Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:7709

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-06-2020
Datum publicatie
17-08-2020
Zaaknummer
C/09/593167 / HA RK 20-228
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek tot wijziging van statuten van een besloten vennootschap.

Voor toestemming voor het wijzigen van statuten van besloten vennootschappen is in principe geen rechterlijke toestemming vereist. De algemene vergadering van aandeelhouders van een besloten vennootschap is bevoegd de statuten te wijzigen. Voor zover bij de statuten de bevoegdheid tot wijziging mocht zijn uitgesloten, is wijziging niettemin mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. In de onderhavige statuten is een beperking tot wijziging opgenomen. Wat de algemene vergadering kan doen in geval van uitsluiting van de mogelijkheid van wijziging van statutaire bepalingen, moet zij ook kunnen doen bij beperking van die mogelijkheid. Verzoek afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Juridisch up to Date 2020-0154
NJF 2020/355
OR-Updates.nl 2020-0318
RN 2020/102
RO 2020/65
JOR 2020/280 met annotatie van Schoonbrood, J.D.M.
JONDR 2020/954
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/593167 / HA RK 20-228

Beschikking van 24 juni 2020

in de zaak van

WONEN BIJ SEPTEMBER B.V.,

statutair gevestigd te Rijswijk,

verzoekster,

advocaat mr. J. Gilleit te Arnhem.

1 Het verzoek

1.1.

Het verzoekschrift strekt tot verlening van toestemming tot het wijzigen van artikel 33 van de statuten van verzoekster. Verzoekster voert daartoe het volgende aan.

1.2.

De stichtingen Diaphora Zorgverlening en Diaphora Woonvoorzieningen zijn na machtiging van de rechtbank, omgezet in Diaphora Zorgverlening B.V. en in Diaphora Woonvoorzieningen B.V. De statuten van deze twee vennootschappen bevatten de in artikel 2:18 lid 6 BW vereiste vermogensklem met betrekking tot het vermogen van de beide stichtingen ten tijde van de omzetting.

1.3.

Verzoekster is op 10 oktober 2019 gefuseerd met dertien andere vennootschappen, waaronder Diaphora Zorgverlening B.V. en Diaphora Woonvoorzieningen B.V. Bij deze fusie zijn de statuten van verzoekster, als verkrijgende vennootschap, gewijzigd. De hiervoor bedoelde vermogensklem, opgenomen in de statuten van Diaphora Zorgverlening B.V. en Diaphora Woonvoorzieningen B.V. is overgenomen in artikel 35 van de statuten van verzoekster.

1.4.

Artikel 33.2 van de statuten van verzoekster bepaalt dat voor wijziging van het bepaalde in dit artikel alsmede wijziging in artikel 25 (Winst en uitkeringen), artikel 34 (Ontbinding en vereffening) en artikel 35 (Vermogen ten tijde van omzetting) voorafgaande rechterlijke toestemming is vereist. Dit artikel werkt volgens verzoekster onnodig belemmerend bij een wijziging van de artikelen 25, 33 en 34 van de statuten. Verzoekster wil deze belemmering bij een eventueel gewenste toekomstige wijziging van deze artikelen vóór zijn door de betreffende bepaling reeds nu te schrappen. De rechterlijke toestemming voor wijziging van artikel 35 blijft bestaan, aangezien dit artikel zelf reeds bepaalt dat het slechts met rechterlijke toestemming kan worden gewijzigd.

2 De beoordeling

2.1.

De rechtbank overweegt dat rechterlijke toestemming voor het wijzigen van statuten in de wet alleen is geregeld met betrekking tot stichtingen (artikel 2:294 BW). Voor toestemming voor het wijzigen van statuten van besloten vennootschappen is in principe geen rechterlijke toestemming vereist. Artikel 2:231 lid 1 BW bepaalt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van een besloten vennootschap bevoegd is de statuten te wijzigen. Voor zover bij de statuten de bevoegdheid tot wijziging mocht zijn uitgesloten, is wijziging niettemin mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een bepaling in de statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer bepalingen van de statuten beperkt, kan volgens lid 2 van genoemd artikel slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

2.2.

In artikel 33.2 van de statuten van verzoekster is niet sprake van een uitsluiting, maar van een beperking in de bevoegdheid van de algemene vergadering tot wijziging van de artikelen 25, 33, 34 en 35 van de statuten. De medewerking van de rechtbank (rechterlijke toestemming) is vereist voor wijziging van genoemde artikelen. De rechtbank overweegt, en sluit zich daarbij aan bij de zienswijze zoals deze is verwoord in Asser 2-IIb 2019/9, (auteur prof. mr. G. van Solinge en prof. mr. M.P. Nieuwe Weme; datum 01-03-2019), dat wat de algemene vergadering kan doen in geval van uitsluiting van de mogelijkheid van wijziging van statutaire bepalingen, zij ook moet kunnen doen bij beperking van die mogelijkheid. Ook de beperkende clausule zou op die manier gewijzigd kunnen worden. Dit leidt tot de conclusie dat de rechtbank in principe geen toestemming behoeft te verlenen voor de gevraagde statutenwijziging. De rechtbank merkt nog op dat de wettelijk voorgeschreven – in stand te houden - vermogensklem (bedoeld in artikel 18 lid 6 BW) met de verzochte wijziging van de statuten, namelijk het schrappen van artikel 33 lid 2, niet komt te vervallen; die bepaling kan zonder rechterlijke toestemming niet worden geschrapt. In artikel 35.1 en 35.2 is immers met betrekking tot de vermogensklem uitdrukkelijk bepaald dat daarvan slechts kan worden afgeweken met voorafgaande rechterlijke toestemming en dat het artikel slechts kan worden gewijzigd na voorafgaande rechterlijke toestemming.

2.3.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het niet haar taak en bevoegdheid is voor de gevraagde statutenwijziging (het vervallen verklaren van artikel 33.2 van de statuten) toestemming te verlenen. Het verzoek zal om die reden worden afgewezen.

3 De beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. H.J. Vetter en in het openbaar uitgesproken op

24 juni 2020.1

1 type: 206 coll: