Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:6968

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-07-2019
Datum publicatie
16-07-2019
Zaaknummer
C/09/571657 / KG ZA 19-351
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Intellectuele eigendom. Kort geding. Inbreuk op handelsnaamrecht. Eiseres niet ontvankelijk in haar vorderingen vanwege ontbreken spoedeisend belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/571657 / KG ZA 19-351

Vonnis in kort geding van 16 juli 2019

in de zaak van

DE HYPOTHEKERS ASSOCIATIE B.V.,

te Capelle aan den IJssel,

eiseres,

advocaat: mw. mr. A.C.M. Alkema te Amsterdam,

tegen

HYPOTHEKERSUNIE B.V.,

te Weert,

gedaagde,

advocaat: mr. G.F. van Rappard te Amsterdam.

Partijen zullen hierna De Hypothekers Associatie en HypothekersUnie genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 11 april 2019, met producties 1 tot en met 9;

 • -

  de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 7 mei 2019, met producties 1 tot en met 6;

 • -

  het aanvullende kostenoverzicht van De Hypothekers Associatie, ingekomen ter griffie op 20 mei 2019, met productie 10;

 • -

  het aanvullende kostenoverzicht van HypothekersUnie, ingekomen ter griffie op 20 mei 2019, met productie 7;

 • -

  de mondelinge behandeling van 21 mei 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota’s van De Hypothekers Associatie en HypothekersUnie.

1.2.

Tenslotte is vonnis nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

De Hypothekers Associatie is opgericht in 1985. Het is een franchiseorganisatie op het gebied van hypotheekadviesdienstverlening, waarbij tot op heden ruim 170 franchisevestigingen zijn aangesloten, onder de handelsnaam De Hypotheker. Daarnaast exploiteert zij vier eigen filialen via haar dochteronderneming De Hypothekers Associatie Filialen B.V. De domeinnaam hypotheker.nl werd in 1996 geregistreerd.

2.2.

Franchisevestigingen van De Hypotheker gebruiken op internet en op de gevels van hun panden de volgende logo’s:

2.3.

HypothekersUnie is een in 2016 opgerichte onderneming en is in september 2016 gestart met vijf vestigingen. Inmiddels heeft zij negen vestigingen, met name in het zuiden van Nederland, en haalt haar omzet voor 60% uit verlening van hypotheek- en financieringsadvies aan particulieren. De overige 40% van haar dienstverlening ziet op complexe financieringsaanvragen van ondernemers, zoals het financieren van zakelijke panden, zakelijk werkkapitaal, het herfinancieren van commercieel vastgoed en het regulier financieren van verhuurd onroerend goed.

2.4.

HypothekersUnie gebruikt op internet en op de gevels van haar panden de volgende logo’s:

2.5.

De Hypothekers Associatie heeft bij brief van 5 november 2018 HypothekersUnie gesommeerd om ieder gebruik van de handelsnaam ‘HypothekersUnie’ te staken en gestaakt te houden.

3 Het geschil

3.1.

De Hypothekers Associatie vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, HypothekersUnie zal gebieden iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van De Hypothekers Associatie te staken en gestaakt te houden, haar handelsnaam in het handelsregister te wijzigen en de domeinnaam te deactiveren, zodanig dat deze ook niet doorlinkt naar een andere website, alles onder verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van HypothekersUnie in de volledige proceskosten.

3.2.

Aan haar (neven)vorderingen legt De Hypothekers Associatie - verkort weergegeven - ten grondslag dat zij als handelsnaam zowel De Hypothekers Associatie voert als De Hypotheker. Met het voeren van de handelsnaam HypothekersUnie maakt HypothekersUnie op grond van artikel 5 Hnw1 inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van De Hypothekers Associatie.

3.3.

HypothekersUnie voert gemotiveerd verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Als meest verstrekkend verweer heeft HypothekersUnie aangevoerd en ter zitting nader mondeling toegelicht dat De Hypothekers Associatie geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, omdat HypothekersUnie al sinds september 2016 bestaat en haar handelsnaam voert en De Hypothekers Associatie haar tot november 2018 ongemoeid heeft gelaten.

4.2.

De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.3.

In dit verband acht de voorzieningenrechter van doorslaggevend belang dat HypothekersUnie - onweersproken - al vanaf september 2016 met vijf vestigingen en via internet haar handelsnaam voert. Pas ruim twee jaar later heeft De Hypothekers Associatie een eerste sommatie gestuurd. Kennelijk was de gestelde inbreuk voor De Hypothekers Associatie niet van zodanig belang dat zij directe maatregelen nodig vond. Ook ter zitting heeft zij dit stilzitten onbesproken gelaten, behoudens de opmerking dat het tijdsverloop tussen de sommatie op 5 november 2018, de herhaalde sommatie op 1 februari 2019 en de betekening van de dagvaarding op 11 april 2019 niet zodanig is dat van een langdurig stilzitten kan worden gesproken. Maar waarom De Hypothekers Associatie geen actie heeft ondernomen tussen september 2016 en november 2018 heeft zij niet nader toegelicht. Dat betekent dat niet kan worden aangenomen dat spoedeisend belang bestaat bij de gevorderde voorzieningen en dat De Hypothekers Associatie niet-ontvankelijk is in haar vorderingen.

4.4.

De Hypothekers Associatie zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. HypothekersUnie heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar advocaatkosten € 12.408,50 bedragen. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt de zaak aan als een eenvoudig kort geding, waarvoor een indicatietarief van maximaal € 6.000,- geldt. De advocaatkosten worden daarom ambtshalve op dit bedrag begroot. Vermeerderd met het griffierecht van € 639,-, sluit de begroting van de proceskosten op € 6.639,-.

4.5.

De proceskostenveroordeling zal niet uitvoerraad bij voorraad worden verklaard nu zulks niet is gevorderd. Voor een ambtshalve toepassing op de voet van artikel 258 Rv ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verklaart De Hypothekers Associatie niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.2.

veroordeelt De Hypothekers Associatie in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van HypothekersUnie begroot op € 6.639,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 16 juli 2019.

1 Handelsnaamwet