Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:8784

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-09-2020
Datum publicatie
10-09-2020
Zaaknummer
C/09/14/74 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vereffening en verdeling nagekomen bate o.g.v. slotuitdelingslijst.

Art. 194 Fw j° art. 137c lid 3 Fw.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 194
Faillissementswet 137c
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies – enkelvoudige kamer

insolventienummer: C/09/14/74 F

Beschikking van 9 september 2020

I. Het verzoek

Op 7 september 2020 heeft mr. A.Y. Kroll, advocaat en curator te Alphen aan den Rijn (verder:

verzoeker), een verzoek ingediend. Het verzoek strekt tot het geven van een bevel tot vereffening en verdeling van een nagekomen bate met betrekking tot de inmiddels ontbonden stichting "Stichting Reakt Groep", op de voet van artikel 194 Fw.

II. De procedure

1. Blijkens het verzoek heeft verzoeker zijn verzoek gedaan in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend voormalig curator in het inmiddels geёindigde faillissement van voormelde stichting.

2. De uitspraak is bepaald op heden.

III. De feiten

1. Bij vonnis van deze rechtbank van 21 januari 2014 is het faillissement uitgesproken

van de stichting "Stichting Reakt Groep", destijds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24405325, statutair gevestigd te gemeente [X], kantoorhoudende te [vestigingsadres], [postcode en vestigingsplaats] met benoeming van, laatstelijk, mr. W.J. Don tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.C. Dorrepaal als curator.

2. De rechter-commissaris heeft bij beschikking van 22 augustus 2016 bepaald dat – nu aannemelijk is dat de beschikbare baten niet voldoende zijn om daaruit de concurrente vorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen – de behandeling van concurrente crediteuren achterwege blijft en dat geen verificatievergadering wordt gehouden.

3. De door de curator opgestelde slotuitdelingslijst is door de rechter-commissaris goedgekeurd en op 24 oktober 2016 ter inzage gelegd. De lijst is op 3 november 2016 verbindend geworden. De preferente vordering van de Belastingdienst / Kantoor Den Haag is voor 23,26% voldaan.

4. Op 23 januari 2017 heeft de rechter-commissaris de rekening en verantwoording die de curator heeft afgelegd goedgekeurd.

5. Verzoeker heeft in zijn verzoek verklaard dat de Rabobank hem heeft bericht dat "Stichting Reakt Groep" nog recht heeft op uitbetaling van rentederivaten voor een bedrag van € 132.299,63. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de derdengeldrekening van het kantoor van verzoeker zodra de Rabobank beschikt over de beschikking dat het faillissement is heropend.

De voormelde nabetaling zal, op basis van de slotuitdelingslijst, volledig ten goede komen aan de Belastingdienst.

IV. De beoordeling

1. Vast staat dat het faillissement van de stichting "Stichting Reakt Groep" op de voet van de artikelen 137a e.v. Fw vereenvoudigd is afgewikkeld en dat dit is geëindigd met het verbindend worden van de uitdelingslijst. Ook staat vast dat "Stichting Reakt Groep" een nagekomen bate van € 132.299,63 staat te wachten.

2. Verzoeker is aan te merken als belanghebbende bij het verzoek.

3. In artikel 194 Fw is bepaald dat, indien na de slotuitdeling mocht blijken dat nog baten van de boedel aanwezig zijn welke ten tijde der vereffening niet bekend waren, de curator, op bevel van de rechtbank, tot vereffening en verdeling daarvan overgaat op de grondslag van de vroegere uitdelingslijsten. In het onderhavige geval is na uitdeling conform de uitdelingslijst alsnog een dergelijke bate opgekomen. Deze bate zal moeten worden vereffend via de weg van artikel 194 Fw. Dat artikel is – op de voet van artikel 137c lid 3 Fw – immers van overeenkomstige toepassing bij een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement ex artikel 137a e.v. Fw. Bovendien is hier geen sprake van een bate waarvan de verwervingskosten hoger zijn dan die bate zelf, althans daarvan is niet gebleken.

4. Uit het voorgaande volgt dat het verzoek zal worden toegewezen op grond van artikel 194 Fw.

V. De beslissing

De rechtbank:

- heropent de vereffening in het beëindigde faillissement van de stichting "Stichting Reakt Groep", in liquidatie, laatstelijk gevestigd te[vestigingsplaats];

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. W.J. Don en stelt aan tot curator mr. A.Y. Kroll, advocaat te Alphen aan den Rijn;

- beveelt de curator, mr. A.Y. Kroll, over te gaan tot vereffening en verdeling van de nagekomen bate in de boedel van de stichting "Stichting Reakt Groep" op de grondslag van de op 3 november 2016 verbindend geworden (vereenvoudigde) uitdelingslijst;

- bepaalt dat deze uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.G.C. Veneman, rechter, bijgestaan door R. Becker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2020.