Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:3908

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-04-2020
Datum publicatie
30-04-2020
Zaaknummer
C/09/591484 / FA RK 20-2345
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel. Vrijwilligheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnr.: C/09/591484 / FA RK 20-2345

Datum beschikking: 20 april 2020

Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel

Beschikking naar aanleiding van het op 15 april 2020 door de officier van justitie ingediende verzoek tot voortzetting van een crisismaatregel, als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de vrouw] ,

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1993 te [geboorteplaats]

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

thans verblijvende in de accommodatie [verblijfplaats] ,

advocaat: mr. M.J.A. Grimmelikhuijsen te 's-Gravenhage.

Procesverloop

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 15 april 2020, heeft de officier van justitie verzocht om verlenging van de op 15 april 2020 opgelegde crisismaatregel.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

  • -

    een afschrift van de beschikking van de burgemeester van de gemeente Gouda tot het nemen van de crisismaatregel van 15 april 2020;

  • -

    een op 15 april 2020 ondertekende medische verklaring van [psychiater] , die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij haar behandeling betrokken was;

- een uittreksel uit de justitiƫle documentatie;

- een afschrift van de politiemutaties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 20 april 2020.

Vanwege de sluiting van de rechtbank in verband met de maatregelen rond het coronavirus zijn de volgende personen (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. Corona) gelijktijdig telefonisch door de rechtbank gehoord:

- de [arts-assistent] , in aanwezigheid van betrokkene;

- de [verpleegkundige] ;

- de advocaat.

De officier van justitie heeft in het verzoekschrift aangekondigd niet ter zitting te zullen verschijnen. Van oordeel zijnde dat het verzoek geen nadere motivering of toelichting behoeft, heeft de rechtbank de officier van justitie niet telefonisch gehoord.

Standpunten ter zitting

Betrokkene heeft aangevoerd dat het niet zo goed gaat met haar en dat zij in de accommodatie wil blijven. De advocaat van betrokkene refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

De arts-assistent heeft hetgeen in de medische verklaring staat vermeld, bevestigd. Betrokkene hoort stemmen, is angstig en psychotisch. Hij heeft daarnaast naar voren gebracht dat betrokkene volgens haar wordt bestuurd door de Djinn in haar lichaam. Zij mag geen medicatie innemen van de Djinn. Betrokkene heeft al twee weken niet gegeten. Zij drinkt wel, maar niet van het water dat haar door de zorgverleners aangeboden wordt. De verwachting is dat betrokkene voor een langere periode behandeling behoeft, met de verzochte vormen van verplichte zorg, maar daar wil zij niet vrijwillig aan meewerken.

Beoordeling

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, gelegen in:

- levensgevaar;

- ernstig lichamelijk letsel;

- ernstige psychische schade;

-ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang;

- bedreiging van de veiligheid van betrokkene al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;

- de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept.

Vermoed wordt dat dit nadeel wordt veroorzaakt door gedrag dat voortvloeit uit een psychische stoornis, te weten PTSS met herbelevingen en psychotische overschrijdingen. De crisissituatie is zo ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

De rechtbank is van oordeel dat de in de crisismaatregel genoemde zorg noodzakelijk is om het nadeel af te wenden.

Betrokkene verzet zich tegen deze zorg. Zij wil niet meewerken aan de behandeling, wat tevens maakt dat er onvoldoende reden is om aan te nemen dat betrokkene voldoende consistent bereid is om de komende periode op vrijwillige basis in de accommodatie te verblijven. Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande zal een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel worden verleend, welke machtiging een geldigheidsduur heeft van drie weken na heden.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ten aanzien van:

[de vrouw] ,

geboren op geboren op [geboortedag] 1993 te [geboorteplaats]

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 11 mei 2020.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Nijenhuis, rechter, bijgestaan door mr. R. Westerhof als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 20 april 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 28 april 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.