Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2018:577

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
23-01-2018
Datum publicatie
19-02-2018
Zaaknummer
6026127/17-13218
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Huurrecht. Overlast. Geen ontbinding huurovereenkomst bij burenconflict.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Zittingsplaats ‘s-Gravenhage

Rolnr. 6026127 / 17-13218

23 januari 2018

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de stichting Stichting Vidomes,

gevestigd te Delft,

eiseres, verder “Vidomes”,

gemachtigde: mr. K.A.M. Jaspers,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde, verder “ [gedaagde] ”,

gemachtigde: mr. J.M. Knoppert.

Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

de dagvaarding van 22 mei 2017;

de conclusie van antwoord;

de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen d.d. 7 november 2017;

de in het geding gebrachte producties.

Tenslotte is vonnis bepaald.

Feiten

[gedaagde] huurt sinds 20 februari 2004 een 4-kamerwoning gelegen te [plaats] aan de [adres 1] van Vidomes. De woning maakt onderdeel uit van een wooncomplex en is gelegen op de zesde verdieping. Het complex wordt zowel bewoond door huurders van Vidomes als door woningeigenaren. Er is een Vereniging van Eigenaars (VvE) actief, genaamd: VvE [adres 2] (oneven nummers). Vidomes heeft daarin de meerderheid van stemmen.

Eén van de woningeigenaren is mevrouw [M] (hierna: “ [M] ”). Zij woont sinds 2010 direct naast [gedaagde] op huisnummer [nummer] . Sinds 2012 leven [gedaagde] en zijn buurvrouw in onmin met elkaar. [gedaagde] verwijt zijn buurvrouw duiven te voeren op haar balkon en in haar woning en [M] heeft last van het eten bereiden op zijn balkon door [gedaagde] met behulp van aanvankelijk een rookoven en na 2013 met een barbecue of grillplaat of outdoor kitchen. Beide buren ervaren overlast van elkaar en klagen daarover bij Vidomes, de gemeente, de VvE, de beheerder van de VvE, genaamd [W] , en de politie. [gedaagde] heeft een klacht ingediend in 2013 tegen Vidomes bij de Geschillencommissie Huursector, inhoudend dat Vidomes te weinig zou doen aan de duivenoverlast. De Geschillencommissie heeft de klacht afgewezen. Vervolgens is hij een procedure begonnen tegen [M] bij de kantonrechter tegen Vidomes, maar ook deze vordering werd afgewezen. Toen is [gedaagde] een procedure begonnen tegen [M] . Partijen zijn in eerste aanleg over en weer in het ongelijk gesteld en pas in hoger beroep heeft [gedaagde] een arrest op 29 maart 2016 verkregen waarin aan [M] een verbod is opgelegd tot het voeren van duiven met een dwangsom daaraan gekoppeld van maximaal € 10.000,=. Maar ondanks deze uitspraak gaat [M] gewoon door met het voeren van de duiven. Er zijn door de politie en door de VvE aan [M] boetes opgelegd.

Ook de VvE is in 2016 een procedure gestart tegen [M] vanwege enerzijds de overlast van het voeren van duiven en anderzijds de achterstand in het betalen van de maandelijkse financiële bijdrage aan de VvE. Nadat beslag is gelegd op het inkomen van [M] is een achterstand in de betaling van de hypotheeklasten ontstaan. Dit heeft geleid tot de gedwongen verkoop van de woning, maar [M] heeft vervolgens een aanbod van Vidomes gekregen tot terugkoop van de woning omdat zij bij de aankoop een terugkoopgarantie had bedongen. Uiteindelijk is de woning van [M] toch recentelijk ontruimd.

Op een gegeven moment is [gedaagde] [M] gaan filmen en liet hij harde muziek aanstaan. Hierop is [M] foto’s van [gedaagde] gaan maken en heeft zij hem ook gefilmd en door anderen laten filmen. [gedaagde] heeft vervolgens filmpjes waarop [M] is te zien op het internet gezet. Eén van de filmpjes is op websites als dumpert.nl, Viraal Vandaag en YouTube terechtgekomen en is als gevolg daarvan door 1.6 miljoen mensen gezien. Ook is het filmpje op de televisie vertoond bij RTL Late Night en bewoners van het complex zijn in verband hiermee geïnterviewd. [gedaagde] heeft op zijn eigen facebook pagina filmpjes met daarop [M] geplaatst met de tekst: “Iemand nog belangstelling voor een schreeuwend hangbuikzwijntje? #vidomes bedankt.” en ook is er een aparte facebook pagina opgericht, genaamd: “ [pagina] ” waarop diverse filmpjes over [M] zijn geplaatst. In een in 2013 geplaatst bericht heeft [gedaagde] ook de namen van twee medewerkers van Vidomes genoemd. Op de facebook pagina “ [pagina] ” valt o.a. een tekst te vinden die als volgt luidt: “VIDOMES [W] BURGEMEESTER EN POLITIE hebben 6 jaar gestumpert met hun plan van aanpak. Ik heb geleerd wie niet luisteren wilt moet maar voelen.”. Op de facebookpagina van [gedaagde] zelf valt de tekst te lezen: “Zoals de ware fans hebben aangegeven. Ze willen Meer filmpjes van onze “TRIPPIE” buurvrouw…..De buurvrouw stop met leugens, dan stoppen wij met de waarheid. #vidomes bedankt.

De facebookpagina “ [pagina] ” is na een sommatiebrief van de gemachtigde van Vidomes aan de gemachtigde van [gedaagde] d.d. 29 maart 2017 verwijderd. [M] heeft op 30 maart 2017 bij de politie aangifte gedaan tegen [gedaagde] van schending van haar privacy, smaad en laster.

Vordering

Vidomes vordert zakelijk weergegeven dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de huurovereenkomst van partijen zal ontbinden, [gedaagde] zal veroordelen tot ontruiming van het gehuurde en zal veroordelen in de proceskosten.

Hieraan legt Vidomes kort gezegd ten grondslag dat na jarenlange pesterijen van [gedaagde] hij opzettelijk het conflict met [M] heeft doen escaleren door het zoeken van publiciteit in maart 2017 en haar daarmee te beschadigen. Dat [M] op haar beurt ook overlast veroorzaakt aan [gedaagde] geeft hem geen vrijbrief om zelf ook wangedrag te vertonen. Het wangedrag van [gedaagde] zet de leefbaarheid in het complex onder druk. [gedaagde] is meermalen gesommeerd om te stoppen met overlast en hem is meermalen een andere woning aangeboden. Al met al heeft [gedaagde] daarmee zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst ernstig geschonden.

Verweer

Hiertegen heeft [gedaagde] gemotiveerd verweer gevoerd. Kort gezegd heeft hij aangevoerd dat hij met niemand in het complex problemen heeft behalve met zijn buurvrouw [M] , sinds zij naast hem is komen wonen en de duiven is gaan voeren. [gedaagde] ervaart ernstige stankoverlast en vliegenoverlast door de uitwerpselen van de duiven op het balkon van [M] , die hem verder zwart maakt, onterecht beschuldigt, hem stalkt en geluidsoverlast veroorzaakt. Hij heeft al vanaf 2011 Vidomes verzocht om een eind aan de overlast afkomstig van [M] te maken. Vidomes is niet althans veel te laat ingegaan op zijn verzoek om aan de overlast een einde te maken.

Beoordeling

Omdat niet is weersproken dat 1) [gedaagde] geen problemen heeft met zijn andere buren, 2) er tot [M] in 2010 naast hem kwam wonen geen problemen waren, en 3) [gedaagde] bereid was om zijn rookoven weg te doen en ook de website “ [pagina] ” heeft verwijderd toen hij daartoe gesommeerd werd, 4) alleen aan [M] boetes zijn opgelegd en 5) vaststaat dat [M] continu duiven is blijven voeren vanaf 2011 en zelfs na het haar opgelegde verbod met een dwangsom daarmee door is blijven gaan, mag ervan worden uitgegaan dat [M] de aanleiding is van het langdurige conflict. Nu Vidomes pas na jaren een procedure is aangevangen tegen [M] om het voeren te doen stoppen, terwijl dat jaren eerder had kunnen gebeuren en had moeten gebeuren, is Vidomes mede schuldig aan het laten escaleren van het conflict tussen deze twee buren. Vidomes mag zich niet verschuilen achter de redenering dat zij nu eenmaal niet de verhuurder van [M] is en dat zij daarom niets kan doen aan de feitelijke stoornis van het huurgenot van [gedaagde] . Nu Vidomes de meerderheid heeft in de vergadering van de leden van de VvE had zij weldegelijk eerder tegen de overlast van haar medelid [M] kunnen optreden en behoorde zij dat ook te doen. Weliswaar heeft [gedaagde] zich ook niet bepaald steeds als goede buur gedragen, maar dit gedrag is naar het oordeel van de kantonrechter uitgelokt door het lak hebben aan ieder redelijk verzoek van [M] om op te houden met de overlast van het duivenvoeren en haar andere wangedrag hiervoor genoemd en het onvoldoende optreden van Vidomes, die immers pas in 2016 een verbodsprocedure begint, terwijl dat al in 2012 had kunnen geschieden.

Bovendien is het plaatsen van filmpjes op internet over een lastige buurvrouw niet een handeling die direct verband houdt met de huurovereenkomst van partijen. Niet gebleken is immers dat [gedaagde] zijn huur niet betaalt, zijn woning slecht onderhoudt of andere buren stoort. Hij heeft alleen zijn buurvrouw lastig gevallen uit frustratie dat er niets gebeurde tegen de dagelijks door hem ondergane en door haar veroorzaakte overlast. Het mogelijk onrechtmatige gedrag jegens zijn lastige buurvrouw betekent nog niet zonder meer dat hij zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst met Vidomes schendt. [gedaagde] was voorts ook niet verplicht om een andere woning te aanvaarden.

Kortom er is onvoldoende grond om de vorderingen van Vidomes toe te wijzen. De vordering zal daarom worden afgewezen en Vidomes zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De kantonrechter,

Wijst de vorderingen af;

Veroordeelt Vidomes in de kosten van deze procedure tot op heden aan de zijde van [gedaagde] begroot op € 300,- aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. R.J. ter Kuile en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 januari 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.