Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:1742

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-02-2020
Datum publicatie
31-03-2020
Zaaknummer
09/767297-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

niet nodig

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/767297-17

Datum uitspraak: 10 februari 2020

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1973 te [geboorteplaats] ,

BRP-adres: [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzittingen van:

- 17 januari 2018 (pro forma)

- 10 april 2018 (pro forma);

- 29 mei 2018 (pro forma);

- 10, 11, 12 en 13 september 2019 (inhoudelijk);

- 20 januari 2020 (inhoudelijk);

- 28 januari 2020 (inhoudelijk, sluiting).

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. B. de Jonge en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman mr. D. Bektesevic naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 27 april 2017 te Haarlemmermeer en/of Haarlem, althans in Nederland, samen met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

(zaaksdossiers Schiphol/Solus), meermalen althans eenmaal, een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, hebbende verdachte(n) met dit doel

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] (5927C7EA ) over zijn, verdachte's, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) zonder dat de zending wordt gecontroleerd en/of de prijzen van een dergelijke zending, en/of

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] (5eeea816) over zijn, verdachte's, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en/of de deklading met fruitpulp in een koffer en/of wijze waarop een koffer kan worden gevuld nadat deze leeg is ingecheckt, en/of

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] over zijn, verdachte's, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en/of de deklading van bloemen en/of de ontvangst bij/voor het Nederlandse bedrijf IP-handlers, en/of

- informatie gedeeld met [medeverdachte] , over het gereed hebben/houden van een of meer partijen cocaïne;

subsidiair:

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 27 april 2017 te Haarlemmermeer en/of Haarlem, althans in Nederland, samen met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

(zaaksdossiers Schiphol/Solus), meermalen althans eenmaal, zichzelf en/of zijn mededader(s) gelegenheid en/of inlichtingen heeft verschaft , hebbende verdachte(n) met dit doel

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] (5927C7EA) over zijn, verdachte's, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) zonder dat de zending wordt gecontroleerd en/of de prijzen van een dergelijke zending, en/of

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] (5eeea816) over zijn, verdachte's, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en/of de deklading met fruitpulp in een koffer en/of wijze waarop een koffer kan worden gevuld nadat deze leeg is ingecheckt, en/of

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] over zijn, verdachte's, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en/of de deklading van bloemen en/of de ontvangst bij/voor het Nederlandse bedrijf IP-handlers, en/of

- informatie gedeeld met [medeverdachte] , over het gereed hebben/houden van een of meer partijen cocaïne.

3 De ontvankelijkheid van de officier van justitie (rechtsmacht)

3.1

Inleiding

De verdenking bestaat er – kort en zakelijk gezegd – uit dat de verdachte in Haarlemmermeer en/of Haarlem, althans in Nederland, voorbereidingshandelingen heeft gepleegd ten behoeve van het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne. Deze voorbereidingshandelingen zouden hebben bestaan uit het delen van informatie met derden.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gesteld dat Nederland geen rechtsmacht toekomt om over het tenlastegelegde te oordelen en dat daarom het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Daartoe is aangevoerd dat gelet op het dossier uitsluitend artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht (het territorialiteitsbeginsel) ruimte biedt voor vervolging. Volgens de raadsman blijkt uit het dossier echter niet dat in Nederland handelingen hebben plaatsgevonden.

3.3

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat Nederland rechtsmacht toekomt. Daartoe is aangevoerd dat Nederland is opgenomen in de tenlastelegging als pleegplaats van de verweten handelingen. Voorts verbiedt de wet het plegen van voorbereidingshandelingen vanuit Nederland voor drugsvervoer en is het niet relevant waar dat vervoer plaats zou vinden, aldus de officier van justitie.

3.4

Het oordeel van de rechtbank

Het territorialiteitsbeginsel dat in artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht is neergelegd brengt mee dat Nederland rechtsmacht heeft indien de verdenking ziet op een (deels) in Nederland gepleegd strafbaar feit.

Ten laste is gelegd dat de verdachte in Haarlemmermeer en/of Haarlem, althans in Nederland handelingen heeft verricht ter voorbereiding van handelingen met cocaïne. Aan de verdachte is derhalve een delict ten laste gelegd dat in Nederland is gepleegd. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Nederland rechtsmacht toekomt op grond van artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht.

Voor zover de raadsman heeft betoogd dat uit het dossier niet volgt dat in Nederland handelingen hebben plaatsgevonden is dat een bewijsverweer dat de rechtbank zal bespreken bij de beoordeling van de tenlastelegging.

4 Bewijsoverwegingen

4.1

Inleiding

Op 10 december 2016 ontving de Dienst Landelijke Informatie Organisatie via Europol informatie dat een Surinaamse man 500 kilo cocaïne controleerde en dat diegene werd geassocieerd met een telefoonnummer. De politie heeft onderzoek gedaan naar dat telefoonnummer en geconcludeerd dat dit nummer waarschijnlijk door [medeverdachte] werd gebruikt. Uit afgeluisterde telefoongesprekken die via het telefoonnummer werden gevoerd ontstond het vermoeden dat er over de handel in verdovende middelen werd gesproken. Die feiten werden onderverdeeld in de zaaksdossiers Solus, Schokkerweg, Colombia, Latex, Schiphol, Rusland en Schiedam.

Op 16 juni 2017 kwam bij het onderzoeksteam informatie binnen dat een telefoonnummer zou worden gebruikt door iemand in een Nederlandse criminele organisatie die zich bezig hield met het vervoer van cocaïne en witwassen. Door een undercoveragent werd middels een codewoord met de gebruiker van het telefoonnummer een afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten. Deze ontmoeting vond plaats in de woning van [medeverdachte] , waarbij naast [medeverdachte] ook A. [naam] en een undercoveragent aanwezig waren. Volgens de undercoveragent werd er tijdens die en tijdens een tweede ontmoeting gesproken over de handel in cocaïne. Dit betreft zaaksdossier 26Midway.

Een overkoepelend zaaksdossier heeft de onderzoeksnaam Spurrie-uil.

Ter zake de zaaksdossiers zijn negen verdachten vervolgd, waarbij de zaak van de verdachte [naam] reeds door de rechtbank en het gerechtshof is afgedaan. De overige acht verdachten zijn [medeverdachte] , de vrouw van [medeverdachte] en zes contacten van [medeverdachte] . Op de verdachte [naam] na hebben zij verklaard niets met de handel in cocaïne of MDMA(gerelateerd) te maken te hebben dan wel zich beroepen op hun zwijgrecht.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van het primair ten laste gelegde en tot bewezenverklaring van het subsidiair ten laste gelegde.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat de verdachte integraal dient te worden vrijgesproken. Daartoe is – kort en zakelijk weergegeven – aangevoerd dat onvoldoende is gebleken dat de gevoerde tapgesprekken of de ontmoeting met medeverdachte [medeverdachte] hebben gezien op cocaïne. Voorts volgt uit het dossier niet dat sprake was van het binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne, nu de goederen waarover werd gesproken in de tapgesprekken blijkens die tapgesprekken niet voor Nederland bestemd waren. Tevens is meer specifiek ten aanzien van het primair tenlastegelegde aangevoerd dat geenszins uit het dossier volgt dat derden zijn bewogen door de tenlastegelegde handelingen.

4.4

De beoordeling van de tenlastelegging1

[verdachte] wordt primair verweten het (mede)plegen van voorbereidingshandelingen om anderen te bewegen tot het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne. Subsidiair wordt hem verweten het (mede)plegen van voorbereidingshandelingen ter zake het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne. De rechtbank overweegt het volgende.

4.4.1

Inleiding

Op 21 december 2016 werd door de politie via een Amerikaanse politiefunctionaris de volgende informatie ontvangen:

“Information indicates PIN number [nummer] (imei [nummer] ) is being used by " [naam] " in the Netherlands to coordinate the importation of 25 kilograms of cocaine from Colombia. Information als[o] indicates [naam] uses phone number [nummer] "

en

“Information indicates that [name] (the user of PIN [nummer] / IMEI [nummer] and phone [nummer] ) is in contact with [name] (the user of phone [nummer] and PIN [nummer] / IMEI [nummer] . Information also indicates [name] and [name] are currently coordinating the importation and distribution of large quantities of cocaine in the Netherlands.”

Naar aanleiding hiervan werd een onderzoek gestart en werden telecommunicatietaps aangesloten op zowel het IMEI- als het 06-nummer in gebruik bij " [naam] ”.

[verdachte] heeft verklaard dat hij in Venezuela ‘ [naam] ’ wordt genoemd.2 Geconfronteerd met een chatgesprek waarin [naam] ( [nummer] ) deelnam heeft [verdachte] bevestigd dat hij deelnam aan dat gesprek en dat hij [naam] is3 Voorts heeft hij verklaard dat hij gebruik maakt van het telefoonnummer [nummer] (hierna [nummer] ).4 De rechtbank stelt dan ook vast dat [verdachte] de gebruiker is van telefoonnummers [nummer] (hierna [nummer] ) en [nummer] (hierna [nummer] ).

4.4.2

De persoon van [verdachte]

heeft op 5 oktober 2017 verklaard dat hij sinds een jaar woonde op de [adres] , samen zijn vrouw en (zijn in 2016 geboren) kind.5 is op 5 en 10 januari 2017 nabij/in voornoemde woning, en op 23 en 26 januari 2017 in andere plekken in Amsterdam waargenomen door observatieteams van de politie.6

[verdachte] heeft zichzelf in een telefoongesprek met ene [naam] als drugsdealer aangeduid: “Ik ben een drugshandelaar”.7

Naar het oordeel van de rechtbank biedt het dossier geen concrete en verifieerbare aanwijzingen dat [verdachte] (legale) bedrijfsactiviteiten ontplooit of heeft ontplooid. Een (andere) legale inkomstenbron is ook niet aannemelijk geworden, terwijl [verdachte] naar eigen zeggen beschikt over een inkomen van meer dan € 10.000 per maand8, ongebruikelijke stortingen doet op zijn bankrekening (onder andere 140 x € 50 op 3 mei 2017, 49 x € 100 op 13 september 2017, en 36 x € 100 en 5 x € 200 een dag later)9, in korte tijd grote ronde bedragen (van € 10.000 tot € 30.000) op zijn bankrekening ontvangt en/of overmaakt10 zonder onderliggende verklaring of documentatie, zich in september 2017 laat fotograferen met grote hoeveelheden bankbiljetten11 en op 26 september 2017 een nieuwe auto aankoopt voor € 213.000,-12;

4.4.3

Chatconversaties tussen [verdachte] en [medeverdachte] : inleiding

Het dossier bevat conversaties tussen [verdachte] en de gebruiker van PIN-ID [nummer] (met de bijnaam [naam] ) en [verdachte] en de gebruiker van PIN-ID [nummer] (met de bijnaam [naam] ). De conversaties vonden plaats in de Engelse taal en zijn vertaald door een beëdigde tolk. Uit verkregen informatie van de nationale politie, Dienst Regionale Recherche te Leidschendam, die een onderzoek verrichtte onder de onderzoeknaam [naam] , kwam naar voren dat de gebruiker van het PIN-ID [nummer] , met de bijnaam [naam] , [medeverdachte] was. Tevens is in dit voornoemde politieonderzoek vastgesteld dat [medeverdachte] ook gebruik maakte van de bijnaam [naam] , gekoppeld aan de PIN-ID’s [nummer] en [nummer]13 Gelet hierop stelt de rechtbank vast dat de gesprekken tussen [verdachte] enerzijds en [naam] en/of [naam] anderzijds plaatsvonden tussen [verdachte] en [medeverdachte] .

4.4.4

De persoon van [medeverdachte]

Uit het algemeen dossier komt het volgende naar voren omtrent [medeverdachte] . Na een spoedtap in een lopend onderzoek op het telefoonnummer [nummer] (hierna [nummer] ) werd door een observatieteam op 13 december 2016 vastgesteld dat de telefoon met genoemd telefoonnummer zich zou bevinden in de nabijheid van de [adres] in Den Haag. Daar werd die dag een Surinaamse man gezien die in een Audi met kenteken [kenteken] stapte en wegreed. De telefoon bewoog met het voertuig mee. De huidige kentekenhouder van de auto bleek [kenteken] te zijn, de moeder van de echtgenote van [medeverdachte] . De vorige kentekenhouder was [naam] , de echtgenote van [medeverdachte] . Eén van de leden van het observatieteam herkende [medeverdachte] als de bestuurder van de Audi op een van de gemeente Den Haag gevorderde pasfoto van [medeverdachte] .14 De rechtbank stelt dan ook vast dat [medeverdachte] de gebruiker was van telefoonnummer [nummer] .

Op 30 januari 2017 heeft [medeverdachte] (middels [nummer] ) een telefoongesprek gevoerd met ene [naam] , die een Colombiaans15 prepaidnummer gebruikte, waarin zij het hadden over het hebben van een loods, de haven, en het ‘zetten’ van 50 of 100 of 500. Ook bespraken ze of [medeverdachte] het uitstappen wel goed heeft geregeld omdat [naam] dat anders (tegen betaling) ook kon regelen. In die conversatie zei [naam] “de MSC die hebben wij ook, wij hebben al die bedrijven (…) MSC, Hamburg Sud, HAPAG LOYD, al die bedrijven die beheersen wij hier, wij beheersen alles, wij zijn de enigen die alle havens en alle luchthavens hebben die besturen wij op dit moment (…) wij zijn [naam] ”.16 [naam] is de naam van een Colombiaans drugskartel.17 Uit het dossier volgt dat [medeverdachte] in de periode 9 tot en met 16 januari 2017 in Colombia was.18 Voorts is hij ook van 2 tot en met 6 februari 2017 in Colombia geweest.19

Uit zaaksdossier 26Midway volgt dat [medeverdachte] op 28 juni 2017 in zijn woning aan de [adres] een blok geperste cocaïne met een netto gewicht van 983 gram bewaarde. Voorts bevond zich in zijn woning 10 gram cocaïne en 40 gram cocaïne, 3,35 gram MDMA en 364 gram MDMA-kristallen, 1,8 gram heroïne en de versnijdingsmiddelen voor cocaïne, lidocaïne en mannitol. Ook bevond zich in zijn woning een vacumeermachine. Dat is een apparaat dat gebruikt kan worden voor het vacuüm verpakken van drugs. In de luchtruimte van de vacumeermachine werd een wit korreltje aangetroffen (dat bij een kleurenreactietest vermoedelijk cocaïne bleek te bevatten).20 Voorts zijn sealzakken en een lamineerapparaat aangetroffen (ook te gebruiken bij het verpakken), een geldtelmachine21, 4 bankbiljetten van € 200,- en 17 bankbiljetten van € 100,- (niet gangbare coupures), een vals bankbiljet van € 500,-, 27 mobiele telefoons, waaronder een gsm merk Aquarius22 (een toestel dat wordt gebruik voor versleutelde communicatie).23 In zijn auto lagen nog twee mobiele telefoons.24

Op [medeverdachte] desktopcomputer bevonden zich foto’s uit de jaren 2013, 2014 en 2015 van – vermoedelijk – henneptoppen, een hennepkwekerij, een soort recept, XTC tabletten, blokken – vermoedelijk – cocaïne met afdrukken aan de bovenzijde, een blok – vermoedelijk – cocaïne met de opdruk PCTE en nog een blok – vermoedelijk – cocaïne.25 Ook bevond zich daar een foto van vluchtgegevens, een foto van AHK-containers en een foto van een schema voor laden en lossen.26

Voorts heeft [medeverdachte] blijkens zaaksdossier 26Midway in de periode van 23 tot en met 28 juni 2017 gesprekken gevoerd in genoemde woning, waarbij hij heeft gepoogd 250 kilo cocaïne in te voeren in Nederland via een Colombiaans contact van zijn mededader [naam] .

[medeverdachte] heeft al jaren geen bij de Belastingdienst bekend inkomen en ontvangt geen uitkering, dit terwijl hij samen met zijn vrouw de dagelijkse kosten voor levensonderhoud draagt voor hun gezin en gebruik maakt van een auto en daarvoor kosten maakt.

[medeverdachte] maakte gebruik van PGP-telefoons. Dit volgt uit het feit dat [naam] heeft verklaard dat [medeverdachte] bezig was op zijn PGP-toestel27 en volgens de pseudodienstverlener aan [naam] vroeg of ze een PGP adres hadden voor zijn mensen.28 Het is een feit van algemene bekendheid dat PGP-telefoons vaak worden gebruikt bij criminele activiteiten, omdat ze niet goed kunnen worden afgeluisterd.

Gelet op voorgaande bewijsmiddelen in onderlinge samenhang bezien is de rechtbank van oordeel dat [medeverdachte] zich voornamelijk - bijna exclusief - bezighoudt met de handel in cocaïne, waarbij hij (als medepleger) zich voornamelijk bezighoudt met de import, bemiddeling bij verkoop en verkoop van cocaïne.

4.4.5

Chatconversaties tussen [verdachte] en [medeverdachte]29: de gesprekken

Chatgesprek op 13 januari 2017 om 20:17 (gespreksnummer 281130169):30

[naam]

Groep klaar met de 400k

[naam]

Hallo man31

Chatgesprek op 29 januari 2017 om 20:43 (gespreksnummer [nummer] ):32

[naam]

Elke 'priv' die naar Belg komt nemen/pakken ze

[naam]

Is goed dit

Chatgesprek op 31 januari 2017 om 21:04 (gespreksnummer [nummer] ):33

[naam]

Dus wat zullen we doen?

Pak/haal de 50 voor mij en zorg ervoor dat de 350 klaar is 100%

[naam]

Dat is al allemaal

Maar [naam]

[naam]

Dan 'zet' ik afspraak met oude man en dan gaan we zitten [en] als ze in orde zijn dan hem daar betalen

[naam]

25k is voor mij hier

Chatgesprek op 31 januari 2017 om 21:24 (gespreksnummer [nummer] ):34

[naam]

[naam]

[naam]

Ik heb gekeken g5 kan niet in Zuid Amerika komen

Man

is te licht

gisteren heb ik gekeken wat de capaciteit van deze auto is

Op het internet

[naam]

Ja is oke naar sommige plekken maar oude man heeft Gulf Stream en Falkon

Falcon

dus maak je geen zorgen

[naam]

OK

Is goed

[naam]

Gebruik je hoofd niet veel

Pak/haal gewoon de 50 en kijk 350 in/met mijn ogen en dan zijn we de volgende dag op 'schema/tabel/tafel'

Met oude man

Dan als zij oke akkoord zijn, dan geven we de 350 daarginds en beginnen werk 3 dagen nadat hij klaar

Ja ik weet het, luister broeder als zij 50k zetten/doen dan weten we dat zij serieus zijn

Op 13 januari 2017 meldt [medeverdachte] aan [verdachte] dat de groep klaar is met de 400k. Ongeveer 2 weken later zegt [medeverdachte] dat elke ‘priv’ die naar Belg komt gepakt wordt. Daarop draagt [verdachte] aan [medeverdachte] op dat hij ‘de 50’ (later 50k) voor hem haalt en ervoor zorgt dat ‘de 350’ klaar is. [verdachte] maakt dan een afspraak met ‘de oude man’, waarna aan iemand dan ‘daar’ betaald wordt. [medeverdachte] zegt daarop dat 25k voor hem ‘hier’ is. [medeverdachte] komt er twintig minuten later op terug en zegt dat hij op internet gezien heeft dat de G5 niet in Zuid Amerika kan komen, waarop [verdachte] zegt dat de oude man een Gulf Stream en een Falcon heeft en dat hij zich daarom geen zorgen moet maken. [verdachte] herhaalt dat [medeverdachte] de 50 moet halen en dat ze dan de volgende dag met de oude man op schema zijn, en zegt dat als ‘zij’ 50k zetten/doen, dat ‘we’ weten dat zij serieus zijn.

De rechtbank zal deze conversaties duiden tegen de achtergrond van de eerdergenoemde conclusies ten aanzien van [medeverdachte] en [verdachte] , waaronder en in aanvulling daarop:

 • -

  [medeverdachte] hield zich blijkens zaaksdossier 26Midway bezig met de handel in cocaïne;

 • -

  [medeverdachte] onderhield blijkens het telefoongesprek op 30 januari 2017 contact met een Colombiaans drugskartel;

 • -

  [medeverdachte] was in de periode 9-16 januari 2017 in Colombia. Het eerste chatbericht van [medeverdachte] aan [verdachte] , van 13 januari 2017 (dat ‘groep is klaar met de 400k’), is door [medeverdachte] dus vanuit Colombia verstuurd;

 • -

  [medeverdachte] ging op 2 februari 2017 wederom naar Colombia, twee dagen na de mededeling van [verdachte] : “haal gewoon de 50”;

 • -

  het is een feit van algemene bekendheid dat Colombia, Peru en Bolivia de belangrijkste cocaïneproducerende landen zijn en dat Colombia veruit de grootste cocaïneproducent is;

 • -

  [verdachte] duidde zichzelf in een telefoongesprek als drugsdealer aan;

 • -

  [verdachte] lijkt niet te beschikken over een legale inkomensbron.

Naar het oordeel van de rechtbank gaan de conversaties – tegen de achtergrond van het voorgaande – over het vervoer van cocaïne met een vliegtuig van Zuid-Amerika naar elders, mogelijk België (“Belg”). Immers ‘G5’, ‘Gulfstream’ en ‘Falcon’ zijn algemeen bekende merken/types van luxe privéjets. De gesprekken tussen [verdachte] en [medeverdachte] gaan kennelijk over een voor beiden bekende ‘groep’ die 400 kilogram cocaïne, kennelijk zoals bekend of afgesproken (‘de 400k’) klaar heeft staan. [medeverdachte] moet 50 kilogram daarvan halen voor [verdachte] en 25 kilogram is voor [medeverdachte] zelf. Bij dat oordeel weegt mee dat er geen aanwijzingen zijn dat de conversaties tussen [verdachte] en [medeverdachte] handelen over iets anders dan (het vervoer en de betaling van) cocaïne. Dat het niet kan gaan om het vervoer van geld, zoals door de raadsman bepleit, blijkt reeds uit het feit dat het per vliegtuig moet worden vervoerd met voldoende actieradius en dat [verdachte] de oude man wil laten betalen voor de eerste 50k.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] met [medeverdachte] informatie heeft gedeeld over het gereed hebben/houden van één of meer partijen cocaïne, dit ter voorbereiding van vervoer van (die partijen) cocaïne.

4.4.6

Chatconversaties met [naam]

Het dossier bevat navolgende conversaties tussen [verdachte] ( [naam] ) en de gebruiker van het PIN-ID [nummer] , bijnaam [naam] (hierna: [naam] ). De conversaties vonden plaats in de Spaanse taal en zijn vertaald door een beëdigde tolk Spaans.

Chatgesprek op 11 januari 2017 om 15:48 (gespreksnummer [nummer] ):35

[naam]

hallo vriend

doe de batterij erin en we vertrekken in een 18

om geld te pakken/krijgen van ‘ [naam] ’[“ [naam] ”] en we beginnen moeilijk

[naam]

hij zei tegen mij deze week; de datum krijgt ik nog van hem te horen; daar wacht ik alleen nog op.

[naam]

product al klaar? De waarheid is dat ik in gesprek ben met een vriend opdat hij het geheel/de boel financiert

OK, en als je wilt kan ik afspreken met [naam] dat hij vlak voor zijn vertrek mij een bepaald geldbedrag geeft / dat vlak voor jouw vertrek hij mij een bepaald geldbedrag geeft

het is belangrijk dat wij erop staan! / dat wij beginnen!

ik heb 2 routes

"CCS" Istanbul naar Beirut zonder passagier, wij verwisselen de/het [LA GROFATA] [kan zijn dat hij een bepaald vervoermiddel bedoelt] verder niets

[naam]

het belangrijkste is dat je de aankomst weet

[naam]

en de tweede (route) CCS Istanbul naar Soedan

[naam]

de eerste zou goed zijn mét passagier

[naam]

En in Soedan geven zij het mij en de volgende dag is in het huis in Beirut en deze mét passagier omdat er richting Soedan geen GROFATA [zou een vervoermiddel kunnen bedoelen] vertrekt. Maar de andere naar Beirut, daarheen reizen er dagelijks landgenoten van mij.

Maar voor mij is naar Soedan beter mét passagier. Op dezelfde manier vanuit Syrië "heb ik het voor duizend procent"

Schiet even op met wat je hebt. Ik heb 10. Ik heb een passagier welke klaar staat in Caracas. En als je vertrekt op zondag kom je maandag avond aan in Soedan en mij betalen ze dezelfde prijs als in het geval van Libanon.

Chatgesprek op 11 januari 2017 om 15:49 (gespreksnummer [nummer] ):36

[naam]

Ok hou de passagier bij de hand

[naam]

Ja ik heb de passagier hier en stuur hem naar [naam] ; hij krijgt de ticket en $ 1000 in contanten

Hij checkt leeg in en zijn mensen beneden openen de koffer en stoppen de tassen erin

Als hij in Istanboel er door komt is er verder geen gevaar meer

[naam]

OK

[naam]

3 keer per week met 100

En rechtstreeks naar Istanbul heb je niet

2 passagiers en voor elke koffer betalen we $ 80 en ze kunnen tot 10 koffers van 23 vervoeren mee nemen.

ik ben aan het zoeken, maar voorlopig nog niet

Aan de slag vriend vandaag moet je het mij bevestigen voor zondag om de reservering en de passagier te coördineren

[naam]

Ik ben al aan de slag. De “ [naam] ”[= vriend] bevestigt het mij en ik ga gelijk naar boven

[naam]

OK klaar 'bro'

Chatgesprek op 14 januari 2017 om 22:02 (gespreksnummer [nummer] ):37

[naam]

Heer goedendag ik heb je niet gebeld omdat deze week vertelde mijn vriend dat de deur word open gedaan

Ik ben met een meneer aan het praten voor Eure cola om het te proberen

[naam]

Oké Perfect

Iets anders dat wij kunnen doen, zekerder en groter

U heeft lading [cargo] van bedrijf naar bedrijf

De pulp van de fruit kunnen wij doen als basis/base

En voor Sudan via Dubai in transit met lading/cargo Emirates

[naam]

Maar niet van Venezuela vanuit Ecuador maar alleen bloemen

[naam]

Voor bloemen heb ik aankomst hier maar de andere kan gedaan worden, ik heb de gegevens van het bedrijf y maken een contract van fruit in pulp

het vertrekt dagelijks met hoeveelheid en ik ontvang het in Libanon onmiddellijk en ik maak een normale blok en beter prijs en kwaliteit

Er kan vanuit Ecuador dagelijks zijn er vluchten Emirates cargo

En er is geen probleem in transit want er komt de pulp gekookt

Op 11 januari 2017 bericht [verdachte] aan [naam] dat hij de batterij erin moet doen en dat ze moeten vertrekken in een 18, waarop [naam] antwoordt dat hij nog wacht op een datum. [verdachte] vraagt dan of het product al klaar is, zegt dat hij financiering aan het regelen is, dat hij twee routes heeft: CCS Istanboel Beiroet en CCS Istanboel Soedan, dat de eerste goed is met passagier en de tweede zonder passagier en dat ze ‘het’ hem dan geven in Soedan en ‘het’ de volgende dag in Beiroet is. Voor [verdachte] is naar Soedan met passagier het beste. [verdachte] maant [naam] tot snelheid: hij heeft 10, en heeft een passagier klaarstaan in Caracas. [verdachte] vertelt [naam] dat de passagier, die hij naar [naam] stuurt, een ticket en $1.000 contant krijgt, dat de passagier leeg incheckt en dat zijn mensen ‘beneden’ de koffer openen en tassen erin stoppen. Als hij in Istanboel erdoor komt, is er geen gevaar meer. Hij kan 3 keer per week 100 doen, met 2 passagiers, voor elke koffer $80 en deze passagiers kunnen dan 10 koffers van 23 meenemen. Op 14 januari 2017 stelt [verdachte] voor ‘iets anders dat wij kunnen doen’, ‘zekerder en groter’, namelijk een lading van bedrijf naar bedrijf met fruitpulp ‘als basis’, naar Soedan via Dubai met lading/cargo Emirates.

[verdachte] heeft tijdens zijn verhoor door de politie op 5 oktober 2017 verklaard dat [naam] een vriend van hem is die woont op de grens tussen Venezuela en Colombia. Het gesprek met hem ging over transport van fruit. Met “ik heb een passagier klaarstaan in Caracas” is een passagiersvliegtuig bedoeld waarmee fruit kan worden meegezonden. De “passagiers die 80 dollar per koffer krijgen” gaat over dozen met fruit die ieder maximaal 23 kilo zwaar mogen zijn. Het ticket waarover wordt gesproken is niet een vliegticket maar een bewijs van vervoer van het fruit. Met ‘de tassen’ wordt bedoeld aluminium dozen waarin fruit altijd wordt bewaard. ‘Beneden’ de koffers openen en de tassen erin stoppen betekent dat de douane, die eerst de zakjes/tassen met fruit controleert, de passagiers gaat helpen om de zakjes (met fruit) in hun koffers te doen.

De rechtbank zal deze conversaties duiden tegen de achtergrond van de eerdergenoemde conclusies/omstandigheden ten aanzien van [verdachte] en het feit dat hij zich blijkens het reeds besproken verwijt met [medeverdachte] bezighoudt met de handel in cocaïne.

Naar het oordeel van de rechtbank gaan de conversaties erover dat [verdachte] cocaïne wil afnemen van [naam] , waar [verdachte] nog geld voor moet regelen. Dat blijkt, in aanvulling op het voorgaande, uit de omstandigheden dat:

- de waar moet worden vervoerd vanuit Caracas (CCS is de internationale lettercode voor de luchthaven van Caracas38, een stad in Venezuela (een buurland van Colombia, het grootste cocaïne producerende land in de wereld)).

 • -

  de voorgestelde werkwijze lijkt op de zogeheten ‘airbag-methode’ waarbij een reeds ingecheckte koffer door een (omgekochte) luchthavenmedewerker wordt getraceerd en waarbij deze medewerker daar (meerdere) tassen/rugzakken aan toevoegt die verdovende middelen bevatten. Deze tassen/rugzakken worden op de transitluchthaven of de eindbestemming door bagagemedewerkers onderschept en van het luchthaventerrein gesmokkeld. Dit kan met of zonder medeweten van de passagier plaatsvinden. De conversaties gaan immers over vervoer naar Soedan of naar Beiroet (Libanon), beide via Istanboel. De passagier die in Caracas klaarstaat checkt in met lege koffers en ‘zijn’ mensen (of die van [naam] ) openen de koffers in de bagagekelder (‘beneden’) en stoppen tassen met verdovende middelen erin. Als dat goed gaat, en de passagier komt de douane door op het vliegveld van Istanboel, is de kust veilig.

 • -

  er wordt op enig moment naar het oordeel van de rechtbank gesproken over de mogelijkheid van een deklading. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat verdovende middelen onder een deklading worden vervoerd. [verdachte] doet een voorstel om iets met een grotere hoeveelheid of van grotere waarde te doen, met meer kans van slagen, waarbij fruitpulp als vracht wordt vervoerd naar Soedan via Dubai met Emirates cargo (vrachtafdeling van de luchtvaartmaatschappij Emirates), gezien de vorige conversatie vermoedelijk ook vanuit Caracas. Kennelijk wordt er behalve fruitpulp ook nog iets anders vervoerd. Deze fruitpulp is namelijk ‘de basis’.

De rechtbank acht de door [verdachte] gegeven verklaring niet aannemelijk. Alleen al de verklaring dat fruit zou worden verzonden met een passagiersvliegtuig, waarbij de passagier 80 dollar per koffer krijgt en de douane de passagier helpt om de zakjes (met fruit) in hun koffers te doen, acht de rechtbank ongeloofwaardig. Voor deze verklaring is ook geen steun te vinden in het dossier.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] informatie heeft gedeeld met [naam] over [verdachte] mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en een deklading met fruitpulp in een koffer en de wijze waarop een koffer kan worden gevuld nadat deze leeg is ingecheckt, en dat deze handelingen dienden ter voorbereiding van vervoer van cocaïne.

4.4.7.

Chatconversaties tussen [verdachte] en [naam]

Het dossier bevat navolgende conversaties tussen [verdachte] ( [naam] ) en de gebruiker van het PIN-ID [nummer] , met de bijnaam [naam] (hierna [naam] ). De conversaties vonden plaats in de Spaanse taal en zijn vertaald door een beëdigde tolk Spaans.

Chatgesprek op 12 januari 2017 om 17:03 (gespreksnummer [nummer] ):39

[naam]

Man maar hij moet de bestelling doen bij het normale bedrijf

Chatgesprek op 12 januari 2017 om 18:42 (gespreksnummer [nummer] ):40

[naam]

natuurlijk vriend

Hij laat mij morgen weten dat zij de bestelling al gaan doen en op welke dag en als de eerste vol is moet je daar klaar staan

En hij vraagt mij of hij een email stuurt. hoe gaat zijn/uw mensen dat weten?

dat met ons is

[naam]

Ik sta al klaar, ik heb werk wat mij ontbreekt is wat geld

[naam]

U geeft de naam van het bedrijf door van hem?

[naam]

zij hebben de naam van uw bedrijf

[…]

[naam]

Dus man denk je dat jij die 25 eerst kan in doen of is het moeilijk

[naam]

Wat heeft u kunnen doen, kan je wat geld krijgen?

ja natuurlijk kan ik het

[naam]

Man van [naam]41 heb ik dingen afgegeven in mijn land en ik wacht de betaling van lunis af maar deze vriend altijd in de bergen en hij neemt de telefoon niet op, hij belt mij van de ene op het andere moment met geld bijna 100 duizend dollar en ik zweer je vandaag had ik 20 euro hier.

Chatgesprek op 12 januari 2017 om 18:46 (gespreksnummer [nummer] ):42

[naam]

Kijk laatste keer in Lenia zal maandag gaan

Man ik in één maand heb ingedaan en uitgehaald 100 duizend om te starten

voor u wil ik deze 2 touren/rondjes met u die van de ouwe en die van Sudan

Ik heb alle vertrouwen dat u de afhandeling heeft in de parkeerplaats en in het bedrijf

[naam]

Ik heb dat goed man als wij nu niet gebruik van maken moeten wij dat Laten

Kijk ik was gisteren met die van het bedrijf

Chatgesprek op 14 januari 2017 om 21:09 (gespreksnummer [nummer] ):43

[naam]

Goedendag meneer

Hoe is het

In afwachting omdat u zei het gisteren dat tussen vandaag en maanden44 zouden wij het voor duizend procent bevestigen en dan beginnen

Die van "meer" is vandaag, de ouwe zei dat ik moest zeggen dat alles klaar staat bij de hand omdat 90% van de eerste vol

en voor de tweede ander verhaal

hard

[naam]

Goed ik ben in afwachting van u man

En hoe gaan we, denk u dat u iets van geld kan regelen

Chatgesprek op 14 januari 2017 om 21:13 (gespreksnummer [nummer] ):45

[naam]

Ik denk van wel maar u moet het doen jij gaat het niet betalen zonder geld er wordt vol afgehandeld hoe dan ook, ik ben aan het indoen/inzetten eens kijken hoe 100 duizend uithaal en vertrekt ik naar uw huis

[naam]

ja meneer

[naam]

ok man/broeder46

Chatgesprek op 16 januari 2017 om 20:11 (gespreknummer [nummer] ):47

[naam]

wat heb je mij te vertellen?

Dat is het belangrijke meneer

[naam]

Vanochtend belde de ouwe mij en hij zei dat jij mij een positieve antwoord zou geven en gaan we gelijk aan de slag, ik ben in afwachting van een telefoontje en ik waarschuw je

[naam]

Goed meneer ik wacht op u

[naam]

Ik heb net gesproken met zijn rechterhand

[naam]

Wij gaan dat voorbereiden meneer want dit jaar moeten wij vooruit gaan

[naam]

Natuurlijk meneer

Het is klaar morgen beginnen wij

Deze rondje/tour48 is erg zeker met die ouwe

[naam]

Goed meneer

[naam]

Als het niet duizend procent is doe hij het nooit

omdat hij heeft geen gebrek aan geld of hoofdpijn

Chatgesprek op 17 januari 2017 om 23:39 (gespreksnummer [nummer] ):49

[naam]

Hallo meneer

Wat zei het bedrijf zijn jullie al aan het praten?

[naam]

Goedendag meneer

Meneer hij zei tegen mij dat zij gingen praten en ik heb hem niet meer gesproken

[naam]

Goed meneer het belangrijkste is dat zij al beginnen met coördineren

Ik ben met u landgenoot hier gaan praten

Die mensen hard man

Zij kwamen gisteren hier met 2 duizend

[naam]

En wat zeggen zij geven zij u leven?

[naam]

Met cacaodoppen

Basis

Chatgesprek op 18 januari 2017 om 00:02 (gespreksnummer [nummer] ):50

[naam]

hahahaha ja meneer natuurlijk

Zij hebben de afhandeling vanuit uw dorp en zij willen werken en zij bieden mij verschillende dingen

Maar wij hebben hun niet nodig

Omdat u heeft alles water en lucht en bedrijf en basis

[…]

[naam]

Vriend heb je iemand die je kan vertrouwen in CCS?

[naam]

Waar vriend?

[naam]

CARACAS

[naam]

Wat heb je daar nodig?

Man maar wij hebben alles hier

[naam]

Oké meneer je hebt gelijk

[naam]

We kunnen geen dingen lopen zoeken die er niet zijn om in de war te raken

man

Chatgesprek op 18 januari 2017 om 00:10 (gespreksnummer [nummer] ):51

[naam]

Oké ik wil het vanuit hetzelfde bedrijf doen maar water naar Syrië.

Ik heb het bedrijf klaar en van de overheid

[naam]

Dat is er ja

[naam]

Je kan aan de manager zeggen dat hij moet vragen welke route gaat naar Syrië en hoeveel dagen duurt de aankomst

[naam]

Het is alleen dat er geld moet zijn mijn vriend

Goed ik vraag morgen dat

[naam]

En vraagt hem fruit pulp naar Sudan zij hebben al informatie dat naar Dubai gaat in transit naar “audan”

Sudan

Ik heb die 2 informatie nodig man om het aan mijn vrienden te bevestigen

[naam]

Welke?

[naam]

Fruit door het water naar Syrië of pulp of fruit normaal welke route gaat naar Syrië en hoe lang duurt om daar aan te komen

[naam]

Goed morgen laat ik u dat weten

[naam]

EN fruit dezelfde dat wij aan het doen zijn maar naar Sudan via Dubai met Air Emarates

Ook die in pulp

Die twee na ontvangst van de eerste vertrek ik naar u toe om die 2 te doen

[naam]

Ja maar dat moet wel gecamoufleerd zijn

[naam]

Het is geen probleem meneer hoe dan ook

Chatgesprek op 19 januari 2017 om 14:03 (gespreksnummer [nummer] ):52

[naam]

Goedendag meneer

Vriend, hoor eens ik heb op dit moment een telefonisch gesprek met de ‘OUWE’.

Luister eerst moet hij beslissen dat zijn bedrijf handelswaar naar jouw bedrijf zal sturen. Dan dat wij geïnteresseerd zijn om altijd producten van jou te kopen. En dat was 2 dagen geleden,

En jouw/zijn vriend schreef slechts één keer dat wij graag die 2 producten willen ontvangen, maar hij zou ons een catalogus per e-mail sturen met prijzen en ook de nodige uitleg maar, dat dat heeft hij nooit gedaan!

‘Bro' je moet tegen hem zeggen dat hij meteen moet schrijven en de beloofde

catalogussen en prijzen die overeenkomen met de zaak van de bank en de datums en de kwaliteit moet doorgeven, alsook de prijzen van de producten. En dat de gehele commerciële operatie dient te worden voorbereid om tot handelen te kunnen over gaan. Hier zijn ze in afwachting van deze stap ter bevestiging van de andere kwestie met de functionarissen. Dat allemaal speelt er.

Je vriend moet goed opletten omdat wij deze week volledig geladen gaan vertrekken. Wat is er aan de hand 'bro’’?

Je moet tegen hem zeggen dat hij echt in actie moet komen. Als je geld wil verdienen kunnen we geen maand wachten op een brief. A.u.b. ‘DE OUWE’ zit op het geld te wachten om daarmee de 2 kanten te coördineren en om het te kunnen bevestigen met de ‘JEFE’ [baas].

Chatgesprek op 19 januari 2017 om 22:40 (gespreksnummer [nummer] ):53

[naam]

Maar ik ben ermee aan het werk

[naam]

Ok, meneer

En wat zeiden ze tegen je over de koffer zaterdag?

En over ‘SIRIA’54 gesproken?

[naam]

Dit weekend is het niet mogelijk. Ze werken niet omdat morgen TRUMP als president de macht overneemt en de mensen hier zich Amerikanen voelen’

[…]

[naam]

‘Bro' vraag maar eens of er een vrachtvliegtuig naar Sirië gaat?

[naam]

Nee, daar maakt ie slechts een tussenstop.

Dat niet, hij moet rechtstreeks te gaan.

[naam]

Ja, snap ik maar het belangrijkste is dat er vracht mee kan en daar aankomt / dat er lading meegaat en je daar langskomt

[…]

[naam]

Die (vliegtuig)maatschappij brengt je handelswaar naar de plaats van bestemming en dat bepaal jij mijn ‘vriend’

[naam]

Dus je kan de onderneming op z’n huid zitten. En zodoende voor elkaar krijgen wat ‘EL VIEJO’ [‘DE OUWE’] wil.

[naam]

Ja, ik zit er al boven op ‘bro’

Chatgesprek op 19 januari 2017 om 23:16 (gespreksnummer [nummer] ):55

[naam]

Hier staat alles klaar en zodra we er hier eentje hebben gedaan gaan we door en beginnen meteen met SYRIË.

[naam]

Ik doe echt mijn best 'bro". Ik ben wanhopig zonder "geld" hier.

[naam]

Ja daarom moet je je goed blijven inspannen. Op die manier vertrekken we tenminste leeg om te weten wat een goede route is om toch wat geld los te krijgen om er meteen hard tegen aan te kunnen gaan.

Want als je geen duidelijke route voor mij hebt dan wil niemand mij geld geven om daarin te stoppen [te investeren]

[naam]

Ok, ik zal je later vertellen hoe ver het er daarmee staat 'bro'

[naam]

Ok meneer dank je wel. Morgen zal ik de gegevens van uw onderneming aan mijn onderneming in SYRIË doorgeven voor een bestelling van fruitpulp.

Zo kan ik tijd winnen. Zodra wij die ‘DE OUWE’ hebben gedaan. Dan staan wij klaar om door te gaan.

En tegen hun zeg ik ook: de eerste leeg

[naam]

Ja maar die kan je vol stoppen want hij is gecamoufleerd

[naam]

ik zeg je eerlijk broeder, deze mensen werken heel traag

[verdachte] zegt dat snel een bestelling moet worden geplaatst om te kijken of ze wat aan het bedrijf hebben. [naam] zegt dat hij moet overleggen hoe ze het gaan sturen en zegt de volgende dag dat iemand (‘hij’) een bestelling moet doen bij het normale bedrijf. [verdachte] zegt dat zijn opdrachtgever het morgen laat weten en vraagt een bevestiging per email, waarop [naam] zegt dat hij al klaar staat maar eerst geld wil zien. Als [verdachte] aan hem vraagt of hij die 25 eerst kan doen, zegt [naam] dat hij dat ‘natuurlijk’ kan en vraagt hij nogmaals om geld. [verdachte] zegt dat hij nog geld van iemand moet krijgen. Twee dagen later neemt [verdachte] weer contact op om te vragen of ze nog gaan beginnen omdat de ouwe zegt dat 90% van de eerste vol is, maar dat de tweede moeilijk is. [naam] zegt dat hij het afwacht en vraagt nogmaals om geld. [verdachte] denkt dat hij wel voor geld kan zorgen, maar hij zegt dat ze sowieso moeten handelen. Weer twee dagen later vraagt [naam] wat [verdachte] hem te melden heeft, waarop [verdachte] hem antwoordt dat de ouwe hem had gezegd dat [naam] hem een positief antwoord zou geven. De volgende dag komt naar voren dat [verdachte] iets kan gaan doen met cacaodoppen als ‘basis’.

Vervolgens peilt [verdachte] of [naam] iemand in Caracas heeft die hij kan vertrouwen, maar [naam] zegt dat alles al geregeld is en dat ze geen dingen moeten doen waar ze van in de war raken. Dan stelt [verdachte] een route naar Syrië voor, dan wel fruitpulp naar Soedan, via Dubai met Emirates. Maar het moet van [naam] wel gecamoufleerd zijn. De volgende dag maant [verdachte] [naam] weer tot actie. Dan begint [verdachte] weer over Syrië, maar ook over ‘de koffer van zaterdag’. [naam] zegt dat dit weekend niet mogelijk is vanwege de inauguratie van Trump. Wat betreft Syrië geeft [naam] aan dat hij om geld verlegen zit. Daarop zeg [verdachte] dat ze de eerste ‘leeg’ moeten beginnen om te kijken of ze een goede route hebben. [naam] geeft aan dat ze de eerste ook wel kunnen vullen omdat het toch gecamoufleerd is.

[verdachte] heeft bij zijn verhoor op 5 oktober 2017 verklaard dat [naam] een Dominicaan is die veel reist tussen de Dominicaanse republiek en Colombia en dat hij in beide landen woont, maar dat hij hem nooit heeft ontmoet en zijn naam ook niet kent. Over de conversaties zegt [verdachte] dat dit ging over het opstarten van een bedrijf in oplospoeder voor fruitsap in Dubai door [naam] . USD 7.000 betrof mogelijk verzendkosten. In verdere verhoren beriep [verdachte] zich ten aanzien van de conversaties met [naam] op zijn zwijgrecht.

De rechtbank zal deze conversaties duiden tegen de achtergrond van de eerdergenoemde conclusies ten aanzien van [verdachte] en het feit dat hij blijkens de reeds besproken verwijten met [medeverdachte] en [naam] zich bezighoudt met de handel in cocaïne.

Naar het oordeel van de rechtbank gaan de conversaties over het vervoer van cocaïne. Dat volgt uit eerdergenoemde feiten, maar ook uit de omstandigheden dat:

 • -

  iets moet worden gecamoufleerd en eerst leeg moet worden verzonden om de route te testen. Als de route veilig blijkt, kan [verdachte] investeerders verzamelen;

 • -

  het gaat om luchtvervoer (vliegmaatschappij Emirates; tussenstop Dubai – de thuishaven van Emirates) vanuit Zuid-Amerika (Caracas in Venezuela) naar elders (Soedan, Syrië, Turkije (Istanboel)). Het is een feit van algemene bekendheid dat Colombia (een buurland van Venezuela), Peru en Bolivia de belangrijkste cocaïneproducerende landen zijn en dat Colombia veruit de grootste cocaïneproducent is;

 • -

  wordt gesproken over fruitpulp. Bij het verwijt betreffende [naam] is immers reeds vastgesteld dat dit verband houdt met de handel in cocaïne met [naam] .

De rechtbank acht de door [verdachte] gegeven verklaring niet aannemelijk. Daarin weegt mee dat [verdachte] zich bij doorvragen over tegenstrijdigheden en onduidelijkheden op zijn zwijgrecht heeft beroepen. Zijn verklaring wordt overigens ook niet ondersteund door (concreet geworden) feiten of omstandigheden.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] informatie met [naam] heeft gedeeld over [verdachte] ’s mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en een deklading en dat dit ter voorbereiding is geweest op vervoer van cocaïne.

4.4.8

conversaties tussen [verdachte] en [naam]

Het dossier bevat navolgende conversaties tussen [verdachte] ( [naam] ) en de gebruiker van het PIN-ID [nummer] , met de bijnaam [naam] . De conversaties vonden plaats in de Engelse taal en zijn vertaald door een beëdigde tolk Engels.

Chatgesprek op 20 januari 2017 om 11:58 (gespreksnummer [nummer] ):56

[…]

[naam]

Kan je een koffer doen vanuit colo [vermoedelijk Colombia]

[naam]

Ja

Waar naartoe

[naam]

Hul

[naam]

Maar voor mij ik heb geen geld om het te doen, maar ik doe het voor jou. Aan beiden zijden heb ik een deur Je zet gewoon geld

[naam]

De mensen die me vragen voor dit hebben een deur in Hul

Dus ze hebben een deur vanuit col [=vertaald als Colombia] nodig

[naam]

Ok

8000$

[naam]

Hoeveel bereken je voor één

[naam]

En ik doe zonder

[naam]

OK maar ik heb iets in de prijs

[naam]

Nee, dit kost

2500+5500

Chatgesprek op 20 januari 2017 om 12:03 (gespreksnummer [nummer] ):57

[naam]

En min 10.

[naam]

Yeah als ik iets zet zal het te veel zijn

[naam]

Ik weet het.

En de prijs hier is 20.

Als het een snelle verkoop is 19

[naam]

OK, Ik weet het.

Chatgesprek op 2 februari 2017 om 20:08 (gespreksnummer [nummer] ):58

[naam]

kun je het doen ?

[naam]

Ja

Dat heb ik je de vorige keer gezegd

[naam]

Oké, dus hoe kunnen we beginnen

[naam]

10

[naam]

Hoe kun je het regelen/organiseren

Wat is 10

[naam]

K

Willen ze in transit 'ake' container of de rechtstreekse?

[naam]

Oke hetzelfde als de vorige keer

Ben hier met ‘ven’

[naam]

Dan indien transit moet me zeggen naar welke bestemming dan wijzig ik de sticker van andere passagier

[naam]

luister bro

[naam]

Welke is makkelijk voor je

Chatgesprek op 2 februari 2017 om 20:27 (gespreksnummer [nummer] ):59

[naam]

Transit

Met out [vermoedelijk zonder] passagier

[naam]

Transit

Het zijn dezelfde mensen waar je eerder mee te maken hebt gehad, met [ven]

[naam]

Die personen hoofd aic[onduidelijk]60 ik wil dat soort mensen niet

[naam]

dus je doet niet met hen

[naam]

Nee vriend hongerig blijven beter

[…]

[naam]

Hij zei is van de 'culi' gozer uit Den Haag

Niet de andere mensen die je kent

Den Haag

[naam]

(interpretatie, deels onduidelijk)

Nee mano ik wil geen verantwoording voor dat soort mensen de vorige keer stopten ze geld in en begonnen hun geld te vragen totdat ik krediet vroeg en het betaalde, ook voordat we hen het geld terug gaven, heb ik 2000 genomen van Libanese kerel en beloofde hem half en toen heb ik de helft uit mijn zak betaald, en toen werkte ‘ven’ en kreeg kans ziet niet alles dat ik kwijt was van mijn deel/onkosten, en gaf me niet eens 1 (een) we bleven samen maanden rondrennen om iets te kunnen doen en uiteindelijk was ik er af, dus ik wil geen hoofdpijn man, want daarnaast: als er iets fout gaat moet ik betalen en ik heb niets waar ik het van kan betalen

[naam]

Ven vraagt je het voor ons te doen

[naam]

Doe hem de groeten en zeg tegen hem dat het hier nu zo slecht is dat ze plotseling voor de aankomst van de vlucht in 1 'h' komen en een speciale controle uitvoeren

is kutwerk nu, de ‘maleta’[maleta is Spaans voor koffer]

heb een (1) project 100 pers, maar heb alleen geld nodig als ik heb dus investeer/investering

Chatgesprek op 2 februari 2017 om 20:29 (gespreksnummer [nummer] ):61

[naam]

dit is de snelle manier om snel geld te krijgen

[naam]

Afgelopen 3 maanden erg naar beneden heel veel op die manier

[naam]

Dit is de snelle manier om snel geld te krijgen

[naam]

heb snelle maar andere plek en kan niet misgaan

dus en meer opbrengst/winst

Chatgesprek op 2 februari 2017 om 20:32 (gespreksnummer [nummer] ):62

[naam]

Oke wat is het dat je hebt

[naam]

Vracht uit Bogota naar Spanje bedrijf bedrijf Iberia

[naam]

Oke

[naam] vraagt op 20 januari 2017 of [verdachte] een koffer kan doen vanuit ‘colo’ naar Hull, volgens de politie mogelijk Houlton International Airport (HUL) in Maine, VS. [naam] heeft geen ‘deur’ nodig in Hull, maar wel een ‘deur’ vanuit ‘col’. [verdachte] vraagt daar 8.000 dollar voor, waar [verdachte] blijkbaar niets af wil doen. [verdachte] zegt dat de prijs hier 20 is, maar bij een snelle verkoop 19. Op 2 februari 2017 vraagt [naam] aan [verdachte] of hij ‘het kan doen’. [verdachte] zegt ja en dat ze met 10k kunnen beginnen en vraagt of het rechtstreeks moet of in transit met een ‘ake’ container. Als [naam] zegt ‘hetzelfde als de vorige keer’, antwoordt [verdachte] dat als het transit gaat, hij de bestemming moet weten. Dan wijzigt hij de sticker van de andere passagier. [verdachte] zegt dan dat transit zonder passagier het makkelijkst voor hem is en legt ook uit dat hij niet meer wil werken met de mensen van de vorige keer en dat het nu slecht is en dat de koffer rotwerk is, omdat ze plotseling voor aankomst van de vlucht een speciale controle uitvoeren. Vervolgens stelt [verdachte] iets anders voor aan [naam] : vracht uit Bogota naar Spanje ‘bedrijf bedrijf’ Iberia. [naam] zegt ‘ok’.

[verdachte] heeft zich ten aanzien van zijn conversaties met [naam] op zijn zwijgrecht beroepen.

De rechtbank zal deze conversaties duiden tegen de achtergrond van de eerdergenoemde conclusies ten aanzien van [verdachte] en het feit dat hij blijkens de reeds besproken verwijten met [medeverdachte] , [naam] en [naam] zich bezighoudt met de handel in cocaïne.

Naar het oordeel van de rechtbank gaan de conversaties tussen [verdachte] en [naam] over het vervoer van cocaïne. Dat blijkt, in aanvulling op het voorgaande, uit de volgende omstandigheden: :

 • -

  de oorsprong van het te vervoeren goed, namelijk dat er iets in een koffer per vliegtuig vanuit Colombia (dat volgt uit de teksten ‘colo’ en ‘col’ in samenhang bezien met het later genoemde ‘Bogota’, een stad in Colombia) moet naar een andere plaats gaan. Het is een feit van algemene bekendheid dat Colombia, Peru en Bolivia de belangrijkste cocaïne producerende landen zijn en dat Colombia veruit de grootste cocaïneproducent is;

 • -

  de koffer kan rechtstreeks gaan of met een transit waarbij een AKE container wordt gebruikt om de koffer in te doen63. Daaruit volgt dat koffers moeilijk zijn geworden vanwege speciale controles en dat angst bestaat voor controles;

 • -

  het vervoeren van een koffer kost $ 8.000. Dat wijst op vervoer van verboden waren of producten waarmee veel geld mee valt te verdienen, zoals verdovende middelen;

 • -

  de door [verdachte] genoemde getallen (“20 en bij een “snelle verkoop […] 19”) benaderen de groothandelsprijs in duizendtallen euro (of Amerikaanse dollars64) voor een kilo cocaïne in Nederland.65

Conclusie

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat [verdachte] informatie heeft gedeeld met [naam] over [verdachte] ’s mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) zonder dat de zending wordt gecontroleerd en over de prijzen van een dergelijke zending, ter voorbereiding van het vervoeren van cocaïne.

4.4.9.

Eindconclusie zaaksdossier [naam]

De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier niet is gebleken dat [verdachte] een ander heeft bewogen en zal hem dan ook van het primair tenlastegelegde vrijspreken.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de bij de vier onderscheiden gedachtestreepjes van het subsidiair tenlastegelegde genoemde handelingen, ieder voor zich, zijn verricht door [verdachte] en dat hij daarmee zichzelf en zijn mededaders inlichtingen heeft verschaft ter voorbereiding en bevordering van het afleveren, verstrekken en vervoeren van cocaïne.

De rechtbank acht daarbij bewezen dat [verdachte] die handelingen in Nederland heeft gepleegd. Hij is in de tenlastegelegde periode meermalen in Nederland gezien en woonde toen in Amsterdam met zijn partner en pasgeboren kind. Er zijn geen aanwijzingen in het dossier dat [verdachte] in de betreffende periode regelmatig en/of langdurig in het buitenland verbleef of dat [verdachte] tijdens voornoemde conversaties (per individuele PIN-ID) zich buiten Nederland bevond.

Nu in de conversaties slechts werd gesproken over bestemmingen buiten Nederland acht de rechtbank niet bewezen dat [verdachte] zich schuldig heeft gemaakt aan de voorbereiding van invoer van cocaïne in Nederland, zodat [verdachte] in zoverre zal worden vrijgesproken.

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van de verdachte bewezen dat:

Subsidiair

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2017 tot en met 27 april 2017 te Haarlemmermeer en/of Haarlem, althans in Nederland, samen met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

(zaaksdossiers Schiphol/Solus), meermalen althans eenmaal, zichzelf en/of zijn mededader(s) gelegenheid en/of inlichtingen heeft verschaft, hebbende verdachte(n) met dit doel

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] ( [nummer] ) over zijn, verdachtes, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) zonder dat de zending wordt gecontroleerd en/of de prijzen van een dergelijke zending, en/of

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] ( [nummer] ) over zijn, verdachtes, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en/of de deklading met fruitpulp in een koffer en/of de wijze waarop een koffer kan worden gevuld nadat deze leeg is ingecheckt, en/of

- informatie gedeeld met een persoon bekend onder PIN-ID [naam] over zijn, verdachtes, mogelijkheden van vervoer via een of meer luchthaven(s) en/of een de deklading van bloemen en/of de ontvangst bij/voor het Nederlandse bedrijf IP-handlers, en/of

- informatie gedeeld met [medeverdachte] , over het gereed hebben/houden van een of meer partijen cocaïne.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

6 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

7 De strafoplegging

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft voorgesteld dat maximaal een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het reeds ondergane voorarrest wordt opgelegd en heeft aangevoerd dat geen sprake was van (een voornemen tot) invoer van cocaïne in Nederland en dat het zwaartepunt van de strafbaarstelling daar ligt. Voorts heeft hij aangevoerd dat onvoldoende is gebleken over hoeveel cocaïne werd gesproken. Er dient volgens de raadsman aansluiting te worden gezocht bij het vonnis van verdachte [naam] , waarin 20 maanden gevangenisstraf is opgelegd bij een eis van 30 maanden. Tot slot is aangevoerd dat de verdachte een vrouw heeft en een jonge dochter in een opvoedingsleeftijd en dat hij een first offender is.

Voorts is om opheffing van de voorlopige hechtenis dan wel voortzetting van de schorsing van de voorlopige hechtenis verzocht. Ten aanzien van het opheffingsverzoek is aangevoerd dat blijkens het uitblijven van justitiële contacten gedurende de schorsing en verdachtes aanwezigheid bij de inhoudelijk behandeling van de zaak de gronden – recidivegevaar en vluchtgevaar – niet (meer) aanwezig zijn. Ten aanzien van het schorsingsverzoek is aangevoerd dat de verdachte in de gelegenheid moet worden gesteld een eventueel hoger beroep in vrijheid af te wachten.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen medeplegen van voorbereiding van handel in cocaïne. De verdachte heeft intensief contact onderhouden met leveranciers van cocaïne (in Zuid-Amerika) over het vervoer (tussen diverse landen) en de prijs van cocaïne. Daarbij is gesproken over 400 kilo cocaïne en over andere, onbekend gebleven hoeveelheden. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit niet tot een andere conclusie leiden dan dat de verdachte zich heeft bezig gehouden met grootschalige handel in cocaïne. Harddrugs, zoals cocaïne, kunnen ernstige schade toebrengen aan de volksgezondheid. Daarnaast is het gebruik ervan, onder andere door de daarmee gepaard gaande criminaliteit, bezwarend voor de samenleving. Met zijn handelen heeft de verdachte als spil gefungeerd in de internationale cocaïnehandel en daardoor bijgedragen aan het gebruik van die drugs en de met de handel gepaard gaande criminaliteit. De verdachte heeft op geen enkele wijze inzicht getoond in het kwalijke van zijn handelen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het Nederlandse strafblad van de verdachte van 12 december 2019, waaruit blijkt dat hij niet eerder voor soortgelijke strafbare feiten is veroordeeld.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de ernst van de feiten, niet kan worden volstaan met een andere straf dan een gevangenisstraf en zal de rechtbank aan de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van nader te noemen duur.

De rechtbank wijst het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis dan wel voortzetting van de schorsing van de voorlopige hechtenis af. Daartoe is redengevend dat de ernstige bezwaren en gronden die tot de voorlopige hechtenis hebben geleid nog onverkort aanwezig zijn. Blijkens de eerdere beslissing van de rechtbank loopt de schorsing tot aan de einduitspraak. De verdachte wordt veroordeeld tot een langere vrijheidsstraf dan reeds in voorarrest doorgebracht. Er bestaat derhalve geen aanleiding om de voorlopige hechtenis op te heffen dan wel om de schorsing voort te zetten. In geval van hoger beroep beslist het gerechtshof over de voorlopige hechtenis.

8 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 47, 57 van het Wetboek van Strafrecht;

- 10 a van de Opiumwet, en de daarbij behorende lijst I.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair tenlastegelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het subsidiair tenlastegelegde feit heeft begaan, zoals hierboven onder 4.5 bewezen is verklaard en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen, zich en een ander inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

constateert dat de schorsing van de voorlopige hechtenis met de einduitspraak ten einde is.

Dit vonnis is gewezen door

mr. F.W. van Dongen, voorzitter,

mr. F.A.M. Veraart, rechter,

mr. P. Burgers, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. A.J. van Zelst, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 10 februari 2020.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van de processen-verbaal in de desbetreffende zaaksdossiers van het onderzoek Spurrie-uil, DHRAA16070.

2 ZD Solus, Persoonsdossier C, Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p. 31.

3 ZD Solus, Persoonsdossier C, Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p. 48 en 56

4 ZD Solus, Persoonsdossier C, Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p. 31.

5 ZD Solus, Persoonsdossier C, Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p. 33 en 34

6 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 17, 18, 20, 43 en 44

7 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 60; ZD Solus, verslag tapgesprek sessie 281160161, p. 116

8 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 36

9 ZD Solus, deel A/B, p. 86 tot en met 89

10 ZD Solus, deel G, p. 37-38

11 ZD Solus, deel G, p. 30-33

12 ZD Solus, deel G, p. 46-47

13 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 26

14 Algemeen dossier, Proces-verbaal gebruiker 06-18773337 [medeverdachte] , p. 8

15 Algemeen dossier, Inleiding, p. 19; Algemeen dossier, Proces-verbaal van verdenking, p. 151.

16 Algemeen dossier, verslag van een telefoongesprek sessie 2115, p. 332 en 333

17 Algemeen dossier, Proces-verbaal van bevindingen, p. 312

18 Algemeen dossier, Proces-verbaal van verdenking, p. 156; Algemeen dossier, verslagen van telefoongesprekken sessie 2463 en 3289, p. 166 en 168

19 Algemeen dossier, Proces-verbaal van verdenking, p. 157; Algemeen dossier, verslag van een telefoongesprek sessie 2364, p. 178

20 ZD 26Midwa, proces-verbaal Forensische Opsporing/Narcotica van 18 juli 2017, blz. 82 t/m 89. bij proces-verbaal vervolg zaak 26Midway van 27 september 2017.

21 ZD 26Midway, bijlage inbeslaggenomen goederen, blz. 200 bij proces-verbaal vervolg zaak 26Midway van 27 september 2017.

22 ZD 26Midway, bijlage inbeslaggenomen goederen, blz. 173 bij proces-verbaal vervolg zaak 26Midway van 27 september 2017.

23 ZD 26Midway, proces-verbaal van bevindingen van 12 juli 2017, blz. 90-94 bij proces-verbaal vervolg zaak 26Midway van 27 september 2017.

24 ZD 26Midway, bijlage inbeslaggenomen goederen, blz. 209 bij proces-verbaal vervolg zaak 26Midway van 27 september 2017.

25 ZD 26Midway, proces-verbaal van bevindingen uitlezen desktop Harddata verdachte [medeverdachte] , blz. 314 t/m 318 bij proces-verbaal vervolg-2 26Midway van 28 februari 2018.

26 ZD 26Midway, proces-verbaal van bevindingen luchtvracht, blz. 372

27 ZD 26Midway, proces-verbaal van 2e verhoor verdachte [naam] van 5 juli 2017 met nummer LERAE17004-49, blz. 24 bij proces-verbaal voorgeleiding verdachten bij de raadkamer van 7 juli 2017 met nummer LERAE17004-47.

28 ZD 26Midway, proces-verbaal van bevindingen van 29 juni 2017, met nummer 170629.1000, blz. 30 bij proces-verbaal voorgeleiding verdachten bij de rechter-commissaris van 29 juni 2017 met nummer LERAE17004-9.

29 Alle leestekens, hoofdletters en haken in de vertaling van alle chatconversaties zijn afkomstig uit het originele p-v.

30 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 26

31 In het Spaans werd gezegd ‘mano’ (vermoedelijk afkomstig van ‘hermano’= broer), hetgeen werd vertaald als vriend, broer/broeder of man

32 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 45

33 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 45 en 46

34 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 46 en 47

35 ZD Solus deel A, Ambtelijk verslag, p. 22

36 ZD Solus deel A, Ambtelijk verslag, p. 24

37 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 27

38 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 23

39 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. onbekend (tussen 24 en 25)

40 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. onbekend (tussen 24 en 25) en 25

41 ‘mano del lunis’: vermoedelijk wordt hier maandag bedoeld, omdat ‘mano’ een aanspreektitel blijkt te zijn (van ‘hermano’ – broeder) en ‘lunis’ kennelijk een verbastering is van ‘lunes’ (maandag). In verdere chats worden ‘lunis’ en ‘monday’ samen genoemd en wordt ‘lunis’ ook als ‘maandag’ vertaald- Rb.

42 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 25

43 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 26 en 27

44 Omdat het in de conversatie over ‘tussen vandaag’ en kennelijk een andere dag gaat, zal met ‘lunis’ maandag zijn bedoeld en niet ‘maanden’ zoals in het p-v weergegeven. Dat ligt ook voor de hand omdat 14 januari 2017 een zaterdag was- rb.

45 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 27

46 ‘mano’ (afkomstig van ‘hermano’= broer) wordt wel vertaald als vriend, broer/broeder of man

47 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 29 en 30

48 ‘esta vuelta’ wordt ook wel vertaald met ‘deze keer’- rb.

49 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 31

50 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 32

51 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 32 en 33

52 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 34 en 35

53 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 37

54 Verderop in de conversatie als ‘sirië’/’Syrië’ vertaald, op basis van de context voor de hand liggend –rb.

55 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 37 en 38

56 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 39 en 40

57 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 40

58 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 47 en 48

59 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 48 en 49

60 Vermoedelijk fonetische weergave van ‘headache’(hoofdpijn) – rb.

61 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 49 en 50

62 ZD Solus, deel A/B, Ambtelijk verslag, p. 50

63 Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat AKE bagagecontainers geregeld worden/werden gebruikt bij drugssmokkel per lijnvlucht: ECLI:NL:OGHACMB:2017:222, ECLI:NL:RBNHO:2017:2863, ECLI:NL:GHAMS:2013:4446

64 De wisselkoers schommelde destijds tussen de 1,0 en 1,1

65 Geschrift, te weten Nationaal Dreigingsbeeld 2017 p. 40 (uitgave van de Politie)