Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:12679

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-10-2021
Datum publicatie
25-11-2021
Zaaknummer
C/09/619773 / FA RK 21-7174
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnr.: C/09/619773 / FA RK 21-7174

Datum beschikking: 29 oktober 2021

Aansluitende machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Beschikking naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een aansluitende zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de vrouw]

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1958 te [geboorteplaats] Suriname,

wonende te [woonplaats]

thans verblijvende in de accommodatie [verblijfplaats]

advocaat: mr. P. Arkema-Hummel te Rijswijk.

Procesverloop
Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 18 oktober 2021, heeft de officier van justitie verzocht om een aansluitende zorgmachtiging.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- een op 8 oktober 2021 ondertekende medische verklaring van [psychiater 1] , die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij haar behandeling betrokken was;

- een zorgkaart van 30 september 2021;

- een zorgplan van 29 september 2021;

- de bevindingen van de geneesheer-directeur van 17 oktober 2021;

- een uittreksel uit de justitiƫle documentatie.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2021.

Ter zitting zijn de volgende personen door de rechtbank gehoord:

- betrokkene, bijgestaan door haar advocaat, en

- de behandelend [psychiater 2]

Bij de mondelinge behandeling was van de zijde van verpleeghuis [verblijfplaats] tevens aanwezig: de [zaalarts] en de verpleegkundige [i.o.] .

Omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig werd geacht door de officier van justitie, is de officier van justitie niet gehoord.

Standpunten ter zitting

Betrokkene heeft verklaard dat het goed met haar gaat. Zij heeft het op haar huidige afdeling erg getroffen met het personeel en haar behandelaars, en verzet zich niet tegen een nieuwe zorgmachtiging. Betrokkene wil graag een laatste plek krijgen binnen [verblijfplaats] waar zij fijn kan wonen en zelf kan koken.

De advocaat heeft naar voren gebracht dat het heel erg goed gaat met haar cliƫnt. Betrokkene heeft aangegeven dat zij het helemaal eens is met het verzoek en overal aan meewerkt. Zij krijgt medicatie en wil niet terug naar haar eigen huis. De zorgmachtiging geeft betrokkene rust en veiligheid en zij is heel dankbaar dat zij in de accommodatie mag verblijven.

De psychiater heeft aangegeven dat betrokkene te goed is voor een verpleeghuis, en hier niet op de juiste plek zit. Binnen [verblijfplaats] wordt dan ook een vervolgplek voor haar gezocht, waar zij zelfstandig kan wonen en koken. Zij is aangemeld bij [verblijfplaats] op de [adres] Op welke termijn betrokkene kan doorstromen is onduidelijk. De zorgmachtiging wordt als vangnet beschouwd. Zoals het nu met betrokkene gaat, is een zorgmachtiging feitelijk niet nodig en accepteert zij de medicatie en de aangeboden hulp, maar uit het verleden blijkt dat het ook goed mis kan gaan met haar. Als betrokkene psychotisch wordt, is zij niet meer te bereiken.

Beoordeling

Op 27 mei 2021 is door de rechtbank een zorgmachtiging verleend voor de duur van zes maanden tot en met 27 november 2021.

Uit de overgelegde stukken is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen, en persoonlijkheidsstoornissen.

Deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in:

- ernstige psychische schade;

- ernstige verwaarlozing;

- maatschappelijke teloorgang.

Betrokkene is tijdens een psychotische episode achterdochtig. Zij trek zich dan terug, kan agressief zijn, zichzelf ook verwaarlozen, gaan zwerven en de zorg voor lichamelijke aandoeningen vermijden. Betrokkene heeft in het verleden op straat geslapen.

Om een crisissituatie en het ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren, de geestelijke gezondheid van betrokkene te herstellen zodanig dat zij haar autonomie zoveel mogelijk herwint, en de door de stoornis bedreigde of aangetaste fysieke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen, heeft betrokkene zorg nodig.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Hoewel de psychose van betrokkene met medicatie in remissie is en zij meewerkt aan opname, behandeling, bewindvoering en het zoeken naar een vaste verblijfplaats, blijkt uit het verleden dat betrokkene - zodra zij psychotisch wordt - niet meer te bereiken is voor haar behandelaren. Om die reden is verplichte zorg nodig. Betrokkene verzet zich hier ook niet tegen. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen;

- beperken van de bewegingsvrijheid;

- opnemen in een accommodatie.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De advocaat heeft aangevoerd dat insluiten als verplichte vorm van zorg en het aanbrengen van beperkingen het eigen leven in te richten haar inziens niet nodig zijn. De rechtbank zal alle door de officier van justitie verzochte vormen van verplichte zorg toewijzen, met uitzondering van insluiten en het uitoefen van toezicht op betrokkene, en deze in zoverre afwijzen, omdat dit niet noodzakelijk wordt geacht, noch voorzienbaar. Ook ziet de rechtbank onvoldoende aanleiding om de officier van justitie te verzoeken of hij de vormen van verplichte zorg wil aanvullen met het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, zoals door de psychiater ter zitting is verzocht. De voorgestelde verplichte zorg is bovendien evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt verder dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van:

[de vrouw]

geboren op [geboortedag] 1958 te [geboorteplaats] Suriname,

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- andere medische handelingen en therapeutische maatregelen;

- beperken van de bewegingsvrijheid;

- opnemen in een accommodatie;

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 29 oktober 2022;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. B. Martinez-Hammer, rechter, bijgestaan door P.A. Kok als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 29 oktober 2021.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 18 november 2021.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.