Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:1987

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
01-03-2019
Datum publicatie
05-03-2019
Zaaknummer
C/09/558654 / HA RK 18-430
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

zie ook ECLI:NL:RBDHA:2018:13938.

Intellectuele eigendom. Aanvullende beschikking voorlopig deskundigenonderzoek. Voorschot bepaald. Bepaald dat deskundige voor ICT-ondersteuning hulpperso(o)n(en) kan inschakelen. Geheimhouding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/558654 / HA RK 18-430

Beschikking van 1 maart 2019

in de zaak van

GLOBAL FACTORIES B.V.,

te Den Haag,

verzoekster,

advocaat: mr. W.E. Pors te Den Haag,

tegen

1 BLISTERPARTNER B.V.,

te Den Haag,

2. [verweerder A],

te [plaats] ,

3. HMGEB HOLDING B.V.,

te Den Haag,

verweerders,

advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Verzoekster wordt hierna wederom aangeduid met Global Factories en verweerders met Blisterpartner c.s. (vrouwelijk enkelvoud).

1 De procedure

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de beschikking van 27 november 2018;

 • -

  de e-mail van 18 januari 2019 van de rechtbank aan partijen over het voorschot en inzet van ICT-ondersteuning;

 • -

  de e-mail van mr. Pors van 27 januari 2019 waarin hij reageert op de e-mail van de rechtbank;

 • -

  de e-mail van mr. Rijsdijk van 30 januari 2019 waarin hij reageert op de e-mail van de rechtbank en de e-mail van mr. Pors;

 • -

  de e-mail van 30 januari 2019 van mr. Pors waarin hij reageert op de e-mail van mr. Rijsdijk.

2 De verdere beoordeling

2.1.

De rechtbank heeft in de voormelde beschikking deskundige de heer mr. dr. ir. E. Visscher (hierna: Visscher) benoemd. Visscher heeft de rechtbank laten weten dat inschakeling van een ICT-ondersteuner noodzakelijk is om het deskundigenonderzoek naar behoren te kunnen uitvoeren, waarbij Visscher heeft voorgesteld om een medewerker van de firma Probatius in te schakelen. Het voorschot (inclusief ICT-ondersteuning) is door Visscher begroot op € 27.700,- exclusief BTW (€ 33.517,- inclusief BTW). De rechtbank heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de inzet respectievelijk de persoon van de in te schakelen ICT-ondersteuner en om eventuele bezwaren tegen de hoogte van het voorschot kenbaar te maken.

2.2.

Partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen de hoogte van het voorschot, zodat de rechtbank het voorschot op het door Visscher begrote bedrag zal vaststellen. Met verwijzing naar de voornoemde beschikking, is het aan Global Factories om het voorschot over te maken binnen twee weken na de datum van de nota met betaalinstructies van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak, zodat Visscher daarna met het deskundigenonderzoek kan aanvangen.

2.3.

Partijen hebben daarnaast ingestemd met ondersteuning van Visscher door een ICT-er. Blisterpartner c.s. maakt wel bezwaar tegen inschakeling van de firma Probatius, aangezien deze firma door de deurwaarder bij de beslaglegging al is ingeschakeld om een selectie te maken uit de in beslag genomen gegevens. Nu uiteindelijk geen selectie is gemaakt, heeft inschakeling van Probatius niet het gewenste resultaat gehad, waardoor volgens Blisterpartner c.s. het opnieuw inschakelen van Probatius niet aan de orde kan zijn.

2.4.

De rechtbank gaat voorbij aan het door Blisterpartner c.s. opgeworpen bezwaar. Met Global Factories is zij van oordeel dat het inschakelen van een ICT-bedrijf dat nog geen bemoeienis heeft gehad met de onderhavige digitale gegevens, de kosten nodeloos zou verhogen. De ICT-er zal onder toezicht van de deskundige opereren en er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit niet zou leiden tot de verzochte selectie.

2.5.

Aan deskundige Visscher en de door hem in te schakelen hulpperso(o)n(en) (van de firma Probatius) zal geheimhouding worden opgelegd als na te melden.

3 De beslissing

De rechtbank

3.1.

bepaalt het voorschot (inclusief ICT-ondersteuning) op € 33.517,- inclusief BTW;

3.2.

bepaalt dat de deskundige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden (een) hulpperso(o)n(en) van de firma Probatius kan inschakelen ten behoeve van de benodigde ICT-ondersteuning;

3.3.

bepaalt dat de deskundige en de hulpperso(o)n(en) (van de firma Probatius) geen informatie over hetgeen waarin zij ten behoeve van het voorlopig deskundigenbericht inzage krijgen, ter kennis mogen brengen aan Global Factories of derden en evenmin gelegenheid geven tot inzage daarin, behoudens toestemming van Blisterpartner c.s., een wettelijk voorschrift of nader rechterlijk bevel;

3.4.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2019.