Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:3398

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
15-04-2020
Datum publicatie
15-04-2020
Zaaknummer
NL20.6112 en NL20.6114
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beroepen ongegrond. Geen medische informatie aangeleverd, geen toepassing artikel 64 Vw.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummers: NL20.6112 en NL20.6114

V-nummers: [V-nummer] , [V-nummer] , [V-nummer] , [V-nummer] en [V-nummer]

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaken tussen

[naam] en [naam] ,

mede namens [naam], [naam] en [naam]

gezamenlijk genoemd: eisers

(gemachtigde: mr. P.H. Hillen),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. A. Wildeboer).


Procesverloop
Bij besluiten van 3 maart 2020 (de bestreden besluiten) heeft verweerder de asielaanvragen van eisers afgewezen als kennelijk ongegrond.

Eisers hebben tegen de bestreden besluiten beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Met toestemming van partijen is het onderzoek op zitting achterwege gebleven.

Overwegingen

1. Eisers stellen de Albanese nationaliteit te bezitten en te zijn geboren op [geboortedatum] , [geboortedatum] , [geboortedatum] , [geboortedatum] en [geboortedatum] . Op 19 februari 2020 hebben zij een asielaanvraag ingediend.

2. Verweerder heeft deze asielaanvragen afgewezen als kennelijk ongegrond, omdat Albanië als veilig land van herkomst wordt aangemerkt en niet is gebleken dat dit voor eisers niet het geval is. Gelet hierop heeft verweerder bepaald dat op eisers een onmiddellijke vertrekplicht rust. Daarnaast ziet verweerder geen aanleiding eisers met toepassing van artikel 64 van de Vw1 uitstel van vertrek te verlenen om medische redenen.

3. In beroep komen eisers enkel op tegen de weigering om toepassing te geven aan artikel 64 van de Vw. Eisers hebben aangevoerd dat zij over de medische situatie van [naam] geen medische stukken kunnen overleggen doordat de medische zorg beperkt toegankelijk is vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Daarnaast stellen eisers zich op het standpunt dat het opleggen van de vertrekplicht aan hen niet redelijk is in verband met de huidige maatregelen rondom het Coronavirus. Het is voor eisers nu niet mogelijk om naar Albanië terug te keren.

4. De rechtbank stelt vast dat eisers tot op heden geen recente medische stukken over de gezondheidssituatie van [naam] hebben overgelegd. Gelet hierop heeft verweerder niet kunnen vaststellen dat die gezondheidssituatie zich verzet tegen uitzetting, zodat verweerder geen toepassing heeft hoeven geven aan artikel 64 van de Vw. Dat eisers door de uitbraak van het Coronavirus niet in staat zijn om medische stukken op te vragen, maakt het vorenstaande niet anders. Daarbij geldt dat in deze omstandigheden geen uitzetting plaatsvindt. Zoals verweerder ook in zijn verweerschrift heeft opgemerkt, staat het eisers vrij om zodra zij in het bezit zijn van recente medische stukken een verzoek om uitstel van vertrek om medische redenen in te dienen.

5. Het onthouden van een vertrektermijn aan eisers is in overeenstemming met het beleid van verweerder op grond van artikel 62 van de Vw. Verweerder heeft terecht opgemerkt dat het tijdelijk beletsel voor gedwongen verwijdering dan wel vrijwillig vertrek niet afdoet aan de juistheid en rechtmatigheid van de bestreden besluiten. Verweerder mag dan ook van eisers verwachten dat zij onmiddellijk naar Albanië vertrekken zodra dat mogelijk is.

6. De beroepen zijn ongegrond.

7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing


De rechtbank verklaart de beroepen ongegrond.


Deze uitspraak is gedaan door mr. J.F.I. Sinack, rechter, in aanwezigheid van

mr. M. van Andel, griffier.

Deze uitspraak is in het openbaar gedaan en bekendgemaakt op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen één week na de dag van bekendmaking.

1 Vreemdelingenwet 2000.