Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:3326

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-03-2021
Datum publicatie
13-04-2021
Zaaknummer
C/09/602701 / KG ZA 20-1100
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Intellectuele Eigendom. Kort geding. Verstek gezuiverd. Geen verweer. Beneluxmerk. Handelsnaam. Auteursrecht. Advertenties voor mondkapjes op bol.com. Gebruik EAN-codes voor niet-identieke producten. Vorderingen toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

zaaknummer / rolnummer: C/09/602701 / KG ZA 20-1100

Team handel

Vonnis in kort geding van 16 maart 2021

in de zaak van

1 G.S.M. CITY V.O.F.,

te Pijnacker,

2. [eiser2],

te [woonplaats 1] ,

3. [eiser3],

te [woonplaats 2] ,

4. [eiser4],

te [woonplaats 3] ,

eisers,

advocaat mr. A.M.A. Schwegler te Den Haag,

tegen

[gedaagde] h.o.d.n. MOMO ALLROUND,

te Woerden,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Eisers zullen hierna afzonderlijk ‘de VOF’, ‘ [eiser2] ’, ‘ [eiser3] ’ en
‘ [eiser4] ’ worden genoemd. Gezamenlijk zullen zij worden aangeduid als
G.S.M. City c.s. Gedaagde zal hierna MoMo Allround worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 10 december 2020, met producties EP01 t/m EP34;

 • -

  het e-mailbericht van G.S.M. City c.s. van 9 februari 2021 met als bijlage de pleitnota;

 • -

  het e-mailbericht van MoMo Allround van 11 februari 2021 om 9.29 uur;

 • -

  het e-mailbericht van de rechtbank van 11 februari 2021 om 10.52 uur;

 • -

  het e-mailbericht van MoMo Allround van 11 februari 2021 om 11.54 uur;

 • -

  het e-mailbericht van de rechtbank van 11 februari 2021 om 13.19 uur;

 • -

  de e-mailberichten van G.S.M. City c.s. van 11 februari 2021;

 • -

  het e-mailbericht van MoMo Allround van 11 februari 2021 om 15.18 uur;

 • -

  het e-mailbericht van de rechtbank van 12 februari 2021;

 • -

  het e-mailbericht van G.S.M. City c.s. van 26 februari 2021;

 • -

  het e-mailbericht van de rechtbank van 1 maart 2021.

1.2.

MoMo Allround is gedagvaard om te verschijnen op een digitale zitting op
11 februari 2021 om 13.30 uur. Met de dagvaarding zijn betekend de Instructies rechtbank Den Haag in IE kort geding zaken. Daarin is onder meer bepaald dat verschijning door de gedaagde in het geding plaatsvindt door indiening van een pleitnota op 9 februari 2021 of (in het geval van een gedaagde zonder advocaat) door op die datum aan de griffie mee te delen dat hij tijdens de digitale zitting mondeling op de dagvaarding wil reageren, bij gebreke waarvan verstek zal worden verleend.

1.3.

MoMo Allround heeft op 9 februari 2021 geen pleitnota ingediend en niet de hiervoor genoemde mededeling gedaan, zodat tegen hem verstek is verleend. Het verstek is gezuiverd door het e-mailbericht van 11 februari 2021 om 9.29 uur, waarbij MoMo Allround onder meer heeft bericht dat hij begrijpt dat hij zich eerder moest melden, maar dat dit niet mogelijk was, dat hij graag de zitting wil bijwonen en zijn kant wil vertellen en dat hij stukken wil indienen.

1.4.

Na de zuivering van het verstek is bij e-mailbericht van 12 februari 2021, met inachtneming van de verhinderdata van partijen, de digitale zitting bepaald op 2 maart 2021, waarbij MoMo Allround in de gelegenheid is gesteld om uiterlijk 26 februari 2021 een pleitnota en/of stukken in te dienen. MoMo Allround heeft geen pleitnota en/of stukken ingediend.

1.5.

Op 2 maart 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, in verband met de uitbraak van COVID-19 via een videoverbinding. Daarbij is verschenen de heer
[eiser3] namens G.S.M. City c.s., bijgestaan door mr. J.E. Mascini, advocaat te Den Haag, en mr. Schwegler voornoemd. MoMo Allround is zonder bericht niet verschenen.

1.6.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De VOF houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met detailhandel via internet in consumentenelektronica en met markthandel in overige en tweedehands goederen. [eiser2] , [eiser3] en
[eiser4] zijn de vennoten van de VOF. De VOF wordt onder meer gedreven onder de naam ‘Arekk’ (hierna: de Handelsnaam).

2.2.

De VOF is geregistreerd als houdster van (onder meer) het Benelux woord/beeldmerk zoals hieronder afgebeeld, aangevraagd op 16 oktober 2020 en ingeschreven op 19 oktober 2020 onder nummer 1427330 voor waren en diensten in de klassen 9 (waaronder maskers en mondkapjes), 21 en 35 (hierna: het Beneluxmerk):

2.3.

G.S.M. City c.s. verkoopt artikelen via het online verkoopplatform van bol.com (hierna: bol.com). Zij biedt op bol.com door middel van zeven verschillende advertenties
- al dan niet als set van meerdere exemplaren - mondkapjes aan (hierna: de Advertenties). De in de Advertenties aangeboden sets dan wel individuele mondkapjes zijn gekoppeld aan door G.S.M. City c.s. geregistreerde EAN1-codes.

2.4.

Een EAN-code is een unieke (streepjes)code die wereldwijd kan worden gebruikt en herkend in (web)winkels ten behoeve van kassa-afhandeling en voorraadadministratie. Verkopers op bol.com moeten een EAN-code gebruiken voor hun aan te bieden producten. Alle op bol.com toegevoegde informatie over een product wordt aan de EAN-code gekoppeld.

2.5.

Het is bol.com (weder)verkopers toegestaan om gebruik te maken van een door een andere verkoper ingevoerde EAN-code, indien het aanbod exact hetzelfde is als dat waarvoor de EAN-code door de aanvrager (en andere gebruikers) hiervan gebruikt wordt.

2.6.

G.S.M. City c.s. heeft per aangeboden product (en dus per EAN-code) foto’s en animaties (hierna gezamenlijk: de Foto’s) aan de Advertenties toegevoegd. Voorbeelden daarvan zijn hieronder afgebeeld:

2.7.

In de Advertenties wordt gebruik gemaakt van een logo (hierna: het Logo) dat gelijk is aan het hiervoor afgebeelde Beneluxmerk.

2.8.

De Advertenties bevatten dezelfde, hierna weergegeven, productbeschrijving (hierna: de Productbeschrijving):

2.9.

MoMo Allround houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder meer bezig met detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food.

2.10.

MoMo Allround biedt onder de naam ‘Toys & Gadgets’ mondkapjes aan in advertenties op bol.com, waarbij hij gebruik maakt van door G.S.M. City c.s. geregistreerde en gebruikte EAN-codes (hierna: de T&G advertenties). De door G.S.M. City c.s. aan de EAN-codes gekoppelde informatie, waaronder het Beneluxmerk, de Foto’s, het Logo, de Productbeschrijving en de Handelsnaam, wordt hierdoor overgenomen in de T&G Advertenties.

2.11.

MoMo Allround maakt ook gebruik van advertenties waarin uitsluitend de Foto’s zijn opgenomen.

2.12.

De in de T&G Advertenties aangeboden mondkapjes zijn niet identiek aan de door G.S.M. City c.s. in de Advertenties aangeboden mondkapjes.

2.13.

G.S.M. City c.s. heeft omstreeks medio oktober 2020 geconstateerd dat MoMo Allround gebruik maakte van de T&G Advertenties. Zij heeft MoMo Allround er op
14 oktober 2020 telefonisch op gewezen dat hij inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van G.S.M. City c.s. Op diezelfde dag heeft G.S.M. City c.s. MoMo Allround via het bol.com-berichtcentrum gesommeerd het inbreukmakend handelen te staken.

2.14.

Op 19 oktober 2020 heeft de advocaat van G.S.M. City c.s. MoMo Allround gesommeerd het onrechtmatig en inbreukmakend handelen te staken, een onthoudingsverklaring versterkt met een boeteregeling te ondertekenen en rekening en verantwoording af te leggen. MoMo Allround heeft niet aan de sommatie voldaan.

3 Het geschil

3.1.

G.S.M. City c.s. vordert - deels samengevat weergegeven - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

A: MoMo Allround beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk - waaronder onder meer begrepen elk (doen) aanbieden, verkopen, leveren of anderszins verhandelen van mondkapjes onder de T&G Advertenties te staken en gestaakt te houden;

B: MoMo Allround beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk in Nederland op de Handelsnaam - waaronder onder meer begrepen het voeren van deze handelsnaam als afgebeeld in de T&G Advertenties - te staken en gestaakt te houden;

C: MoMo Allround beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Foto’s, het Logo en de Productbeschrijving - waaronder onder meer begrepen het gebruik van verveelvoudigingen van deze Foto’s, dit Logo en deze Productbeschrijving als afgebeeld in de T&G Advertenties - te staken en gestaakt te houden;

D: MoMo Allround beveelt binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van G.S.M. City c.s. een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen;

E: MoMo Allround veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere keer dat MoMo Allround niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen hem uitgesproken veroordelingen en/of bevelen, met een maximum van € 250.000,-;

F: de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv2 bepaalt op zes maanden;

G: MoMo Allround veroordeelt in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, vermeerderd met nakosten;

H: MoMo Allround beveelt de toegewezen proceskosten binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te voldoen, bij gebreke waarvan hij de wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf het eind van voormelde termijn tot aan de dag van voldoening.

3.2.

G.S.M. City c.s. legt aan deze vorderingen - verkort weergegeven - het volgende ten grondslag.

3.3.

Door in de T&G Advertenties gebruik te maken van het Beneluxmerk voor dezelfde waren als die waarvoor dit merk is ingeschreven, maakt MoMo Allround inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE3.

3.4.

De Foto’s, het Logo en de Productbeschrijving zijn auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 1 jo. 10 lid 1 Aw4. Door het gebruik van verveelvoudigingen daarvan in de T&G Advertenties, maakt MoMo Allround inbreuk op de auteursrechten van G.S.M. City c.s.

3.5.

Doordat MoMo Allround de Handelsnaam, die al eerder door G.S.M. City c.s. werd gevoerd, in de T&G advertenties gebruikt, is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten als bedoeld in artikel 5 Hnw5.

3.6.

MoMo Allround heeft geen verweer gevoerd.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op inbreuk op het Beneluxmerk, is de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat de gestelde inbreuk via internet in heel Nederland en daarmee ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Benelux.

4.2.

Voor zover de vorderingen zijn gegrond op gestelde inbreuk op auteurs- en handelsnaamrechten, is de voorzieningenrechter bevoegd, alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

Spoedeisend belang

4.3.

Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen is, gelet op de gestelde voortdurende inbreuk, gegeven. Het spoedeisend belang is overigens ook niet bestreden.

De vorderingen

4.4.

MoMo Allround heeft de door G.S.M. City c.s. gestelde inbreuk op het Beneluxmerk niet bestreden, zodat het gevorderde inbreukverbod zal worden toegewezen.

4.5.

Evenmin heeft MoMo Allround de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht weersproken, zodat ook de vordering die gericht is op het staken van de handelsnaaminbreuk door MoMo Allround zal worden toegewezen.

4.6.

Tot slot heeft MoMo Allround niet betwist dat het gebruik van de Foto’s, het Logo en de Productbeschrijving auteursrechtinbreuk oplevert, zodat ook het daarop gegronde inbreukverbod zal worden toegewezen. Nu de stellingen van G.S.M. City c.s. uitsluitend zijn gericht op auteursrechtinbreuk in Nederland en de Aw, zal het verbod voor Nederland worden toegewezen.

4.7.

Ook tegen de gevorderde opgave is geen verweer gevoerd. De opgave is toewijsbaar, voor zover deze gericht is op het voorkomen van verdere inbreuk. Bij opgave gericht op het vaststellen van winst en schade ontbreekt spoedeisend belang. Gezien de gestelde aanvang van de inbreuk, zal opgave worden toegewezen over de periode vanaf
1 oktober 2020. MoMo Allround dient over deze periode, zoals gevorderd, opgave te doen van alle bestellingen en verkopen die via de T&G Advertenties zijn gegenereerd, onderbouwd door middel van alle daarvoor relevante documenten zoals hierna vermeld.

4.8.

Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen aan de bevelen moet worden voldaan, worden gesteld op 24 uur na betekening van dit vonnis voor staking van de inbreuken en op 14 dagen na betekening van dit vonnis voor de opgave.

4.9.

Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van de op te leggen bevelen is aangewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden als hierna vermeld.

4.10.

MoMo Allround zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. G.S.M. City c.s. heeft aanspraak gemaakt op een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. De door G.S.M. City c.s. opgegeven kosten sluiten op een bedrag van € 15.526,25 exclusief BTW. Deze zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Deze zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. Daartoe is het volgende redengevend.

4.11.

In deze procedure zijn er meerdere rechtsgronden aan de vorderingen ten grondslag gelegd, die afzonderlijk en uitgebreid zijn uitgewerkt en onderbouwd in de dagvaarding en de producties. Het gaat om diverse inbreuken in verschillende advertenties, terwijl onweersproken is gesteld dat MoMo Allround deze advertenties aanpast en nieuwe advertenties aanmaakt, zodat aan de zijde van G.S.M. City c.s. veel tijd gemoeid was met het in beeld krijgen van de activiteiten van MoMo Allround. Daar komt bij dat MoMo Allround wel enkele malen contact heeft gehad met G.S.M. City c.s. en daarbij heeft aangekondigd met een inhoudelijke reactie te zullen komen. Voorts heeft hij in deze procedure aanvankelijk verstek laten gaan en vervolgens het verstek kort voor de zitting gezuiverd. G.S.M. City c.s. heeft zich derhalve (meermalen) moeten voorbereiden op (een zitting met) inhoudelijk verweer.

4.12.

Het voorgaande brengt mee dat voornoemd bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten zal worden toegewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 15.000,- wordt verhoogd met € 667,- aan griffierecht en € 83,38 aan deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.750,38. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis zal ook worden toegewezen.

4.13.

Voor een (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De nakosten zullen overeenkomstig het per 1 februari 2021 geldende liquidatietarief6 worden begroot op € 163,- zonder betekening en op € 248,- in geval van betekening.

4.14.

De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv, als gevorderd, bepalen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt MoMo Allround om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis elke inbreuk in de Benelux op het Beneluxmerk te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen elk (doen) aanbieden, verkopen, leveren of anderszins verhandelen van mondkapjes onder de T&G Advertenties;

5.2.

beveelt MoMo Allround om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis elke inbreuk in Nederland op de Handelsnaam te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het voeren van de Handelsnaam als afgebeeld in de T&G Advertenties;

5.3.

beveelt MoMo Allround om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op het auteursrecht op de Foto’s, het Logo en de Productbeschrijving te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van verveelvoudigingen van de Foto’s, het Logo en de Productbeschrijving als afgebeeld in de T&G Advertenties;

5.4.

bepaalt dat MoMo Allround een dwangsom verbeurt indien hij de hiervoor onder 5.1 tot en met 5.3 opgelegde bevelen niet opvolgt, ter hoogte van € 2.000,- per advertentie of per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dit ter keuze van G.S.M. City c.s., met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-;

5.5.

beveelt MoMo Allround om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van G.S.M. City c.s. een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, correspondentie, bestellingoverzichten van bol.com en andere bewijsstukken), van de bestellingen en verkopen die vanaf
1 oktober 2020 via de T&G Advertenties zijn gegenereerd;

5.6.

bepaalt dat MoMo Allround een dwangsom verbeurt indien hij het hiervoor onder 5.5 opgelegde bevel niet opvolgt, ter hoogte van € 500,- voor iedere dag dat MoMo Allround niet aan dit bevel voldoet, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 25.000,-;

5.7.

veroordeelt MoMo Allround in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van G.S.M. City c.s. begroot op € 15.750,38, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten als deze niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;

5.8.

begroot de nakosten op € 163,- zonder betekening dan wel € 248,- in geval van betekening, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten als deze niet binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;

5.9.

bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis;

5.10.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken door
mr. D. Nobel, rolrechter, op 16 maart 2021.

1 Europees Artikel Nummer

2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018

4 Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet), inwerkingtreding: 1-1-2002, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2016, 290

5 Handelsnaamwet, inwerkingtreding: 15-10-1922, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2016, 290

6 Dit tarief is te raadplegen op www.rechtspraak.nl (Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken) en is van toepassing op kort geding zaken waarin op of na 1 februari 2021 vonnis wordt gewezen.