Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:9090

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
26-08-2019
Datum publicatie
07-01-2020
Zaaknummer
C/09/574701 / FA RK 19-4151
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Doorhalen akten van levenloos geboren kind en alsnog opmaken van een geboorteakte en een overlijdensakte. Artikel 1:24 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2020-0013
Module Burgerlijke stand en landeninformatie 2020/5382
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 19-4151

Zaaknummer: C/09/574701

Datum beschikking: 26 augustus 2019

Akte burgerlijke stand

Beschikking op het op 3 juni 2019 ingekomen verzoek van de officier van justitie in het arrondissement Den Haag.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[Y] en [X]

de ouders,

wonende te [woonplaats] );

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats overlijden van kind 2] ,

zetelend te [plaats overlijden van kind 2] ,

de ambtenaar;

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats van overlijden kind 1]

zetelend te [plaats van overlijden kind 1] ,

de ambtenaar.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift met bijlagen.

De behandeling van de zaak is zonder zitting afgedaan.

Feiten

 • -

  De ouders zijn met elkaar getrouwd.

 • -

  De kinderen van de ouders zijn:

- [kind 1] geboren op [geboortedatum] 1968 te [geboorteplaats] en overleden op [datum overlijden 1] 1968 te [plaats van overlijden kind 1] ;

- [kind 2] , geboren op [geboortedatum] 1968 te [geboorteplaats] en overleden op [datum overlijden 2] 1968 te [plaats overlijden van kind 2] ;

- [kind 3] geboren op [geboortedatum] 1969 te [geboorteplaats] ;

- [kind 4] , geboren op [geboortedatum] 1972 te [geboorteplaats] .

 • -

  Op 17 juni 2019 is met betrekking tot [kind 1] een akte van levenloos geboren kind opgemaakt, met nummer [nr.] van het jaar 1968. Deze akte is opgenomen in het register van overlijden van de gemeente [plaats van overlijden kind 1] .

 • -

  Op 17 juni 2019 is met betrekking tot [kind 2] een akte van levenloos geboren kind opgemaakt, met nummer [nr.] van het jaar 1968. Deze akte is opgenomen in het register van overlijden van de gemeente [plaats overlijden van kind 2] .

Verzoek

Het verzoek strekt tot:

 1. doorhaling van de overlijdensakte, nummer [nr.] van het jaar 1968, voorkomend in het register van overlijden van de gemeente [plaats van overlijden kind 1] met gelijktijdige gelasting tot aanvulling van het register van geboorte met een ontbrekende akte en het register van overlijden met een ontbrekende akte, in die zin dat een akte relaterend aan de geboorte van [kind 1] wordt opgenomen in het register van geboorte van de gemeente [plaats van overlijden kind 1] en een akte relaterend aan zijn overlijden wordt opgenomen in het register van overlijden van de gemeente [plaats van overlijden kind 1]

 2. doorhaling van de akte, nummer [nr.] van het jaar 1968 voorkomend in het register van overlijden van de gemeente [plaats overlijden van kind 2] , met gelijktijdige gelasting tot aanvulling van het register van geboorte met een ontbrekende akte en het register van overlijden met een ontbrekende akte, in die zin dat een akte relaterend aan de geboorte van [kind 2] wordt opgenomen in het register van geboorte van de gemeente [geboorteplaats kind 2] en een akte relaterend aan haar overlijden wordt opgenomen in het register van overlijden van de gemeente [plaats overlijden van kind 2] .

Beoordeling

De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht, op verzoek van de ouders en de ambtenaar, om op grond van artikel 1:24 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de akten van levenloos geboren kind door te laten halen en alsnog een geboorteakte en een overlijdensakte op te laten maken van [kind 1] en [kind 2] .

De rechtbank zal het verzoek toewijzen en overweegt als volgt.

Wanneer een kind levend is geboren maar voor de aangifte van de geboorte is overleden, wordt op grond van de geldende wetgeving (artikel 1:19i BW) zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt. De wetgeving was anders op het moment van de geboorte en het overlijden van [kind 1] en [kind 2] . Toen werd een akte opgemaakt die vermeldde dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was (artikel 1:20 lid 1 en 2 BW oud). Zo’n akte is voor [kind 1] en [kind 2] opgemaakt. De oude wetgeving bood de mogelijkheid tot doorhaling van deze akte en het opmaken van een akte van geboorte en een akte van overlijden (artikel 1:20 lid 4 BW oud). Hoewel de huidige wetgeving deze mogelijkheid niet expliciet biedt, kan met toepassing van artikel 1:24 BW hetzelfde resultaat worden bereikt. De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit heeft op 8 december 2017 geadviseerd dat ouders van wie in het verleden een kind kort na de geboorte is overleden alsnog een verzoek moeten kunnen indienen bij de rechtbank om een geboorte- en overlijdensakte op te maken op grond van artikel 1:24 BW (bijlage 10 bij het verzoek). Dit sluit ook aan bij de bedoeling van de wetgever bij de wetswijziging van

1 januari 1995. De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat de voor [kind 1] en [kind 2] opgemaakte akten kunnen worden doorgehaald en dat alsnog een geboorte- en overlijdensakte voor hen kan worden opgemaakt. Het is voor de ouders van grote emotionele waarde dat [kind 1] en [kind 2] op deze wijze worden vermeld in de registers van de burgerlijke stand.

De rechtbank is van oordeel dat de overgelegde stukken voldoende gegevens bevat om het opmaken van een akte van geboorte en een akte van overlijden te gelasten.

De rechtbank zal gelet op het voorgaande het verzoek dus toewijzen.

Beslissing

De rechtbank:

*

gelast de doorhaling van de akte, nummer [nr.] van het jaar 1968, voorkomend in het register van overlijden van de gemeente [plaats van overlijden kind 1] ;

gelast de aanvulling van het register van geboorten van de gemeente [geboorteplaats] met een ontbrekende akte waarin (in ieder geval) het volgende wordt opgenomen:

In het eerste gedeelte van de akte (KIND):

Geslachtsnaam: [naam Y]

Voornamen: [kind 1]

Dag van geboorte: [geboortedatum] 1968

Plaats van geboorte: [geboorteplaats]

Geslacht: Mannelijk

In het tweede gedeelte van de akte (OUDERS):

Geslachtsnaam vader: [naam Y]

Voornamen vader: [voornamen Y]

Geslachtsnaam moeder uit wie het kind is geboren: [geslachtsnaam X]

Voornamen moeder uit wie het kind is geboren: [voornaam X]

In het derde gedeelte van de akte (GEBOORTEGEGEVENS OUDERS):

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats]

Dag van geboorte vader: [geboortedatum] -1944

Plaats van geboorte moeder uit wie het kind is geboren: [geboorteplaats]

Dag van geboorte moeder uit wie het kind is geboren: [geboortedatum] -1944

In het derde gedeelte van de akte (AANGEVER):

Geslachtsnaam: [naam Y]

Voornamen: [voornamen Y]

Plaats van geboorte: [geboorteplaats]

Dag van geboorte: [geboortedatum] -1944

en gelast voorts de aanvulling van het overlijdensregister van de gemeente [plaats van overlijden kind 1] met een ontbrekende akte waarin (in ieder geval) het volgende wordt opgenomen:

In het eerste gedeelte van de akte (KIND):

Geslachtsnaam: [naam Y]

Voornamen: [kind 1]

Dag van geboorte: [geboortedatum] -1968

Plaats van geboorte: [geboorteplaats]

Geslacht: Mannelijk

Dag van overlijden: [datum overlijden 1] -1968

Plaats van overlijden: [plaats van overlijden kind 1]

In het tweede gedeelte van de akte (OUDERS OVERLEDENE):

Geslachtsnaam vader: [naam Y]

Voornamen vader: [voornamen Y]

Geslachtsnaam moeder uit wie het kind is geboren: [geslachtsnaam X]

Voornamen moeder uit wie het kind is geboren: [voornaam X]

*

gelast de doorhaling van de akte, nummer [nr.] van het jaar 1968, voorkomend in het register van overlijden van de gemeente [plaats overlijden van kind 2] ;

gelast de aanvulling van het register van geboorten van de gemeente [geboorteplaats] met een ontbrekende akte waarin (in ieder geval) het volgende wordt opgenomen:

In het eerste gedeelte van de akte (KIND):

Geslachtsnaam: [naam Y]

Voornamen: [kind 2]

Dag van geboorte: [geboortedatum] -1968

Plaats van geboorte: [geboorteplaats]

Geslacht: Vrouwelijk

In het tweede gedeelte van de akte (OUDERS):

Geslachtsnaam vader: [naam Y]

Voornamen vader: [voornamen Y]

Geslachtsnaam moeder uit wie het kind is geboren: [geslachtsnaam X]

Voornamen moeder uit wie het kind is geboren: [voornaam X]

In het derde gedeelte van de akte (GEBOORTEGEGEVENS OUDERS):

Plaats van geboorte vader: [geboorteplaats]

Dag van geboorte vader: [geboortedatum] -1944

Plaats van geboorte moeder uit wie het kind is geboren: [geboorteplaats]

Dag van geboorte moeder uit wie het kind is geboren: [geboortedatum] 1944

In het derde gedeelte van de akte (AANGEVER):

Geslachtsnaam: [naam Y]

Voornamen: [voornamen Y]

Plaats van geboorte: [geboorteplaats]

Dag van geboorte: [geboortedatum] 1944

en gelast voorts de aanvulling van het overlijdensregister van de gemeente [plaats overlijden van kind 2] met een ontbrekende akte waarin (in ieder geval) het volgende wordt opgenomen:

In het eerste gedeelte van de akte (KIND):

Geslachtsnaam: [naam Y]

Voornamen: [kind 2]

Dag van geboorte: [geboortedatum] -1968

Plaats van geboorte: [geboorteplaats]

Geslacht: Vrouwelijk

Dag van overlijden: [datum overlijden 2] -1968

Plaats van overlijden: [plaats overlijden van kind 2]

In het tweede gedeelte van de akte (OUDERS OVERLEDENE):

Geslachtsnaam vader: [naam Y]

Voornamen vader: [voornamen Y]

Geslachtsnaam moeder uit wie het kind is geboren: [geslachtsnaam X]

Voornamen moeder uit wie het kind is geboren: [voornaam X] .

Deze beschikking is gegeven door mr. I. Zetstra, rechter, tevens kinderrechter, bijgestaan door mr. M. Verkerk als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van 26 augustus 2019.