Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:3138

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
07-04-2020
Datum publicatie
10-04-2020
Zaaknummer
C/09/586257 / KG ZA 20-7
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil over meubelen. Gemeenschapsmodellen voorshands geldig en inbreuk. Eetkamerstoel auteursrechtinbreuk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/586257 / KG ZA 20-7

Vonnis in kort geding van 7 april 2020

in de zaak van

DE SPIEGHEL TRADING COMPANY B.V.,

te Obdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

tegen

1 DECOR WONEN AMSTERDAM B.V.,

te Amsterdam,

2. DECOR WONEN UTRECHT B.V.,

te Utrecht,

3. DECOR WONEN SCHIEDAM B.V.,

te Schiedam,

4. DECOR WONEN DEN HAAG B.V.,

te Den Haag,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. T. Geerlof te Rotterdam.

Partijen zullen hierna De Spieghel en Decor Wonen c.s. genoemd worden. De Spieghel is bijgestaan door de advocaat alsmede diens kantoorgenoot mr. R. Keyner. Decor Wonen c.s. is bijgestaan door mrs. S. Said en C.M.M. Otto te Rotterdam.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties EP01 t/m EP10 d.d. 13 januari 2020;

 • -

  akte houdende overlegging producties GP01 t/m GP20 van de zijde van Decor Wonen c.s. d.d. 9 maart 2020;

 • -

  akte houdende eis in reconventie van de zijde van Decor Wonen c.s. d.d. 10 maart 2020;

 • -

  de e-mail van de zijde van De Spieghel d.d. 10 maart 2020;

 • -

  de e-mail van de zijde van Decor Wonen c.s. d.d. 10 maart 2020;

 • -

  conclusie van antwoord in conventie van de zijde van Decor Wonen c.s. met productie GP21 d.d. 12 maart 2020;

 • -

  conclusie van antwoord in reconventie van de zijde van De Spieghel tevens houdende akte overlegging producties en vermeerdering eis met producties EP11 t/m EP 25 d.d. 12 maart 2020;

 • -

  de e-mail met aanvullende kostenopgave van de zijde van De Spieghel d.d. 12 maart 2020;

 • -

  de mondelinge behandeling van 13 maart 2020;

 • -

  de pleitnota van De Spieghel;

 • -

  de pleitnota van Decor Wonen c.s..

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De Spieghel is een meubelbedrijf dat onder de naam “Richmond Interiors” actief is op de nationale en internationale markt voor meubelen. De Spieghel biedt haar producten aan via de website www.richmondinteriors.nl.

2.2.

De Spieghel is houdster van de onder nummers 006399184-0001 t/m 006399184-0004 op 25 april 2019 aangevraagde en op 13 mei 2019 gepubliceerde Gemeenschapsmodellen die het uiterlijk van verschillende kasten en een salontafel tonen (hierna: de Modelregistraties). De Spieghel duidt deze modellen aan met de “Blackbone-serie”. Afbeeldingen van de Modelregistraties zijn hierna weergegeven:

EU model nr. 006399184-0001


EU model nr. 006399184-0002


EU model nr. 006399184-0003

EU model nr. 006399184-0004

2.3.

De Spieghel brengt eveneens de Pippa-stoel, een eetkamerstoel met gebloemde rugleuning, velvet bekleding en goudkleurige poten, op de markt. Afbeeldingen van de Pippa-stoel zijn hierna weergegeven:

Pippa-stoel De Spieghel

2.4.

Decor Wonen c.s. is tevens actief op de nationale (Nederlandse) markt voor meubelen. Zij biedt haar meubelen aan via haar website www.decorwonen.nl, in verschillende vestigingen in Nederland en middels verschillende social media-kanalen.

2.5.

Sinds kort biedt Decor Wonen c.s. zowel in haar vestigingen als via haar website decorwonen.nl de “Black Gold”-serie aan. Afbeeldingen van de productpagina’s van de “Black Gold”-serie worden hierna weergegeven:


2.6.

Tevens biedt Decor Wonen c.s. sinds kort via haar website eetkamerstoelen aan onder de naam Flower. Een afbeelding van de door Decor Wonen c.s. aangeboden stoel op haar website wordt hierna weergegeven:


Eetkamerstoel Flower

2.7.

De afbeelding van de productpagina van de eetkamerstoel Flower wordt hierna weergegeven:

2.8.

Partijen hebben in 2018 onenigheid gehad over de Kensington-serie van De Spieghel die door Decor Wonen c.s. zou zijn nagebootst. In november 2018 constateerde De Spieghel dat er nog foto’s - waarvan zij het auteursrecht claimt - van de Kensington-serie op de website van Decor Wonen c.s. stonden. Zij heeft Decor Wonen c.s. daarover op 15 november 2018 gesommeerd maar geen reactie vernomen.

2.9.

Op 4 maart 2020 heeft Decor Wonen c.s. een viertal procedures gestart bij het EUIPO om de Modelregistraties ongeldig te laten verklaren (hierna: de nietigheidsprocedures).

3. Het geschil in conventie

3.1.

De Spieghel vordert – samengevat en na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter van de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

 1. Decor Wonen c.s. beveelt, ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de modelrechten op de meubelmodellen uit de Blackbone-series en de Pippa-stoel van eiseres te staken en gestaakt te houden.

 2. Decor Wonen c.s. beveelt, ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het auteursrecht ter zake van de Pippa-stoel te staken en gestaakt te doen houden.

 3. Decor Wonen c.s. beveelt, ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, de verhandeling van slaafse nabootsingen van de meubelmodellen uit de Blackbone-serie en de Pippa-stoel te staken en gestaakt te doen houden.

 4. Decor Wonen c.s. beveelt, ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de auteursrechten ter zake van foto’s van de KENSINGTON-serie te staken en gestaakt te doen houden, waaronder, doch niet beperkt tot ieder gebruik ervan op haar website en/of social media-kanalen.

 5. Decor Wonen c.s. beveelt om binnen vier weken na dit vonnis aan de advocaat van Spieghel c.s. schriftelijk opgave te doen van alle uitingen (reclame of andersoortige uitingen) waarin één of meerdere inbreukmakende c.q. onrechtmatige modellen voorkomen, onder vermelding van de bron, c.q. de (online) vindplaats, het specifieke (online) medium, de plaatsingsdatum en de aantallen waarin deze uitingen zijn gedaan.

Decor Wonen c.s. beveelt binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan mr. M.W. Rijsdijk, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, te doen toekomen een schriftelijk door een accountant gecontroleerde en goedgekeurde, naar type en aantal, gespecificeerde opgave van:

- De aan Decor Wonen c.s. geleverde aantallen van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige meubelmodellen en verpakkingen onder overlegging van de kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

- De naam- en adresgegevens van de producent en de leverancier van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige meubelmodellen en verpakkingen;

- De naam- en adresgegevens van de afnemers van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige meubelmodellen, voor zover geen eindgebruikers, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

- De bij Decor Wonen c.s. aanwezige voorraad van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige meubelmodellen, alsmede de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt;

- De met de verhandeling van de inbreukmakende c.q. onrechtmatige meubelmodellen behaalde netto winst, onder specificatie van de omzet, bruto winst en de kosten die daarop in mindering zijn gebracht voor zover die aantoonbaar (door middel van duidelijke, gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken) rechtstreeks verband houden met verkoop van de inbreukmakende c.q. onrechtmatig verhandelde meubelmodellen.

Decor Wonen c.s., ieder afzonderlijk, veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per dag dat Decor Wonen c.s. in strijd handelen met het onder sub a en/of sub b en/of sub c en/of sub d en/of sub e en/of sub f gevorderde bevel (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dan wel, ter keuze van De Spieghel, van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding die in strijd met dat bevel is gedaan, althans een door de voorzieningenrechter in goed justitie te bepalen bedrag.

De termijn zoals bedoeld in art. 1019i Rv1 binnen welke de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld bepaalt op zes maanden na betekening van het in deze te wijzen vonnis;

i. Decor Wonen c.s. veroordeelt in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, eveneens met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening.

3.2.

Daartoe heeft De Spieghel het volgende gesteld. Het aanbod en de verhandeling van de “Black Gold”-serie door Decor Wonen c.s. maakt inbreuk op de ingeschreven gemeenschapsmodelrechten van De Spieghel. Het aanbod en de verhandeling van de Eetkamerstoel Flower maakt inbreuk op de niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van De Spieghel ter zake de Pippa-stoel. De Eetkamerstoel Flower en de meubelmodellen uit de “Black Gold”-serie zijn daarnaast een slaafse nabootsing van de meubelmodellen van De Spieghel. De Spieghel heeft een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde voorzieningen teneinde de inbreuk, die blijkens het aanbod van Decor Wonen c.s. nog altijd voortduurt, te beëindigen.

3.3.

Decor Wonen c.s. voeren verweer. Decor Wonen c.s. voeren aan dat noch de meubels uit de Blackbone-serie, noch de Pippa-stoel zijn te kwalificeren als ontwerpen van De Spieghel. De Spieghel ontplooit geen ontwerpersactiviteiten, maar koopt haar meubels in van Aziatische producenten. Zij is dan ook niet rechthebbende op de ingeroepen rechten. De meubelmodellen van De Spieghel wekken geen andere algemene indruk dan reeds bestaande modellen respectievelijk hebben zij geen eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijke stempel van de maker. De Modelregistraties zijn daarom onderwerp van vier, door Decor Wonen c.s. geïnitieerde, nietigheidsprocedures bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De meubelmodellen van De Spieghel hebben evenmin een eigen gezicht op de markt. De Spieghel heeft geen spoedeisend belang bij haar nevenvordering tot het verkrijgen van opgaven van de gegevens zoals gevorderd onder e en f.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

Decor Wonen c.s. vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter van de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,


a. De Spieghel veroordeelt om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van het nemen van maatregelen, zowel in als buiten rechte, op grond van de niet-bestaande en ongeldige intellectuele eigendomsrechten waarop zij in deze procedure een beroep doet en op grond van haar verwijten van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en onrechtmatig handelen jegens Decor Wonen c.s. die door De Spieghel in onderhavige procedure én in 2018 zijn gemaakt;

b. De Spieghel veroordeelt om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van het ook anderszins, zowel in als buiten rechte, inroepen van niet-bestaande en/of anderszins ongeldige intellectuele eigendomsrechten, dan wel intellectuele eigendomsrechten ten aanzien waarvan een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat deze geen stand zullen houden.

c. De Spieghel veroordeelt om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, zich te onthouden van iedere mondelinge of schriftelijke mededeling aan Decor Wonen c.s. en/of derden met de inhoud of strekking dat Decor Wonen c.s. inbreuk zou maken op enig recht van intellectuele eigendom van De Spieghel met betrekking tot haar Kensington-serie, de Blackbone-serie en/of de Pippa-stoel en/of onrechtmatig zou handelen door (één of meer van) deze meubels slaafs na te bootsen;

d. zal bepalen dat, indien De Spieghel met de naleving onder a t/m c genoemde bevelen in gebreke blijft, zij aan Decor Wonen c.s. een dwangsom zal verbeuren van EUR 1000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding zal voortduren;

e. De Spieghel hoofdelijk veroordeelt in de volledige proceskosten terzake van de werkzaamheden betreffende de eis in reconventie overeenkomstig artikel 1019h Rv, welke kosten in een aanvullende kostenstaat vierentwintig uur voor de zitting in het geding worden gebracht, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening.

4.2.

Aan haar vorderingen legt Decor Wonen c.s. het volgende ten grondslag.

4.3.

De Spieghel heeft meermaals gewapperd met niet-bestaande intellectuele eigendomsrechten en ook de huidige vorderingen van De Spieghel zijn ongegrond.

4.4.

Alle ongeregistreerde intellectuele eigendomsrechten waarop De Spieghel zich in onderhavige zaak beroept (te weten de beweerde auteursrechten en het gepretendeerde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel voor de Pippa-stoel) zijn non-existent.

4.5.

Bovendien bestaat er een gerede kans dat de Modelregistraties nietig zullen worden verklaard door het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het EUIPO).

4.6.

De Spieghel voert verweer.

4.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

5.1.

Voor zover de vorderingen van De Spieghel zijn gebaseerd op inbreuk op een haar toekomend Gemeenschapsmodelrecht is de rechtbank, nu Decor Wonen c.s. is gevestigd in Nederland, internationaal en relatief bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 jo. artikel 81 aanhef en onder a en artikel 82 GModVo2 en artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet.

5.2.

Voor zover de vorderingen De Spieghel c.s. zijn gebaseerd op inbreuk op een haar toekomend auteursrecht dan wel op slaafse nabootsing, komt de voorzieningenrechter hiervoor bevoegdheid toe op grond van artikelen 4 lid 1 en 26 EEX-II-Vo3. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is relatief bevoegd reeds om dat Decor Wonen c.s. de bevoegdheid van de rechtbank niet heeft betwist.

Spoedeisend belang verbodsvorderingen

5.3.

Gelet op de stelling van De Spieghel dat de verhandeling van de meubelmodellen inbreuk maakt op voormelde intellectuele eigendomsrechten van De Spieghel althans Decor Wonen c.s. daardoor onrechtmatig jegens haar handelt, en Decor Wonen c.s. tot op heden geen onthoudingsverklaring met boetebeding heeft ondertekend, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven. Daarbij is het aanbod van Decor Wonen c.s. nog steeds online. Het spoedeisende belang is voor de verbodsvorderingen a., b. en c. bovendien niet bestreden, enkel voor nevenvorderingen e. en f. waarop hierna zal worden ingegaan. Het onder d. gevorderde bevel ter zake de Kensinton-serie ontbeert spoedeisend belang, nu na de sommatie in november 2018 door De Spieghel geen actie is ondernomen.

Modelrechtelijke grondslag Blackbone-modellen

5.4.

Voor zover Decor Wonen c.s. de stelling heeft ingenomen dat de Modelregistraties niet aan De Spieghel maar aan het Chinese bedrijf Huan Le toekomen, gaat dit niet op. Artikel 17 GModVo brengt mee dat degene op wiens naam het ingeschreven Gemeenschapsmodel is ingeschreven, geacht wordt de rechthebbende te zijn. Dit vermoeden is door Decor Wonen c.s. in dit kort geding onvoldoende ontkracht. De enkele stelling dat de verklaring van de Chinese producent dat het ontwerp van De Spieghel is, vals zou zijn en deze tegen betaling zou hebben opgesteld, heeft zij op geen enkele wijze onderbouwd en is daartoe volstrekt onvoldoende.

5.5.

Decor Wonen c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat aan De Spieghel geen Gemeenschapsmodelrechtelijk bescherming toekomt, omdat haar modellen niet nieuw zijn en geen eigen karakter hebben. Hierover wordt het volgende overwogen.

5.6.

Ten behoeve van de beoordeling stelt de voorzieningenrechter voorop dat op grond van artikel 4 lid 1 GModVo een Gemeenschapsmodel wordt beschermd indien en voor zover het nieuw is en eigen karakter heeft. Een model wordt gelet op artikel 5 lid 1 onder b GModVo als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang. Het publiek bestaat uit ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn. Ingevolge artikel 6 GModVo wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het vormgevingserfgoed). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen.4 De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken.5

5.7.

De ‘geïnformeerde gebruiker’ ziet op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar als gezegd in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Deze gebruiker is gepositioneerd tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Voor wat betreft het aandachtniveau van deze geïnformeerde gebruiker betekent dit dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let, maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het betreft de gebruiker die, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtniveau bij gebruik ervan.6

5.8.

De Blackbone-modellen kenmerken zich volgens De Spieghel door een combinatie van de volgende elementen:
a. elegante delen gefineerd geborsteld zwart eikenhout;

b. duidelijke houtstructuur;

c. smallere houtplanken in een visgraatmotief;

d. transparante uitstraling;

e. stoer en strak roestvrijstalen onderstel waardoor het geheel lijkt te zweven.

5.9.

Ter zitting is nog aan de orde geweest of het visgraatmotief zichtbaar is op de gedeponeerde modellen. Op de overgelegde afbeeldingen was dit namelijk nagenoeg niet te zien. Ter zitting is door De Spieghel een betere afdruk getoond waarop het motief inderdaad is te onderscheiden. Indien overigens de website van het EUIPO wordt geraadpleegd is het motief zonder meer duidelijk waar te nemen in de registraties.7

5.10.

Volgens Decor Wonen c.s. zijn deze modelrechten niet geldig. Ter onderbouwing van dit verweer hebben zij aangevoerd dat de Modelregistraties niet voldoen aan de vereisten van artikel 5 lid 1 onder b en artikel 6 lid 1 onder b GModVo. De modellen zijn niet nieuw en hebben geen eigen karakter aangezien vóór de datum van indiening van de aanvraag daarvan, te weten 25 april 2019, identieke modellen door een derde partij aan het publiek beschikbaar zijn gesteld en eveneens andere modellen door derden aan het publiek beschikbaar zijn gesteld die dezelfde algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker als de Modelregistraties. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

5.11.

Decor Wonen c.s. heeft ten aanzien van de door haar als GP02 overgelegde modellen niet gereageerd op de stelling van De Spieghel dat deze meubelmodellen niet berusten op een zelfstandige schepping van HuanLe Home (de leverancier van de meubels voor De Spieghel), maar van De Spieghel gekopieerd zijn van de eerder door De Spieghel aan haar ter beschikking gestelde informatie over de Blackbone-collectie. De Spieghel heeft er voorshands dan ook terecht op gewezen dat openbaarmaking van een dergelijke kopie binnen de “terme de grace” periode op grond van artikel 7 lid 2 en/of 7 lid 3 GModVo niet aan De Spieghel kan worden tegengeworpen.

5.12.

Ten aanzien van de als GP15 door Decor Wonen c.s. overgelegde modellen heeft zij, ook na de betwisting door De Spieghel, niet onderbouwd dat die publiek beschikbaar waren voor de aanvraagdatum van de Modelregistraties, zodat daaraan is voorbij te gaan.

5.13.

Ten aanzien van de door Decor Wonen c.s. verder nog overgelegde modellen heeft De Spieghel, daargelaten haar verweer dat niet vaststaat dat deze modellen voor de aanvraagdatum van de Modelregistraties publiek beschikbaar waren, voorshands terecht op de navolgende verschillen gewezen:

GP16A (i.v.m. model 0003): geen gefineerd

geborsteld zwarte eikenhouten planken ingelegd

in vissengraat motief, geen glimmende

roestvrijstalen handvatten dan wel een

glimmend roestvrijstalen onderstel,

vorm onderstel wijkt af;

GP16B (i.v.m. model 0002): geen gefineerd

geborsteld zwarte eikenhouten planken

ingelegd in vissengraat motief, geen

glimmende roestvrijstalen handvatten, geen

open ruimte in midden met plank(en);

GP16C (i.v.m. model 0001):

“roze kast”: geen gefineerd geborsteld eikenhouten

planken ingelegd in vissengraat motief, vorm onderstel

wijkt af;

“snakeskin kast”: geen gefineerd geborsteld eikenhouten

planken ingelegd in vissengraat motief, geen strakke/

simpele glimmende roestvrijstalen handvatten,

vorm onderstel wijkt af;

GP16D (i.v.m. model 0001): geen gefineerd

geborsteld zwarte eikenhouten planken

ingelegd in vissengraat motief,

afwijkende vorm glimmende stalen

handvatten, geen glimmend roestvrijstalen

onderstel, vorm onderstel wijkt af;

GP16E (i.v.m. model 0001): geen gefineerd geborsteld donkere

eikenhouten planken ingelegd in vissengraat motief,

geen glimmende roestvrijstalen handvatten dan wel

een glimmend roestvrijstalen onderstel;

GP16F (i.v.m. model 0002): vorm glimmende stalen

handvatten wijkt af, afwijkende vorm onderstel;

de voorzieningenrechter voegt voorts toe dat de

opening in het midden aanzienlijk breder is en het maar

twee deurtjes heeft, waar het model 4 deurtjes heeft;

5.14.

De voorzieningenrechter merkt nog op dat Decor Wonen c.s. als GP17A afbeeldingen van een model heeft overgelegd maar daarop geen beroep doet als schadelijk voor de nieuwheid of het eigen karakter van de Modelregistraties. Wellicht dat dit ermee te maken heeft dat de betreffende brochure ziet op de “voorjaar/zomer 2020 collectie”. Wat ervan ook zij, de voorzieningenrechter dient aan deze productie voorbij te gaan als onvoldoende duidelijk en specifiek ingeroepen tegen enig model. Evenmin is in dit kort geding beroep gedaan op het beweerdelijk tijdig publiek beschikbaar gestelde model met de naam “Houseology Heringbone 2 D accent cabinet” dat in het betreffende nietigheidsverzoek aan de EUIPO wel aan de orde is gesteld. Annex 13 bij dat verzoek met kennelijk bewijs van de publieke beschikbaarheid is in dit kort geding niet overgelegd.

5.15.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de Modelregistraties in aanmerking genomen de hiervoor genoemde karakteristieke en specifieke kenmerken voldoende verschillen van het door Decor Wonen c.s. aangevoerde vormgevingserfgoed, zodat voorshands is aan te nemen dat de modellen van de Blackbone-serie nieuw zijn en eigen karakter hebben.

5.16.

Aangezien de meubelmodellen van de “Black Gold” serie van Decor Wonen c.s. (terecht onbestreden) onvoldoende afwijken van de Blackbone-serie van De Spieghel is sprake van inbreuk. De meubelmodellen van Decor Wonen c.s. wekken geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. Op grond van artikel 19 GModVo kan De Spieghel derhalve aan Decor Wonen c.s. het gebruik van de “Black Gold”-serie verbieden.

Auteursrechtelijke grondslag Pippa-stoel

5.17.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een oorspronkelijk werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.8 Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna; HvJEU) heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.9

5.18.

Decor Wonen c.s. heeft bestreden dat De Spieghel het uiterlijk van de Pippa-stoel zou hebben ontworpen. De Spieghel heeft hiertegenover aangevoerd dat haar directeur-eigenaar de heer [A] de stoel heeft ontworpen. Ter zitting heeft hij dit ontwerp proces toegelicht. Hij is zelf geen goede tekenaar en gaat met een tekenaar om de tafel zitten om zijn ontwerpen te tekenen en daarvan een 3D-tekening te maken. In dit geval was dat met een tekenaar van Tongxiang Gukea Furniture Co. te Tongxiang, China (hierna Gukea). Die 3D-tekening is door De Spieghel overgelegd (gedateerd 15 april 2018) en zij heeft een verklaring van Gukea overgelegd die onderschrijft dat het ontwerp op aanwijzingen van De Spieghel is gemaakt en de rechten aan De Spieghel toekomen. Tegenover die onderbouwde stellingen heeft Decor Wonen c.s. onvoldoende gesteld. Ook in dit verband is onvoldoende om zonder enige onderbouwing aan te voeren dat de verklaring van Gukea vals zou zijn. Het kader van een kort geding laat geen nader feitenonderzoek op dit punt toe.

5.19.

Decor Wonen c.s. heeft voorts betoogd dat de Pippa-stoel niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming aangezien de creatieve elementen van de stoel uitdrukking zijn van een stijl of trend. De karakteristieke kenmerken van de Pippa-stoel zijn niet origineel. De Pippa-stoel van De Spieghel is ontleend aan het reeds bestaande vormgevingserfgoed. Decor Wonen c.s. beroept zich hierbij op de volgende modellen:

GP16.A Trapezium fauteuil Eichholtz


GP14.B Fauteuil Perla Green Velvet

Chanel Vintage French Art Deco 1940 (Conclusie van Antwoord Decor Wonen c.s. p. 20)

GP09: Chanel 1930

GP.14.D: Presley Modern Glam Seashell

GP14.D: Scalloped Oyster Velvet Chair

5.20.

Ten aanzien van De Pippa-stoel van De Spieghel oordeelt de voorzieningenrechter dat sprake is van voldoende creativiteit en oorspronkelijkheid om door het auteursrecht te worden beschermd. Sprake is van een gebloemde rugleuning in een statige opwaartse houding, velvet bekleding en glimmende gouden stoelpoten. Als de Pippa-stoel met de individuele stoelen zoals hierboven weergegeven wordt vergeleken, daargelaten de vraag of deze voor het ontwerp van de Pippa-stoel reeds bekend waren, zijn er duidelijke verschillen te constateren. Zo wijken vaak de poten af, zijn de stoelen meer een fauteuil dan een eetkamerstoel zoals de Pippa, waaieren de bloemblaadjes van de rugleuning meer uit, loopt de rugleuning rond tot in een armondersteuning en is de zitting uitgevoerd met stiksels, dunner of met een inlegkussen. De totaalindruk van de Pippa-stoel wijkt dan ook voldoende af van wat er al (beweerdelijk) was. Van de overige door Decor Wonen c.s. overgelegde meubelen heeft zij niet gesteld dat deze van ouder datum zijn dan de Pippa-stoel. De vormgeving van de (combinatie van de) verschillende elementen is zodanig dat kan worden aangenomen dat met het ontwerp door de maker op een voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende stijl, trend of mode.10 Er is dan ook voorshands sprake van geldige auteursrechten.

5.21.

Aangaande de inbreuk overweegt de voorzieningenrechter dat ook hier niet is bestreden dat de totaalindruk van de Eetkamerstoel Flower van Decor Wonen c.s. overeenstemt met de totaalindruk van de Pippa-stoel van De Spieghel. Decor Wonen c.s. maakt daarom inbreuk op de auteursrechten van De Spieghel.

Slotsom en proceskosten

5.22.

Nu zowel de meubelmodellen van de “Black Gold”-serie als de Eetkamerstoel Flower als inbreukmakende producten moeten worden aangemerkt en een (dreigende) verdere inbreuk niet kan worden uitgesloten, zijn de verbodsvorderingen toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de door De Spieghel onder e en f gevorderde opgave, met uitzondering van de opgave van behaalde bruto-, nettowinsten en kosten. Aan die laatste opgave ontbreekt het spoedeisend belang. Ook de gevraagde waarmerking door een registeraccountant zal bij gebrek aan spoedeisend belang worden afgewezen.

5.23.

Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De op te leggen dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Nu de vorderingen op voorgaande grondslagen worden toegewezen, heeft De Spieghel geen belang meer bij een oordeel over de overige door haar ingeroepen grondslagen voor haar vorderingen (niet-ingeschreven modelrecht ter zake de Pippa-stoel en slaafse nabootsing).

5.24.

Decor Wonen c.s. zal, als de – in overwegende mate – in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure volgens 1019h Rv. Door De Spieghel is € 19.084,13 aan kosten opgegeven. De zaak wordt aangemerkt als een gewoon IE-kort geding, zodat volgens de IE Indicatietarieven een maximum van € 15.000,- aan kosten toepasselijk is. De kosten voor de slaafse nabootsing zijn verwaarloosbaar. Daarbij zijn dan de kosten van dagvaarding en griffierechten nog op te tellen, zodat een bedrag van (€ 15.000+656+83,38=) € 15.739,38 is te betalen.

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

Gelet op het in conventie overwogene is het in reconventie gevorderde af te wijzen. Voor zover de vorderingen zien op de in 2018 tussen partijen besproken Kensington-serie zijn zij onvoldoende spoedeisend. Decor Wonen c.s. zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten worden veroordeeld. De kosten voor de reconventie zijn naar voorlopig oordeel evenwel minimaal te achten en zullen daarom op nihil worden begroot.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

7.1.

beveelt Decor Wonen c.s., ieder afzonderlijk, binnen vier dagen na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de Modelregistraties van De Spieghel te staken en gestaakt te houden;

7.2.

beveelt Decor Wonen c.s., ieder afzonderlijk, binnen vier dagen na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het auteursrecht ter zake van de Pippa-stoel te staken en gestaakt te doen houden;

7.3.

beveelt Decor Wonen c.s. om binnen vier weken na dit vonnis aan de advocaat van De Spieghel schriftelijk opgave te doen van al haar uitingen (reclame of andersoortige uitingen) waarin één of meerdere inbreukmakende modellen voorkomen, onder vermelding van de bron, c.q. de (online) vindplaats, het specifieke (online) medium, de plaatsingsdatum en de aantallen waarin deze uitingen zijn gedaan;

7.4.

beveelt Decor Wonen c.s. binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan mr. M.W. Rijsdijk, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, te doen toekomen een, naar type en aantal, gespecificeerde opgave van:

- De aan Decor Wonen c.s. geleverde aantallen van de inbreukmakende meubelmodellen en verpakkingen onder overlegging van de kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

- De naam- en adresgegevens van de producent en de leverancier van de inbreukmakende meubelmodellen en verpakkingen;

- De naam- en adresgegevens van de afnemers van de inbreukmakende meubelmodellen, voor zover geen eindgebruikers, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

- De bij Decor Wonen c.s. aanwezige voorraad van de inbreukmakende meubelmodellen, alsmede de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt;

7.5.

veroordeelt Decor Wonen c.s., ieder afzonderlijk, tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per dag dat Decor Wonen c.s. in strijd handelt met de hiervoor gegeven bevelen (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dan wel, ter keuze van De Spieghel, van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding die in strijd met dat bevel is gedaan;

7.6.

bepaalt de termijn zoals bedoeld in art. 1019i Rv op zes maanden na betekening van dit vonnis;

7.7.

veroordeelt Decor Wonen c.s. in de proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, te begroten op € 15.739,38, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening tot aan de dag van de algehele voldoening.

7.8.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.9.

wijst af het meer of anders gevorderde;

In reconventie

7.10.

wijst af het gevorderde;

7.11.

veroordeelt Decor Wonen c.s. in de proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, te begroten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 7 april 2020.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening), inwerkingtreding: 6-3-2002, PB EU 2006 L 386

3 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

4 HvJEU 19 juni 2014, C-345/13 (Karen Millen), r.o. 23 t/m 25 en 35.

5 HvJEU 20 oktober 2011, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53 en 55.

6 HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P; (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53 en 59.

7 Zie bijvoorbeeld de achterkant voor model 0002 (in de word-versie van dit vonnis hebben alle afbeeldingen van de modellen een link naar de betreffende afbeelding op de euipo website; de hoop is dat die links ook op rechtspraak.nl zullen verschijnen): https://euipo.europa.eu/copla/image/M674DBIVNK56FON27UQIXB6ZFHNIEXHJTRYT6CFFD4YGFXJKZ47O7OVFSXIPFZYCBJJSPE66U5M7Y

8 Onder meer hoge raad 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:BC2153 (Endstra); Hoge Raad 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke/H3) en Hoge Raad 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737 (Rubik’s Cube)

9 HvJEU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465 (Infopaq 1).

10 HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546 (Decaux/Mediamax) en Hoge Raad, 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (Stokke / H3 Products).