Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:11369

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-10-2021
Datum publicatie
26-11-2021
Zaaknummer
C/09/601880 / FA RK 20-7759
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

niet-ontvankelijk, geen huwelijksakte overgelegd binnen de verlengde termijn voor indiening van stukken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 20-7759

Zaaknummer: C/09/601880

Datum beschikking: 26 oktober 2021

Scheiding

Beschikking op het op 29 oktober 2020 ingekomen gemeenschappelijk verzoek van:

[X] ,

de vrouw,

wonende in [woonplaats] ,

advocaat: mr. W.J. Vroegindeweij te Katwijk,

en

[Y] ,

de man,

wonende in [woonplaats] ,

advocaat: mr. G.A. Nandoe Tewarie te Leiden.

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van het verzoek, dat strekt tot echtscheiding met nevenvoorzieningen.

De griffie heeft de ontvangst van dit verzoekschrift bevestigd met de brief van 3 november 2020. Hierbij is aangegeven welke stukken ontbreken en dat deze binnen vier weken in één keer moeten worden toegevoegd. Daarbij is ook medegedeeld dat als dit niet gebeurt, verzoekers niet-ontvankelijk zullen worden verklaard in hun verzoek, tenzij schriftelijk klemmende redenen zijn aangevoerd of een verzoek tot mondelinge behandeling is gedaan.

Op 27 november 2020 heeft mr. W.J. Vroegindeweij namens de vrouw verzocht de overgelegde huwelijksakte te accepteren omdat het niet is gelukt een origineel afschrift van de huwelijksakte te verkrijgen.

Op 1 december 2020 en 22 december 2020 hebben de advocaten namens partijen uitstel verzocht voor het overleggen van de huwelijksakte.

Op 30 december 2020 heeft de rechtbank verzocht om binnen vier weken na genoemde datum een Attestation de Mariage, niet ouder dan drie maanden, over te leggen en daarbij vermeld dat het afschrift kan worden opgevraagd bij het Marokkaans Consulaat.

Op 9 februari 2021, 1 april 2021 en 31 mei 2021 heeft mr. W.J. Vroegindeweij namens de vrouw uitstel verzocht voor het overleggen van de huwelijksakte,

De termijn voor het indienen van de huwelijksakte is verlengd, laatstelijk tot

1 september 2021.

Beoordeling

Gebleken is dat, ondanks de gehonoreerde uitstelverzoeken, het afschrift van de huwelijksakte niet vóór afloop van de hiervoor vermelde termijn is overgelegd. Voorts is niet gebleken dat sprake is van klemmende redenen die voor de afloop van genoemde termijn schriftelijk aan de griffie zijn medegedeeld dan wel dat voor deze termijn een verweerschrift is ingediend. Evenmin is een verzoek tot een mondelinge behandeling gedaan. De rechtbank is, gelet op het ontbreken van de akte niet in staat op het verzoek te beslissen.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.M. Boone, rechter, bijgestaan door A.M.C. Guit-van den Berg als griffier, en uitgesproken op de openbare zitting van 26 oktober 2021.