Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2019:11621

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-10-2019
Datum publicatie
13-11-2019
Zaaknummer
C/09/579376 / KG ZA 19-836
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

IE. Kort geding. Luchtkoelers. Inbreuk Gemeenschapsmodel en auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gevorderde inbreukverbod grotendeels toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/579376 / KG ZA 19-836

Vonnis in kort geding van 29 oktober 2019

in de zaak van

1 OMNICHANNEL GROUP B.V.,

te Laren,

2. TT SHOPPING B.V. H.O.D.N. TOMMY TELESHOPPING,

te Laren,

3. JML BENELUX B.V.,

te Laren,

eiseressen,

advocaat mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] H.O.D.N. [Handelsnaam gedaagde],

te [plaats] , gemeente [gemeente] ,

gedaagde,

verschenen in persoon.

Eiseressen zullen gezamenlijk worden aangeduid als Tommy Teleshopping c.s. en afzonderlijk als OmniChannel, TT Shopping en JML. Gedaagde zal [Handelsnaam gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 september 2019 met bijbehorende producties EP1 t/m EP32;

 • -

  de brief van Tommy Teleshopping c.s. van 11 oktober 2019, met bijlagen (te weten een geactualiseerde kostenopgave, een ontvangstbewijs van de aangetekende verzending van de producties en EP33 en EP34);

 • -

  de mondelinge behandeling van 15 oktober 2019, waarbij partijen hun standpunten hebben toegelicht aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De Amerikaanse onderneming OnTel Products Corporation (hierna: OnTel) uit Fairfield, New Jersey, is sinds 1994 actief op de markt voor direct response-producten. OnTel ontwikkelt en distribueert innovatieve consumentenproducten. Eén van deze producten is een kleine luchtkoeler die verkocht wordt onder de naam ‘Arctic Air’. De ‘Arctic Air’ is een kubusvormig kastje van ongeveer 15x15x15 cm dat vernevelde koele lucht uitblaast en ziet er als volgt uit:

2.2.

OnTel is rechthebbende op het Gemeenschapsmodel met registratienummer 005289147-0001, geregistreerd op 30 mei 2018 voor “Luchtkoelers”, ter zake het uiterlijk van de ‘Arctic Air’. Bij deze registratie horen onder meer de volgende afbeeldingen:

2.3.

OnTel is tevens rechthebbende op het Gemeenschapsmodel met registratienummer 005969029-0001, geregistreerd op 9 januari 2019 voor “Klimaatregelingsapparatuur (deel van -)” ter zake het uiterlijk van de opvolger van de ‘Arctic Air’, de ‘Arctic Air Ultra’. Bij deze registratie horen onder meer de volgende afbeeldingen:

2.4.

OmniChannel is importeur en distributeur van consumentenproducten. OmniChannel heeft van OnTel de exclusieve distributierechten verkregen om de ‘Arctic Air’ in Nederland op de markt te brengen en te promoten via TV en internet, met behulp van de door OnTel geproduceerde Arctic Air Infomercial (hierna: de infomercial). Daarnaast heeft OnTel aan OmniChannel de exclusieve bevoegdheid verleend om de IE-rechten op de ‘Arctic Air’ en de ‘Arctic Air Ultra’ op eigen naam af te dwingen.

2.5.

OmniChannel is de houdstermaatschappij van TT Shopping en JML. TT Shopping houdt zich bezig met de wederverkoop van consumentenproducten aan consumenten door middel van direct response televisieprogramma’s. JML onderhoudt contacten en sluit contracten met derden-retailers zoals Blokker en bol.com. Succesvolle producten uit het assortiment van OmniChannel worden – na gebleken succes – verkocht via dit soort retailkanalen.

2.6.

De ‘Arctic Air’ is in 2018 op de Nederlandse markt geïntroduceerd, zowel door TT Shopping (middels direct response TV en online) als JML (verkoop aan derden-retailers). De ‘Arctic Air’ was in de zomer van 2019 een groot verkoopsucces. Bij het promoten van de ‘Arctic Air’ heeft TT Shopping gebruik gemaakt van de infomercial van OnTel.

2.7.

De verpakking van de ‘Arctic Air’ is een rechthoekige doos voorzien van onderstaande afbeeldingen. De twee onderste afbeeldingen zijn zogeheten stills uit de infomercial.

2.8.

De op de verpakking getoonde afbeeldingen zijn tevens zichtbaar op de productpagina van de webwinkel van TT Shopping.

2.9.

OmniChannel en TT Shopping brengen sinds het voorjaar van 2019 naast de ‘Arctic Air’ ook de ‘Arctic Air Ultra’ op de markt. De ‘Arctic Air Ultra’ en haar verpakking zien er als volgt uit.

2.10.

[Handelsnaam gedaagde] verkoopt via internet consumentenproducten. De webwinkel van [Handelsnaam gedaagde] is te bereiken via de volgende url’s: [url I], [url II] en [url III].

2.11.

[Handelsnaam gedaagde] brengt/bracht via bol.com een product op de markt onder de naam ‘Air Cooler’. Deze ‘Air Cooler’ en haar verpakking zien er als volgt uit.

2.12.

Tommy Teleshopping c.s. heeft [Handelsnaam gedaagde] op 14 augustus 2019 een uitvoerige sommatiebrief met bijlagen gestuurd. Na een herinnering op 19 augustus 2019 heeft [Handelsnaam gedaagde] op 20 augustus 2019 schriftelijk gereageerd op de sommatiebrief en geschreven:

“Geachte heer Stols ,

Wij hebben uw bericht ontvangen.

Onze producten zijn onder protest offline gehaald en deze zullen offline blijven.

Met de andere punten kunnen wij niet meegaan.

Met vriendelijke groet,

(…)

[Handelsnaam gedaagde] .”

3 Het geschil

3.1.

Tommy Teleshopping c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en in België:

 1. iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel met registratienummer 005289147-0001, daaronder mede begrepen het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of anderszins gebruiken van het Chinese namaakproduct aangeduid als ‘air cooler’;

 2. iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel met registratienummer 005969029-001;

II: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere inbreuk op de auteursrechten van OnTel op de verpakking van de ‘Arctic Air’ en de ‘Arctic Air Ultra’, daaronder begrepen:

 1. het aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of anderszins gebruiken van ongeautoriseerde verveelvoudigingen van die verpakking en/of

 2. het ongeautoriseerd openbaar maken van foto’s waarop die verpakking te zien is;

III: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland, iedere slaafse nabootsing van de ‘Arctic Air’ en de ‘Arctic Air Ultra’;

IV: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere oneerlijke handelspraktijk bestaande uit het gebruik van de slogan Bekend van TV (dan wel varianten daarop als Gezien op TV of As Seen on TV) ter aanprijzing van producten die niet aantoonbaar zijn of worden geadverteerd op Nederlandse of Belgische lineaire televisiekanalen;

V: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere oneerlijke handelspraktijk bestaande uit het aanprijzen van namaak-luchtkoelers met de aanduiding Arctic Air, Artic Air of Antarctic Air in (online) advertenties en/of op verpakkingen en/of op het product zelf en/of op gebruiksaanwijzingen en productdocumentatie;

VI: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere oneerlijke handelspraktijk bestaande uit het verkopen van producten met gebruikmaking van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van Tommy Teleshopping c.s., tenzij [Handelsnaam gedaagde] hetzelfde originele product verkoopt als het product uit het assortiment van Tommy Teleshopping c.s., dat wil zeggen afkomstig van de fabrikant van het originele product;

VII: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Tommy Teleshopping c.s. een schriftelijke verklaring ter beschikking te stellen, vergezeld van leesbare onderliggende documenten zoals aankooporders, verkoopfacturen, screenprints en overige documenten, waaruit de volgende gegevens zijn op te maken:

 1. het totale aantal inbreukmakende luchtkoelers dat [Handelsnaam gedaagde] heeft ingekocht;

 2. het totale aantal inbreukmakende luchtkoelers dat [Handelsnaam gedaagde] heeft verkocht;

 3. het aantal inbreukmakende luchtkoelers dat [Handelsnaam gedaagde] op de dag van het uitbrengen van de dagvaarding in voorraad had;

 4. naam, adres, woonplaats, land, email en telefoongegevens van de leverancier(s) van de inbreukmakende luchtkoelers;

 5. naam, adres, woonplaats, land, email en telefoongegevens van afnemers van [Handelsnaam gedaagde] die meer dan vijf inbreukmakende luchtkoelers besteld hebben;

 6. de verkoopkanalen waarop [Handelsnaam gedaagde] de inbreukmakende luchtkoelers heeft aangeboden naast het kanaal bol.com;

 7. de inkoopprijs van alle inbreukmakende luchtkoelers in totaal;

 8. de transportkosten en inklaringskosten van alle inbreukmakende luchtkoelers in totaal;

 9. de verkoopprijs van alle inbreukmakende luchtkoelers in totaal;

VIII: [Handelsnaam gedaagde] gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis, gedurende een periode van twee weken, een mededeling zoals verwoord in de dagvaarding op de homepage van [url I] [url II] en [url III] te plaatsen op de in de dagvaarding aangeduide wijze;

IX: bepaalt dat [Handelsnaam gedaagde] een dwangsom van € 5.000,- verbeurt voor iedere dag, daaronder begrepen een deel van een dag, dat gedaagde in strijd handelt met één van de gerechtelijke bevelen of geboden, vermeld onder I tot en met VIII dan wel – ter keuze van Tommy Teleshopping c.s. € 500,- per inbreukmakend product dat hij in strijd met dit vonnis aanbiedt of verhandelt;

X: de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden na de datum van dit vonnis;

XI: [Handelsnaam gedaagde] veroordeelt in de kosten van deze procedure, wat de modelrechtelijke en auteursrechtelijke grondslagen betreft bestaande uit de volledige kosten ex artikel 1019h Rv1 en wat de overige grondslagen betreft op basis van het liquidatietarief; één en ander te betalen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, inclusief de nakosten.

3.2.

Tommy Teleshopping c.s. legt aan deze vorderingen de volgende stellingen ten grondslag.

3.2.1.

[Handelsnaam gedaagde] maakt inbreuk op de modelrechten van OnTel op de ‘Arctic Air’. Het product dat door [Handelsnaam gedaagde] wordt verkocht betreft een vrijwel één op één kopie van de ‘Arctic Air’. Er zijn geen uiterlijke verschillen zichtbaar tussen het origineel en het model enerzijds de kopie anderzijds.

3.2.2.

De infomercial en de daaruit genomen stills alsook de verpakking en de gehanteerde marketingteksten zijn aan te merken als oorspronkelijke auteursrechtelijke werken. [Handelsnaam gedaagde] maakt inbreuk op de daarop rustende auteursrechten, nu de verpakking van de ‘Air Cooler’ zoals deze door [Handelsnaam gedaagde] wordt verkocht, nagenoeg identiek is aan de verpakking van de ‘Arctic Air’. De verpakking van de ‘Air Cooler’ is een wazige kopie van de verpakking van de ‘Arctic Air’, met als enig duidelijk verschil de naam van het product, te weten ‘Air Cooler’. [Handelsnaam gedaagde] maakt bij het aanbieden van de ‘Air Cooler’ bovendien gebruik van de marketingteksten van TT Shopping, door de originele marketingtekst in licht gewijzigde vorm openbaar te maken bij de aanprijzing van de ‘Air Cooler’.

3.2.3.

[Handelsnaam gedaagde] maakt zich schuldig aan slaafse nabootsing. De ‘Arctic Air’ heeft een eigen gezicht op de Nederlandse markt en bezit een duidelijk onderscheidend vermogen ten opzichte van andere soortgelijke producten op de Nederlandse markt. De ‘Air Cooler’ die door [Handelsnaam gedaagde] wordt verkocht heeft exact dezelfde vormgeving als de ‘Arctic Air’ en wekt daardoor verwarring onder consumenten, terwijl er wat de vormgeving betreft geen enkele noodzaak is om deze vormgeving over te nemen.

3.2.4.

[Handelsnaam gedaagde] hanteert een marketingtactiek die op allerlei manieren misleidend en in strijd met de Wet OHP2 is. [Handelsnaam gedaagde] beweert immers in strijd met de waarheid dat het door hem verkochte product ‘bekend van TV’ zou zijn en dat het door hem verkochte product een ‘Arctic Air’ zou zijn. Door de algehele presentatie (foto’s, teksten en verpakkingen) wekt [Handelsnaam gedaagde] de verkeerde indruk dat het door hem verkochte product – dat lijkt op de ‘Arctic Air’ – afkomstig zou zijn van OnTel en/of Tommy Teleshopping c.s., ook in het geval hij de merknaam niet zou gebruiken.

3.2.5.

[Handelsnaam gedaagde] heeft in het verleden al eerder in het vaarwater van Tommy Teleshopping c.s. gezeten en heeft ook toen een laconieke houding getoond. Tommy Teleshopping c.s. vreest dan ook dat [Handelsnaam gedaagde] niet alleen zal doorgaan met de inbreuk op de IE-rechten ter zake van de ‘Arctic Air’ en de slaafse nabootsing daarvan, maar ook dat hij kopieën van de ‘Arctic Air Ultra’ zal gaan inkopen, verkopen en (online) zal aanbieden. De stakingsvorderingen richten zich om die reden ook op de ‘Arctic Air Ultra’. Tommy Teleshopping c.s. meent in de gegeven omstandigheden een gerechtvaardigd belang te hebben bij een verbod op de dreigende inbreuk op die rechten.

3.3.

[Handelsnaam gedaagde] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen betrekking hebben op inbreuk op een Gemeenschapsmodelrecht, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de woonplaats/plaats van vestiging van [Handelsnaam gedaagde] in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Tommy Teleshopping c.s. op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo. artikel 80 lid 1 GModVo3, in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie. Gelet op het feit dat de vorderingen zich richten op (een verbod in) Nederland en België, zullen de vorderingen slechts voor dat grondgebied worden beoordeeld en – voor zover van toepassing – worden toegewezen.

4.2.

Voor zover de vorderingen op andere grondslagen berusten, is de voorzieningenrechter alleen al bevoegd omdat [Handelsnaam gedaagde] in de procedure is verschenen en de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet heeft bestreden.

Spoedeisend belang

4.3.

Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, voor zover zij betrekking hebben op de ‘Arctic Air’, vloeit voort uit de gestelde (dreiging van) voortdurende inbreuk en onrechtmatig handelen door [Handelsnaam gedaagde] , terwijl [Handelsnaam gedaagde] de gestelde rechten en de inbreuken daarop niet heeft betwist en evenmin een met boete versterkte onthoudingsverklaring heeft willen tekenen na de eerdere verhandeling.

4.4.

Voor wat betreft de vorderingen die zien op de ‘Arctic Air Ultra’ ligt dat anders, nu vaststaat dat [Handelsnaam gedaagde] geen inbreuk heeft gemaakt en ook thans geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ‘Arctic Air Ultra’ dan wel onrechtmatig heeft gehandeld. Tommy Teleshopping c.s. heeft naar voorlopig oordeel onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt van dreigende inbreuk op deze rechten of dreigend onrechtmatig handelen. De enkele omstandigheid dat [Handelsnaam gedaagde] al eens eerder in aanraking is gekomen met Tommy Teleshopping c.s. en de “Arctic Air” verhandelde maakt dat niet anders. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de ‘Arctic Air Ultra’ worden deze dan ook afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

De vorderingen

4.5.

[Handelsnaam gedaagde] heeft de geldigheid van de door Tommy Teleshopping c.s. ingeroepen rechten noch de inbreuk daarop (al dan niet naar Belgisch recht) of het gestelde onrechtmatig handelen betwist, zodat de voorzieningenrechter voorshands daarvan heeft uit te gaan.

4.6.

Het verweer van [Handelsnaam gedaagde] dat hij niet wist dat de door hem op de markt gebrachte ‘Air Cooler’ onrechtmatig is jegens OnTel/Tommy Teleshopping c.s. en inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van OnTel (van wie OmniChannel een volmacht heeft gekregen om op te treden tegen inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten) wordt verworpen. Na ontvangst van de sommatiebrief op 14 augustus 2019 wist [Handelsnaam gedaagde] van de aantijgingen door OnTel/Tommy Teleshopping c.s.. Voor zover dit verweer hem voordien al vrij zou kunnen pleiten, is voldoende aannemelijk dat [Handelsnaam gedaagde] op de hoogte was of had moeten zijn dat die verhandeling onrechtmatig was. [Handelsnaam gedaagde] heeft immers mee willen liften op het (zomerse) succes van de ‘Arctic Air’ bij Tommy Teleshopping c.s. en heeft daartoe de ‘Air Coolers’ ingekocht via (onder andere) AliExpress, zonder daarbij zich te vergewissen van enig recht van OnTel/Tommy Teleshopping c.s., welke rechten en inbreuken grotendeels nogal voor de hand lagen (auteursrechten op de afbeelding van “stills” op de doos, kopie van de Amerikaanse gebruiksaanwijzing). Hij bracht die producten bovendien zonder enige controle op de kwaliteit op de markt, ook zonder naar de herkomst en geldigheid van de daarop aangebrachte CE-markering te kijken of zich daarover te informeren.

4.7.

[Handelsnaam gedaagde] heeft voorts nog aangevoerd dat andere aanbieders, zoals de Dirk van den Broek, het Kruidvat, de Trekpleister en de Big Bazar, eveneens luchtkoelers hebben aangeboden. Het enkele feit dat andere aanbieders mogelijk ook inbreukmakende producten verhandelen, kan het inbreukmakende en onrechtmatige handelen door [Handelsnaam gedaagde] niet vrijpleiten. Bovendien heeft Tommy Teleshopping c.s. aangevoerd dat zij voor de acties die [Handelsnaam gedaagde] heeft aangehaald ofwel te laat is geweest met optreden, ofwel niet heeft geweten van die inbreukmakende en onrechtmatige activiteiten. Tommy Teleshopping c.s. heeft ter zitting evenwel duidelijk gemaakt dat ze handhavend optreedt tegen inbreukmakers.

4.8.

Nu de vorderingen door [Handelsnaam gedaagde] onvoldoende gemotiveerd zijn weersproken, zullen de vorderingen, voor zover zij betrekking hebben op de ‘Arctic Air’, op na te melden wijze worden toegewezen, met inachtneming van het volgende.

4.9.

Ten aanzien van vordering V die beoogt de aanprijzing met de aanduiding “Arctic Air, Artic Air en Antarctic Air” te verbieden, overweegt de voorzieningenrechter ambtshalve als volgt. De vordering is door Tommy Teleshopping c.s. gebaseerd op de productnaam “Arctic Air” en dat [Handelsnaam gedaagde] met die aanduidingen ten onrechte suggereert dat het product dezelfde herkomst heeft. Volgens artikel 2.19 BVIE4 kan evenwel, naast aan een algemeen bekend merk, enkel aan een ingeschreven merk bescherming worden verleend. Een merkinschrijving noch algemene bekendheid van “Arctic Air” is gesteld noch gebleken. Weliswaar heeft Tommy Teleshopping c.s. gewezen op een uitspraak van deze rechtbank inzake Tommy Teleshopping tegen Tel Sell,5 maar in die zaak was het een optelsom van allerlei gedragingen, waarvan het gebruik van min of meer overeenkomende commerciële namen er slechts één was. De vordering sub V van Tommy Teleshopping c.s. is in deze zaak evenwel afzonderlijk ingesteld betreffende het gebruik sec van de aanduiding “Arctic Air, Artic Air en Antarctic Air”. Op die vordering is naar voorlopig oordeel artikel 2.19 BVIE van toepassing, zodat deze bij gebreke van een merkinschrijving is af te wijzen. De in de literatuur nog wel eens opgeworpen vraag of dit artikel in overeenstemming is met het Unieverdrag van Parijs, meer specifiek artikel 10 bis lid 3 onder 1, zal de voorzieningenrechter in dit kader laten rusten, al omdat het Unieverdrag voorshands oordelend niet (expliciet) voorschrijft dat daar waar het een merk betreft, geen inschrijvingseis zou mogen worden gesteld. Anders gezegd, er wordt binnen de Benelux wel bescherming verleend voor de oneerlijke handelspraktijk van gebruik van een verwarrende naam, doch voor een beroep daarop is in beginsel inschrijving nodig.

4.10.

De termijn voor het doen van opgave (vordering onder VII) zal worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis, teneinde executieproblemen te voorkomen.

4.11.

De onder VII sub g tot en met i gevorderde opgave zal worden afgewezen omdat deze vorderingen strekken ter vaststelling van de eventueel geleden schade. Tommy Teleshopping c.s. heeft niet onderbouwd waarom van haar niet gevergd kan worden dat zij met betrekking tot deze vordering de uitkomst van de bodemprocedure afwacht; daarmee is het spoedeisend belang bij deze vordering onvoldoende gebleken. Dit deel van de vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.12.

Oplegging van een dwangsom is als stimulans tot nakoming op zijn plaats. De gevorderde dwangsom wordt evenwel gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.13.

[Handelsnaam gedaagde] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Tommy Teleshopping c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, die blijkens haar specificatie optelt tot een totaalbedrag van € 9.267,26. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Anders dan door Tommy Teleshopping c.s. bepleit, merkt de voorzieningenrechter de zaak aan als een eenvoudig kort geding, waarvoor overeenkomstig de geldende Indicatietarieven6 een maximumtarief geldt van € 6.000,-. Nu deze procedure voor 80 % ziet op handhaving van IE-rechten, zal 80 % van € 6.000,- dus € 4.800,- worden toegewezen. Voor de niet IE-rechtelijke grondslag wordt 20 % van het geldende liquidatietarief van € 633,- toegewezen, te weten € 126,60. Het totaalbedrag aan salaris advocaat van € 4.926,60 wordt verhoogd met € 639,- ter zake het griffierecht en € 317,26 aan verschotten, zoals deze door Tommy Teleshopping c.s. zijn gespecificeerd en door [Handelsnaam gedaagde] niet zijn bestreden. De totale proceskosten tot op heden worden dan ook begroot op € 5.882,86.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt [Handelsnaam gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel met registratienummer 005289147-0001, daaronder mede begrepen het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of anderszins gebruiken van de ‘Air Cooler’;

5.2.

gebiedt [Handelsnaam gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere inbreuk op de auteursrechten van OnTel op de verpakking van de ‘Arctic Air’, daaronder mede begrepen het aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of anderszins gebruiken van ongeautoriseerde verveelvoudigingen van die verpakking, en/of het ongeautoriseerd openbaar maken van foto’s waarop die verpakking te zien is;

5.3.

gebiedt [Handelsnaam gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland, iedere slaafse nabootsing van de ‘Arctic Air’;

5.4.

gebiedt [Handelsnaam gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere oneerlijke handelspraktijk bestaande uit het gebruik van de slogan Bekend van TV (dan wel varianten daarop als Gezien op TV of As Seen on TV) ter aanprijzing van producten die niet aantoonbaar zijn of worden geadverteerd op Nederlandse en Belgische lineaire televisiekanalen;

5.5.

gebiedt [Handelsnaam gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland en België, iedere oneerlijke handelspraktijk bestaande uit het verkopen van producten met gebruikmaking van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping, tenzij [Handelsnaam gedaagde] hetzelfde originele product verkoopt als het product uit het assortiment van TT Shopping;

5.6.

beveelt [Handelsnaam gedaagde] om uiterlijk binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Tommy Teleshopping c.s. een schriftelijke verklaring ter beschikking te stellen, vergezeld van leesbare onderliggende documenten zoals aankooporders, verkoopfacturen, screenprints en overige documenten, waaruit de volgende gegevens zijn op te maken:

 1. het totale aantal inbreukmakende luchtkoelers dat [Handelsnaam gedaagde] heeft ingekocht;

 2. het totale aantal inbreukmakende luchtkoelers dat [Handelsnaam gedaagde] heeft verkocht;

 3. het aantal inbreukmakende luchtkoelers dat [Handelsnaam gedaagde] op de dag van het uitbrengen van de dagvaarding in voorraad had;

 4. naam, adres, woonplaats, land, email en telefoongegevens van de leverancier(s) van de inbreukmakende luchtkoelers;

 5. naam, adres, woonplaats, land, email en telefoongegevens van afnemers van [Handelsnaam gedaagde] die meer dan vijf inbreukmakende luchtkoelers besteld hebben;

 6. de verkoopkanalen waarop [Handelsnaam gedaagde] de inbreukmakende luchtkoelers heeft aangeboden naast het kanaal bol.com;

5.7.

gebiedt [Handelsnaam gedaagde] binnen 96 uur na betekening van dit vonnis, gedurende een periode van zes weken, een mededeling op de homepage van [url I], [url II] en [url III] te plaatsen aan de rechterkant direct onder de tabs en de bovenbalk, in lettertype Times New Roman lettergrootte 16, met de volgende tekst en zonder toevoeging:

“MEDEDELING

Via bol.com hebben wij enige tijd een luchtkoeler onder de naam ‘Air Cooler’ verkocht. Wij hebben dit product uit ons assortiment gehaald omdat het naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag inbreuk maakt op de modelrechten en auteursrechten van de ‘Arctic Air’, welke rechten eigendom zijn van OnTel Products Corporation, en een slaafse nabootsing zijn van de ‘Arctic Air’.

Indien u dat wenst kunt u het door u aangeschafte product aan ons retourneren, waarna wij de aankoopprijs en verzendkosten aan u zullen vergoeden.

[gedaagde]

[Handelsnaam gedaagde] ”

5.8.

bepaalt dat [Handelsnaam gedaagde] een dwangsom van € 1.000,- verbeurt voor iedere dag (daaronder begrepen een gedeelte van een dag) dat [Handelsnaam gedaagde] in strijd handelt met één van de gerechtelijke bevelen of geboden zoals vermeld onder 5.1 tot en met 5.7, dan wel, ter keuze van Tommy Teleshopping c.s., € 250,- per inbreukmakend product dat hij in strijd met dit vonnis aanbiedt of verhandelt, één en ander met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 75.000,-;

5.9.

veroordeelt [Handelsnaam gedaagde] in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Tommy Teleshopping c.s. begroot op € 5.882,86;

5.10.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.11.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.12.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2019.

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2 Wet oneerlijke handelspraktijken

3 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

4 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018, 35

5 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12687

6 Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017