Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:8780

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
18-07-2018
Datum publicatie
26-07-2018
Zaaknummer
C/09/540311 / HA ZA 17-1024
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Misbruik 0900-nummer? Handelen in strijd met artikel 4.1 lid 4 sub b van de Telecommunicatiewet, Richtlijn 2011/83/EU dan wel artikel 3.29 van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/540311 / HA ZA 17-1024

Vonnis van 18 juli 2018

in de zaak van

de vennootschap onder firma

TELINFO V.O.F.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. C.J. Berghout te Rijswijk Zh,

tegen

de besloten vennootschap

BELFABRIEK B.V.,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. N.J. Linssen te Nijmegen.

Partijen zullen hierna Telinfo en Belfabriek genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 21 september 2017 met producties,

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie, met producties,

 • -

  het tussenvonnis van 7 februari 2018 waarbij een comparitie van partijen is gelast,

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie, met producties,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 23 april 2018.

1.2.

Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Partijen hebben van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

1.3.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Belfabriek levert servicenummers aan het bedrijfsleven en particulieren, waaronder 090x-nummers. Belfabriek zorgt ervoor dat het 090x-nummer van degene die daarmee bepaalde diensten wil leveren, bereikbaar is. Belfabriek heeft geen eigen telecommunicatienetwerk en maakt voor de 090x-dienstverlening gebruik van het netwerk van andere aanbieders.

2.2.

Op 17 april 2013 heeft Telinfo met Belfabriek een overeenkomst gesloten. Op basis van die overeenkomst heeft Belfabriek het telefoonnummer 0900-4002060 (hierna: het 0900-nummer) voor Telinfo geactiveerd. Met dit telefoonnummer bood Telinfo aan particulieren een doorschakelservice aan naar klantenservices van verschillende bedrijven. Op Belfabriek rustte op basis van de overeenkomst de verplichting ervoor te zorgen dat dit servicenummer aankiesbaar was. Belfabriek betaalde aan Telinfo de opbrengsten voor het telefonieverkeer naar het informatienummer onder aftrek van de kosten (waaronder de abonnementskosten). Op 23 april 2013 is eenzelfde contract tussen partijen tot stand gekomen voor het Belgische servicenummer 0902-33020 (hierna: het 0902-nummer).

2.3.

Op deze overeenkomsten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden van de Belfabriek (hierna: de algemene voorwaarden) van toepassing. Daarin is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

“[…]

3.2

Cliënt garandeert aan de Belfabriek dat de door de Belfabriek aangeboden Diensten niet zullen worden gebruikt in strijd met de voorschriften van KPN Telecom BV, STIC, de OPTA, een (semi) overheidsinstantie, internationale netwerkaanbieder of telecomdienstverlener die krachtens een machtiging, vergunning, of registratie gerechtigd is zijn werkzaamheden uit te voeren.

[…]

4.9

Indien sprake is van één of meerdere situaties zoals genoemd onder 9.2 e t/m g komt de uitbetalingsplicht van de Belfabriek op 090x-verkeer automatisch te vervallen.

[…]

9.2

De Belfabriek kan de levering van de dienst met onmiddellijke ingang beëindigen, onderbreken, opschorten, of beperken:

 1. […]

 2. […]

 3. […]

 4. […]

 5. indien op één of meerdere informatienummers van de klant sprake is van misbruik of van oneigenlijk gebruik. Enkele vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn:

 • -

  indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf één vaste locatie, of een zeer beperkt aantal vaste locaties, in geografische zin;

 • -

  indien blijkt dat het verkeer naar een bepaald Informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij kan worden vastgesteld dat de identiteit van de Nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de Nummeroproeper(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens;

 • -

  indien het belgedrag naar een bepaald Informatienummer leidt tot hoogverbruik door één en het hetzelfde mobiele of vaste nummer of tot een hoogverbruik bij een zeer beperkt aantal vaste of mobiele nummers;

 • -

  indien blijkt dat het belverkeer naar een bepaald Informatienummer niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de Nummeroproeper(s) vanwege opzettelijk misbruik van fouten in het billingsysteem of van fouten in de charging engine van de mobiele operator of vaste operator;

 • -

  indien blijkt dat er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen ‘gesprekken’ worden gevoerd met een ‘gesprekstijd’ van minder dan 20 seconden per gesprek en geconstateerd wordt dat in dat tijdsbestek geen dienst wordt geleverd aan de Nummeroproeper(s);

 • -

  indien blijkt dat het belverkeer naar een bepaald Informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreëerd om ‘gratis’ te kunnen bellen;

 • -

  indien wordt geconstateerd dat geen sprake is van exploitatie van een Informatienummer conform de door STIC vastgestelde normen;

 • -

  indien kan worden vastgesteld dat tussen de Nummeroproeper(s) en Nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de Nummerhouder of wordt door de Nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiële vergoeding) afsluiten van Abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het bellen naar Informatienummers;

Ook vormen van misbruik of oneigenlijk gebruik die niet zijn opgenomen in bovenstaande opsomming leiden tot onmiddellijke beëindiging of opschorting van de dienst.

[…].”

2.4.

Ook voor het doorgeschakelde gesprek werd het informatietarief bij de eindgebruiker in rekening gebracht.

2.5.

Op 22 mei 2013 schrijft Telinfo in een e-mail aan Belfabriek:

“Wij hebben van de opta doorgekregen dat wij een andere prompt moeten instellen.

Dit nummer en het doorverbonden gesprek kosten 0,80 cpm met een maximum van € 40 plus de kosten van u mobile telefoon, kijk daarvoor op de websites van u mobile aanbieder.

Het gaat echt om het zinnetje doorverbonden gesprek het gaat om het nummer 0900-4002060.”

2.6.

Belfabriek heeft hieraan, hoewel zij dit bericht wel heeft ontvangen, geen navolging gegeven.

2.7.

Op 2 februari 2017 heeft de inspecteur-directeur van de FOD Economie te Brussel in een notificatie betreffende het 0902-nummer aan 3 STARS NET, de Belgische netwerkaanbieder, voor zover hier relevant, geschreven:

“[…] De handelswijze van de onderneming zou misleidend kunnen zijn volgens artikel VI.97 van het Wetboek van economisch recht. Daarnaast is dit mogelijk ook een oneerlijke handelspraktijk jegens andere ondernemingen, zoals onder meer Orange. Orange heeft namelijk zelf al aangegeven dat zij geen samenwerking hebben met dit betaalnummer. Dit zou dan mogelijk een inbreuk zijn op artikel VI.105 WER:

[…]

Ik verzoek u dan ook om binnen de 10 dagen aan mijn diensten de volgende informatie over te maken:

 • -

  het aantal ontvangen klachten betreffende dit nummer, alsook de via dit nummer gegenereerde omzet;

 • -

  welk gevolg er werd gegeven aan deze notificatie betreffende de inbreuk op de geldende reglementering.”

2.8.

Belfabriek heeft naar aanleiding van deze notificatie betreffende het 0902-nummer onderzocht welke diensten Telinfo in Nederland met het 0900-nummer leverde en op welke wijze deze diensten werden aangeboden. Belfabriek heeft geconstateerd dat Telinfo in Nederland haar diensten op dezelfde wijze aanbood als in België, om welke reden Belfabriek de overeenkomst voor het 0900-nummer bij brief van 24 april 2017 met onmiddellijke ingang heeft beëindigd. In die brief schrijft Belfabriek, voor zover hier relevant:

“Belfabriek is gebleken dat u misbruik, althans oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van de diensten die door Belfabriek aan u worden geleverd.

Belfabriek heeft geconstateerd dat het 0900 nummer, waarvan u de nummergebruiker bent, oneigenlijk gebruikt wordt en u bellers (zeer) lang in de wacht laat staan.

Het komt de Belfabriek voor dat u met deze handelswijze het oogmerk heeft zich wederrechtelijk te bevoordelen. In ieder geval moet worden geconcludeerd dat u onder meer in strijd handelt met artikel 9.2 van de Algemene leveringsvoorwaarden van de Belfabriek. Belfabriek heeft de diensten die zij aan u levert onmiddellijk beëindigd. Een eventuele uitbetaling van Belfabriek aan u is komen te vervallen.”

2.9.

Telinfo heeft zich bij de beëindiging van de overeenkomst door Belfabriek neergelegd.

2.10.

Belfabriek heeft het 0900-nummer op 26 april 2017 gedeactiveerd en op 14 mei 2017 heeft Belfabriek dit nummer op verzoek van Telinfo overgezet naar een andere aanbieder. In de tussenliggende periode is het 0900-nummer niet bereikbaar geweest.

2.11.

Belfabriek heeft de belopbrengsten over de maanden maart en april 2017 niet aan Telinfo betaald.

2.12.

In de brief van de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) van 7 december 2017 aan Telinfo staat het volgende:

“Deze brief is voor alle houders van een 0900-, 0906- of 0909-nummer of van een viercijferig nummer dat begint met 18.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 7 december 2017 gelden er strengere regels voor deze nummers. Voor deze regels verwijzen

wij u naar de beleidsregel in de bijlage. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vraagt u de regels

goed te lezen:

• Voldoet u al aan de regels? Dan hoeft u verder niets te doen.

• Voldoet u nog niet aan de regels? Dan moet u uw praktijk zo snel mogelijk aanpassen.

Let op: ook de nummerhouders aan wie de ACM eerder nummers heeft toegekend moeten aan

onderstaande regels voldoen.

De ACM gaat vanaf januari 2018 controleren of de houders van uitgegeven nummers zich aan de

regels houden. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de ACM een aan u toegekend nummer

intrekken.

De regels met ingang van 7 december 2017

Hieronder wijst de ACM u alvast op een aantal belangrijke regels.

Algemeen

• Vertel duidelijk wie u bent en welke dienst u levert, bijvoorbeeld door aan het begin van de

dienst uw identiteit kenbaar te maken en aan te geven wat de voornaamste kenmerken van uw

dienst zijn.

• Biedt u een dienst aan waarvoor u een vergunning nodig heeft? Bijvoorbeeld van de

Kansspelautoriteit of de Autoriteit Financiële Markten? Dan moet u deze vergunning al hebben op

het moment dat u het nummer aanvraagt. Heeft u geen vergunning? Bij een nieuwe aanvraag krijgt u

dan geen nummer. Bij een bestaand nummer kan de ACM uw nummer alsnog intrekken.

Doorschakelservices of betaaldiensten

• Biedt u een doorschakelservice of betaaldienst aan waarbij u een tarief per minuut in rekening brengt? De ACM beschouwt een dergelijke dienst als gespreksverlengend. Deze service mag u dus niet aanbieden met een 0900- of een 0909-nummer.

• Biedt u een doorschakelservice of betaaldienst aan tegen een vast tarief per gesprek? Deze

dienst mag u wel aanbieden met een 0900- of 0909-nummer. Op dit moment is het maximale bedrag

dat u per gesprek in rekening kan brengen €1,60.

Heeft u nog vragen?

Kijkt u dan op www.acm.nl. Daar vindt u veel informatie over de nieuwe beleidsregel. Kunt u op onze website geen antwoord vinden op uw vraag? Stuur ons dan een e-mail op beleidsregel@acm.nl. Of schrijf een brief naar de ACM.”

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Telinfo vordert – samengevat – veroordeling van Belfabriek tot nakoming van haar betalingsverplichting op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst, te weten betaling van de tegoeden over de maanden maart en april 2017, en tot betaling van een schadevergoeding van € 13.195,71 wegens het in strijd met de overeenkomst niet bereikbaar houden van het 0900-nummer tussen 26 april en 14 mei 2017, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Belfabriek concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel afwijzing van de vorderingen van Telinfo en voert als verweer aan dat Telinfo misbruik of oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het 0900-nummer, waardoor zij heeft gehandeld in strijd met artikel 9.2(e) van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Belfabriek. Op grond van artikel 4.9 van de algemene voorwaarden is de uitbetalingsplicht van Belfabriek daarom automatisch komen te vervallen. Omdat Telinfo zich niet heeft verzet tegen de beëindiging van de overeenkomst per 24 april 2017, kan geen sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Belfabriek in de periode na 26 april 2017 – de datum waarop het 0900-nummer is gedeactiveerd. De door Telinfo gevorderde schadevergoeding is daarom niet toewijsbaar.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Belfabriek vordert – samengevat – veroordeling van Telinfo tot betaling van € 710.802,80, althans € 52.039,94, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met rente en kosten.

3.5.

Belfabriek legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Op grond van artikel 4.9 jo. 9.2(e) van de algemene voorwaarden van Belfabriek is de uitbetalingsplicht van Belfabriek automatisch komen te vervallen, nu Telinfo – vanaf het moment dat zij het 0900-nummer en het 0902-nummer van Belfabriek in gebruik heeft genomen, of in ieder geval vanaf 2 februari 2017 – misbruik althans oneigenlijk gebruik van het 0900-nummer en het 0902-nummer heeft gemaakt. De bedragen die Belfabriek tijdens de contractsperiode aan Telinfo heeft voldaan, zijn dan ook onverschuldigd betaald (artikel 6:203 BW). Subsidiair beroept Belfabriek zich op wanprestatie, nu Telinfo toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst wegens het misbruik dan wel oneigenlijk gebruik van het 0900-nummer en het 0902-nummer. Belfabriek heeft hierdoor schade geleden. Die schade bestaat uit kosten die zij heeft moeten maken en nog zal moeten maken naar aanleiding van het door haar geconstateerde oneigenlijke gebruik van het 0900-nummer en 0902-nummer.

3.6.

Telinfo voert verweer.

3.7.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1.

Deze zaak gaat in de kern om de vraag of Telinfo oneigenlijk gebruik dan wel misbruik van het 0900-nummer en het 0902-nummer heeft gemaakt, als bedoeld in artikel 9.2(e) van de algemene voorwaarden van Belfabriek.

4.2.

De vorderingen in conventie en in reconventie lenen zich gezien hun samenhang voor gezamenlijke behandeling.

Heeft Telinfo misbruik of oneigenlijk gebruik gemaakt van het 0900-nummer?

4.3.

Belfabriek stelt dat Telinfo misbruik dan wel oneigenlijk gebruik van het 0900-nummer heeft gemaakt, omdat:

 • -

  i) de doorschakeldienst van Telinfo in strijd was met het Nummerplan, en daarmee met artikel 4 lid 4.1 lid 4 sub b van de Telecommunicatiewet, omdat deze een gespreksverlengend karakter had.

 • -

  ii) Telinfo zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk ex artikel 6:193b BW, omdat de wijze waarop Telinfo haar doorschakeldienst op internet aanbood, misleidend was.

 • -

  iii) de doorschakeldienst van Telinfo in strijd was met uitspraak C-568/15 van het Europese Hof van Justitie van 2 maart 2017.

 • -

  iv) de doorschakeldienst van Telinfo in strijd was met artikel 3.2g van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Rude).

4.4.

De rechtbank overweegt als volgt. Artikel 9.2(e) van de algemene voorwaarden ziet op beëindiging, onderbreking, opschorting of beperking van de door Belfabriek geleverde dienst in geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van een informatienummer. Artikel 9.2(e) van de algemene voorwaarden heeft dus betrekking op situaties waarin gebruik van het informatienummer wordt gemaakt (vgl. ook de in dat artikel gegeven voorbeelden van misbruik of oneigenlijk gebruik (zie 2.3), en ziet dus niet op (reclame-)uitingen ten aanzien van het informatienummer. Dat betekent dat artikel 9.2(e) van de algemene voorwaarden geen grondslag biedt voor beëindiging van de dienst in het geval van misleiding vanwege de wijze waarop Telinfo haar doorschakeldienst op internet aanbiedt. De vraag of de wijze waarop Telinfo haar doorschakeldienst op internet aanbiedt, misleidend is (zie 4.3, onderdeel (ii)), behoeft daarom geen bespreking.

4.5.

Dit ligt anders voor de andere drie door Belfabriek aangevoerde gronden voor beëindiging van de dienst, aangezien die betrekking hebben op gebruik van het informatienummer. De rechtbank is van oordeel dat die gronden, te weten handelen in strijd met artikel 4.1 lid 4 sub b Telecommunicatiewet (zie 4.3, onderdeel (i)), gebruik van het informatienummer in strijd met het Europese recht (zie 4.3, onderdeel (iii)) dan wel artikel 3.2 Rude (zie 4.3, onderdeel (iv)), misbruik dan wel oneigenlijk gebruik van het informatienummer als bedoeld in artikel 9.2(e) van de algemene voorwaarden opleveren. De rechtbank zal in het hiernavolgende beoordelen of daarvan inderdaad sprake is.

Ad (i) Heeft Telinfo gehandeld in strijd met artikel 4.1 lid 4 sub b Telecommunicatiewet?

4.6.

Op grond van artikel 4.1 lid 4 sub b Telecommunicatiewet is het verboden om een nummer dat voorkomt in een nummerplan voor een andere bestemming te gebruiken dan de bestemming waarvoor dat nummer in dat plan is opgenomen, tenzij het gebruik van dat nummer voor de andere bestemming geen afbreuk doet aan het gebruik van dat nummer voor de bestemming, genoemd in het nummerplan. Uit Bijlage 1, behorend bij artikel 3, onderdeel a, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (hierna: het Nummerplan) volgt dat 0900-nummers bestemd zijn voor gratis of betaalde informatiediensten, met uitsluiting van (onder meer) diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen.

4.7.

Nu Belfabriek stelt dat de doorschakeldienst van Telinfo gespreksverlengend was en Telinfo daarom in strijd met artikel 4.1 lid 4 sub b Telecommunicatiewet heeft gehandeld, dient de rechtbank te beoordelen of zulks het geval was.

4.8.

Dat de doorschakeldienst van Telinfo gesprekverlengend was, volgt volgens Belfabriek uit de toelichting van de ACM bij het concept van de Beleidsregel toekenning en intrekking 090x-nummers en 18xy-nummers (hierna: de Beleidsregel). Volgens deze toelichting zijn diensten waarbij na het leveren van de eigen dienst wordt doorgeschakeld naar een ander nummer waarvoor normaliter een lager tarief of geen tarief geldt, en vervolgens ook voor het doorgeschakelde gesprek het informatietarief in rekening wordt gebracht, gespreksverlengend. Nu Telinfo ook voor het doorgeschakelde gesprek het informatietarief in rekening bracht, was de doorschakeldienst die zij met het 0900-nummer aanbood, gespreksverlengend, aldus Belfabriek.

4.9.

De rechtbank overweegt als volgt. Uit artikel 7 van de Beleidsregel volgt dat de Beleidsregel in werking treedt met ingang van de dag na publicatie ervan in de Nederlandse Staatscourant. Publicatie in de Staatscourant heeft plaatsgevonden op 7 december 2017, zodat de Beleidsregel op 8 december 2017 in werking is getreden. Hoewel de doorschakelservice van Telinfo op basis van de nu geldende regelgeving valt onder de in artikel 2 van de Beleidsregel genoemde gespreksverlengende diensten – een doorschakelservice waarvoor na het doorschakelen een tarief per minuut in rekening wordt gebracht – kan dus niet geconcludeerd worden dat de doorschakelservice van Telinfo in de periode van 17 april 2013 tot 24 april 2017 (de periode waarin de overeenkomst betreffende het 0900-nummer tussen Telinfo en Belfabriek bestond) als gespreksverlengend werd aangemerkt. Dat de ACM vóór inwerkingtreding van de Beleidsregel ook niet handhavend optrad tegen doorschakelservices zoals Telinfo die aanbood, blijkt uit de brief die de ACM op 7 december 2017 aan Telinfo heeft gestuurd (zie 2.12). In deze brief bericht de ACM (onder meer) 0900-nummerhouders dat er vanaf 7 december 2017 strengere regels gelden voor (onder andere) 0900-nummers, en stelt zij hen in de gelegenheid hun werkwijze – indien nodig – daarop aan te passen. Ook schrijft de ACM dat zij vanaf januari 2018 gaat controleren of de nummerhouders zich aan de regels houden. Op grond hiervan stelt de rechtbank vast dat de doorschakelservice zoals Telinfo die in de periode van 17 april 2013 tot 24 april 2017 aanbood, toen niet als gespreksverlengend werd beschouwd, zodat niet kan worden geconcludeerd dat Telinfo in strijd heeft gehandeld met artikel 4.1 lid 4 sub b van de Telecommunicatiewet.

Ad (iii) Was de doorschakelservice van Telinfo in strijd met Europees recht?

4.10.

Verder twisten partijen over de vraag of de doorschakelservice van Telinfo in strijd was met het Europees recht, of, meer specifiek, met het arrest C-568/15 van het Europese Hof van Justitie van 2 maart 2017. In dit arrest heeft het Europese Hof van Justitie een nadere uitleg heeft gegeven van het in artikel 21 van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (hierna: de Richtlijn consumentenrechten) genoemde begrip “basistarief”. De Richtlijn consumentenrechten is bij wet van 12 maart 2014 geïmplementeerd in Titel 5, Afdeling 2b van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Artikel 21 van de Richtlijn consumentenrechten is geïmplementeerd in artikel 6:230k BW. De rechtbank vat het door Belfabriek ingenomen standpunt dan ook aldus op, dat Telinfo met haar doorschakelservice in strijd heeft gehandeld met artikel 6:230k BW.

4.11.

De rechtbank is van oordeel dat een beroep op deze bepaling Belfabriek niet kan baten. Boek 6, Titel 5, Afdeling 2b BW, waaronder artikel 6:230k BW, bevat namelijk bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten. Nu Telinfo geen overeenkomsten sluit met consumenten, is de rechtbank met Telinfo van oordeel dat er voor haar geen verplichtingen voortvloeien uit Boek 6, Titel 5, Afdeling 2b BW, zodat van handelen in strijd met artikel 6:230k BW geen sprake kan zijn.

Ad (iv) Was de doorschakelservice van Telinfo in strijd met artikel 3.2g van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen?

4.12.

In artikel 3.2g van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Rude) is de maximering van beltarieven voor klantenservices geregeld. Dit artikel luidt:

Een aanbieder van een elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot een nummer uit de reeks 0900, 0906 of 0909 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten,

 1. waarvan de tarieven door die aanbieder bij de eindgebruiker in rekening worden gebracht, en

 2. dat door de nummergebruiker wordt gebruikt voor het leveren van klantenservice in het kader van een reeds gesloten overeenkomst,

brengt bij de eindgebruiker voor een oproep naar dit nummer ten hoogste het verkeerstarief in rekening.

4.13.

Nu Telinfo als nummergebruiker geen klantenservice levert in het kader van een reeds gesloten overeenkomst (met een consument), maar een doorschakelservice, gaat het beroep van Belfabriek op deze bepaling niet op. Maar ook indien ervan uit zou worden gegaan dat Telinfo wél zo’n klantenservice levert, handelt Telinfo niet in strijd met deze bepaling. Artikel 3.2g Rude legt namelijk de verplichting tot maximering van het beltarief op aan “de aanbieder van een elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot een nummer uit de reeks 0900 […] uit het Nummerplan”, en dat is nu juist Belfabriek. Tussen partijen staat ook vast dat Belfabriek de belopbrengsten op het 0900-nummer steeds voor Telinfo incasseerde. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Telinfo niet in strijd met artikel 3.2g Rude heeft gehandeld.

Conclusie

4.14.

Nu Telinfo niet heeft gehandeld in strijd met artikel 4.1 lid 4 sub b van de Telecommunicatiewet, artikel 6:230k BW of artikel 3.2g Rude, is van misbruik of oneigenlijk gebruik van het 0900-nummer geen sprake.

Heeft Telinfo misbruik of oneigenlijk gebruik gemaakt van het 0902-nummer?

4.15.

Verder is tussen partijen in geschil of Telinfo misbruik of oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het 0902-nummer. Belfabriek stelt dat dat het geval is, omdat de Belgische autoriteiten in de in 2.7 bedoelde notificatie hebben vastgesteld dat Telinfo in strijd met diverse wettelijke verplichtingen heeft gehandeld. Telinfo betwist dit.

4.16.

De rechtbank overweegt dat de inspecteur-directeur van de FOD Economie te Brussel in de betreffende notificatie slechts mogelijke schendingen van wettelijke bepalingen signaleert (“de handelswijze van de onderneming zou misleidend kunnen zijn”, “daarnaast is dit mogelijk ook een oneerlijke handelspraktijk” en “dit zou dan mogelijk een inbreuk zijn op”). Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank, anders dan Belfabriek stelt, niet dat de Belgische autoriteiten hebben vastgesteld dat Telinfo in strijd met diverse wettelijke verplichtingen heeft gehandeld. Daarbij komt, dat de door de Belgische inspecteur-directeur van de FOD Economie gesignaleerde mogelijke overtredingen misleiding en oneerlijke handelspraktijk betreffen. Zoals de rechtbank reeds in onderdeel 4.4 heeft geoordeeld, kunnen deze rechtsgronden niet worden aangemerkt als misbruik of oneigenlijk gebruik van het informatienummer, nu deze geen betrekking hebben op gebruik van het informatienummer. De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat Telinfo geen misbruik dan wel oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het 0902-nummer.

Conclusie met betrekking tot het gestelde misbruik dan wel oneigenlijk gebruik van de informatienummers door Telinfo

4.17.

Nu Telinfo geen misbruik dan wel oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het 0900-nummer en/of het 0902-nummer, is van een situatie als bedoeld in artikel 9.2(e) van de algemene voorwaarden van Belfabriek geen sprake, zodat de uitbetalingsplicht van Belfabriek niet automatisch is komen te vervallen en de door Belfabriek aan Telinfo voor beëindiging van de overeenkomst betaalde bedragen niet onverschuldigd zijn betaald. Evenmin is sprake van wanprestatie door Telinfo. Dat betekent, dat de vordering van Telinfo in conventie tot betaling van de tegoeden over de maanden maart en april 2017 zal worden toegewezen en de vordering van Belfabriek in reconventie tot betaling van € 710.802,80, dan wel € 52.039,94, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te betalen bedrag, zal worden afgewezen.

4.18.

Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat het Belfabriek al vanaf 22 mei 2013 bekend was dat Telinfo met het 0900-nummer een doorschakelservice aanbood waarbij ook voor het doorverbonden gesprek een bedrag bij de eindgebruiker in rekening werd gebracht (zie 2.5 en 2.6), maar dat Belfabriek de overeenkomst desondanks nog bijna vier jaar heeft laten doorlopen.

Schadevergoeding voor onbereikbaar 0900-nummer?

4.19.

Tot slot is tussen partijen in geschil of Belfabriek is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst betreffende het 0900-nummer, nu Belfabriek dit informatienummer niet bereikbaar heeft gehouden tussen 26 april en 14 mei 2017. De rechtbank is van oordeel dat, nu Telinfo zich bij de beëindiging van de overeenkomst per 24 april 2017 door Belfabriek heeft neergelegd, geen sprake kan zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Belfabriek in de periode na 24 april 2017. De door Telinfo gevorderde schadevergoeding is daarom niet toewijsbaar.

Buitengerechtelijke incassokosten

4.20.

Telinfo maakt verder nog aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. De rechtbank stelt daarnaast vast dat Telinfo voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is echter hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief. De rechtbank zal de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

dan ook toewijzen tot het wettelijke tarief van € 925.

Wettelijke rente

4.21.

De over de hoofdsom gevorderde wettelijke rente zal als onbetwist worden toegewezen.

Proceskosten

4.22.

Belfabriek zal als de in conventie en in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Telinfo worden begroot op:

- dagvaarding € 80,42

- griffierecht 1.924,00

- salaris advocaat 1.383,00 (3 punten × tarief € 461,00)

Totaal € 3.387,42

5 De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1.

veroordeelt Belfabriek om de tegoeden over de maanden maart en april 2017 en de buitengerechtelijke incassokosten van € 925 aan Telinfo te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van 5 mei 2017 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.3.

wijst de vorderingen af,

in conventie in reconventie

5.4.

veroordeelt Belfabriek in de proceskosten, aan de zijde van Telinfo tot op heden begroot op € 3.387,42,

5.5.

verklaart dit vonnis wat betreft 5.1 en 5.4 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.C. Kranenburg en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2018.