Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:13756

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-12-2020
Datum publicatie
05-01-2021
Zaaknummer
FT RK 20.1182 en C/09/10/16 F
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Heropening vereffening.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 137a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team Insolventies – enkelvoudige kamer

rekestnummer: FT RK 20.1182

insolventienummer: C/09/10/16 F

Beschikking van 17 december 2020

I. Het verzoek

Op 26 november 2020 heeft mr. E.A.H. ten Berge, advocaat en curator te Naaldwijk (verder:

verzoeker), een verzoek ingediend. Het verzoek strekt tot het geven van een bevel tot vereffening en verdeling van een nagekomen bate met betrekking tot de inmiddels ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Restaurant Elzenduin B.V., op de voet van artikel 194 Fw.

II. De procedure

1. Blijkens het verzoek heeft verzoeker zijn verzoek gedaan in zijn hoedanigheid van

voormalig curator in het inmiddels geёindigde faillissement van voormelde besloten vennootschap.

2. De uitspraak is bepaald op heden.

III. De feiten

1. Bij vonnis van deze rechtbank van 12 januari 2010 is het faillissement uitgesproken

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Restaurant Elzenduin B.V., destijds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27230563, statutair gevestigd te Monster, gemeente Westland, kantoorhoudende te Ter Heijde aan de Strandweg 18, (2684 VT), met benoeming van mr. C.M. Derijks tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. E.A.H. ten Berge als curator.

2. De rechter-commissaris heeft bepaald dat – nu aannemelijk is dat de beschikbare baten niet voldoende zijn om daaruit de concurrente vorderingen geheel of gedeeltelijk te voldoen – de behandeling van concurrente crediteuren achterwege blijft en dat geen verificatievergadering wordt gehouden.

3. De door de curator opgestelde slotuitdelingslijst is door de rechter-commissaris

goedgekeurd en ter inzage gelegd. De lijst is verbindend geworden.

4. De rechter-commissaris heeft de rekening en verantwoording die de curator heeft afgelegd goedgekeurd.

5. Verzoeker heeft in zijn verzoek verklaard dat Hotel Restaurant Elzenduin B.V. een vordering heeft op ABN AMRO Bank N.V. wegens nadeelcompensatie rentederivaten. Die nagekomen bate omvat naar verwachting een bedrag van € 43.274,75.

IV. De beoordeling

1. Vast staat dat het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Restaurant Elzenduin B.V. op de voet van de artikelen 137a e.v. Fw vereenvoudigd is afgewikkeld en dat dit is geëindigd met het verbindend worden van de uitdelingslijst. Ook staat vast dat deze besloten vennootschap een nagekomen bate van ongeveer

€ 43.274,75 staat te wachten.

2. Verzoeker is aan te merken als belanghebbende bij het verzoek.

3. In artikel 194 Fw is bepaald dat, indien na de slotuitdeling mocht blijken dat nog

baten van de boedel aanwezig zijn welke ten tijde der vereffening niet bekend waren, de curator, op bevel van de rechtbank, tot vereffening en verdeling daarvan overgaat op de grondslag van de vroegere uitdelingslijsten. In het onderhavige geval is na uitdeling conform de uitdelingslijst alsnog een dergelijke bate opgekomen. Deze bate zal moeten worden vereffend via de weg van artikel 194 Fw. Dat artikel is – op de voet van artikel 137c lid 3 Fw – immers van overeenkomstige toepassing bij een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement ex artikel 137a e.v. Fw. Bovendien is hier geen sprake van een bate waarvan de verwervingskosten hoger zijn dan die bate zelf, althans daarvan is niet gebleken.

4. Uit het voorgaande volgt dat het verzoek zal worden toegewezen op grond van artikel 194 Fw.

V. De beslissing

De rechtbank:

- heropent de vereffening in het beëindigde faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Restaurant Elzenduin B.V., in liquidatie, laatstelijk statutair gevestigd te Monster, gemeente Westland;

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. W.J. Don en stelt aan tot curator mr. E.A.H. ten Berge, advocaat en curator te Naaldwijk;

- beveelt de curator, mr. E.A.H. ten Berge, over te gaan tot vereffening en verdeling van de nagekomen bate in de boedel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hotel Restaurant Elzenduin B.V. op de grondslag van de verbindend geworden (vereenvoudigde) uitdelingslijst;

- bepaalt dat deze uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Don, rechter, bijgestaan door R. Becker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2020.