Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:4119

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-04-2021
Datum publicatie
26-04-2021
Zaaknummer
8991603 \ EJ VERZ 21-80301
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verstekbeschikking

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-0549
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Gouda

MvN

Zaaknummer: 8991603 \ EJ VERZ 21-80301

Beschikking van de kantonrechter d.d. 20 april 2021 in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekende partij,

gemachtigde: mr. J.M. Geerdes,

tegen

de besloten vennootschap Direct Baan 4 Uitzendbureau B.V.,

gevestigd te Bodegraven,

verwerende partij,

niet verschenen.

Partijen worden aangeduid als “ [verzoeker] ” en “Direct Baan”.

1 De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- een verzoekschrift ingekomen ter griffie op 25 januari 2021, waarin, samengevat, de veroordeling verzocht wordt van Direct Baan tot:

a. betaling van de transitievergoeding ex artikel 7:673 BW;

b. betaling van resterende verlofuren;

c. het verstrekken van een deugdelijke bruto/netto specificatie, op straffe van een dwangsom indien Direct Baan daaraan niet voldoet;

d. betaling van de buitengerechtelijke incassokosten;

te vermeerderen met de wettelijke rente over het sub a tot en met d gevorderde vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening en met veroordeling van Direct Baan in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van de in deze te wijzen beschikking en de nakosten;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 25 februari 2021 waar Direct Baan niet is verschenen;

- het betekeningsexploot van het verzoekschrift van 19 maart 2021;

- de aantekeningen van de griffier van de voortgezette mondelinge behandeling op 1 april 2021 waar Direct Baan wederom niet is verschenen.

2 De feiten

2.1

[verzoeker] is vanaf 2 oktober 2017 tot en met 23 oktober 2020 bij Direct Baan in dienst geweest. Direct Baan heeft de arbeidsovereenkomst met [verzoeker] beëindigd.

2.2

Direct Baan heeft een eindafrekening opgesteld, maar geen transitievergoeding betaald.

2.3

Ondanks herhaalde verzoeken van [verzoeker] om tot betaling van de transitievergoeding over te gaan heeft Direct Baan hieraan geen gehoor gegeven.

3 Het verzoek en beoordeling

3.1

[verzoeker] heeft verzocht zoals is vermeld in het verzoekschrift waarmee deze procedure is ingeleid. De inhoud van het verzoekschrift moet als hier herhaald en ingelast worden beschouwd.

3.2

[verzoeker] heeft Direct Baan met inachtneming van de voorgeschreven formaliteiten opgeroepen. Door de betekening van het exploot op 19 maart 2021 had Direct Baan in ieder geval kennis kunnen nemen van het tegen haar gerichte verzoek en de datum waarop de voortgezette mondelinge behandeling van dat verzoek zou plaatsvinden. Direct Baan is niet in het geding verschenen. Op grond daarvan kan tegen de niet verschenen verwerende partij verstek verleend worden.

3.3

De verzoeken komen de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat deze zullen worden toegewezen met inachtneming van het volgende. De gevorderde dwangsommen worden gemaximeerd tot € 100,= per dag, met een maximum van € 2.500,=.

De wettelijke rente over de transitievergoeding, de resterende verlofuren en de dwangsommen zal worden toegewezen zoals verzocht. De wettelijke rente over de buitengerechtelijke incassokosten zal worden toegewezen met ingang van de dag van het betekeningsexploot van het verzoekschrift, derhalve 19 maart 2021.

3.5

Direct Baan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De nakosten zijn bij de proceskosten inbegrepen voor zover deze kosten daadwerkelijk worden gemaakt. De nakosten worden begroot op een halve salarispunt met een maximum van € 124,00. De wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar 14 dagen na betekening van deze beschikking.

4 De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Direct Baan om binnen twee dagen na de betekening van deze beschikking aan [verzoeker] :

1. te betalen de transitievergoeding van € 2.499,61 bruto, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

2. te betalen een bedrag van € 39,80 bruto aan resterende verlofuren, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

3. te betalen de buitengerechtelijke incassokosten van € 378,94, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 maart 2021 tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt Direct Baan om binnen twee dagen na de betekening van deze beschikking aan [verzoeker] te verstrekken een schriftelijke en deugdelijke bruto/netto specificatie waarin de onder 1 en 2 genoemde bedragen en betalingen zijn verwerkt, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag, zulks met een maximum van € 2.500,00, vermeerderd met de wettelijke rente over de te verbeuren dwangsommen vanaf de datum van opeisbaarheid van de te verbeuren dwangsommen tot aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt Direct Baan tot betaling van de proceskosten aan de zijde van [verzoeker] tot op heden begroot op een bedrag van € 774,88, waaronder een bedrag van € 498,00 aan gemachtigdensalaris, en de nakosten van € 124,00, voor zover gemaakt, onverminderd de over de verschotten verschuldigde btw en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van deze beschikking;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door kantonrechter mr. J.C. Gerritse en uitgesproken ter openbare zitting van 20 april 2021.