Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:9262

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-09-2020
Datum publicatie
24-09-2020
Zaaknummer
09/842104-19, 09/842521-19 (ttz. gev.) en 99-000305-57 (v.i.)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich samen met een ander gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het witwassen van een grote hoeveelheid gereedschappen. Gelet op het grote aantal gestolen goederen dat de verdachte voorhanden heeft gehad die deels van inbraken afkomstig waren, die over een langere periode en op verschillende locaties zijn gepleegd en het feit dat de goederen op verschillende locaties zijn aangetroffen, bestaat er een verband tussen de gepleegde misdrijven van witwassen. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen van de goederen die op de genoemde adressen in beslag zijn genomen.

Verdachte wordt vrijgesproken van de bij dagvaarding met parketnummer 09/842521-19 onder feit 1, 2 en 3 ten laste gelegde diefstallen van gereedschappen uit bestelauto’s. De enkele omstandigheid dat de telefoon van de verdachte zich bevond in de nabije omgeving waar de diefstallen plaatsvonden, is onvoldoende om de betrokkenheid van de verdachte bij de auto-inbraken te kunnen vaststellen. In het dossier bevinden zich geen andere bewijsmiddelen die duiden op de betrokkenheid van de verdachte bij de auto-inbraken. De verdachte wordt ook vrijgesproken van het onder feit 4 ten laste gelegde witwassen dan wel heling van gereedschappen, omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat de verdachte wist dat in de woning gereedschap lag of dat dit gereedschap een criminele herkomst had.

De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummers: 09/842104-19, 09/842521-19 (ttz. gev.) en 99-000305-57 (v.i.)

Datum uitspraak: 24 september 2020

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaken van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats] ,

thans uit anderen hoofde gedetineerd in [detentiecentrum] , te Rotterdam.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 10 september 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. N.J. Ros en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. D.M. Penn naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De beschuldigingen tegen de verdachte zijn ten laste gelegd in twee dagvaardingen.

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting – kort samengevat ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan:

Dagvaarding I met parketnummer 09/842104-19 (onderzoek Fabrilia):

- ( (gewoonte)witwassen, al dan niet in vereniging, van verschillende goederen, waaronder (elektrische) gereedschappen, (elektrische) apparatuur, documenten en pasjes in de periode van 4 oktober 2016 tot en met 20 februari 2019 te Den Haag en/of Rijswijk.

Dagvaarding II met parketnummer 09/842521-19 (onderzoek Rebound):

 • -

  diefstal van (elektrische) gereedschappen uit een bestelauto, al dan niet in vereniging, in de periode van 11 oktober 2019 tot en met 20 oktober 2019 te Schiedam (feit 1);

 • -

  diefstal van (elektrische) gereedschappen uit een bestelauto, al dan niet in vereniging, in de periode van 30 september 2019 tot en met 1 oktober 2019 te Houten (feit 2);

 • -

  diefstal van (elektrische) gereedschappen uit een bestelauto, al dan niet in vereniging, in de periode van 4 oktober 2019 tot en met 5 oktober 2019 te Den Haag (feit 3);

 • -

  (gewoonte)witwassen en/of (gewoonte)heling, al dan niet in vereniging, van verschillende goederen, waaronder (elektrische) gereedschappen en (elektrische) apparatuur, documenten en pasjes in de periode van 9 juli 2017 tot en met 19 november 2019 en/of (opzet)heling te Den Haag (feit 4).

De volledige tenlasteleggingen, en de daarbij behorende ter terechtzitting van 10 september 2020 gewijzigde bijlagen, zijn integraal opgenomen als bijlage I respectievelijk bijlage II en maken onderdeel uit van dit vonnis

2 Ontvankelijkheid officier van justitie

Dagvaarding II (onderzoek Rebound)

De raadsman heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat aan de verdachte op 18 oktober 2019 een sepotbeslissing is gestuurd en de verdachte niet opnieuw voor hetzelfde feit kan worden vervolgd.

De rechtbank overweegt hierover als volgt.

Ook al is de verdachte een kennisgeving van niet verdere vervolging gestuurd dan kan hij niettemin worden vervolgd wanneer tegen hem nieuwe bezwaren bekend zijn geworden, zoals ook in de sepotbrief staat vermeld.

Naar aanleiding van de in de woning aan [adres 1] te Den Haag aangetroffen goederen is nader onderzoek gedaan en zijn nieuwe feiten en omstandigheden tegen de verdachte aan het licht gekomen. Immers, naar aanleiding van het aanvullend onderzoek rees het vermoeden dat de goederen die de verdachte op 14 oktober 2019 bij zich had uit misdrijf afkomstig waren. Gelet hierop is de vervolging van de verdachte voor de ten laste gelegde feiten naar het oordeel van de rechtbank niet onverenigbaar met beginselen van de goede procesorde. De officier van justitie is daarom ontvankelijk in de vervolging.

3 Overwegingen

3.1

Inleiding

De verdachte is in september 2018 aangehouden met gereedschap, dat later gestolen bleek te zijn. De politie heeft daarna op verschillende locaties goederen aangetroffen die in verband werden gebracht met diefstallen uit bedrijfsauto’s. Naar aanleiding hiervan is het onderzoek Fabrilia (dagvaarding I) gestart en is onderzoek gedaan naar diefstal uit verschillende bedrijfsauto’s en het witwassen dan wel de heling van de aangetroffen goederen, waaronder een groot aantal gereedschappen. In dit onderzoek zijn naast de verdachte onder meer [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] als verdachten aangemerkt.

In het onderzoek Rebound (dagvaarding II) is eveneens onderzoek gedaan naar diefstal uit bedrijfsauto’s en het witwassen van in dat onderzoek aangetroffen goederen, waaronder gereedschappen.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle ten laste gelegde feiten. Op haar specifieke standpunten wordt hierna - voor zover relevant - nader ingegaan.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten. Op specifieke standpunten van de verdediging zal hierna – voor zover relevant – nader worden ingegaan.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging

Dagvaarding I (onderzoek Fabrilia) 1

Op vier verschillende adressen hebben doorzoekingen plaatsgevonden en daarbij zijn goederen aangetroffen die grotendeels van diefstal afkomstig bleken te zijn. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

- [adres 2] te Den Haag;

- een opslagruimte bij [adres 3] te Rijswijk;

- een woning aan [adres 4] te Den Haag, en

- een woning aan [adres 5] te Den Haag.

De vraag die aan de rechtbank voorligt, is of de verdachte wist dat deze goederen op die locaties lagen en of hij wist van de criminele herkomst daarvan.

3.4.1.

Bewijsmiddelen

[adres 2] in Den Haag

Bij de doorzoeking op 20 februari 2020 in de woning van [naam 1] aan [adres 2] te Den Haag zijn in de kelderbox verschillende gereedschappen en toebehoren aangetroffen. Een deel van deze gereedschappen zat in een bigshopper tas met daaraan een label met de persoonsgegevens van de verdachte.2

Deze in de kelderbox aangetroffen goederen konden aan diefstal worden gekoppeld.3

[naam 1] verklaarde dat de kelderbox door de verdachte werd gebruikt om spullen te bewaren.4

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat door iemand een tas in de kelderbox is gegooid en dat er een naam op die tas staat.5 Op het moment dat [medeverdachte 2] na het verhoor op het politiebureau naar zijn cel werd gebracht, heeft hij verklaard: “Die gasten die jij noemt daar ken ik er maar twee van. (…) En die andere gast met die tas toch ook? Jij zei Arie maar hij heet Janus Denie. Ja toch”.6

[adres 3] in Rijswijk

Op 20 februari 2019 heeft een doorzoeking in een garagebox bij [adres 3] in Rijswijk plaatsgevonden, waar een groot aantal gereedschappen is aangetroffen7, welke deels aan diefstal kunnen worden gekoppeld.8 Hiervan is aangifte gedaan en een aantal van de goederen is door de aangevers herkend als hun weggenomen goederen.9

De politie heeft de camerabeelden van de garagebox uitgekeken.

Op de camerabeelden van 9 februari 2019 is te zien dat een personenauto op het terrein van [adres 3] rijdt. Uit het raam hangt een man. Deze man wordt herkend als de verdachte.10

Op de camerabeelden van 15 februari 2019 is te zien dat om 19:21:06 uur [medeverdachte 1] en de verdachte, in het proces-verbaal aangeduid als “man 1” respectievelijk “man 2”, in de auto Volkswagen Passat met [kenteken 1] op naam van [medeverdachte 1] het terrein van [adres 3] oprijden. Zij tillen diverse goederen, waaronder gereedschapskisten, uit de achterbak van de auto en zetten deze in de garagebox. Om 19:53:44 uur rijdt de auto het terrein af.

Op dezelfde avond om 21:16:42 uur komt de Volkswagen Passat weer het terrein oprijden en is te zien dat [medeverdachte 1] en de verdachte meerdere goederen en kleine koffers, waaronder een met de tekst “Hilti”, uit de achterbak tillen en in de garagebox zetten. Om 21:31:44 uur rijdt de auto het terrein af. 11

Woningen [adres 4] ( [medeverdachte 1] ) en [adres 5] (zus [medeverdachte 1] ) te Den Haag

In beide woningen hebben doorzoekingen plaatsgevonden, waarbij een groot aantal goederen is aangetroffen. De aangetroffen goederen betroffen voornamelijk gereedschappen, waarvan deels is vast te stellen dat deze van diefstal afkomstig zijn. Uit het dossier blijkt echter geen enkele betrokkenheid van de verdachte bij de op deze adressen aangetroffen goederen.

Zo zijn in de woning aan [adres 5] geen persoonlijke spullen van de verdachte aangetroffen en kan ook niet worden vastgesteld dat hij daar (regelmatig) kwam.

In de woning aan [adres 4] zijn weliswaar justitiële en gerechtelijke stukken op naam van de verdachte aangetroffen, maar dit is op zichzelf onvoldoende om de wetenschap en betrokkenheid van de verdachte bij de goederen in de woning vast te stellen. Niet kan worden vastgesteld dat hij (regelmatig) in die woning kwam.

Tussenconclusie

De rechtbank heeft, anders dan de raadsman, geen reden te twijfelen aan de herkenning van de verdachte op de camerabeelden van [adres 3] . Naar het oordeel van de rechtbank zijn de beelden van de persoon die als de verdachte is herkend duidelijk en heeft de verbalisant de herkenning gemotiveerd, terwijl de raadsman deze herkenning onvoldoende concreet heeft betwist. De rechtbank stelt op grond van die beelden vast dat de verdachte samen met [medeverdachte 1] koffers, gereedschappen en toebehoren bij [adres 3] heeft gebracht en dat hij dan ook wist dat daar een grote hoeveelheid gereedschappen lag.

Op grond van bovenstaande bewijsmiddelen stelt de rechtbank verder vast dat de verdachte wist dat in de kelderbox van de woning op [adres 2] in Den Haag een tas met daarin gereedschap lag. Op deze tas stonden immers zijn naam en geboortedatum vermeld. De verdachte heeft voor de aanwezigheid van de tas op deze locatie geen aannemelijke en ontlastende verklaring gegeven. Daarnaast heeft zowel [naam 1] als [medeverdachte 2] verklaard dat deze tas van de verdachte was. Op grond daarvan kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat die tas aan de verdachte toebehoorde.

De rechtbank stelt op grond van bovenstaande bewijsmiddelen vast dat de verdachte toegang had tot de aanwezige goederen in de garagebox van [adres 3] in Rijswijk en de kelderbox van de [adres 2] te Den Haag, en dat een deel van de goederen die is aangetroffen op deze twee locaties van diefstal afkomstig is.

De vraag die de rechtbank vervolgens moet beantwoorden is of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde (gewoonte)witwassen.

3.4.2.

Bewijsoverweging

Algemeen kader witwassen

De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht opgenomen bestanddeel "afkomstig uit enig misdrijf", niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Ook indien van een voorwerp op grond van minder direct gerelateerde feiten en omstandigheden niet kan worden vastgesteld dat dit met legale middelen is verworven, kan bewezen worden geacht dat een voorwerp “uit enig misdrijf” afkomstig is.

Van een verdachte die inkomsten heeft verworven of geld en/of voorwerpen voorhanden heeft gehad die niet passen bij zijn (bekende) reguliere bronnen van inkomen en vermogen, mag een concrete, verifieerbare en niet op voorhand als hoogst onwaarschijnlijk aan te merken verklaring worden verwacht.

De rechtbank zal bij de beoordeling van het tenlastegelegde feit het navolgende toetsingskader hanteren:

1. Allereerst dient de rechtbank vast te stellen of de aangedragen feiten en omstandigheden van dien aard zijn, dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen.

2. Is dat het geval, dan mag van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van het geld of de goederen.

3. Zodra het door de verdachte geboden tegenwicht daartoe aanleiding geeft, ligt het vervolgens op de weg van het openbaar ministerie om nader onderzoek te doen naar de uit de verklaring van de verdachte blijkende alternatieve herkomst van het geld of de goederen.

4. Uit de resultaten van een dergelijk onderzoek zal moeten blijken dat met een voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de geldbedragen en goederen, waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst hebben en dat dus een criminele herkomst als enige aanvaardbare herkomst kan gelden.

5. Als de verdachte, hoewel daarnaar gevraagd, een dergelijke verklaring niet verstrekt, dan wel uit nader onderzoek is gebleken dat die verklaring niet deugdelijk is, kan sprake zijn van witwassen.

De bewijsmiddelen aan de hand van het toetsingskader

1. Is er sprake van een vermoeden van witwassen?

Op twee locaties die aan de verdachte kunnen worden gekoppeld, is een groot aantal gereedschappen aangetroffen. Van een deel van de gereedschappen is vastgesteld dat deze waren gestolen. Een groot deel van de aangetroffen gereedschappen is erg kostbaar. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat de verdachte deze goederen heeft kunnen aanschaffen, aangezien hij geen (legaal) werk had. Daarnaast blijkt uit de justitiële documentatie van de verdachte dat hij zich meermaals heeft beziggehouden met diefstal en witwassen. Uit het voorgaande is een vermoeden van witwassen ontstaan en van de verdachte mag worden verlangd dat hij hier een verklaring voor geeft.

2. Heeft de verdachte een verklaring gegeven voor de herkomst van de goederen?

De verdachte ontkent enige betrokkenheid en heeft geen enkele redengevende of verifieerbare verklaring afgelegd.

3. en 4. Is de verklaring van de verdachte concreet, verifieerbaar en aannemelijk? Dient het Openbaar Ministerie hier onderzoek naar te doen?

Nu de verdachte geen enkele verifieerbare verklaring heeft afgelegd, is het voor het Openbaar Ministerie onmogelijk om nader onderzoek in te stellen naar een alternatieve herkomst van de goederen.

5. Conclusie, geen verklaring kan witwassen opleveren

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat de ten laste gelegde voorwerpen onmiddellijk dan wel middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn zodat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

Gewoontewitwassen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte de in de garagebox van [adres 3] en in de kelderbox van [adres 2] aangetroffen goederen voorhanden heeft gehad en dat deze voorwerpen onmiddellijk dan wel middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn. Kortom, dat de verdachte al deze goederen heeft witgewassen.

De volgende vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of er sprake is van gewoontewitwassen.

Van gewoontewitwassen is sprake als het gaat om meerdere feiten en als een verband tussen de afzonderlijke gepleegde misdrijven van witwassen bestaat. Gelet op het grote aantal gestolen goederen dat de verdachte voorhanden heeft gehad die deels van inbraken afkomstig waren, die over een langere periode en op verschillende locaties zijn gepleegd en het feit dat de goederen op verschillende locaties zijn aangetroffen, is de rechtbank van oordeel dat er een verband bestaat tussen de gepleegde misdrijven van witwassen. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen van de goederen die op de bovengenoemde adressen in beslag zijn genomen.

3.4.3.

Tezamen en in vereniging

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat op de twee locaties die gekoppeld worden aan de verdachte ook andere personen in beeld zijn gekomen. De verdachte is samen met [medeverdachte 1] op de camerabeelden te zien bij de garagebox van [adres 3] , en in de kelderbox van de woning van de vriendin van [medeverdachte 2] aan [adres 2] in Den Haag is een tas met gereedschap met zijn naam erop aangetroffen. Dit heeft de uiterlijke schijn dat het ten laste gelegde feit in gezamenlijkheid is gepleegd. Nu zich geen contra-indicaties hebben voorgedaan en een redengevende verklaring van de verdachte is uitgebleven, oordeelt de rechtbank dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking en dat de verdachte schuldig is aan het medeplegen van gewoontewitwassen, zoals hierna bewezen is verklaard.

Dagvaarding II (onderzoek Rebound)

De verdachte is op 14 oktober 2019 aangehouden voor het rijden onder invloed, terwijl hij reed in een witte Citroën Berlingo. Deze auto staat op naam van [naam 2] .

In de achterbak van deze auto werd gereedschap aangetroffen, dat in beslag is genomen en later is teruggegeven. Bij de verdachte werd een mobiele telefoon (Samsung Galaxy) aangetroffen, die in beslag is genomen.

De verdachte ontkent betrokkenheid bij alle ten laste gelegde feiten.

3.4.4.

Feiten 1, 2 en 3

Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde en overweegt daartoe als volgt.

De bij de aanhouding van de verdachte op 14 oktober 2019 aangetroffen mobiele telefoon is nader onderzocht. Hieruit blijkt dat in deze telefoon alleen het [telefoonnummer]12 is gebruikt. Uit onderzoek naar de historische telefoongegevens blijkt dat dit nummer om en nabij het tijdstip van de ten laste gelegde diefstallen zendmasten heeft aangestraald in de nabije omgeving van de locaties waar de diefstallen zijn gepleegd.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat de mobiele telefoon niet van hem was, maar van [naam 2] . De rechtbank acht dit niet aannemelijk geworden. De mobiele telefoon is immers bij de verdachte aangetroffen en [naam 2] heeft verklaard dat het mobiele nummer van verdachte is: [telefoonnummer] . De rechtbank heeft geen aanwijzingen dat [naam 2] met zijn verklaring zijn eigen straatje heeft willen schoonvegen, zoals de verdachte heeft betoogd. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat het mobiele [telefoonnummer] in gebruik was bij de verdachte.

Dat de telefoon van de verdachte zich bevond in de nabije omgeving waar de diefstallen plaatsvonden is voor de rechtbank echter onvoldoende om de betrokkenheid van de verdachte bij de auto-inbraken vast te stellen.

Nu zich in het dossier geen andere bewijsmiddelen bevinden die duiden op betrokkenheid van de verdachte bij deze inbraken, zal de rechtbank hem vrijspreken van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde.

3.4.5.

Feit 4

Op 19 november 2019 heeft in de woning aan [adres 1] te Den Haag een doorzoeking plaatsgevonden, waarbij een groot aantal goederen is aangetroffen. De aangetroffen goederen betroffen voornamelijk gereedschappen, waarvan deels is vast te stellen dat deze van diefstal afkomstig zijn. Een deel van de goederen is door aangevers herkend als hun weggenomen goederen. Ook werden in de woning twee stukken gereedschap aangetroffen die op 14 oktober 2019 in de achterbak lagen van de Citroën Berlingo waarin de verdachte reed.

De vraag die de rechtbank moet beantwoorden is of de verdachte wist dat deze goederen in de woning aan [adres 1] lagen en of hij wist van de criminele herkomst daarvan.

De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier geen betrokkenheid van de verdachte blijkt bij de op [adres 1] aangetroffen gestolen goederen. Dat de telefoon van de verdachte in de ten laste gelegde periode meerdere keren in de omgeving van [adres 1] zendmasten heeft aangestraald, is onvoldoende om de wetenschap en betrokkenheid van de verdachte bij alle in de woning aangetroffen goederen vast te stellen.

De rechtbank kan evenmin vaststellen dat de verdachte wist dat de op 14 oktober 2019 in de Berlingo aangetroffen stukken gereedschap, twee stuks, van misdrijf afkomstig waren. Op basis van het dossier kan niet worden vastgesteld aan wie het gereedschap - na de aanhouding van de verdachte - is teruggegeven en of het de verdachte of een ander, bijvoorbeeld de eigenaar van de Citroën Berlingo, is geweest die de goederen vervolgens naar de woning in [adres 1] in Den Haag heeft gebracht.

De rechtbank kan alles afwegende niet vaststellen dat de verdachte wist dat in deze woning gereedschap lag of dat dit gereedschap een criminele herkomst had, zodat hij van het witwassen dan wel de heling van deze goederen moet worden vrijgesproken.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

Dagvaarding I (Fabrilia onderzoek)

hij in de periode van 4 oktober 2016 tot en met 20 februari 2019 te 's-Gravenhage en Rijswijk, telkens tezamen en in vereniging met een ander, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben verdachte en zijn mededader, uit hoofde van die gewoonte, telkens in voornoemde periode meerdere voorwerpen (diverse (elektrische) gereedschappen en toebehoren, (elektrische) apparatuur en onderdelen (zie bijlage)), voorhanden gehad, terwijl hij, verdachte, en zijn mededader telkens wisten dat die voorwerpen, onmiddellijk of middellijk, afkomstig waren uit enig misdrijf.

Bijlage bij dagvaarding I

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 2] te ‘s-Gravenhage

(met aangiften):

 1. een geleiderail en een zaagmachine en twee boormachines en een slijpmachine en een acculader ((alle van het) merk Hilti) (aangifte [benadeelde 1] ) en

 2. een boormachine (merk Hilti) (aangifte [benadeelde 2] ) en

 3. een kist (merk Rothenberger) (aangifte [benadeelde 3] ) en

 4. een boormachine (merk Metabo) (aangifte [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] , dossier p. 2101) en

 5. een kist (merk Makita) (aangifte [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] );

goederen aangetroffen in opslagbox [adres 3] te Rijswijk (met aangiften):

 1. een schroefmachine (merk Bosch) en een koffer (merk DeWalt) en een boormachine (merk Makita) en een tasje met bitjes (merk Jenova) en een schroevendraaier (merk Gedore) (aangifte [benadeelde 9] en/of [benadeelde 10] ) en

 2. een koffer en/of een acculader en twee accu’s en een schroefmachine ((alle van het) merk Bosch) en een workmate (merk Festool) (aangifte [benadeelde 11] en/of [benadeelde 12] ) en

 3. vier koffers ((alle van het) merk Bosch) en twee koffers en een bouwstofzuiger ((alle van het) merk Festool) en een freesmachine (merk Lamello) (aangifte [benadeelde 13] ) en

 4. een boormachine en een boormachine in koffer en een accu boormachine ((alle van het) merk Bosch) en een lijnlaser (merk Fennel) en een boormachine en een koffer freesmachine ((alle van het) merk Hilti) en een acculader (merk Panasonic) en een spijkerpistool (merk DeWalt) en een accu perstang (merk Uptoner) (aangifte [benadeelde 15] ) en

 5. roterende lasers en een koffer zaagmachine en een zaagmachine en een acculader en een combihamer en twee accu’s en een schroefmachine en een accu voor schroefmachine ((alle van het) merk Hilti) en een bouwradio (merk Perfectpro) (aangifte [benadeelde 1] ) en

 6. een koffer (merk Systainer Tanos) en een nietpistool en vier accu’s ((alle van het) merk Senco) (aangifte [benadeelde 16] ) en

 7. een acculader en een slagschroefboormachine en een boormachine en twee accu‘s ((alle van het) merk Hilti) (aangifte [benadeelde 2] ) en

 8. een slijpmachine (merk Festool) (aangifte [benadeelde 17] ) en

 9. een zaagmachine (merk Metabo) (aangifte [benadeelde 18] ) en

 10. een koffer met losse gereedschapstoebehoren (merk Festool) (aangifte [benadeelde 19] ) en

 11. een multitool (merk Hitachi) en een slijpmachine (merk Milwaukee) en overig gereedschap (merk Festool) (aangifte [benadeelde 20] en/of [benadeelde 21] ) en

 12. een acculader (merk Makita) en twee accu‘s (merk onbekend) (aangifte [benadeelde 3] ) en

 13. twee accu‘s en een schroefmachine en een boormachine ((alle van het) merk Hilti) (aangifte [benadeelde 22] en/of [benadeelde 23] ) en

 14. een accu en schroefmachine ((alle van het) merk Makita) en een bouwlamp (merk 4tecX) en een hamer (merk Bosch) (aangifte [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] ) en

 15. een slijptol (merk Festool) en een multitool (merk Makita) (aangifte [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25] ) en

 16. een elektrische hamer (merk Makita) (aangifte [benadeelde 26] en/of [benadeelde 27] ) en

 17. een bouwstofzuiger en een koffer met schuurmachine en een koffer ((alle van het) merk Festool) (aangifte [benadeelde 28] ) en

 18. een zaagmachine en schroevendraaier en twee accu‘s ((alle van het) merk Makita) en betonboren in koffer (merk onbekend) en een tas (merk onbekend) (aangifte [benadeelde 29] en/of [benadeelde 30] ) en

 19. een freesmachine (merk Festool) (aangifte [benadeelde 35] ) en

 20. lasapparaat (merk Fusion) (aangifte [benadeelde 59] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 31] ) en

 21. een bouwlamp (merk Festool) (aangifte [benadeelde 32] en/of [benadeelde 33] );

goederen aangetroffen in opslagbox [adres 3] te Rijswijk (geen aangiften van), beslagdossier p. 756-758:

 1. een (lege) koffer en een accu oplader en een spijkerpistool en een boormachine en vier accu’s en een kist (met handgereedschappen) en een haakse slijper en een reciprozaag en een bouwlamp ((alle van het) merk DeWalt) en

 2. vijf boormachines en twee koffers en een ledlamp en een acculader en drie zaagmachines en zeven accu’s en lasdoppen en een tas (met handgereedschap) en een slagschroevendraaier en divers gereedschap en een acculader en een schaafmachine en een stofzuiger en een boorhamer en twee schroefmachines ((alle van het) merk Makita) en

 3. kleine accessoires en een freesmachine en schuurpads en een bovenfrees en twee workmates en een koffer (met kleine onderdelen van een schuurmachine) en twee (lege) koffers en een stofzuiger en hulpstukken van een stofzuiger en boren en een boormachines en een accu en een multitool en een kist ((alle van het) merk Festool) en

 4. een bouwstofzuiger (merk Hitachi) en

 5. een accu boorhamer en een tas (met twee schroeftollen en een accuoplader) en zes boormachines en vier accu‘s en een acculaders en een accu reciprozaag en twee zaagmachines/decoupeerzagen en een schroevendraaier en een breekhamer en een bouwradio en een koffer en een boorhamer ((alle van het) merk Bosch) en

 6. een accu en een zaagmachine en een schroefmachine ((alle van het) merk Metabo) en

 7. handgereedschap (waaronder bitjes en steeksleutels) (merk onbekend) en

 8. een moerentang (merk Masterfix) en

 9. een multiliner en een lijnlaser (merk Qeo Fennel) en

 10. verspanners (merk Phantom) en

 11. slijpmachine (merk Flex) en

 12. een boormachine en een acculader en/of een schroefmachine ((alle van het) merk Panasonic) en

 13. een kruislijnlaser (merk Mastermade) en

 14. een freesmachine (merk Protool) en

 15. een accu (merk Berner Rems) en

 16. een stofzuiger (merk Starmix) en

 17. een freesmachine (merk Carat) en

 18. een gereedschapskist (met klein materiaal) (merk onbekend) en

 19. een hydrolische tank (merk Klauke) en

 20. een perstang (merk Uponer) en

 21. een multitool (merk Fein) en

 22. een (lege) koffer en/of een schroeftol en/of bauwlamp ((alle van het) merk Rothenberger) en

 23. twee portofoons (merk Motorola) en

 24. meerdere handgereedschappen (merk Facom) en

 25. spijkers en een bouwlamp en een schroefmachine en een accu ((alle van het) merk Hilti) en

 26. handgereedschap (waaronder boren) en diversen (merk Stanley) en

 27. een hogedrukspuit (merk onbekend) en

 28. een kabelschaar (merk Klemko) en

 29. drie steigers (merk Boels) en

 30. drie steigerpijpen (merk onbekend).

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat bij een bewezenverklaring het bepaalde in artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht moet worden toegepast, omdat de verdachte bij vonnis van deze rechtbank van 7 september 2020 de ISD-maatregel opgelegd heeft gekregen. Een eventueel op te leggen gevangenisstraf in deze strafzaak dient geen doel en zou de ISD-maatregel onnodig doorkruisen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De ernst van het feit

De verdachte heeft zich samen met een ander gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het witwassen van een grote hoeveelheid gereedschappen. Dit feit vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en de openbare orde. Ook tast het de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Opbrengsten van misdrijven worden hierdoor bovendien aan het zicht van justitie onttrokken, waardoor witwassen een misdrijf is dat andere misdrijven vergemakkelijkt. Daarnaast zorgen dit feit ook voor overlast en grote materiële schade bij ondernemers, zoals blijkt uit de ingediende vorderingen tot schadevergoeding. De verdachte heeft daarmee ook een gebrek aan normbesef laten zien nu hij zich kennelijk niks gelegen laat liggen aan de schade en overlast die dit misdrijf veroorzaakt bij de mensen die met de betreffende gereedschappen hun brood verdienen.

De persoon van de verdachte

De rechtbank heeft rekening gehouden met een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie, gedateerd 20 augustus 2020. Daaruit volgt dat de verdachte voorafgaand aan het begaan van het bewezen verklaarde meermalen is veroordeeld voor witwassen en andere vermogensdelicten, deels begaan na deze veroordelingen.

De rechtbank heeft ambtshalve kennisgenomen van het vonnis van deze rechtbank van 7 september 2020 (parketnummer 09/131715-20), waarbij aan de verdachte de ISD-maatregel voor de duur van 2 jaren is opgelegd.

De rechtbank heeft voorts kennisgenomen van het reclasseringsadvies van GGZ Fivoor Den Haag van 29 juni 2020, opgesteld met betrekking tot de hiervoor genoemde strafzaak. Hierin is vermeld dat sprake is van een jarenlang en hardnekkig delictpatroon van vermogensdelicten, welk patroon in het recente verleden verband hield met de eveneens jarenlange cocaïneverslaving van de verdachte. De reclassering heeft sinds half 2017 getracht om – door middel van zowel ambulante als klinische interventies - het sociaal maatschappelijk bestaan van de verdachte te verbeteren, om de hoge kans op recidive te verkleinen. Dit heeft echter niet tot gedragsverandering geleid.

De op te leggen straf

Anders dan de raadsman heeft betoogd, staat het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht er niet aan in de weg dat na een eerdere veroordeling tot een ISD-maatregel een gevangenisstraf wordt opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat gelet op de ernst van het feit, de hoeveelheid witgewassen goederen en het stelselmatige karakter, niet kan worden volstaan met het toepassen van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht: een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel. Het feit is dusdanig ernstig dat, ondanks de recent opgelegde ISD-maatregel, een strafoplegging in de onderhavige zaak dient te volgen. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andere straf dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur.

Op grond van het bovenstaande acht de rechtbank de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden passend en geboden, waarbij zij in aanmerking heeft genomen dat minder bewezen is verklaard dan door de officier van justitie is gevorderd. Nu de verdachte voor de tenlastegelegde feiten niet in voorarrest heeft gezeten, is aftrek daarvan niet aan de orde.

7 Vordering tot gevangenneming

De officier van justitie heeft de gevangenneming gevorderd voor alle ten laste gelegde feiten. De verdediging heeft verzocht de vordering gevangenneming af te wijzen.

Nu de verdachte bij dagvaarding I wordt veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sinds de dag waarop de verdachte wegens dit misdrijf onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf is veroordeeld en er voorts ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom dit misdrijf zal begaan, zal de rechtbank de gevangenneming bevelen ten aanzien van het bij dagvaarding I ten laste gelegde feit, voor zover bewezen verklaard.

De vordering tot gevangenneming voor de bij dagvaarding II ten laste gelegde feiten wordt afgewezen, omdat de verdachte van deze feiten wordt vrijgesproken.

8 De vorderingen van de benadeelde partijen

8.1

De vorderingen

Ten aanzien van dagvaarding I

[benadeelde 22] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 5.811,12, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 17] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 4.100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 16] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 1.533,38, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 34] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 555,00 te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 11] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 4.226,60, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit aan materiële schade.

[benadeelde 28] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 1.261,96, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 35] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 8.000,00 te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 2] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 4.140,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 36] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 355,01, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 5] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 7.964,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 13] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 2.503,40, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Ten aanzien van dagvaarding II, feit 3

[benadeelde 14] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 13.001,46, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

Ten aanzien van dagvaarding II, feit 4

[benadeelde 37] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 1.444,75, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

[benadeelde 38] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 7.784,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit € 5.784,00 aan materiële schade en € 2.000,00 aan immateriële schade.

[benadeelde 39] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 9.160,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit € 4.160,00 aan materiële schade en € 5.000,00 aan immateriële schade. Daarnaast heeft hij een bedrag van € 600,00 voor proceskosten gevorderd.

[benadeelde 40] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces en vordert een schadevergoeding van € 11.638,66, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit materiële schade.

8.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 14] toewijsbaar is tot een bedrag van € 6.000,00 en heeft de oplegging van de wettelijke rente en de schadevergoedingsmaatregel gevorderd. Voor het overige heeft de officier van justitie gevorderd de benadeelde partij [benadeelde 14] niet-ontvankelijk in de vordering te verklaren.

Ten aanzien van de overige vorderingen van de benadeelde partijen heeft de officier van justitie geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring, omdat de betrokkenheid van de verdachte bij de diefstal van de weggenomen goederen niet kan worden vastgesteld en daarmee geen sprake is van een rechtstreeks gevolg tussen de schadeposten en het handelen van de verdachte.

8.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair verzocht de vorderingen af te wijzen, gelet op de bepleite vrijspraak.

Subsidiair heeft de raadsman verzocht de vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de betrokkenheid van de verdachte bij de diefstal van de weggenomen goederen niet kan worden vastgesteld en daarmee geen sprake is van een rechtstreeks gevolg tussen de schadeposten en het handelen van de verdachte. Met betrekking tot de vordering van [benadeelde 14] heeft de raadsman nog aangevoerd dat deze onvoldoende is onderbouwd, zodat [benadeelde 14] niet-ontvankelijk in zijn vordering moet worden verklaard.

Meer subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat de behandeling van de vorderingen een te grote belasting van het strafgeding in zou houden. Uiterst subsidiair heeft de raadsman verzocht de hoogte van de van de toe te wijzen bedragen te matigen.

8.4

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van dagvaarding I

De rechtbank verklaart de volgende benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen, omdat de rechtbank van oordeel is dat van onvoldoende verband is gebleken tussen het bewezenverklaarde handelen van de verdachte en de door de benadeelde partij gevorderde schade om aan te kunnen nemen dat de benadeelde partij door dit handelen rechtstreekse schade is toegebracht:

- [benadeelde 22]

- [benadeelde 17]

- [benadeelde 16]

- [benadeelde 34]

- [benadeelde 11]

- [benadeelde 28]

- [benadeelde 35]

- [benadeelde 2]

- [benadeelde 36]

- [benadeelde 5]

- [benadeelde 13] .

Ten aanzien van dagvaarding II

De rechtbank zal de benadeelde partijen [benadeelde 14] , [benadeelde 40] , [benadeelde 37] , [benadeelde 38] en [benadeelde 39] niet-ontvankelijk verklaren in hun vorderingen, aangezien de verdachte van de feiten waarop die vorderingen betrekking hebben – te weten de feiten 3 en 4 – zal worden vrijgesproken.

Nu deze benadeelde partijen niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen, dienen zij te worden veroordeeld in de kosten die verdachte in verband met de vordering heeft gemaakt en nog zal maken, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil.

9 De vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling

9.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft bij de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling onder parketnummer 99/000305-57 de tenuitvoerlegging gevorderd van een op 21 december 2017 onder parketnummer 09/818321-17 opgelegde voorwaardelijke straf, te weten (resterend) een gevangenisstraf voor de duur van negentig dagen.

9.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft de rechtbank verzocht de vordering tot herroeping af te wijzen.

9.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht termen aanwezig voor toewijzing van de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf die als gevolg van de voorwaardelijke invrijheidstelling niet ten uitvoer is gelegd, waartoe verdachte werd veroordeeld bij onherroepelijk geworden vonnis van deze rechtbank van 21 december 2017, nu uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de verdachte de algemene voorwaarde niet heeft nageleefd, doordat hij zich voor het einde van de proeftijd die bij voormeld vonnis was opgelegd, wederom heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Deze tenuitvoerlegging staat niet in de weg aan de tenuitvoerlegging van de opgelegde ISD-maatregel.

10 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 47, 63, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak rechtens gelden.

11 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding II met parketnummer 09/842521-19 onder 1, 2, 3 en 4 tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding I met parketnummer 09/842104-19 tenlastegelegde feit heeft begaan, zoals hierboven onder 3.5 bewezen is verklaard en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

medeplegen van gewoontewitwassen;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 10 (tien) maanden;

verklaart de volgende benadeelde partijen niet- ontvankelijk in de ingediende vorderingen:

- [benadeelde 22]

- [benadeelde 17]

- [benadeelde 16]

- [benadeelde 34]

- [benadeelde 11]

- [benadeelde 28]

- [benadeelde 35]

- [benadeelde 2]

- [benadeelde 36]

- [benadeelde 5]

- [benadeelde 13]

- [benadeelde 14]

- [benadeelde 40]

- [benadeelde 41]

- [benadeelde 38]

- [benadeelde 39]

veroordeelt de benadeelde partijen in de proceskosten door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

wijst de vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling onder parketnummer 99/000305-57 toe en gelast dat het gedeelte van de gevangenisstraf dat als gevolg van de voorwaardelijke invrijheidstelling niet ten uitvoer is gelegd alsnog geheel moet worden ondergaan, te weten een gevangenisstraf voor de duur van 90 (negentig) dagen;

beveelt de gevangenneming van de verdachte ten aanzien van het bij dagvaarding I ten laste gelegde feit, voor zover bewezen verklaard (apart geminuteerd).

wijst af de vordering tot gevangenneming ten aanzien van de bij dagvaarding II ten laste gelegde feiten.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H.P.M. Meskers, voorzitter,

mr. M. Rigter, rechter,

mr. A.M. Gruschke, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. A.M. van der Wal-de Zoeten, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 september 2020.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Dagvaarding I met parketnummer 09-842104-19 (Fabrilia)

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 4 oktober 2016 tot en met 20 februari 2019 te 's-Gravenhage en/of Rijswijk, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt, althans zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), (uit hoofde van die gewoonte), (telkens) in voornoemde periode van één of meerdere voorwerpen (diverse (elektrische) gereedschappen (en/of toebehoren), (elektrische) apparatuur (en/of onderdelen), documenten, pasjes (zie bijlage)),

- de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of

- verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld, wie de rechthebbende(n) op dit voorwerp c.q. deze voorwerpen is/zijn en/of dit voorwerp c.q. deze voorwerpen

- verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dan wel redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dit voorwerp c.q. die voorwerpen, onmiddellijk of middellijk, afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf.

Dagvaarding II met parketnummer 09-842521-19 (Rebound)

1.

hij in of omstreeks de periode van 11 oktober 2019 tot en met 12 oktober 2019 te Schiedam tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, diverse (elektrische) gereedschappen en/of toebehoren, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde 42] en/of [benadeelde 43] en/of [benadeelde 44] , heeft weggenomen uit een bestelauto met [kenteken 2] met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak/verbreking;

2.

hij in of omstreeks de periode van 30 september 2019 tot en met 1 oktober 2019 te Houten

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, diverse (elektrische) gereedschappen en/of toebehoren, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde 45] en/of [benadeelde 46] , heeft weggenomen uit een bestelauto met [kenteken 3] met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een voorwerp dat bestemd is om een portierslot van een bestelauto te ontgrendelen, niet zijnde de originele bij de bestelauto behorende autosleutel;

3.

hij in of omstreeks de periode van 4 oktober 2019 tot en met 5 oktober 2019 te ’s-Gravenhage tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, diverse (elektrische) gereedschappen en/of toebehoren, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [benadeelde 14] , heeft weggenomen uit een bestelauto met [kenteken 4] met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak/verbreking;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 juli 2017 tot en met 19 november 2019 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt, althans zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), (uit hoofde van die gewoonte), (telkens) in voornoemde periode van één of meerdere voorwerpen (diverse (elektrische) gereedschappen (en/of toebehoren), (elektrische) apparatuur (en/of onderdelen) (zie bijlage)),

- de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of

- verhuld en/of heeft verborgen en/of verhuld, wie de rechthebbende(n) op dit voorwerp c.q. deze voorwerpen is/zijn en/of dit voorwerp c.q. deze voorwerpen

- verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dan wel redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit voorwerp c.q. die voorwerpen, onmiddellijk of middellijk,

afkomstig was/waren uit enig (eigen) misdrijf;

en/of

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 juli 2017 tot en met 19 november 2019 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers hebben/heeft verdachte en/of zijn mededader(s), (telkens) diverse (elektrische) gereedschappen (en/of toebehoren) en/of (elektrische) apparatuur (en/of onderdelen) (zie bijlage) verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die goederen (telkens) wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 9 juli 2017 tot en met 19 november 2019 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, diverse (elektrische) gereedschappen (en/of toebehoren) en/of (elektrische) apparatuur (en/of onderdelen) (zie bijlage) heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn

mededader(s) (telkens) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die goederen (telkens) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Bijlage II

Bijlage bij tekst tenlastelegging

Bijlage bij tenlastelegging [verdachte] 09/842104-19 (onderzoek Fabrilia)

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 4] te ‘s-Gravenhage

(met aangiften):

 1. een bouwstofzuiger (merk Starmix) (aangifte [benadeelde 11] en/of [benadeelde 12] , dossier p. 1935) en/of

 2. meetapparatuur (merk CAT) (aangifte [benadeelde 47] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 31] , dossier p. 1924) en/of

 3. een boormachine (merk Bosch) (aangifte [benadeelde 15] , dossier p. 1982) en/of

 4. een (lege) koffer (merk Hilti) (aangifte [benadeelde 2] , dossier p. 1776) en/of

 5. een leren map en/of een metalen klapper en/of een pasjeshouder (met diverse pasjes en certificaten) en/of een accu (merk Telwin) en/of een kist (merk Stanley) (aangifte [benadeelde 48] en/of [benadeelde 49] , dossier p. 1907) en/of

 6. een boormachine (merk Bosch) en/of een gasmaker (merk Drager) (aangifte [benadeelde 50] en/of [benadeelde 51] , dossier p. 1817) en/of

 7. koffer met meetapparatuur (merk Peli) (aangifte [benadeelde 34] , dossier p. 2293) en/of

 8. meetapparatuur (merk Euro Index) (aangifte [benadeelde 52] en/of [benadeelde 53] , dossier p. 1949) en/of

 9. bitjes/boortjes (merk TCT) (aangifte [benadeelde 20] en/of [benadeelde 21] , dossier p. 2140) en/of

 10. meetapparatuur (merk Delta) (aangifte [benadeelde 54] en/of [benadeelde 55] en/of [benadeelde 56] , dossier p. 2270) en/of

 11. bitjes (merk Dewalt) en/of een schroefmachine (merk Makita) (aangifte [benadeelde 3] , dossier p. 2168) en/of

 12. een schroefmachine (merk Bosch) (aangifte [benadeelde 22] en/of [benadeelde 23] , dossier p. 1964) en/of

 13. een slijptol (merk Makita) (aangifte [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25] , dossier p. 2047) en/of

 14. een kist (merk Observator) (aangifte [benadeelde 29] en/of [benadeelde 30] , dossier p. 2223) en/of

 15. twee meetapparaten (merk Xdsi en/of Riser Bond) en/of een tas (met glasvezelkabels) (aangifte [benadeelde 59] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 31] , dossier p. 1845);

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 4] te ‘s-Gravenhage

(geen aangiften van), beslagdossier p. 23-24:

 1. een koffer (merk Engelbert Strauss) en/of

 2. een meetinstrument en/of een accu en/of een koffer (met schroeven) en/of een accutool/boormachine en/of een lege koffer ((alle van het) merk Bosch) en/of

 3. een aggregaat (generator) (merk Eurom) en/of

 4. bitjes/boortjes (merk Hitachi) en/of

 5. lampen (merk Lumiance) en/of

 6. een meetinstrument (merk onbekend) en/of

 7. een lasapparaat (merk FERM) en/of

 8. twee slijptollen en/of een (lege) koffer ((alle van het) merk Makita) en/of

 9. een emmer met gereedschap en/of

 10. twee spijkerpistolen (merk onbekend) en/of

 11. een spijkerpistool (merk Haubold) en/of

 12. een schiethamer (merk Top Craft) en/of

 13. een boilerpomp (merk Hi-Capacity) en/of

 14. een momentsleutel (merk Britool) en/of

 15. twee dremels (merk Dremel) en/of

 16. vier alarmsystemen (merk Feenstra) en/of

 17. twee optische alarmen en/of een audiotief alarm ((alle van het) merk Risco) en/of

 18. een freesmachine (merk onbekend) en/of

 19. een accuboor (merk Fein) en/of

 20. een acculader (merk Festool) en/of

 21. een koffer (met diverse meetinstrumenten) (merk onbekend) en/of

 22. een accutool (merk Workzone) en/of

 23. meetapparatuur (merk Inno Quip) en/of

 24. onderdelen CV-ketel (merk Intergas) en/of

 25. een spijkerpistool en/of een elektrisch schroevendraaierpistool ((alle van het) merk Max) en/of

 26. een meetinstrument (merk TA-CMI) en/of

 27. een bouwstofzuiger (merk DeWalt) en/of

 28. een bouwstofzuiger (merk onbekend) en/of

 29. een meetinstrument (merk Euro Index) en/of

 30. een gereedschapskoffer (met divers gereedschap) (merk onbekend) en/of

 31. een bouwstofzuiger (merk Wurth) en/of

 32. een bouwstofzuiger (merk Hilti);

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 2] te ‘s-Gravenhage

(met aangiften):

6. een geleiderail en/of een zaagmachine en/of twee boormachines en/of een slijpmachine en/of een acculader ((alle van het) merk Hilti) (aangifte [benadeelde 1] , dossier p. 1869) en/of

7. een boormachine (merk Hilti) (aangifte [benadeelde 2] , dossier p. 1769) en/of

8. een kist (merk Rothenberger) (aangifte [benadeelde 3] , dossier p. 2168) en/of

9. een boormachine (merk Metabo) (aangifte [benadeelde 4] en/of [benadeelde 5] , dossier p. 2101) en/of

10. een kist (merk Makita) (aangifte [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] , dossier p. 2190);

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 2] te ‘s-Gravenhage

(geen aangiften van), beslagdossier p. 189:

 1. zaagbladen (merk Festool) en/of

 2. een koffer (met testapparaat) (merk Fluke) en/of

 3. een accu (merk Metabo) en/of

 4. een boormachine (merk Makita);

goederen aangetroffen in opslagbox [adres 3] te Rijswijk (met aangiften):

22. een schroefmachine (merk Bosch) en/of een koffer (merk DeWalt) en/of een boormachine (merk Makita) en/of een tasje met bitjes (merk Jenova) en/of een schroevendraaier (merk Gedore) (aangifte [benadeelde 9] en/of [benadeelde 10] , dossier p. 2122) en/of

22. een koffer en/of een acculader en/of twee accu’s en/of een schroefmachine ((alle van het) merk Bosch) en/of een workmate (merk Festool) (aangifte [benadeelde 11] en/of [benadeelde 12] , dossier p. 1935) en/of

22. vier koffers ((alle van het) merk Bosch) en/of twee koffers en/of een bouwstofzuiger ((alle van het) merk Festool) en/of een freesmachine (merk Lamello) (aangifte [benadeelde 13] , dossier p. 2014) en/of

22. een boormachine en/of een boormachine in koffer en/of een accu boormachine ((alle van het) merk Bosch) en/of een lijnlaser (merk Fennel) en/of een boormachine en/of een koffer freesmachine ((alle van het) merk Hilti) en/of een acculader (merk Panasonic) en/of een spijkerpistool (merk DeWalt) en/of een accu perstang (merk Uptoner) (aangifte [benadeelde 15] , dossier p. 1982) en/of

22. roterende lasers en/of een koffer zaagmachine en/of een zaagmachine en/of een acculader en/of een combihamer en/of twee accu’s en/of een schroefmachine en/of een accu voor schroefmachine ((alle van het) merk Hilti) en/of een bouwradio (merk Perfectpro) (aangifte [benadeelde 1] , dossier p. 1869) en/of

22. een koffer (merk Systainer Tanos) en/of een nietpistool en/of vier accu’s ((alle van het) merk Senco) (aangifte [benadeelde 16] , dossier p. 2253) en/of

22. een acculader en/of een slagschroefboormachine en/of een boormachine en/of twee accu‘s ((alle van het) merk Hilti) (aangifte [benadeelde 2] , dossier p. 1776) en/of

22. een slijpmachine (merk Festool) (aangifte [benadeelde 17] , dossier p. 2065) en/of

22. een zaagmachine (merk Metabo) (aangifte [benadeelde 18] , dossier p. 2091) en/of

22. een koffer met losse gereedschapstoebehoren (merk Festool) (aangifte [benadeelde 19] , dossier p. 1814) en/of

22. een multitool (merk Hitachi) en/of een slijpmachine (merk Milwaukee) en/of overig gereedschap (merk Festool) (aangifte [benadeelde 20] en/of [benadeelde 21] , dossier p. 2140) en/of

22. een acculader (merk Makita) en/of twee accu‘s (merk onbekend) (aangifte [benadeelde 3] , dossier p. 2168) en/of

22. twee accu‘s en/of een schroefmachine en/of een boormachine ((alle van het) merk Hilti) (aangifte [benadeelde 22] en/of [benadeelde 23] , dossier p. 1964) en/of

22. een accu en/of schroefmachine ((alle van het) merk Makita) en/of een bouwlamp (merk 4tecX) en/of een hamer (merk Bosch) (aangifte [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] , dossier p. 2190) en/of

22. een slijptol (merk Festool) en/of een multitool (merk Makita) (aangifte [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25] , dossier p. 2047) en/of

22. een elektrische hamer (merk Makita) (aangifte [benadeelde 26] en/of [benadeelde 27] , dossier p. 2213) en/of

22. een bouwstofzuiger en/of een koffer met schuurmachine en/of een koffer ((alle van het) merk Festool) (aangifte [benadeelde 28] , dossier p. 2074) en/of

22. een zaagmachine en/of schroevendraaier en/of twee accu‘s ((alle van het) merk Makita) en/of betonboren in koffer (merk onbekend) en/of een tas (merk onbekend) (aangifte [benadeelde 29] en/of [benadeelde 30] , dossier p. 2223) en/of

22. een freesmachine (merk Festool) (aangifte [benadeelde 35] , dossier p. 2008) en/of

22. lasapparaat (merk Fusion) (aangifte [benadeelde 59] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 31] , dossier p. 1845) en/of

22. een bouwlamp (merk Festool) (aangifte [benadeelde 32] en/of [benadeelde 33] , dossier p. 1805);

goederen aangetroffen in opslagbox [adres 3] te Rijswijk (geen aangiften van), beslagdossier p. 756-758:

31. een (lege) koffer en/of een accu oplader en/of een spijkerpistool en/of een boormachine en/of vier accu’s en/of een kist (met handgereedschappen) en/of een haakse slijper en/of een reciprozaag en/of een bouwlamp ((alle van het) merk DeWalt) en/of

31. vijf boormachines en/of twee koffers en/of een ledlamp en/of een acculader en/of drie zaagmachines en/of zeven accu’s en/of lasdoppen en/of een tas (met handgereedschap) en/of een slagschroevendraaier en/of divers gereedschap en/of een acculader en/of een schaafmachine en/of een stofzuiger en/of een boorhamer en/of twee schroefmachines ((alle van het) merk Makita) en/of

31. kleine accessoires en/of een freesmachine en/of schuurpads en/of een bovenfrees en/of twee workmates en/of een koffer (met kleine onderdelen van een schuurmachine) en/of twee (lege) koffers en/of een stofzuiger en/of hulpstukken van een stofzuiger en/of boren en/of een boormachines en/of een accu en/of een multitool en/of een kist ((alle van het) merk Festool) en/of

31. een bouwstofzuiger (merk Hitachi) en/of

31. een accu boorhamer en/of een tas (met twee schroeftollen en een accuoplader) en/of zes boormachines en/of vier accu‘s en/of een acculaders en/of een accu reciprozaag en/of twee zaagmachines/decoupeerzagen en/of een schroevendraaier en/of een breekhamer en/of een bouwradio en/of een koffer en/of een boorhamer ((alle van het) merk Bosch) en/of

31. een accu en/of een zaagmachine en/of een schroefmachine ((alle van het) merk Metabo) en/of

31. handgereedschap (waaronder bitjes en steeksleutels) (merk onbekend) en/of

31. een moerentang (merk Masterfix) en/of

31. een multiliner en/of een lijnlaser (merk Qeo Fennel) en/of

31. verspanners (merk Phantom) en/of

31. slijpmachine (merk Flex) en/of

31. een boormachine en/of een acculader en/of een schroefmachine ((alle van het) merk Panasonic) en/of

31. een kruislijnlaser (merk Mastermade) en/of

31. een freesmachine (merk Protool) en/of

31. een accu (merk Berner Rems) en/of

31. een stofzuiger (merk Starmix) en/of

31. een freesmachine (merk Carat) en/of

31. een gereedschapskist (met klein materiaal) (merk onbekend) en/of

31. een hydrolische tank (merk Klauke) en/of

31. een perstang (merk Uponer) en/of

31. een multitool (merk Fein) en/of

31. een (lege) koffer en/of een schroeftol en/of bauwlamp ((alle van het) merk Rothenberger) en/of

31. twee portofoons (merk Motorola) en/of

31. meerdere handgereedschappen (merk Facom) en/of

31. spijkers en/of een bouwlamp en/of een schroefmachine en/of een accu ((alle van het) merk Hilti) en/of

31. handgereedschap (waaronder boren) en/of diversen (merk Stanley) en/of

31. een hogedrukspuit (merk onbekend) en/of

31. een kabelschaar (merk Klemko) en/of

31. drie steigers (merk Boels) en/of

31. drie steigerpijpen (merk onbekend);

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 5] te ‘s-Gravenhage

(met aangiften):

 1. meetapparatuur (merk Huepar) (aangifte [benadeelde 16] , dossier p. 2253) en/of

 2. een bitjesset (merk Brodit) (aangifte [benadeelde 48] en/of [benadeelde 49] , dossier p. 1907) en/of

 3. een bitjesset (merk Bahco) (aangifte [benadeelde 50] en/of [benadeelde 51] , dossier p. 1817) en/of

 4. een acculader (merk Metabo) (aangifte [benadeelde 57] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 58] , dossier p. 2240) en/of

 5. een accu (merk Makita) (aangifte [benadeelde 3] , dossier p. 2168) en/of

 6. een accu (merk Bosch) (aangifte [benadeelde 22] en/of [benadeelde 23] , dossier p. 1964) en/of

 7. een tas met schoonmaakgereedschappen en/of twee bijzondere elektronische apparaten (merk onbekend) en/of een bijzonder elektronisch apparaat (merk Cisco) (aangifte [benadeelde 59] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 31] , dossier p. 1845);

goederen aangetroffen in [adres 5] te ‘s-Gravenhage (geen aangiften van) beslagdossier p. 214:

 1. een bouwlamp en/of zes accu’s en/of een pijpgrijper en/of een gasmasker ((alle van het) merk Makita) en/of

 2. een accu (merk Metabo) en/of

 3. een manometer en/of een afpersset en/of een koffer en/of een drukverschilmeter en/of een afpersset ((alle van het) merk Euroindex) en/of

 4. een watermeter (merk Hanna) en/of

 5. twee zaagbladen en/of een schuurmachine en/of een geleiderail ((alle van het) merk Festool) en/of

 6. een rolmaat (merk Stanley) en/of

 7. een metaalpijpsnijder en/of een waterpas en/of een oplaadstation ((alle van het) merk Rothenberger) en/of

 8. attributen gaten boren (merk Rubi) en/of

 9. een universeel filter ((alle van het) merk Hilti) en/of

 10. een pijpsnijder (merk Rigid) en/of

 11. een slijptol en/of een boor ((alle van het) merk Black & Dekker) en/of

 12. bitjes en/of een schrijfhaak ((alle van het) merk Bahco) en/of

 13. een gereedschapskoffer (merk Sorino) en/of

 14. een meetcomputer (merk Novatio) en/of

 15. een multimeter (merk Metofix) en/of

 16. een gasmonitor (merk Drager) en/of

 17. een accu (merk Rehau) en/of

 18. een boorhamer (merk DUSS) en/of

 19. een koffer (merk Wurth);

Bijlage bij tenlastelegging [verdachte] 09/842521-19 (onderzoek Rebound)

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 1] te ‘s-Gravenhage

(met aangiften):

16. een koffer (merk Hilti) met kitspuit, accu en acculader (aangifte [benadeelde 42] en/of [benadeelde 43] en/of [benadeelde 44] , zaaksdossier p. 6 en 8) en/of

16. een haakse slijper en/of een zaagmachine en/of een schroefmachine en/of een tas en/of een schaafmachine ((alle van het) merk Makita) (aangifte [benadeelde 60] , zaaksdossier p. 18) en/of

16. een accu en/of een bandenzaag ((alle van het) merk Stihl) en/of een koffer met laser en/of een statief ((alle van het) merk Topcon) (aangifte [benadeelde 45] en/of [benadeelde 46] , zaaksdossier p. 52)

16. twee koffers (met handgereedschap) en/of een (lege) koffer ((alle van het) merk Ridged) en/of twee koffers en/of een slijpmachine en/of drie accu’s en/of twee boormachines en/of een schroefmachine en/of een acculader ((alle van het) merk Milwaukee) en/of een helm (aangifte [benadeelde 61] en/of [benadeelde 62] , zaaksdossier p. 64) en/of

16. drie dozen met computerbenodigdheden (merk Dell) (aangifte [benadeelde 63] en/of [benadeelde 64] , zaaksdossier p. 83) en/of

16. een koffer (merk Festool) en/of twee accu’s en/of een lader en/of een rotator ((alle van het merk) Paslode) en/of een renovatiezaag (merk Eibenstock) en/of een acculader en/of een multitool ((alle van het) merk Fein) (aangifte [benadeelde 65] en/of [benadeelde 66] en/of [benadeelde 67] , zaaksdossier p. 117) en/of

16. een koffer met handgereedschap (merk onbekend) en/of een universeelmeter en/of een meter ((alle van het) merk Fluke) (aangifte [benadeelde 68] en/of [benadeelde 69] , zaaksdossier p. 136) en/of

16. een grondboor (merk Lumag) en/of een heggenschaar (merk Stihl) (aangifte [benadeelde 38] , zaaksdossier p. 145) en/of

16. een heggenschaar (merk Stihl)(aangifte [benadeelde 39] , zaaksdossier p. 158) en/of

16. een koffer met boormachine en/of lader en/of accu’s ((alle van het) merk Milwaukee) (aangifte [benadeelde 70] en/of [benadeelde 71] en/of [benadeelde 72] , zaaksdossier p. 170) en/of

16. een koffer met laser (merk Laserliner) en/of een koffer met breekhamer (merk Makita) en/of een koffer met statief (merk Leica) en/of een (lege) koffer (merk Festool) en/of een ijzeren koffer (merk Kelfort) en/of een koffer (merk Ironside) met tackers (merk Spero en/of Max) (aangifte [benadeelde 73] , zaaksdossier p. 180) en/of

16. een acculader en/of stofzuiger ((alle van het) merk Hilti) (aangifte [benadeelde 74] en/of [benadeelde 75] , zaaksdossier p. 198) en/of

16. een multitool (merk Fein) en/of een kist (merk Parat) (aangifte [benadeelde 76] en/of [benadeelde 77] , zaaksdossier p. 215) en/of

16. een laptop (merk HP) en/of een laptop (merk Toshiba) en/of diverse meetapparatuur (merk onbekend) en/of een labelmachine (merk Dymo) en/of een koffer (met mooshimeter) (merk Daily Case) en/of een meetmicrofoon (merk onbekend) en/of een montageset en/of een stofzuiger (merk Kerstar) (aangifte [benadeelde 14] , zaaksdossier p. 255) en/of

16. een kist met een schroefmoertol en/of een slagmoertol en/of een accu en/of een lader ((alle van het) merk Panasonic) (aangifte [benadeelde 78] , zaaksdossier p. 280) en/of

16. twee kisten (merk Metabo) met haakse slijper en/of spijkers en/of bit- en borenset en/of een kist (merk Tayg) met gereedschap en waterpas en/of een kist (merk onbekend) met dopsleutelset en/of een zaagmachine (merk Metabo) (aangifte [benadeelde 79] en/of [benadeelde 80] en/of [benadeelde 5] , zaaksdossier p. 290);

goederen aangetroffen in de woning aan [adres 1] te ‘s-Gravenhage

(geen aangiften van), beslagdossier bijlage Excelbestand gereedschap [adres 1] :

 1. 4 kisten/koffers en/of 7 (accu)boormachines en/of een koffer met boormachine en/of een freesmachine en/of een schuurmachine en/of 2 oplader en/of een bouwradio en/of een koffer met klopboor en/of een koffer met vier acculaders en stofzuiger en steenboor en/of een koffer met beitelset en/of een koffer met slijpmachine en/of een koffer met pendeldecoupeerzaag en/of een koffer met cirkelzaag en rechte slijper body en/of een koffer met diamantboor en/of een koffer met breekhamer en/of een koffer met elektrische boor en/of een tas en/of een tas met cirkelzaag en/of een tas met cirkelzaag en schroefautomaat en acculader en accuschroefboormachine en haakse slijper en twee accu’s en boorhamer en slagschroevendraaier en multitool en rechte slijper en/of 4 haakse slijpers en/of een schaafmachine en/of een pendeldecoupeerzaag en/of 4 schroefmachine en/of 3 accu led lamp en/of een accu combihamer en/of een accu slagmoersleutel en/of een accu tacker en/of 4 opladers en/of twee plaatscharen en/of een ventilator en/of een cirkelzaag en/of een box met losse accu’s en/of een klopboormachine en/of een knabbelschaar ((alle van het) merk Makita en/of

 2. 13 kisten/koffers en/of een kist met boormachine en/of 2 koffer met schuurmachines en/of 2 kist met cirkelzagen en/of een schaafmachine en/of een freesmachine en/of een koffer met handschaaf en/of een koffer met lader en/of een koffer met afkortzaag en/of een koffer met schuurmachine en stofzak en/of een waterpas en/of 2 schuurmachine en/of een decoupeerzaag en/of 2 bouwstofzuiger ((alle van het) merk Festool) en/of

 3. een gasbrander en/of een koffer (merk Rothenberger) en/of

 4. een assembly tool (merk Rennsteig) en/of

 5. een vriessysteem (merk Polar) en/of

 6. een lasapparaat (merk Minarc) en/of

 7. 3 kisten/koffers (merk Sencys) en/of

 8. een persmachine set (merk Novopress) en/of

 9. 5 (accu)boormachine en/of een koffer met schroefmachines en/of een koffer met boorhamer en/of een knabbelschaar en/of een haakse slijper en/of een reciprozaag en/of 3 oplader en/of een kruislijnlaser en/of een tas met boren en adapter en/of een metaaldetector en/of doosjes met boren en/of een klopboormachine en/of een led accu lamp en/of een bouwradio ((alle van het) merk Bosch) en/of

 10. een kist en/of een klopboor met stofvanger en acculader en/of een waterpas en/of een hepa filter en/of een inspectiecamera en/of een oplader (merk Milwaukee) en/of

 11. een boorhamer (merk Berner) en/of

 12. een koffer met boormachine en/of een haakse slijper (merk Hitachi) en/of

 13. 6 koffers en/of een koffer met twee schroeftollers en scoutzaag en/of een koffer met twee accuboren en/of een koffer met spijkerpistool en/of een koffer met tacker en boormachine en accu led lamp body en multitool en cirkelzaag en/of een koffer met klopboor en/of een afkortzaag en/of een koffer met accuschroefboormachine en slagschroevendraaier en acculader en/of een heteluchtpistool en/of een oplader en/of een zaagtafel ((alle van het) merk De Walt) en/of

 14. een koffer (merk Mafell Max) en/of

 15. een steambuggy en/of ledlampen en/of 10 koffers/kisten en/of een metaalzaag en/of een kniptang en/of moerdoppen en/of 3 bouwemmer en/of twee dozen slotenattributen en/of een hydrolische krik en/of een stofzuiger en/of een doos met rollen ijzerdraad ((alle) merk onbekend) en/of

 16. een koffer (merk Reca) en/of

 17. een koffer (merk Conel) en/of

 18. een koffer met S press en/of een koffer en/of 2 persmachine en/of een koffer met perstangkoppen ((alle van het) merk Uponor) en/of

 19. een koffer met acculader en accu en/of een elektrische waterpas en/of een tas met accu’s en steenboor en/of een koffer met klopboor en stofvanger en lader en/of een koffer met boormachine en/of een koffer met boormachine en drie accuboren en slijptol en schroevenmagazijn en/of een koffer met stofbeheerder en accuboorhamer en acculader en accu’s en/of een haakse slijper en/of een boormachine en/of een line laser en/of een bitset en/of een slagmoersleutel en/of reciprozagen en/of een boorhamer met accu en/of een stofzuigsysteem en/of een oplader en/of een klopboormachine en/of een accu en/of dopsleutels en/of een bouwstofzuiger en/of een tas met afstandslaser ((alle van het) merk Hilti) en/of

 20. een koffer met schroevendraaier en/of een air compressor en/of een koffer ((alle van het) merk Senco) en/of

 21. een koffer (merk Werckmann) en/of

 22. 4 koffer en/of een koffer met laserliner en batterij oplader en/of een waterpas en/of 2 gereedschapstas ((alle van het) merk Stanley) en/of

 23. een koffer (merk Nieaf-Smitt) en/of

 24. een koffer met boormachine (merk Berner) en/of

 25. een koffer (Rehau) en/of

 26. twee speakers (merk Kurv) en/of

 27. een koffer met multitool en/of twee multitools en/of een multitalent (merk Fein) en/of

 28. een koffer met laserliner (merk Laserliner) en/of

 29. een koffer (merk Uponor) met lader en twee accu’s (merk Makita) en/of

 30. een koffer met een betonvlecht apparaat en batterij en lader en/of een koffer met spijkerpistool ((alle van het) merk Max) en/of

 31. een bladblazer (merk Husqvarna) en/of

 32. een koffer (merk Ridgid) en/of

 33. een koffer met draadsnijmachine (merk Rems) en/of

 34. een koffer (merk Festool) met boorhamer (Bosch) en/of

 35. een koffer met haakse slijper en/of een koffer met een schroefmachine en/of een koffer met poptang en accu en lader en/of een koffer met muurgroefzaag en/of een oplader en/of een bouwstofzuiger ((alle van het) merk Metabo) en/of

 36. een koffer (merk Facom) en/of

 37. een koffer met bandschuurmachine (merk Kinzo) en/of

 38. een koffer met labelmaker (merk Dymo) en/of

 39. 3 koffer (merk Tayg) en/of

 40. een koffer (merk Wago) en/of

 41. een motorpomp (merk Elektra Beckum) en/of

 42. een koffer met freesmachine (merk Tanos) en/of

 43. een freesmachine (merk Frasmaster) en/of

 44. een koffer met sleuvenzaagmachine (merk Perfectmate) en/of

 45. een koffer (merk Festool) met boormachine en lader en twee accu’s (alle van het merk Makita) en/of

 46. een koffer (merk Festool) met schuurmachine (merk Triton)

 47. 6 dozen led (merk Mini street light) en/of

 48. een koffer (merk Carat) met slijptol (merk Makita) en/of

 49. 2 kettingzagen (merk Stihl) en/of

 50. een koffer (merk Bott) met dynamic wheelchair controlle module (merk Dynamic) en/of

 51. een koffer (merk Ironside) en/of

 52. een koffer met fohn breur (merk Leister)

 53. een tas (merk Facom) met kitspuit en meerdere accu’s en schroefmachine en schroevenmagazijn (alle van het merk Hilti)

 54. een koffer (merk Ipco) en/of

 55. een koffer (merk Parat) en/of

 56. een koffer (merk Testo) en/of

 57. een koffer labelprinter (merk Brady) en/of

 58. een koffer (merk Protool) en/of

 59. een koffer (merk Henco) en/of

 60. een koffer met fohn (merk Rupes) en/of

 61. een koffer met manometer (merk MRU) en/of

 62. een tas met vacuumcleaner (merk Run a way) en/of

 63. een koffer met statief (merk Vector) en/of

 64. een koffer (merk Parkside) en/of

 65. een slijpmachine (merk Creusen) en/of

 66. een doos thermostaatkraan (Grohe) en/of

 67. een tas (merk BEHA amprobe) en/of

 68. een tas met stofzuiger (merk ESD) en/of

 69. een koffer (merk Haupa) en/of

 70. een tas (merk Sonar) en/of

 71. een nagelpistool (merk Hewitool) en/of

 72. een pleister/verfspuit (merk Hama) en/of

 73. een compressor (merk Paslode) en/of

 74. een haakse slijper (merk Lux) en/of

 75. een plaatschaar (merk Draco) en/of

 76. een bouwradio (merk Digitube) en/of

 77. een moersleutelset en/of een momentsleutel (merk Gedore) en/of

 78. een krik (merk Ultimate speed) en/of

 79. een tasje met aardetester en snoeren (merk Kyoritsu) en/of

 80. een gasmeter (merk Gas trac) en/of

 81. een slagmoersleutel (merk Ivana) en/of

 82. een campinggasbrander (merk Soudogaz) en/of

 83. een koffer met perstang (merk Viega) en/of

 84. een stofzuiger (merk Fox) en/of

 85. een bouwstofzuiger (merk L1 Berner) en/of

 86. twee multitools (merk Dremel) en/of

 87. een koffer en/of een bladblazer (merk Topcraft) en/of

 88. een hydrolische schaar (merk Edilgrappa) en/of

 89. een put- en potdeksel detector (merk RD312);

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL1500-2019050391, van de politie eenheid Den Haag, met bijlagen (doorgenummerd p. 1 t/m 2335) en drie beslagdossiers.

2 Proces-verbaal van bevindingen, p. 188, en de fotobladen 208-210.

3 Een afschrift van het proces-verbaal van aangifte [benadeelde 1] , p. 78-83 en proces-verbaal van verhoor aangever [benadeelde 1] , p. 1875 – 1877. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 2] , p. 1776 – 1778. Een niet ondertekend proces-verbaal van aangifte [benadeelde 3] , p. 2168 – 2170 en het proces-verbaal van verhoor van aangever [benadeelde 3] , p. 2171 – 2172. Een niet ondertekend proces-verbaal van aangifte [benadeelde 4] , p. 2101 – 2102 en het proces-verbaal van verhoor betrokkene, p. 2103 – 2104. Een ongetekend proces-verbaal aangifte [benadeelde 6] , p. 2190 – 2193 en het proces-verbaal van bevindingen, p. 2205 – 2207.

4 Proces-verbaal van bevindingen, p. 188en de fotobladen, p. 208 – 210 , p. 217 – 228.

5 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 461.

6 Proces-verbaal van bevindingen, p. 429.

7 Proces-verbaal van bevindingen, p. 232 – 233.

8 Proces-verbaal van bevindingen, p. 254.

9 Proces-verbaal van aangifte, [benadeelde 9] en/of [benadeelde 10] , p. 2122-2124, en proces-verbaal van bevindingen, p. 2135-2137. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 11] en/of [benadeelde 12] , p. 1935-1938, en proces-verbaal van bevindingen, p. 1946-1948. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 13] , p. 2014-2018 en proces- verbaal van bevindingen, p. 2039-2041. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 15] , p. 1982-1986 en proces-verbaal van verhoor aangever, p. 1987-1988. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 1] , p. 1869-1874 en proces-verbaal van bevindingen, p. 1895-1898. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 16] , p. 2253-2255 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2262-2264. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 17] , p. 354 - 356 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2070-2072. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 19] , p. 1814-1816. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 18] , p. 2091-2093 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2096-2097. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 20] en/of [benadeelde 21] , p. 2140-2150 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2151-2152. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 3] , p. 2168-2170 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2187-2189. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 22] en/of [benadeelde 23] , p. 1964-1968 en proces-verbaal van bevindingen, p. 1972-1974. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 2] , p. 1776 – 1778 en proces-verbaal van bevindingen, p. 1796-1799. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 6] en/of [benadeelde 7] en/of [benadeelde 8] , p. 2190-2193 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2205-2207. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 24] en/of [benadeelde 25] , p. 2047-2049 en proces- verbaal van bevindingen, p. 2057-2059. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 26] en/of [benadeelde 27] , p. 2213-2216 en proces- verbaal van bevindingen, p. 2217-2218. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 28] , p. 2074-2076 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2085-2087. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 29] en/of [benadeelde 31] , p. 2223-2224 en proces- verbaal van bevindingen, p. 2227-2229. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 35] , p. 2008-2009 en proces-verbaal van bevindingen, p. 2010-2011. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 59] en/of [benadeelde 5] en/of [benadeelde 31] , p. 1845-1849 en proces-verbaal van bevindingen, p. 1862-1864. Proces-verbaal van aangifte [benadeelde 32] en/of [benadeelde 33] , p. 1805-1807 en proces-verbaal van bevindingen, p. 1812-1813.

10 Proces-verbaal van bevindingen, p. 666-667.

11 Proces-verbaal van bevindingen, met fotobladen, p. 1324 – 1349.

12 Proces-verbaal van bevindingen, p. 414: hier wordt het [telefoonnummer] vermeld; de rechtbank leest: [telefoonnummer] .