Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:2517

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
25-03-2020
Datum publicatie
01-04-2020
Zaaknummer
AWB 19/8285
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

inhoudsindicatie niet geleverd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Zittingsplaats Rotterdam

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 19/8285

uitspraak van de voorzieningenrechter van 25 maart 2020 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

[naam verzoeker] , verzoeker,

V-nummer: [nummer]

gemachtigde: mr. J. Bravo Mougán,

en

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder,

gemachtigde: mr. E. Slutzky.

Procesverloop

Bij besluit van 20 augustus 2019 (het primaire besluit) heeft verweerder verzoekers aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘tijdelijke humanitaire gronden’ afgewezen.

Bij besluit van 15 oktober 2019 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van verzoeker tegen het primaire besluit ongegrond verklaard.

Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen het bestreden besluit. Tevens heeft verzoeker de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 maart 2020. Verzoeker is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Als tolk is verschenen [naam] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Verzoeker heeft op 6 augustus 2019 aangifte gedaan bij de Politie, Eenheid Rotterdam, van mensenhandel (artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht). Op
14 augustus 2019 heeft de Politie, Eenheid Rotterdam, het Model M55 “Kennisgeving aangifte strafproces mensenhandel en beroep op de verblijfsregeling voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel zoals neergelegd in paragraaf B8/3 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc)” naar verweerder doorgestuurd. Verweerder heeft deze kennisgeving op 14 augustus 2019 ontvangen.

2. Verweerder heeft deze kennisgeving aangemerkt als een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in de zin van artikel 14 van de Vw onder de beperking ‘tijdelijke humanitaire gronden’ op grond van de regeling in paragraaf B8/3 van de Vc voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel. Deze aanvraag heeft verweerder afgewezen, omdat verzoeker niet voldoet aan de in paragraaf B8/3 van de Vc genoemde voorwaarden.

3. In artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld, op verzoek een voorlopige voorziening kan treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

3.1.

Het verzoek strekt ertoe dat verzoeker de behandeling van het beroep in Nederland mag afwachten en dat hij niet aan Italië wordt overgedragen tot vier weken nadat op het beroep is beslist. Ter zitting heeft verzoeker zijn verzoek aangevuld en de voorzieningen-rechter verzocht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te gelasten verzoeker toegang te geven tot opvangvoorzieningen. Als spoedeisend belang heeft verzoeker naar voren gebracht dat hij op elk moment aan Italië kan worden overgedragen indien het verzoek om voorlopige voorziening niet wordt toegewezen.

3.2.

Verweerder heeft bij besluit van 15 augustus 2019 verzoekers asielaanvraag niet in behandeling genomen, omdat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van die aanvraag. Bij uitspraak van deze rechtbank, zittingsplaats Rotterdam, van
17 september 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:7627) is in rechte komen vast te staan dat verzoeker aan Italië kan worden overgedragen. In het bestreden besluit staat dat verzoeker de uitspraak op het beroep in Nederland niet mag afwachten.

3.3.

De voorzieningenrechter merkt allereerst op dat het ontbreken van schorsende werking onvoldoende is om een spoedeisend belang aan te nemen. Daarnaast heeft de Dienst Terugkeer & Vertrek uitzettingen en overdrachten aan Italië tijdelijk opgeschort in verband met het coronavirus. Vooralsnog bestaan geen aanwijzingen dat deze situatie op korte termijn zal wijzigen en dat verzoeker op korte termijn aan Italië zal worden overgedragen. Verzoekers stelling ter zitting dat op hem nog steeds een vertrekplicht rust, kan hem daarom niet baten.

3.4.

Ten aanzien van het verzoek het COA te gelasten verzoeker toegang te geven tot opvangvoorzieningen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het COA geen procespartij is bij onderhavig verzoek. Verzoeker zal zich daarom tot het COA moeten wenden indien hij voortzetting van opvang wenst.

4. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af wegens het ontbreken van spoedeisend belang.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.P. Hameete, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. S.L. Mehlbaum, griffier. De uitspraak is gedaan op 25 maart 2020 en openbaar gemaakt door middel van publicatie op www.rechtspraak.nl.

de griffier is verhinderd de uitspraak

te ondertekenen

griffier voorzieningenrechter

Een afschrift van deze uitspraak is verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.