Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:8049

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-06-2020
Datum publicatie
02-09-2020
Zaaknummer
NL19.27146
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Dublin Italië / proces-verbaal van mondelinge uitspraak / geen procesbelang vanwege vertrek met onbekende bestemming / beroep niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Bestuursrecht

zaaknummer: NL19.27146


proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiseres] , eiseres, v-nummer: [V-nummer 1] ,

mede namens haar minderjarige kind:

[minderjarige] , v-nummer: [V-nummer 2] ,

hierna gezamenlijk aangeduid als eisers

(gemachtigde: mr. A.A. Ubbergen),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. C.W. Griffioen).

Procesverloop

Bij besluit van 8 november 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eisers om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd niet in behandeling genomen.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft via Skype plaatsgevonden op 29 juni 2020. Partijen hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigden.

Na afloop van de behandeling van de zaak ter zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Overwegingen

Verweerder heeft voor zitting stukken ingediend waaruit blijkt dat de Nederlandse autoriteiten de Italiaanse autoriteiten op 10 december 2019 hebben geïnformeerd dat eisers met onbekende bestemming zijn vertrokken. Daarnaast blijkt uit deze stukken dat eiseres samen met haar zoon op 8 december 2019 Frankrijk is ingereisd en daar asiel heeft aangevraagd en verweerder het verzoek van de Franse autoriteiten om terugname van eisers op 12 januari 2020 heeft afgewezen. Verweerder heeft daarom ter zitting het standpunt ingenomen dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat eisers geen procesbelang hebben.

De rechtbank heeft ter zitting de volgende motivering gegeven voor het niet-ontvankelijk verklaren van het beroep.

Voor aanhouding van de behandeling van het beroep is geen aanleiding. Uit de door verweerder ingediende stukken blijkt dat eisers met onbekende bestemming zijn vertrokken en mogelijk in Frankrijk verblijven. In beginsel stellen eisers dan geen prijs meer op de door hen aanvankelijk gezochte bescherming in Nederland. Dit is slechts anders als eisers contact onderhouden met hun gemachtigde over de procedure. Gelet op wat de gemachtigde van eisers ter zitting naar voren heeft gebracht is hiervan geen sprake. Dit maakt dat eisers geen belang hebben bij de beoordeling van het beroep. Dat niet is uit te sluiten dat eisers mogelijk geprobeerd hebben om contact op te nemen met hun gemachtigde en zij zich genoodzaakt voelden om het asielzoekerscentrum te verlaten vanwege de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan maakt dit niet anders. Dit doet namelijk niet af aan de verantwoordelijkheid van eisers om contact te onderhouden met hun gemachtigde over de procedure.

Nu de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaart, bestaat er geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

De rechtbank heeft partijen ter zitting gewezen op de mogelijkheid om tegen de mondelinge uitspraak in hoger beroep te gaan op de hieronder omschreven wijze.

Deze uitspraak is uitgesproken in het openbaar op 29 juni 2020 door mr. G.P. Kleijn, rechter, in aanwezigheid van mr. R. Kroes, griffier.

Dit proces-verbaal is bekendgemaakt op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen één week na de dag van bekendmaking van dit proces-verbaal.