Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2021:10346

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-08-2021
Datum publicatie
07-10-2021
Zaaknummer
8911445 / CV EXPL 20-4348
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Inhoudsindicatie

Verhuurder verzoekt ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Buren klagen over door gedaagde veroorzaakte overlast. De overlast is naar het oordeel van de kantonrechter van onvoldoende gewicht om een ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Zittingsplaats Gouda

PF

Zaaknummer 8911445/ CV EXPL 20-4348

VONNIS van de kantonrechter d.d. 26 augustus 2021 in de zaak:

Stichting Mozaïek Wonen,

gevestigd te Gouda,

eisende partij,

gemachtigde: Mr. S.E. Roeters van Lennep,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. G.C. Blom.

Partijen worden aangeduid als “Mozaïek Wonen” en “ [gedaagde] ”.

1 Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

  • -

    de dagvaarding d.d. 27 november 2020;

  • -

    de conclusie van antwoord;

  • -

    de in het geding gebrachte producties.

Op 22 maart 2021 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden waarvan de griffier aantekeningen heeft gemaakt. Nadien zijn door partijen nadere stukken en producties in het geding gebracht. Op 28 juli 2021 heeft een tweede mondelinge behandeling plaatsgevonden waarvan de griffier eveneens aantekeningen heeft gemaakt.

2 Feiten
De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten.
2.1 Mozaïek Wonen verhuurt sinds 22 maart 2017 aan [gedaagde] de woning gelegen aan het [adres] in [woonplaats] . De woning van [gedaagde] is gelegen op de hoek van de tweede etage van een appartementencomplex.
2.2 Op de huurovereenkomst zijn algemene huurvoorwaarden van toepassing. Artikel 6.17 van deze voorwaarden bepaalt:
“Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan de omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden …”.
2.3 Bij de huurovereenkomst van [gedaagde] hoort een zogenoemde zorgdakovereenkomst. In deze overeenkomst is onder meer opgenomen dat [gedaagde] geen overlast zal veroorzaken om en in de woning.
2.4 Op 20 juni 2017 heeft een evaluatie van de zorgdakovereenkomst plaatsgevonden. In een bevestigingsbrief van 22 juni 2017 is onder meer opgenomen (onder het kopje ‘Gemaakte afspraken’):
“De kat loopt niet heen en weer op de galerij.”
2.5 Bij een volgende evaluatie is afgesproken dat de kat van [gedaagde] op een beperkt deel van de galerij mocht lopen.
2.6 Bij brief van 16 januari 2018 heeft Mozaïek Wonen [gedaagde] gesommeerd zijn gedrag aan te passen, inhoudende dat hij de kat niet meer op de galerijen mocht uitlaten vanwege de overlast die dat veroorzaakte. [gedaagde] heeft hierop gereageerd en meegedeeld dat hij de conclusies van Mozaïek Wonen niet deelt en betwist dat er sprake is van overlast.
2.7 Bij brief van 29 juli 2019 heeft Mozaïek Wonen [gedaagde] opnieuw aangeschreven over klachten van buren. Mozaïek Wonen heeft [gedaagde] meegedeeld dat als hij niet zou stoppen met het veroorzaken van overlast, een procedure tegen hem zou worden gevoerd.
2.8 Ook nadien heeft Mozaïek Wonen nog klachten ontvangen over het rondhangen op de galerij en het plassen van de kat van [gedaagde] op de galerij. Voorts heeft Mozaïek Wonen nog klachten ontvangen over het voeren van eenden door [gedaagde] vanaf zijn balkon en enkele andere klachten.
2.9 [gedaagde] is niet bereid gebleken nadere afspraken te maken.

3 Geschil
3.1 Mozaïek Wonen vordert, zakelijk weergegeven, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.
3.2 Mozaïek Wonen legt, samengevat, het volgende aan haar vordering ten grondslag. [gedaagde] schiet tekort in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst alsmede zijn verplichting om zich als goed huurder te gedragen en geen overlast te veroorzaken. Er is sprake van een tekortkoming van voldoende gewicht. [gedaagde] is sinds 2017 door Mozaïek Wonen gewaarschuwd en is toch steeds overlast blijven veroorzaken. [gedaagde] heeft zijn gedrag niet aangepast. [gedaagde] heeft overlast veroorzaakt door het onnodig lang verblijven op de galerij en het trappenhuis, het roken in de gemeenschappelijke ruimten, het veroorzaken van stankoverlast door zijn kat en het onheus bejegenen van buren en medewerkers van Mozaïek Wonen. [gedaagde] veroorzaakt ook geluidsoverlast. Mozaïek Wonen heeft er groot belang bij om een einde te maken aan de overlast. Omwonenden worden ernstig gestoord in hun woongenot.
3.3 [gedaagde] heeft verweer gevoerd.
3.4 Op de standpunten van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4 Beoordeling
4.1 De kern van de discussie tussen partijen is of het [gedaagde] vrijstaat om met zijn kat over de galerij bij zijn woning te lopen (standpunt [gedaagde] ) of dat hij daardoor overlast veroorzaakt aan andere bewoners, welke overlast een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt (standpunt Mozaïek Wonen).
4.2 Naar het oordeel van de kantonrechter levert het lopen van [gedaagde] met zijn kat over de galerij geen overlast in objectieve zin op, althans geen overlast die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De kantonrechter heeft hierbij het volgende meegewogen.
4.3 Het enkel lopen en gedurende enige tijd verblijven op (een gedeelte van) de galerij – al dan niet met een kat – is naar het oordeel van de kantonrechter geen handeling/gedrag waardoor sprake is van overlast. Dat andere bewoners dat als niet prettig ervaren is op zichzelf onvoldoende om dit wel als overlast te kwalificeren.
4.4 De kantonrechter heeft naar aanleiding van de overgelegde klachten de indruk gekregen dat de verhoudingen tussen [gedaagde] en sommige andere bewoners verstoord zijn geraakt, omdat andere bewoners [gedaagde] aanspreken op zijn – in hun ogen ongewenst – gedrag en [gedaagde] zich hiertegen verweert. Dit kan echter niet tot de conclusie leiden dat [gedaagde] zodanige overlast veroorzaakt dat op grond daarvan de huurovereenkomst moet worden ontbonden. Uiteraard zal [gedaagde] zich correct moeten blijven gedragen jegens de andere bewoners en medewerkers van Mozaïek Wonen, maar het omgekeerde geldt ook.
4.5 Overlast kan wel aan de orde zijn, indien er sprake zou zijn van (regelmatige) stankoverlast doordat de kat urineert op de galerij. [gedaagde] heeft toegegeven dat dit wel eens is gebeurd, maar heeft daaraan toegevoegd dat hij dan (in elk geval gedurende de laatste jaren) dit schoonmaakt met water en een beetje chloor/bleekmiddel. Mozaïek Wonen heeft dit niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken. Stankoverlast staat dan ook onvoldoende vast.
4.6 Ook de overige door Mozaïek Wonen genoemde klachten zijn naar het oordeel van de kantonrechter van onvoldoende gewicht om een ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen.
heeft betwist dat hij, nadat een rookverbod was ingesteld, nog in gemeenschappelijke ruimten heeft gerookt. Mozaïek Wonen heeft dat niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken.
Ten aanzien van het voeren van de eenden van zijn balkon heeft [gedaagde] tijdens de mondelinge behandeling aangegeven dat hij, nu hij zich bewust is dat dit niet is toegestaan, dit in de toekomst niet meer zal doen. De kantonrechter heeft geen aanleiding om hieraan te twijfelen.
Tijdens de mondelinge behandeling heeft Mozaïek Wonen nog aangevoerd dat bij haar klachten zijn binnengekomen over geluidsoverlast (harde muziek). [gedaagde] heeft hierop gereageerd dat hij zich hiervan niet bewust is en hierop niet (eerder) is aangesproken. Mozaïek Wonen heeft dit vervolgens niet weersproken. De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] uiteraard geen geluidsoverlast mag veroorzaken, maar hij dient wel tijdig te worden aangesproken dat anderen hinder ondervinden, zodat hij zijn gedrag kan aanpassen.
4.7 Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen van Mozaïek Wonen worden afgewezen en zal Mozaïek Wonen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De kantonrechter realiseert zich dat daarmee de (enigszins) verstoorde verhouding tussen [gedaagde] en andere bewoners niet is opgelost. De oplossing hiervan zal echter moeten worden gevonden op een andere manier dan door ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. De kantonrechter roept partijen op om zich gezamenlijk (te blijven) in te zetten om tot een oplossing te komen.

5 Beslissing
De kantonrechter:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Mozaïek Wonen in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] tot heden begroot op € 561,00 voor salaris van de gemachtigde van [gedaagde] ;

- verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. P.M. Frinking en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 augustus 2021.