Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:936

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
06-02-2020
Datum publicatie
11-02-2020
Zaaknummer
8108099 RP VERZ 19-50614
Rechtsgebieden
Goederenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wijkrechterzaak. Onrechtmatige geluidshinder van een compressor van een supermarkt die is gelegen naast een slaapkamer. Descente om te luisteren naar de geluiden van de compressor gedurende de nachtelijke uren. Gaten airco in een scheidsmuur = hinder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats ’s-Gravenhage

Zaak-/rolnr.: 8108099 RP VERZ 19-50614

6 februari 2020

Vonnis van de kantonrechter inzake het verzoek ex artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoekers,

en

Groszek B.V.,

gevestigd te Den Haag

medeverzoekers,

gemachtigde: [gemachtigde] .

Partijen worden hierna ‘ [verzoeker] en ‘Groszek’ genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

[verzoeker] heeft in overeenstemming met het Procesreglement Project Wijkrechter op 8 oktober 2019 een aanmeldformulier ingediend.

1.2.

Beide partijen hebben ingestemd met een procedure onder de naam ‘De Wijkrechter’. Op die procedure is het Procesreglement Project De Wijkrechter van toepassing. De procedure wordt gevoerd bij de kantonrechter, hierna ook aangeduid als ‘de wijkrechter’.

1.3.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft met instemming van partijen plaatsgevonden op 18 november 2019 bij [verzoeker] thuis op het adres [adres 1] in [plaats] . [verzoeker] is in persoon verschenen, namens Grozek zijn verschenen de heren [gemachtigde] , bestuurders. Beide partijen hebben ter zitting de wederzijdse standpunten toegelicht. [verzoeker] heeft medegedeeld van hoger beroep af te zien, Groszek heeft die mogelijkheid open gehouden. Van het ter zitting verhandelde heeft de griffier aantekening gehouden.

1.4.

Aan het slot van de zitting hebben partijen gesproken over een minnelijke regeling, en afgesproken om te onderzoeken of zij samen tot een oplossing konden komen.

1.5.

Partijen hebben de wijkrechter bericht dat zijn geen afspraken hebben kunnen maken over alle punten die aan de wijkrechter zijn voorgelegd. De wijkrechter heeft vervolgens vonnis bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

In deze procedure wordt van de volgende feiten uitgegaan.

2.1.

[verzoeker] woont in een koopwoning aan de [adres 1] te [plaats] . De woning grenst aan het magazijn van de supermarkt van Grozek, die is gevestigd [adres 2] te [plaats] . Gozek huurt deze ruimte.

2.2.

In het magazijn bevindt zich een compressor. Deze compressor staat op en afstand van twee meter van de muur van de slaapkamer van [verzoeker] .

2.3.

In de scheidsmuur van het magazijn die grenst aan de tuin van [verzoeker] heeft Grozek vier grote gaten gemaakt, waardoor lucht van het airco-systeem van Grozek in de tuin van [verzoeker] wordt geblazen.

3 Het gezamenlijk verzoek

3.1.

Partijen hebben de wijkrechter op de voet van het bepaalde in artikel 96 Rv verzocht om een oplossing te bieden voor hun conflict. Aan hun verzoek hebben partijen – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag gelegd.

Het standpunt van [verzoeker]

3.2.

[verzoeker] stelt dat hij ’s nachts geluidsoverlast ervaart van de compressor van Grozek. Die geluidsoverlast is zodanig dat hij en zijn vrouw niet goed kunnen slapen. Er zijn al maatregelen genomen door Grozek, maar die hebben niet het gewenste effect gehad. [verzoeker] wil dat Grozek alsnog maatregelen neemt waarmee de geluidsoverlast stopt, desnoods door het verplaatsen van de compressor.

Het standpunt van Grozek.

3.3.

Grozek stelt dat zij kostbare maatregelen heeft genomen om de geluidsoverlast van de compressor te verhelpen door de compressor te isoleren. Volgens de gemeente voldoet de compressor aan de geluidseisen en klaagt [verzoeker] dus ten onrechte over geluidsoverlast.

Met betrekking tot de gaten van de airco, voert Grozek aan dat zij van de gemeente een vergunning voor de aanleg hebben verkregen en ook toestemming hadden van de verhuurder en dat het voor de medewerkers van Grozek noodzakelijk is dat er airco is in het magazijn, omdat het anders, vooral in de zomer te heet wordt in het magazijn.

4 De beoordeling

4.1.

Met betrekking tot de gaten die Grozek in de scheidmuur heeft gemaakt, geldt dat dit niet is toegestaan en dat deze gaten en de lucht die daardoor in de tuin van [verzoeker] wordt geblazen onrechtmatige hinder als bedoeld in artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) oplevert. Om die reden dienen deze gaten te worden dichtgemaakt op kosten van Grozek die de gaten heeft gemaakt. Het airco-systeem van Grozek mag geen lucht blazen in de tuin van [verzoeker] . Grozek zal het airco-systeem op een andere wijzen moeten aanleggen.

4.2.

Met betrekking tot de compressor geldt dat tussen partijen in geschil is of sprake is van een zodanige geluidsoverlast gedurende de nachtelijke uren, dat sprake is van onrechtmatige hinder als bedoeld in artikel 5:37 BW. Grozek voert als verweer dat de compressor voldoet aan de geluidsnormen en dat de gemeente dat heeft gemeten. [verzoeker] stelt dat de geluidoverlast in de nachtelijke uren nooit is gemeten en door de stilte in de omgeving dan veel indringender en duidelijker hoorbaar is dan overdag. Overdag ervaart [verzoeker] het geluid van de compressor niet als ontoelaatbare hinder.

4.3.

Anders dan Grozek betoogt, brengt de enkele omstandigheid dat de compressor voldoet aan de geldende geluidsnormen niet per definitie mee dat de compressor gedurende de nachtelijke uren geen onrechtmatige geluidshinder kan veroorzaken in de naastgelegen slaapkamer van [verzoeker] . Rechtens is relevant welke geluiden van de compressor te horen zijn in de slaapkamer van [verzoeker] gedurende de nachtelijke uren en met name ook hoe hard die geluiden klinken gedurende de nachtelijke uren. Wanneer wordt voldaan aan de geluidsnormen, maar de werkelijke geluidsoverlast in de nachtelijke uren zodanig is dat [verzoeker] en zijn vrouw niet van een ongestoorde nachtrust kunnen genieten, is sprake van onrechtmatige hinder als bedoeld in artikel 5:37 BW en zullen er toch aanvullende maatregelen moeten worden genomen door Grozek.

4.4.

Nu de wijkrechter dient te beoordelen of sprake is van onrechtmatige hinder, gelast de wijkrechter een descente (bezoek), waarbij – zoals met partijen tijdens de zitting al is besproken – de wijkrechter samen met partijen rond 23:00 uur (volgens [verzoeker] een tijdstip waarop de compressor goed te horen is) zal komen luisteren naar de geluiden van de compressor. Op basis van de bevindingen tijdens de descente zal de wijkrechter beslissen of sprake is van onrechtmatige geluidhinder en of aanvullende maatregelen moeten worden genomen door Grozek.

5 De beslissing

De kantonrechter, rechtsprekend ex artikel 96 Rv:

5.1.

gelast een descente, waarbij de wijkrechter samen met partijen rond 23:00 uur zal komen luisteren naar de geluiden van de compressor;

5.2.

gelast partijen om in gezamenlijk overleg een viertal avonden af te spreken waarop beide partijen rond 23:00 uur aanwezig kunnen zijn in de woning van [verzoeker] , waarna de wijkrechter een datum zal bepalen waarop de descente zal plaatsvinden;

5.3.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.L.M. Luiten, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 februari 2020.