Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:1380

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
13-02-2019
Datum publicatie
26-02-2019
Zaaknummer
C/09/551658 / HA ZA 18-440
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geschil met betrekking tot inmiddels beëindigde distributieovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2019/315
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/551658 / HA ZA 18-440

Vonnis van 13 februari 2019

in de zaak van

SPECTRUM VERF B.V.,

te Tilburg,

eiseres,

advocaat mr. J.H.M. den Otter te Goirle,

tegen

A.J. COATINGS B.V.,

te De Klomp,

gedaagde,

advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede.

Partijen zullen hierna Spectrum Verf en A.J. Coatings genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 12 april 2018, met producties 1 tot en met 12;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 4;

 • -

  het tussenvonnis van 4 juli 2018, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

 • -

  het proces-verbaal van de comparitie van 3 oktober 2018 en de daarin genoemde stukken, waaronder de producties 13 tot en met 19 van de zijde van Spectrum Verf en de producties 5 en 6 van de zijde van A.J. Coatings.

1.2.

Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

1.3.

Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is, met instemming van partijen, buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen op de verslaglegging te maken. De advocaat van Spectrum Verf heeft bij brief van 9 oktober 2018 op het proces-verbaal gereageerd. De rechtbank wijst dit vonnis met inachtneming van de opmerkingen van de zijde van Spectrum Verf op het proces-verbaal.

2 De feiten

2.1.

A.J. Coatings houdt zich bezig met de distributie van autolakken aan met name schadeherstelbedrijven.

2.2.

Ook Spectrum Verf houdt zich bezig met de distributie van autolakken. Spectrum Verf behoort tot de Vanesch Verf Groep. Een of meer vennootschappen binnen de Vanesch Verf Groep houden zich bezig met de distributie van autolakken aan autodealers dan wel schadeherstelbedrijven. Aldus zijn deze vennootschappen concurrenten van A.J. Coatings.

2.3.

AkzoNobel Car Refinishes B.V. (hierna: AkzoNobel) heeft zich bezig gehouden met de productie en levering van autolakken, waarbij zij met name is opgetreden als hoofdleverancier aan (sub)distributeurs.

2.4.

Op 23 december 2012 hebben AkzoNobel en A.J. Coatings een schriftelijke overeenkomst gesloten (hierna: “de Distributieovereenkomst”) inhoudende dat A.J. Coatings voor een bepaald geografisch gebied als een onafhankelijke distributeur de door AkzoNobel geproduceerde en/of geleverde autolakken van de verfmerken Lesonal, Mason CT, Dynacoat CR en Dynacoat Industrial (hierna: de verfmerken) zal distribueren en dat A.J. Coatings hiervoor een korting van 55% op de verfmerken (en 57,5% op het merk Dynacoat Industrial) krijgt. De Distributieovereenkomst is aangegaan voor de bepaalde duur van vijf jaar, aanvangende op 1 maart 2012 en eindigende op 28 februari 2017. Van de Distributieovereenkomst maakt een aantal bijlagen deel uit.

2.5.

Bijlage 1 bij de Distributieovereenkomst bevat een lijst met postcodegebieden die wat betreft de belevering van de verfmerken exclusief zijn voorbehouden aan A.J. Coatings (hierna: het distributiegebied). Klanten die in andere postcodegebieden gevestigd zijn, zijn wat betreft de belevering van de verfmerken exclusief voorbehouden aan andere distributeurs of aan AkzoNobel zelf. Verder is in Bijlage 1 een lijst opgenomen van klanten die exclusief zijn voorbehouden aan AkzoNobel. Deze aan AkzoNobel voorbehouden klanten worden hierna “de ABS-klanten” genoemd. Tussen AkzoNobel en de ABS-klanten bestond de afspraak dat zij bij afname van de verfmerken aanspraak hadden op een korting van AkzoNobel (hierna: de ABS-korting).

2.6.

In Bijlage 2 bij de Distributieovereenkomst is (in artikel 2.2) opgenomen dat AkzoNobel zich het recht voorbehoudt de verfmerken rechtstreeks of indirect in het distributiegebied van A.J. Coatings te verkopen en te leveren. In artikel 8.4 van Bijlage 2 is opgenomen dat de distributeur gedurende de looptijd van de overeenkomst geen nieuwe merken in haar assortiment zal opnemen die concurreren met de verfmerken.

2.7.

In Bijlage 8 bij de Distributieovereenkomst is een regeling opgenomen die inhoudt dat A.J. Coatings, indien haar gefactureerde verfomzet ten opzichte van het voorgaande jaar stijgt, aanspraak heeft op een bonusbedrag, terwijl indien de verfomzet van A.J. Coatings ten opzichte van het voorgaande jaar daalt, A.J. Coatings een malusbedrag (boetebedrag) dient te voldoen. Het bonusbedrag ofwel malusbedrag is daarbij gesteld op een percentage van de gefactureerde verfomzet conform een in de Bijlage 8 opgenomen staffel. Deze regeling wordt hierna de ‘Bonus Malus regeling’ genoemd.

2.8.

In de praktijk heeft A.J. Coatings vanaf de aanvang van de Distributieovereenkomst op basis van (van de Distributie overeenkomst afwijkende) afspraken met AkzoNobel de verfmerken ook aan de ABS-klanten verkocht en geleverd, tegen jaarlijkse voldoening aan AkzoNobel van de korting (ofwel kwantumbonus) waarop de ABS-klanten aanspraak hadden jegens AkzoNobel. Op deze wijze zijn AkzoNobel en A.J. Coatings afgeweken van hetgeen schriftelijk is vastgelegd in de Distributieovereenkomst.

2.9.

A.J. Coatings heeft aan AkzoNobel jaarlijks een overzicht verstrekt van haar leveranties aan de ABS-klanten. Op basis van dat overzicht berekende AkzoNobel welk bedrag A.J. Coatings voor de levering aan de ABS-klanten in het betreffende jaar aan haar verschuldigd was. AkzoNobel factureerde dat bedrag jaarlijks aan A.J. Coatings. AkzoNobel keerde de kwantumbonus waarop de ABS-klanten recht hadden, zelf jaarlijks aan de ABS-klanten uit.

2.10.

Verder heeft AkzoNobel ten behoeve van A.J. Coatings boxen met kleurenstalen voor Lesonal-verf in bruikleen gegeven (zogenaamde ‘NVD-boxen’). De NVD-boxen zijn veelal rechtstreeks aan klanten van A.J. Coatings verstrekt. Er zijn periodiek updates voor de NVD-boxen verstrekt. AkzoNobel bracht een fee van € 125 per update bij A.J. Coatings in rekening.

2.11.

Bij brief van 3 juli 2015 heeft AkzoNobel aan A.J. Coatings bericht dat zij haar rechten en verplichtingen uit de Distributieovereenkomst per medio juli 2015 zou overdragen aan Spectrum Verf. AkzoNobel heeft A.J. Coatings verzocht deze brief voor akkoord te ondertekenen en te retourneren. A.J. Coatings heeft dat op 15 juli 2015 gedaan. Hierdoor is Spectrum Verf wat betreft de Distributieovereenkomst de contractuele wederpartij van A.J. Coatings geworden.

2.12.

A.J. Coatings heeft de ABS-klanten tot het einde van de looptijd van de Distributieovereenkomst beleverd. A.J. Coatings heeft aan Spectrum Verf een overzicht gestuurd van haar leveranties aan de ABS-klanten in 2015. Spectrum Verf heeft op basis hiervan berekend welk bedrag aan kortingen zij aan de ABS-klanten was verschuldigd en heeft deze vervolgens aan de ABS-klanten voldaan. Het totaalbedrag aan ABS-kortingen over 2015 heeft Spectrum Verf aan A.J. Coatings gefactureerd. A.J. Coatings heeft deze factuur voldaan.

2.13.

In een verslag van een werkoverleg van Spectrum Verf van 22 maart 2016 – waarvan A.J. Coatings vóór deze procedure kennis heeft gekregen – staat onder meer het volgende:

Strategie m.b.t. de dealers: Het contract met de dealers loopt medio februari 2017 af, naar verwachting krijgt het geen vervolg. Een plan van aanpak is nodig.

 • -

  Contact blijven houden met dealers door [...]

 • -

  Lijst maken met de klanten van dealers door [...]  is afgewerkt

 • -

  Landkaart maken met markering klanten met naam en toenaam  het eerste concept is gereed

 • -

  2 adviseurs van Vanesch Verf Spectrum Verfvrijmaken voor dealer-klantbezoeken: ‘actief lopen, niet verkopen’

 • -

  [...] maakt afspraak met [...] om de toekomststrategie te bespreken.”

2.14.

A.J. Coatings heeft aan Spectrum Verf ook een overzicht gestuurd van haar leveranties aan de ABS-klanten in 2016. Spectrum Verf heeft op basis hiervan berekend welk bedrag aan kortingen aan de ABS-klanten toekwam en heeft dat bedrag aan de ABS-klanten voldaan. Vervolgens heeft Spectrum Verf ter zake de door haar over 2016 aan de ABS-klanten betaalde kortingen een bedrag van € 18.849,38 inclusief btw bij A.J. Coatings in rekening gebracht.

2.15.

[A] , verbonden aan Spectrum Verf, heeft bij e-mail van 10 maart 2016 het volgende aan A.J. Coatings geschreven:

“Bijgaand mail ik je het overzicht van de updates voor de NVD-box zoals deze bij Akzo Nobel bekend is. De doorbelasting van de laatste NVD-update heeft wat vragen opgeleverd.

Akzo bestelt de updates en belast deze aan ons door, zodat wij deze één op één aan de finale gebruiker kunnen doorbelasten. Aan de afgelopen facturering kan ik helaas niets meer doen. Wel zou ik je willen vragen het overzicht te willen opschonen, zodat er niet weer “teveel” updates worden besteld en geleverd.

Indien updates niet in de box worden verwerkt, is de box uiteindelijk niet veel meer waard, dus ik zou je willen vragen om kritisch naar de lijst te kijken.

In het overzicht staan 6 NVD-updates, die toegerekend worden aan A.J. Coatings. Waarschijnlijk heb je er zelf 1 of 2 in gebruik, hetgeen in zou houden dat er 4 updates niet meer ontvangen hoeven te worden, tenzij er mogelijk toch bij een afnemer een box is geplaatst die niet op deze lijst staat.

Kun jij om informeren welke correcties ik door kan geven aan Akzo, zodat wij met een geschoonde lijst in 2016 kunnen starten.

indirect A.J. Coatings b.v. A.J. Coatings b.v. DE KLOMP
indirect A.J. Coatings b.v. A.J. Coatings b.v. DE KLOMP
indirect A.J. Coatings b.v. A.J. Coatings b.v. DE KLOMP
indirect A.J. Coatings b.v. A.J. Coatings b.v. DE KLOMP
indirect A.J. Coatings b.v. A.J. Coatings b.v. DE KLOMP
indirect A.J. Coatings b.v. ABS Van Markus De Bilt BILTHOVEN
indirect A.J. Coatings b.v. ABS Van Markus Zeist ZEIST
indirect A.J. Coatings b.v. [… 1]
indirect A.J. Coatings b.v. Autoschade Service Bons Veghel VEGHEL
indirect A.J. Coatings b.v. [… 2]
indirect A.J. Coatings b.v. [… 3]
indirect A.J. Coatings b.v. Besseling Onderhoud en Schade B.V. AMERSFOORT
indirect A.J. Coatings b.v. Carcenter Amersfoort AMERSFOORT
indirect A.J. Coatings b.v. [… 4]
indirect A.J. Coatings b.v. Polyester Paint Service EINDHOVEN
indirect A.J. Coatings b.v. [… 5]
indirect A.J. Coatings b.v. Velbo Autoschade en Caravanherstel BENNEKOM
indirect A.J. Coatings b.v. VOORRAAD AJ COATINGS. DE KLOMP”

2.16.

Bij e-mail van 11 maart 2016 heeft de heer [B] van A.J. Coatings hierop als volgt geantwoord:

“Geen idee waar de 5 NVD-updates A.J. Coatings B.V. voor zijn, dus die kunnen opgezegd worden.”

2.17.

Op enig moment vóór het einde van de Distributieovereenkomst is A.J. Coatings aan klanten in haar distributiegebied autolak van andere merken gaan leveren. Omdat de omzet van A.J. Coatings uit de verfmerken van AkzoNobel in het jaar 2016 lager was dan die in 2015, heeft Spectrum Verf over het jaar 2016 uit hoofde van de Bonus Malus regeling een bedrag van € 7.493,41 inclusief btw aan A.J. Coatings gefactureerd. Op 7 maart 2017 heeft Spectrum Verf ter zake een creditfactuur van € 116,28 aan A.J. Coatings gestuurd.

2.18.

Spectrum Verf heeft tot het einde van de looptijd van de Distributieovereenkomst een of meer updates voor NVD-boxen ten behoeve van A.J. Coatings geleverd. Zij heeft hiervoor op 31 juli 2017 € 1.210 inclusief btw aan A.J. Coatings gefactureerd.

3 Het geschil

3.1.

Spectrum Verf vordert – samengevat – A.J. Coatings bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis te veroordelen tot betaling van € 27.436,51, vermeerderd met rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

3.2.

Spectrum Verf stelt hiertoe dat zij jegens A.J. Coatings nog aanspraak heeft op:

(i) een bedrag van (€ 7.493,41 minus € 116,28 is) € 7.377,13 inclusief btw ter zake van de Bonus Malus regeling;

(ii) een bedrag van € 18.849,38 inclusief btw ter zake van de leveranties door A.J. Coatings aan ABS-klanten, en

(iii) een bedrag van € 1.210 inclusief btw aan geleverde updates voor NVD-boxen.

Volgens Spectrum Verf is A.J. Coatings met de betaling van deze bedragen in verzuim.

3.3.

A.J. Coatings voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Vordering uit Bonus Malus regeling

4.1.

Vast staat dat de omzet van A.J. Coatings uit de verkoop van de verfmerken van AkzoNobel in het jaar 2016 is verminderd ten opzichte van die in het jaar 2015. In bijlage 8 van de Distributieovereenkomst is neergelegd dat A.J. Coatings in dat geval een malusbedrag aan haar contractuele wederpartij is verschuldigd.

4.2.

A.J. Coatings betoogt bij wijze van verweer dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Spectrum Verf zich op de Bonus-Malusregeling beroept, omdat Spectrum Verf de omzetvermindering zelf zou hebben veroorzaakt door het benaderen en beleveren van klanten van A.J. Coatings, al dan niet met gebruik van door de contractovername verkregen bedrijfsgegevens.

4.3.

De rechtbank stelt voorop dat bij de toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW)) terughoudendheid moet worden betracht. Dat Spectrum Verf of aan haar gelieerde vennootschappen concurrent zijn van A.J. Coatings is op zichzelf onvoldoende voor een geslaagd beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

4.4.

In de Distributieovereenkomst, waarvan de Bonus Malus regeling deel uitmaakt, is uitdrukkelijk opgenomen dat AkzoNobel gerechtigd is klanten in het distributiegebied van A.J. Coatings te beleveren. Alleen al gelet hierop kan de Bonus Malus regeling niet op grond van de redelijkheid en billijkheid opzij worden gezet wegens concurrentie met A.J. Coatings door de partij die bij de Distributieovereenkomst in de plaats is getreden van AkzoNobel.

4.5.

Daar komt bij dat niet is komen vast te staan dat de omzet van A.J. Coatings uit de verfmerken in 2016 substantieel is teruggelopen ten opzichte van 2015 als gevolg van belevering door Spectrum Verf van klanten van A.J. Coatings. Ter comparitie heeft Spectrum Verf immers onweersproken verklaard dat zij gedurende de looptijd van de Distributieovereenkomst slechts één klant van A.J. Coatings heeft beleverd en dat het daarbij ging om een kleine afnemer (te weten Polyester Paint), terwijl A.J. Coatings de rest van haar klanten tot het einde van de Distributieovereenkomst zelf heeft beleverd.

4.6.

Evenmin is komen vast te staan dat Spectrum Verf heeft geprobeerd andere klanten van A.J. Coatings in 2016 ofwel tijdens de looptijd van de Distributieovereenkomst te gaan beleveren. Volgens Spectrum Verf heeft zij, nadat haar duidelijk werd dat de Distributieovereenkomst na afloop daarvan waarschijnlijk niet zou worden verlengd of vernieuwd, klanten van A.J. Coatings uitsluitend benaderd ten behoeve van mogelijke levering aan die klanten na het eindigen van de Distributieovereenkomst (‘actief lopen, niet verkopen’, zie 2.13). A.J. Coatings heeft dit alles niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken.

4.7.

Gelet op het voorstaande concludeert de rechtbank dat Spectrum Verf, althans de Vanesch Verf Groep er niet, dan wel in te verwaarlozen mate, aan heeft bijgedragen dat
A.J. Coatings in 2016 haar Bonus Malus target niet heeft gehaald. De omzetdaling van
A.J. Coatings uit de verfmerken moet daarom worden toegeschreven aan het feit dat
A.J. Coatings tijdens de looptijd van de Distributieovereenkomst autolak van andere verfmerken aan haar klanten is gaan leveren (zie 2.17). De rechtbank volgt A.J. Coatings niet in haar stelling dat het overzetten van haar klanten op andere verfmerken, toen duidelijk werd dat de Distributieovereenkomst geen vervolg zou krijgen (waarmee zij in strijd handelde met artikel 8.4 van Bijlage 2 bij de Distributieovereenkomst), de enige manier was om de continuïteit van haar onderneming te waarborgen. A.J. Coatings had immers, net als Spectrum Verf, kunnen anticiperen op het eindigen van de Distributieovereenkomst door tijdens de looptijd van de Distributieovereenkomst (huidige of potentiële) klanten te benaderen voor levering van andere verfmerken na afloop van de Distributieovereenkomst (het zogenoemde ‘lopen, niet verkopen’-beleid).

4.8.

Nu expliciet in de Distributieovereenkomst is opgenomen dat concurrentie door de leverancier is toegestaan, de omzetdaling van A.J. Coatings in 2016 uit de verfmerken niet, dan wel in te verwaarlozen mate, is veroorzaakt door gedragingen van Spectrum Verf (of de Vanesch Verf Groep), terwijl A.J. Coatings de continuïteit van haar onderneming ook op andere wijze dan door contractbreuk had kunnen waarborgen, faalt het beroep van A.J. Coatings op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

4.9.

A.J. Coatings verlangt bij wijze van verweer dat de rechtbank de gevolgen van de Distributieovereenkomst op grond van artikel 6:258 BW met terugwerkende kracht wijzigt of deze gedeeltelijk ontbindt in die zin dat geen aanspraak kan worden gemaakt op een malusbedrag, wegens de onvoorziene omstandigheid dat de Distributieovereenkomst is overgenomen door een grote concurrent van A.J. Coatings die in weerwil van de voor de contractovername bestaande praktijk klanten van A.J. Coatings is gaan benaderen. Volgens A.J. Coatings is deze omstandigheid van dien aard is dat Spectrum Verf de ongewijzigde instandhouding van de Distributieovereenkomst niet mag verwachten.

4.10.

De rechtbank overweegt dat met het wijzigen van de gevolgen van een overeenkomst in rechte wegens gewijzigde omstandigheden, al dan niet met terugwerkende kracht, eveneens terughoudendheid dient te worden betracht. Dat is slechts in een uitzonderlijk geval aan de orde. Contractovername door een concurrent is hiertoe, gelet op het reeds hiervoor overwogene, in dit geval onvoldoende. Het halen van de omzettarget is A.J. Coatings dus niet onmogelijk gemaakt door Spectrum Verf. Evenmin is het malusbedrag buitensporig hoog, namelijk € 7.377,13. Derhalve wordt ook het beroep van A.J. Coatings op artikel 6:258 BW gepasseerd.

4.11.

Reeds nu is geoordeeld dat Spectrum Verf niet heeft verhinderd dat A.J. Coatings de omzettarget uit de verfmerken in 2016 behaalde, wordt evenzeer verworpen het betoog van A.J. Coatings dat die omzettarget op grond van de redelijkheid en billijkheid als behaald moet worden beschouwd ingevolge het bepaalde in artikel 6:23 BW.

4.12.

Spectrum Verf heeft in het kader van de Bonus Malus regeling € 7.493,41 inclusief btw aan A.J. Coatings gefactureerd, met dien verstande dat zij vervolgens een bedrag van € 116,28 inclusief btw heeft gecrediteerd. A.J. Coatings heeft niet weersproken dat het Bonus Malus bedrag wegens omzetvermindering uit de verfmerken in 2016 aldus conform de Distributieovereenkomst in rekening is gebracht. Derhalve wijst de rechtbank wat betreft de Bonus Malus regeling een bedrag toe van (€ 7.493,41 minus € 116,28 is) € 7.377,13, te vermeerderen met de niet afzonderlijk weersproken rentevordering.

Vordering ter zake van de ABS-klanten

4.13.

Spectrum Verf vordert voldoening door A.J. Coatings van het totaalbedrag aan kortingen waarop ABS-klanten aanspraak hadden over het jaar 2016. Niet in geschil is dat AkzoNobel en A.J. Coatings als regeling hadden dat A.J. Coatings de ABS-klanten mocht beleveren tegen doorbelasting van de ABS-kortingen aan A.J. Coatings. Evenmin staat ter discussie dat deze regeling met ingang van de contractovername ook is gaan gelden tussen Spectrum Verf en A.J. Coatings.

4.14.

A.J. Coatings betoogt echter dat, nu Spectrum Verf de ABS-klanten al tijdens de looptijd van de Distributieovereenkomst zonder enig overleg met A.J. Coatings heeft benaderd, de tegenprestatie daarvoor (vergoeding door A.J. Coatings aan Spectrum Verf van de kortingen) is komen te vervallen. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt. Vast staat dat A.J. Coatings de ABS-klanten tot het einde van de looptijd van de Distributieovereenkomst met medewerking van Spectrum Verf is blijven beleveren. Spectrum Verf heeft daarmee voldaan aan haar verplichtingen jegens A.J. Coatings wat betreft de ABS-klanten. Reeds daarom volgt de rechtbank A.J. Coatings niet in het betoog dat de afspraken tussen partijen betreffende de ABS-klanten voor het einde van de Distributieovereenkomst zijn vervallen. Daar komt bij dat de vergoeding door A.J. Coatings aan Spectrum Verf van de ABS-kortingen ook volgens A.J. Coatings zelf de tegenprestatie was voor het door A.J. Coatings mogen beleveren van de ABS-klanten en niet voor het zich door AkzoNobel/Spectrum Verf onthouden van het contacteren van de ABS-klanten.

4.15.

A.J. Coatings voert verder als verweer aan dat zij de kortingen waarop de ABS-klanten aanspraak hadden, zelf direct heeft uitgekeerd aan de ABS-klanten. Ook voor zover dat juist is, is zij daardoor niet bevrijd van haar betalingsverplichting wat betreft de ABS-klanten jegens Spectrum Verf. Directe betaling aan de ABS-klanten was niet conform de afspraak tussen partijen. Bovendien heeft A.J. Coatings destijds niet aan Spectrum Verf laten weten dat zij de ABS-kortingen direct aan de ABS-klanten had uitbetaald. Nu Spectrum Verf de kortingen aldus (eveneens) aan de ABS-klanten heeft voldaan, is zij gerechtigd die kortingen aan A.J. Coatings door te belasten.

4.16.

A.J. Coatings heeft niet gemotiveerd weersproken dat ABS-klanten wegens autolakleveringen door A.J. Coatings in het jaar 2016 jegens Spectrum Verf aanspraak hadden op een totaalbedrag van € 18.849,38. A.J. Coatings zal derhalve worden veroordeeld dit bedrag aan Spectrum Verf te voldoen, te vermeerderen met de niet afzonderlijk weersproken rentevordering.

Vordering ter zake van updates NVD-boxen

4.17.

A.J. Coatings heeft initieel met AkzoNobel afgesproken dat er periodiek een aantal updates voor de NVD-boxen zouden worden geleverd tegen een bepaalde fee. Na de contactovername heeft Spectrum Verf over het aantal te leveren updates per e-mail contact opgenomen met A.J. Coatings. A.J. Coatings heeft daarop laten weten dat het aantal te leveren updates dat op haar naam stond met 5 kon worden verminderd, hetgeen echter ook impliceert dat de levering van de resterende update(s) voor de klanten van A.J. Coatings die in het overzicht genoemd zijn, zou doorlopen. A.J. Coatings heeft Spectrum Verf nadien niet bericht dat de leverantie van de resterende update(s) voor het einde van de looptijd van de Distributieovereenkomst moest worden gestaakt. Derhalve heeft Spectrum Verf de verdere updates conform afspraak met A.J. Coatings geleverd en is A.J. Coatings de afgesproken tegensprestatie aan Spectrum Verf verschuldigd.

4.18.

A.J. Coatings heeft de omvang van het gevorderde bedrag aan fee niet weersproken. Derhalve wordt het gevorderde bedrag aan fee voor updates toegewezen, te vermeerderen met de niet afzonderlijk weersproken rentevordering.

Buitengerechtelijke incassokosten

4.19.

Spectrum Verf maakt aanspraak op een bedrag van € 1.049,37 aan vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. In het onderhavige geval zijn partijen, daarbij beide handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf echter een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten overeengekomen die van de wettelijke regeling afwijkt. De vordering zal dan ook worden getoetst aan het rapport Voor-werk II, maar met toepassing van de wettelijke tarieven die geacht worden redelijk te zijn. A.J. Coatings heeft de verschuldigdheid van een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet betwist. De rechtbank acht geen termen aanwezig om de gevorderde vergoeding ambtshalve te matigen. Derhalve zal de door Spectrum Verf gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten (€ 1.049,37) worden toegewezen.

Proceskosten

4.20.

A.J. Coatings zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Deze worden tot op heden aan de zijde van Spectrum Verf begroot op:

- dagvaarding € 85,44

- griffierecht € 1.950,00

- salaris advocaat € 1.390,00 (2,0 punt × tarief III)

totaal € 3.425,44

4.21.

Voor afzonderlijke veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). De rechtbank zal, zoals gevorderd, de nakosten begroten conform het daarop toepasselijke liquidatietarief.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt A.J. Coatings tot voldoening aan Spectrum Verf van een bedrag van € 27.436,51, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over een bedrag van

(i) € 18.849,38 te rekenen vanaf 18 maart 2017,

(ii) € 7.377,13 te rekenen vanaf 7 april 2017 en

(iii) € 1.210, te rekenen vanaf 31 augustus 2017,

telkens tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2.

veroordeelt A.J. Coatings tot voldoening aan Spectrum Verf van € 1.049,37 aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;

5.3.

veroordeelt A.J. Coatings in de proceskosten, begroot op € 3.425,44 aan tot op heden gemaakte proceskosten en op € 157 aan nog te maken nakosten, te vermeerderen met € 82 in geval van betekening;

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.C. Kranenburg en in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2019.1

1 type: 1769