Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:1885

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
04-03-2020
Datum publicatie
10-03-2020
Zaaknummer
C/09/581186 / HA ZA 19-1053
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Incident opheffing beslag. Hoofdzaak: nakoming Onthoudingsverklaring, inbreuk Uniemerken en Gemeenschapsmodelrechten en onrechtmatig handelen. Incident opheffing beslag: afgewezen t.a.v. eiseres in de hoofdzaak die geen beslag heeft gelegd en t.a.v. gedaagden onder wie geen beslag is gelegd. Opheffing t.a.v. andere gedaagden toegewezen onder de voorwaarde van de door gedaagden aangeboden zekerheidstelling. De aangeboden zekerheid van € 50.000,- is toereikend omdat dit het door eiseres in het beslagrekest begrote schadebedrag is. Gedaagde hoeft geen zekerheid te stellen voor het bedrag van € 1.000.000,- waarop eiseres thans haar schade begroot (inclusief vorderingen die niet in het beslagrekest zijn opgenomen en tegen gedaagden jegens wie het beslagrekest niet was gericht). De aangeboden bankgarantie volgens het NVB-model biedt, rekening houdend met de relevantie omstandigheden van het geval, voldoende zekerheid. De verbodsvordering tot het leggen van beslag door eiseressen in de toekomst wordt afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/581186 / HA ZA 19-1053

Vonnis in incident van 4 maart 2020

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

JUUL LABS INC,

te San Francisco, Verenigde Staten,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

JUUL LABS UK HOLDCO LIMITED,

te Londen, Verenigd Koninkrijk,

3. JUUL LABS NETHERLANDS BV.,

te Amsterdam,

eiseressen in conventie in de hoofdzaak,

verweersters in reconventie in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1 MR-JOY BV.,

te Amsterdam,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

MR-JOY GMBH,

te Biederitz, Duitsland,

3. MR-JOY AMSTERDAM STORE BV.,

te Amsterdam,

4. MR-JOY AMSTERDAM HLS STORE BV.,

te Amsterdam,

5. MR-JOY UTRECHT STORE BV.,

te Utrecht,

6. MR-JOY STORE HOLDING BV.,

te Amsterdam,

7. MR-JOY GROUP HOLDING BV.,

te Amsterdam,

8. [gedaagde sub 8],

te [plaats] ,

9. [gedaagde sub 9],

te [plaats] ,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,

eisers in reconventie in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat mr. M. van Eldik te Utrecht.

Partijen zullen hierna Juul Labs c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en Mr-Joy c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Eiseressen 1 en 2 zullen gezamenlijk Juul Labs Inc c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en eiseres sub 3 Juul Labs Netherlands. Gedaagden worden afzonderlijk Mr-Joy BV, Mr-Joy Gmbh, Mr-Joy Amsterdam Store, Mr-Joy Amsterdam HLS Store, Mr-Joy Utrecht, Mr-Joy Store Holding, Mr-Joy Group Holding, [gedaagde sub 8] en [gedaagde sub 9] genoemd. Gedaagden 1 tot en met 7 zullen gezamenlijk Mr-Joy BV c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden, gedaagden 3 tot en met 5 Mr-Joy Verkoopvestigingen (vrouwelijk enkelvoud) en gedaagden 6 en 7 Mr-Joy Holdings (vrouwelijk enkelvoud).

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 4 september 2019;

 • -

  de akte houdende overlegging producties van Juul Labs c.s., met productie 1 tot en met 46;

 • -

  de conclusie van eis in incident ex artikel 705 Rv1 alsmede conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie, met productie 1 tot en met 9;

- de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 705 Rv, met productie 47 tot met 52.

1.2.

Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2 Het geschil in de hoofdzaak

2.1.

Juul Labs c.s. vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis:

primair ten aanzien van Mr-Joy Verkoopvestigingen, Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8]

I. zal verklaren voor recht dat de Onthoudingsverklaring, rechtsgeldig tot stand is gekomen en niet rechtsgeldig is vernietigd;

II. zal verklaren voor recht dat Mr-Joy Verkoopvestigingen, Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8] tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 7, 11 en 13 van de Onthoudingsverklaring;

III. Mr-Joy Verkoopvestigingen, Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8] zal veroordelen tot nakoming van hun verplichtingen die voortvloeien uit de Onthoudingsverklaring;

IV. Mr-Joy Verkoopvestigingen, Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8] zal veroordelen tot betaling van € 64.000,- aan verbeurde boetes;

V. aan de niet-nakoming van de onder III genoemde veroordeling per gedaagde een dwangsom zal verbinden;

ten aanzien van Mr-Joy BV, Mr-Joy Gmbh, Mr-Joy Group Holding en [gedaagde sub 9] en voorwaardelijk ten aanzien van Mr-Joy Verkoopvestigingen, Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8]

VI. Mr-Joy BV c.s. zal bevelen elke inbreuk op de Uniemerken en Gemeenschapsmodellen van Juul Labs c.s. te staken en gestaakt te houden;

VII. Mr-Joy BV c.s. zal bevelen ieder onrechtmatig handelen jegens Juul Labs c.s. te staken en gestaakt te houden;

VIII. Mr-Joy Holdings, [gedaagde sub 8] en [gedaagde sub 9] zal bevelen ervoor zorg te dragen dat alle (rechts)personen waarvan hij/zij (indirect) bestuurder is en/of waarvan hij/zij feitelijk leiding geeft, elke inbreuk op de Uniemerken en Gemeenschapsmodellen van Juul Labs c.s. en ieder onrechtmatig handelen jegens Juul Labs c.s. staken en gestaakt houden;

IX. aan de onder VI, VII en VIII genoemde bevelen een dwangsom zal verbinden;

X. Mr-Joy BV c.s. zal veroordelen de in het petitum onder X genoemde opgave te doen;

XI. Mr-Joy BV c.s. zal bevelen om te gedogen dat een door Juul Labs c.s. aan te wijzen derde, de door Mr-Joy BV c.s. verstrekte opgave nagaat en zijn bevindingen aan de advocaten van Juul Labs c.s. rapporteert;

XII. Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8] zal bevelen ervoor zorg te dragen dat Mr-Joy Verkoopvestigingen het bevel als bedoeld onder X nakomen;

XIII. Mr-Joy Group Holding en [gedaagde sub 9] zal bevelen ervoor zorg te dragen dat Mr-Joy BV en Mr-Joy Gmbh het bevel als bedoeld onder X nakomen;

XIV. aan de onder X tot en met XIII genoemde bevelen een dwangsom zal verbinden;

XV. Mr-Joy BV, Mr-Joy Gmbh, Mr-Joy Group Holding en [gedaagde sub 9] hoofdelijk zal veroordelen om de ten gevolge van de verkoop van Inbreukmakende en Onrechtmatige Producten door Mr-Joy BV, Mr-Joy Gmbh en Mr-Joy Group Holding genoten nettowinst af te dragen aan Juul Labs c.s.;

XVI. Mr-Joy Verkoopvestigingen, Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8] hoofdelijk zal veroordelen om de ten gevolge van de verkoop van Inbreukmakende en Onrechtmatige producten door Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Group Holding (de rechtbank begrijpt dat dit Mr-Joy Store Holding moet zijn) genoten nettowinst af te dragen aan Juul Labs c.s.;

XVII. zal verklaren voor recht dat Mr-Joy BV, Mr-Joy Gmbh, Mr-Joy Group Holding en [gedaagde sub 9] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die Juul Labs c.s. heeft geleden en lijdt ten gevolge van hun inbreukmakend en onrechtmatig handelen, en hen zal veroordelen alle schade aan Juul Labs c.s. te vergoeden, nader op te maken bij staat;

XVIII. zal verklaren voor recht dat Mr-Joy Verkoopvestigingen, Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die Juul Labs c.s. heeft geleden en lijdt ten gevolge van hun inbreukmakend en onrechtmatig handelen, en hen zal veroordelen alle schade aan Juul Labs c.s. te vergoeden, nader op te maken bij staat;

XIX. Mr-Joy BV c.s. zal gebieden om alle voorraden Inbreukmakende Producten om niet aan Juul Labs c.s. ter vernietiging af te geven, onder verbeurte van een dwangsom;

zal verklaren voor recht dat Mr-Joy c.s. aansprakelijk is voor alle met de vernietiging van de onder XIX genoemde producten gemoeide kosten;

Mr-Joy BV c.s. zal bevelen om aan al haar professionele afnemers een e-mail te sturen met de in het petitum onder XXI opgenomen tekst;

Mr-Joy BV en Mr-Joy Gmbh zal bevelen om op de homepage van hun websites de in het petitum onder XXII opgenomen tekst op te nemen;

Mr-Joy BV c.s. zal bevelen om in drie landelijke kranten de in het petitum onder XXIII opgenomen mededeling te publiceren;

Mr-Joy Store Holding en [gedaagde sub 8] zal bevelen ervoor zorg te dragen dat Mr-Joy Verkoopvestigingen het bevel als bedoeld in XXI, XXII en XXIII nakomen;

Mr-Joy Group Holding en [gedaagde sub 9] zal bevelen ervoor zorg te dragen dat Mr-Joy BV en Mr-Joy Gmbh het bevel als bedoeld in XXI, XXII en XXIII nakomen;

aan de onder XXI, XXII, XXIII, XXIV en XXV genoemde bevelen een dwangsom zal verbinden;

Mr-Joy c.s. zal veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, waaronder begrepen de kosten van beslag en bewaring, en te vermeerderen met rente.

2.2.

Ter onderbouwing van de (neven)vorderingen genoemd in 2.1 onder I tot en met V stelt Juul Labs c.s. - verkort weergegeven - dat [gedaagde sub 8] , mede namens Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Store Holding, een Onthoudingsverklaring heeft getekend. Deze Onthoudingsverklaring is rechtsgeldig tot stand gekomen. De door [gedaagde sub 8] , Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Store Holding nadien ingeroepen buitengerechtelijke vernietiging op grond van dwaling respectievelijk misbruik van omstandigheden, is volgens Juul Labs c.s. niet aan de orde, nu het een vaststellingsovereenkomst betreft. De (neven)vorderingen zien op de door [gedaagde sub 8] , Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Store Holding niet nagekomen verplichtingen uit de Onthoudingsverklaring en de verbeurde boetes.

2.3.

Aan de (neven)vorderingen genoemd in 2.1 onder VI tot en met XXVII legt Juul Labs c.s. - samengevat - ten grondslag dat Mr-Joy c.s. elektronische sigaretten, navullingen, onderdelen en accessoires voor elektronische sigaretten en hun verpakkingen in de handel brengt. Deze producten zijn identiek aan die van Juul Labs c.s., met daarop tekens die identiek zijn aan de Uniemerken van Juul Labs c.s., dan wel tekens die daarmee verwarringwekkend overeenstemmen, waardoor Mr-Joy c.s. merkinbreuk maakt en tevens inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodelrechten van Juul Labs c.s. Daarnaast beconcurreert Mr-Joy c.s. Juul Labs c.s. op onrechtmatige wijze, door het doen van ongeoorloofde, misleidende vergelijkende reclame-uitingen en het behalen van onrechtmatige concurrentievoordelen door middel van strafrechtelijk laakbare handelingen. [gedaagde sub 8] en [gedaagde sub 9] zijn als bestuurders / feitelijk beleidsbepalers zowel aansprakelijk voor het onrechtmatig handelen van hun vennootschappen, als voor eigen onrechtmatig handelen.

2.4.

Mr-Joy c.s. voert verweer.

3 Het geschil in het incident ex artikel 705 Rv

3.1.

Mr-Joy c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad

1. voor de duur van het geding zal bepalen dat de door Juul Labs c.s. op 11 juli 2019 ten laste van Mr-Joy c.s. gelegde conservatoire derdenbeslagen onmiddellijk zullen zijn opgeheven, dan wel Juul Labs c.s. zal gelasten deze door haar gelegde conservatoire derdenbeslagen binnen twee dagen na betekening van het vonnis op te heffen, onder verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,- per dag na betekening van het vonnis met een maximum van € 500.000,-, onder de voorwaarde van een bankgarantie zoals omschreven in punt 15 van de conclusie van eis in incident, primair met een omvang van € 50.000,-, subsidiair met een omvang van € 78.723,00, meer subsidiair met een in goede justitie te bepalen omvang;

2. bij wijze van voorlopige voorziening en voor de duur van het geding Juul Labs c.s. zal verbieden andere conservatoire derdenbeslagen dan wel conservatoire beslagen onder Mr-Joy c.s. te (doen) leggen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere overtreding, met een maximum van € 500.000,-;

3. Juul Labs c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het incident.

3.2.

Aan de vorderingen legt Mr-Joy c.s. - samengevat - ten grondslag dat Juul Labs Inc c.s. bij beschikking van 9 juli 2019 van de voorzieningenrechter van onderhavige rechtbank verlof heeft gekregen om ten laste van Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings conservatoir verhaalsbeslag te mogen leggen onder de ING Bank NV (hierna: ING), met begroting van de vordering met inbegrip van rente en kosten op (een bedrag van) € 50.000,-. Het beslag heeft voor een totaalbedrag van € 78.723,- doel getroffen op de volgende wijze:

 • -

  Mr-Joy BV € 29.677,-;

 • -

  Mr-Joy Amsterdam Store € 22.025,-;

 • -

  Mr-Joy Amsterdam HLS Store € 8.896,-;

 • -

  Mr-Joy Utrecht € 18.125,-.

Volgens Mr-Joy c.s. dienen de beslagen opgeheven te worden, nu Mr-Joy c.s. aan Juul Labs c.s. voldoende zekerheid zal verstrekken door middel van een bankgarantie. Mr-Joy c.s. heeft belang bij opheffing van het beslag omdat zij in haar online en fysieke winkels heel veel producten verkoopt die niets van doen hebben met de producten die onderwerp zijn van het onderhavige geschil. Daarvoor is geld nodig en soms op korte termijn. Bovendien is ING huisbankier van Mr-Joy c.s. Door het beslag kan Mr-Joy c.s. niet of beperkt gebruikmaken van de betaalinfrastructuur van ING. Aan de zijde van Juul Labs c.s. is er geen belang bij handhaving van het beslag, omdat Mr-Joy c.s. van het begin af aan coöperatief is geweest en kenbaar heeft gemaakt niet weg te lopen voor haar verantwoordelijkheden. Juul Labs c.s. torpedeert het overleg, met kennelijk als enige doel het zoveel mogelijk frustreren van concurrerende (niet inbreukmakende) ondernemingsactiviteiten van Mr-Joy c.s.

3.3.

Juul Labs c.s. voert verweer.

4 De beoordeling in het incident ex artikel 705 Rv

Bevoegdheid in de hoofdzaak en in het incident

4.1.

Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak zijn gebaseerd op (geldigheid en niet-nakoming van) de Onthoudingsverklaring en bestuurdersaansprakelijkheid, is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd op grond van artikel 26 Brussel I bis-Vo2 en artikel 110 Rv, nu Mr-Joy c.s. de bevoegdheid niet heeft bestreden.

4.2.

Ten aanzien van de vorderingen in de hoofdzaak die zijn gebaseerd op Uniemerken, is de rechtbank voor wat betreft alle gedaagden behalve Mr-Joy Gmbh bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 onder a, 125 lid 1 en 126 lid 1 UMVo3 in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu deze gedaagden allen woonplaats hebben in Nederland. Deze bevoegdheid betreft de gehele Europese Unie. Voor Mr-Joy Gmbh kan EU-wijde bevoegdheid worden gegrond op artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Er is sprake van gelijkluidende vorderingen jegens alle gedaagden en eenzelfde juridische en feitelijke situatie dient te worden beoordeeld. Daarmee is voldaan aan het vereiste van het bestaan van een zo nauwe band tussen de vorderingen jegens de Nederlandse gedaagden en die jegens de buitenlandse vennootschap dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting4. Daarbij geldt dat de onderhavige rechtbank gezien haar exclusieve bevoegdheid op grond van de UMVo heeft te gelden als het gerecht van de woonplaats van de Nederlandse mede-gedaagden in de zin van artikel 8 Brussel I bis-Vo.

4.3.

De rechtbank is eveneens bevoegd voor de vorderingen in de hoofdzaak gebaseerd op Gemeenschapsmodelrechten, voor wat betreft alle gedaagden behalve Mr-Joy Gmbh, en voor de gehele Europese Unie, op grond van artikel 80 lid 1 in verbinding met artikel 81 aanhef en onder a jo artikel 82 lid 1 GModVo5 en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Ook ten aanzien van deze onderdelen van de vorderingen kan de EU-wijde bevoegdheid voor Mr-Joy Gmbh worden gegrond op artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo.

Opheffing beslag

4.4.

Deze vordering is door Mr-Joy c.s. ingesteld jegens Juul Labs c.s. De rechtbank constateert echter (zoals Mr-Joy c.s. ook in haar conclusie van eis in incident heeft toegelicht) dat enkel Juul Labs Inc c.s. het verzoekschrift tot het leggen van verhaalsbeslag heeft ingediend (en dat zij de beschikking heeft verkregen van de voorzieningenrechter) en dat de gerekwestreerde partijen enkel Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings zijn. Daarmee ligt deze vordering voor zover ingesteld door Mr-Joy Gmbh, [gedaagde sub 8] en [gedaagde sub 9] voor afwijzing gereed, evenals de vordering voor zover ingesteld tegen Juul Labs Netherlands.

4.5.

Voorop wordt gesteld dat op grond van artikel 705 lid 2 Rv een conservatoir beslag, wanneer dat is gelegd voor een geldvordering, wordt opgeheven als voor deze vordering voldoende zekerheid wordt gesteld. Een aangeboden zekerheid moet op basis van artikel 6:51 BW zodanig zijn dat de vordering en de (eventuele) daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

4.6.

Door Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings is aangeboden om zekerheid te stellen door middel van een bankgarantie, primair voor het door Juul Labs Inc c.s. in het beslagrekest begrote bedrag van € 50.000,-. Volgens Juul Labs Inc c.s. komt de vordering tot opheffing van het beslag echter pas voor toewijzing in aanmerking wanneer Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings zekerheid stellen voor primair het bedrag van € 1.000.000,-, subsidiair het bedrag van € 631.007,65 en meer subsidiair het bedrag van het beslagen saldo van € 78.723,-. Daartoe betoogt Juul Labs Inc c.s. dat de schade in verband met de vorderingen zoals zij die thans in de hoofdzaak heeft ingesteld in totaal in ieder geval optellen tot het bedrag van € 631.007,65. Omdat het inbreukmakend en onrechtmatig handelen echter veel aanzienlijker blijkt dan eerder gedacht, begroot zij haar totale schade op € 1.000.000,-. Dat betekent volgens Juul Labs Inc c.s. dat de aangeboden zekerheid ontoereikend is om de vorderingen van Juul Labs Inc c.s. te kunnen dekken.

4.7.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Door de voorzieningenrechter is bij beschikking van 9 juli 2019 verlof verleend om verhaalsbeslag te leggen voor de inbreukvordering zoals door Juul Labs Inc c.s. aan de voorzieningenrechter voorgelegd en voor het door Juul Labs Inc c.s. zelf begrote bedrag (inclusief rente en kosten) van € 50.000,-. Dat bedrag kan Juul Labs Inc c.s. derhalve maximaal uitwinnen onder het gelegde beslag, zodat een vervangende zekerheid die voor € 50.000,- verhaal biedt, volstaat. Dat Juul Labs Inc c.s. bij dagvaarding in de hoofdzaak tevens andere vorderingen heeft ingesteld dan waarvoor beslag is gelegd (waaronder de volgens Juul Labs Inc c.s. verschuldigde boetes op grond van de Onthoudingsverklaring en schade wegens ander onrechtmatig handelen dan inbreuk op merk- en modelrechten) en deels tegen andere partijen dan de gerekwestreerden in het beslagrekest (waaronder de vorderingen op basis van bestuurdersaansprakelijkheid jegens [gedaagde sub 8] en [gedaagde sub 9] ), betekent niet dat een vervangende zekerheid voldoende moet zijn om ook al die vorderingen te dekken. Dat geldt evenzo voor het stellen van zekerheid - ten aanzien van de inbreukvordering waarvoor het beslag wel geldt - voor een hoger bedrag dan door Juul Labs Inc c.s. is begroot en door de voorzieningenrechter is toegewezen als verzocht. Dat betekent dat de vordering tot opheffing kan worden toegewezen, onder de voorwaarde dat door Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings zekerheid wordt gesteld voor een bedrag van € 50.000,-.

4.8.

Voorts betoogt Juul Labs Inc c.s. dat de door Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings aangeboden zekerheid gebaseerd op de bankgarantie volgens het model van de Nederlandse Vereniging van Banken 1999 (hierna: het NVB-model), onvoldoende is. Deze bankgarantie kan pas worden ingeroepen wanneer sprake is van een onherroepelijke uitspraak. Volgens Juul Labs Inc c.s. komt zij daarmee eveneens in een ongunstiger positie te verkeren dan thans het geval is, omdat het conservatoire beslag al kan worden uitgewonnen wanneer een toewijzend vonnis in de bodemprocedure uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

4.9.

Of een bankgarantie volgens het NVB-model voldoende zekerheid biedt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zoals uit de arresten van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 14 april 20156 en het gerechtshof Den Haag van 9 februari 20167 volgt, maakt het enkele feit dat de garantie pas kan worden uitgewonnen in geval van een vonnis dat de kracht van gewijsde heeft, nog niet dat de zekerheid in de zin van artikel 705 lid 2 Rv onvoldoende is. Een bankgarantie biedt immers ook voordelen boven conservatoir beslag, zoals in de situatie van faillissement van de schuldenaar (waarbij conservatoir beslag van rechtswege vervalt, maar de bankgarantie zekerheid blijft bieden), of de situatie dat meerdere schuldeisers cumulatief beslag leggen op hetzelfde goed. Bovendien heeft Juul Labs c.s. geen uitvoerbaarheid bij voorraad van haar vorderingen in de hoofdzaak gevorderd, zodat het gestelde nadeel van de voorwaarden van het NVB-model zich in casu niet voordoet: Juul Labs Inc c.s. moet ook bij voortduring van het huidige beslag wachten met uitwinnen totdat een toewijzend vonnis kracht van gewijsde heeft.

4.10.

Het voorgaande betekent dat de vordering genoemd in 3.1 onder 1 zal worden toegewezen, waarbij als zekerheid een bankgarantie volgens het NVB-model moet worden gesteld voor het bedrag van € 50.000,-. De rechtbank zal de conservatoire beslagen opheffen onder de opschortende voorwaarde van zekerheidstelling, zodat een gebod met dwangsom jegens Juul Labs Inc c.s. niet aan de orde is.

Verbod tot het leggen van andere conservatoire (verhaals)beslagen

4.11.

De rechtbank begrijpt dat de vordering tot het verbieden van het leggen van nieuwe conservatoire beslagen wordt gevorderd door Mr-Joy c.s. jegens Juul Labs c.s. en niet beperkt is tot Juul Labs Inc c.s.

4.12.

Deze vordering zal worden afgewezen. Mr-Joy c.s. hebben niet of nauwelijks toegelicht waarom aan Juul Labs c.s. een dergelijk verbod opgelegd zou moeten worden, anders dan het algemene standpunt dat Mr-Joy c.s. alle medewerking verleent en kenbaar heeft gemaakt niet weg te lopen voor haar (financiële en niet-financiële) verantwoordelijkheden en dat Juul Labs c.s. iedere poging om tot een oplossing te komen, frustreert. Dat is onvoldoende om te komen tot het gevorderde - verstrekkende - verbod, dat een inperking zou vormen op het grondrecht van toegang tot de rechter. Juul Labs c.s. heeft bij dagvaarding gemotiveerd gesteld dat sprake is van grootschalig, inbreukmakend en onrechtmatig handelen van Mr-Joy c.s. In dat kader is er geen aanleiding om haar recht tot het verzoeken van een beslagverlof te beperken.

Proceskosten

4.13.

Juul Labs Inc c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, hoofdelijk, in de proceskosten in het incident van Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings (op grond van het liquidatietarief; 1 punt, tarief II) worden veroordeeld.

4.14.

In het incident tussen Mr-Joy c.s. en Juul Labs Netherlands wordt Mr-Joy c.s. in het ongelijk gesteld. Echter, niet valt in te zien dat Juul Labs Netherlands aparte kosten heeft gemaakt, los van de kosten van de andere gedaagden in dit incident, zodat in de zaak tussen haar en Mr-Joy c.s. de proceskostenveroordeling wordt begroot op nihil.

5 Het vervolg van de procedure in de hoofdzaak

5.1.

Nu door Mr-Joy c.s. al is geconcludeerd voor antwoord, zal een comparitie van partijen worden bepaald. Daartoe zal de zaak eerst worden verwezen naar de rol van 18 maart 2020 voor opgave verhinderdata van alle partijen in de periode april tot en met juli 2020.

6 De beslissing

De rechtbank

in het incident ex artikel 705 Rv

6.1.

heft de door Juul Labs Inc c.s. op 11 juli 2019 ten laste van Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings gelegde conservatoire derdenbeslagen op, onder de opschortende voorwaarde dat de opheffing pas intreedt als door Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings een bankgarantie is afgegeven conform het NVB-model dat uitkeert i) op eerste verzoek en (cumulatief) ii) op vertoon van een originele grosse van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest in de hoofdzaak, met daarin een veroordeling tot betaling van een bepaald bedrag aan schadevergoeding, voor het bedrag waarvoor beslag is gelegd van € 50.000,-;

6.2.

veroordeelt Juul Labs Inc c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Mr-Joy BV, Mr-Joy Verkoopvestigingen en Mr-Joy Holdings tot op heden begroot op € 543,-;

6.3.

verklaart de voorwaardelijke opheffing onder 6.1 en de veroordeling onder 6.2 uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst het jegens Juul Labs Inc c.s. meer of anders gevorderde af;

6.5.

wijst de vordering jegens Juul Labs Netherlands af;

6.6.

veroordeelt Mr-Joy c.s. in de proceskosten aan de zijde van Juul Labs Netherlands, tot op heden begroot op nihil;

in de hoofdzaak

6.7.

bepaalt dat een comparitie van partijen zal plaatsvinden;

6.8.

verwijst de zaak naar de rol van 18 maart 2020 voor opgave verhinderdata aan de zijde van partijen in de periode april tot en met juli 2020, zodat een datum voor een comparitie kan worden bepaald,

6.9.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2020.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

3 Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

4 Vergelijk HvJ EU 27 september 2017, ECLI:EU:C:2017:724 (Nintendo/BigBen)

5 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

6 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 14 april 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1354

7 Gerechtshof Den Haag 9 februari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:280