Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:9541

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-09-2020
Datum publicatie
01-10-2020
Zaaknummer
C/09/599229 / FA RK 20-6310
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnr.: C/09/599229 / FA RK 20-6310

Datum beschikking: 18 september 2020

Machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Beschikking naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de man]

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1991 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

thans verblijvende in de [verblijfplaats] ,

advocaat: mr. I.G. Aarts te Heerlen.

Procesverloop
Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 07 september 2020, heeft de officier van justitie verzocht om een zorgmachtiging.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- een op 28 augustus 2020 ondertekende medische verklaring van [psychiater 1] die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij zijn behandeling betrokken was;

- een zorgplan van 19 augustus 2020;

- een beoordeling van de geneesheer-directeur op het zorgplan;

- een uittreksel uit de justitiële documentatie;

- een afschrift van de politiemutaties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 18 september 2020.

Bij die gelegenheid zijn op grond van artikel 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid de navolgende personen gelijktijdig telefonisch gehoord door de rechtbank omdat het houden van een fysieke zitting vanwege de geldende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus niet mogelijk was:

- betrokkene, in het bijzijn van de [psychiater 2]

- de advocaat;

- de [psychiater 2]

- de officier van justitie, mr. J.M. Eelman.

Standpunten ter zitting

De officier van justitie heeft verklaard dat betrokkene eerder is aangehouden voor een strafbaar feit en momenteel in voorlopige hechtenis zit. Er is een te groot gevaar op recidive van gewelddadige delicten. De eerste verlenging van de voorlopige hechtenis is toegewezen op 28 augustus 2020 voor 30 dagen. Op 24 september 2020 zal een verzoek om verlenging van de voorlopige hechtenis voor 30 dagen worden behandeld. Het zou goed zijn als betrokkene binnen twee weken vanaf vandaag geplaatst kan worden in een psychiatrisch ziekenhuis. De voorlopige hechtenis kan dan geschorst worden vanaf de datum van de plaatsing. Betrokkene heeft zorg nodig en moet niet onnodig langer voor de strafzaak in de PI zitten.

De psychiater heeft verklaard dat hij niet de behandelend psychiater is, maar wel ter zitting namens hem/haar het woord voert. De psychiater weet niet of er momenteel plek voor betrokkene is bij het Mondriaan. Hij verwacht dat als de zorgmachtiging wordt afgegeven het geen probleem zal zijn om betrokkene binnen veertien dagen te plaatsen in een instelling.

In de voorgeschiedenis van betrokkene was er sprake van psychotische episodes. Dit leidde tot dwangopnames. Er was nu sprake van geweld, dreigend geweld en het verzamelen van wapens. Het verhaal van vader is dat betrokkene de psychoses ontkent en ook de noodzaak van behandeling. Zijn ouders erkennen wel de noodzaak voor behandeling en zijn een voorstander van voortzetting van behandeling. Wat ook van belang is, is dat er drie noodzakelijke factoren zijn om stabiliteit te hebben. Dat is het hebben van een dagbesteding, een sociaal netwerk en psychosociaal functioneren. Alle drie gebieden zijn voor betrokkene probleemgebieden. Betrokkene neemt ook geen medicatie. De structuur is afwezig waardoor de kans op recidive groot is.

Ten aanzien van de verzochte vormen van verplichte zorg heeft de psychiater verklaard welke vormen van zorg thans nog noodzakelijk zijn.

Betrokkene heeft verklaard dat hij alleen maar nieuwe dingen hoort. Betrokkene wil weten wat een psychose is en wat het perspectief is. Betrokkene pleegt geen geweld.

De advocaat heeft verklaard dat betrokkene de zorgmachtiging onzin vindt. Hij is niet (meer) psychotisch. Er zijn meerdere opnames geweest. De eerste opname vond betrokkene nodig, de rest niet. Die opnames hadden geen meerwaarde. Cannabis heeft betrokkene gebruikt maar dat is niet meer dan sporadisch. Betrokkene leeft niet ongezond. Hij sport en eet fruit. De indruk van de advocaat is dat betrokkene het niet eens is met het verzoek en dat hij zich niet herkent in wat er in de medische verklaring staat vermeld voor wat betreft de psychotische stoornis. De advocaat refereert zich in zoverre.

Beoordeling

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen.

Deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in:

- levensgevaar;

- ernstig lichamelijk letsel;

- ernstige psychische schade;

- maatschappelijke teloorgang;

- de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;

- de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Uit de medische verklaring en de verklaring van de psychiater ter zitting blijkt voldoende van het ernstig nadeel. Zo is betrokkene in het verleden meerdere malen gedwongen opgenomen geweest en zou hij in een supermarkt goederen hebben ontvreemd waarna hij in gevecht zou zijn geraakt met personeel. Betrokkene zou vanuit een psychotisch toestandsbeeld met een hamer hebben gedreigd. Ook heeft betrokkene het idee dat er “politiemuiterij” tegen hem gaande is waarmee hij zou bedoelen dat de politie hem van iets wil beschuldigen wat hij niet heeft gedaan. Ter zitting heeft de psychiater verklaard dat het risico op recidive groot is.

Om het ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren en de geestelijke gezondheid van betrokkene te herstellen zodanig dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint, heeft betrokkene zorg nodig.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en het advies van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- beperken van de bewegingsvrijheid, alleen bij opname;

- onderzoek aan kleding of lichaam, alleen bij opname;

- onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen, alleen bij opname;

- controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen, alleen bij opname;

- opnemen in een accommodatie.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De zorgmachtiging zal derhalve worden verleend.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van:

[de man]

geboren op [geboortedag] 1991 te [geboorteplaats] ,

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- beperken van de bewegingsvrijheid, alleen bij opname;

- onderzoek aan kleding of lichaam, alleen bij opname;

- onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen, alleen bij opname;

- controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen, alleen bij opname;

- opnemen in een accommodatie.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 18 maart 2021;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.C.J. van Dooijeweert, rechter, bijgestaan door A.E. Babulall-Balkaran als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 18 september 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 29 september 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.