heb een glock, ik zoek nu ik heb 2k bij me. Een wegwerp begrijp mij als je hebt ik kom metbpap, ik ga vinden geduld. Wegwerp kost dienprijs 1500, 2000. Mijn Glock is os nu, die kan ik niet gebruiken en wegdoen voor deze opdracht. S zegt dat hij Smit Wesson gevonden heeft. Z zegt jullie zijn toch team dan sta je paraat voor elk geval. L zegt 2k maar zondag pas komt goed. S zegt matty ik kom

zo daarheen dan gaan we praten goed. L zegt ok vandaag geregeld. S zegt uurtje ben ik bij jullie.

Chats op 2 april tussen 15:55 uur en 15:57uur:

L zegt kom na rdam ben nu wapen aan het bezichtigen. S zegt oké pak gewoon die maat als tie popt dan popt tie. L zegt zoiexo geduld. S wil niet dat dat ons zorg is. L zegt ok.

Chats op 2 april tussen 17:51 uur en 18:27 uur:

S vraagt of ze die hoerenzoon in vizier hebben. L zegt zijn pa is net de woning in, we zitten hem op de hielen moment. S vraagt of ze varken wel gezien hebben. L zegt ik ga e nu bevestigen moment. S. vraagt of hij daar binnen is. L zegt ergens hier ga je zo bevestigen hij heeft zijn pa denk afgezet. S vraagt of hij weg reed en of ze die ding al gefixt hebben. L zegt dat hij niet binnen kwam, hij zette zijn pa voor de straat af en reed gelijk weg en bleef op de grote weg. S vraagt of hij het is. L zegt ik bevestig zo geduld, ik sta bij de auto. S zegt zorg dat jullie niet niet door heeft. L zegt even vertrouwen en geduld resultaat zie je van zelf. S ok tekst me ik wacht af.

Chats op 2 april tussen 20:19 uur en 20:30 uur:

S vraagt en bro. L zegt hij is net terug ze zijn met z'n 2 en, ik heb bevestigd, ze zijn nu na binnen in huis samen. Maak je niet druk we zijn op z'n lip. S vraagt heb je hem gezien? L zegt ja. S vraagt was hij dat? L zegt ja. S zegt oké pop zijn kanker moeder en vraagt of hij vanavond gaat doen of morgen. L zegt ik blijf hier juiste moment, geduld. S vraagt oké doe jij vandaag? L zegt hand van de moment, geduld. S zegt oké dus vandaag kan wat gebeuren. L zegt we blijven hier laat me me ding doen. S zegt dat als het kan dat hij foto maakt als die ligt. L zegt ok duidelijk.

Chats op 2 april tussen 21:57 uur en 22:11 uur:

L zegt die blijft thuis ze zijn met zijn 3 en pa, zoon en heb gevoel broertje. L zegt dat hij hier blijft. S vraagt wat zeggen jullie. L zegt morg want donker is beste, overdag niet goed. S. vraagt wil je em morgen pakken of vanavond. L zegt 1 stap is gedaan, bevestiging mor avond klaar ook al is ti met zijn 2en. S. ok bro morgen aub. S vraagt of die dik was. L zegt ja. S vraagt lang kort?. L zegt tussen is. S zegt oké morgen avond dus je hebt gezien zijn routine is nacht niet buiten zijn. L zegt heb alles ge obt. S dus je kans is als die rond 10 naar huis gaat. S vraagt of hij demper heeft. L zegt nee,voor deze niet nodig. S zegt fix die pop 2 kogels in zen kanker been, zorg dat die leven lang last krijg. L zegt ok knie beste, ik weet. S ik reken op je morgen. S zegt zeg hem deze woorden; kanker dieven als je nog 1 keer wat prob gaat heel jou familie aan inclusief jou ouders weet jou te vinden.

Chats op 2 april tussen 23:10 uur en 23:19 uur:

S zegt my matty zegt zorg dat jullie morgen die varken hebben gepakt kunnen jullie meteen jullie doekoe (geld) ophalen. L zegt ok staat. Bro beter nisk zeg erna om niet anderen wakker te maken dan kun we gelijk door vind je niet. S zegt hem m gezegd hij stalkt me daarom bericht ik je. Die gast wil gewoon tegen zijn matty snel zeggen is opgelost. L zegt ok komt goed. S zegt ik heb ziek gepraat over jullie daarom, ik heb gezegd dat jullie echt echt echte profs begrijp je. L zegt zijn we ook. S vraagt morgen hebben jullie hem 100%. L zegt ja. S zegt oké zie jullie morgen nog effe vroeg op de dag. Dan ken je je ding doen. S vraagt wie deze encro heeft. L zegt ik en niet de kleine, maar de ander. S zegt ok zie je morgen.

Chats op 3 april tussen 10:04 uur en 10:30 uur:

S vraagt ben je met die ander. L zegt ja. S vraagt komen jullie effe na me of. L zegt straks even vooebereiding afronden. S zegt als jullie nu al gaan beginnen doe je ding. Kom anders effe chekke we elkaar. L zeg komt goed, vandaag hoort je hoort van me. Ik neem vandaag rustig de tijd maar pro, niet snelle snel, relaxx. S zegt ok chek jullie effe zo. Ik kom langs moet mij sky zo i zo ophalen in dh. L zegt alleen via hier mij bereiken de and tel neem ik vandaag niet mee, die gaat weg.

Chats op 3 april tussen 11:09 uur en 11:10 uur:

S vraagt heb jij die track? L zeg ja. S vraagt was die varken nog bewogen? L zegt nee, niet

bewogen. S zegt zie je die gaat vroeg na huis. L zegt ja maar slaapt tot laat. Ik doe me ding komt goed. S zegt oké matty doe je ding.

Chats op 3 april tussen 16:19 uur en 17:53 uur:

S zegt jo hebben jullie een extra track en tracé. L zegt even vragen moment. L zegt nee. S vraagt of ze al bezig zijn. L zegt zeg yes. S vraagt hij beweegt? L zegt Yes. S vraagt of ze hem al gezien hebben. L zegt avond klaar.

Chats op 3 april tussen 19:53 uur en 21:30 uur:

S vraagt nog nieuws? L zegt dat hij binnen is en dat ze wachten. Had t. tel in de auto. S vraagt of hij thuis is en zegt doe in ieder geval je ding bro zorg dat vandaag gedaan is. Meld me als gefixt is. L stuurt duim omhoog.

Chats op 3 april tussen 22:59 uur en 23:08 uur:

S. vraagt nog niks bro, is tie nog niet osso (huis). L zegt nee, hij staat hele dag hier. S vraagt die hem naar binnen heeft zien gaan en of hij in zijn eigen huis is. L zegt ja. S zegt dat hij misschien niet meer naar buiten komt en zegt pak m anders in zn huis. L zegt dat het huis van zijn ouders is. S zegt fack zijn ouders, hun moeten echte shock beleven. L zegt we blijven pro 1 kans, we slapen hier naast zijn auto. S zegt stel je voor dat die morgen pas naar buiten komt. L zegt dan pakken we hem morgen, wij pakken hem zodra hij instapt. S zegt ok.

Chats op 3 april tussen 23:22 uur en 4 april 00:18 uur:

S zegt dat ze hem moesten pakken toen ze hem zagen dan waren ze klaar. L zegt weet je hoe druk het was. Was vol mensen dat was 7 uur geleden. Je wilt toch resultaat laat het aan ons over. S vraagt of het morgen middag is geklaard voor 100%. Al is het met vader moeder maak niet uit gewoon doen zegt S. L zegt komt goed. S zegt dat hij nog wakker blijft en hopen dat die buiten komt. L zegt zowiezo. S zegt dat L hem moet begrijpen die mattys conecte en dat hij gezegd heeft dat 100% onder controle is. Toen zeiden ze moeten niet aarzelen die boys. L zegt wij aarzelen nooit, wij doen gewoon ons werk je zult zien, we zijn georganiseerd. Wij kijken in zijn kamer. S vraagt of ze hem zien bewegen. L zegt nee, gordijnen staan ervoor maar de lichten staan aan. Hij is de enige in complex met lichten aan, wij kijken naar de voordeur. S zegt ok bro niet portiek inlopen en vraagt of

ze daar gewoon zijn. S zegt dat hij dalijk een rondje gaat maken en effe babbelen met kleine. L zegt is goed kom. S zegt 2 uurtje ongeveer. L zegt [adres 27] Den Haag.

Chats op 4 april tussen 15:32 uur en 15:35 uur:

S vraagt of er nog nieuws is. L zegt hij is sinds gist avond nog steeds thuis, maar we ronden vandaag we lat niet tos. Komt goed. S zegt komt goed heb vertrouwen erin.

Chats op 4 april tussen 20:07 uur en 21:30 uur:

S vraagt nog nieuws?. L zegt dat ze hem op wachten bij de voordeur, hij is vanmiddag met iemand anders meegereden. Het was te druk op dat moment. Zijn auto staat daar nogsteeds. S zegt oké, dus je wacht tot tie wordt afgezet. L zegt dat ze geen track op die vriend zijn auto maar ze gaan vanuit dat ti terug komt. Ze wachten op hem. S zegt dat hij verwacht dat hij tegen 12 word afgezet. L zegt dat ze paraat staan voor ieser moment. S vraagt in wat voor auto die mattu van hem reed. L zegt Golf 7. L zegt we komen eraan. S vraagt waarom? Is gedaan? L zegt kom na wieriaan 40 min zijn we er. ( Opmerking verbalisant: Die [adres 25] is een straat die achter het [adres 4] te Bergen op Zoom ligt, het GBA adres van [verdachte] ).

S zegt oké snel. L zegt belangrijk. S ok snel dalijk raken jullie hem uit zicht. S zegt matty kok naar Roosendaal ik stuur jullie zo adres. L zegt dat ze onderweg zijn. S zegt oké rij Roosendaal, ik ben zo daar dan heb ik adres. L zeg ok. S zegt [adres 26] achter de jumbo. L zegt ok. S vraagt hoelang? L zegt Moerdijkbrug over we stampen nu. S oké snel aub. L zegt 10 min. S zegt oki. L zegt ben er 10 sec.

Chats op 4 april tussen 21:50 uur en 22:29 uur:

S zegt zeg me als geklaard is, foto aub als dat mogelijk is. L zegt ok. S zegt scan eerst de buurt hoe je snelst loesoe ben daar, dat is prio. Pop er veel naar binne. Nket 1 2 of 3. Ik blijf wakker tot gedaan is. L zegt ok. S zegt als je wil mag je ook zen bedrijf doen? Is 20 m van elkaar. L zegt zlfde doen 13 erop. S zegt la me effe weten. S zegt nee die bedrijf zit bij woonwagen kamp, eerst zijn oss (huis). Hij moet voelen dat dit persoonlijk is. Die dikke gaat chrikken en gaat direct waggie pakken en escape. L zegt we beginnen bij osso (huis) dan dikke dan bedrijf. S zegt zo schiet dat niet op die dikke maakt weinig bewegingen en blijft in 1 buurt ik wil weten waar die uithang dan hebben we heel die groep. Als heel de groep bij 1 ia en jullie pakken ze allemaal dan staat er dikke bonne chance op. Kortom pop die osso (huis) dat ze fouten gaan maken. L zegt duidelijk. S zegt matyy wacht niet puffen op die osso, die maat van me bericht. L zegt ok. S zegt focus op die varken als tie vandaag niet kan morgen tijd. L zegt oké dus varken eerst. S zegt wacht effe niet naar Amstel gaan.

L zegt oké. S vraagt wil naar binnen bij die varken. Gewoon deur open? Luister bro, het is morgen goed weer, wil je hem puffen als tie naar buiten loopt. L zegt ja. S zegt zeg maar? Wacht je m voor morgen af? L zegt ja bro op zijn lip zitten we. S zegt maar luister bro, druk of niet druk gaat dat gebeuren, morgen is tie 100000% buiten. L zegt duidelijk. S vraagt ga je dat doen druk of niet druk? L zegt ja we doen. S zegt gewoon naar m rennen benen weg. L zegt ja maar foto toch. S zegt hoeft niet pak hem, ik ken zen leeftijd, zal zeker in nieuws komen. Foto alleen als het lukt. L zegt duidelijk.

Chats op 4 april tussen 22:42 uur en 22:55 uur:

S zegt weet je wat t is, die mensen geloven niet wat ik zeg, heb gezegd hel de dag thuis gezeten. Daarom als morgen niet lukt dan moeten we laten gaan. Praat effe.

Chats op 4 april tussen 23:01 uur en 23:56 uur:

L zegt hij is niet thuis broer wij zeiden teg jou hij is ingestapt in een golf 7. Onze werker is daar. Lichten staan uit. Als hij thuis was we val nu bin en klaar. S zegt dat hij heeft gezegd dat hij niet buiten is geweest anders worden ze boos dat niet gedaan is. L zegt ik begrijp je, geduld we hebben alles. S zegt dat hij gezegd heeft dat hun alles doen. L zegt 3 auto's 1 motor 3 mensen alles. S zegt al is het druk heb gezegd dat jullie schijt hebben. S zegt bro ga gewoon met die bempie. L zegt dat niet kunnen pakken als tie er niet is. S vraagt zijn jullie nu bij varken. L zegt hij komt soms voor soms achter. We hebben alle hoeken iemand. Waar die komt pak we hem .S zegt dat hij denkt dat tie zo naar huis komt rond 2/3. L zegt we hebben pipa gekocht cz2600, 3 auto's, motor, denk je we doen dit voor de gein, we doe het omdat we pro willen zijn, met ontsnappen en niet dom. Want die houden zo aan, geduld, geduld. We zijn er bijna op. S vraagt heb je hem voor morgen middag ja of nee? Eerlijk zijn, ik geloof dat jullie pro zijn. Maar 1 ding begrijp je mij? L zegt ja, ik begrijp je, maar

we kunnen hem pak als ti komt, als ti niet komt en de auto beweegt niet. Hoe wil je em pakke als tie er niet is. We pak ook overdag, geen probleem, geduld. S zegt schiet 4 in zen kanker moeder. L zegt hij moet komen. S zegt ik word helemaal siek bro, ik wil komen. L zegt komt goed. S zegt ik mag niet falen. L zegt laten we hopen dat ti komt. S zegt kijk mij maakt het niet uit hoelang je er over doet als t van ij moest, maar dit is opdracht niet van mij begrijp je. We zijn 3 dagen bezig. Er moet 1 op uitkijk staan, ga op motor, stem met uitkijk af knall van uit daar en boek weg. L zegt ja maar deze jongen is niet 3 dag thuis, hij is sluw, hij is heel slim, parkeert nooit op dezelfde plek, daarom zijn we

op elke hoek, we zijn er bijna, we blijven daar slapen. S zegt oké bro. Luister as je hem niet qil uffen daar dan ga je m volgen met waggie (auto). Ga je m achterna ergens waar wat rustiger word ga je m puffen. Knal hem desnoods kleine ongelukje dat tie uitstapt en puf m dan. Morgen moet echt gebeurd zijn. L zegt broer wat je nu zegt doe ik wekelijks, maar de deze jongen wouden we op de voordeur pakken. Hij is er niet. S zeg oké doe wat ik zeg kan tegen zijn waggie (auto) aan. L zegt we willen graag, hij is er niet. Ik knap tegen zijn wagi (auto) aan, als ti komt. Hij heeft 3 adres, ben bij alle 3 geweest. Golf staat daar niet. S zegt luister wat ook mogelijkheid is. L zegt we doen ons best, we focussen nu geduld. Hij is heel sluw. Die turk van ons staat daar 24 uur. S zegt Hij is dom, doordat hij dom is, gaat die sneaky doen. Hij is varken begrijp je bro. Hij geen zin om te rijden. L zegt wij doen ons best. Hij werkt denk ik, want zo zag hij eruit. Hij saapt nooit op 1 plek. S zegt morgen bel aan zeg we hebben je auto geraakt, maak beetje schram, zijn broertje of hij komt doe

alsof je schade formulier invult en bam. L zegt oké safi is goed. S zegt is dat een goeie pan of niet, zeg dat een getuige zei dat deze auto bij nummer 270 hoort klopt dat. L ja en nee, want hij gaat afvragen hoe weet je dat audi bij deze adres hoort. S zegt geef hem gewoon hand netjes. L zegt ok bro als ti deur opent we knal hem daar, maar dan moet hij 1st kom, hij moet komen is gedaan. S zegt liefst nu, maar ik ben bang dat vader komt, het is laat nu. L zegt hij is niet thuis we kunnen hele dag mailen, laat me focussen op de deur. S zegt clou vanavond als het kan. L zegt broer ik ben warm hele dage niet slapen ze kk moer.

S zegt bro doe wat je moet doen, doe wat jou plan t beste zegt, ik noem alleen opties op, begrijp je. Dus die aanbellen als je slecht plan vindt niet doen. L zegt duidelijk, onze ogen op de deur. L zegt bro je maakt fout door tegen je mensen te zeggen hij is thuis, den denken hun ok hij is thuis waarom gebeurd er niks in de zin van hebben ze geen ballen om naar bin te gaan en te knal wat niet waar is, want hij is niet thuis. Wij willen graag. Geduld soms doen mensen 2 wek observatie en dan pak ze jij wol bin 2 dag 3 afronden met een persoon die bijna niet komt. We klagen niet maar je moet geduldig zijn. S zegt heb gezegd dat hij met mattyss weg is, heb hun hele situatie uitgelegd. Oké blijf bij m broer ik ga echt goed maken met jullie. L zegt ik ga stop met schrijven even concentreren. S zegt rustig aan.

Chats op 5 april tussen 01:10 uur en 01:31 uur:

S zegt wat is status? L zegt zelfde nog, ik meld je gelijk. S zegt oké bro. S zegt insha allah komt tie zo thuis ik hoop t echt insha alah. L zegt wij al helemaal.

Chats op 5 april tussen 09:02 uur en 09:14 uur:

L zeg nog niks auto gewoon hier nog kk varken. S zegt hij moest toch thuis komen. L zegt dat hij meerdere plekken heeft, waar hij slaapt. S zegt ga nu na zijn huis, de eerst volgende die naar buiten kom, hij of zn broertje pak m. Vandaag is laatst als niet lukt laat gaan. L zegt ik focus op die deur. Duidelijk.

Chats op 5 april tussen 15:59 uur en 16:14 uur:

L zegt is gedaan, is klaaar. S zegt Wollah? L zegt Wollah, voor z n deur. S zegt waar had je hen gepakt. L zegt uit de wagi (auto). S vraagt weet je het zeker? L zegt ja, in de parkeerterrein. S vraagt heb je een foto. L zegt hij lag op de grond, moest snel weg, waren mensen daar. S zegt heb je hem gepapt hoeveel in zen been. L zegt ze gingen " beloen" ja, op zijn lichaam. S vraagt welke straat gebeurd. L zegt waar hij parkeers, [adres] . S vraagt waar zijn julie. L zegt rdam. S zegt ik kom eraan 30 min. Weet je zeker dat hij da was. L zegt ja 10000000proc, hij schreeuwde, wollah me ik heb wat gedaan. S zegt lekker voor zen kanker moeder. L zegt kom naar jack casino vd net. S zegt oké, kom plek zonder camera, kom naar hooglandstraat, ko daar heen, in noord. L zegt ok we komen. S zegt ben daar 15m L zeg ok.

Chats op 5 april tussen 16:17 uur en 16:26 uur:

S zegt zijn jullie er al. L zegt 10 min. S zegt broer 1000%gedaan en de goede. L zegt miljoen, op de grond hij huilde, we bleven koud, praten niet, lichaam, hij lag op de grond.

Het proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt op 13 augustus 2020, voor zover inhoudende (p. 457-468):

Uit onderzoek van de beschikbaar gestelde chats bleek dat de gebruiker van PGP met [IMEI-nummer] gebruik maakte van de nickname Superknock_out (hierna te noemen S). De chats zijn beschikbaar vanaf 28 maart 2020 13:59 uur tot en met 7 april 2020 te 20:59 uur. Superknock_out heeft chatgesprekken met een NNman met de nickname Thermalcanary (hierna te noemen T), welke gebruik maakt van een PGP toestel voorzien van [IMEI-nummer] . De chat gesprekken tussen superknock_out en tharmalcanary worden hieronder uitgebreid samengevat. Hierbij valt op te merken dat de vermelde tijd in chats betreft de UTC tijd. Wintertijd in Nederland: UTC +1. Zomertijd Nederland: UTC + 2 uur.

Chats op 1 april tussen 11:21 uur en 14:59 uur:

Op 1 april 2020 chat T naar S dat "ze" weer een tracker hebben gevonden en vraagt aan S of hij een groep gasten in Rotterdam heeft die die gast een lesje moet leren of zijn auto in de fik. T gaat de benodigde informatie verzamelen, waarna ze een pak slaag gaan krijgen en wagen in de fik. T geeft aan S de opdracht te gaan observeren en op het juiste moment toe te slaan.

Chats op 1 april tussen 16:13 uur en 18:38 uur:

S geeft aan dat het om een groep van 5/6 man gaat maar dat hij (wagenbouwer) maar over 2 info kon geven. S. geeft aan dat hij naam en adres heeft gekregen en 1 foto van iemand zijn leeftijd huisadres. T vraagt uit welke stad die gasten komen. S. geeft aan 1 uit Amstelveen en nummer 2 uit Den Haag. S. heeft een foto van nummer 2. T. vraagt wat het huisadres in Den Haag is. S. geeft het adres [adres] en zegt dat dit een varkentje is. (opmerking verbalisant: het slachtoffer is woonachtig op het [adres] )

S. vraagt aan T. wat er gedaan moet worden, moet hij ze meenemen of moet het ter plekke. T. zegt dat hij moet kijken naar de osso's (vermoedelijk woningen) S. zegt al research te hebben gedaan. Zegt dat in Den Haag ene flatje betreft, 4 etages (opmerking verbalisant: de woning van het slachtoffer betreft een flat van 4 etages). T. geeft aan dat ze goed moeten lijden.

Chats op 1 april tussen 19:04 uur en 19:18 uur:

S zegt dat die gasten leip zijn en gelijk naar binnen wilde. S is nu op weg terug naar rotje, die gasten gaan track en tracé onder zijn auto zetten en willen hem vandaag nog pakken. S heeft tegen hun gezegd rustig morgen of overmorgen die gast moet echt gepakt worden.

Chats op 1 april tussen 20:54 uur en 21:37 uur:

T zegt moeten hem echt goed aanpakken die hond. S. zegt dat die mannen die gasten gaan neuken, dat ze gestoord zijn en dat ze professioneel zijn. Ze hebben net laten weten dat de track en tracé onder de auto is. S zegt dat hun hebben gezegd dat ze 2 dagen gaan observeren in die twee dagen gaat S die man in Amstelveen observeren, terwijl hun met Den Haag bezig zijn.

Gesprek 2 april 2020 tussen 10:44 uur en 10:50 uur:

S. zegt dat die nu bij hem is en vraagt of ze ook een van zijn onderknie mogen pakken, niks zeggen stappen uit snel doen snel weg. T zegt dat het goed is. S zegt ok mag 1 ijzer in zijn been, dan gaat hij hun zeggen dat dat makkelijkste is. T zegt niet ergens anders gewoon een lesje. S zegt dat hoerenzoon nog niet beweegt. Ze denken dat varken nog slaapt.

Gesprek 2 april 2020 tussen 14:57 uur en 16:48 uur

S zegt dat kankervarken nog niet bewogen heeft. T vraagt of hij weet in welke waggi die varken rijdt. S zegt dat hij van Amstel niet weet, maar dat die varken in een Audi rijdt en daar zit GPS onder.

Baken:

In bovengenoemde chat gesprekken wordt een aantal keer gesproken over een tracker. Uit onderzoek is gebleken dat de auto van het merk Audi waar het slachtoffer [slachtoffer] in reed was voorzien van een baken. Uit de historische verkeersgegevens van het baken is gebleken dat het baken vermoedelijk op 1 april 2020 onder de genoemde Audi is aangebracht.

Gesprek 2 april tussen 19:27 uur en 22:52 uur:

T vraagt wat gebeurt met varken. S zegt dat hij goed gevoel heeft, maar dat hij nog niets heeft gehoord. Deze mannen blijven hem observeren. T vraagt of ze alleen kijken of dat ze ook voorbereid zijn en wanneer je toe slaan. S zegt dat hij ze super veel druk heeft gegeven en dat die gast 1000% van hun is.

Gesprek 3 april 2020 tussen 08:15 uur en 08:18 uur.

T zegt dat beste is die varken vandaag. S zegt die varken sowiezo vandaag.

Gesprek 3 april 2020 tussen 11:06 uur en 15:35 uur:

S zegt die varken vandaag vandaag!!! T zegt jawel die moet zeker. S zegt dat die boys al aan het voorbereiden zijn.

Gesprek op 3 april 2020 tussen 22:59 uur en 23:41 uur:

S zegt zodra die buiten komt pakken ze hem. T zegt dat hun hem hebben laten gaan. S zegt dat hij daar al was, het was licht toen hij naar binnen ging. T zegt dat hij toch buiten was geweest. S zegt dat hij zeker weet dat ze hem niet hebben laten gaan, toen ze hem naar binnen zagen gaan was het 6 uur. S zegt zodra hij stap buiten zet is hij gedaan. Er is geen uitweg maar ze zeggen als die instapt zo, gaan ze hem klaren. Ze zijn met 3en 1 anti. T zegt dat niet uit maakt als het niet lukt, als ze het maar niet verzieken. S zegt dat het gaat lukken ze laten hem echt niet gaan ze hebben al veel moeite gedaan.

T zegt hun staan te kijken te posten, maar laat ze actie doen als hij naar buiten komt. S zegt dat ze morgen niet meer kunnen zeggen dat die niet meer buiten is geweest en dat hu dat ook weten. T zegt dat s tegen die vriend moet zeggen niets wachten, maar gelijk doen.

S vraagt of T vertrouwen heeft. T zegt van wel, maar ze moeten het wel snel afhandelen. S weet 1000% zeker dat ze hem gaan pakken.

Gesprek op 4 april tussen 21:51 uur en 23:40 uur:

T zegt dat het heel simpel is , die gasten moet in de buurt wachten, hij gaat naar buiten, volgen en klaar. S zegt dat dat het best plan is. T denkt dat ie gasten aarzelen. S zegt ze professioneel zijn en niet gepakt worden op deze manier. S schaamt zich diep voor vandaag. T zegt dat hij zich niet hoeft te schamen. S zegt dat het morgen gedaan wordt.

Gesprek op 5 april 2020 tussen 10:00 uur en 12:46 uur:

T vraagt wat er gebeurd is. S zegt nog niet hij heeft ze gezegd vandaag doen anders hoeft het niet. T zegt dat hij moet afspreken met die andere boys en samenwerken. Hun doen direct en wachten niet. S gaat naar ze toe en is boos op hun. T zegt dat die gasten moeten blijven spotten. S moeten mensen kunnen lezen en nadenken of ze ijzeren ballen hebben. T zegt dat hun wel snel waren met die track en tracé. S. gelooft hun, ook omdat zijn neef

dat gezegd heeft. T zegt je loopt naar die man toe hey mattie en bam, maar hun durven niet.

S zegt die flikker niet reageren. T denkt dat ze in hun bed liggen en af en toe mailen. S zegt dat hij 2 keer steekproef heeft gedaan. T zegt dat je niet durven of kunnen moeten ze het gewoon niet doen. S zegt dat ze wel dun/en en in heel rotje bekend zijn. T zegt dat hij gaat afhandelen als hun het kunnen. S gaat met hun praten. T vraagt of ze wel voorbereid zijn. S zegt dat ze 2 waggies hebben en 1 motor. T vind dat je aan 2 personen genoeg moet hebben, gewoon naar toe rijden en dan klaar en wegrijden. S heeft dat ook voor ogen, want het moet simpel blijven. S heeft met ze gepraat en ze hebben zicht, ze hebben de motor gepakt zijn naar zijn adres en blijven bij die waggie staan. S vraagt of T ze vandaag nog de kans wil geven. T zegt ok is goed.

Gesprek op 5 april tussen 15:59 uur en 16:15 uur:

S zegt dat ze hem gepakt hebben.

De melding van de schietpartij is op 5 april omstreeks 17:30 uur binnen gekomen bij de meldkamer van politie. Bovengenoemd gesprek vindt in de daadwerkelijke tijd plaats op 5 april 2020 tussen 17:59 uur en 18:15 uur.

Gesprek op 5 april 2020 tussen 17:00 uur en 18:43 uur:

S zegt dat het helemaal vol is met politie op die parkeerplek. Er is veel politie, die forensisch team is er, die zilveren bus. T vraagt wat hij allemaal zag toen hij er was. S zegt forensische team met pak 2 politie motoren, parket van gevangene, NFIbus en echt veel politie met linten afgesloten

Gezien bovenstaand gesprek en het feit dat het [IMEI-nummer] op 5 april te 18:58 een dataververbinding heeft met een duur van 18331 seconden via zendmast [-] aan de [adres 24] . Welke bereik heeft bij het adres [adres] , verblijfadres van het slachtoffer [slachtoffer] . Is het aannemelijk dat superknock_out op of in de buurt van het plaats delict is geweest vlak na het schietincident.

Gesprek op 5 april 2020 tussen 19:20 uur en 22:17 uur:

T zegt dat beste is als hij hun encro gelijk kapot maakt.

Op 7 april 2020 om 20:57 uur stuurt S dat hij deze "tellie" (telefoon) weg doet. Hierna zijn er geen chat berichten meer van superknock_out naar termalcanary.