Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:2964

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-01-2019
Datum publicatie
04-04-2019
Zaaknummer
C/09/563523 / FA RK 18-8505
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

internationale kinderontvoering - overeenstemming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Den HAAG

Meervoudige Kamer

Rekestnummer: FA RK 18-8505

Zaaknummer: C/09/563523

Datum beschikking: 17 januari 2019

Internationale kinderontvoering

Beschikking op het op 20 november 2018 ingekomen verzoek van:

[Y] ,

de vader,

wonende te [woonplaats] , Groot-Brittannië,

advocaat: mr. A.H. van Haga te Den Haag.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[X]

de moeder,

wonende te [woonplaats]

advocaat: mr. H.P. Scheer te Utrecht.

Procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift.

Op 4 december 2018 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank behandeld. Hierbij zijn verschenen: de vader, bijgestaan door zijn advocaat en een tolk in de Engelse taal, de heer [naam tolk] , en namens de Raad voor de Kinderbescherming mevrouw [naam medewerker RvdK] .

De moeder is niet ter zitting verschenen.

Het betrof hier een regiezitting met het oog op crossborder mediation in internationale kinderontvoeringszaken met als behandelend rechter, tevens kinderrechter, mr. J.T.W. van Ravenstein. De behandeling ter terechtzitting is aangehouden.

Bij beschikking van 13 december 2018 van deze rechtbank is drs. A. van Teijlingen benoemd tot bijzondere curator over de minderjarige: [minderjarige] (roepnaam: [mj.] ), geboren op [geboortedag] 2015 te [geboorteplaats] , Groot-Brittannië.

De rechtbank heeft vervolgens de volgende stukken ontvangen:

 • -

  het bericht van 5 december 2017 met bijlage van de zijde van de vader;

 • -

  het rapport van de bijzondere curator van 7 januari 2019.

Op 10 januari 2019 is de behandeling ter terechtzitting van de meervoudige kamer voortgezet. Hierbij zijn verschenen:

 • -

  de vader, bijgestaan door zijn advocaat en een tolk in de Engelse taal, mevrouw [naam tolk] ;

 • -

  de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

 • -

  de bijzondere curator;

 • -

  namens de Raad voor de Kinderbescherming mevrouw [naam medewerker RvdK]

Na de zitting heeft de rechtbank de volgende stukken ontvangen:

 • -

  het bericht van 11 januari 2019 van de zijde van de vader;

 • -

  het bericht van 11 januari 2019 van de zijde van de moeder.

Verzoek en verweer

De vader en de moeder hebben eensluidend verzocht de tussen hen op de zitting van 10 januari 2019 bereikte overeenstemming ten aanzien van de teruggeleiding van en zorgregeling met betrekking tot [mj.] in de beschikking op te nemen.

Beoordeling

De vader en de moeder hebben schriftelijk gelijktijdig met voormelde verzoeken de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aanvaard. Zij hebben gezamenlijk het gezag over [mj.] . De rechtbank is van oordeel dat het belang van het kind de rechtsmacht van de Nederlandse rechter rechtvaardigt. Hiermee is voldaan aan de vereisten van artikel 12 lid 1 Brussel II-bis, zodat de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van de verzoeken van de vader en de moeder tot opname van de door hen ter zitting overeengekomen afspraken.

De vader en de moeder hebben volledige overeenstemming bereikt. Deze overeenstemming houdt het volgende in:

 • -

  [mj.] wordt zondag 10 februari 2019 door de vader bij de moeder opgehaald in Nederland.

 • -

  De hoofdverblijfplaats van [mj.] is bij de vader in het Verenigd Koninkrijk.

 • -

  De volgende zorgregeling zal gelden, waarbij de vakantieperiodes in het Verenigd Koninkrijk tot uitgangspunt worden genomen:

 • -

  elke Paasvakantie is [mj.] bij de moeder;

 • -

  in de zomervakantie is [mj.] vier aaneengesloten weken bij de moeder en twee aaneengesloten weken in de zomervakantie is [mj.] bij de vader;

 • -

  in de oneven jaren is [mj.] in de kerstvakantie bij de moeder;

 • -

  in de even jaren is [mj.] in de kerstvakantie bij de vader;

waarbij steeds geldt dat de vader [mj.] naar de moeder brengt en de kosten van het reizen van [mj.] dan voor zijn rekening neemt en de moeder [mj.] weer terug zal brengen naar de vader en dan de kosten van het reizen van [mj.] voor haar rekening neemt.

 • -

  de moeder heeft voorts het recht om [mj.] bij zich te hebben in het Verenigd Koninkrijk in de halfterm-vakanties van een week;

 • -

  de moeder neemt [naam andere kind] dan met zich mee, zodat de vader dan de mogelijkheid heeft om tijd met [naam andere kind] door te brengen;

 • -

  de vader is de moeder behulpzaam bij het vinden van geschikte accommodatie voor haar verblijf in de halfterm-vakanties in het Verenigd Koninkrijk.

 • -

  de moeder heeft daarnaast de mogelijkheid om [mj.] buiten de halfterm-vakanties bij zich te hebben als zij in het Verenigd Koninkrijk verblijft, indien zij dit van te voren bij de vader heeft aangekondigd en in overleg met hem heeft afgestemd. Indien [mj.] naar school gaat, kan de moeder [mj.] buiten de vakanties alleen buiten schooltijden bij zich hebben;

 • -

  de moeder is gerechtigd om [mj.] iedere dag voor het slapen gaan welterusten te wensen via de telefoon of videobellen. Daarnaast is de moeder iedere week gerechtigd om op woensdag, zaterdag en zondag, althans drie keer per week, langer te bellen met [mj.] via de telefoon of bellen met beeld via FaceTime/Whatsapp/Skype;

 • -

  de vader zal de moeder op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot [mj.] , in het bijzonder over zijn medische toestand;

 • -

  de vader zal zorg dragen voor opname van deze zorgregeling in een court order door een daartoe bevoegde Engelse rechter. De eerste £ 200,- van de kosten die daarmee zijn gemoeid zal de vader voor zijn rekening nemen. De kosten die de £ 200 overstijgen zullen partijen ieder voor de helft voor hun rekening nemen. De vader zal de moeder de rekening van de sollicitor laten zien.

 • -

  de kosten van deze procedure zal ieder voor zijn/haar eigen rekening nemen.

De rechtbank zal beslissen dat, gelet op voorgaande overeenstemming tussen de ouders, als datum voor terugkeer van [mj.] 10 februari 2019 dient te gelden.

Beslissing

De rechtbank:

*

bepaalt dat de minderjarige: [minderjarige] (roepnaam: [mj.] ), geboren op [geboortedag] 2015 te [geboorteplaats] , Verenigd Koninkrijk, op zondag 10 februari 2019 door de vader [mj.] zal worden opgehaald bij de moeder in Nederland bij de moeder;

en, indien de moeder nalaat om [mj.] op die datum over te dragen aan de vader:

gelast de terugkeer van [mj.] naar Engeland op 10 februari 2019;

*

bepaalt dat de volgende zorgregeling zal gelden, waarbij de vakantieperiodes in het Verenigd Koninkrijk tot uitgangspunt worden genomen:

 • -

  elke Paasvakantie is [mj.] bij de moeder;

 • -

  in de zomervakantie is [mj.] vier aaneengesloten weken bij de moeder en twee aaneengesloten weken in de zomervakantie is [mj.] bij de vader;

 • -

  in de oneven jaren is [mj.] in de kerstvakantie bij de moeder;

 • -

  in de even jaren is [mj.] in de kerstvakantie bij de vader;

waarbij steeds geldt dat de vader [mj.] naar de moeder brengt en de kosten van het reizen van [mj.] dan voor zijn rekening neemt en de moeder [mj.] weer terug zal brengen naar de vader en dan de kosten van het reizen van [mj.] voor haar rekening neemt.

*

bepaalt dat de moeder [mj.] bij zich mag hebben in het Verenigd Koninkrijk in de halfterm-vakanties van een week, waarbij de moeder haar zoon [naam andere kind] mee zal nemen zodat de vader met hem tijd kan doorbrengen;

*

bepaalt dat de vader de moeder behulpzaam is bij het vinden van geschikte accommodatie voor haar verblijf in de halfterm-vakanties in het Verenigd Koninkrijk;

*

bepaalt dat de moeder [mj.] buiten de halfterm-vakanties bij zich mag hebben als zij in het Verenigd Koninkrijk verblijft, indien zij dit van te voren bij de vader heeft aangekondigd en in overleg met hem heeft afgestemd. Indien [mj.] naar school gaat, kan de moeder [mj.] buiten de vakanties alleen buiten schooltijden bij zich hebben;

*

bepaalt dat de moeder [mj.] iedere dag voor het slapen gaan welterusten mag wensen via de telefoon of videobellen en dat de moeder iedere week gerechtigd om op woensdag, zaterdag en zondag, althans drie keer per week, langer mag bellen met [mj.] via de telefoon of bellen met beeld via FaceTime/Whatsapp/Skype;

*

bepaalt dat de vader de moeder op de hoogte zal houden van alle belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot [mj.] , in het bijzonder over zijn medische toestand;

*

bepaalt dat de vader zorg zal dragen voor opname van deze overeengekomen regeling in een court order door een daartoe bevoegde Engelse rechter. De eerste £ 200 van de kosten die daarmee zijn gemoeid zal de vader voor zijn rekening nemen. De kosten die de £ 200 overstijgen zullen partijen ieder voor de helft voor hun rekening nemen. De vader zal de moeder de rekening van de sollicitor laten zien;


* verklaart deze beschikking in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

*

bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

*

ontslaat de bijzondere curator drs. A. van Teijlingen met ingang van heden van haar taak;

*

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. H.M. Boone, A.C. Olland en I. Zetstra, tevens kinderrechters, bijgestaan door mr. M. Corver als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 januari 2019.

Van deze beschikking kan -voor zover er definitief is beslist- hoger beroep worden ingesteld binnen twee weken (artikel 13 lid 7 Uitvoeringswet internationale kinderontvoering) na de dag van de uitspraak door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof Den Haag. In geval van hoger beroep zal de terechtzitting bij het hof - in beginsel - plaatsvinden in de derde of vierde week na deze beslissing.