Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:4618

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
28-04-2021
Datum publicatie
10-05-2021
Zaaknummer
C/09/592683 / HA ZA 20-472
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

internationale handel. Weens Koopverdrag. Beroep op non-conformiteit van het geleverde. Beslissend is of het goed reeds non-conform was op het moment van risico-overgang, in casu vóór het transport. Tussenvonnis, uitlaten over eventuele bewijsopdracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/592683 / HA ZA 20-472

Vonnis van 28 april 2021

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

DIMUR FRUITS S.L. te Torrijos, Spanje,

eiseres,

advocaat mr. I.A. van Rooij te Tilburg,

tegen

FAIRTRASA HOLLAND B.V. te Poeldijk, gemeente Westland,

gedaagde,

advocaat mr. E.M.F. Opering te Amsterdam.

Partijen worden hierna ‘Dimur Fruits’ en ‘Fairtrasa’ genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 mei 2020, met producties 1 tot en met 19;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 13;

 • -

  het tussenvonnis van 28 oktober 2020, waarbij de zaak is verwezen naar de rol van 11 november 2021 voor uitlating partijen over voortprocederen, in verband met de beperkende maatregelen als gevolg van het Corona-virus;

 • -

  de rolbeslissing van 11 november 2020, waarbij een mondelinge behandeling is bevolen;

 • -

  het proces-verbaal van de mondelinge behandeling, gehouden op 18 maart 2021, en de daarin genoemde stukken, waaronder de producties 20 tot en met 26 van Dimur Fruits en de producties 14 tot en met 16 van Fairtrasa.

1.2.

Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld correcties van feitelijke aard per brief aan de rechtbank kenbaar te maken. Partijen hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

1.3.

Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2 De feiten

algemeen

2.1.

Dimur Fruits houdt zich bezig met de handel in vruchtenconcentraten. Mevrouw [A] (hierna: [A]) is verbonden aan Dimur Fruits.

2.2.

Fairtrasa houdt zich bezig met de handel in fruitingrediënten. De heer [B] (hierna: [B]) is verbonden aan Fairtrasa.

2.3.

In het jaar 2019 hebben Dimur Fruits (als verkoper) en Fairtrasa (als koper) meerdere koopovereenkomsten gesloten met betrekking tot vruchtenconcentraten.

koopovereenkomst voor aardbeienconcentraat

2.4.

Partijen hebben onder meer een koopovereenkomst gesloten die inhield dat Dimur Fruits aan Fairtrasa 10.500 kg aardbeienconcentraat diende te leveren tegen een koopprijs van € 62.475. Dit aardbeienconcentraat was bestemd voor een afnemer van Fairtrasa in Italië (hierna ook: ‘de Italiaanse afnemer’).

2.5.

Op 7 november 2019 heeft Dimur Fruits de koopprijs van € 62.475 voor het aardbeienconcentraat aan Fairtrasa gefactureerd, onder factuurnummer 0002019046.

2.6.

Op 13 november 2019 heeft Dimur Fruits 42 vaten aardbeienconcentraat bij de Italiaanse afnemer laten afleveren, verdeeld over 10 pallets met elk vier vaten en één pallet met twee vaten.

2.7.

In november 2019, na de aflevering, heeft Fairtrasa (telefonisch) contact met Dimur Fruits opgenomen over het geleverde aardbeienconcentraat.

2.8.

Op 2 december 2019 heeft Fairtrasa per e-mail aan Dimur Fruits bericht dat 202 kg aardbeienconcentraat te weinig was geleverd. In deze e-mail heeft Fairtrasa aan Dimur Fruits gevraagd hiervoor een creditnota te sturen.

2.9.

Eind 2019 heeft Fairtrasa € 32.725 aan Dimur Fruits voldaan in mindering op de koopprijs voor het aardbeienconcentraat.

2.10.

Op 8 januari 2020 heeft Fairtrasa nog eens € 10.108 aan Dimur Fruits voldaan in mindering op de koopprijs voor het aardbeienconcentraat.

koopovereenkomst voor zwarte bessenconcentraat

2.11.

In augustus 2019 hebben [A] en [B] contact gehad over de mogelijke koop door Fairtrasa van Dimur Fruits van een partij zwarte bessenconcentraat, bestemd voor een afnemer van Fairtrasa te Duitsland (hierna ook: ‘de Duitse afnemer’).

2.12.

Per e-mail van 26 augustus 2019 met als onderwerp ‘RE: Muestra grosella negra’ heeft [B] het volgende aan Dimur Fruits geschreven:

‘Eso es bueno saber. Entonces por favor mandamé otra muestra con color mas obscuro (la mas oscuro posible) que es muy importante per el cliente.’

De Nederlandse vertaling hiervan luidt:

‘Dat is goed om te weten, stuur me dan nog een monster met een donkerdere kleur (zo donker als mogelijk) wat zeer belangrijk is voor de klant’.

2.13.

Dimur Fruits heeft vervolgens een monster van zwarte bessenconcentraat met referentienummer 1260842 aan Fairtrasa gestuurd.

2.14.

In oktober 2019 hebben partijen een koopovereenkomst gesloten, inhoudende dat Dimur Fruits 5.300 kg zwarte bessenconcentraat diende te leveren tegen een koopprijs van € 12.667. Partijen hebben hiertoe een (door Fairtrasa opgesteld) schriftelijk contract getekend met de titel ‘Conventional Purchase contract: 301007574’. Deze partij zwarte bessenconcentraat was bestemd voor de Duitse afnemer. In het schriftelijke contract is onder meer het volgende opgenomen:

Quality : As sampled.

Remarks : In acc. with Maser Fruits/Dimur Fruits S.L. spec. “BLACKCURRANT CONCENTRATE” and with sample MS31J, ref. 1260842, clear.’

2.15.

Fairtrasa heeft op 24 oktober 2019 een orderbevestiging (‘Order Confirmation’) aan Dimur Fruits gestuurd met betrekking tot de bestelling zwarte bessenconcentraat. Daarop stond onder meer vermeld:

‘In acc. with Maser Fruits/Dimur Fruits S.L. spec. “BI.ACKCURRANT CONCENTRATE” and with sample MS31 J, ref 1260842, clear.’

2.16.

In oktober 2019 heeft Dimur Fruits een productspecificatie aan Fairtrasa gestuurd met betrekking tot het te leveren zwarte bessenconcentraat. Fairtrasa heeft deze productspecificatie voor akkoord getekend. Op deze productspecificatie stond, voor zover in deze zaak relevant, het volgende:

DM31C BLACKCURRANT CONCENTRATE

(...)

Colour: typical

(...)

HEAVY METALS INFORMATION

‘This product specification describes the composition and properties of our product to the best of our knowledge. It replaces all previous versions and this technical specification will come into force with the acceptance of the contract without any signature need. Due to raw material variations deviations from this specification may occur within good manufacturing practice in order to standardize our product. The permissibility of our product may be limited to certain applications. It is the duty of the user to insure that the use of our product and the placing on the market of the food made with it complies with local applicable legal requirements, taking into consideration specific needs.’

2.17.

Op 14 november 2019 heeft Dimur Fruits de overeengekomen koopprijs voor het zwarte bessenconcentraat van € 12.667 aan Fairtrasa gefactureerd, onder factuurnummer 0002019052.

2.18.

Op 20 november 2019 heeft een transporteur van Fairtrasa het zwarte bessenconcentraat bij Dimur Fruits opgehaald en direct verzonden naar de Duitse afnemer.

2.19.

Op 21 november 2019 heeft Fairtrasa een bedrag van € 6.333,50 aan Dimur Fruits voldaan in mindering op de factuur voor het zwarte bessenconcentraat.

2.20.

Op 26 november 2019 heeft de Duitse afnemer het zwarte bessenconcentraat ontvangen. De Duitse afnemer heeft het zwarte bessenconcentraat op 4 december 2019 door een laboratorium laten keuren.

2.21.

Op 4 of 5 december 2019 heeft de Duitse afnemer aan Fairtrasa bericht dat de kleur van het zwarte bessenconcentraat niet in overeenstemming met de overeenkomst was.

2.22.

Op 5 december 2019 heeft Fairtrasa telefonisch contact opgenomen met Dimur Fruits over de kleur van het zwarte bessenconcentraat.

2.23.

Op 11 december 2019 heeft Fairtrasa per e-mail geklaagd over de kleur van het geleverde zwarte bessenconcentraat.

2.24.

Bij brief van 3 maart 2020 heeft de advocaat van Fairtrasa aan de advocaat van Dimur Fruits laten weten dat hij de koopovereenkomst voor het zwarte bessenconcentraat namens Fairtrasa ontbond.

2.25.

Op 30 juni 2020 heeft Fairtrasa een bedrag van € 11.229,67 aan Dimur Fruits betaald.

3 Het geschil

3.1.

Dimur Fruits vordert – samengevat – de veroordeling van Fairtrasa tot betaling van € 30.603,08, te vermeederen met wettelijke handelsrente en met veroordeling van Fairtrasa in de proceskosten.

3.2.

Dimur Fruits legt in de dagvaarding van 6 mei 2020 aan het gevorderde het volgende ten grondslag. Fairtrasa dient nog (€ 62.475 minus € 32.725 en € 10.108 =) € 19.642 aan koopsom te voldoen voor geleverd aardbeienconcentraat, en daarnaast nog (€ 12.677 minus € 6.333,50 =) € 6.333,50 aan koopsom voor geleverd zwarte bessenconcentraat. Dit komt neer op in totaal € 25.975,50 aan openstaande koopsommen. Fairtrasa is, berekend tot en met 28 april 2020, € 1.911,17 aan rente aan Dimur Fruits verschuldigd. Daarnaast dient Fairtrasa € 2.716,42 aan buitengerechtelijke incassokosten aan Dimur Fruits te vergoeden.

3.3.

Fairtrasa voert gemotiveerd verweer. Fairtrasa betoogt dat Dimur Fruits is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomsten, wegens levering van (i) 202 kg te weinig aardbeienconcentraat en (ii) zwarte bessenconcentraat met een te lichte kleur. Volgens Fairtrasa heeft zij daarom de koopprijs voor het aardbeienconcentraat met € 1.201,90 mogen verminderen en de koopovereenkomst voor het zwarte bessenconcentraat mogen ontbinden. Fairtrasa stelt dat zij, gelet op de ontbinding van de koopovereenkomst voor het zwarte bessenconcentraat, de resterende koopsom voor het zwarte bessenconcentraat niet langer hoeft te voldoen, en voorts aanspraak heeft op € 8.106,60 aan schadevergoeding en op terugbetaling van € 6.333,50 aan reeds betaalde koopsom voor het zwarte bessenconcentraat. Fairtrasa beroept zich in dit verband op verrekening van haar schade met het nog openstaande (met € 1.201,90 verminderde) factuurbedrag voor het aardbeienconcentraat en op opschorting. Ten slotte wijst Fairtrasa op haar betaling aan Dimur Fruits van € 11.229,67 op 30 juni 2020. Dit bedrag van € 11.229,67 is volgens Fairtrasa opgebouwd uit € 10.450 aan opbrengst uit verkoop van het zwarte bessenconcentraat aan een derde, vermeerderd met een schuld aan Dimur Fruits van € 759,42 en nog eens € 20,25 aan verschuldigde rente.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

internationale zaak

4.1.

Deze zaak heeft internationale aspecten, gelet op (onder meer) de vestigingsplaats van Dimur Fruits. De rechtbank moet daarom ambtshalve onderzoeken of zij rechtsmacht heeft. Voor zover de rechtbank rechtsmacht heeft, moet zij ook ambtshalve onderzoeken naar welk materieel recht het gevorderde moet worden beoordeeld.

rechtsmacht

4.2.

De zaak valt onder het temporele, formele en materiële toepassingsbereik van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking), PbEU 2012, L 351/1 (Brussel I bis-Verordening). De rechtsmacht van de rechtbank in deze zaak berust op artikel 4 lid 1 van de Brussel I bisVerordening, nu de gedaagde partij Fairtrasa woonplaats heeft in Nederland.

toepasselijk recht

4.3.

Ten aanzien van het recht dat op de onderhavige vordering van toepassing is, overweegt de rechtbank als volgt. De zaak betreft een internationale koopovereenkomst met betrekking tot roerende zaken, tussen professioneel handelende partijen, die beide zijn gevestigd in landen die zijn aangesloten bij het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, Trb. 1986, 61 (hierna: het Weens Koopverdrag). Partijen hebben de bepalingen van het Weens Koopverdrag niet contractueel uitgesloten. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (eenvormig privaatrecht) zijn daarom op grond van artikel 1 lid 1 aanhef en onder a van dit verdrag van toepassing op de koopovereenkomsten die in deze procedure aan de orde zijn. Partijen zijn het daar ook over eens.

4.4.

Voor onderwerpen die niet door het Weens Koopverdrag worden bestreken, geldt dat deze moeten opgelost in overeenstemming met het krachtens de regels van internationaal privaatrecht toepasselijke recht. Deze regels zijn voor deze situatie neergelegd in Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, PbEU 2008, L 177/6 (Rome I). Ter zitting hebben partijen een rechtskeuze gedaan voor Nederlands recht als aanvullend recht, voor kwesties die niet door het Weens Koopverdrag worden bestreken. Daarom worden deze kwesties op grond van artikel 3 lid 1 Rome I (rechtskeuze) beheerst door (intern) Nederlands recht.

kernverweer: non-conformiteit geleverde zaken

4.5.

Fairtrasa baseert haar verweer op het standpunt dat Dimur Fruits is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomsten wegens non-conformiteit van het door Dimur Fruits geleverde.

Vooropgesteld wordt dat, voor zover in deze procedure beslissend is of sprake is geweest van nonconformiteit, de stelplicht en bewijslast op Fairtrasa rusten. Verwezen wordt naar HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1076. De rechtbank zal eerst ingaan op het verweer van Fairtrasa gebaseerd op non-conformiteit van het aardbeienconcentraat, en vervolgens op haar verweer gebaseerd op non-conformiteit van het zwarte bessenconcentraat.

geschil over aardbeienconcentraat

klachttermijn (artikel 39 Weens Koopverdrag)

4.6.

Dimur Fruits stelt onder verwijzing naar artikel 39 Weens Koopverdrag dat Fairtrasa zich er niet langer op kan beroepen dat te weinig aardbeienconcentraat is geleverd, omdat zij Dimur Fruits daarvan niet binnen een redelijke termijn na ontdekking in kennis heeft gesteld. De rechtbank volgt Dimur Fruits hierin niet. De Italiaanse afnemer heeft het aardbeienconcentraat op 13 november 2019 ontvangen. Daargelaten dat Fairtrasa stelt hierover al in november 2019 telefonisch te hebben geklaagd, heeft Fairtrasa hierover in ieder geval geklaagd op 2 december 2019 (per e-mail). De rechtbank ziet geen reden om aan te nemen dat het gewicht van aardbeienconcentraat wordt beïnvloed door een tijdsverloop van enkele weken, of om te oordelen dat Dimur Fruits eventuele weeggegevens al na enkele weken heeft mogen vernietigen. Fairtrasa is dus door het tijdsverloop van maximaal enkele weken niet geschaad in haar mogelijkheden zich tegen deze klacht te verweren.

beroep Fairtrasa op weeggegevens Italiaanse afnemer

4.7.

Fairtrasa heeft de volgende onderbouwing gegeven van haar stelling dat te weinig aardbeienconcentraat is geleverd. Volgens Fairtrasa heeft de Italiaanse afnemer geconstateerd dat het gewicht van de zending 11.380 kg was inclusief vaten en pallets. Volgens Fairtrasa heeft de Italiaanse afnemer verder geconstateerd dat het gewicht van de lege vaten van die zending in totaal (42 vaten à 20 kg per stuk is) 840 kg was en het totale gewicht van de pallets van die zending (11 pallets à 22 kg per stuk is) 242 kg. Het totale gewicht van de verpakkingen en pallets kwam daarmee volgens Fairtrasa op (840 kg plus 242 kg is) 1.082 kg. Fairtrasa heeft ook een foto overgelegd van het scherm van een weegschaal met daarop het getal 1.082, waarvan zij stelt dat dit een foto is van het wegen van de vaten en pallets. De totale hoeveelheid geleverd aardbeienconcentraat kan volgens Fairtrasa dus worden berekend op (11.380 kg brutogewicht minus 1.082 kg verpakkingsmateriaal is) 10.298 kg aardbeienconcentraat, oftewel 202 kg minder dan de overeengekomen 10.500 kg.

beroep Dimur Fruits op CMR-document

4.8.

Dimur Fruits heeft betwist dat zij een te kleine hoeveelheid aardbeienconcentraat heeft geleverd. Zij heeft daartoe gewezen op het betreffende CMR-document, waarop staat dat het brutogewicht van de goederen 11.340 kg was. Als dit brutogewicht wordt verminderd met het gewicht van de vaten kom je precies op (11.340 minus 840 is)

10.500 kg. Volgens Dimur Fruits is het CMR-document leidend, en niet de weging door de afnemer van Fairtrasa. Ter zitting heeft Fairtrasa betoogd dat aan de vermelding van het brutogewicht van 11.340 kg op het CMR-document geen daadwerkelijke weging vooraf is gegaan. Zij heeft ook gezegd dat de Italiaanse afnemer vaker klaagde over de hoeveelheid door Dimur Fruits geleverde concentraat en dat zij daarom Dimur Fruits bij een eerdere levering per e-mail had gevraagd om leveringen voorafgaand aan de verzending te wegen en haar en haar afnemer hierover te informeren.

voortgang procedure: aktewisseling

4.9.

Fairtrasa komt tot een hoger gewicht van de levering aardbeienconcentraat inclusief emballage dan Dimur Fruits. Dimur Fruits houdt op haar beurt in haar stellingen geen rekening met de pallets waarop de vaten vervoerd moeten zijn, noch heeft zij toegelicht op welke wijze het gewicht van 11.340 kg op het CMR-document tot stand is gekomen. Gelet op dit een en ander zal de rechtbank Dimur Fruits in de gelegenheid stellen bij akte onderbouwd toe te lichten of, en zo ja wanneer en op welke wijze, zij de zending aardbeienconcentraat heeft gewogen. Dimur Fruits wordt daarbij ook in de gelegenheid gesteld toe te lichten wat het gewicht was van de voor de zending aardbeienconcentraat gebruikte pallets. Fairtrasa zal vervolgens bij antwoordakte mogen reageren op deze akte van Dimur Fruits.

geschil over zwarte bessenconcentraat

juridische relevantie van beroep op non-conformiteit

4.10.

Dimur Fruits heeft primair betoogd dat eventuele nonconformiteit van het zwarte bessenconcentraat niet relevant is voor de toewijsbaarheid van haar vordering. Volgens Dimur Fruits heeft Fairtrasa immers geen reconventionele vordering ingesteld, en moet het beroep van Fairtrasa op verrekening van de door haar geleden schade met het openstaande factuurbedrag worden verworpen, nu de gegrondheid van deze schade niet op eenvoudige wijze is vast te stellen. De rechtbank volgt Dimur Fruits hierin niet. De vordering van Dimur Fruits in de dagvaarding ziet voor € 6.333,50 op de koopsom voor het zwarte bessenconcentraat. Ook na de betaling door Fairtrasa van € 11.229,67 in juni 2020 blijft er volgens Dimur Fruits nog een door Fairtrasa aan haar te betalen bedrag over.

Voor zover Fairtrasa zich terecht beroept op ontbinding van de koopovereenkomst voor het zwarte bessenconcentraat vanwege non-conformiteit, is zij ingevolge artikel 81 Weens Koopverdrag niet langer gehouden deze koopsom te voldoen. Zij kan in dat geval de vordering die zij dan heeft op Dimur Fruits tot terugbetaling van het door haar al betaalde bedrag van € 6.333,50 voor het zwarte bessenconcentraat verrekenen met het nog openstaande bedrag voor het aardbeienconcentraat. Aldus kan het beroep op nonconformiteit van het zwarte bessenconcentraat wel degelijk van belang zijn voor de beslissing in deze procedure.

keuringstermijn en klachttermijn (artikel 38 en 39 Weens Koopverdrag)

4.11.

Dimur Fruits stelt, onder verwijzing naar artikel 39 Weens Koopverdrag, dat Fairtrasa het recht heeft verloren zich te beroepen op non-conformiteit van het zwarte bessenconcentraat, omdat het zwarte bessenconcentraat niet tijdig is gekeurd of omdat niet tijdig is geklaagd na ontdekking van de beweerde tekortkoming. De rechtbank volgt Dimur Fruits ook hierin niet. De Duitse afnemer heeft het product op 26 november 2019 ontvangen en op 4 december 2019 laten keuren, derhalve acht dagen na ontvangst. Aangezien het gaat om een weinig bederfelijk product – volgens partijen verstrijkt de houdbaarheidsdatum na ongeveer 2,5 jaar –, acht de rechtbank een keuring binnen deze termijn tijdig. Nadat Fairtrasa op 4 of 5 december 2019 bericht van de Duitse afnemer had ontvangen dat de kleur van het zwarte bessenconcentraat niet voldeed, heeft zij Dimur Fruits daarvan vrijwel onmiddellijk (namelijk op 5 december 2019) en dus tijdig in kennis gesteld.

bereidheid Dimur Fruits tot herstellevering

4.12.

Dimur Fruits heeft ook betoogd dat zij bereid was vervangend zwarte bessenconcentraat te leveren, maar dat Fairtrasa hier niet op is ingegaan. Ook dit betoog baat Dimur Fruits niet. In de eerste plaats staat een aanbod door de verkoper tot herstel op grond van het Weens Koopverdrag niet in de weg aan de gerechtigdheid van de koper tot ontbinding van de koopovereenkomst in geval van een wezenlijke tekortkoming. Fairtrasa betwist overigens dat Dimur Fruits een onvoorwaardelijk aanbod tot herstellevering heeft gedaan.

inhoud en uitleg koopovereenkomst

4.13.

Vervolgens heeft Dimur Fruits bij dagvaarding betoogd dat zij, gelet op de tekst van haar productspecificatie voor zwarte bessenconcentraat, slechts was gehouden om zwarte bessenconcentraat met een ‘typical’ kleur te leveren, oftewel zwarte bessenconcentraat met een kleur die niet afwijkt van hetgeen in het algemeen gebruikelijk en/of toelaatbaar is. Volgens Dimur Fruits voldeed het door haar geleverde concentraat aan deze omschrijving. Fairtrasa stelt echter dat zij met Dimur Fruits is overeengekomen dat Dimur Fruits donkerkleurig zwarte bessenconcentraat zou leveren, van de variant van het monster (‘sample’) MS31J, referentienummer 1260842. Partijen verschillen aldus van mening over de inhoud en uitleg van de koopovereenkomst betreffende het zwarte bessenconcentraat. Bij de uitleg van de koopovereenkomst voor het zwarte bessenconcentraat wordt het volgende voorop gesteld. Ingevolge artikel 8 lid 1 Weens Koopverdrag geldt dat verklaringen en gedragingen van een partij in beginsel dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoeling daarvan, wanneer de andere partij die bedoeling kende of daarvan niet onkundig kon zijn.

monster 1260842

4.14.

Tijdens de mondelinge behandeling heeft [A] verklaard dat Fairtrasa bij het sluiten van de koopovereenkomst heeft gerefereerd aan een specifiek monster dat Dimur Fruits had verstrekt. Zij heeft daarnaast verklaard dat [B] vóór het sluiten van deze koopovereenkomst aan haar had medegedeeld dat Fairtrasa donkerkleurig zwarte bessenconcentraat wilde bestellen omdat dit een eis was van de Duitse afnemer, dat zij vervolgens een monster met het meest donkerkleurige zwarte bessenconcentraat aan Fairtrasa heeft verstrekt en dat Dimur Fruits die variant zwarte bessenconcentraat ook aan Fairtrasa heeft geleverd. Verder staat in de verklaring van [A] die Dimur Fruits heeft overgelegd als productie 26: ‘Allereerst willen we benadrukken dat het monster niet als code MS31J heeft, dit is de code die Fairtrasa aan ons product heeft gegeven in de bestelling (...). Het monster dat zij goedkeurden, en dat ook in de bestelling wordt benadrukt, is nr 1260842.’.

4.15.

Op basis van deze verklaringen van [A], in samenhang met de tekst van het schriftelijke contract en de orderbevestiging, concludeert de rechtbank dat Fairtrasa heeft bedoeld een partij donkerkleurig zwarte bessenconcentraat te bestellen, met een kleur overeenkomstig het door Dimur Fruits verstrekte monster nummer 1260842, en dat Dimur Fruits van deze bedoeling op de hoogte was. Gelet op deze voorgeschiedenis maakt het feit dat Fairtrasa de standaard productspecificatie heeft getekend, niet dat zij alsnog akkoord ging met levering van een willekeurige variant ‘typical’ zwarte bessenconcentraat. Het beroep van Dimur Fruits op deze productspecificatie baat haar daarom niet. De conclusie luidt dat Dimur Fruits zwarte bessenconcentraat diende te leveren in de variant van haar monster met (in ieder geval) referentienummer 1260842 (hierna ook: ‘monster 1260842’).

wezenlijke tekortkoming

4.16.

Dimur Fruits betoogt verder dat, voor zover zij al een lichtere variant zwarte bessenconcentraat heeft geleverd dan de bedoeling was, dit geen wezenlijke tekortkoming vormt in de zin van artikel 49 lid 1 sub a Weens Koopverdrag en dus geen grond oplevert voor ontbinding van de koopovereenkomst. De rechtbank volgt Dimur Fruits ook hierin niet. Fairtrasa heeft onderbouwd dat de kleur van het zwarte bessenconcentraat van groot belang was voor haar Duitse afnemer. Dat Dimur Fruits dit ook wist, blijkt uit de emailwisseling tussen Dimur Fruits en Fairtrasa in de maand augustus 2019, én uit de verklaring van [A] tijdens de mondelinge behandeling. De conclusie luidt daarom dat, voor zover Dimur Fruits zwarte bessenconcentraat heeft geleverd met een lichtere kleur dan monster nummer 1260842, dit een wezenlijke tekortkoming vormt en dus ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigt.

conformiteit zwarte bessenconcentraat ten tijde van risico-overgang

4.17.

Gezien het voorgaande spitst het geschil zich toe op de vraag of Dimur Fruits zwarte bessenconcentraat heeft geleverd in een van monster 1260842 afwijkende kleur. Fairtrasa beantwoordt deze vraag bevestigend en heeft daarvoor de volgende onderbouwing gegeven. Volgens Fairtrasa heeft de Duitse afnemer het zwarte bessenconcentraat door een onafhankelijk laboratorium laten vergelijken met monster 1260842, met als uitkomst dat er een flink kleurverschil was. Fairtrasa heeft hiertoe verwezen naar de laboratoriumresultaten, overgelegd als productie 9 bij conclusie van antwoord. Verder heeft Fairtrasa gewezen op berichten van enkele potentiële afnemers van het zwarte bessenconcentraat, inhoudende dat het zwarte bessenconcentraat dat Dimur Fruits heeft geleverd, ongewoon licht van kleur is en dat deze klanten het daarom niet willen afnemen.

4.18.

Waar Dimur Fruits in de dagvaarding het standpunt innam dat zij niet gehouden was zwarte bessenconcentraat te leveren overeenkomstig monster 1260842 en de kleur er voor haar niet toe leek te doen, zolang deze ‘typical’ was, heeft zij tijdens de mondelinge behandeling betoogd dat zij wel degelijk zwarte bessenconcentraat heeft geleverd dat qua kleur gelijk was aan monster 1260842. Zij heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling ook een in februari 2021 vervaardigd keuringsrapport van de fabrikant van het zwarte bessenconcentraat overgelegd waarin is geschreven dat de kleur van de levering aan de Duitse afnemer overeenstemde met de kleur van monster 1260482.

4.19.

Dimur Fruits betwist voorts dat de laboratoriumresultaten waarop Fairtrasa zich beroept het resultaat zijn van een deugdelijke vergelijking van het juiste monster en het geleverde product. Voor zover in Duitsland al deugdelijk is getest, toont dat volgens Dimur Fruits bovendien nog altijd niet aan dat de kleur van het zwarte bessenconcentraat reeds non-conform was op het moment van de risico-overdracht (dus 20 november 2019). Volgens Dimur Fruits kan de kleur van het concentraat immers na 20 november 2019 zijn veranderd door ontoereikende vervoers- of opslagcondities, leidend tot het doorbreken van de koude-keten. Ook stelt Dimur Fruits dat de Duitse afnemer mogelijk een tot sap verdund zwarte bessenconcentraat heeft getest waardoor de kleur ook veel lichter is. Aldus heeft Dimur Fruits laat, maar niet te laat haar standpunt in die zin aangepast, dat zij de gestelde non-conformiteit op dit punt alsnog gemotiveerd betwist.

4.20.

De rechtbank volgt Dimur Fruits in haar standpunt dat beslissend is of het zwarte bessenconcentraat al dan niet aan de koopovereenkomst beantwoordde op het moment van risico-overgang. Partijen zijn het erover eens dat het moment van risico-overgang was het moment dat de vervoerder het zwarte bessenconcentraat op 20 november 2019 bij Dimur Fruits ophaalde. Het is daarom aan Fairtrasa om te stellen, en bij voldoende betwisting te bewijzen, dat de kleur van het zwarte bessenconcentraat reeds op 20 november 2019 niet aan de koopovereenkomst beantwoordde wegens afwijking van monster 1260842.

voortgang procedure: aktewisseling

4.21.

Tijdens de mondelinge behandeling is besproken dat de rechtbank ofwel het keuringsrapport van het door de Duitse afnemer ingeschakelde laboratorium zal accepteren of dat Fairtrasa zal moeten bewijzen dat de kleur van de voorraad zwarte bessenconcentraat nog in haar bezit niet overeenkomt met de kleur van monster 1260842. Thans komt de rechtbank tot een ander oordeel. Fairtrasa heeft namelijk ter zitting erkend dat de kleur van zwarte bessenconcentraat kan worden beïnvloed door vervoer of opslag op een verkeerde temperatuur. Dit betekent dat voor het antwoord op de vraag of het door Dimur Fruits geleverde zwarte bessenconcentraat non-conform is, niet van belang is of de kleur nu afwijkt van monster 1260842, maar of dit het geval was op het moment van risico-overgang. Fairtrasa heeft op dit punt betoogd dat het feit dat het monster over een gelijke afstand is vervoerd maar niet van kleur is veranderd, aantoont dat het geleverde zwarte bessenconcentraat ook niet is beïnvloed door de vervoerscondities. Dit betoog van Fairtrasa overtuigt de rechtbank niet, aangezien niet vaststaat dat de zending zwarte bessenconcentraat steeds op dezelfde temperatuur is vervoerd en opgeslagen als het monster.

4.22.

Gelet op dit een en ander kan de rechtbank op basis van de tot nu toe overgelegde stukken en standpunten niet concluderen dat het zwarte bessenconcentraat op 20 november 2019 in kleur afweek van monster 1260842. Dimur Fruits heeft de mogelijke invloed van de vervoers- en opslagcondities op de kleur van het zwarte bessenconcentraat in de dagvaarding niet aan de orde gesteld, en deze kwestie is tijdens de mondelinge behandeling slechts zeer beperkt aan de orde gekomen. De rechtbank zal Fairtrasa dan ook thans in de gelegenheid stellen om zich op dit punt schriftelijk uit te laten en om de rechtbank te informeren of zij wil worden toegelaten tot nadere bewijslevering van haar stelling dat non-conform zwarte bessenconcentraat is geleverd, in die zin dat het geleverde zwarte bessenconcentraat reeds op 20 november 2019 niet overeenkomstig monster 1260842 was. De rechtbank zal de zaak daarom verwijzen naar de rol voor akte uitlating Fairtrasa.

betaling Fairtrasa op 30 juni 2020

4.23.

Fairtrasa heeft verklaard dat zij op 30 juni 2020 mede € 10.450 aan verkoopopbrengst voor het zwarte bessenconcentraat aan Dimur Fruits heeft doorbetaald. Volgens Fairtrasa heeft ook de laatste afnemer het zwarte bessenconcentraat inmiddels echter geweigerd en is dus duidelijk dat zij het bedrag van € 10.450 niet aan Dimur Fruits was verschuldigd. De rechtbank kan Dimur Fruits in deze procedure echter niet veroordelen tot terugbetaling van dit bedrag, omdat Fairtrasa geen vordering in reconventie heeft ingesteld. Voor zover Dimur Fruits in deze procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld en Fairtrasa wordt veroordeeld een bedrag aan Dimur Fruits te betalen, strekt de betaling van 30 juni 2020 wel op haar vordering in mindering.

verzoek Dimur Fruits tot openstellen tussentijds hoger beroep

4.24.

Op grond van artikel 337 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan van een tussenvonnis zoals hier aan de orde slechts tussentijds hoger beroep worden ingesteld indien de rechtbank dit heeft bepaald. Het is aan het beleid van de rechter overgelaten om te boordelen of dit op zijn plaats is. Dimur Fruits heeft de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling gevraagd om in dit vonnis op te nemen dat daarvan afzonderlijk hoger beroep wordt toegelaten. De rechtbank ziet in deze zaak geen aanleiding om af te wijken van de hoofdregel dat tussentijds hoger beroep niet open staat, en geeft daarom geen gevolg aan het verzoek van Dimur Fruits.

vervolg procedure

4.25.

Partijen worden ieder in de gelegenheid gesteld een akte te nemen. Daarna zullen beide partijen in de gelegenheid worden gesteld bij akte te reageren op de akte van de wederpartij. Na het uitwisselen van de akten zal de rechtbank zich beraden over het vervolg van de procedure.

4.26.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank:

5.1.

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 26 mei 2021 voor:

- akte uitlating aan de zijde van Dimur Fruits over de vermelding van het bruto gewicht van de zending aardbeienconcentraat op het CMR-document en het gewicht van de gebruikte pallets;

- akte uitlating aan de zijde van Fairtrasa over de vraag of zij wil worden toegelaten tot het bewijs dat de kleur van het geleverde zwarte bessenconcentraat op 20 november 2019 een andere kleur had dan het monster 1260842 en op welke wijze zij dit bewijs wil leveren;

5.2.

bepaalt dat de zaak vervolgens wordt verwezen naar de rol van woensdag [23] juni 2021 voor:

 • -

  antwoordakte aan de zijde van Fairtrasa;

 • -

  antwoordakte aan de zijde van Dimur Fruits;

5.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.C. Bordes en in het openbaar uitgesproken op 28 april 2021.1

1 type: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.