Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:12830

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-12-2020
Datum publicatie
30-12-2020
Zaaknummer
AWB - 18 _ 5077
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

isers ziijn in dienst getreden bij de gemeente Den Haag. De inpassing in de door verweerder genoemde generieke functieprofielen is naar het oordeel van de rechtbank voldoende onderbouwd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht

zaaknummers: SGR 18/5077, 18/5110, 18/5193, 18/5199, 18/5201, 20/3944, 20/4004, 20/4029, 20/4031, 20/4036, 20/4039, 20/4047, 20/4048, 20/4052, 20/4054, 20/4055, 20/4060 en 20/4061

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 december 2020 in de zaken tussen

1 [eiser 1] , te [woonplaats 1] ,

(gemachtigde: mr. H.D. van Duijvenbode),

SGR 18/5077 en SGR 20/3944

2 [eiser 2] , te [woonplaats 1] ,

(gemachtigde: mr. P.G. Mulder)

SGR 18/5110 en SGR 20/4055

3 [eiser 3] , te [woonplaats 2] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5193

4 [eiser 4] , te [woonplaats 3] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5199 en SGR 20/4031

5 [eiser 5] , te [woonplaats 3] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4029

6 [eiser 6] , te [woonplaats 4] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4047

7 [eiser 7] , te [woonplaats 5] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4048

8 [eiser 8] , te [woonplaats 6] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4052

9 [eiser 9] , te [woonplaats 3] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4054

10 [eiser 10] ,te [woonplaats 2] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4029

11 [eiser 11] , te [woonplaats 7] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4029

12 [eiser 12] , te [woonplaats 3] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4060

13 [eiser 13] ,te [woonplaats 5] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4029

14 [eiser 14] , te [woonplaats 8] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 18/5201 en SGR 20/4061

15 [eiser 15] , te [woonplaats 9] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 20/4036

16 [eiser 16] , te [woonplaats 3] ,

(gemachtigde: mr. L.M. Hoogeveen)

SGR 20/4039

17 [eiser 17] , te [woonplaats 9] ,

(gemachtigde: mr. S. da Silva Curiël)

SGR 20/4004

en

het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, verweerder,

(gemachtigden: mr. R. van Arkel en mr. C.M.I. Huijts).

Procesverloop

Bij besluiten van 15 december 2017 heeft verweerder een groot deel van de eisers als ambtenaar aangesteld bij de gemeente Den Haag en geplaatst in de functie van Maatschappelijk werker Veilig Thuis, schaal 9, bij de productgroep Veilig Thuis bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW). In die besluiten is tevens bepaald dat het generiek functieprofiel Expert Uitvoering c, salarisschaal 9 geldt.

Bij besluiten van 18 juni 2018 heeft verweerder de bezwaren ongegrond verklaard.

Een deel van de eisers heeft tegen de besluiten van 18 juni 2018 beroepen ingesteld.

Verweerder heeft verweerschriften ingediend.

Bij besluiten van 28 mei 2019 heeft verweerder laten weten dat het takenpakket ‘Maatschappelijk werker Veilig Thuis Haaglanden (VTH)’ wederom is ingepast in het generiek functieprofiel Expert uitvoering c, met salarisschaal 9.

Bij besluit van 17 juni 2019 heeft verweerder eiser 1 een arbeidsmarkttoelage toegekend voor de periode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022 ter hoogte van 4,25% van het salaris met een maximum van schaal 10, trede 11.

Op 5 november 2019 heeft de functie van eisers 3, 8, 12, 14, 15 en 17 de naam Coördinator Tijdelijk Huisverbod gekregen. De functiebeschrijving is vastgesteld.

Bij besluiten van 6 november 2019 heeft verweerder aan eisers 3, 8, 12, 14, 15 en 17 laten weten dat de functie Coördinator Tijdelijk Huisverbod is ingepast in de functiefamilie Ondersteuning met generiek functieprofiel Expert Ondersteuning c, met salarisschaal 9.

Bij besluiten van 28 april 2020 en 30 april 2020 heeft verweerder de bezwaren ongegrond verklaard.

Het onderzoek ter zitting heeft in hybride vorm plaatsgevonden op 4 november 2020. Eiser 1, eiseres 6, eiseres 7, eiseres 12 en eiser 16 waren fysiek aanwezig, evenals mr. L.M. Hoogeveen. Mr. H.D. van Duijvenbode heeft via een videoverbinding deelgenomen. Dit geldt ook voor eiser 17 en zijn gemachtigde mr. S. da Silva Curiël. Ook eiseres 2 en haar gemachtigde mr. P.G. Mulder hebben via een videoverbinding deelgenomen. Eisers 5, 9 en 14 hebben de zitting via een videoverbinding gevolgd.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. Ook was [A] namens verweerder aanwezig.

Overwegingen

Inleiding

1. Eisers werken bij Veilig Thuis. Veilig Thuis geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om in het geval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Veilig Thuis was van 2015 tot 1 januari 2018 ondergebracht in een tijdelijke stichting, genaamd Stojah (Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMK Haaglanden). Eisers waren, voor zover zij vóór 1 januari 2018 werkten bij Veilig Thuis, op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst werkzaam bij Stojah.

Besluiten van 18 juni 2018

2. Op 31 mei 2018 heeft de Algemene bezwarencommissie personeelsbesluiten (de bezwarencommissie) een eerste advies uitgebracht. In dat advies staat dat de bezwarencommissie van mening was dat het inpassingsbesluit onvoldoende zorgvuldig was voorbereid en genomen. Tijdens de hoorzitting was de bezwarencommissie gebleken dat hetgeen in het functieprofiel in het HGF over de verantwoordelijkheid en de werkervaring met betrekking tot de functie van Maatschappelijk werker, Expert Uitvoering c, genoemd staat, zeer afgevlakt is en geen recht doet aan de realiteit. Er zijn binnen de gemeente Den Haag geen verschillende ‘zwaartes’ van de functie Maatschappelijk werker mogelijk, terwijl de Maatschappelijk werkers VTH, anders dan de andere maatschappelijk werkers binnen de gemeente Den Haag, zelf sturing geven aan andere disciplines en eindverantwoordelijk zijn voor de beslissingen die ten aanzien van de cliënten worden genomen. Zij zijn daarvoor ook tuchtrechtelijk aansprakelijk. Dit zijn naar de mening van de bezwarencommissie belangrijke verschillen tussen de Maatschappelijk werkers VTH en de andere maatschappelijk werkers binnen de gemeente Den Haag. Deze verschillen tussen de Maatschappelijk werkers VTH en de andere maatschappelijk werkers hadden naar de mening van de bezwarencommissie moeten terugkomen tijdens de inpassing, hetgeen niet is gebeurd.

De bezwarencommissie heeft zich, samenvattend, op het standpunt gesteld dat, hoewel eisers de functie van Maatschappelijk werker uitoefenen, deze functie grote en belangrijke verschillen toont met de andere maatschappelijk werkers binnen de gemeente Den Haag. Zowel de Maatschappelijk werkers VTH als de andere maatschappelijk werkers zijn in hetzelfde functieprofiel en in dezelfde salarisschaal ingedeeld. Omdat het functieprofiel is gekoppeld aan de inschaling, kunnen deze niet los van elkaar worden gezien. Bovendien is de functiebeschrijving incompleet. Op basis van vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dient, indien een relevante wijziging van de functie plaatsvindt, direct waardering en inpassing van een actuele functiebeschrijving plaats te vinden. Indien dit niet gebeurt, is het inpassingsbesluit onzorgvuldig en is het verzoek om actualisering ten onrechte afgewezen.

3. Bij besluiten van 18 juni 2018 is verweerder afgeweken van het advies van de bezwarencommissie van 31 mei 2018. Volgens verweerder wordt in het advies ten onrechte het beeld geschetst dat verweerder zich niet heeft ingespannen om de overgang naar de gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Verweerder heeft besloten de functiebeschrijving van de functie Maatschappelijk werker VTH uit te breiden met de elementen eigenstandige verantwoordelijkheid en ervaringsgraad. Tevens heeft verweerder toegezegd dat de aangepaste functiebeschrijving zou worden voorgelegd aan een onafhankelijke externe deskundige op het moment dat er meer duidelijkheid zou bestaan over de impact van de aanscherping van de Meldcode Kindermishandeling die aanstaande was.

Advies Berenschot

4. Op 30 november 2018 heeft Berenschot op verzoek van verweerder advies uitgebracht. Berenschot heeft vermeld dat in cruciale onderdelen van het takenpakket duidelijk een ‘eigenstandige verantwoordelijkheid’ volgens de wetten en regelgeving te lezen is waarbij op basis van de noodzakelijke ervaring de juiste keuzes worden gemaakt. Feitelijk staat de als ontbrekend ervaren tekst ‘eigenstandige verantwoordelijkheid en ervaringsgraad’ wel al in het takenpakket.

Berenschot heeft geconcludeerd dat de inhoud van het takenpakket Maatschappelijk werker VTH past in de referentiefunctie/generiek profiel Expert Toezicht & Handhaving c en het takenpakket Maatschappelijk werker VTH b dient derhalve te worden ingepast in de referentiefunctie Expert Uitvoering c waaraan salarisschaal 9 in het HGF is gekoppeld.

De inhoud van het takenpakket Maatschappelijk werk VTH a is in zijn volledigheid op basis van de aanwezigheid van de navolgende drie - niet los van elkaar te bezien - eisen in te passen in de functie van Expert Toezicht & Handhaving b, waaraan salarisschaal 10 is gekoppeld. Deze eisen zijn:

 • -

  Aantoonbare - dus geregistreerde - ruimschoots aanwezige en brede kennis en ervaring in het volledige spectrum van ‘Veilig Thuis’ situaties;

 • -

  Uitvoeren van nadere regelgeving / het formuleren van aanwijzingen in de aanpak van specifieke ‘veilig thuis’ situaties op basis van eerdere en/of vergelijkbare casuïstiek;

 • -

  Concrete casuïstiek waarbij zelfstandig met een zeer breed samengestelde en diepgaande overleg- en processtructuur, waarbij sprake is van een verdergaand multidisciplinair karakter, moet worden gehandeld, deze structuur ook moet worden opgezet en waarbij deze voor een langere duur moet worden ondersteund.

Advies Expertisecentrum HGF

5. Vervolgens heeft het Expertisecentrum HGF op 3 mei 2019 advies uitgebracht. Het Expertisecentrum HGF adviseert om te kiezen voor de functiefamilie Uitvoering omdat uit de kerntaken en het contactpatroon blijkt dat het hier gaat om het verlenen van diensten en producten aan burgers, bedrijven en instellingen. Werkzaamheden zijn gericht op beheer, onderhoud, advies en dienstverlening voortkomend uit de primaire processen van de eigen ambtelijke organisatie.

Besluit van 3 mei 2019

6. Bij besluit van 3 mei 2019 heeft verweerder het takenpakket met de naam Maatschappelijk werker VTH ingepast in het HGF. De functiefamilie is Publieksfunctie (de rechtbank begrijpt: Uitvoering), het generieke functieprofiel Expert Uitvoering c en de salarisschaal 9.

Besluiten van 28 mei 2019

7. In de besluiten van 28 mei 2019 is verweerder ingegaan op het advies van Berenschot.

Verweerder heeft, anders dan Berenschot, de functiefamilie Uitvoering meer passend geacht dan de functiefamilie Toezicht & Handhaving, dit om aansluiting te behouden bij soortgelijke functies binnen andere uitvoeringsonderdelen van de dienst OCW. De kerntaken zijn gericht op beheer, onderhoud, advies, sturing en dienstverlening voortkomend uit de primaire processen van de eigen ambtelijke organisatie. In aansluiting met soortgelijke functies binnen de dienst OCW hebben de overwegingen van Berenschot verweerder geen aanleiding gegeven de functiefamilie aan te passen.

Het door Berenschot genoemde takenpakket Maatschappelijk werk VTH a is als zodanig niet binnen de gemeente Den Haag ingekleed en past tevens niet binnen Veilig Thuis. De drie verzwarende eisen die, indien niet los van elkaar bezien, een inpassing in een hogere functie volgens Berenschot zouden rechtvaardigen hebben in het organisatorische geheel van Veilig Thuis geen plaats. Dit heeft betrekking op het ontbreken van een multidisciplinair karakter van de functie en het ontbreken van coördinerende taken. Multidisciplinair betekent in het kader van het HGF breed inzetbaar zijn in verschillende beleidsvelden van het vakgebied. Het beleidsveld van Veilig Thuis is in dat opzicht beperkt. Verschillende beleidsvelden binnen het vakgebied maatschappelijk werk binnen het sociaal domein hebben betrekking op bijvoorbeeld Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Leerplicht of Veilig Thuis. Omdat daar niet aan wordt voldaan, is inpassing in schaal 10 niet gerechtvaardigd. Breed inzetbaar zijn binnen VTH alleen is te beperkt. Ook is geen sprake van coördinerende taken binnen het takenpakket van Maatschappelijk werker VTH. Coördinerende taken betekent in het kader van het HGF: brengt voorstellen, plannen en activiteiten met elkaar in verband en kan daartoe na overleg – de afzonderlijke voorstellen, plannen en activiteiten aanpassen. Dit is een andere taak dan de regierol die een Maatschappelijk werker VTH in een individuele casus binnen Veilig Thuis heeft.

Voorts is de vernieuwde meldcode aan het werk van de Maatschappelijk werker VTH toegevoegd aan het takenpakket. De vernieuwde meldcode leidt niet tot een aanpassing van de kerntaken en functie-eisen van de functie.

Verweerder heeft verwezen naar het advies van het Expertisecentrum HGF. De uitkomst van de inpassing is volgens verweerder zorgvuldig tot stand gekomen. Het inpassingsadvies is dan ook overgenomen.

Functie van Coördinator Tijdelijk Huisverbod

8. Eisers 3, 8, 12, 14, 15 en 17 oefenden voor de overgang naar de gemeente de functie uit van procesregisseur. Op 5 november 2019 is van die functie de beschrijving vastgesteld en heeft deze functie de naam Coördinator Tijdelijk Huisverbod gekregen.

9. Bij besluiten van 6 november 2019, verzonden op 2 december 2019, heeft verweerder aan eisers 3, 8, 12, 14, 15 en 17 laten weten dat de functie Coördinator Tijdelijk Huisverbod is ingepast in de functiefamilie Ondersteuning met generiek functieprofiel Expert Ondersteuning c, met salarisschaal 9.

Besluiten van 28 april 2020 en 30 april 2020

10. Bij besluiten van 28 april 2020 en 30 april 2020 heeft verweerder verwezen naar de adviezen van de bezwarencommissie van 12 maart 2020.

11. In die adviezen heeft de bezwarencommissie onderkend dat een systeem van een generiek functiehuis lastig te begrijpen kan zijn. Met verweerder is de bezwarencommissie van mening dat de in het HGF gebruikte definities van ‘multidisciplinair’ en ‘coördineert’ een andere betekenis hebben dan het coördineren en multidisciplinair werken dat eisers binnen hun functie doen. De bezwarencommissie heeft geen redenen gezien om te concluderen dat het takenpakket niet zou passen onder het generieke profiel van de Expert c functie. Dat de waardering van de functie in termen van de toepasselijke salarisschaal binnen de gemeente Den Haag mogelijk lager uitvalt dan de waardering (inschaling) van Veilig Thuis-medewerkers bij andere organisaties is inherent aan de discretionaire bevoegdheid van het gemeentebestuur om zijn eigen organisatie in te richten, aldus de bezwarencommissie.

In het advies ten aanzien van eiser 1 heeft de bezwarencommissie vermeld dat de toekenning van een arbeidsmarkttoelage een discretionaire bevoegdheid is van verweerder. Verweerder heeft de vrijheid deze wel of niet toe te kennen. De toekenning van de arbeidsmarkttoelage komt niet in de plaats van inschaling in een hogere salarisschaal maar is een instrument voor verweerder om een (tijdelijk) tekort in de organisatie vanwege de arbeidsmarkt op te lossen.

De betogen van eisers

12. Eisers 3, 8, 12, 14, 15 en 17 hebben aangevoerd dat toezeggingen die zijn gedaan door de manager in het proces van het vaststellen van de functiebeschrijving niet zijn nagekomen. De manager heeft de functiebeschrijving niet meer met hen besproken en voorgedaan of er nog overleg diende plaats te vinden, terwijl de functiebeschrijving achteraf al lang vastgesteld bleek. Dit maakt de procedure volgens hen onzorgvuldig.

Eisers 1 en 2 hebben daarnaast aangevoerd dat de elementen ‘eigenstandige verantwoordelijkheid’ en ‘zelfstandigheid’ onderdeel zijn van hun werk.

Eiser 1 heeft aangevoerd dat Berenschot onvoldoende onafhankelijk is van de gemeente, aangezien Berenschot zelf aan het HGF heeft meegewerkt.

Eisers hebben verder aangevoerd dat de functieprofielen van Expert c niet passend zijn. De functiebeschrijving en de praktische invulling zijn zwaarder en passen meer in het functieprofiel van Expert b. De functie van maatschappelijk werker VTH is zwaarder dan die van een gewone maatschappelijk werker en rechtvaardigt daarom een hogere waardering. Zij vinden dat verweerder een te beperkte uitleg geeft aan de aspecten ‘coördineert’ en ‘multidisciplinair’ in hun functie in relatie tot de definities die het HGF hiervan geeft. Eiser 1 heeft aangevoerd dat hij in de periode van december 2018 tot februari 2019 binnen Veilig Thuis multidisciplinair werkzaam was. Hij werkte 18 uur per week als onderzoeker/maatschappelijk (VT) en 16 uur per week als functionaris Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating.

Tevens menen eisers dat verweerder in onvoldoende mate heeft kunnen uitleggen waarop het onderscheid in indeling van vergelijkbare functies binnen de gemeente Den Haag gebaseerd is. Omdat de bevoegdheden in die andere functies zeer vergelijkbaar zijn, maar die functies hoger worden gewaardeerd, is de inpassing onhoudbaar, aldus eiser 17. De taken en verantwoordelijkheden van eisers komen overeen met de taken en verantwoordelijkheden van de functie van Casusregisseur CPSD, die is ingepast in schaal 10. Eiseres 2 heeft ook aangevoerd dat de functie van Maatschappelijk werker VTH voldoet aan de drie eisen uit het rapport van Berenschot.

Eisers 1 en 2 hebben verder aangevoerd dat in het advies van Berenschot staat dat de functie van maatschappelijk werker VTH kan worden geplaatst in de functiefamilie Toezicht & Handhaving. Dit vloeit volgens hen ook voort uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Volgens eiser 17 is er onvoldoende draagvlak voor het functieprofiel. De functieprofielen van de Expert ondersteuning b en de Expert ondersteuning c komen grotendeels overeen. Het profiel b sluit beter aan, omdat het gaat om complexe specialistische ondersteunende werkzaamheden/opdrachten. De complexiteit met het oog op onveiligheid (van kinderen) zit vooral in problematiek uit allerlei verschillende leefgebieden. Bovendien wordt, zo blijkt uit landelijke vacatures, minimaal drie jaar relevante werkervaring gevraagd, terwijl in het functieprofiel van de Expert c ondersteuning één tot drie jaar ervaring wordt genoemd. Er is, anders dan verweerder heeft gesteld, wel sprake van ontwikkeling van werkwijzen, methoden en technieken en doorontwikkeling in het vakgebied, naast zaaksbehandeling.

Inschaling in schaal 9 is volgens eiser 17 niet marktconform. Verweerder heeft bij brief van 18 april 2019 erkend dat dit leidt tot het afhaken van medewerkers en wervingsproblemen. Veilig Thuis landelijk waardeert de functie wel in schaal 10.

Eiser 17 vindt dat de functiebeschrijving onjuist dan wel onvolledig is.

Volgens eiser is wel sprake van ‘multidisciplinair’ in de zin van het HGF. Zo adviseren de maatschappelijk werkers VTH het openbaar ministerie, de gemeente, hulpverlenende instanties, de reclassering en de politie.

Verder heeft eiser 1 vermeld dat verweerder op 22 oktober 2018 een vacature heeft geplaatst waarin voor de functie van maatschappelijk werker wordt uitgegaan van schaal 10.

Eiser 17 heeft voorts aangevoerd dat zijn manager hem heeft toegezegd dat hij schaal 10 zou krijgen.

Indien de rechtbank niet overtuigd is dat hij met ingang van 1 januari 2018 ingepast moet worden in het functieprofiel Expert b met salarisschaal 10, ligt het volgens eiser 1 in de rede een onafhankelijk deskundige te benoemen.

Wat betreft de arbeidsmarkttoelage heeft eiser 1 aangevoerd dat het in de rede ligt een hoger percentage toe te kennen en de toelage na drie jaar te verlengen.

Het betoog van verweerder over de ontvankelijkheid van de beroepen

13. Verweerder heeft aangevoerd dat eisers geen procesbelang meer hebben bij hun beroepen tegen de besluiten van 18 juni 2018. Verder heeft verweerder aangevoerd dat eiseres 3 geen procesbelang meer heeft, omdat zij geen beroep heeft ingesteld tegen het besluit van 30 april 2020 en dat besluit daardoor in rechte onaantastbaar is geworden.

Juridisch kader

14. Het juridisch kader is opgenomen in een bijlage bij deze uitspraak.

Het oordeel van de rechtbank

Procesbelang

15. De rechtbank is niet gebleken dat nog belang bestaat bij de beroepen tegen de besluiten van 18 juni 2018. Als de beroepen tegen de besluiten van 28 en 30 april 2020 ertoe leiden dat de functies van eisers worden ingepast in generieke functies met hogere schaalniveaus, dan worden deze functies ingepast met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018, zo heeft verweerder meermaals aangegeven. Met beroepen tegen de besluiten van 18 juni 2018 kunnen eisers dan ook niets bereiken dat zij niet kunnen bereiken of hadden kunnen bereiken met beroepen tegen de besluiten van 28 en 30 april 2020. Tijdens de zitting is naar voren gebracht dat verweerder de functiebeschrijving sneller had moeten aanpassen, maar dat is niet iets wat bereikt kan worden met de beroepen tegen de besluiten van 18 juni 2018. De rechtbank verklaart de beroepen tegen de besluiten van 18 juni 2018 daarom niet-ontvankelijk. Dit betekent dat ook het beroep van eiseres 3 niet-ontvankelijk is.

Inpassing

Functiebeschrijving

16. Verweerder heeft toegelicht dat de eisers die werken als Coördinator Tijdelijk Huisverbod op verzoek input hebben geleverd door een ‘profielschets’ aan te leveren. Daarin hebben zij een aantal taken opgenomen die de manager niet kon verenigen met het feitelijke samenstel van werkzaamheden. De manager heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de omschrijving. Deze omschrijving is vervolgens vastgesteld, voor advies voorgelegd aan het Expertisecentrum HGF en ingepast.

Dat de manager de wijzigingen met de betreffende eisers zou bespreken en dit niet heeft gedaan, verdient niet de schoonheidsprijs. Maar dit maakt naar het oordeel van de rechtbank op zichzelf niet dat de betreffende besluiten op bezwaar onzorgvuldig tot stand zijn gekomen. De betreffende eisers hebben in bezwaar en beroep hun mening kunnen geven. De rechtbank ziet dan ook geen reden om te oordelen dat de beschrijving van de functie Coördinator Tijdelijk Huisverbod onzorgvuldig tot stand is gekomen.

In het advies van Berenschot staat: ‘De toevoeging “eigenstandige verantwoordelijkheid en ervaringsgraad” staat feitelijk in het takenpakket opgenomen, maar dan in andere bewoordingen. De rechtbank herkent deze elementen in de functiebeschrijving. De rechtbank ziet in het aangevoerde dan ook geen reden om te oordelen dat verweerder van onvolledige functiebeschrijvingen is uitgegaan.

Inpassing in functieprofiel

17. De rechtbank ziet geen reden om te oordelen dat verweerder het advies van Berenschot niet bij zijn beslissingen over de inpassing heeft mogen betrekken. Van onzorgvuldige besluitvorming is ook in zoverre niet gebleken. Dat Berenschot heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het HGF, betekent naar het oordeel van de rechtbank niet dat Berenschot vooringenomen was of een persoonlijk belang had bij de inpassing van de eisers en de daarbij behorende inschaling. Overigens heeft verweerder het advies van Berenschot niet volledig opgevolgd.

18. Volgens vaste rechtspraak van de CRvB is de rechterlijke toetsing bij de inpassing in een generieke functie terughoudend. Die toetsing is beperkt tot de vraag of de inpassing op voldoende gronden berust. Dit betekent dat de bestreden inpassing niet in stand kan blijven als deze onhoudbaar is. Daarvoor is ontoereikend dat inpassing in een ander, hoger gewaardeerd functieprofiel op zichzelf verdedigbaar is. Verder strekt een generieke functietypering naar haar aard tot een globale beschrijving van taken waaronder uiteenlopende individuele functies zijn te vatten en heeft zij dus niet het oog op uitputtende beschrijving van concrete individuele werkzaamheden. Zie de uitspraak van 28 november 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3802.

Het gaat er in deze procedure om of de inpassing in de generieke functieprofielen Expert Uitvoering c (voor de Maatschappelijk werkers VTH) en Expert Ondersteuning c (voor de Coördinatoren Tijdelijk Huisverbod) op voldoende gronden berust.

19. Verweerder heeft verwezen naar het advies dat het Expertisecentrum HGF heeft uitgebracht ter voorbereiding van de besluiten van 15 december 2017. Hierin staat: ‘De Expert B binnen de familie Uitvoering voert werkzaamheden uit met een multidisciplinair (= m.b.t. meerdere beleidsvelden) karakter op het vakgebied. Dit gaat verder dan bedoeld wordt bij de Maatschappelijk werker, die een veiligheidsplan opstelt gericht op het stoppen en voorkomen van geweld en/of kindermishandeling en het creëren van veiligheid in het systeem. Richt zich op de behandeling van meldingen, waarbij weliswaar rekening moet worden gehouden met de invloed en samenhang met andere vakgebieden, maar e.e.a. heeft altijd betrekking op geweld en/of kindermishandeling.’

Verder heeft verweerder vermeld dat multidisciplinair in het kader van het HGF breed inzetbaar zijn in verschillende beleidsvelden van het vakgebied betekent. Het beleidsveld van Veilig Thuis is in dat opzicht beperkt. Verschillende beleidsvelden binnen het vakgebied maatschappelijk werk binnen het sociaal domein hebben betrekking op bijvoorbeeld Jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning of Veilig Thuis. In dat besluit heeft verweerder toegelicht dat de regierol die de Maatschappelijk werker VTH heeft binnen een individuele casus een andere taak is dan de coördinerende taken als bedoeld in de definitie van het HGF omdat er geen sprake is van functionele aansturing van een proces (de Maatschappelijk werker VTH kan plannen, voorstellen en activiteiten namelijk niet aanpassen).

Verweerder heeft voorts vermeld dat de functie Expert b een ander karakter en doel heeft dan de functie Expert c. De functie Expert b richt zich in de kern vooral op de ontwikkeling van werkwijzen, methoden en technieken en de ontwikkeling van het vakgebied al dan niet in samenhang met andere vakgebieden en richt zich, in tegenstelling tot Expert c, niet primair op individuele zaaksbehandeling.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder voldoende onderbouwd dat geen sprake is van ‘multidisciplinair’ in de zin van het HGF. De omstandigheid dat de Coördinator Tijdelijk Huisverbod samenwerkt met veel verschillende disciplines en daarvoor ook kennis zal moeten hebben van die disciplines maakt niet dat sprake is van opdrachten met een multidisciplinair karakter. Dat eisers adviseren op complexe kwesties in een hele andere discipline kan evenmin worden gelijkgesteld met het zelfstandig uitvoeren van complexe specialistische ondersteunende werkzaamheden/opdrachten met een multidisciplinair karakter. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat eiser 1 in de periode van december 2018 tot en met februari 2019 18 uur per week werkte als onderzoeker en 16 uur per week als functionaris Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating: beide werkzaamheden vielen binnen het gebied van Veilig Thuis.

Voorts is wat betreft de functie Maatschappelijk werker VTH naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gebleken dat sprake is van ‘coördineert’ in de zin van de functie van Expert Uitvoering b. De inpassing in de door verweerder genoemde functieprofielen Expert c is naar het oordeel van de rechtbank dan ook voldoende onderbouwd. Het voorgaande betekent dat ook niet is voldaan aan de drie eisen uit het rapport van Berenschot, daargelaten wat daarvan de betekenis zou zijn.

Dat er, zoals eiser 17 stelt, onder eisers onvoldoende draagvlak is voor de inpassing, betekent niet dat de inpassing juridisch onhoudbaar is.

Het klopt dat in het advies van Berenschot is aangegeven dat de functie Maatschappelijk werker VTH geplaatst kan worden in de functiefamilie Toezicht & Handhaving. Verweerder heeft echter het advies gevolgd van het Expertisecentrum HGF van 3 mei 2019 om de functie in de functiefamilie Uitvoering te passen. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat hij de functiefamilie Uitvoering passender acht, omdat hiermee aansluiting wordt behouden bij soortgelijke functies binnen andere uitvoeringsonderdelen van de dienst OCW.

Naar het oordeel van de rechtbank is de inpassing in de functiefamilie Uitvoering daarmee voldoende onderbouwd. Dat wellicht een inpassing in een andere functiefamilie mogelijk is, maakt de keuze van verweerder niet onhoudbaar.

Het systeem van generieke functieprofielen leidt ertoe dat verschillende functies onder hetzelfde generieke functieprofiel vallen. Het kan zo zijn dat de functie van Maatschappelijk werker VTH en de functie van gewoon maatschappelijk werker onder hetzelfde functieprofiel vallen, maar dat de ene functie in bepaalde opzichten zwaarder is dan de andere. Ook kan het zo zijn dat een functie die onder een ander generiek functieprofiel valt even zwaar is in bepaalde opzichten.

De vacature van 22 oktober 2018 betreft de functie van coach maatschappelijk ondersteuner. Niet is gebleken dat daarvoor een functiebeschrijving geldt die vergelijkbaar is met die van eisers.

Van strijd met het verbod op willekeur is niet gebleken.

Voor zover eisers, vertegenwoordigd door mr. Hoogeveen, zich op het gelijkheidsbeginsel willen beroepen door vacatures over te leggen van vergelijkbare functies bij andere gemeenten, gaat dat beroep ook niet op. Een bestuursorgaan is niet gehouden op dezelfde wijze te handelen als een ander bestuursorgaan. De stelling dat schaal 9 niet marktconform is, leidt dan ook niet tot het daarmee beoogde doel.

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is vereist dat de betrokkene aannemelijk maakt dat van de zijde van de overheid toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht waardoor de betrokkene in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kon en mocht afleiden of en zo ja, hoe het bestuursorgaan in een concreet geval een bevoegdheid zou uitoefenen. De rechtbank verwijst naar de uitspraak van de CRvB van 13 augustus 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1844.

Eiser 17 heeft tijdens de zitting gesteld dat hem is toegezegd dat hij schaal 10 zou krijgen, maar hij heeft dit niet met stukken onderbouwd.

Het verzoek van eiser 1 om een deskundige te benoemen wijst de rechtbank af. Zoals hierboven aangegeven, beoordeelt de rechtbank alleen of de inpassingsbesluiten voldoende zijn onderbouwd. Daarvoor heeft de rechtbank genoeg informatie.

Arbeidsmarkttoelage eiser 1

20. In deze procedure is de verlenging van de arbeidsmarkttoelage niet aan de orde. Voor zover eiser bedoelt dat de arbeidsmarkttoelage voor een langere duur had moeten worden toegekend, merkt de rechtbank op dat dit in strijd zou zijn geweest met artikel 3:9, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG).

Verweerder heeft toegelicht dat hij conform afspraken tussen de Algemeen directeur OCW en de directeur P&O Bestuursdienst en conform hetgeen kenbaar is gemaakt in de brief van 18 april 2019 de arbeidsmarkttoelage heeft vastgesteld op het verschil tussen het (huidige) salaris van eiser 1 en het maximumsalaris in schaal 10. Eiser heeft niet onderbouwd waarom het volgens hem in de rede ligt een hoger percentage toe te kennen. De rechtbank ziet dan ook geen reden om te oordelen dat verweerder niet in redelijkheid een percentage van 4,25 heeft kunnen toekennen.

Conclusie

21. De beroepen tegen de besluiten van 18 juni 2018 zijn niet-ontvankelijk. De beroepen tegen de besluiten van 28 en 30 april 2020 zijn ongegrond.

22. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank:

 • -

  verklaart de beroepen tegen de besluiten van 18 juni 2018 niet-ontvankelijk;

 • -

  verklaart de beroepen tegen de besluiten van 28 en 30 april 2020 ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.E. Dutrieux, rechter, in aanwezigheid van mr. M.W.J. Sloots, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 16 december 2020.

griffier rechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening.

Bijlage

Op grond van artikel 3:9, eerste lid, van de ARG kan het college aan een ambtenaar een arbeidsmarkttoelage toekennen om hem in dienst te kunnen nemen of te behouden, als schaarste op de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geeft en er in het betreffende vakgebied sprake is van een ernstig tekort aan personeel.
Op grond van artikel 3:9, tweede lid, van de ARG wordt de toelage toegekend voor een periode die van tevoren is vastgesteld, met een maximum van drie jaar.

Op grond van artikel 3:9, derde lid, van de ARG bedraagt de toelage ten hoogste 10% van het salaris.

In het HGF is een begrippenkader opgenomen. Hierin staan woorden die in de functieprofielen worden gebruikt.

Bij beleidsveld staat: ‘Een verzameling van beleidsitems die vanuit politiek en maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. De beleidsvelden zoals genoemd op de navolgende bladzijde worden binnen de gemeente

onderscheiden. De beleidsvelden zijn gebaseerd op de begrotingsposten.

Aanvulling met een beleidsveld kan als daar een onderliggend concernbesluit

aan ten grondslag ligt.’

Bij coördineert staat: ‘Brengt voorstellen, plannen en activiteiten met elkaar in verband en kan daartoe - na overleg - de afzonderlijke voorstellen, plannen en activiteiten aanpassen.

Bij multidisciplinair staat: ‘Betreft meerdere beleidsvelden’.

In het functieprofiel van de functie Expert Uitvoering b onder ‘Kerntaken’:

* Voert zelfstandig complexe specialistische opdracht uit met een multidisciplinair karakter op het vakgebied, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de invloed op en samenhang met andere vakgebieden.

* Coördineert de werkzaamheden in het proces en stemt deze op elkaar af.

In het functieprofiel van de Expert Ondersteuning b staat onder ‘Doel en generiek resultaat van de functie’: ‘Het zelfstandig uitvoeren van complexe specialistische ondersteunende werkzaamheden / opdrachten met een

multidisciplinair karakter om te komen tot een optimale ondersteuning van bedrijfsprocessen met een doorlooptijd van een middellange termijn.’

In het functieprofiel van de Expert Toezicht & Handhaving b staat ook onder ‘Kerntaken’:

* Voert zelfstandig complexe specialistische opdracht uit met een multidisciplinair karakter op het vakgebied, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de invloed op en samenhang met andere vakgebieden.