Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:1357

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
13-02-2020
Datum publicatie
11-03-2020
Zaaknummer
C/09/588250 / FA RK 20-717
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

voortzetting crisismaatregel

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG


Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaak-/rekestnr.: C/09/588250 / FA RK 20-717

Datum beschikking: 13 februari 2020

Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel

Beschikking naar aanleiding van het op 10 februari 2020 door de officier van justitie ingediende verzoek tot verlenging van een crisismaatregel, als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[de man] ,

hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedag] 1985 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

verblijvende in de accommodatie [verblijfplaats] ,

advocaat: mr. I. Aardoom-Fuchs te Gouda.

Procesverloop

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 10 februari 2020, heeft de officier van justitie verzocht om verlenging van de op 9 februari 2020 opgelegde crisismaatregel.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  een afschrift van de beschikking van de burgemeester van de gemeente Leiden tot het nemen van de crisismaatregel van 9 februari 2020;

 • -

  een op 9 februari 2020 ondertekende medische verklaring van [psychiater] , die betrokkene heeft onderzocht maar niet bij zijn behandeling betrokken was;

 • -

  een uittreksel uit de justitiële documentatie;

 • -

  een afschrift van de politiemutaties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 13 februari 2020.

Ter zitting zijn de volgende personen door de rechtbank gehoord:

 • -

  betrokkene, bijgestaan door zijn advocaat;

 • -

  waarnemend [arts] ;

 • -

  de [verpleegkundige] ;

 • -

  de [moeder van betrokkene] .

Omdat een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig is, is de officier van justitie niet ter zitting verschenen.

Standpunten ter zitting

De betrokkene heeft ter zitting aangevoerd dat hij liever niet wil blijven en naar huis wil gaan met hulp. De betrokkene heeft verklaard dat hij zijn leven weer op wil pakken, zijn huis en de honden wil verzorgen en zijn sociale contacten wil herstellen. De betrokkene heeft voorts verklaard de medicatie te nemen als de rechtbank hem zegt dat te moeten doen. De betrokkene heeft bezwaren tegen dagelijkse medicatie omdat hij daar ernstig vermoeid van raakt en zou liever één keer per week zijn medicatie krijgen.

De advocaat heeft namens betrokkene afwijzing van het verzoek bepleit en daartoe aangevoerd dat ernstig nadeel en onvrijwilligheid door betrokkene worden betwist. Er was immers al een vrijwillige basis. De betrokkene heeft zich zelf gemeld omdat hij niet meer sliep. Er is een gesprek met de psychiater geweest waarop de crisismaatregel van de burgemeester volgde waarbij het niet duidelijk is geworden wat de aanleiding daartoe is geweest. De betrokkene zegt dat hij is opgeknapt en naar huis wil.

Beoordeling

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, gelegen in:

- levensgevaar;

- ernstig lichamelijk letsel;

-ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang;

- de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept.

Vermoed wordt dat dit nadeel wordt veroorzaakt door gedrag dat voortvloeit uit een psychische stoornis, te weten schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen.

De crisissituatie is zo ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

De rechtbank is van oordeel dat, anders dan de in de crisismaatregel genoemde zorg, de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk zijn om het nadeel af te wenden:

- toedienen van medicatie;

- verrichten medische controles;

- beperken van de bewegingsvrijheid;

- insluiten;

- uitoefenen van toezicht op betrokkene;

- aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

- opnemen in een accommodatie.

Betrokkene verzet zich tegen deze zorg. Hoewel het de betrokkene zelf is geweest die zich heeft gemeld met een hulpvraag, is hij op dit moment niet bereid langer in het ziekenhuis te verblijven en uit betrokkene bedenkingen tegen de door de behandelaren voorgeschreven medicatie. In de thuissituatie zijn gevaarlijke dingen gebeurd. Dit is geen goede situatie. Betrokkene zal daartegen beschermd moeten worden. Omdat sprake is van verzet tegen behandeling en verblijf in de accommodatie, is de voortzetting van de crisismaatregel nodig. Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

Gelet op het voorgaande zal een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel worden verleend, welke machtiging een geldigheidsduur heeft van drie weken na heden.

Beslissing

De rechtbank:

verleent een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ten aanzien van:

[de man] ,

geboren op [geboortedag] 1985 te [geboorteplaats] ,

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen;

- toedienen van medicatie voor de duur van drie weken;

- verrichten medische controles voor de duur van drie weken;

- beperken van de bewegingsvrijheid voor de duur van drie weken;

- insluiten voor de duur van drie weken;

- uitoefenen van toezicht op betrokkene voor de duur van drie weken;

- aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen voor de duur van drie weken;

- opnemen in een accommodatie voor de duur van drie weken;

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 5 maart 2020;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. I. Zetstra, rechter, bijgestaan door mr. B.T.E. Groenendijk-Muller als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 13 februari 2020.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 20 februari 2020.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.