Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:8785

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-09-2020
Datum publicatie
10-09-2020
Zaaknummer
C/09/15/601 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vereffening en verdeling nagekomen bate o.g.v. slotuitdelingslijst. Art. 194 Fw.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 194
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies – enkelvoudige kamer

insolventienummer: C/09/15/601 F

Beschikking van 9 september 2020

I. Het verzoek

Op 7 september 2020 heeft mr. A.Y. Kroll, advocaat en curator te Alphen aan den Rijn (verder: verzoeker), een verzoek ingediend. Het verzoek strekt tot het geven van een bevel tot vereffening en verdeling van een nagekomen bate onder de concurrente crediteuren van de inmiddels ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.J. van der Speld en Zonen B.V.

II. De procedure

1. Blijkens het verzoek heeft verzoeker zijn verzoek gedaan in zijn hoedanigheid van voormalig curator in het inmiddels geёindigde faillissement van voormelde vennootschap.

2. De uitspraak is bepaald op heden.

III. De feiten

1. Bij vonnis van deze rechtbank van 27 oktober 2015 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.J. van der Speld en Zonen B.V., destijds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29038139, statutair gevestigd te gemeente [vestigingsplaats], kantoorhoudende te [adres, postcode en vestigingsplaats] met benoeming van mr. R. Cats tot rechter-commissaris en met aanstelling van, laatstelijk, mr. A.Y. Kroll als curator.

2. Omdat, gelet op de stand van de boedel, ook aan de concurrente crediteuren een uitdeling kon plaatsvinden, heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Na gegrondverklaring van een verzet tegen de oorspronkelijke slotuitdelingslijst heeft de rechter-commissaris de door de curator aangepaste slotuitdelingslijst goedgekeurd, waarna die lijst op 4 november 2019 ter inzage is gelegd. De lijst is op 14 november 2019 verbindend geworden. De vorderingen van de 166 concurrente crediteuren zijn voor 15,87% voldaan.

3. Op 10 februari 2020 heeft de (waarnemend) rechter-commissaris de rekening en verantwoording die de curator heeft afgelegd goedgekeurd.

4. Verzoeker heeft in zijn verzoek verklaard dat hij van de Belastingdienst een bedrag van € 20.068,-- aan restitutie omzetbelasting op de derdengeldenrekening van zijn kantoor heeft ontvangen. Deze nagekomen bate moet worden verdeeld onder de 166 concurrente crediteuren. Aangezien hun totale saldo € 1.759.189,38 beloopt, zal elke concurrente crediteur 1,14% van zijn vordering uitgekeerd krijgen, aldus verzoeker.

IV. De beoordeling

1. Vast staat dat in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de J.J. van der Speld en Zonen B.V. een verificatievergadering heeft plaatsgevonden, waarna het faillissement is geëindigd met het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. De concurrente crediteuren hebben een deel van hun vordering ontvangen. Ook staat vast dat een nagekomen bate van € 20.068,-- aan de boedel van J.J. van der Speld en Zonen B.V. is teruggevallen.

2. Verzoeker is aan te merken als belanghebbende bij het verzoek.

3. In artikel 194 Fw is bepaald dat, indien na de slotuitdeling mocht blijken dat nog baten van de boedel aanwezig zijn welke ten tijde der vereffening niet bekend waren, de curator, op bevel van de rechtbank, tot vereffening en verdeling daarvan overgaat op de grondslag van de vroegere uitdelingslijsten. In het onderhavige geval is na uitdeling conform de uitdelingslijst alsnog een dergelijke bate opgekomen. Deze bate zal moeten worden vereffend via de weg van artikel 194 Fw. Bovendien is hier geen sprake van een bate waarvan de verwervingskosten hoger zijn dan die bate zelf, althans daarvan is niet gebleken.

4. Uit het voorgaande volgt dat het verzoek zal worden toegewezen op grond van artikel 194 Fw.

V. De beslissing

De rechtbank:

- heropent de vereffening in het beëindigde faillissement van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de J.J. van der Speld en Zonen B.V., in liquidatie, laatstelijk gevestigd te [vestigingsplaats];

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. R. Cats en stelt aan tot curator mr. A.Y. Kroll, advocaat te Alphen aan den Rijn;

- beveelt de curator, mr. A.Y. Kroll, over te gaan tot vereffening en verdeling van de nagekomen bate in de boedel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de J.J. van der Speld en Zonen B.V. op de grondslag van de op 14 november 2019 verbindend geworden slotuitdelingslijst;

- bepaalt dat deze uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.G.C. Veneman, rechter, bijgestaan door R. Becker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2020.