Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:4143

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
23-04-2019
Datum publicatie
01-05-2019
Zaaknummer
C/09/571765 / FT RK 19/558
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Art. 287 lid 4 Fw. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Beslag gelegd op te ontvangen huurtoeslag. Doorbreking paritas creditorum. Geen spoedeisende situatie.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 287a
Faillissementswet 287
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team insolventies – enkelvoudige kamer

rekestnummer: C/09/571765 / FT RK 19/558

uitspraakdatum: 23 april 2019

[verzoekster],

[geheim adres]

verzoekster,

heeft een verzoek ingediend waarin gevraagd wordt om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 287 lid 4 van de Faillissementswet (Fw), inhoudende opschorting van het op 9 augustus 2018 namens Stichting Rijswijk Woning gelegde beslag op de aan verzoekster toegekende huurtoeslag.

Verzoekster heeft tevens een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en een verzoek tot het bevelen van Stichting Rijswijk Wonen om in te stemmen met een door haar aangeboden schuldregeling als bedoeld in artikel 287a Fw.

Bij verstekvonnis van de kantonrechter van 21 juni 2018 is verzoekster veroordeeld tot betaling aan verhuurder Stichting Rijkswijk Wonen van een bedrag van € 1.394,31 vermeerderd met wettelijke rente en de proceskosten. Stichting Rijswijk Wonen heeft bij exploot van 9 augustus 2018 onder de Ontvanger van de rijksbelastingen executoriaal beslag gelegd op de huurtoeslag die de Ontvanger uitkeert aan verzoekster.

De verzoekschriften zijn behandeld ter terechtzitting van 18 april 2019. Verzoekster is verschenen en gehoord. Verzoekster is ter zitting bijgestaan door schuldhulpverlener [schuldhulpverlener]. Stichting Rijswijk Wonen is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

Standpunt van verzoekster

In het verzoekschrift wordt vermeld dat verzoekster Stichting Rijswijk Wonen tevergeefs heeft verzocht om als beslaglegger rekening te houden met de beslagvrije voet. Ter zitting heeft verzoekster verklaard dat zij door het gelegde beslag op de door haar te ontvangen huurtoeslag, maandelijks moeilijk kan rondkomen. Zij kan geen reserveringen doen en heeft vrees dat ze op enig moment haar vaste lasten niet meer kan voldoen. Verzoekster zou Stichting Rijswijk Wonen gevraagd hebben rekening te houden met de beslagvrije voet, maar Stichting Rijswijk Wonen heeft dat geweigerd. Desgevraagd verklaart verzoekster dat zij vanaf augustus 2018 tot heden haar vaste lasten tijdig voldoet en kan rondkomen van haar huidige inkomsten. Verzoekster verzoekt om opschorting van het beslag, in afwachting van behandeling van het door haar ingediende verzoek ex artikel 287a Fw.

Beoordeling verzoek

De rechtbank kan een voorlopige voorziening geven als sprake is van spoedeisendheid in de zin van artikel 287 lid 4 Fw. Het is vaste rechtspraak dat deze spoedeisendheid, mede aan de hand van schriftelijke stukken, moet worden gemotiveerd.

Verzoekster heeft nagelaten te onderbouwen dat sprake is van een spoedeisendheid. Vanaf de beslaglegging in augustus 2018 tot heden is zij, ondanks het beslag op de huurtoeslag, naar eigen zeggen in staat geweest haar maandelijkse vaste lasten te voldoen en in haar levensonderhoud te voorzien. Mocht als gevolg van het beslag op de huurtoeslag een spoedeisende situatie zijn ontstaan, dan zou dat al in augustus of september 2018 zijn gebeurd en had zij op dat moment een verzoek ex artikel 287 lid 4 Fw kunnen doen. Verzoekster heeft zich echter ruim acht maanden weten te redden in de huidige situatie en heeft derhalve niet aangetoond dat thans sprake is van een spoedeisende situatie.

Voorts heeft zij gesteld dat Stichting Rijswijk Wonen met het beslag de paritas creditorum doorbreekt en dat de Stichting daarom geen beslag zou mogen leggen. Dat vormt ook geen grond om spoedeisendheid aan te nemen. Bovendien is het standpunt van verzoekster onjuist. Op grond van artikel 45 Awir is Stichting Rijswijk Wonen gerechtigd beslag te leggen op de huurtoeslag. Een in dat verband gedane verwijzing naar de beslagvrije voet is evenmin correct. De beslagvrije voet wordt niet toegepast ingeval van (toelaatbaar) beslag op huurtoeslag (vergelijk Gerechtshof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL:GHDHA: 2017:1154).

Nu vast staat dat onderhavig verzoek niet voldoet aan de in artikel 287 lid 4 Fw gestelde criteria, dient het verzoek te worden afgewezen.

BESLISSING

De rechtbank:

- wijst af het verzoek van [verzoekster] om opschorting van het beslag gelegd door Stichting Rijswijk Wonen.

Gewezen door mr. R. Cats rechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 april 2019 in tegenwoordigheid van mr. F.M. Verburg, griffier.