Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2020:12235

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-11-2020
Datum publicatie
21-12-2020
Zaaknummer
8735934-20-85222
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Tegenverzoek afgewezen. Detacheringsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-1584
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

locatie Gouda

HG

Zaaknummer/rolnummer: 8735934 EJ VERZ 20/85222

Beschikking van de kantonrechter d.d. 18 november 2020 in de zaken van:

[verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek],

te [woonplaats] ,

verzoekende partij in het inleidende verzoek,

verwerende partij het zelfstandig tegenverzoek,

gemachtigde: mr. B. Cornelissen,

tegen

SHAREVALUE B.V.,

te Gouda,

verwerende partij in het inleidende verzoek,

verzoekende partij in het zelfstandig tegenverzoek,

gemachtigde: mw.mr. J. Pluis.

Partijen worden verder aangeduid als “ [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] ” en “ShareValue”.

1 Procedure

1.1

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- het inleidende verzoek d.d. 31 augustus 2020;

  • -

    het verweer tegen het inleidende verzoek tevens het zelfstandig tegenverzoek d.d. 2 oktober 2020;

  • -

    de door partijen overgelegde producties.

1.2

Tijdens de op 13 oktober 2020 gehouden zitting heeft de mondelinge behandeling van de zaken plaatsgevonden. [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] is, vergezeld door zijn gemachtigde en mr. P.T. Geurs, in persoon ter zitting verschenen. ShareValue heeft zich ter zitting laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde alsmede door mw. [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] (hierna: [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] ).

2 Feiten

2.1

[verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] die geboren is op [geboortedatum] 1973 is op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar op 1 september 2019 als engineer in dienst getreden bij ShareValue. Laatstelijk verdiende [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] een brutoloon van € 4.500,= per maand exclusief 8% vakantietoeslag.

2.2

ShareValue heeft [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] per 1 september 2019 gedetacheerd bij haar opdrachtgever, Technische Unie, vestiging Hoofddorp. De detachering van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] bij Technische Unie is per 1 april 2020 beëindigd.

2.3

[vertegenwoordigster ShareValue B.V.] heeft op 18 mei 2020 een WhatsApp-bericht aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] gestuurd met, voor zover hier van belang, de volgende inhoud:

“Bij ShareValue zijn we langzaam alles weer aan het opstarten en ook het werken op kantoor gaat langzaam weer starten met uiteraard de benodigde maatregelen. Omdat je nu beschikbaar bent en omdat binding toch heel erg belangrijk is wil ik graag dat je vanaf maandag 25 mei om te beginnen alle maandagen op kantoor komt werken/studeren van 9.00 t/m 17.30 uur. Vergeet dan niet je laptop mee te nemen.

Ik heb bewust de maandag genomen omdat de meeste mensen van Sales ook binnen zijn en dan kan je ook wat overleg voeren over de statussen van je opdrachten e.d. en het afstemmen van de verdere afspraken.

Voor aanstaande maandag heb ik iig al een koffieafspraak voor ons ingepland om 16.00 uur maar ik verwacht je wel al om 9.00 uur op kantoor.”

2.4

Bij aangetekende brief d.d. 25 mei 2020 heeft [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] namens ShareValue aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] een “officiële waarschuwing niet verrichten van arbeid” gestuurd met, voor zover hier van belang, de volgende inhoud:

“Al enige tijd loopt de communicatie tussen jou en ShareValue stroef. Je bent vaak moeilijk bereikbaar, beantwoord niet de mail binnen de afgesproken tijden, ‘vergeet’ motivaties en CV’s op tijd bij te werken waardoor we kansen missen om je aan te bieden op opdrachten etc.

Op 18 mei 2020 is een WhatsApp bericht gestuurd en een uitnodiging via de ShareValue mail dat je maandag 25 mei op kantoor verwacht werd tussen 9.00 en 17.30 uur te komen werken waarbij er om 16.00 uur een afspraak was ingepland met ondergetekende.

Helaas ben je niet komen opdagen en heb je ook geen contact opgenomen waarom je eventueel verhinderd zou zijn en heb je ook niet gereageerd op de verzonden berichten van 25 mei 2020.

Aangezien je geen arbeid verricht houden we je loon vanaf 25 mei in, tot op het moment dat je weer arbeid verricht en aanwezig bent bij ShareValue op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.30 uur.”

2.5

Bij aangetekende brief d.d. 27 mei 2020 heeft [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] namens ShareValue aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] een “laatste waarschuwing niet verrichten van arbeid op arbeidslocatie” gestuurd, met voor zover hier van belang, de volgende inhoud:

“Sinds afgelopen maandagavond zijn we al via WhatsApp aan het communiceren over het feit dat je blijft weigeren om naar ShareValue in Gouda te komen om daar je arbeid te verrichten.

Op 18 mei heb ik o.a. via WhatsApp een bericht gestuurd met daarin o.a. de redenen waar we het belangrijk vinden dat je weer op kantoor aanwezig bent. Daarnaast had ik een gesprek ingepland om daar meer toelichting over te geven. Aangezien dit gesprek nog steeds niet heeft kunnen plaatsvinden, beschrijf ik hieronder de hoofdlijnen van de inhoud van het gespreksonderwerp:

De afgelopen weken ben je erg onzichtbaar geweest voor de organisatie. Je reageert niet of nauwelijks op mails, bent telefonisch slecht bereikbaar etc. De enige manier waarop enigszins gecommuniceerd kan worden is via WhatsApp maar ook dit communicatiemiddel laat te wensen over.

Teams, wat bij ons - zeker in de Corona tijd - een cruciaal communicatiemiddel is, heb je niet in gebruik genomen ondanks de beschikbaarheid over een laptop. Over je slechte bereikbaarheid zijn al diverse gesprekken en mailwisselingen geweest. Waarbij je iedere keer in onze ogen allerlei ‘excuses’ gebruikt waarom de communicatie zo slecht is.

De afgelopen week heeft ShareValue weer een potentiële kans gemist om je te plaatsen op een opdracht, doordat jij in gebreke bleef om tijdig en volledig te communiceren.

Om dit soort vervelende situaties, in de toekomst te voorkomen vinden we het belangrijk dat je dagelijks aanwezig bent bij ShareValue op kantoor tussen 9.00 en 17.30 uur. Er zijn op kantoor voldoende staf medewerkers aanwezig die jou kunnen ondersteunen in het aanvraag proces zodat we geen kansen meer missen hoeven te missen om je declarabel in te zetten.

Het geplaatst worde bij een opdrachtgever is onderdeel an jouw werk en essentieel voor ShareValue en haar medewerkers. Ik hoef je niet ui te leggen dat indien er geen opdrachten worden verstrekt en er geen medewerkers worden geplaatst er ook geen geld binnenkomt. Ook jij met je ervoor inzetten dat wij deze tijd zo goed mogelijk doorkomen; het niet en/of niet tijd communiceren door jou is desastreus ten opzichte van ShareValue maar ook ten opzichte van de opdrachtgevers.

Daarnaast heb ik verschillende werkzaamheden voor jou die op kantoor uitgevoerd moeten worden. Het gaat dus niet om, zoals jij stelt om uitsluitende studieactiviteiten, die jij ook vanuit huis zou kunnen verrichten.

Wat moet er op kantoor gebeuren: In het opleidingslokaal moeten extra werkplekken worden gegenereerd en daarvoor moet o.a. het volgende gebeuren: de bekabeling in orde maken, inventariseren en opschonen huidige voorraad laptops en randapparatuur, het verder optimaliseren van de werkplekken, inventariseren marketingmaterialen.

Jij hebt in ons Whats Appverker diverse keren aangegeven van mening te zijn niet op het werk te hoeven verschijnen en jij verwijst daarbij naar het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken. Ik liet je al eerder weten dat dit een advies is. Uitsluitend indien er een reëel gevaar zou zijn voor jou als werknemer kan dat en reden zijn om niet te verschijnen. Dat reëele gevaar is er niet. ShareValue heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen om besmetting te voorkomen.

Hierbij de laatste oproep om uiterlijk vanaf dinsdag 2 juni (maandag is 1e Pinksterdag) alle werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur op kantoor aanwezig te zijn voor het verrichten van arbeid. De loopstop die vanaf 25 mei is ingegaan blijft van kracht totdat je gehoor geeft aan de oproep of tot uitdiensttreding.

Indien je geen gehoor geeft aan onze oproep zal ontslag op staande voet de consequentie zijn. Alle hierboven genoemde redenen zijn ieder voor zich maar zeker in onderling verband bezien daarvoor de reden/redenen.”

2.6

Op 2 juni 2020 heeft er een gesprek tussen [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] en [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek waarbij de directeur van ShareValue, [directeur] aanwezig was, zijn afspraken tussen [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] en ShareValue gemaakt.

2.7

ShareValue heeft over de maand juni 2020 een nettobedrag aan loon van € 667,57 niet aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] uitbetaald. [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] heeft [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] bij e-mailbericht d.d. 24 juni 2020 meegedeeld dat dit verband houdt met de ingestelde loonstop.

Daarbij heeft [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] tevens aangegeven dat het ingehouden loon wordt teruggegeven met het loon in augustus als de samenwerking goed blijft gaan.

2.8

Op 30 juni 2020 heeft [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] een e-mail bericht aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] gestuurd met de volgende inhoud:

“Ik heb je uitgenodigd om morgen op kantoor te komen om over het e.e.a. te praten. Vorige week heb je gevraagd waarom er een inhouding heeft plaatsgevonden op je salaris. Ik heb hier onderbouwing aan gegeven en je donderdags nadat we beide geen tijd hadden, een gesprek ingepland voor maandag 29, juni, om hier verder over te praten. Afgelopen vrijdag heeft [directeur] het gesprek vervroegd naar 9.30 uur, echter je was toe niet aanwezig.

Daarom heb ik je uitgenodigd voor een gesprek morgen op 1 juli om 11.00 uur bij ShareValue op kantoor. In het de geplande gesprekken wilde we het volgende voorstellen:

Je kan gaan starten bij Holland Casino per a.s. maandag, mits je al het papier werk op tijd en compleet invult. We hadden je in eerdere gesprekken al aangeboden dat je na je genomen ontslag vanaf 1 september 2020, wat ons betreft de opdracht waarop je geplaatst was, mocht continueren als ZZP’er waarbij ShareValue een kleine marge ontvangt.

Het nieuw voorstel iks dat je ook vanaf a.s. maandag al bij Holland Casino mag starten als ZZP’er via de broker Hero. Ook de financiële afhandeling zal je dan met Hero hebben en niet met ShareValue. De voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Vanuit Hero krijgen we gedurende de periode dat de opdracht loopt van Holland Casino een kick back van € 10 p/u en jij houdt daar € 65,- p/u aan over.

  2. Je vraagt vervroegd ontslag aan per 3 juli 2020 i.p.v. reeds bekende datum van 30 augustus 2020 en wij gaan daar mee akkoord.

  3. Je maakt zelf voor d rest je eigen ZZP papierwerk e.d. in orde met Hero.

Voordeel is dat je als ZZP’er al kan starten bij een opdracht en voor de rest niet meer te doen hebt met ShareValue. Dat is wat ik begreep van [directeur] jou wens omdat je momenteel erg gefrustreerd bent over de hele gang van zaken.

Als je zelf een ander voorstel hebt kunnen we dat morgen ook bespreken.

Ik zie je graag morgen op kantoor om het bovenstaande te bespreken. Of een schriftelijke bevestiging dat je één van de bovenstaande voorstellen accepteert.”

2.9

[vertegenwoordigster ShareValue B.V.] heeft [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] op 1 juli 2020 een e-mailbericht toegezonden met, voor zover hier van belang, de volgende inhoud:

“Voor alle duidelijkheid. Dat je geen uitkering krijgt heeft niet te maken met het aanbod wat je van ons hebt ontvangen. Dat heeft betrekking op dat je zelf je contract niet verlengt hebt. Dat je dit gedaan hebt hebben we bevestigd per mail en per brief op 17 maart 2020. Dat is gewoon hoe de Nederlandse wetgeving in elkaar zit.

As je gaat ZZP’en per 6 juli of per 1 september, iets wat je graag wilt, dan kon je uberhaupt niet in aanmerking voor een uitkering, ook een onderdeel van hoe de Nederlandse wet in elkaar zit en daar hebben wij als ShareValue geen invloed op.

Wat we met onze aanbiedingen proberen te doen is jou te helpen door er voor te zorgen dat jij met een opdracht goed gaat staren zodat je niet in een financieel gat komt te vallen.

Ons aanbod voor starten bij Holland op maandag 6 juli is geldig tot en met morgen 11.00 uur. Indien je niet akkoord gaat dan verwacht ik je vanaf vrijdag 3 juli tussen 9.00 en 17.30 uur dagelijks op kantoor tot einde dienstverband op de opgenomen vakantiedagen na. Bij het niet komen opdagen volgt er weer een loonstop of bij blijvend weigeren, ontslag op staande voet (ook dan heb je geen recht op een uitkering). Ik zou deze weg liever niet willen bewandelen. Maar de keuze ligt bij jou.”

2.10

Bij aangetekende brief d.d. 3 juli 2020 heeft Share Value [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] op staande voet ontslagen. De brief heeft, voor zover hier van belang, de volgende inhoud:

“Hierbij deel ik mede dat je vanaf heden d.d. 3 juli 2020 met onmiddellijke ingang ontslagen bent.

Je gedrag en houding is dermate ernstig dat je van ShareValue niet kan verlangen de arbeidsovereenkomst voort te zetten. De volgende feiten hebben rol gespeld bij onze beslissing je op staande voet te ontslaan:

. Op 25 mei 2020 heb je van ons correspondentie ontvangen met een officiële waarschuwing dat je geen arbeid verricht en dat je niet komt opdagen bij afspraken en hierover contact opneemt. Dit heeft een tijdelijke loonstop tot gevolg gehad.

. Op 27 mei 2020 heb je van ons correspondentie ontvangen dat je blijft weigeren om arbeid te verrichten op ons kantoor in ShareValue. Indien je niet op 2 juni kwam werken zou ontslag op staande voet het gevolg zijn.

. Dinsdag 2 juni was je op kantoor en heb je de opgedragen werkzaamheden verricht.

. Woensdag 3 juni hebben we een uitgebreid gesprek gehad en elkaar standpunten aangehoord. Er is toen van jouw kant beterschap beloofd en volledige medewerking in de werkzaamheden. Wij hebben aan onze kant de teugels laten vieren door je maar 2 dagen in plaats van 5 dagen per week naar kantoor te laten komen voor het verrichten van werkzaamheden

. 15 juni heb je je ziek gemeld.

. 25 juni was je weer aanwezig op kantoor en toe kwam er een maildiscussie op gang over de inhouding van je loonstop

. Voor 29 juni ben je zowel door [directeur] als mij uitgenodigd geweest voor gesprekken o.a. over de loonstop en de voorwaarden van terugdraaien. Tijdens deze afspraken kwam je niet opdagen.

. Op 1 juli ben je nogmaals uitgenodigd om naar kantoor te komen, ook aan deze oproep gaf je geen gehoor

. Op 3 juli na een mailwisseling waarin een alternatief voorstel is gedaan voor een oplossing en je weer opgeroepen bent om naar kantoor te komen, ben je weer niet komen opdagen.

. Tussen de bovenstaande data door heb je ‘chantage achtige praktijken ingezet en geuit in de vorm van niet mee willen werken aan een oplossing cq. inspanningen te willen verrichten die nodig waren om te gaan starten bij een externe opdracht, totdat je je ingehouden loonstop geld zou ontvangen.

De genoemde feiten leveren alleen dan wel in hun onderlinge samen een dringende reden voor ontslag. Om er zeker van de zijn dat je deze brief ontvangt stuur ik hem zowel aangetekend op, als er mail als via WhatsApp.”

3 Verzoeken en verweren

in het inleidende verzoek

3.1

[verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] verzoekt dat bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad:

a. het op 3 juli 2020 gegeven ontslag op staande voet te vernietigen en te verklaren dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch is geëindigd op de contractuele datum van 31 augustus 2020;

b. ShareValue wordt veroordeeld om aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] te betalen:

het over de maand juni 2020 achtergehouden loon van € 667,57 netto;

het niet uitbetaalde loon over de maand juli 2020 ad € 4.064,52;

het loon over de maand augustus 2020 ad € 4.500,= bruto;

het vakantiegeld over de maanden juli en augustus 2020 ad € 685,16 bruto;

een vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen over de maanden juli en augustus 2020 van € 1.080,= bruto;

een naar het oordeel van de kantonrechter te bepalen billijke vergoeding ex artikel 7:681, lid 1, sub a, BW

een transitievergoeding van € 1.620,= bruto;

c. ShareValue wordt veroordeling tot betaling van een wettelijke verhoging van 50% over het door [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] gevorderde loon;

d. ShareValue wordt veroordeeld tot betaling van de wettelijke rente over de toe te wijzen vorderingen vanaf de data van opeisbaarheid van deze vorderingen;

e. ShareValue wordt veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] , te vermeerderen - bij niet tijdige nakoming - met de wettelijke rente vanaf de 14e dag na de datum van de te wijzen beschikking.

3.2

Aan zijn verzoek heeft [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] - samengevat - ten grondslag gelegd dat de gegeven ontslag op staande voet geen stand kan houden omdat er geen dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW aanwezig is. De in de onder 2.10 omschreven omstandigheden kloppen naar de mening van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] niet en zijn bovendien uit hun verband getrokken. Zelfs als de omstandigheden zouden kloppen, dan vormen deze nog geen grond voor een ontslag op staande voet. Dat [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] op 3 juli 2020 niet op kantoor is verschenen, kan sowieso geen grond zijn voor een ontslag op staande voet. Immers, in de onder 2.9 omschreven mail d.d. 1 juli 2020 heeft [vertegenwoordigster ShareValue B.V.] gedreigd met een ontslag op staande voet bij een blijvende weigering om ná 3 juli 2020 te verschijnen. [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] is echter meteen op 3 juli 2020 op staande voet ontslagen. [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] meent voorts dat er op zijn loon over de maand juni 2020 ten onrechte een bedrag van € 667,57 is ingehouden. Het is [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] niet duidelijk geworden waarom ShareValue dit bedrag als stok achter de deur heeft willen houden.

3.3

ShareValue verweert zich gemotiveerd tegen het verzoek van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] en concludeert tot afwijzing van dit verzoek, met veroordeling van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] in de proceskosten aan haar zijde.

3.4

Naar de mening van ShareValue heeft [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] korte tijd na indiensttreding een negatieve verandering in houding laten zien. Voorts heeft [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] volhard in het niet of gebrekkig communiceren en het niet nakomen van gemaakte afspraken. Door zijn houding heeft [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] financiële schade aan ShareValue toegebracht. Zo was de Technische Unie ontevreden over de kwaliteit van het werk van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] en heeft deze opdrachtgever om die reden de detacheringsopdracht opgezegd. Naar zeggen van ShareValue verrichtte [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] niet zijn arbeid, hield hij geen dan wel onvoldoende contact met ShareValue en werden daardoor kansen gemist om [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] bij opdrachtgevers uit te zetten. ShareValue verwijst in dit verband naar de mislukte detacheringen bij PGGM (half juni 2020) en bij Holland Casino (begin juli 2020).

Overigens had ShareValue al eerder bij brief van 25 mei 2020 een loonstop toegepast. Share Value is van mening dat de in de brief van 3 juli 2020 omschreven omstandigheden op zichzelf genomen en zeker gezien in onderlinge samenhang kunnen worden aangemerkt als (een) dringende reden(en) in de zin van artikel 7:678 BW. [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] is dan ook terecht op staande voet ontslagen en komt geen - gezien zijn ernstig verwijtbare gedrag - geen enkele vergoeding toe.

in het zelfstandig tegenverzoek

3.5

ShareValue verzoekt dat [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 8.564,52,= bruto alsmede in de proceskosten aan de zijde van ShareValue.

3.6

Nu naar haar mening ShareValue [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] bij brief van 3 juli 2020 terecht op staande voet heeft ontslagen, maakt ShareValue op grond van artikel 7:677, lid 2, BW aanspraak op een vergoeding gelijk aan het vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd.

3.7

[verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] verweert zich gemotiveerd tegen het verzoek van ShareValue en concludeert tot afwijzing van dit verzoek.

3.8

Voor zover van belang zal de kantonrechter bij de beoordeling op het verweer van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] ingaan.

4 Beoordeling

in het inleidend verzoek

4.1

Gelet op de stukken en op wat partijen ter zitting naar voren hebben gebracht, is de kantonrechter van oordeel dat de in de brief d.d. 3 juli 2020 omschreven omstandigheden op zichzelf genomen dan wel in onderlinge samenhang bezien niet kunnen worden beschouwd als zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] dat deze tot gevolg hebben dat van ShareValue redelijkerwijze niet meer kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Van (een) dringende reden(en) was op 3 juli 2020 dan ook(nog) geen sprake. Dit klemt te meer nu in het e-mailbericht d.d. 1 juli 2020 is aangegeven dat indien [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] niet op vrijdag, 3 juli 2020 op kantoor aanwezig zou zijn er weer een loonstop zou volgen en eerst bij blijvend weigeren, ontslag op staande voet. Het gaat niet aan om het blijvend weigeren te construeren door op 3 juli 2020 WhatsApp-berichten te versturen met een herhaling van de opdracht die dag op kantoor te verschijnen.

4.2

Overigens zelfs als in dit geval een dringende reden zou moeten worden aangenomen dan nog zou dit niet zonder meer een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Immers, een dergelijk ontslag is een bevoegdheid waarvan een werkgever gebruik kan maken. En aan het gebruik van deze bevoegdheid dient een afweging van alle betrokken belangen plaats te vinden. Van een belangenafweging is in dit concrete geval in het geheel niet gebleken. En ook de kantonrechter heeft geen aanknopingspunten kunnen vinden dat de aard en ernstige van een vermeende dringende reden zwaarder zou moeten wegen dan de persoonlijke omstandigheden van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] . De kantonrechter wijst er in dit verband op dat op grond van vaste rechtspraak van de Hoge Raad de rechter bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van een ontslag op staande voet de omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking moet nemen. Daarbij dient de rechter de aard en de ernst van de dringende reden af te wegen tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

4.3

Uit het voorgaande volgt dat het gegeven ontslag op staande voet voor vernietiging in aanmerking komt.

4.4

Aangezien de tussen partijen geldende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege is geëindigd op 31 augustus 2020, ziet de kantonrechter niet in welk belang [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] heeft om de onder 3.1 verzochte omschreven verklaring (voor recht) toe te wijzen.

4.5

De vernietiging van het ontslag op staande voet leidt ertoe dat ShareValue nog het over de over de periode van 3 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 inclusief vakantietoeslag verschuldigde loon alsnog aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] dient uit te betalen. De kantonrechter gaat er vanuit dat bij de nieuwe eindafrekening de nog openstaande vakantiedagen zullen worden uitgekeerd. Omdat ter zitting niet duidelijk is geworden of de gevorderde bedragen geheel juist zijn, zal de kantonrechter de loonvordering toewijzen zoals dit bij de beslissing zal worden weergegeven. Dit loon dient te worden vermeerderd met de wettelijke verhoging als bedoeld in artikel 7:625 BW. De kantonrechter ziet aanleiding deze verhoging te beperken tot 5%. Immers, op het gedrag van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] valt ook wel wat aan te merken. Over de nog verschuldigde loon (inclusief vakantie toeslag is ShareValue de wettelijke rente vanaf de dagen van opeisbaarheid verschuldigd.

4.6

Voor toewijzing van een billijke vergoeding ziet de kantonrechter geen grond. Nu ook op het gedrag van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] wel wat valt aan te merken, acht de kantonrechter het niet billijk om [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] in financieel opzicht in een betere positie te brengen dan als de arbeidsovereenkomst op een rechtsgeldige wijze zou zijn beëindigd.

4.7

Gelet op artikel 7:673 BW bestaat er wel grond voor toewijzing van een transitievergoeding ter hoogte van het verzochte bedrag van € 1.620,= bruto.

4.8

Het ook nog in het kader van een loonstop ingehouden loon ad € 667,57 zal ShareValue aan [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] dienen te betalen. Door ShareValue zijn onvoldoende omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden opgemaakt dat [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] op 25 mei of voorafgaand aan 25 mei 2020 geen arbeid heeft verricht en dit in redelijkheid voor zijn rekening behoort te komen. Daarbij komt nog dat hoewel als onderwerp van de brief van 25 mei 2020 wordt gesproken van een waarschuwing de loonstop vanaf diezelfde dag wordt toegepast.

4.9

ShareValue zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] .

in het zelfstandig tegenverzoek

5.9

Gelet op dat in het inleidende verzoek is overwogen, komt het verzoek van ShareValue niet voor toewijzing in aanmerking.

5.10

Hoewel ShareValue in het ongelijk wordt gesteld ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten aan de kant van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] op nihil te stellen. De kantonrechter is niet gebleken van noemenswaardige acties die een gebruikelijke proceskostenvergoeding rechtvaardigen.

5 Beslissing

De kantonrechter:

in het inleidende verzoek

vernietigt het door ShareValue bij brief d.d. 3 juli 2020 gegeven ontslag op staande voet;

veroordeelt ShareValue tot betaling van het nog over de periode van 3 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 openstaande loon inclusief vakantietoeslag, en niet genoten vakantiedagen, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 5% alsmede vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verschillende dagen van opeisbaarheid tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt ShareValue tot betaling van een bedrag aan transitievergoeding van € 1.620,= bruto;

veroordeelt ShareValue in de proceskosten aan de zijde van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] , tot op heden vastgesteld op een bedrag van € 1.219,00 waarvan een bedrag van € 720,00 aan gemachtigdensalaris;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in het zelfstandig tegenverzoek

wijst het verzoek van ShareValue af;

veroordeelt ShareValue in de proceskosten aan de zijde van [verzoekende partij in het inleidende verzoek, verwerende partij in het zelfstandig tegenverzoek] , tot op heden vastgesteld op nihil.

Deze beschikking is gewezen door mr. J.C. Gerritse, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 november 2020.

Samenvatting:

Verzoek vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Tegenverzoek afgewezen. Detacheringsovereenkomst.