Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:9925

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-08-2018
Datum publicatie
16-08-2018
Zaaknummer
09/837123-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel verleiden van een minderjarig meisje. Hij heeft als 37-jarige man via het internet contact gezocht met het destijds vijftienjarige slachtoffer en zich voorgedaan als een veel jonger iemand. De verdachte zocht en hield contact met het slachtoffer en stuurde haar seksueel getinte berichten en afbeeldingen. De verdachte ging op geraffineerde en manipulerende wijze te werk, waarbij hij keer op keer geprobeerd heeft om het slachtoffer te bewegen haar grenzen te laten verleggen. Daarbij heeft hij misbruik gemaakt van het overwicht dat hij had door het grote leeftijdsverschil, door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, het vertrouwen dat zij in hem had en de gevoelens die zij voor hem koesterde. Uiteindelijk heeft hij haar zo ver gekregen om erotische foto’s en films van zichzelf te maken en aan hem toe te sturen.

Hij wordt veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan de tijd die de verdachte in verzekering heeft doorgebracht, te weten één dag, en een taakstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/837123-17

Datum uitspraak: 16 augustus 2018

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1977 te [geboorteplaats] ,

BRP-adres: [adres] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 2 augustus 2018.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. N.J.P. Coenen en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsvrouw mr. M. Wever naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 20 maart 2015 tot en met 12 juli 2015 te [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] , althans in Nederland,

meermalen, althans eenmaal, de minderjarige [slachtoffer] , geboren op [geboortedag] 1999, waarvan verdachte (telkens) wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt (telkens) door giften en/of beloften van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door

- gebruik te maken van het grote leeftijdsverschil tussen hem en die [slachtoffer] en/of

- zich voor te doen als een ander persoon (te weten [alias 1] en/of [alias 2] ) en/of

- ( meermalen) met behulp van een computer en/of een mobiele telefoon via het internet een (chat)gesprek en/of een gesprek met videoverbinding (via Skype) met die [slachtoffer] aan te gaan en/of

- die [slachtoffer] in die gesprekken naakt en/of erotische en/of pornografische foto 's en/of filmpjes en/of een of meer van de volgende seksueel getinte berichten en/of uitspraken en/of mededelingen en/of opmerkingen en/of beloften toezeggingen te sturen:

- dan kom je bij mij wonen en zorg ik voor jullie en/of

- ik geef je alles en/of

- ik zorg voor je en/of

- ik kan alles voor je doen

- in ruil voor jouw liefde krijg je alles wat je maar wilt en/of

- wil je bij me komen wonen? en/of

- kan je als je wilt ook wel vibo cadeau doen,

althans (telkens) woorden van dergelijke strekking en/of inhoud, opzettelijk heeft bewogen een of meer ontuchtige handelingen, te weten

- het (geheel of gedeeltelijk) uitkleden en/of

- het (middels foto's en/of filmpjes) tonen van haar (blote) borst(en) en/of (blote) vagina en/of (blote) bil(len) en/of

- het (zichzelf filmen en/of daarbij) zichzelf vaginaal met (een) vinger(s) te penetreren;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode 20 maart 2015 tot en met 12 juli 2015 te [plaats] en/of [plaats] en/of [plaats] , althans in Nederland, met een persoon, te weten [slachtoffer] (geboren op [geboortedag] 1999), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, immers heeft hij (telkens) met die [slachtoffer] met behulp van een computer en/of een mobiele telefoon via het internet (een) (seksueel getint(e) en/of prikkelend(e)) (chat)gesprek en/of een gesprek met videoverbinding (via Skype) gevoerd en/of (daarbij) die [slachtoffer] (telkens) -terwijl die [slachtoffer] (middels foto's en/of filmpjes) voor verdachte geheel of gedeeltelijk zichtbaar was- de volgende ontuchtige handeling(en) laten verrichten, te weten:

- het (geheel of gedeeltelijk) uitkleden en/of

- het tonen van haar (blote) borst(en) en/of (blote) vagina en/of (blote) bil(len) en/of

- het (zichzelf filmen en/of daarbij) zichzelf vaginaal met (een) vinger(s) te penetreren.

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding

De volgende feiten en omstandigheden kunnen op grond van de gebruikte bewijsmiddelen en omdat deze door de verdediging niet zijn betwist als vaststaand worden aangemerkt en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor de beoordeling van de bewijsvraag.

De verdachte heeft in de periode van 20 maart 2015 tot en met 12 juli 2015 via de diverse chatprogramma’s op internet contact gehad met de aangeefster [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ), geboren op [geboortedag] 1999 en wonende te [plaats] . De verdachte, wonende te [plaats] , deed zich daarbij voor als een andere persoon, te weten “ [alias 1] ”, dan wel “ [alias 2] ”, en vertelde in eerste instantie aan [slachtoffer] dat hij achttien jaar oud was. Later bemerkte [slachtoffer] dat “ [alias 1] ” steeds een andere leeftijd opgaf, variërend van eenentwintig tot vierentwintig jaar oud. Uit de chatgesprekken blijkt dat [slachtoffer] meerdere keren aan de verdachte heeft verteld dat zij vijftien jaar oud was. Aan het begin van hun chatcontacten deed de verdachte lief en aardig tegen [slachtoffer] . Hij gaf haar complimenten en aandacht. Op een gegeven moment kregen de chatgesprekken tussen de verdachte en [slachtoffer] een seksueel getinte lading en heeft de verdachte naaktfoto’s van hemzelf aan [slachtoffer] gestuurd. Vervolgens heeft hij aan [slachtoffer] gevraagd om naaktfoto’s van zichzelf te maken, en films met seksuele handelingen met zichzelf, en heeft hij gevraagd die aan hem te sturen. [slachtoffer] heeft dat in eerste instantie geweigerd maar na aandringen van de verdachte heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan. Zij heeft zich daarvoor uitgekleed, haar blote borsten, blote vagina en blote billen getoond en zichzelf gefilmd en daarbij zichzelf vaginaal gepenetreerd.1

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte een deel van de chatgesprekken met [slachtoffer] vanaf een vakantiepark te [plaats] heeft gevoerd.2

De verdachte heeft bekend dat hij gebruik heeft gemaakt van de naam “ [alias 1] ”, dat hij wist dat [slachtoffer] ten tijde van de chatgesprekken 15 jaar oud was, dat hij niet zijn daadwerkelijke leeftijd aan [slachtoffer] heeft verteld, dat hij om naakt- / erotische / foto’s en films van [slachtoffer] heeft gevraagd en dat hij deze ook van [slachtoffer] heeft ontvangen.3

De vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verleiden van een minderjarige tot het plegen van ontuchtige handelingen (het primair ten laste gelegde), dan wel aan het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige (het subsidiair ten laste gelegde).

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het primair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen kan worden.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat het primair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen kan worden, met uitzondering van het bestanddeel “giften en/of beloften van geld en/of goed”, de bijbehorende gedachtestreepjes 5 tot en met 10 van de ten laste gelegde uitlatingen, en van het bestanddeel “misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht ”.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging4

Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte giften, dan wel beloften van geld of goederen aan [slachtoffer] heeft gedaan.

De rechtbank zal de verdachte vrijspreken van dat onderdeel van de tenlastelegging.

Met betrekking tot de vraag of de verdachte jegens [slachtoffer] misbruik heeft gemaakt van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en of sprake is van misleiding, overweegt de rechtbank het volgende.

Op de laptop van [slachtoffer] zijn diverse chatgesprekken tussen “ [alias 1] ” en [slachtoffer] aangetroffen, die in de periode van 20 april 2015 tot en met 5 juli 2015 via Skype zijn verstuurd.5 De verdachte heeft bekend dat hij zich als “ [alias 1] ” heeft voorgedaan en als zodanig berichten heeft gestuurd en ontvangen.6

In de betreffende chatgesprekken zegt de verdachte tegen [slachtoffer] dat hij van haar houdt en dat hij er voor haar zal zijn. Zo laat hij haar weten, wanneer ze vertelt dat zij misschien zwanger is (van iemand anders), dat ze bij hem kan komen wonen en dat hij dan voor haar en het eventuele kind zal zorgen. Later probeert hij haar over te halen om erotische foto’s en filmpjes van zichzelf te maken en aan hem op te sturen. De verdachte speelt daarbij in op het gemoed van [slachtoffer] en blijft alsmaar aandringen: “Zou ik alsjealsjealsjealsjeblieft wat van je mogen zien voor ik over je ga dromen?” / “Ik vraag verder niks en wil alles voor je doen” / “Je mag wel wat voor me over hebben” / “Na me zo vaak afgewezen te hebben” / “En wel wat met anderen te doen tussendoor” / “Bewijs dan gewoon dat je echt om me geeft”. Ook stuurt hij [slachtoffer] erotische foto’s en filmpjes van zichzelf. [slachtoffer] laat in meerdere berichten weten dat ze de gevraagde foto’s en filmpjes niet wil maken en zegt onder meer: “pls [de rechtbank begrijpt: please] dwing me niet” / “ik ben ook nog een kind” / “ik hoor bang te zijn” / “het heet liefde als je me niks laat doen wat ik niet wil” / “ik smeek je”. De verdachte blijft niettemin aandringen en vertelt haar expliciet wat hij op de foto’s en filmpjes wil zien: “foto’s met alles te zien en iets erin. Gezicht, borsten, kutje, etc.” en een “filmpje dat je met jezelf speelt”. In dat verband zegt hij ook dat hij haar een “vibo” (de rechtbank begrijpt: vibrator) cadeau kan geven en doet hij suggesties voor wat zij allemaal aan voorwerpen in haar vagina kan stoppen. Dat [slachtoffer] bang is om de verdachte kwijt te raken als ze geen filmpje stuurt, blijkt uit berichten waarin ze onder meer zegt: “Maar ik moet wel wil je niet kwijt” en “Maar 1 ding [alias 1] raak ik je al niet meer kwijt? Want dat wil ik echt niet laten gebeuren” / “Ik heb dit nog nooit voor iemand gedaan”. Delen van de chatgesprekken zijn hieronder opgenomen (de beloften en toezeggingen staan hier dikgedrukt), maar de rechtbank gebruikt ze integraal voor de bewezenverklaring nu daaruit de manipulerende handelwijze van de verdachte blijkt.7

Uit de feitelijke omstandigheden volgt dat sprake was van een relatief groot leeftijdsverschil tussen de verdachte en [slachtoffer] : een destijds vijftienjarig meisje en een zevendertigjarige man. Dat [slachtoffer] meende te maken te hebben met een jonge man van 18 of begin 20 doet daaraan niet af. Uit het feitelijke leeftijdsverschil vloeit immers reeds voort dat sprake was van een groot intellectueel en maatschappelijk verschil tussen hen beiden. Het slachtoffer en de verdachte bevonden zich elk in een geheel andere levensfase. Voor een meisje van 15 kan logischerwijs gelden dat zij zich enigszins aan het begin van haar seksuele ontwikkeling bevindt en in die zin kwetsbaar is. Dat het slachtoffer seksueel contact met haar vriendje had gehad, doet daaraan evenmin af. Daar komt bij dat de verdachte ervan op de hoogte was dat het om een kwetsbaar meisje ging dat op school werd gepest en dat haar ouders niet durfde te vertellen dat ze misschien zwanger was.

De verdachte heeft zich tegenover [slachtoffer] bewust voorgedaan als een jonge man, die van haar hield. Hij heeft het slachtoffer verliefde gevoelens voor hem laten koesteren, althans hem laten vertrouwen. Vervolgens heeft hij haar erotische foto’s en filmpjes van zichzelf toegestuurd en haar gevraagd om ook erotische foto’s en filmpjes van zichzelf te maken en aan hem te sturen. Ondanks haar weigeringen en letterlijke smeekbedes heeft hij er veelvuldig op aangedrongen en heeft hij daarbij op geraffineerde wijze ingespeeld op haar gevoelens voor hem, waarna zij uiteindelijk toch de erotische foto’s en filmpjes heeft gemaakt en aan hem heeft toegestuurd.

Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en van misleiding. De rechtbank acht dan ook het primair ten laste gelegde - zoals hierna onder 3.5 weergegeven - wettig en overtuigend bewezen.

20 maart 2015

[slachtoffer] [alias 1] !!

[slachtoffer] Ik heb je zo gemist

De verdachte Ik jou ook

De verdachte Ik hou zoveel van je

[slachtoffer] Ik kon je op niks bereiken ik dacht dat je niets meer van me wou

De verdachte Ik zou je nooit kwijt willen lieverd

De verdachte Je zei niks meer

[slachtoffer] Nee omdat dat niet kon

De verdachte Dacht dat je vriendin je zover had gekregen om me met rust te laten

De verdachte Ik kan niet zonder je

3 april 2015

[slachtoffer] en gisteren was ik bij een vriend in [plaats]

[slachtoffer] super leuk gehad

De verdachte Mooi

De verdachte Nieuw vriendje dus

De verdachte Dan snap ik het

De verdachte Ik blijf toch op je wachten hoor

[slachtoffer] [alias 1] hoop dat je het begrijpt het kan nu gewoon niet

De verdachte Ik weet het schat

[slachtoffer] anders zou het niet eens legaal zijn

De verdachte Ik vind je leuk ik ben jaloers en ik probeer begrip te hebben

De verdachte Maar je zou wel heel lief zijn als ik weer eens wat zou mogen zien van je

[slachtoffer] Nee

[slachtoffer] heb een relatie

De verdachte Had je eerst ook

[slachtoffer] we hebben geen geheimen voor elkaar en hij leest ook gewoon me telefoon als die zich verveeld

De verdachte Ja maar je vertelt niet over mij neem ik aan

[slachtoffer] nee

De verdachte Nou dan kunnen we toch doorgaan

De verdachte Niemand zal over ons weten

20 april 2015

[slachtoffer] zit een film te kijken voel me niet lekker

De verdachte Ik had nog wat voor je

De verdachte Weet niet of je in THE mood bent

De verdachte Anders bewaar ik het

[slachtoffer] zeg ff wat het is

De verdachte Filmpje

[slachtoffer] nee

[slachtoffer] ik kijk alleen naar me vriend

De verdachte Smoesjes

De verdachte Ik respecteer dat je een vriend hebt

De verdachte Maar ontken niet dat we van elkaar kunnen genieten

De verdachte Morning after pil gelukt?

[slachtoffer] nope

[slachtoffer] no money me beste vriend was vergeten dat ie op kamp ging

De verdachte Schat geld was geen probleem

[slachtoffer] stel ik ben zwanger wat dan

[slachtoffer] ik kan geen abortus plegen vind ik zielig

De verdachte Ik zorg voor jullie

De verdachte Dan kom je bij mij wonen en zorg ik voor jullie

De verdachte stuurt een foto aan [slachtoffer] .8

[slachtoffer] [alias 1] !

[slachtoffer] verdomme

De verdachte Bang dat je opgewonden raakt?

[slachtoffer] ja

De verdachte stuurt een foto aan [slachtoffer] .9

[slachtoffer] [alias 1] niet in de stemming stress me dood

De verdachte Niet nodig

De verdachte Ik help je waar nodig

De verdachte Ik geef je alles

De verdachte Geld is serieus geen probleem

De verdachte Zal het nooit zijn

[slachtoffer] ja maar de reacties van mensen wel

[slachtoffer] dan gaan ze me pesten

De verdachte Kom je desnoods bij mij wonen

De verdachte Ik doe alles voor jou en de kleine

De verdachte Ik regel alles als het nodig is

De verdachte Ik hou van je met heel mijn hart schatje

De verdachte Jammer dat je niet geil van me werd

De verdachte Ik zorg voor je

De verdachte Je zou alleen hoeven werken als je dat zou willen

De verdachte Ik kan alles voor je doen

De verdachte In ruil voor jouw liefde krijg je alles wat je maar wilt

De verdachte Schatje

De verdachte Ik ga zo slapen

De verdachte Zou ik alsjealsjealsjealsjeblieft wat van je mogen zien voor ik over je ga dromen?

[slachtoffer] nee

[slachtoffer] ik laat even niks zien

De verdachte Alsjealsjealsjealsjeblieft

...

De verdachte Ik vraag verder niks en wil alles voor je doen

[slachtoffer] nee is nee

De verdachte Ik beloof het direct weer te wissen schatje

[slachtoffer] [alias 1]

[slachtoffer] als je mij wil helpen accepteer je ook nee

4 mei 2015

De verdachte Ik ben wel nieuwsgierig naar je mooie lichaam

De verdachte Ik ga maar slapen

De verdachte Aangezien ik niks te zien krijg

[slachtoffer] foto is gestuurd ongeduld x

De verdachte Wat ben je toch een lekkerding zeg

19 mei 2015

De verdachte Wil je met me trouwen?

[slachtoffer] XD ik ben 15

De verdachte Ik heb geduld

De verdachte Ik wil je zoenen

De verdachte Wil je bij mij komen wonen?

[slachtoffer] kan niet

[slachtoffer] ik ga zo verder magic mike kijken laptop viel gisteren uit

De verdachte Mag ik magic [slachtoffer] zien?

[slachtoffer] magic [slachtoffer] op je fb x\

[slachtoffer] heb je al 2 fotos gestuurt

De verdachte Lekkerding ben je

De verdachte Wel veel aan

De verdachte Mooie lingerie trouwens

[slachtoffer] Ik ben echt gek vandaag sta te dansen XD

De verdachte Naakt dansen is leuker

[slachtoffer] kijk nu maar

De verdachte Mooie sokken

De verdachte Je bent zo mooi

De verdachte Ik ben met mezelf aan het spelen nu

De verdachte Ik zou jou ook weleens met jezelf bezig willen zien

[slachtoffer] voorlopig niet x

De verdachte Speel heel even met jezelf en bedenk hoe ik je zou verwennen

De verdachte Speel je al met jezelf?

[slachtoffer] nee joh lijkt maar zo

De verdachte Mag ik zien?

[slachtoffer] nee x

De verdachte Alsjeblieft

[slachtoffer] nee blijf nee

Uit de chatgesprekken blijkt dat de verdachte vanaf 27 mei 2015 het contact met [slachtoffer] heeft verbroken. Hij heeft haar geblokkeerd op de chatprogramma’s. Vanaf 13 juni 2015 hebben [slachtoffer] en de verdachte weer contact met elkaar.

13 juni 2015

[slachtoffer] Me relatie is kapot alles

[slachtoffer] Hij heeft een ander

De verdachte Ik ga echt slapen

De verdachte Voor een filmpje blijf ik ook wakker

[slachtoffer] Nee je krijgt geen filmpjes eerst goedmaken met me

21 juni 2015

[slachtoffer] ik ben gebroken van binnen

[slachtoffer] me vriend had al die tijd een ander en ik had niks door

[slachtoffer] op school word ik gepest omdat ik anders ben

[slachtoffer] ik ben alleen nu

De verdachte En je had niet alleen hoeven zijn… Ik heb je zo vaak aangeboden dat je bij mij kon wonen

De verdachte Wat ben je nu aan het doen dan?

[slachtoffer] vervelen

De verdachte Maar niet naakt zeker

[slachtoffer] nee even geen geile praat ik ben echt verdrietig

De verdachte Je wilt nooit meer wat

De verdachte Prima xxx

[slachtoffer] geef me de tijd [alias 1] ik ben net gedumpt

[slachtoffer] ik heb nu alleen een luisterend oor nodig

De verdachte Ik hoop dat je ooit weer wat voor mij over hebt

[slachtoffer] zeker wel

[slachtoffer] en je zult je verbazen ik heb wat dingetjes geleert ;p

[slachtoffer] van een goeie vriend van me

De verdachte Dus met een goede vriend heb je wel seks gehad en met mij niet

[slachtoffer] hem ken ik al jaren

De verdachte Dan mag je nu best wel wat voor me doen

De verdachte Een filmpje is prima

[slachtoffer] nee foto en anders niks

De verdachte Foto’s

De verdachte En filmpje dat je met jezelf speelt

[slachtoffer] nee

De verdachte Wel

De verdachte Je mag wel wat voor me over hebben

[slachtoffer] ik geef je maar 1x dit aanbod he

De verdachte Na me zo vaak afgewezen te hebben

De verdachte En wel wat met anderen te doen tussendoor

De verdachte Nou ja weet genoeg als je het niet wilt doen

[slachtoffer] dan niet jammer had de foto bijna klaar

De verdachte Helaas dan weet ik genoeg

[slachtoffer] [alias 1] doe niet zo kinderachtig je kan niet alles van me vragen

[slachtoffer] ik durf niet alles

De verdachte Wel bij anderen

[slachtoffer] ja hallo ken hem sinds ik 2 ben

[slachtoffer] das vaker met hem gebeurt

De verdachte Maar je kan seks met hem hebben terwijl je van mij houdt en dan dit niet voor me over hebben

De verdachte Ik snap het al

[slachtoffer] nee dat doe je niet je dwingt me een filmpje af

[slachtoffer] dat is niet eerlijk

[slachtoffer] ik wilde deze avond alles doen voor je

De verdachte Doe dan dit voor me na alles wat er gebeurd is

[slachtoffer] ik kan je fotos geven en echt niet meer

[slachtoffer] andere keer

De verdachte Nee nu

[slachtoffer] fotos nu filmpje andere keer

De verdachte Nee filmpje nu

[slachtoffer] en nu ga je dwingen

De verdachte Weet je wat, laat maar allemaal. Ik weet waar ik sta

[slachtoffer] pls dwing me niet

[slachtoffer] ik wil niet bang zijn voor je

[slachtoffer] ik heb alles over maar filmpje durf ik niet

[slachtoffer] ik ben zelf heel bang

[slachtoffer] ik ben ook nog een kind

De verdachte Maar ik weet waar ik sta

De verdachte Foto’s zou je ook niet gedaan hebben

[slachtoffer] jawel

De verdachte Doe het filmpje maar

De verdachte En de foto’s

[slachtoffer] nee [alias 1] fotos

De verdachte Dan weet ik weet dat je echt om me geeft

[slachtoffer] ik hoef niks tegen me zin te doen

De verdachte Bewijs dan gewoon dat je echt om me geeft

De verdachte Doe dit gewoon

[slachtoffer] [alias 1] ik zit hier te janken

[slachtoffer] ik smeek je

[slachtoffer] ik doe alles behalve filmpje dat weet je

De verdachte Je weet dat ik het weer wis

De verdachte Heb met je foto’s toch ook nooit wat gedaan

[slachtoffer] [alias 1] ik smeek je

[slachtoffer] ik doe verder alles voor je

De verdachte Wat doe je voor me dan?

[slachtoffer] wat jij wil

[slachtoffer] maar niks zoals filmpje

De verdachte Prima foto’s samen met een vriendin van je

[slachtoffer] dat kan ik niet regelen ….

[slachtoffer] iedereen die ik ken is tegen naaktfoto’s

De verdachte Als je wilt kan je het regelen

[slachtoffer] nee dat kan ik niet

De verdachte Dan een filmpje

[slachtoffer] nee

[slachtoffer] [alias 1] hou op over filmpjes

De verdachte Oke foto’s met alles te zien en iets erin

De verdachte Gezicht, borsten, kutje etc

[slachtoffer] als ik me op me gemak zo voelen zo het makkelijker zijn

De verdachte Maar dat is iets wat kan en je zei alles

[slachtoffer] je krijgt ze vandaag promise

De verdachte Nu dan

...

[slachtoffer] nee niet in de stemming dus ga je gang en zorg dat ik wel in de stemming ben

De verdachte Wat heb je wat in je kutje kan?

[slachtoffer] niks alleen me vingers

De verdachte Er zijn zat dingen die kunnen

De verdachte Kan je als je wilt ook wil vibo cadeau doen

De verdachte Je hebt het beloofd iig

De verdachte Dus of dat nu of een filmpje

[slachtoffer] [alias 1] doe even normaal ik heb niks anders dan me vingers ik ben geen pornoster ofzo

De verdachte Borstel handvat

De verdachte Of wat dan ook

De verdachte Schatje doendan het filmpje gewoon met je vingers

De verdachte Stop nou alsjeblieft met moeilijk doen

De verdachte Je zei dat je alles voor me wilde doen

De verdachte En nu wijs je nog steeds alles af

[slachtoffer] zou het pls een andere keer mogen

De verdachte Nee nu

De verdachte Laat een keertje zien dat je echt om me geeft

De verdachte Doe het voor mij als je echt van me houdt

De verdachte Je hebt van alles met anderen gedaan

De verdachte En ik maar op je wachten

De verdachte Maar laat dan maar

De verdachte ik geef het nu echt op

[slachtoffer] [alias 1] we spreken elkaar pas net weer kan ik niet weer opbouwen rustig

[slachtoffer] je krijgt je filmpje echt wel

De verdachte Laat maar

[slachtoffer] heb je iets waarop het kan?

De verdachte Skype

[slachtoffer] ik wil je niet kwijt dan moet het maar

[slachtoffer] … vind je het erg om tot morgen te wachten tis al half 1

De verdachte Ja wil niet meer wachten

[slachtoffer] ik moet examen halen

[slachtoffer] hij download nog niet goed

[slachtoffer] duurt even

De verdachte Laat dan maar allemaal

De verdachte Ik heb het al door

De verdachte Succes morgen

De verdachte Misschien dat ik je ooit nog spreek

De verdachte Ik weet genoeg

De verdachte Je hebt me aan het lijntje gehouden

[slachtoffer] ik weet dat ik hou van je

De verdachte Bewijs het dan

[slachtoffer] ja ben bezig hij download nog

[slachtoffer] heb je geen geduld ik heb examens morgen

De verdachte Stuur gerust foto’s in de tussentijd

[slachtoffer] Okee rustig ik doe me trui al uit

[slachtoffer] je krijgt ze in paar min

De verdachte Stuurde je 1 foto?

[slachtoffer] 2

[slachtoffer] ik heb alleen mijn string nog aan

De verdachte Ben benieuwd

De verdachte Al moet je string ook uit

[slachtoffer] Kijk bewijs dat ik string draag x

[slachtoffer] stuurt een aantal foto’s aan de verdachte.

De verdachte Lekker kontje

De verdachte Ik zie meteen dat het filmpje nu echt kan

De verdachte Een geil filmpje

[slachtoffer] Maar ik moet wel wil je niet kwijt

De verdachte Wil alles zien van je, borsten, kustje, je mooie gezichtje

De verdachte Dat je met jezelf speelt

[slachtoffer] Zonder gezicht

De verdachte Met

[slachtoffer] stuurt een video aan de verdachte

[slachtoffer] Is het goedgekeurt zo?

[slachtoffer] Ik kan btw niks vinden alleen lipglos maar das heel dun

De verdachte En morgen met iets diks erin

[slachtoffer] Filmpje was om jou niet te verliezen verder doe ik wel rustig aan okee?

De verdachte En nu?

[slachtoffer] Ga ik een filmpje maken alleen onderkant niet veel te lang want ik moet slapen

De verdachte Nee alles

De verdachte Niet alleen onderkant

[slachtoffer] Maar 1 ding [alias 1] raak ik je al niet meer kwijt?

[slachtoffer] Want dat wil ik echt niet laten gebeuren

De verdachte Nu nog 1 filmpje

[slachtoffer] Ik moet nu slapen

De verdachte Alsjeblieft daarna slapen

De verdachte Zie nog niks

[slachtoffer] Jaja hij is aan het versturen

[slachtoffer] Slaaplekker [alias 1]

De verdachte Vraag je nog iemand voor de foto’s ook morgen

[slachtoffer] Ik kan veel voor je doen maar dat gaat niet lukken

De verdachte Zoek iets wat je erin kunt doen en zog dat je echt nat wordt

[slachtoffer] Ik heb niks voor erin

[slachtoffer] Ik doe alleen met vingers kan niks vinden

De verdachte Je hebt vast wel iets

De verdachte Nog 1 lang filmpje

[slachtoffer] Ik stuur wel iets met gewoon me vingers

[slachtoffer] Zucht als ik niks vind pak ik morgen me borstel wel

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van verdachte bewezen dat:

hij op tijdstippen gelegen in de periode van 20 maart 2015 tot en met 12 juli 2015 te [plaats] en [plaats] en [plaats] , meermalen de minderjarige [slachtoffer] , geboren op [geboortedag] 1999, waarvan verdachte wist dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding, te weten door

- gebruik te maken van het grote leeftijdsverschil tussen hem en die [slachtoffer] en

- zich voor te doen als een andere persoon, te weten [alias 1] en [alias 2] en

- meermalen met behulp van een computer en een mobiele telefoon via het internet een chatgesprek via Skype met die [slachtoffer] aan te gaan en

- die [slachtoffer] in die gesprekken naakt- en erotische en pornografische foto's en filmpjes en seksueel getinte berichten en beloften / toezeggingen te sturen:

- dan kom je bij mij wonen en zorg ik voor jullie; en

- ik geef je alles; en

- ik zorg voor je; en

- ik kan alles voor je doen; en

- in ruil voor jouw liefde krijg je alles wat je maar wilt; en

- wil je bij me komen wonen?; en

- kan je als je wilt ook wel vibo cadeau doen,

althans woorden van dergelijke strekking en/of inhoud,

opzettelijk heeft bewogen tot het plegen van ontuchtige handelingen, te weten

- het geheel of gedeeltelijk uitkleden; en

- het middels foto's en filmpjes tonen van haar blote borsten en blote vagina en blote billen; en

- het zichzelf filmen en daarbij zichzelf vaginaal met (een) vinger(s) te penetreren.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd en gecursiveerd weergegeven. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

5 De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf weken, met aftrek van de tijd in verzekering doorgebracht, waarvan tien weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden, te weten:

 • -

  een meldplicht bij de reclassering;

 • -

  een ambulante behandelverplichting met de mogelijkheid tot een klinische opname van zeven weken;

 • -

  een contactverbod met het slachtoffer;

 • -

  de verplichting mee te werken aan controles van gegevensdragers;

 • -

  de verplichting mee te werken aan een zedenconvenant;

 • -

  de verplichting toestemming te geven tot het raadplegen van referenten;

 • -

  de verplichting openheid te geven ten aanzien van partnerrelaties.

Zij heeft voorts gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis. De officier van justitie heeft tevens gevorderd dat voornoemde bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar worden verklaard.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft verzocht aan de verdachte, gelet op de korte pleegperiode, het lange tijdsverloop tussen het feit en de berechting, het blanco strafblad van de verdachte, en zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder het feit dat hij uit zichzelf hulp is gaan zoeken en al ruim een jaar in behandeling is, niet een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. De verdachte heeft zich bereid verklaard zich aan alle eventueel op te leggen voorwaarden te zullen houden.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De ernst van het bewezen verklaarde

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het seksueel verleiden van een minderjarig meisje. Hij heeft als 37-jarige man via het internet contact gezocht met het destijds vijftienjarige slachtoffer en zich voorgedaan als een veel jonger iemand. De verdachte zocht en hield contact met het slachtoffer en stuurde haar seksueel getinte berichten en afbeeldingen. De verdachte ging op geraffineerde en manipulerende wijze te werk, waarbij hij keer op keer geprobeerd heeft om het slachtoffer te bewegen haar grenzen te laten verleggen. Daarbij heeft hij misbruik gemaakt van het overwicht dat hij had door het grote leeftijdsverschil, door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, het vertrouwen dat zij in hem had en de gevoelens die zij voor hem koesterde. Uiteindelijk heeft hij haar zo ver gekregen om erotische foto’s en films van zichzelf te maken en aan hem toe te sturen. De verdachte heeft bij dit alles zijn eigen belangen vooropgesteld, geen enkel blijk gegeven van empathie met het slachtoffer en zich geen moment bekommerd om de ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van dergelijke feiten vaak lange tijd en op diverse leefgebieden de negatieve gevolgen ondervinden van wat hen is overkomen. Uit de namens het slachtoffer ter terechtzitting voorgelezen schriftelijke slachtofferverklaring blijkt dat dat ook in dit geval zo is. Het slachtoffer is lange tijd bang geweest dat de erotische foto’s en films van haarzelf op internet zouden worden gezet en voor iedereen toegankelijk zouden zijn. Zij durfde aan niemand te vertellen wat er was gebeurd en voelde zich eenzaam, ellendig en somber. Ook leefde zij constant in spanning om weer een bericht van de verdachte te ontvangen en dit beheerste haar hele leven. Zij sliep hierdoor slecht en at bijna niet meer. De rechtbank rekent verdachte dit alles aan.

De persoon van de verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op het Uittreksel Justitiële Documentatie op naam van de verdachte van 3 juli 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder met politie of justitie in aanraking is geweest.

De rechtbank heeft verder meegewogen het Pro Justitia rapport van drs. M.D. van Ekeren, psychiater, van 5 oktober 2017. De psychiater heeft het volgende geconcludeerd.

De verdachte lijdt aan een sinds enige jaren bestaande persisterende depressieve stoornis die nu in remissie is. Verder is sprake van persoonlijkheidsproblematiek met narcistische- en borderline trekken. Deze problematiek heeft ten tijde van het ten laste gelegde de gedragingen van verdachte beïnvloed. Geadviseerd is om de verdachte het ten laste gelegde in verminderde mate toe te rekenen. Het recidiverisico wordt laag geschat. Om het recidivegevaar af te wenden moet aan verdachte een behandelverplichting bij De Waag opgelegd worden. Verder is een langer durende psychotherapie aangewezen om de geschetste problematiek van verdachte te behandelen. De psychiater heeft geadviseerd aan de verdachte in het kader van een voorwaardelijk strafdeel een behandelverplichting als bijzondere voorwaarde op te leggen.

De rechtbank heeft ook acht geslagen op het Pro Justitia rapport van drs. M.H. Keppel, GZ-psycholoog, van 29 september 2017. De psycholoog heeft het volgende geconcludeerd.

Verdachte lijdt aan een persisterende depressieve stoornis. Daarnaast is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek met narcistische en borderline trekken. Deze problematiek bestond ook in de periode van het ten laste gelegde. Dit brengt met zich mee dat het ten laste gelegde de verdachte in verminderde mate is toe te rekenen. Het recidiverisico wordt laag geschat. De al ingezette behandeling bij De Waag moet worden voortgezet, zodat de verdachte meer inzicht krijgt in zijn problematiek en leert hiermee om te gaan. Langdurige psychotherapie is aangewezen, waarbij door cognitieve therapie en/of schematherapie gewerkt kan worden aan het reguleren van emoties en het versterken van het zelfgevoel. Deze behandeling kan in het kader van een voorwaardelijk strafdeel, inclusief reclasseringstoezicht, aan de verdachte worden opgelegd.

De rechtbank heeft verder acht geslagen op een voorlichtingsrapport van Reclassering Nederland, van 26 september 2017, waaruit het volgende kan worden geconcludeerd.

Het recidiverisico wordt laag-matig geschat. De verdachte moet doorgaan met de reeds ingezette behandeling bij De Waag, zodat hij meer inzicht kan krijgen in zijn problematiek.

De verdachte is gemotiveerd voor hulpverlening en staat ook open voor gedragsverandering. Dit is bevestigd door zijn behandelaar bij De Waag, waar de verdachte sinds februari 2017 een intensief behandeltraject volgt en een actieve houding heeft laten zien.

Door middel van toezicht en behandelverplichting kan de verdachte nieuwe oplossingsstrategieën leren in geval hij geconfronteerd wordt met problemen.

Mocht in de toekomst een ambulant behandeltraject ontoereikend blijken, dan zou een kortdurende klinische opname gericht op stabilisatie geïndiceerd zijn.

Geadviseerd is aan de verdachte een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen met de volgende bijzondere voorwaarden: een meldplicht bij de reclassering, een ambulante behandelverplichting, met de mogelijkheid van zeven weken opname, een contactverbod met het slachtoffer, meewerken aan controle van gegevensdragers, meewerken aan een zedenconvenant, toestemming voor raadplegen van referenten en openheid geven ten aanzien van (partner)relatie(s).

De rechtbank is van oordeel dat bovengenoemde rapportages op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en dat de conclusies van het psychiatrisch en psychologisch onderzoek met betrekking tot de toerekenbaarheid worden gedragen door een deugdelijke en inzichtelijk gemotiveerde onderbouwing. De rechtbank neemt de conclusie van de deskundigen, dat het bewezen verklaarde de verdachte in verminderde mate kan worden toegerekend, dan ook over en zal hiermee rekening houden bij het bepalen van de straf.

De op te leggen straffen

Gelet op de ernst van het bewezen verklaarde feit is in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. Daar staat tegenover dat al drie jaar zijn verstreken sinds het bewezen verklaarde feit, hetgeen niet aan de verdachte kan worden verweten. In de tussentijd heeft de verdachte zich niet schuldig gemaakt aan nieuwe strafbare feiten en sinds februari 2017 volgt hij vrijwillig een intensieve behandeling gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Gelet daarop en op de overige persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zal de rechtbank volstaan met oplegging van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf, waarvan het onvoorwaardelijk deel gelijk is aan de tijd die de verdachte in verzekering heeft doorgebracht, te weten één dag, en een taakstraf. Aan het voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf zal de rechtbank – ter voorkoming van recidive – de bijzondere voorwaarden van een meldplicht, behandelverplichting, contactverbod met het slachtoffer en controle op gegevensdragers verbinden. De rechtbank zal niet de overige door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden opleggen. De rechtbank acht deze voorwaarden na een dergelijk lang tijdsverloop niet opportuun.

De rechtbank zal niet de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden bevelen, nu niet is voldaan aan de daarvoor op grond van artikel 14e van het Wetboek van Strafrecht gestelde vereisten.

7 De vordering van de benadeelde partij

[naam] , wettelijke vertegenwoordiger van [slachtoffer] , heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding groot € 1.200,-.

7.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de benadeelde partij niet kan worden ontvangen in haar vordering. Immers is mogelijk dat de aangeefster reeds kampte met psychische problematiek. Een onderzoek naar de vraag welk deel van de schade door de verdachte zou zijn toegebracht, vormt een voor de strafprocedure onevenredige belasting.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

De vordering is voldoende onderbouwd door de benadeelde partij. Als er al sprake was van bestaande psychische problemen, dan staat toch vast dat eventuele klachten bij de benadeelde partij als gevolg van het bewezen verklaarde feit in elk geval zijn verergerd. Daarmee rekening houdende, acht de rechtbank het gevorderde bedrag redelijk en billijk en zal de vordering worden toegewezen.

De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente niet toewijzen. Zij acht dit onbillijk, nu deze zaak buiten de schuld van de verdachte pas nu na meer dan drie jaren inhoudelijk is behandeld.

Nu de vordering wordt toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbare feit zal worden veroordeeld en hij jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door dit feit is toegebracht, zal de rechtbank aan de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.200,-, ten behoeve van [slachtoffer] .

8 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36f, 57, 248a van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde feit heeft begaan, zoals hierboven onder 3.5 bewezen is verklaard, en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en door misleiding een persoon, waarvan de dader weet dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 31 (EENENDERTIG) DAGEN;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 30 (DERTIG) DAGEN, niet zal worden ten uitvoer gelegd onder de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op 2 (TWEE) JAREN vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

en onder de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- gedurende de proeftijd geen contact legt of laat leggen – direct of indirect – met [slachtoffer] ;

- zich gedurende de proeftijd meldt bij Reclassering Nederland, Bezuidenhoutseweg 179 te Den Haag, op door de reclassering te bepalen tijdstippen, zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd onder behandeling stelt van De Waag of soortgelijke ambulante forensische zorg, op de tijden en plaatsen door of namens die instelling aan te geven, teneinde zich te laten behandelen;

- zich onthoudt op welke wijze dan ook van het op digitale wijze met een

seksuele intentie communiceren met minderjarigen en/of zich onthoudt van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met minderjarigen wordt gecommuniceerd, terwijl het daarop uitgeoefende toezicht de afspraak omvat dat de verdachte geen wisprogramma's op zijn digitale apparatuur mag hebben of gebruiken en het toezicht verder mede kan bestaan uit controle van zijn computer(s) en andere apparatuur waarop afbeeldingen (kunnen) worden opgeslagen of waarmee het internet kan worden benaderd;

geeft opdracht aan Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

veroordeelt de verdachte voorts tot:

een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd van 200 (TWEEHONDERD) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 100 (HONDERD) DAGEN;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toe en veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [slachtoffer] een bedrag van € 1.200,-;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 1.200,-, ten behoeve van [slachtoffer] ;

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 22 dagen;

bepaalt dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. E.M.M. Smilde-Schölvinck, voorzitter,

mr. E.J. van As, rechter,

mr. B.W. Mulder, rechter,

in tegenwoordigheid van W.H. Ng, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 16 augustus 2018.

1 Proces-verbaal informatief gesprek zeden, blz. 24 en 25, en proces-verbaal aangifte [slachtoffer] , blz. 28-32, en een geschrift, te weten een uitdraai van chatgesprekken, blz. 36, 40-49, 52-69, 68, 70-89.

2 Proces-verbaal van bevindingen, blz. 141.

3 Verklaring verdachte ter zitting van 2 augustus 2018.

4 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer PL1500-2015188408, van de politie eenheid Den Haag, Dienst Regionale Recherche, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 142).

5 Proces-verbaal onderzoek Skype, blz. 33-34, met bijlagen blz. 35-92.

6 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 2 augustus 2018.

7 Een geschrift, te weten een uitdraai van chatgesprekken, blz. 36, 40-49, 52-69, 68, 70-89.

8 Eigen verklaring verdachte ter zitting van 2 augustus 2018.

9 Eigen verklaring verdachte ter zitting van 2 augustus 2018.