Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:2851

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
25-03-2019
Datum publicatie
25-03-2019
Zaaknummer
09/837173-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een undercoveractie gericht op de opsporing van kinderporno van zowel de Duitse als de Zwitserse politie bij het peer-to-peer programma Gigatribe heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte. Op de computers van de verdachte is vervolgens kinderporno aangetroffen. De verdachte heeft bekend dat hij kinderporno heeft gezocht, bekeken, gedownload en verspreid. De verdachte wordt daarvoor veroordeeld. Het bezit van kinderporno is buitengewoon verwerpelijk, omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen daadwerkelijk seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. De verdachte heeft met het bekijken en downloaden van kinderporno dit systeem van misbruik in stand gehouden.

De rechtbank is van oordeel dat de ernst van het feit in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt. De rechtbank is echter van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf in dit geval passend en geboden is, gelet op de behandeling die de verdachte op vrijwillige basis reeds ondergaat, welke behandeling niet dient te worden doorkruist, en gelet op zijn proceshouding waarbij hij open is geweest over wat hij heeft gedaan en op het lange tijdverloop tussen het verhoor van de verdachte en de terechtzitting. De rechtbank zal daarbij, als extra waarborg om te voorkomen dat de verdachte weer op zoek zal gaan naar kinderporno, bijzondere voorwaarden bij die voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank zal opleggen een meldplicht bij de reclassering, een behandelverplichting bij de Waag om de voorzetting van de behandeling te waarborgen en verplichte controle van al zijn computers of andere gegevensdragers. De rechtbank acht daarnaast gelet op de ernst van het feit een taakstraf voor de maximale duur aangewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/837173-17

Datum uitspraak: 25 maart 2019

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats] ,

BRP-adres: [adres]

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 11 maart 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. C. Ceuninck van Capelle en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. C.M. Emeis naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding
In deze zaak heeft de Nederlandse politie twee afzonderlijke meldingen binnengekregen van politieteams uit Duitsland en Zwitserland over de uitwisseling van kinderpornografische afbeeldingen door middel van het zogenoemde peer-to-peer programma Gigatribe. Zowel de Duitse als de Zwitserse politie hebben in een undercoveractie een account van een gebruiker van Gigatribe overgenomen. Een andere gebruiker heeft vervolgens contact opgenomen met dit account dat door de politie was overgenomen en bij dat contact is er kinder-pornografisch materiaal aangeboden door deze gebruiker. Deze gebruiker bleek bij nader onderzoek de verdachte te zijn. Op de computers en gegevensdragers die vervolgens bij de verdachte in beslag zijn genomen, zijn kinderpornografische afbeeldingen en video’s aangetroffen. De verdachte heeft erkend dat hij online actief op zoek is geweest naar kinderporno en dat hij deze kinderporno heeft gedownload. Ook heeft hij verklaard dat hij door middel van het programma Gigatribe kinderpornografische afbeeldingen en video’s heeft ‘uitgewisseld’. Dat gebeurde door gebruikers van Gigatribe als contactpersoon toe te voegen, waardoor de eigen mappen en de mappen van de ander met kinderpornografische afbeeldingen – die door de eigenaar ervan op ‘openbaar’ waren gezet – over en weer zichtbaar werden voor de toegevoegde contactpersonen. Daaruit konden bestanden vervolgens worden gedownload naar de eigen computer.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde

– kort gezegd – een gewoonte maken van het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van de bestanddelen openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren en uitvoeren van kinderpornografische afbeeldingen.

De verdediging heeft zich voor wat betreft de overige bestanddelen van een bewezen-verklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging1

De rechtbank is oordeel dat met een opgave van bewijsmiddelen, zoals genoemd in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan worden volstaan, omdat de verdachte het bewezenverklaarde duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend. Voorts heeft de verdachte nadien niet anders verklaard en heeft de raadsman van de verdachte geen vrijspraak bepleit voor de bestanddelen van de tenlastelegging die de rechtbank bewezen acht.

De rechtbank heeft de volgende bewijsmiddelen gebezigd voor de bewezenverklaring:

- proces-verbaal van bevindingen (melding [plaatsnaam] ), p. 21-50;

- proces-verbaal van bevindingen (melding [plaatsnaam] ), p. 51-74;

- het proces-verbaal van beschrijving van kinderpornografisch materiaal, p. 89-115;

- proces-verbaal van beschrijving kinderpornografisch materiaal PL 2016109920,

p. ‘147-150’ bij doornummering;

- het proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 129-139;

- de verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 11 maart 2019.

Bezit

De rechtbank heeft gezien dat een groot gedeelte van de aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen afkomstig is uit een niet zonder meer voor de verdachte benaderbare collectie (proces-verbaal van bevindingen PL1500-2016109920-18). Een aantal afbeeldingen van deze collectie van afbeeldingen is in de tenlastelegging opgenomen. Gelet op de bekennende verklaring van de verdachte dat hij online actief op zoek was naar kinderporno en deze kinderpornografische afbeeldingen ook actief heeft binnengehaald op zijn computer(s) en op een later moment weer heeft verwijderd, acht de rechtbank ook het bezit van de afbeeldingen die zich bevonden in deze niet meer benaderbare collectie bewezen.

Dierenporno

Gelet op de beschrijving van de collectie van 1901 afbeeldingen in de zogenoemde collectiescan is de rechtbank van oordeel dat de afbeelding van de dierenporno in de tenlastelegging niet representatief is voor de bij de verdachte aangetroffen collectie. De rechtbank zal deze afbeelding om die reden niet opnemen in de bewezenverklaring.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van de verdachte bewezen dat:

hij in de periode van 2 augustus 2011 tot en met 10 november 2016 te Zoetermeer, meermalen, een groot aantal afbeeldingen (te weten foto's en/of films en een aantal gegevensdragers, te weten een laptop (merk Asus) en een AirPort Time Capsule (merk Apple) en een iMac (merk Apple), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verspreid en/of aangeboden en/of verworven en/of in bezit gehad, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

het oraal en/of anaal (met de/een penis en/of mond/tong en/of voorwerp) penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het oraal en/of anaal (met de/een penis en/of mond/tong en/of voorwerp) penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken (met de/een penis en/of vinger/hand en/of mond/tong en/of voorwerp) van het geslachtsdeel en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken (met de/een vinger/hand) van het geslachtsdeel en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of het spuiten van en/of zichtbaar maken van sperma, althans een op sperma gelijkende substantie, op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft – rekening houdend met het tijdsverloop en de proceshouding van de verdachte – gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering, een behandelverplichting bij de Waag en controle van zijn gegevensdragers en tot een taakstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gesteld dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet (meer) op zijn plaats is gelet op de proceshouding van de verdachte, de nog steeds lopende behandeling bij de Waag, de begeleiding van Stichting Boba, het ontbreken van een strafblad en op het tijdsverloop. De verdediging heeft bepleit een werkstraf en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, waarbij de verdachte zal instemmen met de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden en met een proeftijd van drie jaren.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De verdachte heeft gedurende een lange periode van een aantal jaren kinderporno bekeken, gedownload, verspreid en in zijn bezit gehad. Op de terechtzitting heeft de verdachte verklaard dat hij misschien wel 10 jaren geleden is begonnen met het bekijken van kinderporno, waarbij hij in totaal duizenden plaatjes heeft binnengehaald en bekeken. Het bezit van kinderporno is buitengewoon verwerpelijk, omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen daadwerkelijk seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen en verspreiden, maar zeker ook degenen die kinderporno verwerven en bezitten, omdat zij bevorderen dat dit materiaal wordt vervaardigd en daarmee het systeem van misbruik en exploitatie in stand houden.

De verdachte heeft ter terechtzitting naar voren gebracht dat hij inmiddels doordrongen is van het feit dat er daadwerkelijk kinderen zijn misbruikt voor de door hem gedownloade foto’s, dat hij dat verschrikkelijk vindt en dat hij is gestopt met het zoeken naar kinderporno en het daarmee in stand houden van het systeem van misbruik van kinderen. Hij heeft sinds de inbeslagname van zijn computers geen nieuwe computer aangeschaft. Door de behandeling bij de Waag, die hij nog altijd volgt, heeft hij zijn fantasieën achter zich gelaten en heeft hij geleerd om grenzen te stellen en te bewaken.

De rechtbank heeft met betrekking tot de persoon van de verdachte acht geslagen op het rapport van de reclassering van 25 augustus 2017.

Uit het rapport komt naar voren dat de verdachte nog bij zijn ouders woont, een baan heeft als postbezorger (met een beperkt aantal uren per week) en nauwelijks een sociaal netwerk heeft. De verdachte lijkt vooral in een virtuele wereld (op) te leven. De behandeling bij de Waag ziet op het verminderen van de kans op recidive (van het downloaden van kinderporno), er wordt gewerkt aan een veiligheidsplan en er is aandacht voor zijn autisme. De kans op recidive wordt als hoog ingeschat, gelet op de leeftijd van de verdachte en het feit dat hij alleenstaand is. Tijdens een toezicht zal gewerkt worden aan tools om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan een ondersteunend sociaal netwerk. De reclassering heeft geadviseerd om op te leggen een meldplicht bij de reclassering, een behandelverplichting bij de Waag en controle van de gegevensdragers van de verdachte als bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast wordt geadviseerd een werkstraf op te leggen.

Blijkens een brief van de gemeente Zoetermeer van 10 januari 2019 – die is overgelegd door de raadsman – is aan de verdachte zorg toegekend van de Stichting Boba die bestaat uit het verbeteren van zijn zelfredzaamheid bestaande uit hulp bij het zoeken naar ander werk of studie, bij het maken en onderhouden van sociale contacten en bij het aanleren van praktische vaardigheden voor zelfstandig functioneren.

Blijkens het de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 14 februari 2019 is de verdachte niet eerder en ook niet nadien in aanraking gekomen met justitie.

De officier van justitie heeft – naast een werkstraf – oplegging van een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd. De verdediging heeft oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf bepleit. De rechtbank is van oordeel dat de ernst van het feit in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf rechtvaardigt. De rechtbank is echter van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden is, gelet op de behandeling die de verdachte op vrijwillige basis reeds ondergaat, welke behandeling niet dient te worden doorkruist, en gelet op zijn proceshouding waarbij hij open is geweest over wat hij heeft gedaan en op het lange tijdverloop tussen het verhoor van de verdachte en de terechtzitting. De rechtbank zal daarbij, als extra waarborg om te voorkomen dat de verdachte weer op zoek zal gaan naar kinderporno, bijzondere voorwaarden bij die voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. De rechtbank zal opleggen een meldplicht bij de reclassering, een behandelverplichting bij de Waag om de voorzetting van de behandeling te waarborgen en verplichte controle van al zijn computers of andere gegevensdragers.

Gelet op de pleegperiode – die aanvangt vóór 1 april 2012 – is het destijds geldende artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht van toepassing, hetgeen met zich brengt dat de rechtbank gehouden is aan een proeftijd van maximaal twee jaren.

De rechtbank acht daarnaast gelet op de ernst van het feit een taakstraf voor de maximale duur aangewezen.

7 De in beslag genomen goederen

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen computers/gegevensdragers waarop kinderpornografische afbeeldingen of video’s zijn aangetroffen (op de beslaglijst aangeduid als de onder 1, 2 en 3 genummerde voorwerpen). De officier van justitie heeft onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2018 (ECLI:N:HR:2018:2244) gesteld dat de afzonderlijke bestanden/gegevens op de gegevensdrager niet kunnen worden beschouwd als afzonderlijke voorwerpen waarop beslag rust en dat er om die reden geen afzonderlijke beslissing kan volgen over afzonderlijke bestanden of gegevens op de gegevensdrager. Daarbij heeft de officier van justitie gewezen op de onaanvaardbare werkbelasting die het opsporen en verwijderen van de strafbare bestanden op de gegevensdragers voor de opsporingsambtenaren oplevert.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om teruggave van die in beslag genomen computers waarop geen benaderbare stafbare bestanden zijn aangetroffen. Dat zijn de 1. laptop (Asus [nummer] ) en de 3. Imac (Apple [nummer] ), eventueel na verwijdering van mogelijk strafbare componenten.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank volgt de officier van justitie en zal de op de beslaglijst onder 1, 2 en 3 genummerde voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met betrekking tot en met behulp van deze voorwerpen het bewezen verklaarde feit is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

8 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, zoals hierboven onder 3.5 bewezen is verklaard en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

een gewoonte maken van het verwerven, bezitten, aanbieden en verspreiden van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte daarvoor strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden;

bepaalt dat die straf niet zal worden ten uitvoer gelegd onder de voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd meldt bij de Reclassering Nederland, [adres] te Den Haag op door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd onder behandeling stelt van de Waag, op de tijden en plaatsen als door of namens die de Waag aan te geven, teneinde zijn cognitieve-gedragstherapeutische behandeling in het kader van zeden/kinderporno, gericht op het verminderen van recidive, af te maken;

- zich gedurende de proeftijd onthoudt, op welke wijze dan ook, van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen en van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met minderjarige wordt gecommuniceerd, terwijl het daarop uitgeoefende toezicht mede kan bestaan uit controles van zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd. Betrokkene is tijdens de gesprekken met de reclassering open over hoe hij denkt dit gedrag te voorkomen;

geeft opdracht aan Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

veroordeelt de verdachte voorts tot:

een taakstraf voor de tijd van 240 (tweehonderdveertig) uren;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 120 (honderdtwintig) dagen;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 1, 2 en 3 genummerde voorwerpen, te weten:

1. laptop (Asus [nummer] )

2. Apple Airport Time capsule ( [nummer] )

3. Imac (Apple [nummer] ).

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.E. Groeneveld-Stubbe, voorzitter,

mr. V.J. de Haan, rechter,

mr. C.W. de Wit, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. S. Kramer en mr. K. Martir, griffiers,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 25 maart 2019.

Bijlage I

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij (op één of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode van 2 augustus 2011 tot en met 10 november 2016 te Zoetermeer, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal

(telkens) een (groot) (aantal) afbeelding(en) (te weten (een) foto('s) en/of (een)

film(s), - en/of een (aantal) gegevensdrager(s), bevattende afbeeldingen (te weten (een)

laptop (merk Asus) en/of (een) AirPort Time Capsule (merk Apple) en/of een iMac (merk Apple)) - van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft

verspreid en/of

aangeboden en/of

openlijk tentoongesteld en/of

vervaardigd en/of

ingevoerd en/of

doorgevoerd en/of

uitgevoerd en/of

verworven en/of

in bezit gehad

en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of anaal (met de/een penis en/of mond/tong en/of voorwerp)

penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaar nog niet had bereikt

en/of

het oraal en/of anaal (met de/een penis en/of mond/tong en/of voorwerp)

penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het betasten en/of aanraken (met de/een penis en/of vinger/hand en/of

mond/tong en/of voorwerp) van het geslachtsdeel en/of de billen van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het betasten en/of aanraken (met de/een vinger/hand) van het geslachtsdeel

en/of de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(bestandsnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had

bereikt anaal penetreren van een dier

(bestandsnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon

gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of met een

voorwerp en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze

persoon in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsnaam: [bestandsnaam] )

en/of

het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of het spuiten van en/of zichtbaar maken van sperma, althans een op sperma

gelijkende substantie, op het lichaam van een persoon die kennelijk de

leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt,

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bestandsnaam: [bestandsnaam] )

en hij aldus van het plegen van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL1500-2016109920, van de politie eenheid Den Haag, dienst regionale recherche, afdeling thematische opsporing, team zeden, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 140). En een aanvullend proces-verbaal PL1500-2016109920 met daarin de processen-verbaal genummerd PL1500-2016109920-15, PL1500-2016109920-16, PL1500-2016109920-17, PL1500-2016109920-18, van de politie eenheid Den Haag, dienst regionale recherche, afdeling thematische opsporing, team zeden, met bijlagen (ongenummerd, bij doornummering “141 t/m 150”).