Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:2670

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20-03-2020
Datum publicatie
25-03-2020
Zaaknummer
NL20.3415
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

beoordeling van de gestelde homoseksuele geaardheid is ondeugdelijk gemotiveerd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: NL20.3415


uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[eiser] , eiser

V-nummer: [nummer]

(gemachtigde: mr. C.E. Stassen-Buijs),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. M. Talsma).


Procesverloop
Bij besluit van 3 februari 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder de aanvraag van eiser tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de algemene procedure afgewezen als kennelijk ongegrond.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft, tezamen met de behandeling van de zaak NL20.3416, plaatsgevonden op 3 maart 2020. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Als tolk is verschenen [tolk] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiser stelt van Haïtiaanse nationaliteit te zijn en te zijn geboren op [geboortedatum] 1991.

2. Eiser heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij homoseksueel is en daardoor problemen heeft ondervonden in zijn land van herkomst. Eiser heeft zijn homoseksuele geaardheid ontdekt in 2010 toen een buurtbewoner en vriend van hem, [naam 1] , vertelde van hem te houden zoals hij was en hem daarbij een kus gaf. Eiser heeft vervolgens twee weken geen contact met [naam 1] gehad. In die periode was eiser verward en had hij nachtmerries. Na twee weken heeft eiser [naam 1] opgezocht. Beide mannen konden elkaar niet aankijken en hebben met elkaar gepraat. Twee of drie dagen later ontstond een relatie. Eiser heeft tot aan het vertrek van [naam 1] in 2017 een relatie met hem gehad. Op een gegeven moment zijn eiser en [naam 1] met elkaar gezien bij de toeristische plaats [plaats 1] . Hierna werd er op straat veel over eiser gepraat en werd hij regelmatig homo genoemd. Eiser had hier zoveel onder te lijden dat hij begon te drinken. Uiteindelijk heeft hij besloten uit Haïti te vertrekken.

3. Het asielrelaas van eiser bevat volgens verweerder de volgende relevante elementen:
- identiteit, nationaliteit en herkomst;
- problemen naar aanleiding van de homoseksuele geaardheid.

Verweerder heeft zich hierover op het standpunt gesteld dat het eerste element geloofwaardig is maar het tweede niet. Hij concludeert daarom dat de asielaanvraag wordt afgewezen als kennelijk ongegrond.

4. Eiser voert aan dat tijdens het nader gehoor onvoldoende rekening is gehouden met zijn psychische en fysieke toestand. Eiser heeft door negatieve bejegeningen een vergaande mate van achterdocht ontwikkeld. Het is voor eiser vanwege zijn psychische gesteldheid niet mogelijk zijn relaas precies te reproduceren. Verweerder is hieraan ten onrechte voorbij gegaan. Eiser voert aan dat verweerder hem door het steeds herhalen van exact dezelfde vragen onder druk heeft gezet. De stelling van verweerder dat het herhalen van vragen in het voordeel van eiser zou zijn, is onvoldoende onderbouwd.

4.1

De rechtbank constateert dat tijdens het nader gehoor veel vragen zijn herhaald. Dit maakt echter niet dat het nader gehoor zo onzorgvuldig tot stand is gekomen dat verweerder eisers verklaringen tijdens dat gehoor niet aan het besluit ten grondslag kon leggen. De rechtbank acht daartoe van belang dat eiser zijn gestelde psychische en fysieke toestand niet met medische stukken heeft onderbouwd.

Voorts is eiser voorafgaand aan de gehoren gezien door de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)

, waarna advies is uitgebracht voor het horen en beslissen. Uit het medisch advies blijkt dat er klachten zijn die een beperking met zich mee brengen voor het horen en beslissen. Zo dient er rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat eiser moeite heeft met het benoemen van exacte data van zijn asielrelaas. Ook kan eiser zich niet alle gebeurtenissen herinneren. Verder dient rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat eiser emotioneel kan raken bij het vertellen van de gebeurtenissen. Eiser heeft tot slot verklaard last te hebben van hoofdpijnklachten. Geadviseerd is om regelmatig pauzes in te lassen.

De rechtbank is van oordeel, dat uit de verslagen van de gehoren blijkt dat verweerder dit advies in acht heeft genomen door onder meer regelmatig pauzes in te lassen.
De beroepsgrond slaagt niet.

5. Eiser voert verder aan dat verweerder zijn seksuele geaardheid ten onrechte ongeloofwaardig heeft geacht. Verweerder is bij zijn beoordeling uitgegaan van stereotypen. Het enkele feit dat eiser zich voor zijn 19e jaar nooit heeft afgevraagd of hij homoseksueel was, levert op zichzelf geen enkele indicatie op voor de geloofwaardigheid van zijn geaardheid. Verweerder gaat er feitelijk van uit dat eiser voordat hij verliefd werd op [naam 1] , allerlei gevoelens zou moeten hebben gehad. Eiser heeft helder uiteengezet dat hij voordat hij verliefd werd op [naam 1] allerlei vluchtige relaties met vriendinnen had, waar hij steeds iets in miste. Eiser heeft op die wijze wel degelijk zijn gevoelens onder woorden gebracht. Het was wel leuk, maar het voldeed niet. Hij begreep niet goed wat hij in die relaties miste, totdat hij voor het eerst van zijn leven voelde hoe het was om echt verliefd te zijn. Verweerder acht dit onvoldoende omdat verweerder uit gaat van het stereotype van een jongen die bewust op zoek is naar zijn seksuele identiteit alvorens hij zijn homoseksualiteit onderkend. Aan dat stereotiep voldoet eiser niet. Hij had geen gevoelens of gedachten over zijn seksuele geaardheid voordat hij verliefd werd op [naam 1] .

Eiser heeft wel degelijk inzichtelijk gemaakt hoe het voor hem was toen hij verliefd werd op [naam 1] . In de correcties en aanvullingen heeft hij de gevoelens nader uitgelegd. Nu tijdens het nader gehoor hierover niet is doorgevraagd kan eiser niet verweten worden dat hij in de correcties en aanvulling met deze verduidelijking komt.

5.1

Verweerder heeft eiser in het voornemen tegengeworpen dat eiser oppervlakkig heeft verklaard over het moment dat hij zich realiseerde homoseksueel te zijn. Dat eiser tot ongeveer zijn negentiende levensjaar er geen weet van had homoseksueel te zijn heeft hij niet toegelicht. Eiser is meermaals gevraagd te vertellen over zijn gedachten, gevoelens

en ervaringen in de periode vóór [naam 1] . Eiser heeft steeds herhaald dat hij wel veel vriendinnen had maar dat hij van niemand hield en dat de vrouwen hem niets deden. Eiser voelde zich wel lichamelijk tot hen aangetrokken maar werd niet verliefd. Als eiser erop

gewezen wordt dat hij heteroseksualiteit beschrijft, verklaart hij dat hij eerst vanaf de kus in 2010 beseft dat hij vrouwen niet aantrekkelijk vindt. Deze verklaringen overtuigen niet. Dat eiser zich tot zijn achttiende fysiek aangetrokken voelde tot vrouwen maar zich vanaf die ene dag in 2010 plotsklaps realiseerde dat hij vrouwen niet aantrekkelijk vond, is niet aannemelijk. Eiser heeft hier geen enkel inzicht gegeven in hoe hij zich gedurende de

jaren bewust is geworden van het feit dat hij niet heteroseksueel was. In de correcties en aanvullingen op het nader gehoor is uitgelegd dat eiser wel kon zien of een vrouw leuk of mooi was, maar dat hij zich niet seksueel tot hen aangetrokken voelde. Deze uitleg volgt verweerder niet, nu eiser wel degelijk heeft verklaard over lichamelijke aantrekkingskracht en dat hij met vrouwen omging voor het plezier en genot.
Eiser heeft verder verklaard dat hij in de jaren vóór [naam 1] in tweestrijd zat en dat hij zijn (gebrek aan) gevoelens niet begreep. Echter stelt hij later in het gehoor dat hij nooit heeft gedacht dat hij misschien een andere geaardheid heeft. Tevens stelt hij zich vóór [naam 1] nooit aangetrokken te hebben gevoeld tot een andere man. Verweerder ziet niet in waar de gestelde tweestrijd in zat. Dat eiser zo weinig kan verklaren over zijn bewustwording van zijn homoseksuele geaardheid doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn relaas.

In het bestreden besluit heeft verweerder in reactie op de zienswijze overwogen dat van eiser verwacht mag worden dat hij meer inzicht had gegeven in zijn gevoelens na de ontdekking van zijn homoseksualiteit en hoe deze anders waren ten aanzien van de jaren daarvoor. Het enkele gegeven dat hij toen verliefd werd op een man geeft daartoe geen inzicht. Niet laat hij immers weten welke gevoelens hij daarbij heeft ervaren en hoe die anders waren dan voorheen. Onduidelijk blijft verder wat eiser in de jaren vóór [naam 1] miste en hoe hij dat wel vond in zijn relatie met [naam 1] .

5.2

Eiser heeft tijdens het nader gehoor desgevraagd het volgende verklaard.

“Geaardheid

Wilt u mij vertellen hoe u achter uw geaardheid bent gekomen?

Zoals ik al eerder heb uitgelegd. Ik begreep mijn eigen gevoelens niet helemaal. Ik wist het niet. Ik had vriendinnen gehad en dat vond ik niet leuk. Op een gegeven moment was hij daar en hij gedroeg zich als een vrouw en ik lachte erom. Op een gegeven moment zoende hij mij en ik had nachtmerries ervan, maar ik besefte dat ik hem leuk vond. Ik had nooit eerder dat gevoel gehad zoals bij [naam 1] . Ik had vriendinnen, maar ik was nooit verliefd. Het was gewoon simpel. Ik was wel verliefd op [naam 1] . Ik was bezeten.

Wanneer kwam u erachter dat u gevoelens hebt voor mannen?

Kijk, met vrouwen voelde ik niets. Of zij mij zoenden of wat dan ook. Ik voelde er niets bij. Ik dacht ook niet aan ze. Het was gewoon een vriendin. Het was heel erg anders met [naam 1] . Ik moest ook continue aan hem denken en het was anders. Dat was het bewijs dat ik mannen leuker vind dan vrouwen. Daarom zei ik eerst dat ik mijn eigen gevoelens niet helemaal begreep.

U heeft verteld over dat u mannen leuker vind dan vrouwen. Begrijp ik het goed dat u de homoseksuele geaardheid heeft?

Ja, natuurlijk.

Op welke leeftijd kwam u erachter dat u mannen leuker vind dan vrouwen?

In 2010. Na de aardbeving.

Heeft u daarvoor altijd alleen vriendinnen gehad?

Ja. Maar goed, het enige wat ik deed is hen laten lijden, omdat ik er zelf niets bij voelde. Ik kon in een paar maanden één of twee vriendinnen hebben. En ik kan mij nog herinneren dat als een vriendin naar mij toe kwam, dat mijn zus dan zei dat ik niet kan bij haar zou blijven en dat ik een nieuwe zou krijgen. Mijn zus zei dan tegen die vriendin; hij houdt van niemand. Hij doet het voor de lol. Dat was waar wat zij zei. Een maand later liet ik die vriendin zitten voor een andere. Ik denk dat het daarom was dat ik veel verschillende vriendinnen had. Ik kan in een jaar 10, 12 of 13 hebben. Zij liepen mij achterna.

Wat vond u er zelf van dat u niets voor die vriendinnen voelde?

Ik wist het niet. Ik wist niet dat ik een voorkeur had. Als ik ze zag, zag ik dikke billen en borsten en ik ging met ze uit, maar het deed me niets. Dan gingen zij mij bellen en dan nam ik niet op.

Ik herhaal de vraag.

Niets. Ik dacht aan niets. Ik kon ze wel waarderen, maar verliefd zijn; dat hoorde er niet bij bij een vrouw voor mij. Het kon zijn dat ik ze wel kon waarderen, maar om aan ze te denken en in mijn dromen bij ze te zijn; dat gebeurde niet.

Ik herhaal en licht de vraag toe.

Ik kan die vraag niet beantwoorden. Ik wist niet dat ik gevoelens had voor mannen. Ik dacht alleen misschien is de tijd nog niet gekomen. misschien komt het later nog. Ik ben sowieso iemand die niet veel praat en die rustig is. Het is meer dat die mensen naar mij toe moeten komen.

U geeft aan dat het niet hoorde bij een vrouw voor u. Waarom ging u met ze om als u niets voelde bij ze?

Zij zochten dat en zij liepen achter mij aan. Je kan een vrouw niet zeggen dat je haar niet moet. En bovendien wist ik niet dat ik mannen leuk vond. Ik dacht alleen dat het moment er niet was om van een vrouw te houden dacht ik. Ik was nog jong, ik weet niet.

Kunt u vertellen hoe het voelde toen u erachter kwam dat u een man leuk vond?

Het deed me veel. Ik wist niet meer waar ik aan toe was. Ik was heel erg geschrokken. Het kwam vanzelf. Bij vrouwen heb ik dat nooit gehad. Als ik sliep dat ik alleen aan ze dacht. Bij [naam 1] had ik dat gevoel wel en ik wilde hem zien, spreken, aanraken. En dat heb ik nooit bij een vrouw gehad. Die gevoelens waren sterker dan daarvoor.

U gaf aan dat u uw eigen gevoelens niet begreep. In welke periode was dat?

Dat was toen ik met vrouwen uitging. Ik kan bijvoorbeeld met een meisje uitging en het was dat ik later een ander meisje zag die mij aansprak. Je zou kunnen zeggen dat ik zwervende was toen. Ik zag een vrouw en ik merkte dat zij een indrukwekkende lichaam had en dan ging ik met ze praten en dat duurde maar even. Wat ik leuk vind bij vrouwen; het is geen liefde alleen lichamelijk.

Wat begreep u niet van uw gevoelens?

Ik kon een meisje zien en denken dat die knap was en na een paar dagen vond ik haar niet leuk.

Waar lag het aan volgens u?

Dat weet ik niet. Ik kon een vrouw zien die ik schattig vond en na een paar dagen belde zij mij en dan had ik geen zin en zo ging het maar door en ik dacht wat is er aan de hand.

U geeft aan dat u geen gevoelens had bij vrouwen. Hoe komt het dat u wel aangetrokken was tot een lichaam van een vrouw?

Daarom zeg ik juist; ik begreep mijn eigen gevoelens niet. Ik wist niet waarom dat was. Ik merkte dat als ik een vrouw zag; ik kon haar een paar dagen leuk vinden en daarna had ik er geen zin in. Er was geen liefde bij.

Wist u toen dat u homoseksueel was of kwam u hier pas later achter?

Dat wist ik niet. Ik dacht dat ik teveel een gentleman was. Dat betekent dus dat het vrouwen zijn die mannen achterna gaan en niet andersom.

Opmerking tolk: de andere betekenis van gentleman is de jongen die iedereen

leuk vindt en die een playboy is.

Als een vrouw je leuk vindt en je bent een gentleman, dan zeg je niet dat je haar niet leuk vindt.

U gaf aan in 2010 dat u voor het eerst gevoelens had voor een man en dat u daarvoor geen gevoelens had voor vrouwen. U was toen 18 jaar. Wat vond u daar zelf van?

Ik dacht dat dat te maken had met het feit dat ik nog jong was en dat het meer de vrouwen waren die mij leuk vonden en mij wilden en dat ik een gentleman was. Ik kan u een voorbeeld geven. Elton John heeft veel vrouwen gehad en hij is toch homoseksueel geworden. Maar goed, ik ben zelf nooit verliefd geweest op een vrouw. Het ging om het plezier dat ik met vrouwen had, maar niet om de liefde.

Wat trok u precies aan bij vrouwen?

Dat zei ik al eerder. Het uiterlijk, de dikke billen, haar lichaam. Haar borsten. Het feit dat zij er mooi uitziet, knap. Maar het ging niet verder dan dat.

Wat u beschrijft wordt beschouwd als heteroseksueel gedrag. Dat u niet verliefd wordt, dat is tevens ook mogelijk als heteroseksueel. Wat vond u hiervan?

Maar dat was voordat ik verliefd werd en besefte dat ik van mannen hield. Met 16, 17 of 18 jaar wist ik dat niet. Maar vanaf die dag in 2010 dat ik [naam 1] ontmoette besefte ik dat ik vrouwen niet aantrekkelijk vond. Dat was vroeger toen ik mijn gevoelens niet begreep. Nu interesseren vrouwen mij niet. Ik zie ze niet eens. Ik zie vrouwen als mensen waar ik een vriendschap mee kan hebben, zoals een zus, maar meer niet.

Wanneer wist u zeker dat u homoseksueel was?

Vanaf het moment dat ik [naam 1] ontmoette en dat hij mij zoende. Al meteen vanaf de volgende dag bleef ik aan hem denken. Ik was eerst bang, maar daarna begon ik met een andere blik naar mannen te kijken en ik besefte dat ik dat nooit bij vrouwen had gehad en dat het bij hen om het genot ging.

Heeft u daarvoor nooit gedacht dat u misschien een andere geaardheid had nu u zegt dat u nooit verliefd raakte op een vrouw?

Nee. Ik dacht er niet aan. Ik dacht dat ik nog te jong was om verliefd te worden en dat het tijd was om van het leven te genieten en van de vrouwen die bij mij waren. Ik dacht ik ben lol aan het trappen, ik heb een goeie tijd en ik ben niet toe aan verliefdheid. Of misschien had het te maken met het feit

dat vrouwen mij te veel leuk vonden.

U geeft aan dat u bang was nadat u met [naam 1] had gezoend. Hoe voelde datvoor u?

Ik was opgewonden, geïrriteerd en bang. En ik bleef er maar aan denken de dag erna. Het was een nachtmerrie. Ik bleef daarover piekeren, waarom kan ik niet aan iets anders denken. Ik was boos ook. Hoezo gebeurde dat met mij, het was mij nooit overkomen. Ik wist ook niet dat het was omdat ik mannen leuk vond. Het is pas op de dag dat ik naar hem toe ging en ging opzoeken omdat hij in de tussentijd zelf niet het contact had opgezocht. Ik kon hem niet in de ogen kijken en dat was bij hem ook zo.

Waar was u bang voor?

Ik was nergens bang voor, maar het was niet iets wat ik had verwacht. Ik was geïrriteerd. Tegelijkertijd was het een shock. Het lijkt alsof ik diep van binnen dat wel leuk vond. Het lijkt of gewoon twee dingen naast elkaar waren; diep vanbinnen vond ik het leuk maar aan de andere kant vond ik het vreselijk. Dat is de reden waarom ik toen dacht dat ik op mannen viel.

Waarom vond u het aan de ene kant wel leuk maar ook vreselijk?

Omdat ik het niet had verwacht. Ik had nooit gedacht dat ik op mannen zou kunnen vallen. Zijn gedrag maakte dat ik van mannen ging houden.

Waarom vond u het vreselijk?

Ik begreep het niet. Ik was geïrriteerd toen hij mij zoende omdat het niet bij mij opkwam dat ik mannen leuk zou vinden. Wat ik wilde was genieten van het leven. ik was niet klaar voor een serieuze relatie met een vrouw. Tenminste dat dacht ik. Het gebeurde wel dat ik een vrouw leuk vond en haar mocht. En na een paar dagen had ik het gevoel dat ik haar niet meer mocht. Ik wilde niet zeggen dat ik haar niet wilde, maar ik nam de telefoon niet meer op. Ik was er niet klaar voor.

Waarom was u geïrriteerd toen [naam 1] u zoende?

Omdat het als een verrassing kwam. Ik had er niet aan gedacht. Ik kende mijn eigen gevoelens niet eens. Ik wist niet of ik van mannen of vrouwen hield. Het enige wat ik wist is dat hij zich soms gedroeg als een vrouw en dan lachten wij erover maar ik wist het niet.”

5.3

De rechtbank is van oordeel dat verweerder met de onder 5.1 opgenomen tegenwerpingen ondeugdelijk heeft gemotiveerd dat en waarom eisers verklaringen over de bewustwording van zijn seksuele geaardheid oppervlakkig zijn en niet overtuigen. Dat eisers verklaringen hierover niet inzichtelijk zijn, volgt de rechtbank evenmin. Uit de aangehaalde verklaringen blijkt kort samengevat dat eiser in de relaties met vrouwen steeds iets miste. Hij ging ervan uit dat hij nog niet de ware had ontmoet. De kus van [naam 1] brengt hem in verwarring en doet hem uiteindelijk de schellen van de ogen vallen. Hij voelt voor het eerst wat verliefd zijn is, begrijpt wat er miste in zijn vroegere heteroseksuele relaties en dat hij homoseksueel is. Dat daaraan geen jarenlang of meer expliciet proces is vooraf gegaan, kan geen reden zijn om eisers verklaringen daarover onaannemelijk te achten.

5.4

Ook kan de rechtbank verweerders standpunt dat eiser niet inzichtelijk heeft gemaakt hoe het voor hem was toen hij verliefd werd op [naam 1] en in hoeverre die gevoelens anders waren dan de jaren voorheen, niet volgen. Uit de hiervoor aangehaalde verklaringen van eiser blijkt dat hij gevoelens van verwarring, boosheid, angst en verlangen heeft omschreven, naast de gevoelens van verliefdheid, bewondering en opwinding. Eiser heeft verder beschreven dat hij bij [naam 1] het gevoel had dat hij bij vrouwen nooit had gehad, namelijk dat hij zelfs 's nachts aan hem dacht, dat hij hem wilde zien, spreken en aanraken. In de correctie en aanvullingen heeft eiser een verduidelijking gegeven over de gevoelens die hij voor de vrouwen had. Eiser heeft uitgelegd dat hij bij vrouwen niet een directe seksuele aantrekkingskracht voelde, maar dat hij een mooi vrouwenlichaam wel kon waarderen en met vrouwen plezier kon hebben. Eiser heeft daarnaast verklaard dat hij in die relaties altijd iets miste. Wat hij nu precies miste werd hem pas duidelijk toen hij verliefd werd op [naam 1] en met hem de liefde bedreef. Voor zover verweerder deze verklaringen niet voldoende achtte, had het in de rede gelegen om tijdens het nader gehoor op dit punt door te vragen. Onder deze omstandigheden kon verweerder aan eisers gegeven verduidelijking in de correcties en aanvullingen niet voorbij gaan.

5.5

Uit het voorgaande volgt dat de beroepsgrond slaagt.


6. Eiser voert dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat eiser summier en oppervlakkig heeft verklaard over [naam 1] . Eiser heeft wel degelijk verklaard waarom hij [naam 1] speciaal vindt en wat hem aantrok in het karakter en uiterlijk van [naam 1] . Eiser heeft wel degelijk verteld wat maakte dat hij verliefd op hem werd. Eiser heeft immers ook aangegeven dat door de zoen hem de schellen van de ogen vielen. Voor zover verweerder deze verklaringen niet afdoende achtte, lag het op zijn weg om hierover door te vragen.

6.1

Verweerder heeft eiser in het bestreden besluit tegengeworpen dat hij summier en oppervlakkig heeft verklaard over [naam 1] . Eiser heeft niet inzichtelijk gemaakt wat hem nu precies in [naam 1] aantrok waardoor hij zo verliefd op hem is geworden. Eiser komt enkel met antwoorden als ‘halsoverkop verliefd’. De verklaringen van eiser kunnen ook worden toegeschreven aan een persoon buiten de relationele sfeer, aan iemand die enkel een vriend is. Zijn verklaringen omschrijven niet waarom [naam 1] speciaal is, aldus verweerder.

6.2

Eiser heeft tijdens het nader gehoor desgevraagd hierover het volgende verklaard.

p. 17 e.v.

“Hoelang kent u [naam 1] al?

Al lang. Wij hebben dezelfde leeftijd. Ik weet het niet. Heel lang. Sinds dat ik heel klein ben. Ik kan niet zeggen of het 10 of 20 jaar is, maar we kennen elkaar lang. We zijn samen opgegroeid en hij was 1 of 2 km verder.

Was u bevriend met [naam 1] ?

Ja, we speelden voetbal samen en hij kwam bij mij thuis. Andersom ook. Ik ging vaak naar hem. We waren vrienden.

Wat vond u van [naam 1] in de periode dat u niet wist dat u homoseksueel was?

Hij was cool. Het was een komediant met gebaren en dansen. Hij maakte je aan het lachen.

Wat was uw gevoel naar hem toe?

Dat had ik niet verwacht. Ik had er niet aan gedacht. Ik waardeerde hem als vriend. Ik wist niet van mijn gevoelens toen. Maar nadat hij dat bij mij had gedaan; toen begon ik erover na te denken.

Wat vond u van het gedrag van [naam 1] dat hij zich gedroeg als een vrouw?

Er zijn veel mensen die dat doen en die vrouwen imiteren. Zij spelen toneel in Haïti, maar dat betekent niet dat zij homo zijn.

Wat vond u er persoonlijk van?

Ik dacht niets. Ik dacht dat hij was zoals hij was.

Had u daarvoor gevoelens voor [naam 1] ?

Nee, het was gewoon een vriend. Daar dacht ik niet aan. Ik kan zeggen dat hij dat gevoel heeft ingebracht en daarna ben ik het gaan voelen.

U heeft aangegeven dat u met [naam 1] hebt gezoend. Hoe is het tot dat moment gekomen?

Dat kan ik niet uitleggen. Zoals wanneer je een vrouw zoent. Ik heb mij laten meeslepen. Ik was verschrikkelijk bang. Ik was verlamd. Ik had zoiets dat ik niet meer kon bewegen.

Opmerking tolk: met bang bedoelt betrokkene verlamd, als een hert in de

koplampen.

Waar heeft u gezoend met [naam 1] ?

Het was bij mij thuis, in de woonkamer. Ik zat in de woonkamer. We zaten naast elkaar en we waren aan het praten. En ik zei; als je een vrouw was, dan zou ik met je uitgaan. En toen zei hij tegen mij; ik houd van jou zoals je bent. Ik zei tegen hem stop met dat geplaag. Vervolgens kwam hij naar mij toe alsof hij iets wilde influisteren. Ik was verschrikt. Ik denk dat ik wel vijf minuten stil bleef.

Wat heeft ervoor gezorgd dat u tegen [naam 1] zei dat als hij een vrouw was, dat u met hem was uitgegaan?

Het was een mooie jongen. Mooi gekleed en sexy. Daarom zei ik dat tegen hem.

U had toen nog geen gevoelens voor mannen. Hoe komt het dat u toen van [naam 1] al vond dat u hem sexy vond?

Ik zeg het nu. Maar ik had het niet gezegd toen. Ik zag wel dat het een mooie jongen was. Maar ik had verder niets.

U vond hem een mooie jongen waardoor u zei dat u hem zou daten als hij een vrouw was.

Ik zeg het nu dat het een sexy jongen was. Ik kan het wel zeggen omdat ik nu homoseksueel was. Maar toen niet. Ik wist wel dat het een mooie jongen was. Hij had mooi lang haar.

Van wanneer tot wanneer hebben jullie een relatie gehad?

van 2010 tot 2017.

Is het uitgegaan toen hij naar de Dominicaanse Republiek ging?

Ja of nee.

Wat bedoelt u?

Ik heb geen nieuws meer gehad, maar dat hoeft niets te betekenen.

Zou de relatie worden voortgezet toen hij wegging?

Ja.

Hebben jullie samengewoond?

Nee.

Hoe oud is hij?

Ik denk 28 jaar.

Weet u wanneer hij jarig is?

[datum] . Hij is van 1992.

Wat is zijn beroep of wat studeert hij?

Geneeskunde in de Dominicaanse Republiek. Op school had hij profiel D voor zijn eindexamen en dat is scheikunde, geologie, natuurkunde.

Weet u of hij op dit moment werkt?

Ik heb geen contact meer met hem. Ik denk niet dat hij werkt. De studie duurt zeven jaar. Misschien heeft hij daar een baantje daarnaast.

En werkte hij voordat hij wegging?

Hij was zoals ik. Hier en daar klussen. Ik installeer bijvoorbeeld airco.

Wat zijn zijn hobby’s?

Naar het strand gaan of voetbal spelen.

Wat zijn de eigenschappen die u mooi vond aan [naam 1] ?

Eenvoudig, altijd cool, rustig. Hij doet zijn best om je te plezieren. Je kan nooit gestresst blijven als je in de buurt bent. Hij probeert je altijd aan het lachen te krijgen.

Waren er eigenschappen van [naam 1] die u minder vond?

Nee. Ik denk het niet eigenlijk. Hij heeft nooit problemen met niemand. Zelfs als je hem iets zegt wat hij niet leuk vond, dan draait hij het zo om dat het leuk wordt.

Was er geen enkel eigenschap aan [naam 1] dat u niet leuk vond?

Nee. Volgens mij hebben wij zeven jaar gehad zonder ruzie te hebben. Niet eens een dag.

Was er sprake van een liefdesrelatie?

Natuurlijk. Halsoverkop verliefd.

Heeft u na deze relatie nog lange of korte relaties gehad?

Nee nee nee. het is mijn bedoeling ook niet.

Waarom niet?

Omdat ik daar geen zin in heb.

Hoe komt het dat u geen zin hebt hierin?

Het is zoals een vrouw die haar man respecteert. Je kan lang weg zijn en wachten op iemand. Ik denk er niet eens aan.

Heeft u vóór [naam 1] contact gehad met andere mannen?

Nooit. God heeft mij in deze relatie gebracht.

Als ik u goed begrijp heeft u op dit moment geen andere relatie?

Nee.”

6.3

Uit de aangehaalde verklaringen van eiser kan de rechtbank verweerders tegenwerping dat hij summier en oppervlakkig heeft verklaard over [naam 1] en wat hij aantrekkelijk vond aan hem waardoor hij zo verliefd op hem werd, niet volgen. Anders dan verweerder stelt geeft eiser blijkens de aangehaalde verklaringen wel aan waarom hij [naam 1] speciaal vindt en wat maakte dat hij verliefd op [naam 1] werd. Naast de aangehaalde verklaringen heeft eiser immers verklaard dat door de zoen hem de schellen van de ogen vielen. Dat de verklaringen van eiser over [naam 1] ook worden toegeschreven aan een persoon buiten de relationele sfeer, zoals verweerder stelt, volgt de rechtbank niet. Eiser heeft immers verklaard dat hij door die zoen halsoverkop verliefd werd op [naam 1] . Voor zover verweerder eisers verklaringen over zijn relatie met [naam 1] niet afdoende achtte, lag het op zijn weg om hierover door te vragen.

6.4

Ook deze beroepsgrond slaagt.

7. Eiser voert aan dat verweerder ten onrechte van hem verlangt meer kennis te hebben van de situatie van LHBTI's in Haïti. Eiser heeft immers in het nader gehoor al aangegeven dat hij zich niet herkent in de homoseksuelen die zich heel herkenbaar als zodanig manifesteren. Hij geeft aan dat hij het niet wil toegeven, het niet opzoekt en zijn geaardheid verborgen houdt. Dit is niet anders te lezen dan dat eiser aangeeft dat hij zich niet identificeert met de homogemeenschap. Ten onrechte is hieraan voorbij gegaan.

7.1

Verweerder heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat van iemand die jarenlang in een maatschappij heeft geleefd waar hij niet werd geaccepteerd, verwacht had mogen worden dat hij hierover meer zou kunnen verklaren. Dat eiser niet meer kennis heeft kan op zichzelf niet leiden tot ongeloofwaardigheid van zijn gestelde homoseksuele geaardheid, maar draagt hier wel aan bij. Dat eiser zich niet wil identificeren met de homogemeenschap, zoals in de zienswijze is gesteld, is geen verschoonbare reden. Verweerder ziet niet in waarom eiser dit eerst in de zienswijze naar voren brengt en gaat daarom hieraan voorbij.

7.2

Eiser heeft tijdens het nader gehoor desgevraagd hierover het volgende verklaard.

P. 21 e.v.

“Hoe wordt homoseksualiteit geuit in uw land van herkomst?

Er zijn er niet veel denk ik. Ik denk dat zij veel blowen en drugs nemen en als mensen ze tegenkomen ’s avonds dan kunnen zij ook vermoord worden. daarom hebben zij het vaak over mensen die verdwenen zijn.

Ik herhaal de vraag.

Ik denk het niet. Misschien dat sommige dat wel kunnen, zoals vrouwen. Maar mannen die samen gaan gaat dat niet. Sommige vinden het leuk om vrouwen samen te zien. Maar mannen, nee. ze kunnen je doodmaken en in brand steken. Als de politie komt, dan is het al te laat.

Wat is de reden dat u zelf geen contact hebt met andere homoseksuelen?

Het is niet dat ik homoseksueel ben, dat ik van alle homoseksuelen houd. Het is niet iets dat ik zelf heb opgezocht. Het is mij overkomen. Ik hoef niet elke homoseksueel leuk te vinden. Ik heb iemand die ik mag en die mij aan het lachen krijgt, maar dat betekent niet dat ik met iedere homoseksueel ga.

Kent u organisaties in uw land van herkomst die opkomen voor de belangen van homoseksuelen?

Ik ben er nooit te weten gekomen omdat ik niet wil dat mensen het van mij weten. Als ik de keuze had gehad, dan had ik ervoor gekozen om niet homoseksueel te zijn. Dat is mij overkomen en dat is het leven. Het is hetzelfde dat wanneer je van iemand houdt en doet je vreselijke dingen aan en toch lukt het je niet om hem te haten. Dat is hoe het bij mij voelt. Het is maar een voorbeeld dat ik geef aan u.

Kent u organisaties van naam ook al heeft u het nooit opgezocht?

Nee. Sowieso is het iets dat je niet tentoonstelt in Haïti. Misschien is het er wel, maar ze doen het in het geheim. Het wordt gehaat in Haïti.

Bent u bekend met de homovlag?

Dat weet ik niet. Hoe ziet dat eruit?

Dat wilde ik aan u vragen.

De manier van vraagstelling leek het alsof u het wel wist.

Het gaat hier om uw kennis.

Kent u homogelegenheden in uw land van herkomst?

Daar weet ik absoluut niets van. Ik heb daar ook niets mee gedaan. Ik wilde niet dat iemand het wist. Er zijn mensen die mij gezien hadden, maar het is niet dat ik het in het openbaar wil laten zien.

Hoe komt het dat mensen in uw omgeving hier wel vanaf weten, maar dat u toch ook om deze reden deze gelegenheden niet opzoekt?

Ik heb het al gezegd. Toen ik naar [plaats 1] ging, waren er mensen die ik kende, maar dat had ik niet verwacht. Iedereen kan daar komen.

De mensen daar hadden u dus al gezien. Waarom verklaart u dat u het alsnog geheim wil houden en Niet iedereen wist dat. Ik heb het over de mensen uit de buurt die ik was tegengekomen. Het was niet mijn bedoeling om overal in het openbaar uit de kast te komen. Als mijn eigen moeder en zus het niet weten, waarom zou ik dan naar zo een organisatie stappen. Het is niet dat ik het heb opgezocht. Het is normaal.

U heeft zojuist ook gesteld dat u geen organisaties kent die opkomt voor de belanghebbenden van homoseksuelen. Wat is de reden, dat u nooit het initiatief heeft genomen om zo een organisatie te bezoeken? Uit openbare bronnen blijkt dat deze wel aanwezig zijn.

Die waren er niet en ik wilde niet dat mensen het wisten. Ik wilde het doen op mijn eigen manier. Het is niet iets dat ik wilde dat anderen het wisten. Mijn moeder wist er niets van. Als ik hulp nodig had, dan stuurt mijn zus het. Alles heeft een reden.

Wat weet u over LHBT-gemeenschappen/rechten in Nederland?

Ik weet dat het het eerste land is dat het huwelijk tussen personen met hetzelfde geslacht heeft gelegaliseerd. Ik weet dat je als je problemen hebt, dan kan je ermee naar de politie stappen. En ik weet dat er plekken zijn zoals het COC. Nederland is echt anders dan Haïti. Ik heb al gezegd; het is het eerste land dat het homohuwelijk heeft toegestaan.”

7.3

Uit de aangehaalde verklaringen volgt dat eiser reeds tijdens het nader gehoor uitgebreid heeft verklaard waarom hij niet veel kan vertellen over de Haïtiaanse homogemeenschap en daar opererende belangenorganisaties. De rechtbank ziet niet in waarom deze verklaringen van eiser niet plausibel en afdoende zijn. Daar komt bij dat het ontbreken van kennis hierover geen dragende argument kan zijn voor de ongeloofwaardigheid van de gestelde geaardheid, zoals verweerder heeft erkend.

7.4

De beroepsgrond slaagt.

8. Eiser voert verder aan dat hij niet tegenstrijdig heeft verklaard over zijn sociale media. Hij heeft aangegeven dat zijn ex-vriendin de inloggegevens had van zijn Facebookaccount en dat zij daarop mogelijk foto’s heeft geplaatst. Eiser heeft daarnaast aangegeven dat hij zelf filmpjes op YouTube plaatste omdat hij hoopte op die wijze volgers aan zich te binden.

8.1

Verweerder heeft in het bestreden besluit de tegenwerping dat eiser tegenstrijdig heeft gehandeld hierover, gehandhaafd. Daartoe heeft verweerder overwogen dat het enkele feit dat er een dergelijk beeld van naar buiten is gebracht op eisers sociale media, nog niet betekent dat hij niet homoseksueel zou kunnen zijn, maar dat dit wel kan bijdragen aan de ongeloofwaardigheid ervan. Dat eiser zichzelf heeft willen beschermen tegen negatieve bejegening door zijn omgeving, staat haaks op wat hij in de gehoren over zijn sociale media heeft verklaard. Volgens eiser was het een ex-vriendin die de foto’s en video’s van de vrouwen op zijn sociale media had geplaatst, terwijl uit zijn voorgaande opmerking valt af te lezen dat hij hier zelf verantwoordelijk voor was.

8.2

Eiser heeft tijdens het nader gehoor desgevraagd hierover het volgende verklaard.

p. 28 e.v.

u heeft tevens aangegeven dat u na 2010 geen interesse meer had in vrouwen. Klopt dat?

Ja. Maar er zijn wel vrouwen die wat van mij willen. Zij lopen mij achterna. Sommige vrouwen sturen mij ook blootfoto’s en ik heb ze ook nooit gezegd dat ik dat niet wilde. Ik had een vriendin die in de VS woonde en ik had haar mijn inloggegevens gegevens van het facebookaccount en zij ging daar inloggen. En op het moment dat ik mijn foto wilde veranderen zei facebook dat

het niet meer kon omdat het te vaak was veranderd.

Waarom heeft u niet gezegd dat u die foto’s niet wilde?

Omdat ik ze niet wilde vertellen dat ik op mannen val. Ik praat met haar op een correcte manier, maar dat is het. Het is niet iets wat ik tegen een vrouw zeg dat ik haar niet mag of dat ik op mannen val. Ik wil mensen niet kwetsen met woorden.

Wanneer was de laatste keer dat u gebruik heeft gemaakt van Facebook?

Ik kan mij dat niet meer herinneren. Misschien nog in [plaats 2] was toen ik het paspoort ging halen, maar ik weet het niet meer. In december 2019.

Tevens staat op uw account dat u geïnteresseerd bent in vrouwen. Kunt u hierover vertellen?

Dat heb ik er ook op gezet zo. Mijn moeder weet het zelfs niet dat ik op mannen val. Ik heb u al eerder gezegd dat ik niet wil dat mijn moeder en zus dat weten. En daarvoor heb ik veel met vrouwen gedatet. Het is mij ineens overkomen. Het waren de vrouwen die achter mij aankwamen.

Wie is [naam 2] ?

Degene die in de VS zit. Het is een vriendin van mij. Zij had toegang tot mijn facebook en zij reisde veel.

Heeft u een relatie gehad met haar?

Ja. In Haïti. Het was mijn eerste vriendin.

Waarom heeft u uzelf gefotoshopt met iemand in een bikini?

Ik? Nee. Ik kijk er bijna niet naar. Ik heb het niet gezien, misschien heeft [naam 2] het gedaan. Ik gebruik mijn Facebook niet. Zij heeft er toegang tot aangezien ik mijn foto niet kunnen veranderen. Zij was in een bikini? Deze foto heb ik nog nooit gezien. Het interesseert mij niet. Maar dan zeg je dat niet recht voor zijn raap. Je kwetst mensen niet. Je blijft op de oppervlakte en

geeft complimenten. Het is een spel.

U heeft tevens in 2013 op Facebook een afbeelding geplaatst met hartjes en de reactie ‘ [naam 2] et moi’. Kunt u hierop reageren?

Misschien heeft zij dat geplaatst omdat er ook ander vrouwen zijn die wat van mij willen. Ik heb het niet gedaan. Het probleem is dat ik mijn password niet kan veranderen. Zij kan alles doen en alles posten. Ik heb het geprobeerd te deleten en een ander account te maken, maar dat lukt niet.

Verder zijn op uw Instagram profiel, Facebook en YouTube video’s en foto’s gevonden waarop schaars geklede vrouwen te zien zijn of vrouwen die zich van hun kleding ontdoen. Kunt u hierop reageren?

Via YouTube kan je geld verdienen, dus ik probeerde om 5000 mensen te krijgen die mij volgen. Ik wilde dus iets erop te zetten waarvan ik weet dat mannen dat leuk vinden. Maar op een gegeven moment heb ik dat gelaten. Ik wilde YouTuber worden. En dus heb ik het gelaten. Ik heb een lied van een Jamaicaanse zangeres en daarbij sexy foto’s erbij monteerde. Dat was het. Alleen daarom was het. Verder heeft het er niet mee te maken. Er zijn mensen die niet werken en veel geld verdienen en er zijn mensen die alleen aan het vloggen zijn en daarmee geld verdienen.

U geeft aan dat u zich wel correct wil opstellen naar vrouwen toe, maar alsnog zich inlaat met zulke activiteiten. Hoe komt dat?

Ik doe dat niet voor de vrouwen, maar voor de mannen die mij volgen op mijn kanaal. Ik weet dat mannen dat leuk vinden om beelden daarvan te zien en ik wilde meer volgers krijgen.

Hoe zit dat met uw Instagram profiel. Want ook daar zijn foto’s van schaars geklede vrouwen gevonden.

Ik weet het niet. Misschien heeft [naam 2] dat gedaan.

Waarom zou [naam 2] dat doen?

Om mij in kwaad daglicht te plaatsen. Soms zijn mensen boos als je niet meer met hen date en dan willen zij je dingen aandoen. Facebook gebruik ik maar twee of drie keer en Instagram gebruik ik niet meer.”

8.3

Uit de aangehaalde verklaringen blijkt dat eisers verklaringen over zijn activiteiten op Facebook en Instagram los staan van zijn verklaringen over zijn activiteiten om YouTuber te worden en geenszins tegenstrijdig zijn. De rechtbank ziet niet in waarom deze verklaringen van eiser niet plausibel en afdoende zijn. Daar komt bij dat wijze waarop eiser zich profileert op sociale media geen dragend argument kan zijn voor de ongeloofwaardigheid van de gestelde geaardheid, zoals verweerder in het bestreden besluit heeft erkend.

8.4

Ook deze beroepsgrond slaagt.

9. Reeds op grond van het voorgaande is het beroep gegrond en behoeven de overige beroepsgronden geen bespreking meer. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit wegens strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechtbank draagt verweerder op met in achtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen een nieuw besluit te nemen.

10. De rechtbank veroordeelt verweerder ten slotte in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.050,- (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 525,- en een wegingsfactor 1).

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;
- vernietigt het bestreden besluit;

- draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen op de aanvraag van eiser met inachtneming van deze uitspraak;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 1.050,-.


Deze uitspraak is gedaan door mr. E.P.W. van de Ven, rechter, in aanwezigheid van mr. S. Pirs, griffier.

Deze uitspraak is gedaan op 20 maart 2020. Als gevolg van maatregelen rondom het Coronavirus is deze uitspraak niet uitgesproken op een openbare uitsprakenzitting. Zodra het openbaar uitspreken weer mogelijk is, wordt deze uitspraak alsnog in het openbaar uitgesproken.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen één week na de dag van bekendmaking.