Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:9216

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-09-2020
Datum publicatie
07-10-2020
Zaaknummer
09/766040-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bewezenverklaring van het medeplegen van gewoonteheling van auto-onderdelen op grote schaal. De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast dient de verdachte aan verschillende benadeelde partijen een schadevergoeding te betalen van in totaal ruim € 55.000,-.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/766040-18

Datum uitspraak: 18 september 2020

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats] ,

[adres 1] , [woonplaats 1]

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 19 juni 2018 (regie) en 4 september 2020 (inhoudelijk).

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. B. de Jonge en van hetgeen zijn raadsvrouw mr. B. Kuppens namens verdachte naar voren hebben gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting van 4 september 2020 - ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks de periode van 27 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2017, in het arrondissement Gravenhage, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) een grote hoeveelheid auto’s en/of auto-onderdelen, zoals onder meer nader aangeduid in bijgevoegde lijst (welke lijst deel uitmaakt van deze tenlastelegging), verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven en/of het voorhanden krijgen van voornoemde auto’s en/of auto-onderdelen wist(en) dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

Bijlage bij tenlastelegging

Een onderdeel of onderdelen van een voertuig met kenteken:

nr.

Kenteken

BVH nummer aangifte

Aangever/benadeelde

1

[kenteken 1]

15002017241484

[aangever/benadeelde 1]

2

[kenteken 2]

23002015034575

[aangever/benadeelde 2]

3

[kenteken 3]

0100-2017233034

[aangever/benadeelde 3]

4

[kenteken 4]

9002017028804

[aangever/benadeelde 4]

5

[kenteken 5]

15002017043500

[aangever/benadeelde 5]

6

[kenteken 6]

15002017268133

[aangever/benadeelde 6]

7

[kenteken 7]

15002017296709

[aangever/benadeelde 7]

8

[kenteken 8]

11002017135875

[aangever/benadeelde 8]

9

[kenteken 9]

21002017172426

[aangever/benadeelde 9]

10

[kenteken 10]

13002017130716

[aangever/benadeelde 10]

11

[kenteken 11]

15002016279249

[aangever/benadeelde 11]

12

[kenteken 12]

15002016245067

[aangever/benadeelde 12]

13

[kenteken 13]

11002017130322

[aangever/benadeelde 13]

14

[kenteken 14]

11002017133396

[aangever/benadeelde 14]

15

[kenteken 15]

9002017108207

[aangever/benadeelde 15]

16

[kenteken 16]

13002017144223

[aangever/benadeelde 16]

17

[kenteken 17]

21002017212356

[aangever/benadeelde 17]

18

[kenteken 18]

21002017202983

[aangever/benadeelde 18]

19

[kenteken 19]

15002017054410

[aangever/benadeelde 19]

20

[kenteken 20]

21002017209970

[aangever/benadeelde 20]

21

[kenteken 21]

21002017207943

[aangever/benadeelde 21]

22

[kenteken 22]

15002017119300

[aangever/benadeelde 22]

23

[kenteken 23]

15002017057789

[aangever/benadeelde 23]

24

[kenteken 24]

20002017227406

[aangever/benadeelde 24]

25

[kenteken 25]

9002017231267

[aangever/benadeelde 25]

26

[kenteken 26]

15002017116412

[aangever/benadeelde 26]

27

[kenteken 27]

9002016044811

[aangever/benadeelde 27]

28

[kenteken 28]

13002017117363

[aangever/benadeelde 28]

29

[kenteken 29]

17002017271833

[aangever/benadeelde 29]

30

[kenteken 30]

15002017259967

[aangever/benadeelde 30]

31

[kenteken 31]

11002017181567

[aangever/benadeelde 31]

Een onderdeel of onderdelen van een voertuig, waarvan een nummer of identificerend kenmerk is weggeveild/verwijderd:

nr.

Onderdeel

BVH nummer aangifte

1

Airbag Volkswagen

nb

3. Bewijsoverwegingen 1

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de ten laste gelegde feiten. Op specifieke standpunten van de officier van justitie zal de rechtbank hierna - voor zover relevant - nader ingaan.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de verdachte (partieel) dient te worden vrijgesproken en heeft daartoe het volgende aangevoerd.

De verdediging stelt zich allereerst op het standpunt dat bij het opsporingsonderzoek onherstelbare vormverzuimen zijn gemaakt die moeten leiden tot bewijsuitsluiting. De verdediging heeft allereerst aangevoerd dat de anonieme melding op 26 oktober 2017 niet voldoende was om een strafrechtelijk onderzoek op te starten. Ten tweede heeft de politie bij de onderzoekshandelingen op 20, 27 en 31 oktober 2017 inbreuk gemaakt op de grondrechten van betrokken personen. De observatie was zodanig dat een officier van justitie een bevel had moeten afgeven. Tot slot had de politie de vrachtwagen niet staande moeten houden, maar had de inzittenden moeten aanhouden, omdat er een redelijk vermoeden van schuld was. Als de politie de verdachte op dat moment had aangehouden, had hij rechten gehad die hij nu heeft gemist. Het recht van de verdachte op een eerlijk proces is hierdoor geschonden.

De politie heeft in het voorbereidend onderzoek onherstelbare vormverzuimen gemaakt als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering waardoor de verdachte in zijn verdediging is geschaad. Dit dient tot bewijsuitsluiting te leiden van de resultaten van het onderzoek die door het verzuim zijn verkregen, te weten de getuigenverklaring van [getuige] , het proces-verbaal van bevindingen over de aangetroffen goederen in de loods, in de container en in de vrachtwagen en al het andere rechtstreeks en direct daardoor verkregen bewijs. Dit leidt tot de conclusie dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde feit.

Ook als de betreffende bewijsmiddelen door de rechtbank wel worden betrokken, dient de verdachte (partieel) te worden vrijgesproken. Allereerst is er onvoldoende bewijs dat de verdachte wist dat de auto-onderdelen afkomstig waren van gestolen auto’s. Het enkele feit dat er persoonlijke goederen, afkomstig uit gestolen auto’s, in de loods zijn aangetroffen is hiervoor onvoldoende. Er zijn ook geen hele auto’s daar aangetroffen. Wat betreft de periode van de ten laste gelegde gewoonteheling kan in ieder geval niet bewezen worden dat de verdachte in de periode voor juni 2017 hierbij zou zijn betrokken. De getuigenverklaring van [getuige] en hemzelf als verdachte zijn niet geloofwaardig. [getuige] heeft zich, op het moment dat hij zelf als de verdachte werd aangemerkt, op zijn zwijgrecht beroepen. Dit duidt erop dat hij er kennelijk belang bij heeft niet te verklaren als het hemzelf aangaat en misschien wel een belang om anderen, zoals de verdachte, te belasten. Tot slot is niet bewezen dat sprake is van medeplegen van de verdachte en de medeverdachte. Het enkele feit dat ze met elkaar hebben gebeld, dat de verdachte met zijn telefoon bij een zendmast is geweest in de buurt van de garage van de medeverdachte en dat hij de vrachtwagen van de medeverdachte heeft gebruikt is onvoldoende. Er moet sprake zijn van een bewuste en nauwe samenwerking en dit kan op grond van het thans voorliggende bewijs niet worden aangenomen. Er is een kans dat de verdachte en de medeverdachte zich met dezelfde zaken bezig houden en elkaar kennen, maar niet met elkaar samenwerken in de zin van medeplegen.

3.3

De beoordeling van het verweer strekkende tot bewijsuitsluiting

Anonieme melding

Het proces-verbaal van bevindingen vermeldt dat op 27 oktober 2017 naar aanleiding van een melding van een buurtbewoner een onderzoek is ingesteld op de [adres 3] te Ter Aar . Uit dit proces-verbaal blijkt ook dat al eerder, op 20 oktober 2017, onderzoek was verricht op deze locatie in verband met voertuigcriminaliteit.2

De rechtbank stelt voorop dat met een anonieme melding met de nodige terughoudendheid dient te worden omgegaan. De melding is immers anoniem en omtrent de betrouwbaarheid van de bron is daarom niets bekend. Niettemin acht de rechtbank de inhoud van de concrete melding, in samenhang met het eerdere onderzoek op 20 oktober 2017, voldoende aanleiding voor de start van het onderzoek. Hierbij is nog van belang dat de politie zich bij de daarop volgende observatie juist terughoudend heeft opgesteld en niet heeft gericht op een bepaald voertuig of persoon. Dat de politie de vrachtwagen van de [medeverdachte] (hierna: de medeverdachte) heeft gevolgd, was gebaseerd op de (aanvullende) informatie dat deze medeverdachte 15 soortgelijke vermogensdelicten op zijn naam had staan.

Observatiehandelingen

De politie heeft op 20 oktober 2017 het terrein aan de [adres 3] geobserveerd van 16:30 uur tot 21:30 uur. De verbalisanten hebben de voertuigen en personen die zich op het terrein bevonden dan wel het terrein betraden, nagetrokken. Zij hebben ook de kleine witte vrachtwagen die op naam van de medeverdachte stond gevolgd wegens het feit dat deze medeverdachte 15 soortgelijke vermogensdelicten op zijn naam had staan. De politie heeft tijdens een stop van de vrachtwagen bij een tankstation het signalement van de bestuurder genoteerd en is de vrachtwagen blijven volgen tot de garage van de medeverdachte.

Op 27 oktober 2017 heeft de politie op het terrein aan de [adres 3] [getuige] gehoord als getuige. Verder heeft de politie onderzoek gedaan naar de loods die door [getuige] is aangeduid als de loods die “ [naam] ” huurt. Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal auto-onderdelen (waaronder 58 motorblokken) en persoonlijke eigendommen in de loods vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal.

De politie heeft op 31 oktober 2017 de kleine witte vrachtwagen van de medeverdachte staande gehouden omdat deze naar de indruk van de agenten te zwaar beladen was, vervolgens de inzittenden gevraagd zich te legitimeren, toestemming gevraagd om in de laadruimte te kijken en tenslotte de vrachtwagen in beslag genomen.

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer

Bij de beantwoording van de vraag of er bij het hanteren van de opsporingsmethode van observatie al dan niet sprake is van een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte zijn de omstandigheden bepalend, zoals de duur, de intensiteit, de plaats, het doel van de observaties en de wijze waarop deze hebben plaatsgevonden.

De rechtbank is van oordeel dat de politie met het observeren van het terrein op de [adres 3] te Ter Aar , het controleren van de voertuigen die op het terrein stonden dan wel opreden en het volgen van de vrachtwagen, geen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte of andere betrokkenen. De rechtbank is gelet op de beperkte tijdsduur van de observatie van oordeel dat ook geen sprake is geweest van stelselmatige observatie. De politie heeft zich terughoudend opgesteld en heeft zich beperkt tot observatie van buiten af. De observatie heeft verder gedurende een beperkte periode plaatsgevonden. De politie heeft de opsporingshandelingen uitgebreid gerelateerd en vastgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank biedt de algemene taakomschrijving van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 3 Politiewet 2012 en art. 141 Sv, mede gelet op de ernst van het feit, voldoende grondslag voor de uitgevoerde observatie en het volgen van de vrachtwagen.

Staande houden vrachtwagen

Uit het proces-verbaal van de politie blijkt dat de vrachtwagen staande is gehouden aangezien de agenten de indruk hadden dat deze te zwaar beladen was. De politie heeft de bestuurder meteen naar de oorzaak hiervan gevraagd. De politie kan deze controlebevoegdheid uitoefenen op grond van de Wegenverkeerswet 1994. De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat de politie deze controlebevoegdheid voor een ander doel heeft ingezet dan de naleving van de WVW 1994 zoals door de verdediging is aangevoerd. De rechtbank acht, gelet op de inhoud van de laadruimte van de vrachtwagen zoals deze blijkt uit het proces-verbaal, ook aannemelijk dat de vrachtwagen te zwaar beladen was.

De rechtbank is dan ook, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat geen sprake is van onherstelbare vormverzuimen die moeten leiden tot bewijsuitsluiting.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging

De verdachte wordt ten laste gelegd dat hij zich - kort gezegd - in de periode van 27 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2017 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van gewoonteheling.

Bovengenoemde verdenking is gestoeld op het politieonderzoeken onder de naam ‘ [onderzoeksnaam] ’ . De rechtbank zal allereerst stilstaan bij de aanleiding van voornoemd onderzoeken en de verschillende onderzoeksresultaten.

Onderzoek [onderzoeksnaam]

Op 27 oktober 2017 heeft de politie in de loods aan de [adres 3] te Ter Aar 58 vermoedelijk van diefstal afkomstige motorblokken aangetroffen. Ook werd een demontagewerkplaats aangetroffen.3

M.H.C.M. [getuige] heeft op 27 oktober 2017 verklaard dat hij de betreffende loods verhuurt aan “ [naam] ” .4 Het telefoonnummer van [naam] dat [getuige] heeft opgegeven betreft het telefoonnummer van de verdachte.5

Op 30 oktober 2017 en de dagen daarna is onderzoek verricht aan deze motorblokken en aan een aldaar aangetroffen auto-onderdeel, te weten een elektronische controle unit (hierna: ECU). De conclusie van het onderzoek is dat de onderzochte onderdelen door verschillende fabrikanten oorspronkelijk zijn gemonteerd in motorvoertuigen die als ontvreemd staan gesignaleerd.6

Ook op 27 oktober 2017 en 9 november 2017 heeft de politie onderzoek verricht naar de herkomst van een aantal voertuigonderdelen zoals aangetroffen in voornoemd perceel. De onderzochte en herleide voertuigonderdelen blijken (voor een klein deel zeer aannemelijk) door de verschillende fabrikanten oorspronkelijk gemonteerd te zijn in 65 motorvoertuigen, waarvan er 57 als ontvreemd staan gesignaleerd.7

Op 31 oktober 2017 heeft de politie opnieuw een onderzoek ingesteld bij de loods aan de [adres 3] te Ter Aar . Zij hebben een kleine, geelwitte vrachtwagen, met opschrift ‘ [… 1] ’ en voorzien van [kenteken 1] , uit de loods zien rijden. Dit voertuig blijkt op naam van de medeverdachte te staan. Op de vraag van de politie aan de bestuurder, zijnde de verdachte, waarom zijn auto zo zwaar beladen is, heeft hij geantwoord: “Ik ben bezig mijn loods leeg te halen”.8

Tijdens de staandehouding heeft de betreffende politieagent diverse auto-onderdelen, waaronder motorblokken, in de laadruimte van de vrachtauto gezien. De bestuurder van de vrachtwagen blijkt de verdachte te zijn.9Op dinsdag 7 november 2017 is - teneinde de herkomst vast te stellen - onderzoek gedaan naar de voertuigonderdelen die in de laadruimte van voornoemde vrachtwagen lagen. De onderzochte en herleide voertuigonderdelen zijn (deels zeer aannemelijk) door de verschillende fabrikanten oorspronkelijk gemonteerd in 28 voertuigen. Daarvan staan 22 motorvoertuigen dan als ontvreemd gesignaleerd. Eén onderdeel blijkt te zijn ontvreemd uit een voertuig.10

Wanneer later, op 8 februari 2018, door de politie een inventaris wordt gemaakt van de loods in Ter Aar , worden er aldaar op allerlei plaatsen ook tal van persoonlijke goederen aangetroffen, waaronder een kinderfietsje, slaapzakken, dekens, laarzen in verschillende maten, veiligheidsvesten en verbandtrommels.11 Uit nader onderzoek aan deze persoonlijke voorwerpen zijn twee aangiftes van de diefstal van een auto naar voren gekomen. Beide aangevers hebben verklaard dat zij verschillende van hun eigendommen herkennen op de foto’s.12

Van misdrijf afkomstig?

Het ten laste gelegde medeplegen van gewoonteheling ziet op een grote hoeveelheid auto-onderdelen, welke in de bijlage bij de tenlastelegging nader zijn aangeduid en worden herleid naar 31 verschillende kentekens. De rechtbank dient allereerst de vraag te beantwoorden of deze onderdelen van misdrijf afkomstig zijn. Zij zal hiertoe de onderzoeksresultaten per ten laste gelegd kenteken bespreken.

1. Volkswagen Golf met [kenteken 1]

[aangever/benadeelde 1] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 1] , gepleegd tussen 22 augustus 2017 te 23:00 uur en 23 augustus 2017 te 23:00 uur.13

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 1] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 in de loods in Ter Aar aangetroffen ECU, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.14

2. Volkswagen Golf met [kenteken 2]

[aangever/benadeelde 2] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 2] , gepleegd tussen 22 februari 2015 te 12:00 uur en 23 februari 2015 te 08:30 uur.15

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 2] . Het betreft:

- op 27 oktober 2017 aangetroffen interieurbekleding, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.16

3. Audi A1 met [kenteken 3]

[aangever/benadeelde 3] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Audi A1 met [kenteken 3] , gepleegd tussen 31 augustus 2017 te 22:00 uur en l september 2017 te 09:00 uur.17

Uit onderzoek is gebleken dat 12 onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 3] . Het betreft:

- een op 31 oktober 2017 in de vrachtwagen van de medeverdachte aangetroffen infotainment, instrumentenpaneel en ECU, steeds oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig;18

- een op 31 oktober 2017 in de vrachtwagen van de medeverdachte aangetroffen beeldscherm, stuurkrans met bedieningspaneel, tankklep, bediening voor airco, bassbox en vier portierregelunits, steeds (deels zeer aannemelijk) oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.19

4. Seat Mii met [kenteken 4]

[aangever/benadeelde 4] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Seat Mii met [kenteken 4] , gepleegd tussen 27 januari 2017 te 19:15 uur en 28 januari 2017 te 07:45 uur.20

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 4] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.21

5. Volkswagen Golf met [kenteken 5]

[aangever/benadeelde 5] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 5] , gepleegd tussen 13 februari 2017 te 12:00 uur en 14 februari 2017 te 19:00 uur.22

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 5] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 aangetroffen infotainment, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.23

6. Audi A1 met [kenteken 6]

[aangever/benadeelde 6] heeft, mede namens [aangever/benadeelde 6a] , aangifte gedaan van de diefstal van hun Audi A1 met [kenteken 6] , gepleegd tussen 18 september 2017 te 23:30 uur en 19 september 2017 te 08:15 uur.24

Uit onderzoek is gebleken dat in de vrachtwagen van de medeverdachte één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 6] . Het betreft:

- een op 31 oktober 2017 aangetroffen ECU, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.25

7. Volkswagen Golf met [kenteken 7]

[aangever/benadeelde 7] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 7] , gepleegd tussen 16 oktober 2017 te 18:45 uur en 17 oktober 2017 te 07:30 uur.26

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 7] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.27

8. Volkswagen Polo met [kenteken 8]

[aangever/benadeelde 8] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Polo met [kenteken 8] , gepleegd tussen 24 juni 2017 te 01:00 uur en l juli 2017 te 12:20 uur.28

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 8] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 aangetroffen losse transmissie, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.29

9. Volkswagen Golf met [kenteken 9]

[aangever/benadeelde 9] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 9] , gepleegd tussen 18 augustus 2017 te 19:00 uur en 19 augustus 2017 te 15:00 uur.30

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 9] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.31

10. Volkswagen Polo met [kenteken 10]

[aangever/benadeelde 10] heeft aangifte gedaan van de diefstal van een Volkswagen Polo met [kenteken 10] , gepleegd tussen 21 juni 2017 te 21:00 uur en 22 juni 2017 te 07:00 uur.32

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar ten minste één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 10] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 aangetroffen losse transmissie, oorspronkelijk gemonteerd in genoemd voertuig.33

11. Volkswagen Golf met [kenteken 11]

[aangever/benadeelde 11] heeft namens [aangever/benadeelde 11a] aangifte gedaan van de diefstal van een Volkswagen Golf met [kenteken 11] , gepleegd tussen 7 oktober 2016 te 00:00 uur en 7 oktober 2016 te 09:00 uur.34

Uit onderzoek is gebleken dat in de vrachtwagen van de medeverdachte twee onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 11] . Het betreft:

- een tweetal op 31 oktober 2017 aangetroffen airbags, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.35

12. Volkswagen Golf met [kenteken 12]

[aangever/benadeelde 12] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Golf met [kenteken 12] , gepleegd tussen 1 september 2016 te 22:00 uur en 2 september 2016 te 07:40 uur.36

Uit onderzoek is gebleken dat in de vrachtwagen van de medeverdachte twee onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 12] . Het betreft:

- een tweetal op 31 oktober 2017 aangetroffen airbags, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.37

13. Volkswagen Polo met [kenteken 13]

[aangever/benadeelde 13] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Polo met [kenteken 13] , gepleegd tussen 23 juni 2017 te 20:00 uur en 24 juni 2017 te 08:30 uur.38

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 13] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 aangetroffen losse transmissie, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.39

14. Volkswagen Polo met [kenteken 14]

[aangever/benadeelde 14] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Polo met [kenteken 14] , gepleegd tussen 27 juni 2017 te 17:30 uur en 28 juni 2017 te 08:00 uur.40

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar twee onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 14] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 aangetroffen losse transmissie en ECU, steeds oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.41

15. Audi A4 met [kenteken 15]

[aangever/benadeelde 15] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Audi A4 met [kenteken 15] , gepleegd tussen 10 april 2017 te 22:30 uur en 11 april 2017 te 07:30 uur.42

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 15] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.43

16. Volkswagen Polo met [kenteken 16]

[aangever/benadeelde 16] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Polo met [kenteken 16] , gepleegd tussen 7 juli 2017 te 20:00 uur en 8 juli 2017 te 10:00 uur.44

Uit onderzoek is gebleken dat in de vrachtwagen van de medeverdachte één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 16] . Het betreft:

- een op 31 oktober 2017 aangetroffen infotainment, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.45

17. Volkswagen Polo met [kenteken 17]

[aangever/benadeelde 17] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Golf met [kenteken 17] , gepleegd tussen 13 oktober 2017 te 23:00 uur en 14 oktober 2017 te 10:15 uur.46

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 17] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.47

18. Volkswagen Golf met [kenteken 18]

[aangever/benadeelde 18] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 18] , gepleegd tussen 30 september 2017 te 18:00 uur en 1 oktober 2017 te 07:00 uur.48

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 18] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.49

19. Volkswagen Transporter met [kenteken 19]

[aangever/benadeelde 19] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Transporter, gepleegd tussen 23 februari 2017 te 12:00 uur en 25 februari 2017 te 14:15 uur.50

Uit onderzoek is gebleken dat twee onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 19] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 in de loods in Ter Aar aangetroffen instrumentenpaneel, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig;51

- een op 31 oktober 2017 in de vrachtwagen van de medeverdachte aangetroffen airbag, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.52

20. Volkswagen Golf met [kenteken 20]

[aangever/benadeelde 20] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 20] , gepleegd tussen 10 oktober 2017 te 19:47 uur en 11 oktober 2017 te 07:15 uur.53

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 20] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.54

21. Volkswagen Golf met [kenteken 21]

[aangever/benadeelde 21] heeft namens [aangever/benadeelde 21a] aangifte gedaan van de diefstal van een Volkswagen Golf met [kenteken 21] , gepleegd tussen 7 oktober 2017 te 19:00 uur en 8 oktober 2017 te 09:45 uur.55

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 21] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.56

22. Volkswagen Polo met [kenteken 22]

[aangever/benadeelde 22] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Polo met [kenteken 22] , gepleegd tussen 1 april 2017 te 13:00 uur en 2 april 2017 te 10:00 uur.57

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 22] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.58

23. Volkswagen Transporter met [kenteken 23]

[aangever/benadeelde 23] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Transporter met [kenteken 23] , gepleegd tussen 28 februari 2017 te 16:00 uur en 1 maart 2017 te 08:00 uur.59

Uit onderzoek is gebleken dat twee onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 23] . Het betreft:

- een op 9 november 2017 in de loods in Ter Aar aangetroffen instrumentenpaneel, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig;60

- een op 31 oktober 2017 in de vrachtwagen van de medeverdachte aangetroffen airbag, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.61

24. Mercedes Benz A-180 met [kenteken 24]

[aangever/benadeelde 24] heeft aangifte gedaan van oplichting, gepleegd tussen 19 september 2017 te 20:00 uur en 19 september 2017 te 20:45 uur. [aangever/benadeelde 24] heeft zijn Mercedes Benz A-180 met [kenteken 24] verkocht en geleverd, zonder dat hij de overeengekomen prijs betaald heeft gekregen.62

Uit onderzoek is gebleken dat 11 onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 24] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 in de container in Ter Aar aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig;63

- een op 31 oktober 2017 in de vrachtwagen van de medeverdachte aangetroffen ECU, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig;64

- een op 31 oktober 2017 in de vrachtwagen van de medeverdachte aangetroffen infotainment, een beeldscherm, een instrumentenpaneel, een dashboardkastje, een stuurkap, bedieningshendels, een contactslot met originele sleutel, een reserve contactsleutel en een motorafdekplaat, steeds oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.65

25. Volkswagen Polo met [kenteken 25]

[aangever/benadeelde 25] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Polo met [kenteken 25] , gepleegd tussen 27 juli 2017 te 07:15 uur en 27 juli 2017 te 15:45 uur.66

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 25] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.67

26. Mercedes Benz A-180 met [kenteken 26]

[aangever/benadeelde 26] heeft, mede namens [aangever/benadeelde 26a] , aangifte gedaan van de diefstal van een Mercedes Benz A-180 met [kenteken 26] , gepleegd tussen 28 april 2017 te 23:59 uur en 29 april 2017 te 08:30 uur.68

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 26] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.69

27. Audi A3 met [kenteken 27]

[aangever/benadeelde 27] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Audi A3 met [kenteken 27] , gepleegd tussen 10 februari 2016 te 19:00 uur en 11 februari 2016 te 08:30 uur.70

Uit onderzoek is gebleken dat in de loods in Ter Aar twee onderdelen zijn aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 27] . Het betreft:

- een tweetal op 9 november 2017 aangetroffen airbags, steeds oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.71

28. Volkswagen Golf met [kenteken 28]

[aangever/benadeelde 28] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Golf met [kenteken 28] , gepleegd tussen 2 juni 2017 te 12:00 uur en 5 juni 2017 te 09:00 uur.72

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 28] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.73

29. Volkswagen Tiguan met [kenteken 29]

[aangever/benadeelde 29] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Tiguan met [kenteken 29] , gepleegd tussen 27 augustus 2017 te 22:15 uur en 28 augustus 2017 te 06:10 uur.74

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 29] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.75

30. Volkswagen Golf met [kenteken 30]

[aangever/benadeelde 30] heeft aangifte gedaan van de diefstal van haar Volkswagen Golf met [kenteken 30] , gepleegd tussen 9 september 2017 te 15:30 uur en 10 september 2017 te 19:50 uur.76

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 30] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voertuig.77

31. Volkswagen Tiguan met [kenteken 31]

[aangever/benadeelde 31] heeft aangifte gedaan van de diefstal van zijn Volkswagen Tiguan met [kenteken 31] , gepleegd op 30 augustus 2017 omstreeks 21:45 uur.78

Uit onderzoek is gebleken dat in de container in Ter Aar één onderdeel is aangetroffen dat gekoppeld kan worden aan het voertuig voorzien van [kenteken 31] . Het betreft:

- een op 27 oktober 2017 aangetroffen motorblok, oorspronkelijk gemonteerd in voornoemd voortuig.79

Met betrekking tot de vraag of de onderdelen op de tenlastelegging, gekoppeld aan de 31 verschillende kentekens, van misdrijf afkomstig zijn overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank leidt uit voornoemde bewijsmiddelen af dat van alle ten laste gelegde kentekens en de daaraan te koppelen voertuigen onderdelen zijn aangetroffen in de loods of container in Ter Aar , dan wel in de vrachtwagen van de medeverdachte. Deze onderdelen zijn alle in beslag genomen. Voorts leidt de rechtbank uit de bovengenoemde bewijsmiddelen af dat ten aanzien van al deze voertuigen aangifte is gedaan van diefstal. Op grond van al het voorgaande stelt de rechtbank vast dat de 31 onderdelen op de lijst bij de tenlastelegging van misdrijf afkomstig zijn.

De bijlage bij de tenlastelegging vermeldt voorts een Volkswagen Airbag, waarvan het identificerend kenmerk is weggevijld ofwel anderszins is verwijderd. Deze airbag is op 31 oktober 2017 aangetroffen in de eerdergenoemde vrachtauto van de medeverdachte, die op dat moment door de verdachte werd bestuurd. De vrachtwagen met inhoud, waaronder dus deze airbag, is in beslag is genomen.80

De rechtbank leidt uit het feit dat dit onderdeel niet meer is voorzien van een nummer of identificerend kenmerk af dat dit onderdeel afkomstig is uit een gestolen auto. Het doel van het verwijderen of wegvijlen van zo’n kenmerk of nummer is immers uitsluitend om te voorkomen dat het onderdeel wordt gelinkt aan een gestolen auto.

Wetenschap

Nu op grond van voorgaande bewijsmiddelen vaststaat dat sprake is van betrokkenheid van de verdachte bij eerdergenoemde vrachtwagen, alsook van betrokkenheid bij de loods en container in Ter Aar , ziet de rechtbank zich voor de vraag gesteld hoe deze betrokkenheid gekwalificeerd dient te worden.

Voor een bewezenverklaring van opzetheling dient te worden vastgesteld dat de verdachte ten tijde van het verwerven of voorhanden krijgen wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Onder omstandigheden kan een rol spelen of de verdachte een

aannemelijke verklaring heeft gegeven met betrekking tot het voorhanden hebben van het voorwerp. De rechtbank overweegt als volgt.

In de loods en container die door de verdachte werden gehuurd, als ook in de vrachtwagen die door hem werd bestuurd, zijn zeer grote hoeveelheden auto-onderdelen aangetroffen. Van een groot deel daarvan is vastgesteld dat deze onderdelen afkomstig zijn van gestolen voertuigen. Daarnaast zijn in de loods een verscheidenheid aan (persoonlijke) voorwerpen aangetroffen, waaronder stapels slaapzakken, een kinderfietsje, verbanddozen en gebedshangers. Dit betreffen voorwerpen waarvan het - gelet op de aard van die voorwerpen - zeer aannemelijk is dat deze in de voertuigen hebben gelegen ten tijde van de diefstal daarvan.

De verdachte heeft voor het aantreffen van voornoemde geen enkele verklaring willen geven. Daarmee heeft de verdachte voor voormelde omstandigheden, zoals die uit de gebezigde bewijsmiddelen naar voren komen en die redengevend moeten worden geacht voor het bewijs - geen redelijke, ontzenuwende verklaring gegeven. De rechtbank betrekt zulks bij de waardering van het bewijs.

Op grond van al het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de ten laste gelegde auto-onderdelen wist dat deze onderdelen van misdrijf afkomstig waren.

Medeplegen

Gelet op voorgaande bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, concludeert de rechtbank het volgende:

- de medeverdachte heeft verklaard zakelijk contact te hebben met de verdachte, die hij op [… 1] ontmoet heeft;81

- de vrachtwagen waarin de verdachte de gestolen auto-onderdelen vervoerde staat op naam van de medeverdachte;82

- tussen de verdachte en de medeverdachte is in de periode van juni 2017 en november 2017 ruim 80 keer telefonisch contact geweest;83

- de telefoon van de verdachte heeft in de periode van 8 juni tot en met 26 oktober 2017 ongeveer 150 maal contact gemaakt met twee zendmasten in de buurt van de [adres 2] , alwaar de garage van de medeverdachte is gevestigd;84

- vanaf het telefoonnummer van medeverdachte zijn op 4 oktober 2016, 23 mei 2017 en 27 juni 2017 WhatsApp berichten verstuurd die aangeven dat zender in Ter Aar is of onderweg is naar Ter Aar . In de berichten sprak de zender over “onderdelen”, “spullen” of “ 50 erop verdienen”;85

- de medeverdachte heeft verklaard dat hij meerdere malen in de container van de verdachte in Ter Aar is geweest86;

  • -

    de verdachte reed de vrachtwagen naar de [adres 2] , op welke locatie het garagebedrijf van de medeverdachte is gevestigd;

  • -

    verschillende voertuigonderdelen behorend bij één ontvreemd motorrijtuig zijn teruggevonden in de container van de verdachte in Ter Aar en in de garage van de medeverdachte aan de [adres 2] in Den Haag.87

De rechtbank overweegt dat aan bovengenoemde feiten en omstandigheden duiden op een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte. De rechtbank acht het ten laste gelegde medeplegen daarom wettig en overtuigend bewezen.

Periode

De verdachte is ten laste gelegd dat hij de feiten heeft gepleegd in de periode van 27 oktober 2014 tot en met 31 oktober 2017. De verdediging heeft aangevoerd dat de enige aanwijzing hiervoor de verklaring van [getuige] is, inhoudende dat dat hij al zo’n twee of drie jaar het compartiment verhuurt aan de verdachte.

De rechtbank volgt de verdediging in het standpunt dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van de ten laste gelegde periode voor 9 juni 2017. De enkele verklaring van [getuige] is onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat de verdachte vanaf 27 oktober 2014 de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte tussen 9 juni 2017 en 25 oktober 2017 circa 80 maal telefonisch contact heeft gehad met de medeverdachte in het betreffende onderzoek. De telefoon van de verdachte heeft in de periode van 9 juni 2017 tot en met 26 oktober 2017 90 maal contact gemaakt met een telefoonmast in Ter Aar nabij de [adres 3] en 151 maal een zendmast in de buurt van de garage van de medeverdachte aan de [adres 2] in Den Haag aangestraald. De verdachte en zijn medeverdachte hebben in die periode intensief samengewerkt, zo blijkt uit deze telefoongegevens. Bovendien zijn op de locaties [adres 2] in Den Haag en in de container in Ter Aar onderdelen aangetroffen van in ieder geval 10 dezelfde gestolen auto’s. De vrachtwagen van de medeverdachte is op 31 oktober 2017 aangehouden terwijl verdachte deze bestuurde, op weg naar de [adres 2] in Den Haag. Gelet hierop acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in de periode van 9 juni tot en met 27 oktober 2017 de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd.

Gewoonteheling

Voor een bewezenverklaring van gewoonteheling moet komen vast te staan dat de opzetheling herhaaldelijk is gepleegd en dat tussen die feiten een zeker verband bestaat. Uit de herhaling moet een zekere continuïteit op te maken zijn die op het bestaan van een gewoonte wijst.

De rechtbank overweegt hiertoe dat de ten laste gelegde onderdelen zijn aangetroffen en in beslag zijn genomen op 27 oktober 2017, 31 oktober 2017 en 9 november 2017. Uit de aangiftes volgt dat de voertuigen behorend bij de ten laste gelegde kentekens zijn weggenomen tussen 22 februari 2015 en 11 oktober 2017. Nu de verdachte zich in de bewezen verklaarde periode, binnen een tijdsbestek van in ieder geval ongeveer een half jaar in ieder geval 32 (31 + 1) keer schuldig heeft gemaakt aan opzetheling, is de rechtbank van oordeel daarmee wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht, met inachtneming van al hetgeen zij eerder heeft overwogen, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich in de periode van 9 juni 2017 tot en met 31 oktober 2017 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van gewoonteheling van een grote hoeveelheid auto-onderdelen, zoals nader aangeduid in de bijlage bij de tenlastelegging.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van de verdachte bewezen dat:

hij in de periode van 9 juni 2017 tot en met 31 oktober 2017, in het arrondissement ‘s-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers hebben verdachte en zijn mededader een grote hoeveelheid auto-onderdelen, zoals onder meer nader aangeduid in bijgevoegde lijst (welke lijst deel uitmaakt van deze tenlastelegging), voorhanden gehad, terwijl hij en zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van voornoemde auto-onderdelen wisten dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

Bijlage bij de tenlastelegging

Een onderdeel of onderdelen van een voertuig met kenteken:

nr.

Kenteken

BVH nummer aangifte

Aangever/benadeelde

1

[kenteken 1]

15002017241484

[aangever/benadeelde 1]

2

[kenteken 2]

23002015034575

[aangever/benadeelde 2]

3

[kenteken 3]

0100-2017233034

[aangever/benadeelde 3]

4

[kenteken 4]

9002017028804

[aangever/benadeelde 4]

5

[kenteken 5]

15002017043500

[aangever/benadeelde 5]

6

[kenteken 6]

15002017268133

[aangever/benadeelde 6]

7

[kenteken 7]

15002017296709

[aangever/benadeelde 7]

8

[kenteken 8]

11002017135875

[aangever/benadeelde 8]

9

[kenteken 9]

21002017172426

[aangever/benadeelde 9]

10

[kenteken 10]

13002017130716

[aangever/benadeelde 10]

11

[kenteken 11]

15002016279249

[aangever/benadeelde 11]

12

[kenteken 12]

15002016245067

[aangever/benadeelde 12]

13

[kenteken 13]

11002017130322

[aangever/benadeelde 13]

14

[kenteken 14]

11002017133396

[aangever/benadeelde 14]

15

[kenteken 15]

9002017108207

[aangever/benadeelde 15]

16

[kenteken 16]

13002017144223

[aangever/benadeelde 16]

17

[kenteken 17]

21002017212356

[aangever/benadeelde 17]

18

[kenteken 18]

21002017202983

[aangever/benadeelde 18]

19

[kenteken 19]

15002017054410

[aangever/benadeelde 19]

20

[kenteken 20]

21002017209970

[aangever/benadeelde 20]

21

[kenteken 21]

21002017207943

[aangever/benadeelde 21]

22

[kenteken 22]

15002017119300

[aangever/benadeelde 22]

23

[kenteken 23]

15002017057789

[aangever/benadeelde 23]

24

[kenteken 24]

20002017227406

[aangever/benadeelde 24]

25

[kenteken 25]

9002017231267

[aangever/benadeelde 25]

26

[kenteken 26]

15002017116412

[aangever/benadeelde 26]

27

[kenteken 27]

9002016044811

[aangever/benadeelde 27]

28

[kenteken 28]

13002017117363

[aangever/benadeelde 28]

29

[kenteken 29]

17002017271833

[aangever/benadeelde 29]

30

[kenteken 30]

15002017259967

[aangever/benadeelde 30]

31

[kenteken 31]

11002017181567

[aangever/benadeelde 31]

Een onderdeel of onderdelen van een voertuig, waarvan een nummer of identificerend kenmerk is weggev ij ld/verwijderd:

nr.

Onderdeel

BVH nummer aangifte

1

Airbag Volkswagen

nb

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat de verdachte ter zake van het ten laste gelegde feit zal worden veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Ter onderbouwing van zijn strafeis heeft de officier van justitie gewezen op de maximale gevangenisstraf die is genoemd in artikel 417 Sr en op soortgelijke zaken.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om aan de verdachte een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met een taakstraf op te leggen. De verdediging heeft in dit kader aangevoerd dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn, hetgeen niet aan verdachte te wijten is. Verder heeft de verdediging gewezen op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Laatstgenoemde heeft een beperkt strafblad en geen nieuwe feiten meer op zijn naam sinds de ten laste gepleegde pleegdatum in deze zaak. De verdachte werkt bij de [… 1] in [… 1] , alwaar hij jongeren met een problematische achtergrond helpt. Voorts onderhoudt hij zijn gezin met twee jonge kinderen en vormt daarin een onmisbare spil.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

Ernst van het feit

De verdachte heeft zich gedurende een aantal maanden schuldig gemaakt aan het (medeplegen van) gewoonte maken van opzetheling. De verdachte was betrokken bij de handel in gestolen auto-onderdelen die werd uitgevoerd vanuit de locatie in Ter Aar . Bij de doorzoeking van de loods en vrachtwagen is gebleken dat dit een omvangrijke opslagruimte betrof met (nagenoeg) een en al gestolen waar.

De verdachte heeft met zijn grootschalige handel een onmisbare schakel gevormd tussen enerzijds de aanbieders (veelal de dieven) en anderzijds de uiteindelijke afnemers (helers) van de gestolen auto’s en heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld bij het in stand houden van deze illegale handel in gestolen voertuigen (“zonder helers geen stelers”). De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan.

Het kan niet anders dan dat de verdachte bij zijn handelen enkel oog heeft gehad voor zijn eigen financiële gewin en dat hij zich op geen enkel moment en op geen enkele wijze heeft bekommerd om de schade en de overlast die hij met zijn handelen mede heeft veroorzaakt.

De rechthebbenden op de auto’s (of in hun plaats de verzekeringsmaatschappijen die de schade hebben vergoed) hebben forse financiële schade opgelopen. Daarnaast is uit de vorderingen die de benadeelde partijen zijn ingediend en de aanvullende verklaring daarop van enkele benadeelden ter terechtzitting van 4 september 2020, duidelijk gebleken dat zij naast de schade voor het verlies van de auto ook andere schade hebben geleden. Maar bovendien is het dagelijks leven van deze mensen ontwricht. Een vader kon zijn gehandicapte zoon niet meer naar de dagbesteding brengen. Kostbare (persoonlijke) spullen lagen in de auto en werden op deze manier ook gestolen. Betrokkenen konden niet naar werk of juist niet naar huis. Afspraken moesten worden afgezegd. Verhuizingen werden ontregeld. Naast deze gevolgen kampen veel aangevers ook met angstgevoelens.

De diefstal levert zoals gezegd ook een forse schadepost op voor de betrokken verzekeringsmaatschappijen en daarmee voor de verzekeringnemers, welke schade op verzekeringsnemers in de toekomst mogelijk zal worden doorberekend in de hoogte van de premie.

De rechtbank zal met dit alles daar bij het bepalen van de strafmaat rekening mee houden.

Persoonlijke omstandigheden

De rechtbank heeft acht geslagen op het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie van 7 augustus 2020. Hieruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld wegens schuldheling.

De rechtbank heeft kennis genomen van de mail van de werkgever van verdachte [… 1] waaruit blijkt dat de verdachte goed werk doet met probleemjongeren.

De rechtbank houdt ten gunste van de verdachte rekening met een forse overschrijding van de redelijke termijn, zoals genoemd in artikel 6 EVRM. Uitgangspunt is dat de behandeling van een strafzaak dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen 2 jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Van bijzondere omstandigheden is de rechtbank niet gebleken. Regel is dat overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door vermindering van de straf die zou zijn opgelegd indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2008 (NJ 2008, 358), zal er bij de strafmaat rekening worden gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn van, in dit geval 1 jaar, en een strafkorting worden toegepast die de rechtbank redelijk acht te weten 10% van de op te leggen straf.

De straf

De rechtbank heeft voor het medeplegen van gewoonteheling aansluiting gezocht bij de in artikel 417 Sr gegeven maatstaf en rekening gehouden met de straffen die gewoonlijk voor dit misdrijf worden opgelegd.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat voor het bewezen verklaarde een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk passend en geboden is. Gelet op de geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn zal de rechtbank deze matigen tot 18 maanden (waarvan 6 maanden voorwaardelijke) gevangenisstraf.

7 De vordering van de benadeelde partijen

De hier gehanteerde nummering sluit aan bij de nummering van de lijst die als bijlage deel uitmaakt van de (gewijzigde) tenlastelegging. De benadeelde partij die in die bijlage niet voorkomt is hier genummerd 0.

7.1

De inhoud van de vorderingen van de benadeelde partijen

De navolgende (rechts)personen hebben zich - elk afzonderlijk - als benadeelde partij gevoegd in het strafproces:

0. [benadeelde] ;

1. [aangever/benadeelde 1] ;

5. [aangever/benadeelde 5] ;

9. [aangever/benadeelde 9] ;

10. [aangever/benadeelde 10] ;

13. [aangever/benadeelde 13] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

16. [aangever/benadeelde 16] ;

17. [aangever/benadeelde 17] ;

21. [aangever/benadeelde 21a] ;

23. [aangever/benadeelde 23] ;

25. [aangever/benadeelde 25] ;

27. [aangever/benadeelde 27] ;

30. [aangever/benadeelde 30] ;

31. [aangever/benadeelde 31] .

De navolgende benadeelde partijen hebben de na te melden bedragen aan materiële schadevergoeding gevorderd:

0. [benadeelde] , € 2.180,84

1. [aangever/benadeelde 1] , € 12.120,00

5. [aangever/benadeelde 5] , € 8.485,00

9. [aangever/benadeelde 9] , € 6.800,00

10. [aangever/benadeelde 10] , € 9.585,46

13. [aangever/benadeelde 13] , € 6.100,00

15. [aangever/benadeelde 15] , € 11.994,93

16. [aangever/benadeelde 16] , € 600,00

17. [aangever/benadeelde 17] , € 1.450,00

21. [aangever/benadeelde 21a] , € 10.000,00

23. [aangever/benadeelde 23] , € 9.406,00

25. [aangever/benadeelde 25] , € 3.865,59

27. [aangever/benadeelde 27] , € 9.680,77

30. [aangever/benadeelde 30] , € 8.340,00

31. [aangever/benadeelde 31] , € 24.164,24

De navolgende benadeelde partijen hebben naast materiële schade de na te melden bedragen aan immateriële schadevergoeding gevorderd:

0. [benadeelde] , € 5.000,00

10. [aangever/benadeelde 10] , € 1.000,00

16. [aangever/benadeelde 16] , € 500,00

De navolgende benadeelde partijen hebben gevorderd dat de schadevergoeding zal worden vermeerderd met de wettelijke rente:

0. [benadeelde] ;

1. [aangever/benadeelde 1] ;

5. [aangever/benadeelde 5] ;

9. [aangever/benadeelde 9] ;

10. [aangever/benadeelde 10] ;

13. [aangever/benadeelde 13] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

16. [aangever/benadeelde 16] ;

17. [aangever/benadeelde 17] ;

21. [aangever/benadeelde 21a] ;

23. [aangever/benadeelde 23] ;

25. [aangever/benadeelde 25] ;

27. [aangever/benadeelde 27] .

30. [aangever/benadeelde 30] ;

31. [aangever/benadeelde 31] .

7.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ten aanzien van de benadeelde partijen geconcludeerd tot toewijzing van de vorderingen, voor zover deze naar het oordeel van de rechtbank voldoende zijn onderbouwd.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft ten aanzien van alle benadeelde partijen primair bepleit dat de vorderingen worden afgewezen en subsidiair dat zij niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vorderingen.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Verband tussen heling en schade (juridisch kader)

Bij de beoordeling van de vorderingen van de benadeelde partijen stelt de rechtbank voorop dat volgens vaste jurisprudentie (onder andere ECLI:NL:HR:1998:ZD0985) de

strafbaarstelling van heling mede strekt ter bescherming van het belang van de rechthebbende op het geheelde goed. De bestolene kan als benadeelde partij aanspraak maken op vergoeding door de heler van zijn schade. De concrete omstandigheden van het geval zijn bepalend voor de beantwoording van de vraag of voldoende verband bestaat tussen de helingshandeling en de door de rechthebbende op het geheelde goed geleden schade om te kunnen aannemen dat deze door die helingshandeling rechtstreeks schade heeft geleden.

Verband tussen heling en schade (geconcretiseerd)

Zoals uit de bewijsoverwegingen volgt heeft de verdachte zich op grote schaal en in min of meer georganiseerd verband bezig gehouden met de (gewoonte)heling van (onderdelen van) gestolen voertuigen. Dergelijke strafbare activiteiten in deze omvang vergen samenwerking en afspraken over afname en overdracht van de gestolen voertuigen. Daarbij acht de rechtbank van belang dat meerdere gestolen voertuigen binnen een kort tijdsbestek na de diefstal al bij de verdachte of diens medeverdachte zijn aangetroffen. Uit het onderzoek is bovendien gebleken dat het in deze zaak vaak dezelfde automerken betrof. Dit duidt er op dat de steler (of stelers) goed op de hoogte was (of waren) van de voorkeuren van de afnemer en dat er gericht voertuigen van die merken werden gestolen. De verdachte heeft door zijn handelen de diefstallen van voertuigen in de hand gewerkt. Daarmee is naar het oordeel van de rechtbank sprake van voldoende verband tussen de helingshandelingen en de door de rechthebbenden geleden schade.

Niet-ontvankelijkheid (geen rechtstreekse schade)

Aan de navolgende benadeelde partij is ten aanzien van de navolgende post niet rechtstreeks schade toegebracht door het bewezenverklaarde feit. De rechtbank zal daarom deze benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering voor zover deze betrekking hebben op de navolgende post:

16. [aangever/benadeelde 16] , plaatsing extra slot huidige auto.

Schade gestolen voertuigen (dagwaarde)

Bij de begroting van geleden schade wegens het verlies van gestolen voertuigen hanteert de rechtbank de dagwaarde van die voertuigen als uitgangspunt. Zij baseert zich daarbij op de door de verzekeraars uitgekeerde bedragen. Het uitgangspunt van schadevergoeding is immers het zo veel mogelijk herstellen van de oude financiële toestand van de benadeelde. Voor zover de benadeelde partijen zich op het standpunt hebben gesteld dat de schade bestaat uit de aanschafwaarde van de gestolen auto (of uit het verschil tussen het door de verzekering uitgekeerde bedrag en de aanschafwaarde van dat voertuig), zal de rechtbank de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaren in (dat deel) van hun vorderingen. Er moet immers rekening worden gehouden met waardevermindering door afschrijving.

Niet-ontvankelijkheid (onvoldoende onderbouwing)

De navolgende schadeposten van de navolgende benadeelde partijen zijn namens de verdachte gemotiveerd betwist. De benadeelde partijen hebben ten aanzien van deze schadeposten de vorderingen onvoldoende onderbouwd. De gelegenheid geven voor een nadere onderbouwing daarvan zou een onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. De rechtbank zal de benadeelde partijen ten aanzien van deze schadeposten niet-ontvankelijk verklaren in de vorderingen.

0. [benadeelde] , niet vergoede deel aankoopsom gestolen voertuig,
immateriële schade;

9. [aangever/benadeelde 9] , niet vergoede deel aankoopsom gestolen voertuig;

10. [aangever/benadeelde 10] , immateriële schade;

15. [aangever/benadeelde 15] , niet vergoede deel aankoopsom gestolen voertuig;

16. [aangever/benadeelde 16] , immateriële schade;

17. [aangever/benadeelde 17] , niet vergoede deel aankoopsom gestolen voertuig;

21. [aangever/benadeelde 21a] , niet vergoede deel aankoopsom gestolen voertuig,

25. [aangever/benadeelde 25] , niet vergoede deel aankoopsom gestolen voertuig, aankoop
bij [… 1] ;

27. [aangever/benadeelde 27] , overige kosten import (transport, trekhaak, kenteken,
arbeid).

31. [aangever/benadeelde 31] , niet vergoede deel aankoopsom gestolen voertuig.

De benadeelde partijen kunnen (deze delen van) de vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Toewijzing materiële schade (inhoud gestolen voertuigen)

Met betrekking tot schade wegens in de gestolen voertuigen aanwezige voorwerpen overweegt de rechtbank dat algemeen bekend is dat gebruikers van voertuigen daarin vaak persoonlijke of werkgerelateerde bezittingen bewaren. Als een voertuig wordt gestolen gaan ook voorwerpen die in dat voertuig liggen verloren voor de rechthebbende, evenals brandstof die zich in de tank bevindt. In het verlengde van wat hiervoor werd overwogen over het verband tussen heling en schade, zijn de benadeelde partijen ook ontvankelijk in hun vorderingen voor zover die zien op schade wegens het verlies van voorwerpen of brandstof die zich in de gestolen voertuigen bevonden. Dat geldt eveneens voor aanpassingen aan de voertuigen die de rechthebbenden hebben bekostigd. Ook de waarde van die aanpassingen is voor hen verloren gegaan. De rechtbank acht deze schadeposten voor toewijzing vatbaar.

Toewijzing materiële schade

De navolgende vorderingen, voor zover deze betrekking hebben op de navolgende schadeposten, zijn door of namens de verdachte niet (gemotiveerd) betwist en door of namens de benadeelde partijen voldoende onderbouwd. Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting kan naar het oordeel van de rechtbank worden vastgesteld dat de benadeelde partijen rechtstreeks schade hebben geleden door het onder 1 bewezenverklaarde feit, ter grootte van de navolgende bedragen:

0. [benadeelde] , € 423,84 inhoud brandstoftank, autohuur/vervangend
vervoer;

1. [aangever/benadeelde 1] , € 12.120 gestolen voertuig, kloofbijl;

10. [aangever/benadeelde 10] , € 864,90 colbert, retourpakketten, verlofdag
22/6/2017, reiskosten, tank en schoonmaak
leenauto, usb-stick, cd's, oplader;

15. [aangever/benadeelde 15] , € 1.445,13 grote beurt op 15/03/2017;

23. [aangever/benadeelde 23] , € 9.406,00 aanpassingen voor gehandicapten;

27. [aangever/benadeelde 27] , € 8.680,77 Audi, BPM i.v.m. import auto, keuring en
kenteken;

30. [aangever/benadeelde 30] , € 675,00 modem [… 1] , taxirit VU, eigen risico.

Toewijzing materiële schade (schattingsbevoegdheid)

Dit geldt eveneens voor de navolgende vorderingen, voor zover deze betrekking hebben op de navolgende schadeposten, met dien verstande dat de rechtbank ten aanzien van deze schadeposten gebruik maakt van haar schattingsbevoegdheid (artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek), omdat de omvang van de geleden (materiële) schade ten aanzien van deze schadeposten niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. Daarbij is in het bijzonder het volgende van belang. Voor voorwerpen die in de voertuigen lagen geldt (evenals voor die voertuigen) dat rekening moet worden gehouden met waardevermindering door afschrijving. De rechtbank stelt de schade ten aanzien van deze schadeposten daarom vast op de navolgende lagere bedragen dan gevorderd:

0. [benadeelde] , € 200,00 inboedel auto;

5. [aangever/benadeelde 5] € 7.900,00 gestolen voertuig, velgen, banden, sporttas
met judopak, cd's;

10. [aangever/benadeelde 10] € 880,00 sportschoen [… 1] , [… 1] tas;

13. [aangever/benadeelde 13] , € 5.000,00 gestolen voertuig;

25. [aangever/benadeelde 25] , € 1.930,00 aankopen bij [… 1] , [… 1] , [… 1] ,
, [… 1] , [… 1] ;

30. [aangever/benadeelde 30] , € 2.485,00 keukenspullen, zonnebril, parfum, jas,
parkeerkaart, kabel, oortjes, inhoud krat,
mattenset, vervoer/taxikosten, gederfde
inkomsten 10 uren;

31. [aangever/benadeelde 31] € 3.685,00 fietsendrager, golfuitrusting, camera, jasje,
rugzakken met kleding, schoenen,
fietsmand, koeltas, zonnebril, oplader,
gereedschap.

Totale toegewezen schade

De rechtbank zal - gelet op het voorgaande - de vorderingen van de navolgende benadeelde partijen toewijzen tot de navolgende bedragen, bestaande uit uitsluitend materiële schade:

0. [benadeelde] , € 623,84 (= € 423,84 + € 200)

1. [aangever/benadeelde 1] , € 12.120,00

5. [aangever/benadeelde 5] € 7.900,00

9. [aangever/benadeelde 9] , € 0

10. [aangever/benadeelde 10] , € 1.744,90 (= € 864,90 + € 880)

13. [aangever/benadeelde 13] , € 5.000,00

15. [aangever/benadeelde 15] , € 1.445,13

16. [aangever/benadeelde 16] , € 0

17. [aangever/benadeelde 17] , € 0

21. [aangever/benadeelde 21a] , € 0

23. [aangever/benadeelde 23] , € 9.406,00

25. [aangever/benadeelde 25] , € 1.930,00

27. [aangever/benadeelde 27] , € 8.680,77

30. [aangever/benadeelde 30] , € 3.160,00 (= € 675 + € 2.485)

31. [aangever/benadeelde 31] , € 3.685,00

Wettelijke rente

De rechtbank zal, gelet op de bewezenverklaarde periode, de door de navolgende benadeelde partijen gevorderde wettelijke rente toewijzen met ingang van 31 oktober 2017, omdat vast is komen te staan dat de schade vanaf die datum is ontstaan.

0. [benadeelde] ;

1. [aangever/benadeelde 1] ;

5. [aangever/benadeelde 5] ;

10. [aangever/benadeelde 10] ;

13. [aangever/benadeelde 13] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

23. [aangever/benadeelde 23] ;

25. [aangever/benadeelde 25] ;

27. [aangever/benadeelde 27] ;

30. [aangever/benadeelde 30] ;

31. [aangever/benadeelde 31] .

Proceskostenveroordeling verdachte

Nu de vorderingen gedeeltelijk worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de navolgende benadeelde partijen tot aan deze uitspraak in verband met de vorderingen hebben gemaakt. De rechtbank begroot deze kosten tot op heden op nihil. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld in de kosten die deze benadeelde partijen voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moeten maken.

0. [benadeelde] ;

1. [aangever/benadeelde 1] ;

5. [aangever/benadeelde 5] ;

10. [aangever/benadeelde 10] ;

13. [aangever/benadeelde 13] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

23. [aangever/benadeelde 23] ;

25. [aangever/benadeelde 25] ;

27. [aangever/benadeelde 27] ;

30. [aangever/benadeelde 30] ;

31. [aangever/benadeelde 31] .

Proceskostenveroordeling benadeelde partijen

Wat betreft de vorderingen die niet-ontvankelijk zijn verklaard, brengt dit mee dat de navolgende benadeelde partijen moeten worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vorderingen heeft moeten maken. De rechtbank begroot deze kosten tot op heden op nihil.

9. [aangever/benadeelde 9] ;

16. [aangever/benadeelde 16] ;

17. [aangever/benadeelde 17] ;

21. [aangever/benadeelde 21a] .

Hoofdelijkheid (één mededader)

Omdat de verdachte het strafbare feit ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met een mededader heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor de toegewezen proceskosten. Daarbij geldt dat de verdachte, voor zover de mededader een bedrag aan de benadeelde partijen heeft betaald, dat deel van de schadevergoeding en/of proceskosten niet meer aan de benadeelde partijen hoeft te betalen. De rechtbank is van oordeel dat dit alleen geldt ten aanzien van de navolgende benadeelde partijen, omdat deze in beide zaken een vordering hebben ingediend waartegen de verdachte en zijn raadsvrouw verweer hebben kunnen voeren.

0. [benadeelde] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

27. [aangever/benadeelde 27] .

8 De schadevergoedingsmaatregel

8.1

De vordering van de officier van justitie

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat aan verdachte een schadevergoedingsmaatregel zal worden opgelegd.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft ten aanzien van de gevorderde schadevergoedingsmaatregel geen standpunt ingenomen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

Nu de verdachte voor het onder 1 bewezenverklaarde strafbare feit zal worden veroordeeld en hij jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door dit feit is toegebracht, zal de rechtbank aan de verdachte (hoofdelijk) de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van de navolgende bedragen ten behoeve van de navolgende (rechts)personen en vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 31 oktober 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening:

0. [benadeelde] , € 623,84 (hoofdelijk)

1. [aangever/benadeelde 1] , € 12.120

5. [aangever/benadeelde 5] , € 7.900,00

10. [aangever/benadeelde 10] , € 1.744,90

13. [aangever/benadeelde 13] , € 5.000,00

15. [aangever/benadeelde 15] , € 1.445,13 (hoofdelijk)

23. [aangever/benadeelde 23] , € 9.406,00

25. [aangever/benadeelde 25] , € 1.930,00

27. [aangever/benadeelde 27] , € 8.680,77 (hoofdelijk)

30. [aangever/benadeelde 30] , € 3.160,00

31. [aangever/benadeelde 31] , € 3. [aangever/benadeelde 2] ,00

9 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf en bijkomende straf zijn gegrond op de artikelen:

- 36f, 47, 63, 417 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij ten tijde van het bewezen verklaarde rechtens golden dan wel ten tijde van deze uitspraak rechtens gelden.

10 De beslissing

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, zoals hierboven onder 3.5 bewezen is verklaard en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

medeplegen van een gewoonte maken van opzetheling;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden;

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 6 (zes) maanden, niet zal worden tenuitvoergelegd onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op 2 (twee) jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

de vorderingen van de benadeelde partijen;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de navolgende benadeelde partijen gedeeltelijk toe en veroordeelt de verdachte hoofdelijk om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan:

0. [benadeelde] , een bedrag van € 623,84

1. [aangever/benadeelde 1] , een bedrag van € 12.120,00

5. [aangever/benadeelde 5] een bedrag van € 7.900,00

10. [aangever/benadeelde 10] een bedrag van € 1.744,90

13. [aangever/benadeelde 13] , een bedrag van € 5.000,00

15. [aangever/benadeelde 15] , een bedrag van € 1.445,13

23. [aangever/benadeelde 23] een bedrag van € 9.406,00

25. [aangever/benadeelde 25] , een bedrag van € 1.930,00

27. [aangever/benadeelde 27] , een bedrag van € 8.680,77

30. [aangever/benadeelde 30] , een bedrag van € 3.160,00

31. [aangever/benadeelde 31] , een bedrag van € 3.685,00

telkens vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 31 oktober 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededader(s) aan de navolgende benadeelde partijen, zal zijn bevrijd tot de hoogte van de betaalde bedragen:

0. [benadeelde] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

27. [aangever/benadeelde 27] ;

bepaalt dat de navolgende benadeelde partijen voor het overige niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding:

0. [benadeelde] ;

5. [aangever/benadeelde 5] ;

10. [aangever/benadeelde 10] ;

13. [aangever/benadeelde 13] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

25. [aangever/benadeelde 25] ;

27. [aangever/benadeelde 27] ;

30. [aangever/benadeelde 30] ;

31. [aangever/benadeelde 31] .

bepaalt dat de navolgende benadeelde partijen niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding:

9. [aangever/benadeelde 9] ;

16. [aangever/benadeelde 16] ;

17. [aangever/benadeelde 17] ;

21. [aangever/benadeelde 21a] ;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de navolgende benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken:

0. [benadeelde] ;

1. [aangever/benadeelde 1] ;

5. [aangever/benadeelde 5] ;

10. [aangever/benadeelde 10] ;

13. [aangever/benadeelde 13] ;

15. [aangever/benadeelde 15] ;

23. [aangever/benadeelde 23] ;

25. [aangever/benadeelde 25] ;

27. [aangever/benadeelde 27] ;

30. [aangever/benadeelde 30] ;

31. [aangever/benadeelde 31] .

veroordeelt de benadeelde partijen in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vorderingen gemaakt, tot op heden begroot op nihil:

9. [aangever/benadeelde 9] ;

16. [aangever/benadeelde 16] ;

17. [aangever/benadeelde 17] ;

21. [aangever/benadeelde 21a] .

de schadevergoedingsmaatregel

legt aan de verdachte (hoofdelijk) op de verplichting tot betaling aan de Staat van de navolgende bedragen ten behoeve van de navolgende (rechts)personen en vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 31 oktober 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening:

0. [benadeelde] , € 623,84 (hoofdelijk)

1. [aangever/benadeelde 1] , € 12.120,00

5. [aangever/benadeelde 5] , € 7.900,00

10. [aangever/benadeelde 10] € 1.744,90

13. [aangever/benadeelde 13] , € 5.000,00

15. [aangever/benadeelde 15] , € 1.445,13 (hoofdelijk)

23. [aangever/benadeelde 23] € 9.406,00

25. [aangever/benadeelde 25] , € 1.930,00

27. [aangever/benadeelde 27] , € 8.680,77 (hoofdelijk)

30. [aangever/benadeelde 30] , € 3.160,00

31. [aangever/benadeelde 31] € 3.685,00

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van de verschuldigde bedragen volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 303 dagen;

de toepassing van de gijzeling heft de hiervoor opgelegde betalingsverplichting niet op;

bepaalt dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting aan de benadeelde partijen de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partijen in zoverre doet vervallen;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot

€ 55.695,64, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 31 oktober 2017 tot aan de dag van de algehele voldoening, ten behoeve van de navolgende (rechts)personen (en als volgt te verdelen):

0. [benadeelde] , € 623,84

1. [aangever/benadeelde 1] , € 12.120,00

5. [aangever/benadeelde 5] , € 7.900,00

10. [aangever/benadeelde 10] , € 1.744,90

13. [aangever/benadeelde 13] , € 5.000,00

15. [aangever/benadeelde 15] , € 1.445,13

23. [aangever/benadeelde 23] , € 9.406 ,00

25. [aangever/benadeelde 25] , € 1.930,00

27. [aangever/benadeelde 27] , € 8.680,77

30. [aangever/benadeelde 30] , € 3.160,00

31. [aangever/benadeelde 31] , € 3.685,00

bepaalt dat in geval noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - gijzeling kan worden toegepast voor de duur van 303 dagen;

de toepassing van de gijzeling heft de hiervoor opgelegde betalingsverplichting niet op;

bepaalt dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting door de verdachte en/of zijn mededader aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededader(s) aan de benadeelde partij, dan wel bij gehele of gedeeltelijke voldoening van de, aan de mededader(s) opgelegde, verplichting tot betaling aan de staat, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag.

Dit vonnis is gewezen door

mr. L.K. van Zaltbommel, voorzitter,

mr. J.C. U-A-Sai, rechter,

mr. H.H.J. Zevenhuijzen, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. J.A. Lockhorst, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 september 2020.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van de processen-verbaal in - [onderzoeksnaam] met het nummer DH7R017067, van de politie eenheid Den Haag, districtsrecherche Alphen aan den Rijn-Gouda, met bijlagen (doorgenummerd p. 1 t/m 269), hierna: PV [onderzoeksnaam] ; - [onderzoeksnaam] met het nummer DH7R017067, van diverse politie eenheden, met bijlagen (doorgenummerd p. 1 t/m 270), hierna: PV [onderzoeksnaam] A.

2 Proces-verbaal van bevindingen, p. 24 (PV [onderzoeksnaam] ).

3 Proces-verbaal van bevindingen, p. 24 (PV [onderzoeksnaam] ).

4 Proces-verbaal van verhoor getuige, p. 8 (PV [onderzoeksnaam] ).

5 Proces-verbaal van bevindingen p. 41 (PV [onderzoeksnaam] ).

6 Proces-verbaal van bevindingen, p. 43-68 (PV [onderzoeksnaam] ).

7 Proces-verbaal van bevindingen, p. 69-107 (PV [onderzoeksnaam] ).

8 Proces-verbaal van bevindingen, p. 24-25 (PV [onderzoeksnaam] ).

9 Proces-verbaal van bevindingen, p. 26 (PV [onderzoeksnaam] ).

10 Proces-verbaal van bevindingen, p. 143-164 (PV [onderzoeksnaam] ).

11 Proces-verbaal van bevindingen, p. 108-111, met bijlage p. 125-133 (PV [onderzoeksnaam] ).

12 Proces-verbaal van bevindingen, p. 138-139 (PV [onderzoeksnaam] ).

13 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 1] , p. 230 (PV [onderzoeksnaam] A).

14 Proces-verbaal van bevindingen, p. 98 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 105.

15 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 2] , p. 118 (PV [onderzoeksnaam] A).

16 Proces-verbaal van bevindingen, p. 95 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 48.

17 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 3] , p. 181 (PV [onderzoeksnaam] A).

18 Proces-verbaal van bevindingen, p. 70 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 79.

19 Proces-verbaal van bevindingen, p. 144 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 124.

20 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 4] , p. 83-84 (PV [onderzoeksnaam] A).

21 Proces-verbaal van bevindingen, p. 52 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 32.

22 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 4] , p. 211 (PV [onderzoeksnaam] A).

23 Proces-verbaal van bevindingen, p. 88-89 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 96.

24 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 6] , p. 249-251 (PV [onderzoeksnaam] A).

25 Proces-verbaal van bevindingen, p. 144 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 122.

26 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 7] , p.98-99 (PV [onderzoeksnaam] A).

27 Proces-verbaal van bevindingen, p. 64 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 38.

28 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 8] , p. 162 (PV [onderzoeksnaam] A).

29 Proces-verbaal van bevindingen, p. 85 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 69.

30 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 9] , p. 59 (PV [onderzoeksnaam] A).

31 Proces-verbaal van bevindingen, p. 59 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 22.

32 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 10] , p. 173 (PV [onderzoeksnaam] A).

33 Proces-verbaal van bevindingen, p. 87 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 75.

34 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 11] namens P. Dekker, p. 226-227 (PV [onderzoeksnaam] A).

35 Proces-verbaal van bevindingen, p. 95 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 136.

36 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 12] (PL1500-2016245067-1), los opgenomen.

37 Proces-verbaal van bevindingen, p. 156 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 138.

38 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 13] , p. 146-147 (PV [onderzoeksnaam] A).

39 Proces-verbaal van bevindingen, p. 82 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 61.

40 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 14] , p. 205 (PV [onderzoeksnaam] A).

41 Proces-verbaal van bevindingen, p. 77 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 90.

42 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 15] , p. 4 (PV [onderzoeksnaam] A).

43 Proces-verbaal van bevindingen, p. 45 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 2.

44 Proces-verbaal van aangifte, p. 210 (PV [onderzoeksnaam] A).

45 Proces-verbaal van bevindingen, p. 151 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 131.

46 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 17] , p. 30-31 (PV [onderzoeksnaam] A).

47 Proces-verbaal van bevindingen, p. 63 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 12.

48 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 18] , p. 36 (PV [onderzoeksnaam] A).

49 Proces-verbaal van bevindingen, p. 62 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 14.

50 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 19] , p. 190 (PV [onderzoeksnaam] A).

51 Proces-verbaal van bevindingen, p. 104 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 84.

52 Proces-verbaal van bevindingen, p. 160 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 144.

53 Proces-verbaal van aangifte [aangever/benadeelde 20] , p. 100 (PV [onderzoeksnaam] A).

54 Proces-verbaal van bevindingen, p. 59 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 39.

55 Proces-verbaal van aangifte [aangever/benadeelde 21] namens [aangever/benadeelde 21a] , p. 39-40 (PV [onderzoeksnaam] A).

56 Proces-verbaal van bevindingen, p. 60 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 15.

57 Proces-verbaal van aangifte [aangever/benadeelde 22] , p. 22 (PV [onderzoeksnaam] A).

58 Proces-verbaal van bevindingen, p. 56 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 9.

59 Proces-verbaal van aangifte [aangever/benadeelde 23] , p. 188-189 (PV [onderzoeksnaam] A).

60 Proces-verbaal van bevindingen, p. 105 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 83.

61 Proces-verbaal van bevindingen, p. 161 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 145.

62 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 24] , p. 195-198 (PV [onderzoeksnaam] A).

63 Proces-verbaal van bevindingen, p. 48 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 8.

64 Proces-verbaal van bevindingen, p. 72 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 86.

65 Proces-verbaal van bevindingen, p. 145 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 121.

66 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 25] , p. 64 (PV [onderzoeksnaam] A).

67 Proces-verbaal van bevindingen, p. 57 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 24.

68 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 26] , p. 6-7 (PV [onderzoeksnaam] A).

69 Proces-verbaal van bevindingen, p. 49 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 3.

70 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 27] , p. 192 (PV [onderzoeksnaam] A).

71 Proces-verbaal van bevindingen, p. 71 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 85.

72 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 28] , p. 62 (PV [onderzoeksnaam] A).

73 Proces-verbaal van bevindingen, p. 65 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 23.

74 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 29] , p. 56 (PV [onderzoeksnaam] A).

75 Proces-verbaal van bevindingen, p. 65 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 21.

76 Proces-verbaal van aangifte van [aangever/benadeelde 30] , p. 48 (PV [onderzoeksnaam] A).

77 Proces-verbaal van bevindingen, p. 60 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 18.

78 Proces-verbaal van aangifte [aangever/benadeelde 31] , p. 51-52 (PV [onderzoeksnaam] A).

79 Proces-verbaal van bevindingen, p. 66 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 19.

80 Proces-verbaal van bevindingen, p. 24 (PV [onderzoeksnaam] ); proces-verbaal van bevindingen, p. 162 (PV [onderzoeksnaam] ); een geschrift, te weten een beslaglijst auto-onderdelen onderzoeken [onderzoeksnaam] , [onderzoeksnaam] en [onderzoeksnaam] , door de officier van justitie overgelegd ter terechtzitting van 4 september 2020, nummer 146.

81 Proces-verbaal van verhoor, p. 194 (PV [onderzoeksnaam] ).

82 Proces-verbaal van bevindingen, p. 24-25 (PV [onderzoeksnaam] ).

83 Proces-verbaal van bevindingen p. 30 (PV [onderzoeksnaam] ).

84 Proces-verbaal van bevindingen, p. 30-31 (PV [onderzoeksnaam] ).

85 Proces-verbaal van bevindingen p. 32-33 (PV [onderzoeksnaam] ).

86 Proces-verbaal van bevindingen, p. 195 (PV [onderzoeksnaam] ).

87 Proces-verbaal van bevindingen, p. 25 (PV [onderzoeksnaam] ).