Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:1675

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-02-2020
Datum publicatie
02-03-2020
Zaaknummer
C/09/582418 / HA ZA 19-1123
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Octrooirecht. Vonnis op tegenspraak met verstektoets omdat advocaat van gedaagden zich heeft onttrokken en zich geen nieuwe advocaat heeft gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/582418 / HA ZA 19-1123

Vonnis van 26 februari 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

SISVEL INTERNATIONAL S.A.,

te Luxemburg, Luxemburg,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv1,

advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

SUN CUPID TECHNOLOGY (H.K.) LTD,

te Hong Kong, China,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv,

advocaat voorheen mr. R. Dijkstra (heeft zich onttrokken),

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

SUN CUPID (SHEN ZHEN) ELECTRONIC LTD,

te Shenzhen, China,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv,

advocaat voorheen mr. R. Dijkstra (heeft zich onttrokken),

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

NUU LIMITED,

te Hong Kong, China,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv,

advocaat voorheen mr. R. Dijkstra (heeft zich onttrokken),

4. de rechtspersoon naar vreemd recht

NUU MOBILE (HK) LIMITED,

te Hong Kong, China,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv,

advocaat voorheen mr. R. Dijkstra (heeft zich onttrokken),

5. de rechtspersoon naar vreemd recht

NOETIC INC,

te Rochester, Verenigde Staten,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv,

advocaat voorheen mr. R. Dijkstra (heeft zich onttrokken),

6. de rechtspersoon naar vreemd recht

NUU MOBILE UK LIMITED,

te Londen, Verenigd Koninkrijk,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv,

advocaat voorheen mr. R. Dijkstra (heeft zich onttrokken),

7. de rechtspersoon naar vreemd recht

PYRAMID LTD,

te Hampshire, Verenigd Koninkrijk,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening ex art. 223 Rv,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna Sisvel en Sun Cupid c.s. (vrouwelijk meervoud) genoemd worden. Gedaagden 1 tot en met 6 zullen gezamenlijk als Nuu c.s. (eveneens vrouwelijk meervoud) worden aangeduid en gedaagde 7 afzonderlijk als Pyramid.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 28 juni 2019 waarbij Sisvel verlof is verleend Sun Cupid c.s. te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;

 • -

  de dagvaarding van 11 juli 2019;

 • -

  de akte houdende overlegging producties van Sisvel van 30 oktober 2019, met productie 1 tot en met 22;

 • -

  het tegen Pyramid verleende verstek.

1.2.

Op de rol van 8 januari 2020 heeft mr. R. Dijkstra zich onttrokken als advocaat van Nuu c.s. Aan de zijde van Nuu c.s. heeft zich, nadat de zaak daartoe was verwezen naar de rol van 22 januari 2020, geen nieuwe advocaat gesteld en is op de vordering van Sisvel niet meer geantwoord. Op de rol van 29 januari 2020 heeft Sisvel de rechtbank verzocht om zo snel als mogelijk vonnis tegen Nuu Mobile te wijzen. Conform art. 7.4 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken (LRR), is daarop direct vonnis bepaald, waartoe de zaak is verwezen naar de rol van 26 februari 2020.

2 Het geschil in het incident en in de hoofdzaak

2.1.

Sisvel vordert in het incident, voor zover van belang, dat de rechtbank bij provisioneel vonnis voor de duur van het geding in de hoofdzaak, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

( I) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, verbiedt met onmiddellijke ingang na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis direct of indirect inbreuk te maken op het Nederlandse deel van Europees octrooi 2 139 272 B1 (hierna: EP 272 of het octrooi), in het bijzonder door de (in de dagvaarding bedoelde) Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

( II) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, verbiedt met onmiddellijke ingang na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis onrechtmatig te handelen jegens Sisvel, in het bijzonder door direct of indirect deel te nemen aan inbreuk op het Nederlandse deel van EP 272;

( III) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, veroordeelt tot betaling aan Sisvel van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van het provisionele verbod als hierboven genoemd onder (I) en/of (II) door Sun Cupid c.s. en voor elke dag, of een gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt of, ter keuze van Sisvel, € 1.000,- voor ieder product waarmee Sun Cupid c.s. het provisionele verbod als hierboven genoemd onder (I) en/of (II) overtreden;

subsidiair: vordert Sisvel toewijzing van de vorderingen onder I t/m III onder de in de dagvaarding genoemde voorwaarden.

2.2.

Sisvel vordert, voor zover hier van belang, in de hoofdzaak dat de rechtbank bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair: Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk;

( a) de verboden oplegt zoals onder (i) en (ii) gevorderd;

( b) de geboden oplegt zoals onder (iii) tot en met (vi) gevorderd; en

( c) gebiedt de markt te informeren over de inbreuk en het onrechtmatig handelen zoals hieronder onder (vii) gevorderd;

subsidiair: vordert Sisvel toewijzing van de vorderingen (i) t/m (vii) onder de in de dagvaarding genoemde voorwaarde;

( i) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, verbiedt met onmiddellijke ingang na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis direct of indirect inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 272 in het bijzonder door de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

( ii) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, verbiedt met onmiddellijke ingang na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis onrechtmatig te handelen jegens Sisvel, in het bijzonder door direct of indirect deel te nemen aan inbreuk op het Nederlandse deel van EP 272;

( iii) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, gebiedt binnen veertien (14) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de wederverkopers van de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272, schriftelijk op de hoogte te stellen van de door Sun Cupid c.s. gemaakte inbreuk op het Nederlandse deel van EP 272, althans van het onrechtmatig handelen jegens Sisvel, en de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 en alle brochures en ander promotiemateriaal met betrekking tot deze producten terug te roepen dan wel schriftelijk de betrokken orders te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van alle kosten, en daartoe onderstaande brieven zowel in het Engels als in het Nederlands per aangetekende post met uitsluitend de volgende inhoud (dan wel een andere inhoud die de rechtbank geraden voorkomt), zonder verdere opmerkingen of toevoegingen van welke soort dan ook, te verzenden;
[opmerking rechtbank: zie voor de teksten het petitum van de dagvaarding onder (iii)]

( iv) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, gebiedt de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 die zij hebben ontvangen als gevolg van de terugroeping, binnen veertien (14) dagen na ontvangst ervan te vernietigen en Sisvel binnen eenentwintig (21) dagen na vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

( v) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, gebiedt de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 die zij in voorraad hebben, binnen veertien (14) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te vernietigen en Sisvel binnen eenentwintig (21) dagen na vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

( vi) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, gebiedt binnen twee (2) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle verwijzingen naar de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 in de Nederlandse taal opgestelde gedeeltes en/of anderszins op Nederland gerichte delen van hun websites te verwijderen en verwijderd te houden;

( vii) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, gebiedt binnen vijf (5) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis marktdeelnemers, zoals afnemers en (professionele) gebruikers, te informeren over de inbreuk door Sun Cupid c.s. op het Nederlandse deel van EP 272, althans het onrechtmatig handelen jegens Sisvel, en de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 terug te roepen door het plaatsen van de volgende mededeling zowel in het Engels als in het Nederlands (dan wel een andere inhoud die de rechtbank geraden voorkomt), zonder verdere opmerkingen of toevoegingen van welke soort dan ook:

[opmerking rechtbank: zie voor de teksten het petitum van de dagvaarding onder (vii)];

(a) in twee van de volgende landelijke dagbladen: het NRC Handelsblad, de Telegraaf, de Volkskrant, het Algemeen Dagblad, het Financieel Dagblad of Metro, op een kwart pagina, in een gebruikelijke opmaak, binnen een zwart kader waarbij de lijnen van dit kader een breedte hebben van 0,5 cm, met zwarte letters tegen een witte achtergrond, lettertype Arial, lettergrootte 16, lettertype stijl normaal, regelafstand 1,5 regels, letterafstand normaal, tezamen met een logo van “Nuu Mobile” van ten minste 5 cm breed;

(b) op de homepage (niet in een pop-up venster) van http://nl.nuumobile.com/; en

(c) in de vorm van een advertentie op de homepage (niet in een pop-up venster) van twee van de top drie websites van derde partijen waarop Sun Cupid c.s. de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee zij inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272 in het verleden het meest hebben geadverteerd;

met dien verstande dat de mededelingen zoals hierboven onder (vii) (b) en (vii) (c) gevorderd, geplaatst worden binnen een zwart kader in de hoek rechtsboven van de homepage van de websites, waarbij de lijnen van dit kader een breedte hebben van 0,5 cm en afmetingen van ten minste 10 cm breed en 5 cm hoog (gemeten op een 22” breedbeeldscherm met een resolutie van 1920 x 1080, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest gebruikte versies van Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Opera met standaard kijkinstellingen in “full screen mode”), in een gebruikelijke opmaak, gemakkelijk leesbaar, met zwarte letters tegen een witte achtergrond, in “plain” tekst, lettertype Arial, gebruikelijke lettergrootte, lettertype stijl normaal, gebruikelijke regelafstand, normale letterafstand, welke mededeling volledig zichtbaar is op het scherm zonder scrollen, tezamen met het logo van “Nuu Mobile” van tenminste 4 cm breed, gedurende een periode van 30 dagen;

meer subsidiair: vordert Sisvel, kort gezegd, verklaringen voor recht met nevenvorderingen;

zowel primair als (meer) subsidiair:

( xiv) Sun Cupid c.s., hoofdelijk, veroordeelt tot (1) het compenseren van Sisvel voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van de inbreuk op het Nederlandse deel van EP 272 door Sun Cupid c.s. en/of als gevolg van het onrechtmatig handelen van Sun Cupid c.s., of, ter keuze van Sisvel, (2) het afdragen van de winst die door Sun Cupid c.s. is genoten als gevolg van de inbreuk en/of als gevolg van het onrechtmatig handelen, een en ander nader op te maken bij staat en vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW2 vanaf het moment dat Sun Cupid c.s. met de Inbreukmakende Producten en/of andere producten die binnen de beschermingsomvang van het Octrooi vallen, handelingen zijn gaan verrichten die zijn voorbehouden aan Sisvel ex art. 53 ROW3 en/of ex art. 73 ROW;

( xv) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, gebiedt binnen achtentwintig (28) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis schriftelijke opgave te doen aan Sisvel van de winst die Sun Cupid c.s. hebben genoten ten gevolge van de inbreuken op het Nederlandse deel van EP 272 , althans ten gevolge van het onrechtmatig handelen, door aan de advocaten van Sisvel een door een registeraccountant opgemaakte en ondertekende verklaring te verstrekken, waaruit de door Sun Cupid c.s. behaalde winst blijkt; deze verklaring dient vergezeld te gaan van alle informatie en alle schriftelijke en elektronische documenten (niet zijnde slechts afdrukken uit administratieve systemen) die relevant zijn voor de vaststelling van de genoten winst, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, de inkoop- en verkoopfacturen, pro forma facturen, inkoop- en verkoopcontracten, orderbevestigingen, vrachtdocumenten en alle schriftelijke en elektronische documenten ter ondersteuning van alle indirecte kosten (zoals bijvoorbeeld loonstroken, huurovereenkomsten en marketingkosten) die in mindering worden gebracht bij de berekening van de winst. Deze verklaring dient in ieder geval vergezeld te gaan van een volledige opgave van:

(a) de totale hoeveelheid exemplaren van de Inbreukmakende Producten en/of andere producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272, inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten;

(b) alle koop- en verkoopprijzen van deze producten, inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, alle facturen;

(c) de hoeveelheid exemplaren van deze producten in voorraad ten tijde van het betekenen van het te dezen te wijzen vonnis, inclusief alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

althans, een verklaring als de rechtbank in afwijking van het eerder gevorderde passend acht, alsmede een verklaring van een registeraccountant die ertoe strekt dat hij aan de hand van de boeken van Sun Cupid c.s. heeft vastgesteld dat de opgave van de genoten winst juist is;

( xvi) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk en gezamenlijk, gebiedt binnen veertien (14) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de volgende informatie aan Sisvel te verstrekken:

(a) een lijst met de namen en adressen van al zijn wederverkopers, anders dan Sun Cupid c.s., van producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maken dan wel hebben gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272; en

(b) kopieën en verzendbewijzen van de aan de wederverkopers verzonden brieven, zoals hierboven onder (iii) tot en met (v), (xi), (xii) (c), (xii) (d) en (xiii) gevorderd;

( xvii) Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, veroordeelt tot betaling aan Sisvel van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van één of meer van de verboden en/of geboden als genoemd onder (i) tot en met (vii), onder (x) tot en met (xiii), (xv) en (xvi) door Sun Cupid c.s., en voor elke dag, of een gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt of, zulks ter keuze van Sisvel, € 1.000,- voor elk product waarmee Sun Cupid c.s. één of meer van de verboden en/of geboden als genoemd onder (i) tot en met (vii), onder (x) tot en met(xiii), (xv) en (xvi) overtreden;

2.3.

Sisvel vordert zowel in de hoofdzaak als in het incident dat de rechtbank bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(xviii) Sun Cupid c.s., hoofdelijk, veroordeelt tot betaling van de door Sisvel gemaakte proceskosten ex art. 1019h Rv, zoals nader te specificeren, alsmede in de gebruikelijke nakosten (zowel zonder als met betekening), een en ander vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 9W vanaf veertien dagen na de datum van de uitspraak.

2.4.

Aan haar vorderingen legt Sisvel, voor zover van belang, het volgende ten grondslag.

2.4.1.

Ter onderbouwing van de primaire (neven)vorderingen in het incident en in de hoofdzaak stelt Sisvel - samengevat - dat Sun Cupid c.s. inbreuk maken op het Nederlandse deel van het octrooi EP 272, waarvan zij houdster is. Het octrooi is verleend op 30 april 2014 op een daartoe strekkende internationale aanvrage WO 02/321771 Al van 13 oktober 2000, waarvan EP 272 een afsplitsing is. EP 272 ziet op een werkwijze en een inrichting voor aansluiting van mobiele apparatuur op een draadloos communicatienetwerk (“Method and system for attaching a mobile equipment to a wireless communication network”). Het is (aangemeld als) een standaard-essentieel octrooi voor de zogenaamde 4G-LTE-standaard.

2.4.2.

Sisvel is beheerder van intellectuele eigendomsrechten. Zij biedt met betrekking tot diverse geoctrooieerde technologieën uiteenlopende licentieprogramma’s aan, waaronder, sinds begin 2018, Sisvel MCP, een loket voor licenties op alle standaard-essentiële octrooien op het gebied van mobiele communicatie, meer specifiek licenties ten behoeve van mobiele-communicatie-producten op basis van 3G- en/of 4G-standaarden. Onderdeel van het MCP licentieprogramma vormt de zogenoemde LTE/LTE-A Patent Pool van Sisvel. De LTE/LTE-A Patent Pool bevat octrooien die gebaseerd zijn op de 4G-LTE-standaard, waaronder EP 272.

2.4.3.

Sun Cupid c.s. ontwerpt en verkoopt (exporteert uit China en importeert in onder andere Europa) smartphones die gebruikmaken van de LTE-standaard en waarmee zij derhalve inbreuk maakt op het octrooi. Zij heeft geen licentie (willen sluiten) voor de octrooien die zijn opgenomen in LTE/LTE-A Patent Pool.

2.5.

Nuu c.s. heeft geen verweer gevoerd.

3 De beoordeling in het incident en in de hoofdzaak

3.1.

De rechtbank is internationaal bevoegd om van het geschil in de hoofdzaak kennis te nemen op grond van art. 7 lid 2 Brussel I bis-Vo4 (voor gedaagden 6 en 7) dan wel art. 6 lid 1 Brussel I bis-Vo in verbinding met art. 6 aanhef en onder e) Rv (voor wat betreft gedaagden 1 t/m 5). Die bevoegdheid is beperkt tot Nederland. De relatieve bevoegdheid volgt uit art. 80 lid 2 ROW. Nu bevoegdheid bestaat in de hoofdzaak, bestaat tevens bevoegdheid tot kennisname van de vorderingen in het incident.

3.2.

De rechtbank stelt voorop dat dit vonnis geldt als een vonnis op tegenspraak omdat Nuu c.s. is verschenen en griffierecht heeft betaald (art. 140 lid 2 Rv). Ook ten aanzien van de niet verschenen gedaagde Pyramid, geldt deze uitspraak als een vonnis op tegenspraak, ingevolge art. 140 lid 3 Rv. Omdat door Sun Cupid c.s. geen inhoudelijk verweer is gevoerd, worden de vorderingen toegewezen voor zover de rechtbank deze niet onrechtmatig of ongegrond acht, met inachtneming van wat hierna onder 5 wordt overwogen.

4 De beoordeling in het incident

4.1.

Omdat vonnis wordt gewezen in de hoofdzaak, zullen de incidentele vorderingen worden afgewezen wegens gebrek aan belang.

4.2.

Dat laat onverlet dat Sisvel in redelijkheid deze vorderingen heeft kunnen instellen zodat een kostenveroordeling van Sun Cupid c.s. is aangewezen. De rechtbank begroot deze kosten echter op nihil, nu de incidentele vorderingen niet op andere stellingen zijn gegrond dan de vorderingen in de hoofdzaak, zodat daarmee geen aparte kosten gemoeid zijn.

5 De beoordeling in de hoofdzaak

5.1.

De primaire vorderingen zijn op de wet gegrond en zullen als niet bestreden grotendeels worden toegewezen, met inachtneming van het volgende. Voor de volledigheid overweegt de rechtbank dat zij derhalve niet toekomt aan beoordeling van de subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen.

5.2.

Een groot deel van de primaire vorderingen heeft Sisvel ingestoken jegens Sun Cupid c.s. “ieder afzonderlijk en gezamenlijk”. Het betreffen hier echter aparte rechtspersonen (vennootschappelijke entiteiten). Op welke grondslag deze afzonderlijke entiteiten in gezamenlijkheid kunnen worden veroordeeld tot naleving van bijvoorbeeld een verbod of een opgaveverplichting jegens één van de andere entiteiten (nog daargelaten de executieproblemen die dat mogelijk veroorzaakt), heeft Sisvel niet nader toegelicht. De vorderingen jegens Sun Cupid c.s. voor zover die zien op een “gezamenlijke veroordeling” zullen dan ook worden afgewezen.

5.3.

Omdat alle gedaagden buiten Nederland gevestigd zijn zullen, om executieproblemen te voorkomen, de termijnen waarbinnen Sun Cupid c.s. moet voldoen aan verschillende op te leggen ge- en verboden, worden verlengd als in het dictum verwoord.

5.4.

Eveneens om executieproblemen te voorkomen, stelt de rechtbank vast dat onder Inbreukmakende Producten wordt verstaan producten waarmee Sun Cupid c.s. inbreuk maakt dan wel heeft gemaakt op het Nederlandse deel van EP 272, dat wil zeggen producten die gebruik maken van de LTE-standaard en/of deze ondersteunen, waaronder in ieder geval begrepen de volgende producten: M3 Android 7.0 Nougat, A5L, G3, G2 Oreo, T2, A4L en M2 Dual-sim5.

5.5.

De vorderingen worden afgewezen, voor zover deze zijn gegrond op onrechtmatig handelen. Dit betreft vordering 2.2 onder (ii) en (delen van) de nevenvorderingen. Zelfs wanneer zou worden aangenomen dat Sisvel het gestelde onrechtmatig handelen door Sun Cupid c.s., los van de (in)directe octrooi-inbreuk, voldoende heeft toegelicht, heeft Sisvel geen belang bij toewijzing van de vorderingen op deze grond nu dit niet tot ruimere verboden of maatregelen kan leiden dan op grond van (in)directe octrooi-inbreuk reeds worden toegewezen.

5.6.

De vordering in 2.2 onder (vii) zal eveneens worden afgewezen wegens gebrek aan belang. Deze vordering ziet op het informeren van “marktdeelnemers”. De toe te wijzen vordering met betrekking tot de recall (zie 2.2 onder (iii)), behelst reeds mededeling aan wederverkopers. Sisvel heeft niet, althans onvoldoende, toegelicht wie daarnaast als “marktdeelnemer” met de in het in 2.2. onder (vii) gevorderde wordt bereikt, zodat het belang daarvan niet wordt ingezien, althans de stellingen niet toereikend zijn om de vordering toe te wijzen. Maatregelen gericht op consumenten komen niet voor toewijzing in aanmerking.

5.7.

Schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem die wist of redelijkerwijs behoorde te weten, dat zijn handelingen inbreuk maken. Gelet op de door Sisvel (als productie 7) overgelegde sommatiebrief gericht aan Sun Cupid Technology (HK) Ltd. (gedaagde 1), stelt de rechtbank de ingangsdatum voor de schadevergoeding vast op 22 mei 2015. Gelet op de in de dagvaarding gestelde samenwerking en samenhang tussen gedaagden bij de verhandeling van de inbreukmakende producten, en de stelling dat Sun Cupid Technology (HK) de moedermaatschappij is, wordt die datum voor alle partijen tot uitgangspunt genomen.

5.8.

Sisvel heeft in 2.2 onder (xv) gevorderd dat rekening en verantwoording over de winst wordt afgelegd door middel van een door een onafhankelijke accountant opgestelde en ondertekende verklaring. Zij bedoelt daarmee kennelijk dat de accountant een vorm van garantie of assurance geeft ten aanzien van de juistheid van de opgave, maar het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een accountant volgens de toepasselijke gedragsregels niet (zonder meer) conclusies kan trekken die over de juistheid van de opgave zekerheid geven.6 Dit deel van de vordering, dat ook verder niet is toegelicht, zal de rechtbank dan ook afwijzen. De opgave wordt voorts beperkt, onder meer in tijd en tot inbreuken in Nederland, zoals in het dictum verwoord.

5.9.

Sisvel vordert in 2.2 (xvi) onder (b) gegevens ten aanzien van de aan wederverkopers verzonden brieven “zoals hierboven onder (iii) tot en met (v) gevorderd”. De vorderingen onder 2.2 (iv) en (v) zien echter op vernietiging van producten, ten aanzien waarvan reeds is gevorderd, en wordt bepaald, dat aan Sisvel bewijs dienaangaande verschaft moet worden. Dat deel van vordering (xvi) zal dan ook wegens gebrek aan belang zal worden afgewezen.

5.10.

De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd op de hierna te vermelden bedragen. De ter keuze van Sisvel te vorderen dwangsom per product bij overtreding door Sun Cupid c.s., zal enkel worden toegewezen voor zover de vorderingen zien op situaties waarbij overtreding van een verbod/gebod mogelijk is per product.

5.11.

Sun Cupid c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Sisvel maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv. Nu Sisvel haar proceskosten niet heeft gespecificeerd, ook niet ten tijde van het vragen van vonnis, komen de kosten niet op deze grondslag voor toewijzing in aanmerking. Van de specificatie die Sisvel aan de rechtbank toezond op 19 februari 2020 voor de rol van heden, neemt de rechtbank geen kennis (art. 2.8 LRR). De proceskosten worden begroot (voor wat betreft de advocaatkosten conform het liquidatietarief) op:

- dagvaardingskosten € 327,29

- betekeningskosten € 170,07

- advocaatkosten € 543,- (1 punt x tarief II)

- griffierecht € 639,-

_________ +

Totaal € 1.679,36

Dit bedrag komt dan ook voor toewijzing in aanmerking, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente als na te melden.

5.12.

Voor (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. In dit geval, ziet de rechtbank geen aanleiding die kosten nu reeds te begroten.

6 De beslissing

De rechtbank

in het incident

6.1.

wijst de vorderingen af;

6.2.

veroordeelt Sun Cupid c.s. in de proceskosten, begroot op nihil;

in de hoofdzaak

6.3.

verbiedt Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, binnen vier weken na de betekening van het vonnis direct of indirect inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 2 139 272 B1 (in Nederland) in het bijzonder door de Inbreukmakende Producten in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

6.4.

gebiedt Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, binnen vier weken na betekening van het vonnis de Nederlandse (professionele) wederverkopers van de Inbreukmakende Producten, schriftelijk op de hoogte te stellen van de door Sun Cupid c.s. gemaakte inbreuk op het Nederlandse deel van EP 2 139 272 B1, en de Inbreukmakende Producten en alle brochures en ander promotiemateriaal met betrekking tot deze producten terug te roepen dan wel schriftelijk de betrokken orders te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van alle kosten, en daartoe onderstaande brieven zowel in het Engels als in het Nederlands per aangetekende post met uitsluitend de volgende inhoud, zonder verdere opmerkingen of toevoegingen van welke soort dan ook, te verzenden:

“[Date]

Subject: Infringement on Sisvel International’s patent by [insert name defendant]; recall infringing products

Dear Madam/Sir,

We inform you that the District Court in The Hague ruled by judgment of 26 February 2020 that a number of Nuu Mobile’s products, including [insert relevant Infringing Product(s)], infringe the Dutch part of patent EP 2 139 272 B1 in the name of Sisvel International.

As a consequence, we are, amongst others, forbidden with immediate effect to be involved in trading in these products in the Netherlands. Therefore, we cancel all orders placed for these products with immediate effect and we request you to return any of the infringing products and all brochures and other promotional materials for these products that are in your possession to us as soon as possible. We will reimburse the full purchase price of these products and all other expenses incurred.

[name and signature on behalf of the relevant Defendants]”

“[Datum]

Betreft: Inbreuk op Sisvel International’s octrooi door [naam van gedaagde invoegen]; terugroeping inbreukmakende producten

Geachte mevrouw/heer,

Wij informeren u dat de rechtbank Den Haag bij vonnis van 26 februari 2020 heeft beslist dat een aantal van Nuu Mobile’s producten, waaronder de [relevante Inbreukmakende Product(en) invoegen], inbreuk maken op het Nederlandse deel van octrooi EP 2 139 272 B1 ten name van Sisvel International.

Ons is onder meer met onmiddellijke ingang verboden nog langer betrokken te zijn bij de handel van deze inbreukmakende producten in Nederland. Daarom annuleren wij per direct alle geplaatste bestellingen en verzoeken wij al geleverde inbreukmakende producten en alle brochures en ander promotiemateriaal voor deze producten, voor zover nog in uw bezit, zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren. Wij zullen u de volledige aankoopprijs van deze producten en alle andere gemaakte kosten vergoeden.

[Naam en ondertekening namens relevante gedaagden]”

6.5.

gebiedt Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, de Inbreukmakende Producten die zij hebben ontvangen als gevolg van de terugroeping, binnen vier weken na ontvangst ervan te vernietigen en Sisvel binnen 21 dagen na vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

6.6.

gebiedt Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, de Inbreukmakende Producten die zij in Nederland in voorraad hebben, binnen vier weken na betekening van het vonnis te vernietigen en Sisvel binnen 21 dagen na vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

6.7.

gebiedt Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, binnen vier weken na betekening van het vonnis alle verwijzingen naar de Inbreukmakende Producten in de in de Nederlandse taal opgestelde gedeeltes en/of anderszins op Nederland gerichte delen van hun websites te verwijderen en verwijderd te houden;

6.8.

veroordeelt Sun Cupid c.s., hoofdelijk, tot (1) vergoeding aan Sisvel voor de door haar als gevolg van de inbreuk op het Nederlandse deel van EP 2 139 272 B1 door Sun Cupid c.s. geleden schade of, ter keuze van Sisvel, (2) het afdragen van de winst die door Sun Cupid c.s. is genoten als gevolg van de inbreuk in Nederland op het Nederlandse deel van EP 2 139 272 B1, een en ander vanaf 22 mei 2015, nader op te maken bij staat en vermeerderd met de wettelijke rente op de voet van art. 6:119 BW;

6.9.

gebiedt Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, binnen tien weken na betekening van het vonnis schriftelijke opgave te doen aan Sisvel van de winst die zij vanaf 22 mei 2015 heeft genoten ten gevolge van de inbreuken op het Nederlandse deel van EP 2 139 272 B1, door aan de advocaten van Sisvel een verklaring te verstrekken, waaruit de door Sun Cupid c.s. behaalde winst blijkt; deze verklaring dient vergezeld te gaan van alle informatie en alle documenten (niet zijnde slechts afdrukken uit administratieve systemen) die relevant zijn voor de vaststelling van de genoten winst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de inkoop- en verkoopfacturen, pro forma facturen, orderbevestigingen en vrachtdocumenten;

6.10.

gebiedt Sun Cupid c.s., ieder afzonderlijk, binnen vier weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de volgende informatie aan Sisvel te verstrekken:

( a) een lijst met de namen en adressen van alle Nederlandse (professionele) wederverkopers, anders dan Sun Cupid c.s., van Inbreukmakende Producten; en

( b) kopieën en verzendbewijzen van de conform 6.4 aan de Nederlandse wederverkopers verzonden brieven;

6.11.

veroordeelt Sun Cupid c.s. tot betaling aan Sisvel van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van één of meer van de verboden en/of geboden onder 6.3 tot en met 6.7, 6.9 en 6.10 door Sun Cupid c.s., en voor elke dag, of een gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt of, zulks ter keuze van Sisvel, € 100,- voor elk product waarmee Sun Cupid c.s. één of meer van de verboden en/of geboden als genoemd onder 6.3, 6.5 en 6.6 overtreden, alles met een maximum van € 2.500.000,-;

6.12.

veroordeelt Sun Cupid c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Sisvel tot op heden begroot op € 1.679,36, één en ander te voldoen binnen vier weken na dagtekening van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW met ingang van de 29ste dag na dagtekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening,;

6.13.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.14.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2020.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Burgerlijk Wetboek

3 Rijksoctrooiwet 1995

4 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

5 Productie 6 van Sisvel

6 Vergelijk Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293 (Fleurop / Topbloemen).