Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:2756

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
27-03-2020
Datum publicatie
27-03-2020
Zaaknummer
FT RK 20/315
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Heropening vereffening / benoeming voormalig curator tot vereffenaar ontbonden vennootschap

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 23
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2020-0106
OR-Updates.nl 2020-0133
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies

zaaknummer / rekestnummer: FT RK 20/315

Beschikking van 27 maart 2020

I. Het verzoek

Op 5 maart 2020 heeft mr. R.O. Tefij, kantoorhoudende te (Noordeinde 2A, 2311 CD) Leiden (hierna: verzoeker) een verzoekschrift ingediend. Het verzoek strekt tot heropening van de vereffening van het (nagekomen) vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JK Flowers B.V. en met benoeming van verzoeker tot vereffenaar. Voorts is verzocht om benoeming van een rechter-commissaris. Verzoeker zal na zijn aanstelling een voorstel doen voor uitdeling van de nagekomen bate en voor vaststelling van zijn salaris dienaangaande.

II. De feiten

1. Op 6 augustus 2013 is JK Flowers B.V. in staat van faillissement verklaard waarbij mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers als rechter-commissaris is benoemd en mr. R.O. Tefij als curator is aangesteld.

2. Op 29 januari 2016 is het faillissement van JK Flowers B.V. opgeheven wegens de toestand van de boedel.

3. Naar nu blijkt heeft verzoeker op 24 februari 2020 alsnog een bedrag van € 13.699,35 ontvangen van de curator van een Finse debiteur van JK Flowers B.V. Dit bedrag is gestort op zijn rekening stichting derdengelden. Het betreft volgens verzoeker een nagekomen bate in het opgeheven faillissement die alsnog ten goede moet komen aan de schuldeisers.

III. De beoordeling

1. JK Flowers B.V. is door opheffing van het faillissement ingevolge het bepaalde in artikel 2:19 lid 1 onder c, BW van rechtswege ontbonden. Verzoeker is als voormalig curator aan te merken als belanghebbende als bedoeld in artikel 2:23c lid 1, BW.

2. Gezien het verzoekschrift moet worden aangenomen dat sprake is van een nagekomen bate van € 13.699,35 uit hoofde van een nabetaling door een debiteur. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat dit bedrag aan de ontbonden vennootschap toekomt. Tot het te vereffenen vermogen van de ontbonden vennootschap behoort dus dit geldbedrag. De rechtbank stelt vast dat hieruit genoegzaam blijkt van de noodzaak de vereffening te heropenen als bedoeld in artikel 2:23c BW.

3. Het vorenstaande maakt dat het verzoek tot heropening van de vereffening zal worden toegewezen.

4. De rechtbank zal verzoeker tot vereffenaar benoemen. Gezien het bepaalde in artikel 2:23c lid 1 BW en – nu aan de ontbinding van de vennootschap een faillissementsvonnis en een opheffingsbeschikking ex artikel 16 Fw ten grondslag liggen – het bepaalde in artikel 2:23 lid 1, derde zin BW, benoemt de rechtbank een vereffenaar. Ingeval van heropening van de vereffening van een vennootschap die is ontbonden door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, ligt benoeming van de voormalig curator (in plaats van de bestuurder) om praktische en principiële redenen voor de hand. Immers, deze heropende vereffening kan in het verlengde van het eerdere faillissement worden bezien.

IV. De beslissing

De rechtbank:

- heropent de vereffening van het (nagekomen) vermogen van JK Flowers B.V.;

- benoemt mr. R.O. Tefij tot vereffenaar van de ontbonden vennootschap JK Flowers B.V.;

- benoemt tot rechter-commissaris mr. R.G.C. Veneman;

- bepaalt dat het salaris van de vereffenaar moet worden berekend aan de hand van de ReCoFa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling;

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Don en in het openbaar uitgesproken op 27 maart 2020.